Barve govorijo

Comments

Transcription

Barve govorijo
Stran 3
Jože Čufar
Stran 4
Frenk Šemen
Stran 6
Darija Medved
Vplivi na življenjsko dobo
premazov za stavbno
pohištvo
Nova verzija tehtalnega
programa Mobihel
Zvonimir Novak in Stanko Srša –
nekdanji in novi predsednik Sekcije
polagalcev talnih oblog Slovenije
št. 48 / leto: XII
Domžale, junij 2014
Glavna in odgovorna urednica: Polona Stare
Poštnina plačana pri pošti 1230 Domžale
Brezplačen izvod
Heliosu podeljeno Zlato
priznanje za inovacije
T
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica osrednjeslovenske regije je tudi letos
podelila priznanja in diplome za inovacije v regiji. Namen projekta je uveljavljanje
inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja
podjetništva. Tudi letos v Heliosu nismo ostali praznih rok in ponovno prejeli zlato
priznanje za inovacije. Naši razvojniki dr. Bogdan Znoj, Nuša Jeretina Kokol in Petra
Zupančič so zlato priznanje osvojili za inovacijo „Tehnologija dodatka emulgirane
vode za zmanjšanje hlapnih organskih komponent v premazih na osnovi organskih
topil”. Zaradi te tehnologije bodo naši dekorativni izdelki manj obremenjevali okolje,
proizvodni stroški bodo nižji, produkti pa še vedno visokokakovostni.
ehnologija dodajanja emulgirane vode v dekorativne
premaze na topilni osnovi je inovativna novost v segmentu barv in lakov. Omogoča razvoj dekorativnih
premazov z zmanjšano vsebnostjo organskih hlapnih komponent ob hkratni ohranitvi aplikativnih in nanašalnih lastnosti
ter stroškovne konkurenčnosti. Izdelki so skladni z najstrožjimi okoljskimi zakonodajnimi zahtevami EU s področja dekorativnih premazov.
Tehnologija omogoča zamenjavo
določenega dela topila z vodo, pri čemer
je treba vodo zaradi nepolarne narave
premazov pred dodajanjem emulgirati.
Inovacijo smo razvili na naši obstoječi
proizvodni opremi z optimizacijo
oziroma možnostjo razvoja in izdelave
nižje in visokokakovostnih premazov.
Nova tehnologija dodatka emulgirane vode se že uspešno
uporablja pri proizvodnji nekaterih izdelkov na osnovi hlapnih
organskih topil. Glede na dosedanje rezultate pričakujemo, da
se bo velik delež dekorativnih premazov na osnovi hlapnih organskih topil izdeloval s pomočjo nove tehnologije.
Polona Stare
Nova tehnologija izdelave premazov
na osnovi organskih topil
ZMANJŠAMO
EMISIJE
organskih hlapnih
topil za do 20 ut.%.
Organska hlapna topila
nadomestimo z dodatkom
emulgirane VODE.
IZDELAVA PREMAZOV
1. MANJŠA OBREMENITEV OKOLJA
2. VISOKA KAKOVOST PREMAZOV
kovinarstvo
2
barve govorijo
poletje 2014
www.helios.si
Različne tehnike aplikacije
premazov - 1. del
Izbira aplikacijske tehnike in opreme je v večini primerov odvisna od tipa uporabljenega
premaza ali premaznega sistema ter od objekta oziroma predmeta, ki ga barvamo.
N
ajpogosteje uporabljene tehnike aplikacije protikorozijskih premazov so:
• aplikacija s čopičem
• aplikacija z valjčkom
• aplikacija z zračno pištolo (lonček)
• aplikacija z zračno pištolo (tlačna posoda)
• aplikacija z »airless« opremo
• aplikacija z umakanjem – potapljanjem
sloju, temveč sta potrebna dva ali trije sloji. S tem
je povezan čas aplikacije, sušenja posameznega sloja
in medpremaznega intervala. Slednji je običajno pri
aplikaciji s čopičem v primerjavi z brizganjem daljši,
saj se pri aplikaciji s čopičem mora ustvarjati tudi
neka določena sila – pritisk na spodnji sloj, da dosežemo prenos barve.
Še večjo pozornost pri aplikaciji s čopičem moramo nameniti enokomponentnim premazom na
alkidni, akrilni in vinil-akrilni osnovi. Akrilni in vinil-akrilni premazi so zračno sušeči premazi (film
se utrjuje samo z izhlapevanjem topil) ter so tako
rekoč ponovno topni v topilih naslednjega mokrega
sloja premaza.
V teh primerih topila iz mokrega nanosa zlahka
ponovno raztopijo prej posušeni spodnji sloj. Tudi
z blago stopnjo nanašanja pokrivnega premaza običajno povzročimo »pick-up« prejšnjega sloja in s
tem poslabšamo videz.
Aplikacija s čopičem
Pri aplikaciji s čopičem je treba naprej izbrati najprimernejšo dimenzijo in obliko čopiča glede na predmet barvanja ter kakovost sintetičnih ali naravnih vlaken. Slednja morajo biti odporna na uporabljeni
premaz in topila v njem.
Ta aplikacijska tehnika je relativno počasna in se običajno uporablja za
barvanje manjših površin z dekorativnimi barvami. Pri industrijski aplikaciji se uporablja predvsem za namen tako imenovanega »stripe coating-a« – barvanje zvarov in robov konstrukcije pred aplikacijo z brizganjem.
S to tehniko lahko kakovostno zaščitimo in pobarvamo tudi slabše izvedene in pripravljene (pobrušene) zvare, ki imajo nepravilnosti
(pore, luknjice, zadebeljene predele). Barvo lahko s pomočjo vlaken
čopiča nanesemo zelo globoko v poro ali luknjico zvara in po celotni površini zadebelitve. Z aplikacijo po robovih in težko dostopnih in
kompleksnih področjih pripomoremo k manjšim izgubam (overspray)
ter se izognemo prevelikim nanosom barve in s tem večji možnosti
stekanja v vogalih kasnejše aplikacije z brizganjem.
Upoštevati je treba tudi dejstvo, da so premazi za industrijske namene večinoma debeloslojni in zasnovani za »airless« aplikacijo. Doseganja takih debelin s čopičem na splošno ni mogoče doseči v enem
Še slabše rezultate oziroma izrazitejše napake
natapljanja vidimo pri alkidnih premazih, saj ti za
utrjevanje poleg izhlapevanja topil reagirajo še s kisikom iz zraka. Tak tip premaza se lahko zelo hitro
površinsko posuši, medtem ko je v notranjosti še
delno neutrjen. Naslednji sloj mokre barve s topili
delno natopi zgornji zreagiran del spodnjega premaza ter bistveno poslabša videz ter kakovost protikorozijskega sistema. Take napake se dogajajo tako
pri brizganju kot pri aplikaciji s čopičem, le da so pri
aplikaciji s čopičem izrazitejše zaradi sile vlaken za
nanos premaza.
Pri aplikaciji premazov s čopičem lahko dobimo
relativno enakomerne debeline premaza, seveda je
to odvisno od izkušenj ličarja.
Podobno kot pri aplikaciji s čopičem, pravzaprav
še bolj, prihaja pri valjčku do problema doseganja
debelin. Ustrezno debelino in enakomernost nanosa je treba doseči z večkratnimi nanosi, saj valjček
na eni strani nanaša premaz na površino, na drugi
strani pa jo odstranjuje. Rezultat je zelo odvisen od
izkušenosti ličarja.
Pri aplikaciji z valjčkom je potrebna še večja sila
– pritisk na površino, da se opravi prenos barve.
Slednje pa še toliko bolj negativno vpliva na enokomponente alkidne in akrilne premaze zaradi že
omenjenih razlogov.
Pri valjčkanju se pojavlja tudi povečan vnos zraka – zračnih mehurčkov v moker premaz, kar bistveno poslabša protikorozijsko zaščito, zato zračni
mehurčki niso zaželeni. Izognemo se jim z izbiro
kratkodlakih valjčkov in deloma s topili, ki omogočajo daljši čas odprtega filma in s tem izhajanje
mehurčkov.
Jure Jug
Aplikacija z valjčkom
Aplikacija z valjčkom je na velikih ravnih površinah hitrejša kot s čopičem in se večinoma uporablja
za nanašanje dekorativnih barv.
Uporablja se tudi v industrijski aplikaciji, kjer
aplikacija z brizganjem ni dovoljena. Enako kot pri
aplikaciji s čopičem je treba naprej izbrati najprimernejšo dimenzijo in obliko valjčka glede na predmet barvanja ter kakovost sintetičnih ali naravnih
vlaken ter njihovo dolžino. Slednja morajo biti tudi
odporna na uporabljeni premaz in topila v njem.
Največkrat se priporočajo kratkodlaki ali srednjedlaki valjčki.
Moder nasvet
P
Jure Jug,
tehnični
svetovalec
red uporabo novega
čopiča ali valjčka, ju
je treba suho podrgniti,
da odpadejo vsa slabo
oprijeta vlakna in ju sprati
z redčilom. S tem se preveri
tudi obstojnost orodja na
topila.
lesarstvo
3
barve govorijo
poletje 2014
www.helios.si
Vplivi na življenjsko dobo
premazov za stavbno pohištvo
Pri zagotavljanju čim daljše
življenjske dobe stavbnega
pohištva, zaščitenega s
premazi, je prvi ukrep
pravilna uporaba sistema za
zaščito stavbnega pohištva.
Pomembne so vse faze
zaščite - od impregniranja,
zaščite čelnega lesa in kotnih
stikov, nanosa vmesnega in
zaključnega premaza.
I
mpregnant Aquavita mora omočiti vse površine.
Zelo priporočamo uporabo premaza Aquavita za
čelni les in polnila Aquavita za kotne stike. Tudi
Aquavita intermediate poleg lepšega videza površine
zagotavlja dodatno zaščito. Pri nanašnju Aquavita
top coatov in AQUAVITA emajlov je pomembno, da
so naprave, ki jih uporabljamo za nanašanje, pravilno
nastavljene. S tem dosežemo, da je v filmu čim manj
mikro pene, ki negativno vpliva na trajnost. Pomembno
je tudi, da so debeline suhega filma primerne..
Priporočena debelina suhega filma za transparentne premaze je vsaj 80 µm, za pokrivne pa 100 µm.
Pomembna je tudi izbira nianse. Pri zelo svetlih tonih je
zaščita pred UV sevanjem slabša kot pri uporabi temnejših nians.
Če v les, zaščiten s sodobnimi vodorazredčljivimi
premazi, iz kakršnega koli vzroka prodre voda, se trajnost zaščite drastično zmanjša. Voda v les lahko pride
že skozi najmanjšo razpoko in se po njem razširi. Skozi
premaz pa voda veliko teže prehaja. Zaradi lokalnega
povečanja vlažnosti pod premazom lahko pride do
obarvanja, izgube oprijema, mehurjenja in luščenja
filma. Posebej je to opazno pri svetlih niansah. Čeprav je
Posledica nepravilne vgradnje okna je napad gliv. Okenska polica visi proti oknu.
Ko pade dež, je okno v vodi.
les zaščiten tudi proti glivam, lahko dolgotrajno povišana vlaga v lesu pripelje tudi do napada gliv, ki v skrajnem
primeru lahko povsem uničijo del okna.
Pri stavbnem pohištvu je zelo pomembno, da na
okviru ni ostrih robov in površin, na katerih bi zastajala
meteorna voda. Na ostrih robovih zaradi površinske
napetosti v premazu pride do premajhne debeline filma.
Zato morajo biti vsi robovi zaokroženi. Zaradi tankega
filma pride do poškodb in vdora vode v les. Na vodoravnih površinah se voda zadržuje in počasi prodira v
les. Posledice so obarvanje lesa, poslabšanje oprijema
in odstopanje filma. Najbolj obremenjen del okna je
spodnji vodoravni element, zato je priporočljiva uporaba
kovinskih odkapnikov.
Šibko mesto so kotni stiki na okvirjih oken.
Če polnilo za kotne stike Aquavita ni pravilno
uporabljeno, lahko zaradi brizganja na teh mestih
pride do premajhne debeline premaza in slabše zaščite. Aquavita polnilo za kotne stike se uporabi po
impregnaciji in mora povsem zapreti spoj in čelni les v
spoju. Šele nato sledi brizganje Aquavita top coata
ali Aquavita emajla. Enako velja za čelni les. Tukaj
priporočamo uporabo Aquavita premaza za čelni
les. S tem preprečimo vdor vode v les in prehiter propad
premaza.
Mehanske poškodbe so pogost vzrok propada
premaza na stavbnem pohištvu. V primeru toče
je nujno čim prej vse zunanje površine pregledati in
morebitne poškodbe takoj sanirati. Pogosto že točkovno
popravilo prepreči hujše posledice.
Priporočamo tudi redno uporabo izdelka Aquavita
Caring Milk, ki zapre mikro pore, ki se pojavijo s staranjem. Na očiščeno in posušeno površino ga nanesemo
z mehko krpo v tankem sloju. Postopek ponovimo do
dvakrat na leto.
Jože Čufar
Moder
nasvet
Primož
Zupančič,
Poškodbe filma na ostrem robu elementa po dveh letih zunanje
izpostave.
Posledice toče po 18 mesecih zunanje izpostave. Dve poškodbi sta
bili sanirani takoj (dve lisi zgoraj), dve pa sta ostali nezaščiteni.
inštruktor
Zaščita stavbnega pohištva s
polnilom za kotne stike
Aquavita polnilo za zaščito V kotnih
stikov pri stavbnem pohištvu je brezbarvno vodoodbojno sredstvo, izdelano iz poliuretanskih in akrilnih smol.
Nanašamo ga na že impregnirane
lesene elemente oken in vrat.
Polnilo iztisnemo skozi konični nastavek v kotno režo in zgladimo s prstom,
tako da polnilo povsem zapolni režo.
Tako pripravljeni elementi imajo višjo
kakovost zaščite pred morebitnim vdorom vlage in vode pod premaz.
Po osušitvi polnila nadaljujemo s površinsko zaščito s sistemi Aquavita.
avtoličarstvo
4
barve govorijo
poletje 2014
www.helios.si
Nova verzija tehtalnega
programa MOBIHEL
Iskanje prave recepture je vedno znova izziv za vsakega
reparaturnika. V poplavi različnih proizvajalcev vozil, modelov in
variantnih izpeljank neke barve je iskanje prave barve na vozilu
prvi in ključni korak do uspešnega zaključka. Nova generacija
tehtalnega programa Mobihel vsebuje novo podobo in nove
funkcionalnosti, ki bodo delo v avtoličarski delavnici še pospešili.
5. Vodenje zalog posameznih komponent.
Če uporabnik želi, lahko prek programa spremlja tudi porabo posameznih komponent. Sistem
mu omogoča nastavitev minimalnih zalog in opozorilo, če zaloge ne omogočajo več normalnega
tehtanja. Če ima uporabnik program povezan tudi
s tehtnico, je možno avtomatsko prilagajanje zalog
glede na dejansko zatehto.
S
odobna podoba s čistejšimi linijami omogoča še bolj intuitiven potek iskanja, kot je bil do sedaj. Obenem omogoča uporabniku bolj kompleksno in poglobljeno iskanje. Nova verzija tehtalnega programa
je zgrajena modularno, kar nam bo v prihodnosti omogočalo hitrejše in enostavnejše dodajanje novih
funkcionalnosti.
Najpomembnejše novosti našega novega tehtalnega programa
1. Iskanje preko več povezanih iskalnih
parametrov.
3. Možnost hitrega in enostavnega
prenašanja dopolnil z interneta.
Z iskanjem prek povezanih parametrov se znatno zmanjša število zadetkov in pospeši iskanje,
predvsem v primerih, ko določene ključne informacije o barvi niso znane.
2. Enostavno filtriranje in sortiranje
zadetkov, tako z nastavitvami v
»Superfiltru« kot tudi s priročnimi
spustnimi seznami v iskalnem modulu
programa.
Sistem bo ob zagonu programa preveril, ali na
internetu obstaja novejša verzija programa. V primeru, da ta obstaja, bo program uporabnika pozval, da izvede posodobitev.
4. Možnost shranjevanja uporabljenih
receptur v zgodovino tehtanja.
Funkcija omogoča hitro iskanje formulacij, ki jih
je uporabnik uporabljal za točno določeno nalogo
oziroma za določeno stranko.
Kot do sedaj je možna povezava z elektronsko
tehtnico, kar omogoča natančno in hitro tehtanje
brez napak.
Uporabnik še naprej lahko shranjuje tudi svoje
lastne recepture, program pa mu omogoča, da jih
varno arhivira in celo prenaša med različnimi uporabniki.
Sistem mu omogoča tudi dodajanje cen posameznim komponentam ali cenovnim skupinam.
Frenk Šemen
Moder
nasvet
Uporabnik s filtriranjem odstrani tisti del podanih informacij, ki ga v danem trenutku ne zanimajo. To so lahko, recimo, določene področne
formulacije ali kvalitete, ki jih pri svojem delu ne
uporablja.
Uporabnik lahko poljubno formulacijo (Mobihel
ali lastno) shrani v lasten arhiv. V njem lahko kasneje
preveri, kdaj in za koga je neko določeno recepturo že
uporabil ter kakšen je bil takrat rezultat. Tako najdeno
recepturo lahko ponovno prikliče in uporabi.
Janja
Matičič,
vodja servisa
kupcev
S pomočjo računalniškega tehtalnega
programa najdemo ustrezno
recepturo, povezave med posameznimi
formulacijami in podatek o Color boxu.
S pomočjo barvnih kart MOBIHEL na
delu vozila ob poškodbi določimo,
katera varianta najbolj ustreza niansi
na vozilu. Nianso po recepturi natančno
zatehtamo. Lahko jo sicer že z mešalno
paličico primerjamo na lakirani objekt,
vendar je zaradi velikega vpliva tehnike
brizganja edino pravo merilo razlike
zatehtane nianse glede na barvo na
vozilu nabrizgana testna ploščica, ki
mora biti nabrizgana do kritnosti. Pri
problematičnih niansah priporočamo
uporabo obarvanih predlakov, ki se
morajo v tem primeru uporabiti tudi na
testnih ploščicah.
slikopleskarstvo
5
barve govorijo
poletje 2014
www.helios.si
Podrobnosti in zakonodaja o
energetski izkaznici
Energetska izkaznica je namenjena kupcu/najemniku nepremičnine. Podatki na izkaznici mu povedo,
v kakšnem energetskem stanju je stavba (energetska učinkovitost stavbe), ki jo kupuje oziroma
najema (kakšna je poraba energije, katere so predvidene sanacije v prihodnjih letih itd.) Tako
energetska izkaznica ščiti kupca, da ta ne bi kupoval stavbe brez ustrezne informacije o
njenem energetskem stanju.
S
primerjavo
različnih
stavb in njihovih energetskih izkaznic lahko
kupec ugotovi, katera stavba
več porabi in katera stavba bo
v prihodnosti potrebovala večjo
energetsko sanacijo (nova fasada, okna, zamenjava kurilne naprave ipd.).
S 4. julijem 2013 smo v Sloveniji
tudi v praksi vzpostavili vse formalne možnosti za izdelovanje
in izdajanje energetskih izkaznic za novogradnje in obstoječe stavbe.
Energetska izkaznica je javna
listina s podatki o energetski
učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske
učinkovitosti. Obvezna je pri
prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v
najem za obdobje enega leta ali
več. Obvezna je za prodajalca in
najemodajalca.
Kdo mora pridobiti
energetsko izkaznico?
Pridobiti jo morata prodajalec
ali najemodajalec stavbe.
Investitorji v fazi pridobivanja
uporabnega dovoljenja, lastniki
in upravitelji javnih stavb, etažni
lastniki starejših večstanovanjskih objektov ter predvsem vsi
lastniki obstoječih objektov, ki
so predmet prodaje ali oddaje v
najem, morajo biti pozorni na to,
da je sedaj možno v celoti izvajati
določila energetskega zakona glede energetskih izkaznic stavbe.
Energetsko izkaznico lahko izdelujejo neodvisni strokovnjaki
(z licenco) na zahtevo stranke.
Energetska izkaznica stavbe je
obvezna pri prodaji stavbe ali
njenega posameznega dela in
pri oddaji v najem za obdobje
enega leta ali več. Namesto izkaznice za posamezni del se
lahko predloži izkaznica za celotno stavbo.
Večstanovanjski objekt z vsaj
štirimi etažnimi enotami, ki je
bil zgrajen do leta 1980, mora
pridobiti energetsko izkaznico
najkasneje do leta 2015. Večstanovanjski objekt z vsaj štirimi
etažnimi enotami, ki je bil zgrajen po letu 1980, mora pridobiti
energetsko izkaznico najkasneje
do leta 2030.
• stavbe, ki se uporabljajo za
obredne namene ali verske
dejavnosti;
• začasne stavbe s predvidenim časom uporabe dveh let
ali manj, industrijske stavbe,
delavnice in nestanovanjske
kmetijske stavbe;
• stanovanjske stavbe, namenjene za uporabo, krajšo od
štirih mesecev na leto;
• samostojne stavbe ali
posamezne dele stavb z
uporabno tlorisno površino,
manjšo od 50 m2.
Sonja Kovač
Energetska izkaznica
obstoječih stavb mora
vsebovati:
• kazalnike energijske učinkovitosti stavbe,
• referenčne vrednosti iz zakonodaje in
• priporočila za ukrepe za
povečanje energijske učinkovitosti.
Listina je namenjena kupcem
in bodočim najemnikom stavb,
da bi ti lahko pri svojih odločitvah upoštevali tudi energijske
lastnosti stavbe.
Energetski zakon je februarja
2012 že določil, da je treba, podobno kot pri avtomobilih, tudi
v oglasih za stavbe navajati energijske kazalnike iz energetske izkaznice. Za uporabnike izkaznic
je pomembno tudi, da omenjena direktiva daje velik poudarek
vzpostavitvi celovitega sistema
kontrole kakovosti pri izdajanju
energetskih izkaznic, na drugi
strani pa zahteva tudi sankcije
za nespoštovanje določil o energetskih izkaznicah.
Zahteve glede energetske
izkaznice se ne nanašajo
na:
• stavbe, ki so razglašene za
spomenik v skladu s predpisi o varstvu kulturne
dediščine, če bi izpolnjevanje zahtev za energetsko
učinkovitost po predpisih o
graditvi objektov nesprejemljivo spremenilo njihovo
naravo ali videz;
Toplotnoizolacijski sistemi HELIOS SPEKTRA
Zunanje stene brez toplotnoizolacijskega
sistema HELIOS SPEKTRA
Zunanje stene s toplotnoizolacijskim
sistemom HELIOS SPEKTRA
Slaba toplotna izolacija: temperaturne razlike ustvarjajo prepih in s tem
povezane slabe življenjske pogoje.
Majhne temperaturne razlike s prijetnimi bivalnimi pogoji in opaznimi
prihranki pri ogrevanju.
Zunanja temperatura -10°C
Zunanja temperatura -10°C
Temperatura zraka
(v notranjosti)
Površinske temperature
(v notranjosti)
Temperatura zraka
(v notranjosti)
Površinske temperature
(v notranjosti)
22°C
10°C
22°C
18°C
parketarstvo
6
barve govorijo
poletje 2014
www.helios.si
Ambasadorja parketnih lakov Chromoden
Zvonimir Novak in Stanko Srša -
nekdanji in novi predsednik Sekcije polagalcev talnih oblog Slovenije
V vodstvu Sekcije polagalcev talnih oblog Slovenije, ki deluje v okviru Obrtne zbornice Slovenije, je
nedavno prišlo do sprememb. Dolgoletni predsednik Zvonimir Novak iz Novega mesta je funkcijo predal
Stanku Srši iz Beltincev. Oba se že vrsto let ukvarjata s polaganjem parketa in sta tudi zvesta uporabnika
naših parketnih lakov Chromoden.
Stanko Srša, od parketarja do trgovca s
talnimi oblogami
»Pisalo se je leto 1990, ko so moje sanje postale resničnost in sem znanje, ki sem ga pridobil ob delu, prenesel
na svoje podjetje PARKETARSTVO Stanko Srša s.p. v
Beltincih. Z veseljem in voljo do dela sem poiskal stranke, pri katerih sem izkazoval svoje sposobnosti polaganja, brušenja in lakiranja parketa. Poiskal sem si tudi dobavitelje materialov, med katerimi je podjetje Chromos.«
Tako svoje začetke opisuje Stako Srša, novi predsednik
Sekcije polagalcev talnih oblog.
Zvonimir Novak, pobudnik priročnika za
parketarje
Zvonimir Novak pravi, da je bil že njegov oče uporabnik lakov za parket Chromoden, in sicer od leta 1960, ko
se je pričela proizvodnja teh lakov v zagrebškem Chromosu. Zvonimir je takrat pričel z delom kot vajenec. Spominja se, da so imeli takrat doma rože – oleandre posajene v Chromosove kante. Od leta 1973 je poklicno pot
nadaljeval kot samostojni podjetnik, sedaj pa je podjetje
prenesel na sina Matevža in poskrbel, da se tradicija dela
z laki Chromoden v družini Novak nadaljuje.
Kako kot izkušen uporabnik in poznavalec lakov za parket ocenjujete naše lake Chromoden, ki temeljijo na vodni
osnovi?
Če so laki kakovostni in ustrezajo vsem standardom,
smo njihovi uporabniki zadovoljni. Polagalci parketov
vse pogosteje lakiramo tudi z vodnimi laki, predvsem s
CHROMODEN AQUA 2K PU. Ti laki so ekološko naravnani in delo z njimi je lažje. Predvsem pa ne smrdijo. Parketarji smo zadovoljni, da se Chromos kot proizvajalec hitro odziva na vse novosti, ki prihajajo z evropskega trga, in
da danes lahko uporabljamo najbolj trdne in ekološke lake.
Velika prednost za nas je, da se lahko večkrat dogovarjamo neposredno s tehnično službo iz Chromosa in HGtrade-a ter se tako ognemo morebitnim težavam pri lakiranju. Všeč mi je hiter odziv pri reševanju težav, saj je za nas
izvajalce to zelo pomembno. Sicer pa mi veliko delamo v
športnih dvoranah, kjer vsa leta uporabljamo Chromoden
2K PU mat za športne dvorane, ki je tudi certificiran.
Z leti ste večali in širili obseg svoje dejavnosti. Kako ste se
začeli ukvarjati tudi s trgovino?
Ker so se začela pojavljati večja dela na večjih objektih,
sam nisem več zmogel, zato sem priučil nove ljudi, ki so
še danes zaposleni v mojem podjetju. Z veseljem povem,
da imam strokoven kader za podopolagalska dela, prav
tako za komercialna dela, kjer je zaposlena moja hči, ki
vodi komercialo. Ker pa je bilo veliko povpraševanja tudi
po drugačnih talnih oblogah, sem odprl trgovino s talnimi oblogami in trgovino s tekstilom. V njej sta prav tako
zaposleni žena in hčerka, tako da smo postali pravzaprav
družinsko podjetje.
Kakšna je trenutna situacija za parketarje? Je gospodarska kriza močno vplivala tudi na vaš posel?
Če primerjam čas pred leti in danes, se moram pošteno zamisliti, kako lepo nam je bilo delati in se včasih kaj
poveseliti. Sedaj pa se kdaj pa kdaj zamislim, kako naprej,
saj dela ni in ni dovolj, da bi lahko rekel, da je krize konec. Kriza se poglablja in ni čolnarja, ki bi že splaval na
površino, zato si upam trditi, da tudi lakov uporabljam
manj kot leto, dve ali tri nazaj.
Nedavno ste prenehali z dolgoletnim vodenjem Sekcije
polagalcev talnih oblog. Na kateri dosežek ste najbolj ponosni kot nekdanji predsednik te sekcije?
Verjetno na to, da sem s pomočjo Chromosa in z upravnim odborom sekcije podopolagalcev odgovoren za nastanek knjige Standardi in opisi za parketarska dela. Ta
knjiga je edini priročnik pri nas za ugotavljanje kakovosti
v parketarstvu.
Vrsto let ste aktivno sodelovali pri skupni humanitarni
akciji Chromosa in parketarjev v slovenskih vrtcih, ki smo
jo organizirali v podjetju HGtrade. Kakšne spomine imate
na to akcijo?
Teh akcij sem se udeleževal skupaj s svojimi zaposlenimi, saj smo tako še
bolj podrobno spoznavali
lake in njihovo uporabo.
Kot novi predsednik Polagalcev talnih oblog Slovenije sem zelo hvaležen
parketarjem za odziv pri
takšnih akcijah, saj vemo,
da se izvajajo za dobrobit
naših malčkov in našega
poklica. Prav tako prispevajo k spoznavanju lakov,
ki jih uporabljamo.
G. Novak, vam in vašemu nasledniku še naprej veliko
uspehov pri poslu!
Maja letos ste postali
predsednik Sekcije polagal-
cev talnih oblog Slovenije. Kakšne naloge in cilje ste si zadali kot predsednik, kaj bodo vaše prioritete?
Kot novi predsednik Sekcije polagalcev talnih oblog sem
si zadal nekaj ciljev, ki jih mislim uresničiti s pomočjo sekretarja in upravnega odbora Sekcije. Predvsem dajem poudarek promociji poklica polagalec talnih oblog, kjer bi se
izobraževal mladi kader. Apeliram pa predvsem na lesne
šole in ministrstvo, ki bi lahko največ naredili pri tem izobraževanju, saj nekateri osnovnošolci po končani devetletki sploh nimajo predstave, kako naprej in v katero šolo
se vpisati. Moram reči, da v naši stroki primanjkuje podmladka. Želel bi pa tudi izpostaviti poklic parketarja, da bi
bil bolj cenjen in pozval parketarje na prezentacije lakov, za
katere si upam trditi, da jih boste proizvajalci želeli predstaviti in nam ponuditi strokovno pomoč. Saj vsi vemo, da
več glav več ve. Glede lakov je vedno dobro, da se predstavijo pri praktičnem delu. V prihodnje si želim tudi, da bi
se v dogovoru z vami in našim upravnim odborom uvedla
letna ekskurzija z ogledom proizvodnje v Chromosu.
G. Srša, veliko poslovnih uspehov še naprej!
Darija Medved
novice
7
barve govorijo
poletje 2014
www.helios.si
Ring International Holding nov lastnik Heliosa
Združeni družbi v industriji
premazov predstavljata močno
konkurenco
Avstrijska skupina Ring
International Holding
(RIH) oziroma njena
premazniška divizija
Remho je postala edini
lastnik Heliosa, saj je
večina malih delničarjev
domžalskega premaznika
sprejela prevzemno
ponudbo avstrijskega
kupca po ceni 520 evrov
za delnico.
M
inilo je že dve leti in pol odkar
je družba RIH vstopila v prodajni
postopek Heliosa kot strateški investitor, ki podpira dolgoročen razvoj
dela podjetij v svoji Skupini. Remho, matična
družba za celotno divizijo premazov družbe RIH,
je ob zaključku transakcije aprila postala lastnica
78 % delnic Heliosa, ki jih je kupila od konzorcija
prodajalcev. V času javne ponudbe za odkup delnic pa je prevzemno ponudbo za delnice Heliosa
sprejelo še 1.325 manjšinskih delničarjev, kar
predstavlja dodatnih, skoraj 22 % delnic ciljne
družbe. Iz tega sledi, da je Remho po zaključku
prevzemne ponudbe 99,51-odstotni lastnik vseh
delnic Heliosa. Zadnjih 0,49 % delnic bo Remho
pridobil z iztisnitvijo malih delničarjev.
Združeni podjetji Ring in Helios sedaj predstavljata visokokonkurenčnega igralca v industriji
premazov. V procesu integracije postavljata temelje, da bi karseda hitro dosegli skupne sinergije.
Najbolj pomembne, ki jih predvidevajo, so: geografsko dopolnjevanje in dopolnjevanje palete
izdelkov, potencialne navzkrižne prodaje in skupna prizadevanja razvoja.
RIH-ova divizija premazov Remho, ki je v
zadnjih letih pridobila odličen tržni položaj na
področjih industrijskih premazov in izolacijskih
lakov, zaščitnih premazov, sistemov, odpornih
proti visokim temperaturam, cestnih premazov
in praškastih premazov, bo operativno vključena
v strukturo Skupine Helios, Helios pa bo postal
sedež združenega podjetja in krovna blagovna
znamka nove, razširjene Skupine.
Helios ima trenutno pet proizvodnih obratov v Sloveniji in proizvaja tudi na Hrvaškem, v
Srbiji, Ukrajini in Rusiji. Portfelj izdelkov vključuje
dekorativne barve, premaze za kovinsko in lesno
- predelovalno industrijo, avtoreparaturne premaze, praškaste premaze in cestne barve. Na dveh
slovenskih in eni ukrajinski lokaciji se proizvajajo
umetne smole, torej združitev podjetij omogoča
tudi večjo uporabo lastno pridelanih surovin.
Nova, povečana Skupina Helios si bo prizadevala postati eno izmed vodilnih podjetij v industriji premazov v Evropi. To pomeni tudi ohranjanje slovenske identitete Heliosa in Heliosovih
blagovnih znamk.
Mojca Perić
razvedrilo in novice
barve govorijo
8
poletje 2014
www.helios.si
Nagradna križanka
avtor
jože
pauman
PRESTIžNA
BRITANSKA
KNJIžNA
NAGRADA
NORVEŠKA
GORA V KASLALORAVANKAH
MISTKA
(2142 m)
(TRINE)
POPUSTLJIVOST
SODELOVANJE
TOVARNA
V
CELJU
sufler:
TOVARNA
ALRAUNA, SANITETNEGA
BOOKER,
MATERIALA
EVARA,
NA VIRU
TILAK
ZODIAKALNO
OZVEZDJE
19
REKA NA
JUGU
ŠKOTSKE
ŽELEZNA
PRIPRAVA,
KLAMFA
SL. KOMPO- ZNAK NA
BIKOBORBA
ČELU KOT
NIST
Z OSTA(BENJAMIN, PRIPADNOST
RELIMI BIKI
1829-1908) HINDUIZMU
IZMETAČ
NABOJEV
PRI
PUŠKI
4
TESnenje
1 M VISOKA
ENOL. RAZHUDNIKOVKA
MESTO
SEVERNO
OD BUDIMPEŠTE
8
PREISKOVANJE
TREBUHA
(MEDIC.)
OBISKOVALEC KINO
PREDSTAV
MOčNO
SUKANA
PREJA
ZADNJI DEL
ŽIVALI
3330:37=?
REKA V
JUŽNEM
MAROKU
(anagram:
DAR)
DOK. FILM
LUISA A. VAN
GASTERENA
IZ L. 1952
ROMUNSKA IZNAJDITELJICA GERIATRIČNIH
PREPARATOV (ANA)
1
SLOVENSKA
PESNICA
(MAJDA)
DESNI
PRITOK
VOLGE
TV REŽISER
KRAGELJ
20
ENAKa
VOKALA
NIZOZEM.
SLIKAR
(PIETER)
11
SIN ODINA
IN RIND
V NORD.
MIT.
VKTORIJINO
JEZERO V
KENIJI
(angl.)
LENA OLIN
DRAGO
ZUPAN
HIP, MOMENt
IVAN LAH
ARABSKI
KNEZ
13
ŠKOTSKI
OVČAR
MESTO OB
ZGORNJEM
TOKU REKE
PAD V ITALIJI
MESTO V
INDONEZIJI
OB REKI
SOLO
Ime in priimek
4
5
6
LATINSKI
VEZNIK
PLATNENA
STREHA,
NADAV,
VARUJE PRED
SONCEM IN NAPLAČILO
DEŽJEM
5
SEČEVOD
POKOJNA
IGRALKA
BEGOVIĆ
7
8
9
PEVKA
AVSENAK
KORUZNI
STORŽ,
VRSTA
RAZCVETJA
OKREPLJENA
NIKALNICA
KRATEK
POŽIREKA
PROSTOR
ZADETE
ŽIVALI
IVAN
TAVČAR
Argon
MAJHEN
PLANETMED
MARSON IN
JUPITROM
MOSTOVŽ,
ALTANA
IZRAELSKI
POLITIK
(ABBA SOLOMON, 1915
- 2002)
VRSTa
NARKOTIKa
BREZBARVEN,
VNETLJIV
VODIKOV
OGLJIK
3
PREROČIŠČE,
PREROK
ŠPANSKO
MESTO V
KATALONIJI
NASILJE
7
SEŽIG
SAMEGA
SEBE
24
3
10
17
2
HITER
LOVSKI PES
ZVRST NOVINARSKEGA
DELA
ŠVIC. BA- BOLNIČARSKI
ODDEL. V
KROREZEC
ARMADI
(JOHANN
HEINRICH
ESKIMSKA
1758-1817)
KOČA
LOVSKO
TROBILO
OSMIJ
SREDNJEVEŠKO OROŽJE
S SULICO
18
SINJSKA
VITEŠKA
IGRA
KIRURŠKA
STRGALKA
ELEKTROLITSKI
KONDENZATOR
Pošta
GR. MIT.
PODZEMLJE
22
PRAŠIČEK,
KI ŠE SESA
NAŠA NESTRUPENA
KAČA
2
NASLOV
POVESTI
FRANCETA
BEVKA
Naslov
DINO
DVORNIK
VELIKI KONC.
INSTRUMENT
KRAJ PRI
LUKOVICI
USTANOVITELJ KULTA
KARGA
NA PAPUI
15
NEKDANJA
AKTINIJ
DAJATEV
LASTNIKU KRILO RIMSKE
LEGIJE,
ZEMLJE PRI
MUSLIMAN. KONJENICE
oče
zevsove
ljubice
antiope
BODICA,
KONICa
ERINIJA,
GRŠKA
BOGINJA
MAŠČEVANJA
KORENIKA
MANDRAGORE
POLJSKI
SLIKAR
(FRANCISZEK,
1859 -1931)
1
ANNA
MANGNANI
AVSTRIJSKI
PEVEC
JÜRGENS
9
16
ZASILNO
ZAVETIščE
NA
PROSTEM
SARAJEVo
ZA POLTON
ZNIŽAN H
OTOK RUAD
V ANTIKI
anag: DRAVA
ZORAN ERIČ
ONDINA
OTTA
12
LETOVIŠČE
PRI OPATIJI
23
KOLEŠČEK
ZA REZANJE
TESTA
14
10
6
V IMENIH
VRSTE KAČ
IZ DRUŽINE
KRAJTOV
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Izpolnjeno geslo križanke pošljite na naslov:
Helios Domžale, d. d., Količevo 2, Služba za marketing,
1230 Domžale, najpozneje do 20. avgusta 2014.
Pet izžrebanih nagrajencev bo prejelo praktične nagrade.
21
22
23
24
Nagrajenci križanke časopisa
Barve govorijo, št. 47, so:
• Matija PRISTOPEC, Čatež 37,
8212 Velika Loka
• Marjeta Jamšek, Vinje pri
Moravčah 14, 1251 Moravče
• Vijolanda Laznik, Brezje pri
Lipoglavu 37, 1261 Dobrunje
• Branko Lah, Marof 18,
8250 Brežice
• Apolonija Guzelj, Frankovo
naselje 112, 4220 Škofja Loka
ŽELIMO VAM MNOGO PRIJETNIH DOPUSTNIŠKIH DOŽIVETIJ
Uredništvo Barv
Glavna in odgovorna urednica: Polona Stare
Uredniški odbor: Brane Knehtl, Sonja
Kovač, Janja Matičič, Darija Medved,
Vladan Milovanović
Produkcija: Helios Domžale, d. d.
Oblikovalska zasnova: DC Studio
Tisk: SET d. d.
Če glasila ne želite prejemati, nam to pisno sporočite na naslov Helios Domžale, d. d., Količevo 2,
Služba za marketing, 1230 Domžale.