Izbirne interesne dejavnosti imajo razredi:

Comments

Transcription

Izbirne interesne dejavnosti imajo razredi:
IZBIRNI DEL interesnih dejavnosti
Ta del interesnih dejavnosti dijaki opravijo tako, da med možnostmi, ki so navedene v nadaljevanju,
izberejo tiste, ki jim bodo dale potrebno število ur (v različnih letnikih in programih različno).
Koordinatorica izvajanja izbirnega dela interesnih dejavnosti je Mirjam Sterle.
1. Krožki
Jože Urbanija: glasbena skupina, do 20 ur
Jože Urbanija: učenje kitare, do 20 ur, 2. konferenca
Larisa Simončič, Mojca Jerala: šolske prireditve, število ur profesorici povesta po izvedbi
dogodka
Aktiv matematikov: priprava na mat. tekmovanje Kenguru, do 12ur
Jure Munda, Andrej Molk: kuharski tečaj (prispevek dijakov 5€), 5 ur, samo 2. turistični
letniki, december 2014
Učitelji stroke: kuharski tečaj (prispevek dijakov 5€), 5 ur, samo turistični tehniki, junij
2015
Priprava na peti predmet poklicne mature, do 20 ur
Mateja Krašovec: obiski sejmov, prireditev in razstav na temo prehrana (Narava zdravje,
Alpe Adria, GASTexpo, 18. 2. 2015 – slanikova pojedina v Grand hotelu Union), do 9 ur
Brane Glavan: pohodništvo, 10 ur, maj 2015
Ludvik Fekonja: barmanski krožek, do 20 ur, v dogovoru s profesorjem
Aktiv nemcistov: priprava na tekmovanje, do 20 ur
Razredniki: čistilna akcija, do 3 ure
Zofija Barbič Banfi: pomoč pri tečajih, število ur profesorica pove po izvedbi dogodka
CPP-tečaj, 20 ur
Tečaj prve pomoči, 10 ur
Christian P. L. Johnston: Avstralija, do 20 ur
Inka Nose, Miha Uršič: EKO-vrt, do 20 ur
Jože Humljan, golf, do 20 ur
Razredniki: priprava izdelkov za novoletni sejem, do 4 ure
Maja Rogelja: Benetke, fakultativna ekskurzija, 27. 9. 2014, 15 ur
Mateja Keček, Melita Naglič: Berlin, fakultativna ekskurzija, od 5. do 9. 3. 2015, 20 ur
Aleš Benko, uporaba programa svetloba, predvidoma konec leta, do 10 ur
Helena M. Seliškar: tečaj španskega jezika, do 20 ur
Simona Šumrada: tečaj francoskega jezika, do 20 ur
Valerija Vuk Husejnagić: likovni krožek, do 20 ur
Metka Pokorn, Mirjam Sterle: bralni krožek, do 15 ur
Razrednik dijaku prizna tudi dejavnost, ki jo je ta opravil v dogovoru s katerim od
učiteljev šole, vendar mora biti razrednik o tem vnaprej obveščen.
2. Gledališki abonma
Mentorica je Mirjam Sterle. Prijavite se lahko pri svoji profesorici slovenščine ali v knjižnici.
(10 ur)
3. Udeležba na tekmovanjih
Mišljena so tista tekmovanja, katerih se dijaki (pod vodstvom mentorja) udeležijo kot
predstavniki naše šole. Med opravljene ure se štejejo tudi ure priprav na tekmovanje.
4. Raziskovalne naloge
Ure za raziskovalno nalogo se priznajo, ko je zaključena naloga oddana šolskemu mentorju za
raziskovalne naloge.
Dijaki vodijo evidenco opravljenih dejavnosti na obrazcu, ki je v šolski publikaciji.

Similar documents