Ptice v naši okolici (.pdf datoteka)

Comments

Transcription

Ptice v naši okolici (.pdf datoteka)
POTEK RAZISKOVANJA
Sinica
Pesmi in zgodbe o
pticah
Opazovanje ptic
v naravi
EKO VRTEC
»ZDAJ PRI NAS JE RES LEPO,
ČISTO IN POSPAVLJENO,
ZADOVOLJNI PA SMO VSI,
KER NIKJER NI VEČ SMETI«.
Sinička
Sinička se je usedla gor na
drobno vejico in je zapela
vsa vesela »cici, cici, do«.
Oj, kaj mi poješ ptička moja
pesem to lepo, ko nam še
zunaj zima kima »cici, cici
do«.
Sinička se je nasmejala,
rekla je tako, pomlad s seboj
sem pripaljala »cici, cici,
do«.
Pleši, pleši črni kos
Življenjski prostor
Likovno ustvarjanje;
plastično oblikovanje,
slikanje, izdelava knjige
Kos
Prehranjevanje
Pleši, pleši črni kos,
kak' bom plesal, če sem bos?
Kupil si pa čevlje bom,
polke tri zaplesal bom.
Plesal bom s siničico,
lepo mlado ptičico,
s peto tolkel bom ob tla,
tresla se bo zemlja vsa.
/del EKO himne vrtca Borisa Pečeta/
TEMATSKI SKLOP
Vrste ptic- prepoznavanje
in poimenovanje
Vrabec
PTICE V NAŠI OKOLICI
Izdelava
krmilnicdelavnice
s starši
Izvajalci: otroci oddelka vzgojiteljic
Vanje Grdadolnik, dipl. vzg., in Jelke Rafolt
Starost otrok: 4-5 let
Čas izvajanja: celo leto
Bosi in obuti vrabci
Kako preživijo
zimo
Že od nekdaj tod okrog,
so vsi vrabci bosih nog.
In verjetno prav zato,
stopajo tako lahno. Tip
tirip, tip tirip,tip tirip tip
tip.
Pa domisli se župan,
slavni vrabec Čičipan, da
odslej naj bo drugače, naj
vsak vrabec v škornjih
skače. Tup turup, tup
turup, tup tu rup tup tup.
Pa so čevlji jih žulili so
za grmom jih pustili. Tip
ti rip…
GLOBALNI CILJI:
Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov.
Vzgajanje za zdrav način življenja v
zdravem okolju.
Učinkovita raba naravnih virov.
Vzgajanje za okoljsko odgovornost.
Izvajanje celostnega pristopa vzgoje in
izobraževanja s programom Ekošola kot
način življenja.
Povezovanje
okoljskih
vprašanj
z
ekonomskimi in socialnimi.
DEJAVNOSTI OTROK:
Biva v naravi in jo doživlja v različnih
letnih časih, vremenskih razmerah.
Zaznava živa bitja z vsemi možnimi
čutili, jih medsebojno primerja in
beleži svoja opažanja v tabele.
Raziskuje in odkriva naravno bivalno
okolje živih bitij, njihove vedenjske
in prehranjevalne navade.
Išče informacije o pticah v različnih
medijih (knjiga, revija, film, slika …)
Skrbi za živa bitja v naravi
(krmilnice).
UTRINKI RAZISKOVANJA
Življenjski prostor ptic
OPERATIVNI CILJI:
Spoznavanje ptic in njihovega načina
življenja.
Otrok odkriva skrivnosti žive in nežive
narave ter primerja življenjski prostor in
navade živih bitij v svojem okolju.
Otrok spoznava delovne procese in si razvija
primeren odnos do dela.
Knjiga o pticah za slabovidne in slepe otroke
Eko kotiček
Hranjenje ptic
Izdelava 'ptic'