Koroška poje, koncert Danica

Comments

Transcription

Koroška poje, koncert Danica
Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva se zahvaljuje za sodelovanje in pomoč:
URADU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva
Verein Slowenisch-Österreichische Freundschaft
Ljubljana
9. KOROŠKI KULTURNI DNEVI v Ljubljani
KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA DANICA
REPUBLIKA SLOVENIJA
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
Št. Primož – Podjuna
Zborovodja: Stanko Polzer
VELEPOSLANIŠTVU REPUBLIKE AVSTRIJE V LJUBLJANI
AVSTRIJSKEMU KULTURNEMU FORUMU
ENERGETIKI LJUBLJANA
UNICREDIT BANKI
Mešani pevski zbor DANICA pri Zablaškem jezeru / Turnersee – v ozadju Obir
SLOVENSKI FILHARMONIJI
KOZINOVA DVORANA SLOVENSKE FILHARMONIJE
Ljubljana, petek, 15. aprila 2011 ob 19. uri
VSTOP PROST!
JAVNEMU SKLADU RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
Izdalo Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva, 1000 Ljubljana, Erjavčeva 26; organizator
koncerta in predsednik društva: Lovro Sodja, prof. www.dsap.si - [email protected]
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Energetika Ljubljana,
Veleposlaništvo Republike Avstrije, Avstrijski kulturni forum, Slovenska
filharmonija, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, UniCredit Bank.
MEŠANI PEVSKI ZBOR DANICA
17.
Pojd´te noter v hišo k nam
Besedilo: Urban Jarnik – priredil Luka Kramolc (solista Daniel Wakounig in Marija Hajnžič-Kežar)
Pesmi iz Roža, Podjune in Zilje
18.
TRIO KOROTAN S PEVCI:
Hanzej Kežar – vodja in harmonika, Matej Kežar – baskitara, Michael Stern – kitara
1.
Tam dov za Dravo
19.
Pogrebna iz Bistrice na Zilji – priredil Franz Mörtl
M´je pa krajčəč posvava
Narodna iz Roža – priredila Hanzej Kežar in Stanko Polzer
ŽENSKI PEVSKI ZBOR DANICA
3.
Kaj se ti puabəč
Narodna iz Roža – priredil Pavle Kalan
MEŠANI PEVSKI ZBOR DANICA
4.
Da bə biva liəpa ura
Narodna iz Roža – priredil Janez Močnik
5.
Pojdam v Rute
Narodna iz Roža – priredil Anton Nagele (solo Marija Hajnžič-Kežar)
6.
Mojcej
Besedilo in melodija: Pavle Kernjak – priredil Janez Močnik (solo Miro Polzer)
7.
Nmav čriez jizaro
Narodna iz Roža – priredil Silvo Mihelič
8.
Luba vigred se rodi
Narodna iz Roža – priredil Lojze Lebič (solo Miro Polzer)
TRIO KOROTAN S PEVCI
9.
V Pliberci v jormaci
Narodna iz Podjune – piredil Hanzej Kežar, Stanko Polzer
10.
V Šmihelu 'no kajžico 'mam
Narodna iz Podjune – priredil Stanko Polzer
MEŠANI PEVSKI ZBOR DANICA
11.
O Podjuna
Glasba: Radovan Gobec – besedilo: Milka Hartman
12.
Pesem o vigredi
Besedilo in melodija: Franc Leder Lesičjak – priredil Luka Kramolc
(solisti: Miro Polzer, Marija Hajnžič-Kežar, Marjana Sadovnik, Doris Wakounig)
13.
Florjanova kolednica
Narodna iz Podjune – priredil Hanzej Kežar
14.
Jaz mam pa konjča bistrega
Koroška narodna – priredil Slavko Mihelčič
TRIO KOROTAN S PEVCI
15.
Tam čir teče bistra Zila
Narodna iz Zilje – priredil Franz Mörtl
VOKALNI KVARTET KOROTAN
16.
Pər Zilə ruažce rastajo
Narodna iz Zilje – priredil Franz Mörtl
So še rožce v hartelnu žavovale
Narodna iz Zilje – priredil Vasilj Mirk (solista Vladimir Polzer in Marija Hajnžič-Kežar)
20.
Narodna iz Roža – priredila Hanzej Kežar in Stanko Polzer
2.
Umriətə murma vsi enkrat
Trauniče so žie zalene
Narodna iz Zilje – priredil Lojze Lebič (solo Doris Wakounig)
21.
Visoki rej
Venček pesmi iz Zilje – priredil Lojze Lebič
MEŠANI PEVSKI ZBOR DANICA
22.
Rož, Podjuna, Zila
Besedilo: Janko Mikula – melodija: Pavle Kernjak
MEŠANI PEVSKI ZBOR DANICA IN TRIO KOROTAN
23.
Ob reki Dravci
Besedilo: Milka Hartman – melodija: Hanzi Artač
**************************
Mešani pevski zbor SPD »Danica« iz Šentprimoža ob Zablaškem jezeru
Mešani pevski zbor SPD »DANICA« iz Šentprimoža v občini Škocijan ob Klopinjskem
jezeru ima danes okoli 50 pevk in pevcev. Glavno nalogo vidi zbor v ohranitvi in podajanju
slovenske narodne in umetne pesmi. Ustanovitelj zbora je bil leta 1912 slepi organist Andrej
Mičej iz Šentvida v Podjuni. Po drugi svetovni vojni je vodil zbor do leta 1992 Hanzej Kežar,
nato je vodstvo zbora prevzel Stanko Polzer, absolvent Visoke glasbene šole v Gradcu.
Z izvajanjem zborovsko orkestralnih skladb je mag. Stanko Polzer dal repertoarju zbora
nove poudarke. Leta 1989 je zbor izvajal Schubertovo mašo v G-duru, leta 1990 sodeloval pri
izvedbi kantate »Miklova Zala«, leta 1991 koncertiral z Mozartovo »Mašo ob kronanju«, leta
1994 je zbor naštudiral Orffovo kantato »Carmina Burana«, leta 1997 je sledila izvedba »Esdur« maše Franza Schuberta, ob božiču leta 2000 pa je zbor izvajal Bachov Božični oratorij,
skupno z zborom »Kärntner Madrigalchor Klagenfurt«. Na zborovskem tekmovanju v
Feldkirchnu na Koroškem je zbor leta 1999 dosegel prvo mesto. Leta 2005 je zbor dosegel
srebrno plaketo na državnem pevskem tekmovanju »Naša pesem« v Mariboru.
MePZ »Danica« je gostoval v mnogih srednjeevropskih državah, dvakrat v Ukrajini
(1993, 2003) ter v ZDA in Kanadi (1995), kjer je obiskal slovenske rojake.
Pevovodja mag. Stanko Polzer
Stanko Polzer se je rodil leta 1962 v Celovcu. Ljudsko šolo je obiskoval v Šentprimožu ob
Zablaškem jezeru. Maturiral je na ZG/ZRG za Slovence v Celovcu. Šolsko glasbo,
instrumentalno glasbeno vzgojo in zborovsko dirigiranje je študiral na Visoki šoli za glasbo in
upodabljajočo umetnost v Gradcu. Dve leti je sodeloval pri profesionalnem zboru „Pro arte“, ki
se je ukvarjal s sodobno glasbo. Bil je ustanovni član vokalnega ansambla „Voices Company“
(sedaj „Voices Factory“).
Mag. Stanko Polzer poučuje glasbo in vodi mladinski zbor na ZG / ZRG za Slovence v
Celovcu. Poleg tega poučuje oblikovanje glasu, nauk o glasbi in je umetniški vodja
zborovodske šole pri slovenski Glasbeni šoli na Koroškem v Celovcu.