Akcija - Kea doo

Comments

Transcription

Akcija - Kea doo
ˇ
Carobne praznike
Æelimo vam
MOBILNA APLIKACIJA
TUSSLOVENIJA
080 13 10
WWW.TUS.SI
Vaš slovenski
trgovec
SUPER CENA
Svinjsko pleËe
brez kosti
• postreæno* ali vakuumsko
pakirano • cena za 1 kg
*Postreæno velja v poslovalnicah
z mesnico.
Akcija
Akcija
1,97 ¤
1,99 ¤
Delikatesna
majoneza
Potica
• orehova • makova • pakirano • 500 g
Redna cena: 3,29 ¤
• Nestlé • 630 g
Redna cena: 3,19 ¤
POPUST: -40 %
POPUST: -37 %
Akcijska cena velja do 2. 1. 2015
Pri vsakem
UAR
N
A
J
A
NZ
O
P
U
K
nakupu nad
30 ¤ prejmete
πe kupon za
up
k
a
n
a
prihranke v z
januarju
-11 %
za
tudi kciji!
a
j
l
Ve ke v a
l
izde
luba v
e Tuπ k
ah Tuπ
za Ëlan h in franπiz
a
trgovin
Akcija velja do 31. 12. 2014.
VELIKA NAGRADNA IGRA
ZA 10.000 ¤ D*NAR-JA
Do konca leta 2014
porabite
in sodelujte
v ærebanju za:
1 x 500 ¤ D*NAR-ja
5 x 100 ¤ D*NAR-ja
900 x 10 ¤ D*NAR-ja
na Tuπ klub kartico.
VeË na www.tus.si
Ponudba iz kataloga velja od 22. 12. do 24. 12. 2014 oz. do odprodaje zalog.
2,98 ¤
©e iπËete ideje za boæiËna darila?
Posoda in pekaËi Tefal so dobra izbira.
4-delni set ingenio
• vsebuje: ponev Ø 24 cm, ponev Ø 28 cm, multi
pokrov 20 - 28 cm, odstranljiv roËaj za enostavno
rokovanje in shranjevanje • izredno odporna
neoprijemljiva notranja obloga TITANIUM PRO,
zdravju in okolju popolnoma neπkodljiv material • primerna za vsa kuhaliπËa - tudi indukcijo • 2 leti garancije
10 zvezdic
49,95 ¤
-50 %
Redna cena: 99,90 ¤
TU© SUPERMARKET
*Postreæno velja v poslovalnicah z mesnico in ribarnico.
UnovËite zvezdice do 15. 1. 2015 v trgovinah in franπizah Tuπ.
VeË o zbiranju in unovËevanju zvezdic na www.tus.si ali na 080 13 10.
SUPER CENA
SUPER CENA
5,99 ¤
2,28 ¤
PotoËna
zlatovπËica
PiπËanËja bedra
• postreæno* ali pakirano • cena za 1 kg
• oËiπËena • sveæa • GoriËar • cena za 1 kg Akcija
Akcija
5,75 ¤
15,59 ¤
Kraπki prπut
Preπana mesna
slanina
• vakuumsko pakirano • kosi
• Kras • cena za 1 kg
• postreæno • Kras • cena za 1 kg
Redna cena: 29,99 ¤
Redna cena: 11,49 ¤
POPUST PRI BLAGAJNI: -48 %
POPUST PRI BLAGAJNI: -50%
Akcija
-30 %
za blagovno
znamko
mlekarna
Subotica
Akcija
SUPER CENA
0,87 ¤
1,38 ¤
Valjani rezanci
Zlato polje
• jajËne testenine • Æito • 400 g
• 250 g • 500 g
Redna cena: 1,59 ¤
Rukola ali
motovilec
• pakirano, 250 g
POPUST: -45 %
Akcijska cena velja do 2. 1. 2015
PONEDELJEK, 22. 12.
ali TOREK, 23. 12. 2014
v trgovinah in franπizah Tuπ
-25 %
za izdelek
po izbiri
za Ëlane Tuπ kluba
»lan
Tuπ
kluba
lahko unovËi le 1
kupon za 1 nakup in
1 izdelek Kupon je
unovËljiv v trgovinah in franπizah Tuπ, ne pa tudi v Ekstra
Tuπ Ptuj, Tuπ drogerijah in poslovalnicah Cash & Carry.
Kupon ne velja za izdelke z akcijsko ceno, iz programa lojalnosti, Mojih
10 najljubπih, Tuπ klub izdelke, po Super ceni, izdelke po izjemno nizki
ceni, plaËaπ-vzameπ, gratis izdelki, iz povezanih nakupov, veË je ceneje,
iz odprodaje, zniæane pred iztekom roka uporabe, za tobaËne izdelke,
Ëasopise, revije, plaËilo poloænic, povratno embalaæo, darilne in vrednostne
kartice, kartice in predplaËniπke pakete mobilnih operaterjev, sreËke,
darilne pakete Zvezdar in plinske jeklenke. Pri tehtanih izdelkih velja le do
10 kg. V primeru obroËnega odplaËevanja kupona ni mogoËe uveljavljati.
Kupon ne velja na druge popuste, lahko pa se unovËi na redno ceno
akcijskih izdelkov in izdelkov plaËaπ-vzameπ, gratis izdelki, iz povezanih
nakupov, veË je ceneje, zniæanih za manj kot 25%. Kupon ne velja za pravne
osebe in samostojne podjetnike posameznike.
Razmiπljaj
zeleno!
Uporabi e-kupon
v Tuπ mobilni
aplikaciji.
SOBOTA,
27. 12. 2014
v trgovinah in franπizah Tuπ
-11 %
za nakup
za Ëlane Tuπ kluba
»lan Tuπ kluba lahko unovËi le 1 kupon za 1 nakup na 1 Tuπ klub
kartico. Kupon je unovËljiv v trgovinah in franπizah Tuπ, ne pa tudi v
Tuπ drogerijah, v Tuπ Ekstra in poslovalnicah Cash & Carry. Popust
ne velja za izdelke iz programa lojalnosti (zbiranje zvezdic za posodo
Tefal), iz odprodaje, zniæane pred iztekom roka uporabe, za tobaËne
izdelke, Ëasopise, revije, plaËilo poloænic, povratno embalaæo, darilne
in vrednostne kartice, kartice in predplaËniπke pakete mobilnih
operaterjev, sreËke, darilne pakete Zvezdar in plinske jeklenke. V
primeru obroËnega odplaËevanja kupona ni mogoËe uveljavljati. Popust
ne velja na druge popuste za nakup. Kupon ne velja za pravne osebe in
samostojne podjetnike posameznike.
Razmiπljaj
zeleno!
Uporabi e-kupon
v Tuπ mobilni
aplikaciji.
SUPER CENA
0,60 ¤
PomaranËe
• cena za 1 kg
od SREDE, 17. 12. do SREDE,
24. 12. 2014, v trgovinah in franπizah Tuπ
KUPON
GRELNIK VODE
za1 ¤
Akcija velja v trgovinah in franπizah Tuπ ter Ekstra Tuπ Ptuj. Pri enkratnem
nakupu nad 80 ¤ lahko s kuponom kupite grelnik vode za 1 ¤ samo enkrat,
ne glede na viπino nakupa. V nakup 80 ¤ se πteje vse razen: plaËila poloænic,
povratne embalaæe, darilnih in vrednostih kartic, kartic in predplaËniπkih
paketov mobilnih operaterjev, sreËk, darilnih paketov Zvezdar in plinskih
jeklenk. Velja do razdelitve zalog.
GRELNIK VODE
ZA 1 ¤
Pri nakupu
za 80 ¤ ali
veË je ob
predloæitvi
kupona
grelnik
vode vaπ
za samo 1 ¤.
IKOV
E GRELN
ZALOG OMEJENE
SO
O
NA VOLJ I
EL
TUDI V B
BARVI
0,49 ¤
BoæiËni jogurt
• moË: do 2000 W • prostornina posode 1,7 l • samodejni izklop • 3 leta garancije
Akcija poteka v trgovinah in franπizah Tuπ
ter Ekstra Tuπ Ptuj od 17. 12. do 24. 12. 2014,
oz. do razdelitve zalog.
Akcija
• Mlekarna Celeia • 180 g
Redna cena: 0,64 ¤
POPUST: -23 %
Akcijska cena velja do 2. 1. 2015
redna cena
24,99 ¤
Akcija
1,69 ¤
Akcija
DomaËica
0,98 ¤
• Original, 300 g • Integral, 275 g • Kraπ
Redna cena: 2,19 ¤
Jajca
POPUST: -22 %
• M • 10/1
Redna cena: 1,59 ¤
POPUST: -38 %
Akcija
Akcija
0,55 ¤
2,19 ¤
Posebna bela
moka Dobro
»okolada Milka
• celi leπnik • Mondelez • 250 g
• Æito • 1 kg
Redna cena: 0,99 ¤
POPUST: -44 %
Redna cena: 2,89 ¤
Akcija
Akcija
9,99 ¤
Set kozarcev
Pure 6/1
• za rdeËe vino: 400 ml • za belo vino: 230 ml • za πampanjec: 220 ml
Redna cena: 12,99 ¤
POPUST: -23 %
POPUST: -24 %
0,71 ¤
Fruc
• korenËek-pomaranËa -limona • Fructal • 1,5 l
Redna cena: 0,99 ¤
POPUST: -28 %
TU© SUPERMARKET
PONEDELJEK 22. 12,
TOREK 23. 12., ali
SREDA 24., 12. 2014
Akcija
4,49 ¤
v trgovinah Tuπ
-40 %
za izbran mali
gospodinjski
aparat
za Ëlane Tuπ kluba
Vino Quercus
Muπkat Verduc*
• Goriπka Brda • 0,75 l
Redna cena: 5,69 ¤
POPUST: -21 %
*Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju.
Ob enkratnem nakupu lahko s svojo Tuπ klub kartico
uveljavite 1 kupon za 1 izdelek iz blagovne skupine mali
gospodinjski aparati. Popusti se ne seπtevajo in popust
se obraËuna od redne cene izdelka. Kupona ni mogoËe
uveljavljati v franπiznih poslovalnicah Tuπ.
A
J
I
Z
O
L
P
EKS
MEGA
ET
KOMPL
Druæinski
komplet
Silvester
SAMO
V TU©U
• SUPER druæinski
komplet vsebuje vse
izdelke, ki so namenjeni
novoletni pirotehniËni
zabavi za vso druæino.
Tako v njem najdemo kar 3 ognjemetne baterije
in πe mnogo drugih
pirotehniËnih izdelkov za ure zabave. • Kategorija 2
E
V
A
B
ZA
MEGA
IJA
BATER
Novo
Akcija za pirotehniko velja od 22. 12. do 31. 12. 2014
SAMO
V TU©U
Akcija
-28 %
24,99 ¤
Redna cena: 34,90 ¤
Zmagovalec
• 100 izstrelkov • rdeË
rep v rdeËo roæo z zlato
krizantemo, zelen rep
v zeleno roæo z zlato
krizantemo • finale v zlatih vrbah • viπina delovanja: 35 m • Ëas delovanja: 40 sekund • kategorija 3
Lecana-18
• 12 rimskih sveË, 6 raket, 24 Ëebelic, 6 barvnih æog, vulkan, 6 talnih roæ, 1
rotajoËa æoga, 5 Ëudeænih sveËk • kategorija 2
Akcija
Akcija
-26 %
38,90 ¤
-27 %
7,99 ¤
Redna cena: 52,90 ¤
Redna cena: 10,99 ¤
NoË Ëarovnic
Akcija
24-strelna velika ognjemetna baterija katere efekt je:
kometi se razpoËijo v zlato brokat vrbo z rdeËo potoniko,
zeleno zrcalno krizantemo, zlato brokat vrbo z zeleno
potoniko, modro krizantemo s srebrnimi zrcali, zlato
brokat vrbo z modro potoniko in vijoliËno krizantemo z
zelenimi zrcali. 4-strelni finale • viπina cca. 45 m • trajanje cca. 58 sekund • Kategorija 3
-30 %
19,99 ¤
Mesec
SneguljËica in 16 palËkov
• 70 izstrelkov • æviægajoËi izstrelki, rdeËi repi, rdeËe, bele,
rumene eksplozije roæ • predviden Ëas delovanja: cca 70 sekund • viπina delovanja: 25 m • kategorija 3
• 16 izstrelkov • srednje velika ognjemetna baterija, katere efekt je: zlati prasketajoËi polæki se razpoËijo v rdeËo prasketajoËo krizantemo ter zeleno in modro zvezdo, 4-strelni finale • viπina cca. 30 m • trajanje cca. 42 sekund • kategorija 3
Akcija
17,99 ¤
-24 %
Redna cena: 23,90 ¤
8,99 ¤
Redna cena: 12,99 ¤
• vsebuje 10 raket • viπina delovanja: 30 - 45 m • kategorija 2
Akcija
12,99 ¤
-27 %
Redna cena: 17,99 ¤
Sneæak
Akcija
Sneæak je komplet raket druæine Jupiter, Hitri in drzni,
Ploha in ET. Ob izstrelitvi raketa doseæe viπino od 40 do
60 metrov. Paket sestavlja 10 raket in sicer: 3 x Jupiter in
Ploha ter 2 x ET in Hitri in drzni. Pakiranje 10/1 na enoto.
RazliËni efekti. • viπina cca. 40-60 m. • trajanje cca. 3-6 sekund • kategorija 2
-33 %
13,99 ¤
Akcija
-29 %
Redna cena: 19,90 ¤
Redna cena: 29,99 ¤
SAMO
V TU©U
Top 10
SAMO
V TU©U
Top Gun
Atilla
Pandora’s Box
Magma
11,99 ¤
Akcija
• πtevilo strelov: 30 • uËinek: kombinacija bleπËic vrbe s
prasketajoËim kometom, brocade krona z zlatim repom
in prasketajoËim πopkom, rdeËa vrba z zelenim repom in
prasketajoËim kometom ter bogat finale • viπina izstrelka: cca. 45 m • Ëas delovanja: cca. 25 sekund • kategorija 3
-28 %
24,99 ¤ -26 %
-30 %
17,49 ¤
Redna cena: 33,99 ¤
Redna cena: 24,99 ¤
Akcija
• πtevilo strelov: 25 • uËinek: kombinacija roza potonike z
zlato sledjo, veËbarvna potonika s srebrnimi bleπËicami in
tigrovim repom, zeleni val z rumenim repom, srebrna vrba
s prasketanjem • viπina izstrelka: cca 45 m • Ëas delovanja: cca 20 sekund • kategorija 2
-27 %
29,99 ¤
• πtevilo strelov: 20 • uËinek: kombinacija rdeËe, zelene,
srebrne in rumene prasketajoËe palme s prasketajoËim
kometom • viπina izstrelka: cca. 35 m • Ëas delovanja: cca. 15 sekund • kategorija 2
Redna cena: 41,99 ¤
Redna cena: 16,49 ¤
• 15-delni set raket • viπina: cca. 60 m • kombinacija 9 razliËnih
raket z dodatkom rimskih
sveË • kategorija 2
Akcija
Akcija
PREDSTAVITVE PIROTEHNI»NIH IZDELKOV iz NA©E PONUDBE
TOPLI NAPITKI in DEGUSTACIJE
BREZPLA»NI GOLAÆ in TOPLI NAPITKI
23. 12. 2014 ob 17. uri
27.12. 2014 ob 17. uri
SUPER AKCIJA PIROTEHNIKE
Akcija za vso pirotehniko VZAME© 3, PLA»A© 2
• pred Tuπ Supermarketom Planet Tuπ Kranj
• pred Tuπ Supermarketom BTC
•pred Tuπ Supermarketom Maribor Pobreæje
•pred Tuπ Supermarketom Planet Tuπ Celje
Ponudba pirotehniËnih izdelkov velja v izbranih supermarketih Tuπ in marketu Metlika. Veljavnost akcije 3 za 2 velja samo v trgovinah s predstavitvami.
HIPERMARKET
Planet Kranj, Planet Koper,
Ljubljana BTC, Planet Celje,
Planet Maribor, Seæana, Planet Novo mesto, Ljutomer in Grosuplje, Murska Sobota (Bakovska ul.),
Maribor Pobreæje in Radvanje
SUPERMARKET
Murska Sobota (Ledavska ul.), Gornja Radgona, Æalec, ©entilj, Novo mesto
(Ul. Slavka Gruma), Polzela, Laπko, Slovenska Bistrica, Rogaπka Slatina,
Mozirje, KoËevje, Celje (Ljubljanska ul.), Mengeπ, Kozina, Jesenice, Velenje,
Krπko, Ruπe, Dravograd, RaËe, Slovenske Konjice, Prevalje, Vojnik, Lesce,
Lucija, Idrija, LJ-ViË, Logatec, Kamnik-Perovo, Muta, Selnica ob Dravi, LJRuski car, Ilirska Bistrica, Mislinja, Oplotnica, Ravne na Koroπkem, ©oπtanj,
Koper, Sevnica-Boπtanj, Breæice, MoravËe, Krap, Gorice, Videm, Resman,
LjubeËna, ZreËe, PodËetrtek, ©entjur, Kaplja, KEA ©marje, Lendava, Kozje,
Lipa, Maja, Ptuj (Osojnikova c.) in vsi Tuπ Hipermarketi.
Ponudba izdelkov velja od 22. 12. do 24. 12. 2014 oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu, v
naslednjih Tuπ trgovinah in franπizah na obmoËjih: Celje, »eËovlje, Dravograd, Gornja Radgona, Krmelj,
Laπko, Lendava, Litija, Ljutomer, Maribor, Meæica, Mislinja, Mozirje, Murska Sobota, Muta, Oplotnica,
Ormoæ, PodËetrtek, PoljËane, Polzela, Prevalje, Ptuj, RaËe, Ravne na Koroπkem, Rimske Toplice, Rogaπka
Slatina, Ruπe, Selnica ob Dravi, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, ©entilj,
©marje, ©oπtanj, Velenje, Vojnik, Vransko, Zagorje, ZreËe in Æalec. Posamezna prodajalna ima v ponudbi
izdelke v obsegu svojega prodajnega asortimenta. Ponudba izdelkov ne velja v Ekstra Tuπ na Ptuju. Osnova
za izraËun viπine popusta so cene po centralnem ceniku podjetja Engrotuπ d.o.o. Redne cene so cene iz
centralnega cenika na dan zaËetka veljavnosti akcijskega letaka. Za morebitne napake se opraviËujemo
in vas prosimo, da nas pokliËete na brezplaËno telefonsko πtevilko: 080 13 10. Pridræujemo si pravico do
sprememb. Blago je na razpolago do dnevne odprodaje zalog, zato si podjetje pridræuje pravico, da ob
nepredvideno visokem povpraπevanju po doloËenem izdelku ta izdelek krajπi Ëas v posamezni poslovalnici
ne bo na razpolago. Vse slike so simboliËne. Cene so v evrih. Moæen je nakup samo v koliËinah, primernih
za gospodinjstva. Engrotuπ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje. Poπtnina plaËana pri poπti Celje 3102.
PR AZNI»NI DELOVNI »AS V DECEMBRU
NEDELJE:
Planet Koper:
8.00 - 17.00
BTC Ljubljana in Planeti
Maribor, Celje in Kranj:
8.00 - 15.00
Planet Novo mesto:
8.00 - 13.00
Ostale poslovalnice
poslujejo po rednem
nedeljskem delovnem Ëasu.
SREDA, 24. 12.:
odprto do 18. ure
»ETRTEK, 25. 12.:
ZAPRTO
PETEK, 26. 12.:
nedeljski delovni Ëas
SREDA, 31. 12.:
odprto do 17. ure
»ETRTEK, 1. 1.:
ZAPRTO

Similar documents