Program 2014 - Slovenski forum inovacij

Comments

Transcription

Program 2014 - Slovenski forum inovacij
Program 2014
12.11.
11:00
do 11:45
Koraki do
večje prodaje
Matt Mayfield, Telekta
Predavanje poteka v angleškem
jeziku. Prevajanje ni zagotovljeno.
Mednarodni program
11:45
do 12:15
Bom v tujini uspel
ali propadel? Ima
zame kdo kristalno
kroglo ali dobro
vedeževalko?
doc. dr. Anže Burger,
Katedra za mednarodne
odnose, Fakulteta za
družbene vede, Univerza v
Ljubljani
12.11.
12:15
do 13:15
Kako osvajajo tuje
trge mladi in kako
že uveljavljeni
inovatorji?
Erika Drobnič, inovatorka,
večfunkcijsko otroško pohištvo
Matija Geržina, vodja prodaje
in trženja, ATech elektronika
d.o.o.
Damjan Golob, vodja projektov
in organizacija prodajnih
aktivnosti, Cosylab d.d.
prof. dr. Janko Jamnik,
direktor, Kemijski inštitut
Matevž Petek, inovator,
aplikacija Povio
dr. Boštjan Žagar, direktor,
Polymer
Cankarjev dom, dvorana M1, 100 sediøœ, trajanje: 11.00 – 17.00, moderator: Simon Vadnjal; Ciljne skupine: podjetniki zaœetniki,
zreli podjetniki, investitorji, razvojno-raziskovalne institucije in druge podporne institucije, podjetja zrela za nastope na tujih trgih
13:15
14:15
do 14:15
15:15
do 15:15
Tuji in domači pospeševalniki –
kaj, koga in kako pospešujejo?
Lena Gansterer, Vodja programa Investment Readiness,
Impact Hub Vienna
Alenka Hren, SPIRIT Slovenija, javna agencija
Vera Nunić, vodja oddelka za krepitev podjetništva,
Start-up center, Tehnološki park Ljubljana
Peter Ribarič, direktor sklada, Silicijevi vrtovi
mag. Matjaž Krč, Ideus d.o.o.
David Vidmar, vodja poslovanja za področje razvoja
aplikativnih rešitev in tehnične podpore prodaji, Microsoft d.d.
Okrogla miza poteka v angleškem jeziku. Prevajanje ni zagotovljeno.
do 16:15
P(r)odiramo meje
z ekonomskimi
svetovalci,
poslovnimi klubi
mag. Jakob Brenčič,
minister svetovalec,
Direktorat za gospodarsko
diplomacijo, Ministrstvo za
zunanje zadeve
Marko Dolžan,
soustanovitelj, Društvo in
poslovni klub Triglav - Rysy
Denis Roblek, produktni
vodja, PRONET Kranj
Anton Kavčič, Biodom 27
d.o.o.
POSLOVNO – INOVACIJSKI PROGRAM
Tuj kapital
– welcome,
willkommen, …
dr. Maks Tajnikar, redni
profesor za ekonomijo in
podjetništvo, Ekonomska
fakulteta, Univerza v Ljubljani
mag. Vojmir Urlep,
predsednik uprave Leka
in predsednik Novartisa v
Sloveniji
mag. Sašo Stanovnik,
vodja oddelka analiz, glavni
ekonomist, ALTA Skupina
Igor Erker, predsednik
uprave in glavni upravljavec,
Numerica Partners
16:15
do 17:00
Povezovanje izobraževalne sfere
in gospodarstva
dr. Andrej Duh, vodja projekta DEMOLA, RAZ:UM
doc. dr. David Haložan, pedagoški mentor, Fakulteta za
zdravstvene vede v Mariboru
mag. Zlata Ploštajner, pomočnica glavnega tajnika, Univerza
v Ljubljani
mag. Sabina Rajšelj, višja svetovalka področja III, Oddelek za
razvoj kadrov, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
red. prof. dr. Zoran Ren, prodekan za sodelovanje z
gospodarstvom, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
dr. Nejc Škoberne, direktor, Genialis d.o.o.
Cankarjev dom, Øtihova dvorana, 150 sediøœ, trajanje: 11.00 – 17.00; Ciljne skupine:
potencialni podjetniki, novonastala podjetja, podjetja v rasti, investitorji, razvojniki in raziskovalci
Odmor
11:00
do 12:30
Prebojne inovacije v poslovnih modelih
Uvodno predavanje:
Lojze Bertoncelj, direktor, 30Lean d.o.o.
Moderatorka okrogle mize: mag. Natalie C. Postružnik
Nataša Bazjak Cristini, regionalna direktorica HR za SLO,
BIH in RUS, Atlantic Grupa d.d.
Lojze Bertoncelj, direktor, 30Lean d.o.o.
mag. Miha Bobič, direktor raziskav in razvoja,
Danfoss Trata d.o.o.
Rupert Gole, župan, Občina Šentrupert
Vanda Pečjak, članica upravnega odbora,
Slovenska kadrovska zveza
Sonja Šmuc, izvršna direktorica,
Združenje Manager
12:30
do 13:30
13:45
do 14:30
Coworking kot platforma
za priložnosti novih ekonomij
Svet je splet.
Pa je tudi trg?
Moderator: Luka Piškorič
Peter Curk, vodja novih
poslov, Renderspace d.o.o.
Aidan Cerar, vodja projektov, Regionalna razvojna agencija
Ljubljanske urbane regije
Irena Kuntarič-Hribar, podsekretarka, vodja sektorja za
vseživljenjsko učenje in štipendiranje, Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti
Jurij Lozić, industrijski oblikovalec, Musguard
Eva Perčič, soustanoviteljica Poligona, Slovenia Coworking
asist. mag. Blaž Zupan, Katedra za podjetništvo,
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
14:30
do 16:00
Družbeni problem
– družbena inovacija
– družbeni učinek
Moderatorja razvojnega
procesa:
Alenka Hren, SPIRIT
Slovenija, javna agencija
Tomaž Stritar, direktor,
Zavod Uspešen podjetnik
16:00
do 17:00
Za gazele je kriza odskočna deska
Moderatorka: Jana Petkovšek Štakul
Tanja Skaza, direktorica, Plastika Skaza d.o.o.
Radko Luzar, direktor, L-TEK Elektronika d.o.o.
Mojca Andolšek Črtalič, direktorica, FerroČrtalič d.o.o.
Janez Koprivec, direktor, Siliko d.o.o.
13.11.
11:00
10:00
Je tuj poslovni
partner zaupanja
vreden?
Andrej Brvar,
Bonitetna hiša I d.o.o.
Majda Koritnik, vodja
oddelka za izvajanje in
trženje, Sektor za bonitetne
in druge tržne storitve, AJPES
Marko Srabotnik, vodja
prodaje podatkovnih storitev,
Bisnode d.o.o.
Leon Zalar, direktor, Pro
Kolekt d.o.o.
do 13:00
S KIC InnoENERGY od izuma do globalno
tržno uspešnega energetskega produkta
Primer dobre prakse:
kako uspeti na tujem trgu
Christo Ballinow, Outreach Development Manager, KIC
InnoEnergy
prof. dr. Miran Gaberšček, direktor, Center odličnosti
nizkoogljične tehnologije
prof. dr. Janko Jamnik, direktor, Kemijski inštitut
Matej Feguš, Donar d.o.o.
Predavanje poteka v angleškem jeziku. Prevajanje ni zagotovljeno.
13.11.
do 17:00
Cankarjev dom, dvorana M1, 100 sediøœ, trajanje: 10.00 – 13.00, moderator: Boøtjan Klun; Ciljne skupine: podjetniki zaœetniki,
zreli podjetniki, investitorji, razvojno-raziskovalne institucije in druge podporne institucije, podjetja zrela za nastope na tujih trgih
12:30
do 12:30
do 11:00
13:00
Mednarodni program
Mednarodni program
ODLIŒNI V ZNANOSTI 2013 – Tehniøke vede
Cankarjev dom, dvorana M1, 100 sediøœ, trajanje: 13.00 – 18.00; Ciljne skupine: strokovna in laiœna javnost ter podjetja, ki jih zanimajo
najnovejøi doseæki s podroœja gradbeniøtva, materialov, kibernetike, raœunalniøtva, elektronike, strojniøtva, meroslovja in drugo
Moderator: dr. Igor Emri
17:00
V sodelovanju z Javno agencijo RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) predstavljamo znanstvene dosežke s področja tehnike. Predstavitve znanstvenih dosežkov sicer potekajo že tretje leto, letos jeseni pa pod okriljem akcije Odlični v znanosti 2013.
13:00 – 13:15
Pozdrav
15:00 – 15:10
dr. Borut Žalik, Računalništvo in informatika
Oksidni termoelektrični materiali
Razpoznava stavb v podatkih LiDAR
16:00 – 16:10
dr. Uroš Plaznik, Procesno strojništvo
Most med
raziskovalci in
gospodarstvom
14:15 – 14:25
dr. Zlatko Matjačić, Sistemi in kibernetika
15:15 – 15:25
dr. Gregor Kladnik, Elektronske komponente
in tehnologije
16:15 – 16:25
dr. Rupert Kargl, Tekstilstvo in usnjarstvo
Moderator: dr. Igor Emri
14:00 – 14:10
Damjan Vengust, Materiali
13:15 – 13:25
dr. Miroslav Premrov, dr. Vesna Zegarac
Leskovar, Gradbeništvo
Energijsko učinkovite leseno-steklene hiše
Naprava za urjenje vstajanja
13:30 – 13:40
dr. Borut Smodiš, Energetika
14:30 – 14:40
dr. Borut Sluban, Računalništvo in matematika
13:45 – 13:55
dr. Matic Krivec, Materiali
14:45 – 15:00
Odmor
Prenos radionuklidov iz tal v travo
Mikro-naprava na osnovi fotokatalitskega TiO2 za
dolgoročno razgradnjo organskih onesnaževal
do 18:00
Metoda NoiseRank za odkrivanje anomalij v podatkih
Usklajen stik donorskih in akceptorskih molekul določa
učinkovitost fotovoltaičnih elementov
15:30 – 15:40
dr. Alenka Vesel, Interdisciplinarne raziskave
Razvoj konceptualne elektrokalorične hladilne naprave
Funkcionalno strukturiranje tankih biopolimernih filmov z
encimi in litografskimi metodami
16:30 – 16:40
dr. Simon Pevec, Meroslovje
Metode za izdelavo optičnih naprav
Adsorpcija krvnih proteinov na plazemsko očiščenih medicinskih izdelkih
15:45 – 15:55
dr. Bojan Grčar, Električne naprave
Navorno vodenje asinhronskega stroja na osnovi vektorja statorskega toka
13.11.
POSLOVNO – INOVACIJSKI PROGRAM
dr. József Györkös, direktor,
ARRS - Javna agencija za
raziskovalno dejavnost RS
Tomaž Rotovnik, direktor,
Skylabs
dr. Alenka Rožaj Brvar,
direktorica, Center odličnosti
NAMASTE
Janez Škrlec, predsednik,
Odbor za znanost in
tehnologijo, Obrtna zbornica
Slovenije
CD, Øtihova dvorana, 120 sediøœ, trajanje: 10.00 – 17.00, moderatorka: mag. Natalie C. Postruænik; Ciljne
skupine: potencialni podjetniki, novonastala podjetja, podjetja v rasti, investitorji, razvojniki in raziskovalci
Odmor
10:00
do 10:45
Blagovna znamka je
srce in duša vsakega
uspešnega podjetja
dr. Jurij Žurej, svetovalec
in direktor Inštituta ICDR za
mednarodno svetovanje,
razvoj in raziskave
10:45
do 12:15
12:15
do 13:15
13:30
do 14:30
14:30
do 15:15
Kaj nam manjka
za uspešen preboj na tržišču?
Je avtoriteta
preživeta?
Celovito upravljanje tveganj –
za to nimamo časa?
Neuspeh je odskočna
deska za uspeh
Uvodno predavanje:
Barbara Prinčič, industrijska oblikovalka
Anita Hrast, direktorica,
IRDO – Inštitut za razvoj
družbene odgovornosti
Franc Pristovšek, direktor,
Javni sklad RS za razvoj
kadrov in štipendije
dr. Bor Rozman,
pomočnik predsednika
uprave za korporacijske
storitve, Gorenje d.d.
Jani Zupan, partner,
Profil d.o.o.
Gorazd Ažman, svetovalec uprave, Geoplin d.o.o.
izr. prof. dr. Branko Korže, Katedra za management in
organizacijo, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Matej Pirc, predsednik uprave, Slovenski državni holding d.d.
mag. Maja Šušteršič, predsednica Slovenskega združenja
za tveganja in zavarovanja, SI.RISK
Igor Zgonc, direktor, celovito upravljanje tveganj,
Silver Bullet Risk
dr. Nadja Zorko, direktorica finančne funkcije ter
pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji,
Eti Izlake d.d.
José Antonio Morales,
ustanovitelj in direktor, The
Lincoln Island Company
Okrogla miza:
Jurij Dobrila, samostojni oblikovalec, likovni ustvarjalec,
predsednik Društva oblikovalcev Slovenije
Breda Klančič, mlada nagrajenka na mesecu oblikovanja
dr. Roman Kužnar, direktor, Razvojni center IKT d.o.o.
Barbara Prinčič, industrijska oblikovalka
Erik Pižent, mladi nagrajenec na mesecu oblikovanja
Predavanje poteka v angleškem
jeziku. Prevajanje ni zagotovljeno.
15:15
do 16:00
Moč denarnega toka
izr. prof. dr. Jaka Vadnjal,
dekan, Gea College
16:00
do 17:00
Komercializacija
inovacij
Mateja Dermastia,
sekretarka, Ministrstvo
za gospodarski razvoj in
tehnologijo
Marko Lukič, direktor, Lumar
IG d.o.o.
Petra Melanšek, direktorica,
Vivapen d.o.o.
Toni Pogačar, direktor
razvoja, BSH Hišni aparati
d.o.o.