gradivo, kupljeno s sredstvi ministrstva za kulturo v prvi polovici leta

Comments

Transcription

gradivo, kupljeno s sredstvi ministrstva za kulturo v prvi polovici leta
GRADIVO, KUPLJENO S SREDSTVI MINISTRSTVA ZA KULTURO V PRVI POLOVICI LETA 2014
zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
COBISS.SI-ID
469457
1115125
1972359
3273474
3868571
6179870
6439454
8558080
9662238
9890334
9890590
10019358
10091266
12824722
13960338
14855474
15448466
16241042
16802306
16847925
17588018
23070007
23726080
29705216
36753453
41760000
54781185
70748929
73155584
75409409
75784961
75943681
75957761
76151553
76172033
76220673
76249601
76312321
76328193
76356609
76411393
76435201
76663297
76730625
76869377
77153537
77299713
77388289
77606401
77613569
77706497
77775873
77820161
77975553
78082817
78350336
78354945
204554508
226555904
232388096
246485504
249575168
251647232
258675456
259249664
261028352
262977280
264290048
264539648
265246208
265574656
265906176
267245824
267535104
267592448
267958528
268021504
268125952
268162304
268274688
268498944
268507904
268508160
268523520
268556800
268692992
268784640
268796928
268818432
268825088
268828672
268847104
268867840
268893696
268903424
268949248
268967168
268973568
268999680
269015808
269038336
269058816
269085440
269093376
269117696
269130496
269138688
269238016
269284352
269316352
269359360
269376256
269448704
269450240
269468416
269473536
269490176
269535744
269562624
269581312
269614080
269638144
269638144
269690880
269702656
269717760
269734656
269758720
269769728
Značnica glavnega vpisa
Naslov in navedba odgovornosti
Založnik
The complete guide to patios : a DIY guide to building patios, walkways & outdoor steps
Cool Springs Press
Minerali živosrebrovega rudišča Idrija / Aleksander Rečnik ; [ilustracija Marija Nabernik]
Institut "Jožef Stefan" ; Bode
The complete symphonies [Zvočni posnetek] / Brahms ; Berliner Philharmoniker ; Herbert von Karajan
Deutsche Grammophon
Sodobnost : s Sodobnostjo v kulturno prihodnost
Državna založba Slovenije
El Cid [Videoposnetek] / music by Miklós Rózsa ; director of photography Robert Krasker ; screenplay by Frederic
FiviaM.
; Mladina
Frank and Philip Yordan, italian version by Diego Fabbri ; directed by Antony Mann
Goya's ghosts [Videoposnetek] = Goyeve prikazni / music by Varhan Bauer ; director of photography Javier Aguirresarobe
Fivia ; Delo ; written by Milos Forman & Jean-Claude Carrière ; directed by Milos Forman
Atame! [Videoposnetek] = Zveži me / un film de [Pedro] Almodovar ; director de fotografia Jose Luis Alcaine ;A.G.
musica
Market
Ennio; Dnevnik
Morricone
Filozofski vestnik / uredništvo: Aleš Erjavec ... [et al.]
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Mož s krokarjem [Videoposnetek] : dokumentarni portret slikarja Jožeta Tisnikarja = A man with a raven : documentary
Staragara portrait of a painter / scenarij in režija Sonja Prosenc ; direktor fotografije Mitja Ličen ; glasba Damir Avdić
Makarovič, Svetlana
Namesto rož [Zvočni posnetek] / Svetlana Makarovič
Sanje
Makarovič, Svetlana
Večerni šansoni [Zvočni posnetek] / Svetlana Makarovič
Sanje
Grosz, Stephen
The examined life : how we lose and find ourselves / Stephen Grosz
Vintage Books
Ciciban : list za najmlajše / glavni in odgovorni urednik Božo Kos
Mladinska knjiga
Cicido : revija za predšolske otroke
Mladinska knjiga
Harmonija zvokov med freskami [Zvočni posnetek] : mednarodni festival komorne glasbe Groblje
Kulturni dom Franca Bernika
Baarìa [Videoposnetek] / story and screenplay [and] directed by Giuseppe Tornatore ; director of photography
Blitz
Enrico
FilmLucidi
& Video
; music
Distribution
composed, arranged and conducted by Ennio Morricone ; prevod po angleški predlogi Miša Šavor
Lebič, Lojze
Zborovska glasba z instrumenti [Zvočni posnetek] = Coral music with instruments / Lojze Lebič ; [Akademski pevski
Kulturno
zbor
drištvo
Tone Tomšič
Glasbena
... matica
[et. al.];;RTV
dirigent
Slovenija,
Jožef Fürst]
Založba kaset in plošč ; Uredništvo za resno glasbo Programa Ars
Gatti, Fabia
Grammatica in contesto : struttur e temi di italiano per stranieri / Fabia Gatti, Stella Peyronel
Loescher Editore
Gea : poljudnoznanstvena revija
Mladinska knjiga
Guthrie, Woody, 1912-1967 Woody Guthrie [Zvočni posnetek]
Global Journey
Ena-dva-tri, tisoč rož cveti [Glasbeni tisk] : mala pesmarica = Eins-zwei-drei, tausend Blumen blühen : ein kleines
Haček
Liederbuch = Uno-due-tre, mille fiori fioriscono : un piccolo canzoniere / izbor pesmi, Auswahl der Lieder, scelta delle canzoni Mili Hudl-Kunčič, An
Vive la France [Videoposnetek] = Naj živi Francija! / scénario Michael Youn, Dominique Gauriaud, Jurij Prette Blitz
; sur Film
un idee
& Video
de Bernardo
Distribution
Barilli ; musique originale Freaks ; image Stephane Le Parc ; un film de Michael Youn
Kocbek, Edvard
Zbrano delo / Edvard Kocbek ; [uredil in opombe napisal Andrej Inkret]
Državna založba Slovenije
Phainomena : glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani = bulletin of Association for Phenomenology in Ljubljana
Fenomenološko
/ Fenomenološko
društvo društvo
; Oddelek
v Ljubljani,
za filozofijo
Oddelek
Filozofske
za filozofijo
fakultete
filozofske
; CPZ Fakultete
fakultete,
za družbene
CPZ Fakultete
vedeza družbene vede
Going places : Slovenian women's stories on migration / Mirjam Milharčič Hladnik and Jernej Mlekuž, editorsUniversity of Akron Press
Apokalipsa : glasilo društva Apokalipsa
Društvo Apokalipsa
Kveder, Zofka
Zbrano delo / Zofka Kveder
Litera
Dvostranske pogodbe o mednarodni pravni pomoči / [pripravila] Irena Badovinac-Bjelič
Pivec
Tomc, Matija
Koncert ob 10. obletnici [smrti] Matije Tomca [Zvočni posnetek] / Matija Tomc
Dream studio Krt
Pavel, Avgust, 1886-1946
Prekmurska slovenska slovnica = Vend nyelvtan / Avgust Pavel ; prevedla Marija Bajzek Lukač ; uredil Marko Jesenšek
Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta
Čater, Dušan, 1968Ribamož / Dušan Čater ; ilustracije Aleš Pogorevčnik
Litera
Lečnik, Simona
Slovenština in jaz / Simona Lečnik ; [fotografija Simona Lečnik]
Založba Litera
Bale, Norma
Karamel / Norma Bale
Franc-Franc
Korade, Dragica
Trojanski pes / Dragica Korade
Litera
Porchia, Antonio
Glasovi / Antonio Porchia ; prevedel Aleš Berger
Litera
Simonišek, Robert
Soba pod gradom / Robert Simonišek
Litera
Flisar, Evald
Začarani Odisej / Evald Flisar ; [spremna beseda Jože Horvat]
Litera
Osti, Josip
Življenje s knjigami : (eseji) / Josip Osti
Založba Pivec
Szúnyogh, Sándor, 1942-1998 Zvestoba travnih bilk / Sándor Szúnyogh ; [prevod v slovenščino Vesna Dunko, Ernest Ružič, Milan Vincetič] Franc-Franc
Bevc, Cvetka
Libar / Cvetka Bevc
Franc-Franc
Kotnik, Rudi, 1953Nova paradigma v izobraževanju : je manj lahko več? / Rudi Kotnik
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo
Košir, Katja
Socialni odnosi v šoli / Katja Košir
Subkulturni azil
Hustvedt, Siri, 1955Poletje brez moških / Siri Hustvedt ; prevedla [in spremno besedo napisala] Miriam Drev
Študentska založba Litera
75 pesmi od Dekleve do Peratove / [izbrala Uroš Zupan, Urban Vovk]
Založba Litera
Haushofer, Marlen, 1920-1970Stena / Marlen Haushofer ; prevedla Amalija Maček
Študentska založba Litera
Več glav več ve : frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi = Zwei Köpfe wissen mehr als einer :Oddelek
Phraseologie
za germanistiko,
und Parömiologie
Filozofska
im Wörterbuch
fakulteta ; Inštitut
und Alltag
za slovensko
= Two heads
narodopisje
are better
ZRC
than
SAZU
one : phraseology and paremiology in dictionaries and in every
Kregar, Tone, 1971Kravatni gen / Tone Kregar
Študentska založba Litera
Lipuš, Florjan
Boštjanov let / Florjan Lipuš
Litera
Fabčič, Melanija
Frazemi in pregovori v stiku : kulturološki in semantično-pragmatični vidiki / Melanija Larisa Fabčič, Elizabeta Filozofska
Bernjak ; [prevod
fakulteta,
povzetka
Oddelek
Melanija
za germanistiko
Larisa Fabčič, Janko Jemec]
Politis, Vasilis
Aristotel in metafizika : [Routledgev filozofski vodnik] / [Vasilis Politis ; prevod Klemen Jurjec ; urednik in prirejevalec
Aristej prevoda Boris Vezjak]
Lipavic Oštir, Alja
Nemški in slovenski pregovori : sociolingvistični vidiki / Alja Lipavic Oštir ; [prevod povzetka Brigita Kacjan, Janko
Filozofska
Jemec]fakulteta, Oddelek za germanistiko
Podstenšek, Tomo
Sredi pajkove mreže / Tomo Podstenšek ; [spremna beseda Nina Gugleta]
Litera
Klipšteter, Otmar
Ne živi predolgo / Otmar Klipšteter
Litera
Kolšek, Peter
Dekleta pojejo / Peter Kolšek ; [spremna beseda Borut Gombač]
Litera
Kovač, Eva, 1977Sonce zahaja v Celju / Eva Kovač ; [spremna beseda Irena Svetek]
Litera
Benjamin, Walter
Izbrani spisi / Walter Benjamin ; [prevod Frane Jerman ... [et al.] ; spremna beseda Bratko Bibič, Lev Kreft] SH Zavod za založniško dejavnost
Echenoz, Jean
Teči / Jean Echenoz ; prevedla Suzana Koncut
Študentska založba Litera
Krizmanić, Mirjana
Jesenji valcer : šetnja sunčanom stranom starenja / Mirjana Krizmanić
V.B.Z.
Smiljanić, Zoran
Meksikajnarji / risba Zoran Smiljanić ; scenarij Marijan Pušavec, Zoran Smiljanić
Umco
Morgan, Sally, 1951V objem korenin / Sally Morgan ; [prevedla Tamara Bosnič]
Miš
Spanring-Poredoš, Marina
Ja i ty --- mi in vi : učebnik dlja načinajuščih. Č. 1. Č. 2 / Marina Spanring-Poredoš ; [avtor ilustracij Igor Rehar]Znanstvena založba Filozofske fakultete
Klemenčič, Matej
Robbov vodnjak : zgodba mestnega simbola : [Narodna galerija, Ljubljana, Cankarjeva 20, 8. februar - 2. maj 2010]
Narodna
/ Matej
galerija
Klemenčič ; [avtorji besedil Andrej Doblehar ... [et al.] ; predgovor Barbara Jaki ; seznam del Matej Klemenčič, Marja Lorenčak Kiker, Alen
Karba, Pavla
Skupaj rastemo / Pavla Karba, Ksenija Jerman Skrbinek, Ivana Leskovar ; ilustrirala Polona Lovšin
Mladinska knjiga
Truhlar, Vladimir
Zbrano delo / Vladimir Truhlar
Založba ZRC, ZRC SAZU
1918-1941 / [avtorji prispevkov Bojan Balkovec ... [et al.] ; uredil Marko Štepec ; prevod povzetkov Martin Cregeen
Muzej ;novejše
fotografije
zgodovine
Muzej Slovenije
novejše zgodovine Slovenije ... et al.]
Schmidt, Matjaž, 1948-2010 Obisk s planeta Beta / [zgodba in risba] Matjaž Sdhmidt
Forum
Jarc, Miran, 1900-1942
Zbrano delo / Miran Jarc ; [uredil in opombe napisal Drago Bajt]
Založba ZRC, ZRC SAZU
Ipavec, Benjamin
Nemški muzi; Nemški samospevi [Zvočni posnetek] = An die deutsche Muse = Deutsche Lieder / Benjamin Ipavec
RTV ;Slovenija,
sopran Pia
Založba
Brodnik
kaset
; klavir
in plošč
Matija Potisk
Burton, Robert, 1577-1640
Anatomija melanholije / Robert Burton ; [prevod Lidija Šumah, prevod [spremne besede] Neda Pagon ; spremna
Studia
beseda
humanitatis
Jean Starobinski]
Škof, Lenart
Etika diha in atmosfera politike : od etike k politiki ali poskus o intersubjektivnosti / Lenart Škof ; [fotografije Suzana
Slovenska
Škof]
matica
Ovidius Naso, Publius
Metamorfoze / Publij Ovidij Nazon ; prevedla [in spremno besedilo napisala] Barbara Šega Čeh
Modrijan
Štrekelj, Karel
Zgodovina slovenskega slovstva : I-II : III-IV / Karel Štrekelj ; uredil Matija Ogrin ; [besedilo za izdajo pripravili, Založba
pregledali
ZRC,
in ZRC
opombe
SAZUnapisali Darko Dolinar ... [et al.] ; [izdali] Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU [in] Slovenska akademija zna
Medved, Andrej, 1947F. Onič, Darovanje : ničelna točka, degre zero slovenske avantgarde : Freudovski diskurz : eseji / Andrej Medved
Hyperion
Davies, Norman, 1939Zgodovina Evrope / Norman Davies ; [prevedel Andrej E. Skubic]
Modrijan
Vitez, dama in zmaj : dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem. 2, Katalog / [glavni uredniki Tomaž Lazar,
Narodni
Tomaž
muzej
Nabergoj,
SlovenijePolona Bitenc ; pisca veznih besedil Tomaž Lazar, Tomaž Nabergoj ; prevajalki Barbara Jerin, Veronika Pflaum ; fotografije Tom
Shafak, Elif
Štirideset pravil ljubezni / Elif Shafak ; [prevedla Barbara Skubic]
Sanje
Šmid, Jožica
Svetloba sonca in njegove sence : sončne ure po Sloveniji / [[besedilo in] fotografije] Jožica Šmid
samozal.
Peršak, Tone
Usedline / Tone Peršak
Cankarjeva založba
Sodobna nizozemska drama / [urednici izdaje Alja Predan, Lucia van Heteren ; izbor dram Lucia van Heteren, Festival
Niek vom
Borštnikovo
Bruch ; spremna
srečanje,
beseda
SNG Lucia van Heteren ; prevodi Mateja Seliškar Kenda, Tanja Mlaker]
Winckelmann, Johann Joachim Zgodovina umetnosti starega veka / Johann Joachim Winckelmann ; prevedla Martina Soldo ; [spremno besedilo
Modrijan
Katarina Šmid in Martina Soldo]
Buffon, Georges-Louis Leclerc, 1707-1788
Razsvetljenske interpretacije narave : (1749-1756) / Georges-Louis Leclerc de Buffon, Pierre-Louis Moreau deZaložba
Maupertuis,
ZRC, ZRC
Denis
SAZU
Diderot ; [prevod in opombe Miha Marek ; spremna študija Miran Božovič in Miha Marek]
Alighieri, Dante
Monarhija / Dante Alighieri ; prevedel in spremno besedo napisal Tomaž Jurca
Slovenska matica
Vuga, Saša
Borodin : [romaneskni triptih] / Saša Vuga
Slovenska matica
Prinčič, Jože
Pot do slovenske narodnogospodarske suverenosti 1945-1991 / Jože Prinčič ; [prevod povzetka Borut Praper]Inštitut za novejšo zgodovino
Balantič, France
Zbrano delo / France Balantič ; [uredil in komentar napisal France Pibernik]
Založba ZRC, ZRC SAZU
Krajnc, Ana, 1938Spoznaj sebe in druge : človek kot družbeno bitje in medosebni odnosi / Ana Krajnc
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje
Graeber, David
Fragmenti anarhistične antropologije / David Graeber ; [prevod Polona Poberžnik ; spremna beseda Darij Zadnikar]
Založba /*cf.
Anne, Jonna
Zdrava pasja kuharica : 50 receptov za hranljive in okusne jedi, ki se jim pes ne bo mogel upreti / Jonna Anne Modrijan
in Mary Straus, Shawn Messonnier ; prevedla Lili Potpara ; [ilustracije Joanna Kerr ; fotografije Andrew Perris]
Amador, Xavier Francisco
Nisem bolan, ne potrebujem pomoči! : kako človeku z duševno boleznijo pomagati, da sprejme zdravljenje / Xavier
CeljskaAmador
Mohorjeva
; prevedel
družbaIgor
; Društvo
M. Ravnik
Mohorjeva
; [spremna
družba
beseda Andrej Žmitek]
Swartz, Richard
Room service : zgodbe iz vzhodne Evrope / Richard Swartz ; [prevedla Sara Grbović]
Slovenska matica
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič Idiot : roman v štirih delih / Fjodor Mihajlovič Dostojevski ; prevedel in spremno besedo napisal Drago Bajt Modrijan
Odraščajoča publika : osem esejev o vlogi gledališča za otroke in mladino v sodobni družbi / [avtorji Ivana Djilas
Lutkovno
... [et al.]
gledališče
; urednica
; Assitej,
Ivana Djilas
Center; prevajalke
za kulturnozavzgojo
angleški
na področju
jezik Nataša
uprizoritvenih
Jelić ... [et al.]
umetnosti
; prevajalka za francoski jezik Živa Čebulj ; prevajalka za srbski jez
Dolga pot pravic žensk : pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem / Marta Verginella (ur.)
Znanstvena založba Filozofske fakultete ; Studia humanitatis
Kosi, Jernej
Kako je nastal slovenski narod : začetki slovenskega nacionalnega gibanja v prvi polovici 19. stoletja / Jernej Kosi
Sophia
Hribar Sorčan, Valentina
Jaz in drugi v (post)moderni filozofiji in umetnosti : na poti k sodobnosti / Valentina Hribar Sorčan
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Mandel, Ernest
Pomen druge svetovne vojne / Ernest Mandel ; [prevod Marko Kržan ; spremna beseda Jernej Kosi]
Sophia
Heinrich, Michael, 1957Kritika politične ekonomije : uvod / Michael Heinrich ; [prevedla Mojca Dobnikar ; spremna beseda Sašo Furlan]
Sophia
; [uredil in strokovno pregledal Simon Hajdini]
Storr, Anthony
Umetnost psihoterapije / Anthony Storr ; prevedel Branko Gradišnik
UMco
Vidovič-Muha, Ada
Moč in nemoč knjižnega jezika / Ada Vidovič Muha ; [spremna beseda Andreja Žele ; prevod povzetka in spremne
Znanstvena
besede založba
David Limon]
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Perko, Tina, 1971Gvido in kozja vila / [besedilo, ilustracije] Tina Perko
Mladika
Pregl, Slavko
Gospodka iz samokolnice / Slavko Pregl ; ilustriral Arjan Pregl
Mladika
Velikonja, Mitja
Rockʼnʼretro : novi jugoslavizem v sodobni slovenski popularni glasbi / Mitja Velikonja
Sophia
Haidt, Jonathan
Pravičniški um : zakaj dobre ljudi ločujeta politika in religija / Jonathan Haidt ; [prevod Janez Penca]
UMco ; Penca in drugi
Nove razvojne perspektive / uredili Janez Nared, Drago Perko, Nika Razpotnik Visković
Založba ZRC
Karpowicz, Ignacy
Baladine in romance / Ignacy Karpowicz ; [prevedla Jana Unuk]
Cankarjeva založba
Goody, Jack
Vzhod na Zahodu / Jack Goody ; [prevod Polona Petek ; spremna beseda Jože Vogrinc]
Studia humanitatis
Cestnik, Helena
Deseteronočje / Helena Cestnik
Sanje
Vogel, Bruno
Alf / Bruno Vogel ; prevod in spremna beseda Tanja Petrič
Škuc
Vrenčur, Iztok
Odrekanje svetlobi : [roman] / Iztok Vrenčur ; [spremna beseda David Bandelj]
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - revija Mentor
Agamben, Giorgio
Izjemno stanje : Homo sacer II, 1 / Giorgio Agamben ; [strokovni pregled Jelica Šumič Riha] ; prevod [in opombe]
Založba
Mojca
ZRC,
Mihelič
ZRC SAZU
; [imensko in stvarno kazalo Magdalena Stanimirović]
Kopinšek, Simona
Vetrnice / Simona Kopinšek ; [grafične podobe Aleš Pogorevčnik]
Franc-Franc
Brvar, Roman
Z igro do učenja / Roman Brvar
Math
Vidmar, Janja, 1962Tretja možnost / Janja Vidmar, Boris Grivić
Miš
Terzani, Tiziano
Vedeževalec mi je rekel : leto dni potovanj brez letal, na poti k Aziji in njenim ljudem in v najgloblje srce Orienta
Cankarjeva
/ Tiziano založba
Terzani ; [prevedel Janko Petrovec]
Winterson, Jeanette
Zakaj bi bila srečna, če si lahko normalna? / Jeanette Winterson ; iz angleščine prevedla Suzana Tratnik
Škuc
Supiot, Alain
Duh Filadelfije : socialna pravičnost proti totalnemu trgu / Alain Supiot ; [prevod Katarina Rotar ; spremna beseda
Založba
Barbara
/*cf. Rajgelj]
Velikić, Dragan
Dantejev trg / Dragan Velikić ; prevedel Urban Belina ; [spremna beseda Dragana Bojanić Tijardović]
KUD AAC Zrakogled
Ali ima kapitalizem prihodnost? / Immanuel Wallerstein ... [et al.] ; [prevedli Ana Kralj in Zoja Skušek]
Založba /*cf.
Sfar, Joann, 1971Pascin / Joann Sfar ; [prevod iz francoščine Maja Meh]
Forum
Berend, Tibor Iván
Zgodovina v mojem življenju : spomin na tri obdobja / Ivan T. Berend ; prevedel Matej Venier
Modrijan
Štempihar, Marko
Portret nomada : Deleuzova socialna filozofija / Marko Štempihar
Krtina
Joly, Eva
Oči Lire Kazan / Eva Joly, Judith Perrignon ; [prevedla Jedrt Maležič]
Sanje
Joly, Eva
Oči Lire Kazan / Eva Joly, Judith Perrignon ; [prevedla Jedrt Maležič]
Sanje
Mattick, Paul, 1944Vse po starem : gospodarska kriza in polom kapitalizma / Paul Mattick ; [prevod Marko Kržan ; spremna beseda
Studia
Primož
humanitatis
Krašovec]
Jagodic, Jože, 1899-1974
Majhen oris velikega življenja : nadškof Anton Bonaventura Jeglič / Jože Jagodic ; pregledal, dopolnil in uvodneCeljska
besede
Mohorjeva
napisal Marijan
družbaSmolik
; Društvo Mohorjeva družba
Domača kuhna pa to ali Otroci obujajo zgodovino slovenske kulinarike : naslednja epizoda / [recepti in opisi] otroci
Didakta
slovenskih osnovnih šol in [besedilo uredila] Anka Peljhan ; [fotografije] Ljubo Vukelič ... et al.]
Newman, John Henry
Razvoj krščanskega nauka / John Henry Newman ; po predlogi Janeza Fabijana prevedel Janez Zupet ; [spremna
Celjska
beseda
Mohorjeva
Bogdan Dolenc]
družba ; Društvo Mohorjeva družba
Bašović, Almir
Čehov in prostor : struktura dramskega prostora v dramah Čehova kot koncentriran izraz dramske strukture /Mestno
Almir Bašović
gledališče
; [prevajalka
ljubljansko
Đurđa Strsoglavec]
Estetika in politika / Adorno ... [et al.] ; [prevod Jaša Drnovšek, Rok Benčin ; spremna beseda Rok Benčin]
Studia humanitatis
Rečnik, Aleksander
Brahms, Johannes
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
269770752
269794304
269852160
269859328
269863680
269866240
269872640
269878272
269882880
269888512
269896448
269900800
269942016
269943040
269964800
269970176
269971712
269971968
269983488
269985024
269985792
269986304
270015488
270021376
270022144
270053888
270082048
270217728
270315520
270326528
270334720
270400512
270401024
270424832
270425344
270426624
270427392
270428672
270431488
270441728
270444032
270466560
270503424
270513664
270530816
270534656
270612736
270618624
270619648
270620160
270620928
270621184
270621440
270622464
270622976
270685952
270686720
270709760
270752256
270752768
270790144
270791168
270818560
270821376
270836480
270841856
270877440
270895872
270954240
270961664
270982144
270990592
271004160
271047424
271052032
271053312
271086080
271090688
271131392
271144192
271144448
271148032
271149824
271152384
271153408
271154176
271168768
271169536
271186944
271187968
271190528
271197696
271198208
271206400
271210240
271211008
271215360
271250688
271266816
271267584
271268096
271332352
271339264
271342592
271353600
271405824
271426048
271460608
271476480
271488512
271490816
271505408
271522560
271556352
271558400
271574016
271635712
271644928
271647488
271667712
271672576
271767040
271767296
271768064
271775488
271784960
271789312
271790592
271800832
271804160
271805696
271808768
Etnološko konservatorstvo in varstvo dediščine na Slovenskem / [urednica Mojca Tercelj Otorepec ; prevod Nives
Slovensko
Sulič Dular
etnološko
; priprava
društvo
kart= Ksenija
SloveneKovačec
Ethnological
Naglič]
Society
Newyorški dnevnik / Iztok Geister ; [fotografije Nika Korsič]
Zavod za favnistiko
Sence ostanejo za vami : poti do večje kakovosti življenja / Vera Nuhijev-Galičič
Forma 7
Severna Amerika : poti in stranpoti najmočnejše celine sveta / Bogomil Ferfila
Fakulteta za družbene vede
Brodolom / Charlotte Rogan ; [prevedla Katarina Mahnič]
Mladinska knjiga
Kon-tiki [Videoposnetek] = Kon tiki / musikk Johan Söderqvist ; fotograf Geir Hartly Andreassen ; manus Petter
Cinemania
Skavlan ; group
regi Joachim Rønning & Espen Sandberg
Ženske v znanosti, ženske za znanost : znanstvene perspektive žensk v Sloveniji in dejavniki sprememb / urednice
Fakulteta
Mirjana
za družbene
Ule, Renata
vede,
Šribar
Založba
in Andreja
FDV ; Umek
Komisija
Venturini
za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS
Vitomil Zupan : važno je priti na grič : življenje in delo Vitomila Zupana (1914-1987) : [biografija, dokumenti, novele,
Mladinska
pričevanja]
knjiga / [uredniški odbor Ifigenija Simonović ... [et al.] ; slikovno gradivo Narodna in univerzitetna knjižnica ... et al.]
De Goldi, Kate, 1959Ob desetih zvečer / Kate de Goldi ; [prevod Sonja Benčina]
Družina
Golec, Boris
Valvasorjeva hiša v Krškem - napačna in prava / Boris Golec ; [izdajatelj] Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
Založba
[in]ZRC,
Kulturni
ZRC SAZU
dom Krško, enota Mestni muzej Krško ; [prevod povzetka Wolfgang Zitta (nemščina), Manca Gašperšič (angleščina)]
Ljubič, Marko
Pišem, torej sem! : šolska pisala in opismenjevanje skozi čas / [avtor kataloga] Marko Ljubič ; [prevod Nuša Dolinšek,
SlovenskiMaja
šolski
Visenjak
muzej Limon]
Bakewell, Sarah, 1963Kako živeti ali Življenje Michela de Montaigna z enim vprašanjem in dvajsetimi poskusi odgovora / Sarah Bakewell
Penca; in
[prevedel
drugi Janez Penca]
Jorge, Lídia, 1946Mož in druge zgodbe / Lidia Jorge ; prevedla Blažka Müller Pograjc, (zgodbi Pena popoldneva in Priča prevedlaLiterarno-umetniško
Mojca Medvedšek) ;društvo
spremna
Literatura
beseda Blažka Müller Pograjc]
Winkler, Josef, 1953Trepalnico si izpulim in z njo do smrti te zabodem / Josef Winkler ; prevedla [in spremno besedo napisala] Amalija
Literarno-umetniško
Maček
društvo Literatura
Predatoria, Maja
Kakšen okus ima včeraj? / Maja Predatoria
Škuc
Söderberg, Alexander
Andaluzijski prijatelj / Alexander Söderberg ; [prevedla Danni Stražar]
Mladinska knjiga
Hribar, Neža
Note brez pomote : glasbeno opismenjevanje v otroškem pevskem zboru / Neža Hribar ; [uredil David Movrin]Didakta
Michelet, Jules, 1798-1874
Rimska zgodovina / Jules Michelet ; prevedla Saša Jerele ; spremno besedo napisal Gregor Pobežin ; [prevodi Modrijan
latinskih besedil Primož Simoniti (Livij), Matej Hriberšek (Plinij Starejši), Gregor Pobežin (drugi avtorji)]
Maeterlinck, Maurice
Tople grede / Maurice Maeterlinck ; prevedel Vladimir Pogačnik ; spremna beseda Alen Širca
KUD Logos
Andreas, Cretensis, svetnik, ok.660-ok.740
Véliki kánon / Andrej Kretski ; prevod Gorazd Kocijančič ; uvod, spremni esej in opombe Olivier Clément ; [uvod,
KUDspremni
Logos esej in opombe] prevedel Pavle Rak
Juan de la Cruz, svetnik
Pesmi / sveti Janez od Križa ; prevod in spremna beseda Janez Žumer
KUD Logos
Hart, David Bentley
Ateistične zablode : krščanska revolucija in njeni modni sovražniki / David Bentley Hart ; prevedla Marija Zlatnar
KUDMoe
Logos
; spremna beseda Jan Peršič
Chesterton, G. K., 1874-1936 Nedolžnost očeta Browna / Gilbert Keith Chesterton ; prevedel, [opombe in spremna beseda] Branko Gradišnik
Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba
Morrison, Toni
Domov / Toni Morrison ; prevedel Jože Stabej
Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba
Barbero, Alessandro
Beneške oči / Alessandro Barbero ; [prevedla Katja Benevol Gabrijelčič]
Mladinska knjiga
Audeguy, Stéphane
Edini sin / Stéphane Audeguy ; iz francoščine prevedla Suzana Koncut
Sanje
Tratnik, Suzana, 1963Konec strpnosti : zbrani spisi / Suzana Tratnik
Škuc
Hilbig, Wolfgang, 1941Provizorij : [roman] / Wolfgang Hilbig ; prevod in spremna beseda Slavo Šerc
Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba
Bauman, Zygmunt, 1925Kolateralna škoda : družbena neenakost v globalni dobi / Zygmunt Bauman ; uredila Ksenija Vidmar Horvat ; [prevod
Znanstvena
Urban
založba
Tarman,
Filozofske
Tjaša Učakar]
fakultete
; [izdal] Oddelek za sociologijo, Katedra za občo sociologijo
Strayed, Cheryl, 1968Divja : izgubljena in najdena na pešpoti življenja / Cheryl Strayed ; [prevedla Danica Križman]
Mladinska knjiga
Boethius, Anicius Manlius Severinus
De institutione musica = Temelji glasbe / Anicius Manlius Severinus Boethius = Anicij Manlij Severin Boetij ; prevod,
Založbaopombe
ZRC, ZRC
in SAZU
spremna študija Jurij Snoj
Tunç, Ayfer
Noč zelene vile / Ayfer Tunç ; [prevedel Miha Avanzo]
Cankarjeva založba
Viewegh, Michal, 1962Mafija v Pragi / Michal Viewegh ; iz češčine prevedla Anjuša Belehar
Sanje
Pintarič, Miha, 1963Na poti v črno luknjo / Miha Pintarič ; [avtor spremne besede Edvard Kovač]
Znanstvena založba Filozofske fakultete
Bobić-Mojsilović, Mirjana
Abeceda mojega življenja / Mirjana Bobić Mojsilović ; prevedel Slavko Barič
Sanje
Stamm, Peter
Onkraj jezera : zgodbe / Peter Stamm ; prevedel, [spremna beseda] Slavo Šerc
Literarno-umetniško društvo Literatura
Frame, Janet
Vstopate v človeško srce in druge zgodbe / Janet Frame ; izbrala in prevedla, [spremna beseda] Julija Potrč Literarno-umetniško društvo Literatura
Genechten, Guido van
Čisto prvi poljubček / Guido van Genechten ; [prevedla Stana Anželj]
Sanje
Genechten, Guido van
Veliko tekmovanje v kakcih / Guido van Genechten ; [prevedla Stana Anželj]
Sanje
Klippenvåg, Odd
Stanje stvari / Odd Klippenvåg ; iz norveščine prevedel Darko Čuden
Škuc
Hofmann, Helga
Zelišča in jagodičje / Helga Hofmann ; [prevedla Petra Piber]
Mladinska knjiga
Preinfalk, Miha
Plemiške rodbine na Slovenskem : 18. stoletje. Del 1, Od Andriolija do Zorna / Miha Preinfalk
Viharnik
Snoj, Jože
In cel boš, podoben otoku : izbrane pesmi = And you shall be whole, like an island : selected poems / Jože SnojMiš
; prevod in opombe, English translation and notes Nada Grošelj ; ilustracije Damijan Stepančič ; [spremna beseda Malina Schmidt Snoj]
Strayed, Cheryl, 1968Divja : izgubljena in najdena na pešpoti življenja / Cheryl Strayed ; [prevedla Danica Križman]
Mladinska knjiga
Ciuha, Jože
Labirint časa : retrospektivna razstava : [katalog razstave] = The labyrinth of time : retrospective exhibition : [exhibition
Muzej in galerije
catalogue]
mesta/ Jože
Ljubljane
Ciuha ; [besedila Uroš Grilc ... [et al.] ; fotografije del Matevž Paternoster, fotografije del iz zbirke MG Dejan Habicht, Lado
Tolminska v času punta : zbornik ob 300-letnici tolminskega punta 1713-2013 / [uredila Karla Kofol ; prevod vTolminski
angleški jezik
muzej
Leemeta Translations]
Statistična analiza : zbirka rešenih primerov s komentarji / Roman Rogelj, Denis Marinšek
Ekonomska fakulteta
Tomizza, Fulvio
Mladoporočenca z ulice Rossetti : tragedija neke manjšine / Fulvio Tomizza ; prevedla Majda Capuder ; [spremna
Društvo
beseda
Mohorjeva
Miroslavdružba
Košuta]
; Celjska Mohorjeva družba
Marketing muzejev : teorija in praksa v slovenskih muzejih / uredila Nina Zdravič Polič in Mihael Kline
Slovenski etnografski muzej
Jesih, Milan
Lahkoda / Milan Jesih
Študentska založba
Mandel´štam, Osip Emil´evič, 1891-1938
Hrum časa / Osip Mandelštam ; prevedel in spremno besedo napisal Drago Bajt
Študentska založba
Žive besede in prodorne misli : antologija slovenske esejistike prve polovice 20. stoletja / izbral in uredil in spremno
Študentska
besedo
založba
napisal Miran Štuhec
Zupan, Vitomil
Komedija človeškega tkiva / Vitomil Zupan
Študentska založba
Bolaño, Roberto, 1953-2003 Oddaljena zvezda / Roberto Bolaño ; prevedla Veronika Rot
Študentska založba
Coetzee, J. M., 1940Jezusovo otroštvo / J. M. Coetzee ; [prevedla Tina Vrščaj]
Cankarjeva založba
Bentham, Jeremy, 1748-1832 Fragment o vladavini / Jeremy Bentham ; [prevedla Zdenka Erbežnik, Gregor Kroupa ; spremna beseda GregorKrtina
Kroupa]
Jollien, Alexandre
Hvalnica šibkosti; in Kratka razprava o prepustitvi / Alexandre Jollien ; prevedla Jasmina Rihar
Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba
Vandot, Josip, 1884-1944
Kekec in Bedanec / Josip Vandot ; za slikanico priredil Andrej Rozman Roza ; ilustriral Zvonko Čoh ; [Kekčevo pesem
Mladinska
napisal
knjiga
Frane Milčinski]
Voglar, Mira
Biba buba baja / [napisala] Mira Voglar ; [ilustrirala] Lidija Osterc
Mladinska knjiga
Levstik, Fran
Kdo je napravil Vidku srajčico / Fran Levstik ; [ilustrirala] Roža Piščanec
Mladinska knjiga
Mednarodna strokovna konferenca
Kompetence
vzgojiteljev
vzgojitelja
v vrtcih-(7
izzivi,
; 2014,
izkušnje,
Ljubljana)
spoznanja : zbornik / VII. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev
MiB v vrtcih 2014 (Hrvaška, Italija, Slovenija) ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]
Zabukovec, Urša
Neverbalni Dostojevski / Urša Zabukovec
Literarno-umetniško društvo Literatura
Bastable, Jonathan
Kako narediti skoraj vse : 1000 navodil za uporabno spretnost in gospodinjsko opravilo / [avtorji Jonathan Bastable,
Mladinska
Ruthknjiga
Binney, Rose Shepherd ; prevedel Vital Sever]
Figes, Orlando, 1959Tragedija ljudstva : ruska revolucija 1891-1924 / Orlando Figes ; prevedel Matej Venier
Modrijan
Bach, Steven
Leni Riefenstahl : neizprosna moč slik / Steven Bach ; prevedla in spremno besedo napisala Anuša Trunkelj Modrijan
Lundkvist, Gunnar, 1943Klas Katt / Gunnar Lundkvist ; [prevod iz švedščine Danni Stražar]
Forum
Maks, vezni igralec mesta / Petra Pogorevc in Inga Remeta (ur.)
Mestno gledališče ljubljansko
60 let, 60 zgodb / [avtorji tekstov Tatjana Dolžan Eržen ... [et al.] ; fotografije Tomaž Lauko ... [et al.] ; glavna Gorenjski
urednica Jelena
muzej Justin]
Kampuš, Zlatko
Priporočila preoblikovanja / Z. Kampuš, K. Kuzman
Fakulteta za strojništvo
Le Clézio, Jean-Marie Gustave Afričan / J. M. G. Le Clézio ; prevedla Mojca Medvedšek
Študentska založba
Ivančič, Miloš
Lebič : zgodbe pozabljenega eksodusa / Miloš Ivančič ; [fotografije zasebni arhivi]
Sophia
Heschel, Abraham Joshua, 1907-1972
Sobota, Gospodov dan : njen pomen za sodobnega človeka / Abraham Joshua Heschel ; [prevedel Leon Jagodic
Družina
; spremna beseda Samo Skralovnik]
Furlan, Metka, 1955Novi etimološki slovar slovenskega jezika : poskusni zvezek / Metka Furlan
Založba ZRC, ZRC SAZU
Akt, pornografija, umetnost, kič / [redakcija Boris Gorupič]
Slovensko društvo likovnih kritikov
Koren, Majda, 1960Mala pošast Mici / Majda Koren ; ilustrirala Jelka Godec Schmidt
Mladinska knjiga
Kosec, Miloš, 1986Ruševina kot arhitekturni objekt / Miloš Kosec ; [spremna beseda Lev Kreft]
Umetniško izobraževalno društvo Praznine
Alexander, Eben
Pogled v večnost : nevrokirurgovo potovanje v življenje po življenju / Eben Alexander ; [prevedla Jana Ambrožič]
Učila International
Slovenec : političen list za slovenski narod (1873-1945) : kratek pregled zgodovine ob 140-letnici njegovega izhajanja
Muzej novejše
/ [prispevke
zgodovine
pripravili
Slovenije
Mateja Tominšek Perovšek ... [ et al.] ; uredila Mateja Tominšek Perovšek ; slikovno gradivo Mateja Tominšek Perovšek s
Žalar, Zdravko
Elektrotehnika v mehatroniki / [[besedilo,] ilustracije, slikovno gradivo] Zdravko Žalar : učbenik za elektrotehniko
Utvav 1. in 2. letniku srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja na programih mehatronike
Žižek, Slavoj
Eppur si muove / Slavoj Žižek ; [prevedla Lidija Šumah]
Društvo za teoretsko psihoanalizo
Petrovič, Mihael, ml.
V Kočevje pa že ne : 75 znamenitih kočevskih in s Kočevsko povezanih osebnosti / Mihael Petrovič ml. ; [fotografije
Društvo
Janez
Peter
Bogataj,
Kozler Marjan Kukec, Tihomir Pinter et al. ; spremno besedilo Stane Granda, Vladimir Prebilič]
Simsion, Graeme C.
Projekt Rosie / Graeme Simsion ; prevedla Tea Mejak
Mladinska knjiga
Levc, Simona
Liba laca lak : kako pomagamo otroku do boljšega govora / Simona Levc ; [ilustracije Metka Berce in Jasna Jeromel]
samozal.
Novak, Maja, 1960Die Katzenpest / Maja Novak ; aus dem Slowenischen von Peter Scherber und Tadeja Lackner-Naberžnik ; mitDruštvo
einem Nachwort
slovenskihvon
pisateljev
Tanja Petrič
= Slovene Writers' Association
Simčič, Zorko
El hombre a ambos lados de la pared / Zorko Simčič ; traducción del esloveno Marjeta Drobnič ; presentaciónDruštvo
de Matevž
slovenskih
Kos
pisateljev = Slovene Writerʼs Association
Hegel, Georg Wilhelm FriedrichOris filozofije pravice / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; [prevedel in uredil, spremna beseda Zdravko Kobe] Krtina
Juvanec, Borut
Besednjak vernakularne arhitekture = Dictionary of vernacular architecture / Borut Juvanec, Domen ZupančičSlovenska
; [prevajanje
akademija
Martin znanosti
Cregeen, in
Mark
umetnosti
Wollrab,
SAZU
Hélène
; Univerza
Erjavecv ;Ljubljani,
grafike, fotografije
Fakulteta za
in skice
arhitekturo
Domen; i2
Zupančič,
Družba za
Borut
založništvo,
Juvanec ;izobraževanje
predgovori Andrej
in razikovanje
Kranjc, V
Gaiman, Neil
Kaj pa mleko? / Neil Gaiman ; ilustriral Chris Riddell ; [prevedel Boštjan Gorenc]
Mladinska knjiga
Leben, Nika
Grad Strmol na Gorenjskem / Nika Leben ; [fotografije Drago Bac]
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Stroh, Katrin
Vsak otrok se je sposoben učiti : raba učnih orodij in igre v pomoč otrokom z zaostankom v razvoju / Katrin Stroh,
Cangura.com
Thelma Robinson in Alan Proctor ; ilustracije Jane Dickson ; [prevedle Melita Keber Jašović, Slavica Lenček, Mihaela Nena Vovk]
Kandrič Koval, Irena
Eksterci 2014. Slovenščina : [priprava za nacionalno preverjanje znanja] / avtorici Irena Kandrič Koval, MilenaMillennium
Kožuh
Šprah, Andrej
Neuklonljivost vizije : politični dokumentarni film po drugi svetovni vojni / Andrej Šprah
Slovenska kinoteka
Casetti, Francesco
Oko 20. stoletja : film, izkustvo, modernost / Francesco Casetti ; [prevedla Polona Mesec in Denis Valič]
Slovenska kinoteka
Mahnič, Mirko
Prešernov verz : Prešeren na Silbi 2 / Mirko Mahnič
Slovenska matica
Milčinski, Maja
Telo-duh v filozofsko-religijskih tradicijah / Maja Milčinski
Slovenska matica
Jansson, Tove, 1914-2001
Komet prihaja / [[napisala in] ilustrirala] Tove Jansson ; prevedla Nada Grošelj
Mladinska knjiga
Genet, Jean, 1910-1986
Zaljubljeni jetnik / Jean Genet ; iz francoščine prevedla Suzana Koncut
Center za slovensko književnost
Dekleva, Milan
Uglaševanje molka : zbrane in dodane pesmi / Milan Dekleva ; [zbrala in uredila Tina Kozin]
Cankarjeva založba
Širca, Alen Albin
Brezdanji val : geneza mističnega pesništva na Zahodu / Alen Širca
KUD Logos
Origenes, ok. 185-ok. 254
O počelih / Origen ; prevod Neža Sagadin in Gorazd Kocijančič ; spremna beseda Neža Sagadin
KUD Logos
Galgóczi, Erzsébet, 1930-1989 Znotraj zakona / Erzsébet Galgóczi ; iz madžarščine prevedla Marjanca Mihelič
Škuc
Tribuson, Goran
Zgodovina pornografije / Goran Tribuson ; [prevod in spremna beseda Đurđa Strsoglavec]
Mladinska knjiga
Mozetič, Brane
Nedokončane skice neke revolucije / Brane Mozetič
Škuc
Ceccatty, René de
Nevidni gost / René de Ceccatty ; iz francoščine prevedel Brane Mozetič
Škuc
Grant, R. G.
1. svetovna vojna : veliki ilustrirani vodnik / R. G. Grant ; [kartografija Simon Mumford, Encompass Graphics ;Mladinska
prevedla Mojca
knjiga Vodušek]
Pravo in družba : hrestomatija sociologije prava / E. Ehrlich ... [et al.] ; Albin Igličar (ur.) ; [besedila prevedla Amalija
IUS Software,
MergoleGV
Maček]
založba
Kultura in razred / Breda Luthar (ur.)
Fakulteta za družbene vede, Založba FVD
Rastline / glavna urednica Janet Marinelli ; [slikovno gradivo Samantha Nunn ; ilustracije Debbie Maizels ; zemljevidi
Mladinska
Robknjiga
Stokes ; kazalo Jane Parker ; prevedel Milan Lovka]
APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani
1133 [Zvočni posnetek] / APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani ; dirigent, conductor Sebastjan Vrhovnik
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč
Gutjahr, Axel
Ptice naših vrtov, sadovnjakov, polj in gozdov : [opazovanje, določanje, varovanje] / [Axel Gutjahr ; prevedla Petra
Mladinska
Piber]knjiga
Wilde, Oscar, 1854-1900
Teleny ali Druga plat medalje : fiziološka romanca današnjega dne / Oscar Wilde in drugi (pripisano) ; iz angleščine
Škuc prevedel in spremno besedo napisal Andrej Zavrl
Vprašaj Alico / anonimna avtorica ; [prevedla Lili Potpara]
Modrijan
Kracauer, Siegfried, 1889-1966Uslužbenci : poročilo iz najnovejše Nemčije / Siegfried Kracauer ; [prevedla in z opombami opremila besedilo Anja
Založba
Naglič]
/*cf.
Drakulić, Slavenka
Obtožena / Slavenka Drakulić ; iz hrvaščine prevedla Sonja Polanc
V. B. Z.
Borčić, Barbara
Celostna umetnina Laibach : fragmentarni pogled / Barbara Borčić
Založba /*cf.
Petreski, Mateja
Moje želje moja resničnost / Mateja Petreski - Merlinka Tejča
Amalietti & Amalietti
Maurer, Neža
Ljubezenski triptih / Neža Maurer ; [ilustracije Edi Sever ; spremni pripis Marko Črtalič]
Sanje
Škvorecký, Josef
Inženir človeških duš : entertejnment na stare teme življenja, žensk, usode, sanjaštva, delavskega razreda, kifeljcev,
Didaktaljubezni in smrti / Josef Škvorecký ; prevedel Jernej Juren
Genechten, Guido van
Lahko pokukam v tvojo pleničko? / Guido van Genechten ; [prevedla Stana Anželj]
Sanje
Carranza, Maite, 1958Zastrupljene besede / Maite Carranza ; iz katalonščine prevedla Veronika Rot
Miš
Vrednote v prehodu VIII. : Slovenija v srednje in vzhodnoevropskih primerjavah : [1991-2011] / Niko Toš, ured.
Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK ; Echoraum
Matos, Silva
Ustvarjalni ogenj je v vsakem človeku / Silva Matos ; [ilustracije Andrej Verbič]
Mohorjeva založba
Capus, Alex
Léon in Louise : roman / Alex Capus ; [prevedla Mojca Kranjc]
Cankarjeva založba
Wang, Huiqin
Liúsonglíng : Zijìnchéng li de siluòwénníyǎ rén = Ferdinand Auguštin Hallerstein : Slovenec v Prepovedanem mestu
Mladinska
/ [zasnovala,
knjiga napisala in ilustrirala] Huiqin Wang ; [prevedla Natalija Toplišek ; slovar neznanih besed pripravila Tina Ilgo]
Igriva ustvarjalnica za dekleta in fante : 100 idej, kaj lahko ustvariš, počneš ali izveš / [zbral James Mitchem ; fotografiral
Mladinska knjiga
Andy Crawford ; prevedel Andrej Gogala]
Osho, 1931-1990
Ljubezen, svoboda, samost : koan o odnosih / Osho ; iz angleščine prevedla Jedrt Maležič
V. B. Z.
Velika knjiga o zeliščih / [prevedel Vital Sever]
Mladinska knjiga
Peroci, Ela
Moj dežnik je lahko balon / Ela Peroci ; ilustrirala Marlenka Stupica ; [avtor didaktičnega gradiva Igor Saksida]Mladinska knjiga
Sanfilippo, Diane
Praktični paleo / Diane Sanfilippo ; [prevedla Maja Šukarov]
Mladinska knjiga
Didi-Huberman, Georges, 1953-Podobnost prek stika : arheologija, anahronizem in modernost odtisa / Georges Didi-Huberman ; [prevod Mojka
Studia
Žbona
humanitatis
; spremna beseda Jure Mikuž]
Babica pripoveduje : slovenske ljudske pripovedi / izbrala in uredila Kristina Brenkova ; ilustrirala Ančka Gošnik-Godec
Mladinska knjiga
Stoji, stoji tam beli grad : slovenske ljudske pripovedi o naseljih, naravnih znamenitostih, cerkvah in gradovih Didakta
/ [izbor in priredba besedila] Monika Kropej, Roberto Dapit ; [uvodno besedilo Monika Kropej] ; [ilustrator Urh Sobočan]
Geister, Iztok
Nuhijev Galičič, Vera
Ferfila, Bogomil
Rogan, Charlotte
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
271808768
271809280
271841024
271845888
271851520
271853056
271865856
271905024
271912960
271936000
271948800
271950080
271978496
272001280
272005120
272007424
272009984
272010240
272013568
272068352
272070656
272079360
272082944
272083968
272098304
272099584
272099840
272102912
272122368
272123648
272126208
272127488
272129536
272133376
272139520
272159488
272159744
272161536
272180736
272180992
272181248
272183552
272202752
272245504
272249088
272250880
272289792
272290816
272292096
272297984
272298240
272298496
272306432
272320512
272332032
272340992
272346624
272378112
272422400
272446976
272462080
272462336
272468992
272473856
272496384
272513536
272515584
272532480
272533504
272536064
272539648
272555008
272567040
272567296
272567552
272570624
272579072
272583168
272583424
272583680
272602112
272605184
272605440
272635392
272639232
272674816
272698880
272706560
272707840
272708864
272712192
272716288
272720128
272724480
272731648
272770816
272771328
272773120
272777472
272781312
272828672
272852480
272852992
272854016
272855040
272864000
272890880
272894720
272945664
272966400
272969728
272996864
273017856
273029120
273045504
273086720
273092864
273097728
273178112
273208832
273215744
273261568
273277184
273297920
273319168
273354240
273391104
273410048
273411840
273431040
273432064
273450240
Stoji, stoji tam beli grad : slovenske ljudske pripovedi o naseljih, naravnih znamenitostih, cerkvah in gradovih Didakta
/ [izbor in priredba besedila] Monika Kropej, Roberto Dapit ; [uvodno besedilo Monika Kropej] ; [ilustrator Urh Sobočan]
Christensen, Lars Saabye, 1953-Beatli / Lars Saabye Christensen ; [iz norveščine prevedel Darko Čuden]
Mladinska knjiga
Bizjak, Zvonko
Keramika / Zvonko Bizjak ; [fotografije Dragan Sinožič, Drago Bole, Zvonko Bizjak]
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Gerritsen, Tess
Tiho dekle / Tess Gerritsen ; [prevedla Romana Novak]
Mladinska knjiga
Rushdie, Salman
Harun in Morje zgodb / Salman Rushdie ; prevedel Jure Potokar ; ilustriral Boštjan Plesničar
Modrijan
Toroš, Ana
O zemlja sladka: kamen, zrno, sok : Alojz Gradnik ter romanski in germanski svet / Ana Toroš
Slovenska matica
Jovanović, Dušan, 1939Boris, Milena, Radko in druge igre / Dušan Jovanović ; izbor in spremna beseda Lado Kralj
Cankarjeva založba
Carter, Angela, 1940-1992
Noči v cirkusu / Angela Carter ; predgovor Sarah Waters ; prevedla Maja Kraigher
Modrijan
Gostečnik, Christian
So res vsega krivi starši? / Christian Gostečnik
Brat Frančišek ; Teološka fakulteta ; Frančiškanski družinski inštitut
Altshul, Sara
Zdravje iz kuhinje : ljudska zdravila na sodoben način : zdravilne učinkovine, kozmetični pripravki, čistila / [avtorici
Mladinska
besedila
knjiga
Sara Altshul in Denise Foley ; prevedla Srđan Milovanović in Roman Vučajnk ; fotografije Frances Janisch]
Landy, Derek
Kostja Veselko / Derek Landy ; prevedla Maja Novak
Modrijan
Szymborska, Wisława, 1923-2012
Ključ / Wisława Szymborska ; [izbrala, iz poljščine prevedla in spremne opombe napisala Jana Unuk]
Mladinska knjiga
Lefebvre, Henri, 1905-1991 Produkcija prostora / Henri Lefebvre ; [prevod Varja Balžalorsky Antić ; spremna beseda Matevž Čelik]
Studia Humanitatis
Bryan, Dick
Kapitalizem z derivati : politična ekonomija finančnih derivatov, kapitala in razrednih odnosov / Dick Bryan inSophia
Michael Rafferty ; [prevedla Katja Kraigher ; spremna beseda Branko Bembič]
Tratnik, Suzana, 1963Ime mi je Damjan / Suzana Tratnik ; [spremna beseda Roman Kuhar]
Mladinska knjiga
Đerić, Ivančica, 1969Nesreča in resnične potrebe / Ivančica Đerić ; prevedla Aleksandra Rekar
Sanje
McGregor, Jon, 1976Če nihče ne govori o izjemnih stvareh / Jon McGregor ; iz angleščine prevedla Alenka Ropret
Sanje
Ropert, Tadevž
Koga naj volim? / Tadevž Ropert
Sanje
Kolo = Wheel : 5200 : let = years : vodnik po razstavi = exibition guide / [avtorji Irena Šinkovec ... [et al.] ; slikarske
Muzejupodobitve
in galerije mesta
Igor Rehar
Ljubljane
; fotografije
= Museum
Matevž
and Paternoster
Galleries of Ljubljana
... [et al.] ; kartografsko gradivo Geodetska uprava Republike Slovenije, Palafittes ; prevod
Retroseks : nekoč v Slogi / [avtorji besedil Bruhko Bombić ... [et al.] ; [urednica Maša Peče ; spored kina SlogaJavni
Špelazavod
Čižman
Kinodvor
; fotografije arhiv Muzeja novejše zgodovine Slovenije ... [et al.] ; plakati in vitrinske fotografije Slovenska kinoteka ; prevod Ivana Novak
Walser, Robert, 1878-1956
Roža / Robert Walser ; prevedel Slavo Šerc
Lud Šerpa
Kleč, Milan
Lep pozdrav / Milan Kleč
Cankarjeva založba
Bowen, James
Potepuški maček Bob / James Bowen ; [prevedel Tine Verbič]
Mladinska knjiga
Jereb, Antonija
Dogodivščine prepelice Marjance : pesmice z notnim zapisom, zgodbico in ilustracijami, ki jih sami pobarvatesamozal.
/ avtorica besedil in ilustracij Antonija Jereb ; avtor glasbe Andrej Bedjanič
Grilc, Nadica
Govorno-jezikovne motnje : priročnik z vajami / Nadica Grilc ; [ilustracije Ksenija Konvalinka]
Zavod RS za šolstvo
Kiš, Danilo
Peščena ura / Danilo Kiš ; [prevod Seta Knop ; spremna beseda Svetlana Slapšak]
Goga
Aymé, Marcel, 1902-1967
Mož, ki je hodil skozi stene / Marcel Aymé ; [prevod in spremna beseda Agata Tomažič]
Goga
Gal Štromar, Maja
Potaknjenci / Maja Gal Štromar
Goga
Goytisolo, Juan
Izgnan od tod in drugod / Juan Goytisolo ; prevedla Marjeta Prelesnik Drozg
Beletrina
Esterházy, Péter
Pomožni glagoli srca / Péter Esterházy ; prevedel Jože Hradil
Beletrina
Raoul Duval, Jacqueline
Kafka, večni zaročenec / Jacqueline Raoul-Duval ; prevedla Jedrt Maležič
Beletrina
Razkriti obrazi svobode / Gabriela Babnik ... [et al.] ; [uredila Janina Kos]
Beletrina
Houellebecq, Michel
Možnost otoka / Michel Houellebecq ; prevedla Mojca Medvedšek
Beletrina
Rutar, Dušan
Ne, oči, ne! : resnična zgodba iz normalnega življenja / Dušan Rutar
Za-misli
Mosebach, Martin
Mesec in dekle : roman / Martin Mosebach ; [prevod Jaroslav Novak ; spremna beseda Jože Horvat]
Družina
Slovenske gore : v objektivu letnih časov / [avtorji besedil Miha Kovač ... [et al.] ; uredila Maja Ogrizek ; urednik
Cankarjeva
fotografije
založba
Arne Hodalič]
Novak, Franci, 1954Po sončnih obronkih Slovenije : pohodniški vodnik / [avtorja [besedila in] fotografij] Franci Novak, Urban Golob
Mladinska knjiga
Kordon, Klaus, 1943Krokodil za vratom / Klaus Kordon ; [prevedla Uršula Rebek]
Cankarjeva založba
Hof, Marjolijn
Moj dedek in jaz in pujsa Babi / Marjolijn Hof ; ilustracije Judith Ten Bosch ; [prevedla Katjuša Ručigaj]
Miš
Gleitzman, Morris
Tedaj / Morris Gleitzman ; prevedel Dušan Ogrizek
Miš
Brooks, Kevin
iBoy / Kevin Brooks ; [prevedla Meta Osredkar]
Miš
Prvič / [napisali Goran Vojnović ... [et al.] ; uredil Keith Gray ; prevedla Irena Duša ; spremna beseda Martina Tomori
Mladinska
Žmuc
knjiga
in Irena Matko Lukan]
Sperber, Jonathan, 1952Karl Marx : revolucionar in njegov čas / Jonathan Sperber ; prevedel Andrej E. Skubic
Modrijan
Delavec Touhami, Mira
Hči puščave / Mira Delavec Touhami ; [fotografije osebni arhiv Mire Delavec Touhami ; prevod angleškega povzetka
KD Josipine
JanjaTurnograjske
Čolić]
Arhitekturna zgodovina 2 / [uredili Renata Novak Klemenčič, Martina Malešič]
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Frank, Ana, 1979Feminizem in islam : turške ženske med Orientom in Zahodom / Ana Frank ; recenzenta Aleš Črnič, Mojca Ramšak
Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije
Vonnegut, Kurt
Klavirski avtomat / Kurt Vonnegut ; iz angleščine prevedla Ana Barič Moder
Sanje
Proulx, Annie
Gora Brokeback / Annie Proulx ; prevedla Katarina Mahnič
Modrijan
Klavora, Vasja
Fajtji hrib : bojišče na Komenskem Krasu 1916-1917 / Vasja Klavora
Mohorjeva
Berlin, Isaiah, 1909-1997
Ruski misleci / Isaiah Berlin ; prevedla Urša Zabukovec
Beletrina
Esposito, Roberto, 1950Immunitas : zaščita in negacija življenja / Roberto Esposito ; prevod Boštjan Nedoh
Beletrina
Kralj, Lado
Če delaš omleto / Lado Kralj
Beletrina
Duras, Marguerite
To je vse / Marguerite Duras ; pogovore zbral in zapisal Yann Andréa ; prevedla Maja Novak
Modrijan
Gladwell, Malcolm, 1963David in Goljat : outsiderji, neprilagojenci in umetnost boja z velikani / Malcolm Gladwell ; prevedel Sandi Kodrič
UMco
Cercas, Javier, 1962Vojaki Salamine / Javier Cercas ; [prevod Gašper Kralj in Tina Malič ; spremna beseda Gašper Kralj]
Založba /*cf.
Narodna galerija. Vladna umetnostna
Umetnost
zbirka
za nove
(Ljubljana)
dni : slike iz Vladne umetnostne zbirke : [Narodna galerija, 5. marec - 29. junij 2014] / [avtor
Narodna
besedila
galerija
Andrej Smrekar ; uredila, dokumentacija Mateja Krapež ; predgovor Barbara Jaki ; fotografski posnetki in obdelava Janko Dermastja, Bojan
Škrabec, Milan
Slovenski pozdrav s Koroške : stare razglednice pripovedujejo / Milan Škrabec ; [uvodna beseda Janez Stergar]Družina
Praznična večglasja : prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem / glavna urednica Ingrid Slavec Gradišnik
Znanstvena
; [sourednika
založba
Božidar
Filozofske
Jezernik,
fakultete
Mitja Velikonja]
Grafenauer, Niko
Kraljice mačke / Niko Grafenauer ; ilustriral Jože Ciuha
Modrijan
James, Henry, 1843-1916
Aspernovi rokopisi / Henry James ; prevedla Nada Grošelj
Lud Šerpa
Bergles, Ciril
Lazar se odpravlja domov / Ciril Bergles
Mladinska knjiga
Babnik, Gabriela
Nočne pokrajine / Gabrijela Babnik
Mladinska knjiga
Vang-Nyman, Ingrid, 1916Pika. Pika noče postati velika in drugi stripi / Astrid Lindgren in [ilustrirala] Ingrid Vang Nyman ; [iz švedščine prevedla
Mladinska
Nada
knjiga
Grošelj]
Roth, Ruby
Veganstvo je ljubezen : poslušati srce in ukrepati / napisala in ilustrirala Ruby Roth ; [prevedla Mateja Prešern]
Avrora As
Jančar, Drago
Pisanja in znamenja / Drago Jančar
Modrijan
Tomažin, Irena
Srečevanja glasov : med občinstvom in občestvom - ljudska pesem na sodobnem odru = Co-voicings : between
Zavod
audiences
Emanat
and communities - traditional folk singing meets contemporary performing arts practices / Irena Tomažin v pogovoru s po-ustvarjalci ljuds
Hay, Louise L.
Ozdravite svoje srce : kako najti mir po razhodu, ločitvi ali smrti bližnjega / Louise L. Hay in David Kessler ; [prevedla
Primus Jedrt Maležič]
Oz, Amos
Panter v kleti / Amos Oz ; [iz angleščine prevedla Mojca Kranjc]
Mladinska knjiga
Lunaček, Matjaž
Telovadci nad prepadom : kratki eseji / Matjaž Lunaček
Cankarjeva založba
Triglavski narodni park : akterji, dediščine / uredili Jurij Fikfak, Tatiana Bajuk Senčar in Dan Podjed
Založba ZRC
McGahern, John, 1934-2006 Tema / John McGahern ; prevedla Maja Novak
Modrijan
Mamka Bršljanka : pravljice s celega sveta / izbrala in uredila, [prevedla] Kristina Brenkova ; ilustrirala Ančka Gošnik-Godec
Mladinska knjiga
Pištalo, Vladimir
Aleksandrida : novela / Vladimir Pištalo ; prevedla Đurđa Strsoglavec
Modrijan
Jägerfeld, Jenny
Tu ležim in krvavim / Jenny Jägerfeld ; [prevedla Danni Stražar]
Miš
Diehl, Sarah, 1978Eskimo Limon 9 / Sarah Diehl ; [prevedla Tamara Bosnič]
Miš
Jellouschek, Hans
Pozornost v partnerstvu : kaj daje globino skupnemu življenju / Hans Jellouschek ; [prevedel Stanislav M. Maršič]
Mohorjeva družba
Kozinc, Željko
Lepi izleti vabijo : Lep dan kliče - 15 let / Željko Kozinc ; [fotografije Željko Kozinc ... et al.]
Modrijan
Perat, Katja
Davek na dodano vrednost / Katja Perat
LUD Literatura
Zupan, Uroš, 1963Počasna plovba : (nove, izbrane in popravljene pesmi) / Uroš Zupan
LUD Literatura
Lukan, Blaž
Pričakujem pozornost. / Blaž Lukan
LUD Literatura
Ilich, Iztok
Varuhi izročila : naša kulturna dediščina v dobrih rokah / Iztok Ilich ; [spremna beseda Mojca Ravnik ; avtorji fotografij
Mohorjeva
Iztok
družba
Ilich, Slavka Ilich et al.]
Jogan, Maca
Sociologija in seksizem / Maca Jogan
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV
Šimenc, Jana
Alergična družba : medicinskoantropološki pogled na alergije / Jana Šimenc
UMco
Paasilinna, Arto
Na lovu za spomini / Arto Paasilinna ; [prevedla Jelka Ovaska]
Mladinska knjiga
Orwell, George, 1903-1950
Živalska farma : pravljica / George Orwell ; ilustriral Peter Škerl ; [prevedel Boris Grabnar]
Mladinska knjiga
Grobovšek, Bojan, 26.10.1949-Zakaj Slovenija ni Švica / Bojan Grobovšek
Alpemedia
Schönfelder, Peter
Kaj cveti v Sredozemlju? / Peter in Ingrid Schönfelder ; prevedel Milan Lovka ; [fotografij[e] D. Longo ... [et al.]Narava
; [zemljevidi] P. Schönfelder, Wolfgang Lang ; risb[e] Marianne Golte-Bechtle in Wolfgang Lang]
Hančič, Miha
Milda / [strip] Miha Ha ; [prevod Bojan Albahari]
Forum
Sarraute, Nathalie, 1900-1999 Otroštvo / Nathalie Sarraute ; prevedla Tadeja Krečič Scholten
Mladinska knjiga
Kunaver, Dušica
Miza v slovenskem ljudskem izročilu / Dušica Kunaver ; [risbe stare publikacije, Franc Kunaver ; fotografije Sandi
samozal.
Bertoncelj,
D. Kunaver
Andrej Križ, arhiv društva Naše korenine]
Strokovna konferenca učiteljev Sprostitveno
podaljšanegagibalne
bivanjadejavnosti
(8 ; 2014, vLjubljana)
OPB : zbornik / VIII. strokovna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja 2014
MiB; [urednica Maruška Željeznov Seničar]
Fussell, Paul, 1924Velika vojna in moderni spomin / Paul Fussell ; [prevod Kostja Žižek, Katja Jenčič]
Studia humanitatis
Štefanec, Vladimir P.
Sem punk čarovnica, Debela lezbijka in ne maram vampov / Vladimir P. Štefanec
Modrijan
Christie, Agatha, 1890-1976 Umor Rogerja Ackroyda / Agatha Christie
Mladinska knjiga
Knežević, Zoran, 1958Dvoživke umirajo dvakrat / Zoran Knežević
Cankarjeva založba
Puhar, Janez Avguštin
Janez Puhar (1814-1864) : dokumentarna razstava ob dvestoletnici rojstva prvega slovenskega fotografa in fotografskega
Gorenjski muzej
izumitelja : Galerija v Prešernovi hiši v Kranju marec/april 2014 / [besedilo Damir Globočnik ; fotografija Tomaž Lauko, NMS, Arne Hodalič
Lang, Helmut
Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe : 53 izbranih izletov in planinskih tur / Helmut Lang ; [prevedla MarjanaMladinska
Samide] knjiga
Karlovšek, Igor
Odvetnik / Igor Karlovšek
Mladinska knjiga
Kaloper, Urška
O mozoljih, ljubezni in drugih nadlogah / Urška Kaloper ; [ilustrirala Jana Dimič]
Mladinska knjiga
Bucik, Nataša
Pri nas doma / [napisala] Nataša Bucik in [ilustrirala] Ana Zavadlav ; [labirinte narisal Gregor Bucik]
Mladinska knjiga
Radaljac, Anja
Polka s peščenih bankin / Anja Radaljac
LUD Literatura
Makarovič, Svetlana
Zeliščarka : pesmi in risbe / Svetlana Makarovič
Beletrina
Bedrač, David
Tvoj nakupovalni voziček / David Bedrač
Beletrina
Calvino, Italo
Neobstoječi vitez / Italo Calvino ; prevedla Vera Troha
Beletrina
Šteger, Aleš
Odpusti / Aleš Šteger
Beletrina
Sedgwick, Marcus
Vampirji in volti / Marcus Sedgwick ; ilustriral Pete Williamson ; [prevedla Meta Osredkar]
Miš
Bonet, Blai, 1926Morje / Blai Bonet ; iz katalonščine prevedla Simona Škrabec
Center za slovensko književnost
Lang, Helmut
Julijske Alpe : 53 izbranih izletov in planinskih tur / Helmut Lang ; [prevedla Marjana Samide]
Mladinska knjiga
Boxsel, Matthijs van, 1957Enciklopedija neumnosti / Matthijs van Boxsel ; prevedla Dušanka Zabukovec
KUD Sodobnost International
Lorenčič, Danaja
Ana v meni / Danaja Lorenčič ; [spremna beseda Vesna Vuk Godina]
Mladinska knjiga
Štefan, Anja
Še sto ugank / Anja Štefan ; [ilustrirala] Jelka Reichman
Mladinska knjiga
Cankar, Ivan, 1876-1918
Hlapec Jernej in njegova pravica / Ivan Cankar ; [ilustriral Damijan Stepančič ; spremna beseda Andrej RozmanMladinska
Roza] knjiga
Pečjak, Sonja
Medvrstniško nasilje v šoli / Sonja Pečjak
Znanstvena založba Filozofske fakultete
Pravni temelji prostih trgov / avtorji prispevkov Norman Barry ... [et al.] ; uredil Stephen F. Copp ; predgovor kInštitut
slovenski
Nove
izd.revije,
Damjan
zavod
Možina
za humanistiko
; prevedel Niki Neubauer ; [izdajatelj] Inštitut Karantanija
Stendhal, 1783-1842
Parmska kartuzija / Stendhal ; prevedel Jaroslav Skrušny ; [spremna beseda Igor Grdina ; kronologija in opombe
Mladinska
Mariellaknjiga
Di Maio]
Sapač, Igor
Gradovi, utrdbe, dvorci, vile v Slovenskem primorju in v bližnji soseščini : [dodatek k zbirki Grajske stavbe] / Igor
Viharnik
Sapač
Zlobec, Ciril
Biti človek / Ciril Zlobec
Mladinska knjiga
Bernstein, Albert J.
Čustveni vampirji : kako se zaščititi pred ljudmi, ki vas povsem izpijejo / Albert J. Bernstein ; [prevedla Irena Pan]
Chiara
Hieng, Primož
Pod masko skrit in norčavo odkrit : slovenske maske in maškare / [besedilo in fotografije] Primož Hieng
Harlekin No. 1
Strokovni posvet ob 150-letniciPedagog
šolstva vinDomžalah
izzivi časa(2014,
: zbornik
Domžale)
povzetkov s strokovnega posveta ob 150-letnici šolstva v Domžalah, Domžale,Občina
10. april 2014 / [uredila Sabina Burkeljca]
Lilin, Nicolai
Prosti pad / Nikolaj Lilin ; [prevedel Vasja Bratina]
Mladinska knjiga
Darwish, Mahmud
Opisovanje oblakov / Mahmud Darviš ; [izbrala, iz arabščine prevedla in spremne opombe napisala Barbara Skubic]
Mladinska knjiga
Skubic, Andrej E.
Samo pridi domov / Andrej E. Skubic
Modrijan
Simoniti, Jurij, 1977Svet in njegov predikat. 2, Preizkušanje meja izrekljivega / Jure Simoniti
Društvo za teoretsko psihoanalizo
Petrovič, Nara
Človek: navodila za uporabo : vse, kar je treba vedeti. Pika / Nara Petrovič
Sanje
Henry, Veronica
Dolgi konec tedna / Veronica Henry ; [prevedla Nataša Müller]
Mladinska knjiga
Marija Pomagaj : milostna podoba na Brezjah : [1814-2014] / [uredil] Jože Dežman ; [soavtorji Robert Bahčič Družina
... [et al.] ; fotografije iz fototek Gorenjskega muzeja ... et al.]
Hoover, Colleen
Moj brezupni fant / Colleen Hoover ; [prevedla Neža Kralj]
Mladinska knjiga
Žun, Anton, 1917-1978
Sociologija prava, sociologija, politična sociologija : izbrani spisi s spremnimi besedili Albina Igličarja, Rudija Rizmana
Znanstvena
in Igorja
založba
Lukšiča
Filozofske
/ Antonfakultete
Žun ; izbral, uredil in predgovor napisal Avgust Lešnik ; [izdal] Oddelek za sociologijo, Katedra za občo sociologijo
Eagleman, David
Prikrito : neznano življenje človeških možganov / David Eagleman ; prevedel Sandi Kodrič
UMco
Ramírez, Sergio, 1942Margarita, lepo je morje / Sergio Ramírez ; prevod Ajda Krajnc in Jasmina Markič ; [spremna beseda Marko Jenšterle]
Cankarjeva založba
Flynn, Gillian, 1971Ni je več / Gillian Flynn ; [prevedla Dušanka Zabukovec]
Mladinska knjiga
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
273457920
273475328
273486336
273497088
273522432
273565952
273605888
273623808
273638656
273660160
273681152
273725440
273750016
273761792
273762304
273762560
273776128
1098498398
1098838622
1102575966
1103414878
1103683678
1103748702
1103749214
1103991646
1104052574
1104053342
1104102238
1104414814
1104723038
1104898654
1104899934
1104901214
1104902750
1104955230
1105092446
1105094750
1105178206
1105382494
1105388126
Hill, David, 1942Stepančič, Lucija
Apsley, Brenda
Ovaska, Jelka
Gale, Vanja
Vallejo, Fernando, 1942Koler, Samo
Drev, Miriam
Amalietti, Marijan
Osredkar, Metka
Huelle, Paweł
DeLillo, Don
Prežihov Voranc
Berardi, Franco
Laurie, Hugh, 1959-
Šalamon, Samo
Šalamon, Samo
Priseljevanje in društveno delovanje Slovencev v drugih delih jugoslovanskega prostora : zgodovinski oris in sedanjost
Založba ZRC,
/ uredila
ZRC SAZU
Janja Žitnik Serafin
Bratova vojna / David Hill ; prevedel Dušan Ogrizek
Miš
Anton! / [besedilo] Lucija in [ilustracije] Damijan Stepančič
Miš
Na kmetiji : s prstom zadrsaj sličico na pravo mesto! / [napisala Brenda Apsley ; ilustrirala Debbie Tarbett ; prevedel
Mladinska
Srđan
knjiga
Milovanović]
Lovke / Jelka Ovaska
Mladinska knjiga
Dokaži, da znaš : za starše otrok z učnimi težavami / Vanja Gale
Forma 7
Brezno / Fernando Vallejo ; prevedel Ferdinand Miklavc
Modrijan
Hällewull : antologija sodobne luksemburške književnosti / izbrala in uredila Guy Helminger in Vesna Kondrič Društvo
Horvat ; slovenskih
prevedli Vesna
pisateljev
Kondrič Horvat ... [et al.] ; [spremni esej Georges Hausemer]
Esej na maturi 2015 / Samo Koler, Nataša Barbarič Naskov
Mladinska knjiga
So z vilicami pisali : folklorne pripovedi iz občine Grosuplje in okolice / [zbrala] Marija Samec ; [ilustracije DoraZaložba
in Janez
ZRC,
Adamič
ZRC SAZU
; kartografija Manca Volk Bahun]
Nemir / Miriam Drev
Modrijan
Karikature / Marjan Amalietti
Amalietti & Amalietti
Umor v Šmihelski vasi / Meta Osredkar
Miš
Mercedes-Benz : iz pisem Hrabalu / Paweł Huelle ; prevedla Staša Pavlović
Beletrina
Kozmopolis / Don DeLillo ; prevedel [in spremna beseda] Aljaž Kovač
Beletrina
Doberdob : vojni roman slovenskega naroda / Prežihov Voranc ; [spremna beseda Igor Grdina in Tomaž Rožen]
Beletrina
Duša na delu / Franco Berardi - Bifo ; prevedel Gašper Malej ; [spremna beseda Samo Tomšič]
Maska
The eagle [Videoposnetek] = Zlati orel / directed by Kevin Macdonald ; screenplay by Jeremy Brock ; based onCinemania
the novel "The
groupeagle of the ninth" by Rosemary Sutcliff ; director of photography Anthony Dod Mantle ; music by Atli Örvarsson
Celda 211 [Videoposnetek] = Celica 211 / dirigida por Daniel Monzón ; escrita por Jorge Guerricaechevarría, Daniel
Karantanija
Monzón
cinemas
; basado en la obra Celda 211 de Francisco Pérez Gandul ; director de fotografía Carles Gusi ; música compuesta por Roque Baños
Didn't it rain [Zvočni posnetek] / Hugh Laurie
Warner Music
On the road [Videoposnetek] = [Na cesti] / directed by Walter Salles ; screenplay by José Rivera ; from the novel
Fiviaby Jack Kerouac ; director of photography Eric Gautier ; music by Gustavo Santaolalla
En kongelig affære [Videoposnetek] = Kraljevska afera / instrueret af Nikolaj Arcel ; skrevet af Nikolaj Arcel, Rasmus
Cinemania
Heisterberg
group ; fotograf Rasmus Videbæk ; musik af Gabriel Yared, Cyrille Aufort. Efter brylluppet = Po poroki / directed by Susanne Bier ; screenp
Lore [Videoposnetek] / directed by Cate Shortland ; written by Cate Shortland, Robin Mukherjee ; based on the
Fivia
novel "The dark room" by Rachel Seiffert ; cinematographer Adam Arkapaw ; composer Max Richter
Hypnotisören [Videoposnetek] = Hipnotizer / baserad på romanen Hypnotisören av Lars Kepler ; manus PaoloFivia
Vacirca ; en film al Lasse Hallström ; foto Mattias Montero ; kompositör Oscar Fogelström
Diaz [Videoposnetek] : don't clean up this blood / soggetto e regia Daniele Vicari ; sceneggiatura Laura Paolucci,
Demiurg
Danielle Vicari ; fotografia Gherardo Gossi ; musiche Teho Teardo
Therese Desqueyroux [Videoposnetek] = Terezina krivda / d'après le roman de François Mauriac ; scénario, adaptation,
Fivia
dialogue de Natalie Carter et Claude Miller ; un film de Claude Miller
La guerre est declaree [Videoposnetek] = Razglasitev vojne / un film de Valérie Donzelli ; scénario Valérie Donzelli,
Fivia Jérémie Elkaïm ; chef opérateur Sébastien Buchmann
W./E. [Videoposnetek] / directed by Madonna ; written by Madonna & Alek Keshishian ; director of photography
Blitz Hagen
Film &Bogdanski
Video Distribution
; music by Abel Korzeniowski
Djeca [Videoposnetek] = Otroci Sarajeva / scenarij i režija Aida Begić ; direktor fotografije Erol Zubčević
Fivia
La migliore offerta [Videoposnetek] = Najboljša ponudba / fotografia Fabio Zamarion ; musiche composte, strumentate
Fivia
e dirette da Ennio Morricone ; soggetto, sceneggiatura e regia Giuseppe Tornatore
Los amantes pasajeros [Videoposnetek] = Ljubimci nad oblaki / escrita y dirigida por Pedro Almodovar ; música
Cinemania
Alberto Iglesias
group ; director de fotografía Jose Luis Alcaine
Amour & turbulences [Videoposnetek] = Ljubezen je v zraku / image Yannick Ressigeac ; musique originale Nicolas
Blitz Film
Wauquiez,
& VideoEvymoon
Distribution
; scénario Vincent Angell ; un film de Alexandre Castagnetti
20 ans d'écart [Videoposnetek] = Ljubezen po francosko / idee originale Amro Hamzawi ; scenario & dialoguesBlitz
Amro
Film
Hamzawi,
& Video Distribution
David Moreau ; directeur de la photographie Laurent Tangy ; musique Guillaume Roussel ; un film de David Moreau
Les gamins [Videoposnetek] = Mulca / scenario & dialogues Max Boublil & Anthony Marciano ; directeur de laBlitz
photographie
Film & Video
Jean-Paul
Distribution
Agostini ; un film de Anthony Marciano
Only god forgives [Videoposnetek] = Samo bog odpušča / written and directed by Nicolas Winding Refn ; director
Fiviaof photography Larry Smith ; music Cliff Martinez
2alto [Zvočni posnetek] / all composition by Samo Salamon ; [produced by Nils Winther]
SteepleChase
Orchestrology [Zvočni posnetek] / Samo Salamon in Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije
Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije
Camille redouble [Videoposnetek] = Še enkrat, Camille / un film de Noémie Lvovsky ; ecrit par Noémie Lvovsky
Fivia
... [et al.] ; musique originale Gaëtan Roussel, Joseph Dahan ; image Jean-Marc Fabre
Soshite chichi ni naru [Videoposnetek] = Kakršen oče, takšen sin / written and directed by Kore-eda Hirokazu Fivia
; director of photography Takimoto Mikiya ; original score Matsumoto Junichi, Mori Takashi, Matsubara Takeshi ; prpducers Matsuzaki Kaoru, Taguch
Feuchtgebiete [Videoposnetek] = Vlažne cone / Regie David Wnendt ; Drehbuch von Claus Falkenberg, David Fivia
Wnendt, Sabine Pochhammer ; nach dem Roman von Charlotte Roche ; Kamera Jakub Bejnarowicz ; Musik Enis Rotthoff