Darja Jeriček, univ.dipl.inž.agr svetovalka za razvoj podeželja

Comments

Transcription

Darja Jeriček, univ.dipl.inž.agr svetovalka za razvoj podeželja
Oddelek za kmetijsko svetovanje
Izpostava Ravne na Koroškem
Trg 67 Prevalje 2391
tel. +386 02 82 46 923 fax + 386 2 82 31 061
[email protected]
Številka: 11 -2011 DJ
Datum: 01.04.2011
Spoštovani predstavniki društev v Koroški regiji !
Vabimo vas na predavanje
KAJ MORAMO VEDETI S PODROČJA PRAVNE UREDITVE IN FINANČNEGA
POSLOVANJA DRUŠTEV
KI BO V PETEK 08. APRILA OB 10. 00 URI
V SEJNI SOBI ZADRUGE DRAVOGRAD .
Na predavanju vas bomo seznanili s pravno ureditvijo društva (pojem, ustanovitev,
temeljni akt, registracija, prenehanje društva, kazenske določbe, premoženje
društva…) in finančnim poslovanjem društva.
Predavali bosta gospa Polona Starc in gospa Anka Luskar s Kmetijsko
gozdarskega zavoda Celje.
Predavanja se lahko udeleži več predstavnikov posameznega društva (predsednik,
tajnik, blagajnik, član upravnega odbora…).
Vljudno vabljeni!
Darja Jeriček, univ.dipl.inž.agr
svetovalka za razvoj podeželja

Similar documents