Nastavitev DIN vrednosti

Comments

Transcription

Nastavitev DIN vrednosti
PRIPOROČILO PROIZVAJALCA FRITSCHI ZA TURNE VEZI
PRILAGODITEV TURNE VEZI (nastavitev DIN vrednosti – trdote varnostnega odpiranja vezi):
DOLOČITEV DIN VERDNOSTI (glede na ISO 11088:206)
Vrednost DIN mora biti nastavljena glede na osebne podatke smučarja (teža, višina, starost, dolžina
pancerja in tip smučarja), da se doseže pravilno varnostno odpiranje vezi. Teža, višina, starost, dolžina
podplata smučarskega čevlja in tip smučarja (klasifikacija tipa smučarja je napisana spodaj), morajo biti
vneseni čimbolj točno.
KLASIFIKACIJA TIPA SMUČARJA:
Smučar tip 1: Previden smučar, ki smuča po trdi podlagi na lahkih in zmerno težkih smučiščih. Ta tip se
nanaša tudi na smučarje začetnike, ki ne znajo določiti svoj tip smučarja. Smučarji, ki sebe določijo, da so
tip smučarja 1 naj si nastavijo DIN nižje od povprečnega. To sicer poveča tveganje za nenamerno
varnostno odpiranje vezi, zato da povečamo varnost v primeru padca.
Smučar tip 2: Smučarji, ki niso določeni v tipu 1 ali 3.
Smučar tip 3: Hiter, agresiven smučar, ki smuča po zmerno težkih in strmih smučiščih. Smučar, ki se
določi za smučarja tip 3 ima nastavljen DIN višje od povprečja. To pomeni, da se zmanjša možnost
varnostnega odpiranja vezi v primeru padca, vendar pa se zmanjša tudi možnost nenamernega
varnostnega odpiranja vezi.
DOLOČITEV KODE SMUČARJA GLEDE NA TABELO 2:
1. Poiščite težo smučarja v prvem stolpcu in višino smučarja v drugem stolpcu. Če sta parametra v
isti liniji izberite kodo smučarja v tej liniji. Če so parametri teže in višine v različnih linijah, izberite
kodo smučarja iz zgornje linije.
2. Ta koda smučarja se nanaša na tip smučarja 1. Za tip smučarja 2 se pomaknite eno linijo navzdol,
za tip smučarja 3 pa se pomaknite za dve liniji navzdol.
3. Smučarji starejši od 50 let se pomaknite eno linijo navzgor.
DOLOČITEV DIN VREDNOSTI GLEDE NA TABELO 3:
1. Izberite pravo dolžino podplata vašega smučarskega čevlja v mm.
2. Celica, ki se križa s kodo smučarja in pa dolžino podplata smučarskega čevlja določa nastavitev
DIN vrednosti
3. Če je ta celica prazna se pomaknite desno v isti liniji do prve celice, ki ima vrednost DIN.
PRIMER DOLOČITVE DIN VREDNOSTI:
Parametri smučarja
Teža smučarja:
Višina:
77 kg
182 cm
Tip smučarja:
2
Starost smučarja:
28 let
Dolžina podplata smučarskega čevlja:
Tabela 2
Nastavitev DIN vrednosti
Glede na tabelo 2 ---- Koda K
Glede na tabelo 2 ---- Koda L
Izberemo zgornjo linijo ---- Koda K
Za tip smučarja 2, pojdite eno linijo navzdol ---- Koda L
Mlajši od 50 let ---- Ostanite na kodi L
Tabela 3: Vzemite DIN vrednost na stičišču Kode L in dolžine
podplata smučarskih čevljev (stolpec 3) ---- DIN vrednost 7
Tabela 3
Tabela 4