Ogled starega mestnega jedra za skupine

Comments

Transcription

Ogled starega mestnega jedra za skupine
Ogled starega mestnega jedra za skupine
v Celovcu ob Vrbskem jezeru
KLAGENFURT TOURISMUS
Magistrat deželnega glavnega mesta Celovec ob Vrbskem jezeru
9010 Klagenfurt am Wörthersee, Rathaus, Neuer Platz 1, Avstrija
Tel.: +43 (0)463 537 2223 | Faks: +43 (0)463 537 6218
E-pošta: [email protected]
Splet: http://www.klagenfurt.at | http://www.klagenfurt-tourismus.at
Ali ste vedeli...
... da se v Celovcu nahaja najstarejša pešcona v Avstriji?
Leta 1961 se je takratna mestna vlada odloèila, da ulici Kramergasse in
Wienergasse nameni pešcem, izkljuèno pešcem. Deset let kasneje je bil v
obmoèje brez avtomobilov umešèen tudi Stari trg/Alter Platz. Številna avstrijska
mesta so se ravnala po tem modelu.
Italijanski gradbeni mojstri so 800 let staro mesto zaznamovali s svojimi vrhunsko
restavriranimi palaèami, notranjimi dvorišèi in trgi. Mesto Celovec je bilo tako že
trikrat odlikovano s priznano evropsko diplomo Nostra za vzorno ohranitev
starega mestnega jedra. Zato se je Celovca prijelo ime 'renesanèni dragulj ob
Vrbskem jezeru'.
Voden ogled starega mestnega jedra
Ob rezervaciji prenoèišèa v Celovcu ob Vrbskem jezeru vam kot posebno
storitev mesta nudimo voden, brezplaèen ogled starega mestnega jedra. Skupaj
z vodièem boste odkrivali najlepša notranja dvorišèa, spomenike in zgodovinske
zgradbe Celovca.
Spoznavanje starega mestnega jedra na lastno pest
Želite ogled mesta oblikovati sami?
Izvolite - z veseljem vam posredujemo ustrezno brošuro 'Ogled starega
mestnega jedra' z najpomembnejšimi znamenitostmi središèa mesta Celovec.
Nauèite se, kako najbolje peš spoznati mesto in sledite poti, ki je po tleh
oznaèena z zelenimi pušèicami. Kdor se bo na odkrivanje mestnega jedra
odpravil po zgornjih napotkih, bo opravil 4,3 kilometra oz. 5.807 korakov.
KulTurni užitek - ogled, ki tekne
Ogled starega mestnega jedra 'KulTurni užitek – ogled, ki tekne' nudi možnost,
da uskladite dušo in duha. Z obiskom celovške Mestne galerije, zaokroženim s
kulinariènim prigrizkom in kozarcem prosecca, boste staro mestno jedro Celovca
doživeli iz povsem nevsakdanje perspektive.
Rezervirajte vaš voden ogled mesta pri turistiènem uradu Klagenfurt Tourismus.
KLAGENFURT TOURISMUS
Magistrat deželnega glavnega mesta Celovec ob Vrbskem jezeru
9010 Klagenfurt am Wörthersee, Rathaus, Neuer Platz 1, Avstrija
Tel.: +43 (0)463 537 2223 | Faks: +43 (0)463 537 6218
E-pošta: [email protected]
Splet: http://www.klagenfurt.at | http://www.klagenfurt-tourismus.at