PROŠNJA ZA PROSTO DELOVNO MESTO :

Comments

Transcription

PROŠNJA ZA PROSTO DELOVNO MESTO :
CNC Murko d.o.o.
Špindlerjeva ulica 27
2250 Ptuj, Slovenija
Tel.: 00386/2 745 01 84
Fax: 00386/2 745 01 85
PROŠNJA ZA PROSTO DELOVNO MESTO :
smer:
izobrazba:
OSEBNI PODATKI
možki
ime:
žensak
priimek:
datum rojstva:
kraj rojstva:
državljanstvo:
bivališče:
ulica
poštna št.
kraj
telefon:
e-mail:
vozniški izpit kate.
izpit viličarista:
zadnja zaposlitev:
delovna doba:
pripravljenost za delov v:
1 izmena
opravljate kakšno svojo obrt:
da
3 izmeni
2 izmeni
ne
da
katero:
DRUŽINSKI ČLANI
partner
ime/priimek
datum rojstva
poklic
ime/priimek
datum rojstva
kraj rojstva
ime/priimek
datum rojstva
kraj rojstva
ime/priimek
datum rojstva
kraj rojstva
ime/priimek
datum rojstva
kraj rojstva
1 otrok
2 otrok
3 otrok
4 otrok
stran 1 od 2
ne
IZOBRAZBA
srednja šola:
matura:
da
ne
smer
visoka šola:
smer
naslov zaključne naloge
smer
naslov diplomske naloge
višja šola:
STROKOVNO ZNANJE
nemški jezik:
računalništvo:
osnovno / napredno
angleški jezik:
osnovno / napredno
windows/office:
osnovno / napredno
osnovno / napredno
znanje v programskem jeziku oz. krmilju:
ostala znanja CAD/CAM ali opravljeni tečaji:
DELOVNA MESTA
čas zaposlitve mesec/leto
podjetje
delovno mesto
vzrok prekinitve
INFORMACIJE O TRENUTNI ZAPOSLITVI
trenutno delovno razmerje:
je aktivno
ni aktivno
datum razrešitve
trenutna ali zadnja bruto plača:
varstvo pri delu
da
željena plača:
ne
zdravniški pregled
da
ne
Zagotavljem, da so navedeni podatki pravilni in se lahko uporabijo za arhiv podjetja CNC Murko d.o.o.
kraj
datum
podpis
stran 2 od 2

Similar documents