26437 MAGIC FISH FEEDER avtomatski hranilnik #FEED

Comments

Transcription

26437 MAGIC FISH FEEDER avtomatski hranilnik #FEED
26437 MAGIC FISH FEEDER avtomatski hranilnik #FEED
Ločite posodo za hrano od timerja (Fig.A). Snemite pokrov, označen z 'UP' in napolnite posodo s hrano. Hrane ne
tlačite. Posodo pravilno pokrijte nazaj (Fig.A) z oznako 'UP' zgoraj. Posodo obrnite pokonci, ter preverite, da količina
hrane ne presega oznake 'MAX' ter, da se ne nahaja pod oznako 'MIN'. Nastavite bel dozirni jeziček na želeno količino
doziranja hrane (Fig.C). Pravilno vstavite 1.5V baterijo (Fig.D). Nastavite čas krmljenja z obračanjem sredinskega sivega
gumba v smeri urinega kazalca (Fig.E/1): na primer, če je ura 16:00, obračajte številčnico dokler ne nastavite št. 16 pod
beli gumb 'MANUAL START'. Glede na čas, kdaj želite krmiti ribe, na številčnico namestite bele čepke (Fig.E/2). Možno
je hranjenje do 6x na dan (6 čepkov). Omogočeno je tudi ročno hranjenje: obrnite beli gumb 'MANUAL START' v smeri
puščice. Po potrebi je mogoče Magic Feeder priključiti na zračno črpalko ter tako zračiti hrano (Fig.E/3). Priložen je
tudi nastavek za pritrditev hranilnika na steno akvarija.
Garancijska izjava: Garancija pokriva napake v proizvodnji in materialu 24 mesecev od datuma nakupa. Garancija ne
pokriva škode, storjene z nepooblaščenim posegom v napravo, zaradi malomarnosti ali nepravilne uporabe izdelka.
Prav tako garancija ne velja za ves potrošni material, ki se redno menja za običajne namene vzdrževanja ali ob normalni
obrabi. Garancijsko izjavo vam mora izdati in potrditi prodajalec v trgovini, kjer ste izdelek kupili ter mora biti vedno
priložena izdelku. V primeru reklamacije morate z izdelkom priložiti tudi potrjeno garancijsko izjavo ter račun z
datumom nakupa.
Evropska unija – navodila za odlaganje
Ta znak pomeni, da je potrebno vaš izdelek zavreči ločeno od gospodinjskih odpadkov, v skladu
z lokalnimi zakoni in pravili. Ko se izdelku izteče življenjska doba, ga odnesite na ustrezno zbirno
mesto, ki ga določajo lokalne oblasti. Nekatera zbirna mesta sprejemajo izdelke brezplačno.
Ločeno odlaganje ter recikliranje bo pomagalo ohraniti naravne vire in zagotoviti recikliranje
izdelka na način, ki zavaruje zdravje ljudi in okolje.
GARANCIJSKI LIST
Garancijski rok za artikel je 24 mesecev od datuma nakupa. Mimaja d.o.o. jamči za kakovost in korektno delovanje v
garancijskem roku, ki začne veljati z izročitvijo blaga potrošniku. Mimaja d.o.o. pokriva garancijo izdelka na območju
Slovenije. Garancijo lahko uveljavljate le s predložitvijo računa in ob pravilni uporabi artikla (v navodilih)! Garancija ne
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
ARTIKEL:______________________________________________________________
DATUM IZROČITVE:______________________________________________________
Pooblaščeni prodajalec in serviser:
MiMaJa d.o.o.
ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA:
Mr.Pet, Celovška 258
1000 Ljubljana
Slovenija
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - Za servis:
Datum servisiranja: _______________
ŽIG IN PODPIS SERVISERJA:
Garancija podaljšana do: __________________________________________________________________
Dobavitelj:
PRO.D.AC International S.r.l.
Via P. Nicolini 22 – 35013 CITTADELLA (PD) ITALY
Uvoznik:
MiMaJa d.o.o.
Letališka 3c
1000 Ljubljana
Slovenija

Similar documents