TriflexProDetail-armiran vodotesen sistem

Comments

Transcription

TriflexProDetail-armiran vodotesen sistem
Tr
inteligentna ZAŠČITA STREHE
Tr
prodetail
Tehnični podatki
®
tekoč, povsem armiran vodotesen sistem za izdelavo detajlov in reparature
Lastnosti
Povsem vodotesen debeloslojni sistem
Primerno za vse običajne strešne konstrukcije
(Debelina suhega sloja >2mm)
Primerno za uporabo v vseh klimatskih okoljih
Povsem armiran tekoč premaz
v Evropi
Brez robov – brez spojev, zavihkov ali pritrjevanja
Povsem se zlepi z notrajnim slojem
Elastomerno in dimnamično protilomno odporno
Kemična odpornost
Hladno vgrajevanje
Odpornost proti UV žarčenju
Izjemno hitro strjevanje (zorenje)
Trdno in trajno – odpornost proti statičnim in
Možno vgrajevanje pri nizki temperaturi
(-5˚C)
dinamičnim mehanskim obremenitvam
Primerno kot podlaga cementnim izdelkom
Odporno na upogibne obremenitve
Ne vsebuje topil
Odporno proti hidrolizi
Ne vsebuje izocianata
Izdelano z napredno tehnologijo
PMMA
BS476: Poglavje 3:2004 – EXT.F.AA
Nemški standard
Prekriva nepredvidljive razpoke
– stoječi vodi
Požarno varno:
strehe (t1) prEN 13501-5
Nordic Standard Nordtest NT Fire
B
- Testna metoda 2/prENV 1187;
strehe (t2) prEN 13501-5
Francoski standard AFNOR
- Testna metoda 3/prENV 1187;
Ne vsebuje halogenov
B
strehe (t3) prEN 13501-5
Hitro inpreprosto vgrajevanje
Prilagodljiv izgled:
Združljivo s številnimi podlagami
- Gladka pigmentirana površina
Združljivo s številnimi enoslojnimi
TA Št . 03/0020
membranami
acto ry Mutual
Parozaporen premaz
B
- Testna metoda 1/prENV 1187;
Facto ry Mutual - FMRC / ASTM E108
Unde rwriters Laboratories - ANSI / UL 790
Protikoreninska odpornost
rwriters Laboratories
FLL
–
Standardno 10 letna garancija na material
System Build Up
S
1
2
S Podlaga
1 Temeljni premaz Triflex Primer
2 Triflex Prodetail® Armiran vodotesni sloj
Detajli
Področja uporabe
Temeljni premaz za zatesnitev podlage in izboljšanje
oprijemljivosti (glej navodila za pripravo podlage in temeljne
premaze)
® Armiran vodotesen premaz Vodotesen premaz, armiran s poliestersko klobučevino
01785 819119
::
ww w
Sistem je primeren za hidroizolacijo detajlov in popravila naslednjih
strešnih konstrukcij in kritin:
Konstrukcije:
Beton
Pločevine
Lesena ostrešja
Kritine:
Neizolirane / čez obstoječo
membrano
Tople strehe
Obrnjena streha
Tlakovana streha
Zasuta membranska streha
Potopljena streha
Zelo prometna pohodna streha
Velika zelena streha
Januar 2006
prodetail
®
Triflex prodetail®
inteligentna ZAŠČITA STREHE
Triflex prodetail®
Tehnični podatki
Priprava podlage - zahtevani temeljni premaz
Temeljni premaz
Podlaga
Opombe
k pripravi
Triflex prodetail®
za strešne detajle in reparature
Asfalt
1
Triflex Cryl Primer 222
Polimerno izboljšan asfalt
1
Triflex Cryl Primer 222
Klobučevina
2
Temeljni premaz ni potreben
Klobučevina z SBS
2
Temeljni premaz ni potreben
Klobučevina z APP
3
Temeljni premaz ni potreben
Bitumen
2
Triflex Cryl Primer 222
Beton / Kvarc
1/6
Triflex Cryl Primer 276
Lahki beton / Surov omet
1
Triflex Pro R103
Polimerno izboljšan beton
1/6
Triflex Cryl Primer 276
Jeklo
4
Temeljni premaz ni potreben
Pocinkano jeklo
4
Temeljni premaz ni potreben
Nerjavno jeklo
4
Temeljni premaz ni potreben
Aluminij
4
Temeljni premaz ni potreben
Baker
4
Temeljni premaz ni potreben
Cink
4
Temeljni premaz ni potreben
Svinec
4
Temeljni premaz ni potreben
Steklo
4
Temeljni premaz ni potreben
Les, lesene konstrukcije, vezan plošča
2
Triflex Cryl Primer 276
EPDM
2/7
Druge podlage
Triflex Primer 530
Po preizkušanju
Enoslojne membrane:
CPE
4/8
Temeljni premaz ni potreben
EVA
2/8
Temeljni premaz ni potreben
PIB
2/8
Temeljni premaz ni potreben
PVC-P, nB
4/8
Temeljni premaz ni potreben
UPVC/PVC
4
Temeljni premaz ni potreben
GRP
4
Temeljni premaz ni potreben
Akrilno steklo
4
Temeljni premaz ni potreben
Druge enoslojne membrane
Plastika (plošče, kritine, žlebovi):
PU (poliuretan)
5/7
Temeljni premaz ni potreben
PMMA (polimetil metakrilat)
5/7
Temeljni premaz ni potreben
UP (poliester)
5/7
Temeljni premaz ni potreben
EP (epoksidne smole)
5/7
Temeljni premaz ni potreben
Za druge podlage se glede priprave podlage in temeljnega premaza posvetujte s Triflex (UK) Limited.
Opombe:
1 = Podlago narebriti, spraskati ali ozrniti
2 = Spraskati in ostanke oprati s paromatom (z ali brez uporabe detergenta), po potrebi
3 = Površino utekočiniti s toploto in takoj nanesti kvarc
4 = Natančno očistiti s čistili Triflex Cleaners, spraskati, 7 narebriti kovine in trdo plastiko, da je površina hrapava (jeklo mora biti obrušeno do svetleče kovine, kjer
rje ni mogoče povsem odstraniti, je potrebno uporabiti temeljni nanos za rjo)
5 = Rahlo obrusiti in izdelati preizkusni nanos
6 = Uravnotežena vsebnost vlage cementnega materiala ne sme presegati 6% ali 75% R.V. (relativne vlage). Kjer je vlage več, kot tukaj navedeno, uporabite Triflex
Pro R103
7 = Zahtevan je preizkus na mestu samem in odobritev Triflex (UK) Limited
8 = Na velikih površinah opraviti poskusne nanose, da ne pride do gubanja
Vsakokrat, ko je oprijemljivost vprašljiva, opravite poskus oprijemanja.
01785 819119
::
www.triflex.co.uk
Januar 2006
Triflex prodetail®
inteligentna ZAŠČITA STREHE
Triflex prodetail®
Tehnični podatki
Tekoča, povsem armirana hidroizolacija za izdelavo strešnih detajlov in reparature
Opredelitev podlage
Strešni detajli in reparature
V vseh primerih je potrebno najprej preveriti stabilnost nosilne podlage. Glej
Uporabiti skladno s standardi in izdelavnimi risbami.
poglavje o preizkušanju podlage.
Splošna navodila:
Površine, ki jih obdelujemo, morajo biti trdno pritrjene, pred nanosom morajo
Z volnenim valjčkom nanesti Triflex prodetail® (2,0 kg/m2).
biti odpravljene vse morebitne napake in poškodbe podlage.
Trak armaturne klobučevine Triflex 110 g povaljajte v mokro smolo,z volnenim
valjčkom iztisnite ves zrak. Trakovi armature se morajo na spojih prekrivati za
Priprava podlage
vsaj 50 mm.
Upoštevajte navodila za pripravo podlage in temeljni premaz.
Na mokro podlago nanesti Triflex prodetail® (1,0 kg/m2), da bi zagotovili
Splošno pravilo:
popolno prepojenost tkanine.
Z brušenjem odstranite obstoječo barvo in premaze.
Odporno proti dežju po ~30 minutah.
Pripravljena podlaga mora biti čista, suha in brez prahu, loščil in maščob, olja in
Pohodno / Naslednji sloj čez ~ 45 minut.
drugih onesnaževalcev.
Zahtevni detajli:
Kjer zaradi oteežene dostopnosti ali kompleksnosti detajla uporaba sistema
Temeljni premaz
Triflex prodetail® ni mogoča:
S čopičem nanesite armirano smolo Triflex Cryl R 295 (najmanj 1,5 kg/m2). Suši
Upoštevajte navodila za pripravo podlage in temeljni premaz.
naj se vsaj 45 minut.
Triflex Cryl Primer 222:
S čopičem nanesite še en sloj armirane smole Triflex Cryl R 295 (najmanj 1,5
Nanašanje z volnenim valjčkom (najmanj 0,4 kg/m2).
kg/m2).
Odporno proti dežju po ~ 25 minutah.
Suši naj se vsaj 30 minut.
Pohodno / naslednji nanos čez ~ 45 minut.
Pohodno / Naslednji sloj čez ~ 45 minut.
Triflex Cryl primer 276:
Nanašanje z volnenim valjčkom (najmanj 0,4 kg/m2).
Opcija
Dodatna obdelava površine
Odporno proti dežju po ~ 25 minutah.
Vidne površine:
Pohodno / naslednji nanos čez ~ 45 minut.
Opomba: Za nove cementne materiale, kjer ni praktično, da bi podlagi dovolili
Z volnenim valjčkom nanestite Cryl Finish 205 (najmanj 0,5 kg/m2)
hidratizacijo pod 6% uravnotežene vsebnosti vlage in 75% R.V., lahke
Odporno proti dežju po ~ 30 minutah.
cementne materiale ali obstoječe cementne podlagez višjo stopnjo vlage,
Pohodno po ~ 2 urah.
uporabite triflex Pox R103, če je uravnotežena vsebnost vlage manj od 10%.
Opomba: Za vidne pokončne detajle višine več kot 250 mm uporabite Triflex
Triflex Pox R103:
Cryl Finish 205 Thixo.
Nanašanje z volnenim valjčkom (najmanj 0,5 kg/m ).
2
Pohodno po ~ 8 urah.
Naslednji nanos čez ~ 18 ur.
Triflex Primer 530:
Nanašanje z volnenim valjčkom (0,04 do 0,08 kg/m2).
Odporno proti dežju po ~ 30 minutah.
Pohodno / naslednji nanos čez ~ 30 minut.
Popravila površine in odprtin
Mehurje in manjše odprtine sanirajte s pasto Triflex Cryl Paste ali malto Triflex
Cryl Paste Mortar. Sušita naj se najmanj eno uro.
Vse razpoke na pokončni površini in prehodih v pokončno površino zapolnite s
pasto Triflex Cryl Paste. suši naj se najmanj eno uro.
Širše razpoke se zapolni s pasto Triflex Cryl RS240 (cementne podlage), Triflex
Cryl Mortar ali malto Triflex Cryl Paste Mortar (za necementne podlage).
01785 819119
::
www.triflex.co.uk
Januar 2006
Tr
prodetail®
inteligentna ZAŠČITA STREHE
T
Tehnični podatki
prodetail®
Tekoča, povsem armirana hidroizolacija za izdelavo strežnih detajlov in reparaturo
Prekinitve med delom
Čas sušenja (zorenja)
Če je delo med nanašanjem prekinjeno več kot 12 ur, prehodno spojno
Čas hlapenja: najmanj 20 minut - novi nanos najkasneje v 60 minutah.
V primeru armiranih aplikacije se morata sloja prekrivati vsaj 100 mm, vključno
z armaturo.
Za detajle o področjih uporabe / pogojih uporabe / navodilih za mešanje glej
pripadajoča poglavja Tehnični podatki (po naročilu):
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Cryl Primer 222
Cryl Primer 276
Pox R103
Primer 530
Cryl Paste
Cryl Paste Mortar
Cryl RS240
Cryl Mortar
110g Reinforcement
prodetail ®
Cryl R295
Cryl Finish 205
Čas sušenja (zorenja) velja pri temperaturi 20°C, odvisen je od vremenskih
razmer.
Pomembne opombe
Vgraditelj je odgovoren, da preveri, ali je podlaga primerna, in je
in vgraditev, in v času vgrajevanja veljavnimi predpisi.
Nasveti, ki jih lahko ponudimo glede aplikaciej naših proizvodov,
slonijo na naprenehnem razvoju, pa tudi na dolgotrajnih izkušnjah, in
upoštevajo vse, kar o proizvodu vemo. Številni kar najbolj različni
pogoji in zahteve na gradbiščih pa narekujejo, da mora vgraditelj
ustreznost materiala vedno najprej preizkusiti za vsak primer posebej v
danih pogojih. Pridržana je pravica do sprememb zaradi izboljšav in
razvoja proizvoda.
Ekspanzijski spoji
Zasnovo detajlov preverite pri T
(UK) Limited.
Standardi kakovosti
Vsi proizvodi so izdelani skladno z ISO 9001.
Testiranje podlage
Pred začetkom del mora izvajalec preveriti in z delom nadaljevati le, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
SIES d.o.o.
Ulica Lavžnik 19
5290 Šempeter pri Gorici
SLOVENIJA
Tel.: +386 (0)59 375 150
Fax: +386 (0)59 375 160
[email protected] www.sies.si
Dimenzijska stabilnost: Odpravljeni morajo biti vsi kvarni vplivi za trajnost
strehe, npr. vlažna izolacija,napačni konstrukcijski elementi, ipd.
uravnotežene vlage (75% R.V.). Za podlage z več kot 6% stabilne vlage (do
Oprijemljivost: Izdelati poskusne nanose, da bi preverili minimalno oprijemljivost, ki znaša za podlage:
Beton, reparaturni materiali za beton, opeka in malte: 1,5 N/mm2
Druge podlage: 0,8 N/mm2
Zdravje in Varnost
Pred uporabo materiala preberite opozorrila za zdravje in varnost.
Količine za nanos
Navedene količine za porabo materiala veljajo za ravno in gladko površino.
Na neravnih, hrapavih ali porroznih površinah je količine potrebno povečati.
01785 819119
::
www
Januar 2006