KONCERTNA SEZONA - Društvo slovenskih skladateljev

Comments

Transcription

KONCERTNA SEZONA - Društvo slovenskih skladateljev
2013/14
KONCERTNA
SEZONA
Program Društva slovenskih skladateljev sofinancirata:
Ministrstvo za kulturo
Spoštovani,
in Mestna občina Ljubljana
slovenski skladatelji vam že tretjič predstavljamo celotno
koncertno sezono, pomemben in vitalen del dejavnosti
na­šega društva.
Pri izvedbi programa sodelujejo:
- Festival Bled
- Festival Ljubljana
- Glasbena mladina Slovenije
- Glasbena šola Škofja Loka
- Javni zavod RTV Slovenija
- Muzej in galerije mesta Ljubljane
- Slovenska filharmonija
- Udruženje Kompozitora Srbije
- Zavod Celeia Celje
Pridržujemo si pravico, da v programu pride do sprememb.
Z izjemo koncerta Slovenski skladatelji mladim, so vsi koncerti Društva
slovenskih skladateljev brezplačni.
Posnetki koncertov Društva slovenskih skladateljev se arhivirajo in so
dostopni na spletni strani www.dss.si.
Fotografije: arhiv Društva slovenskih skladateljev, Slovenska filharmonija,
Tihomir Pinter (Alenka in Tomaž Lorenz), Janez Kotar (Orkester SF), Klemen
Udovč (Godalni kvartet Arcus), Žiga Koritnik (4 SAXESS) in osebni arhiv
izvajalcev.
Oblikovanje: Klemen Kunaver
Tisk: CICERO Begunje d.o.o.
Naklada: 600 izvodov
Izdalo Društvo slovenskih skladateljev, Trg francoske revolucije 6, 1000
Ljubljana, zanj Klemen Weiss, oktober 2013.
Društvo slovenskih skladateljev
Trg francoske revolucije 6
1000 Ljubljana
Tel. : 01 / 241 56 60
Fax: 01 / 241 56 66
E–pošta: [email protected]
www.dss.si
Dogodki, ki smo jih strnili v pet sklopov nagovarjajo
vse generacije, ponujajo kar šestdeset novih solističnih,
komornih in orkestrskih del v izvedbah uglednih
domačih solistov in ansamblov, nadaljujemo pa tudi s
serijo pogovorov z vidnimi ustvarjalci, ki jo vodi dr. Sonja
Kralj Bervar.
Programe so oblikovali dr. Peter Šavli (Koncertni atelje),
Peter Kopač (Noči slovenskih skladateljev), Marko
Mihevc (Slovenski skladatelji mladim) in Dušan Bavdek
(Mednarodna dejavnost), ki se jim iskreno zahvaljujem za
podarjeni čas, ideje in energijo.
Veselimo se srečanja z vami v našem društvu in na
koncertnih dogodkih.
Nenad Firšt, predsednik DSS
Društvo slovenskih skladateljev (DSS) je prostovoljno strokovno združenje skladateljev in muzikologov.
Ustanovljeno je bilo 22. decembra 1945.
Slovenski skladatelji so se pred ustanovitvijo DSS povezovali le v bolj ali manj enotne skupine. Za izvedbe in tisk
njihovih del so skrbele nekatere pomembne kulturne
ustanove in revije tistega časa: Glasbena matica (1872-45),
Novi akordi (1901-14), Pevec (1921-38), Zbori (1925-34) in
Nova muzika (1928).
V začetku tridesetih let 20. stoletja so se nekateri skladatelji, med njimi tudi Slavko Osterc, vključili v mednarodno
združenje za sodobno glasbo ISCM ter začeli sistematično skrbeti za pravno zaščito in predstavitev slovenskih
skladateljev. Ustanovitev Društva slovenskih skladateljev
je našim glasbenim ustvarjalcem odprla nove možnosti;
sprva je DSS skrbelo za izvajanje novonastalih del, od leta
1954 pa je z ustanovitvijo založniške hiše Edicije DSS svoje
delovanje razširilo tudi na področje založništva in se povezalo z drugimi evropskimi založbami. Od leta 1966 je s
prekinitvami izhajal tudi bilten DSS.
Od leta 1991 DSS deluje kot samostojno društvo; danes
šteje 119 članov, med katerimi so tudi v tujini živeči slovenski skladatelji.
Člani Društva slovenskih skladateljev
AJDIČ, Alojz
ARNIČ LEMEŽ, Blaženka
ARTAČ, Hanzi
AVSEC, Vitja
AVSENIK, Slavko
AVSENIK, Slavko (ml.)
AVSENIK, Vilko
BAJŽELJ, Tomaž
BALLATA, Zeqirja
BATISTA, Vladimir
BAVDEK, Dušan
BEČAN, Najc
BEDINA, Katarina
BEOVIČ, David
BERGAMO – KOREN,
Marija
BONIN, Matej
BOŽIČ, Darijan
BRIZANI, Imer Traja
BURKAT, Tomaž
ČOPI, Ambrož
DEKLEVA, Igor
DEVJAK, Srečko
DOLENC, Pavel
FEGUŠ, Maksimiljan
FIRŠT, Nenad
FLORJANC, Ivan
FORTE, Nana
GLAVINA, Bojan
GLOBOKAR, Vinko
GOLOB, Jani
GOLOB, Rok
GREBLO, Patrik
HABE, Tomaž
HALL, Neville
HOEFLER, Janez
HREN, Dušan
HROVAT, Vladimir
HUBAD, Samo
IPAVEC, Avgust
JEREB, Gašper
JEZOVŠEK, Janko
JEŽ – BREZAVŠČEK, Brina
JEŽ, Jakob
KAMPLET, Robert
KARTIN, Monika
KLEMENČIČ, Ivan
KODER, Urban
KOKOL, Miro
KOLAR, Anton
KOPAČ, Peter
KOROŠEC, Marijan
KOS, Božidar
KRAJNČAN, Alojz (ml.)
Lojze
KRIČEVCOV, Nataša
KRIVOKAPIČ, Igor
KRIŽNAR, Franc
KUMAR, Aldo
KURET, Primož
LAZAR, Milko
LEBIČ, Lojze
LOPARNIK, Borut
LUNDER, Igor
MAJCEN, Igor
MATIČIČ, Janez
MAUKO, Tina
MAURI, Štefan
MERKU, Pavle
MIHELČIČ, Pavel
MIHEVC MUNI, Marko
MISSON, Andrej
MLAKAR, Marjan
MOČNIK, Damijan
NOVAK, Diana
OBLAK, Jerica
OREŠIČ ŠANTAVEC, Urška
PAŠ, Mihael
PAŠKVAN, Miroslav
PETRIĆ, Ivo
PIRŠ, Gregor
POMPE, Urška
PORENTA, Jelica
PRINČIČ, Žarko
PUCIHAR, Jaka
PUSTINEK RAKAR,
Katarina
RANČIGAJ, Ljubo
RIJAVEC, Andrej
ROBEŽNIK, Igor Jure
RODOŠEK, Engelbert Berty
ROJAC, Corrado
ROJKO, Blaž
ROJKO, Uroš
ROZMAN, Anže
SARJAŠ, Roman
SEPE, Mojmir
SIVEC, Jože
SKALE, Aleksander
SOJAR VOGLAR, Črt
SOLOVERA ROJE, Aljoša
SPRUK, Emil
STANIČ, Žiga
STRAHOVNIK, Petra
STRAJNAR, Aleš
STRAJNAR, Julijan
STRMČNIK, Maksimiljan
SVETE, Tomaž
ŠALJIĆ, PODEŠVA Bojana
ŠAVLI, Peter
ŠENK, Nina
ŠIJANEC, Marjan
ŠTUHEC, Igor
ŠUKLAR, Slavko
TUREL, Bor
VIDIC, Helena
VRHUNC, Larisa
VULC, Tadeja
ZUPANČIČ, Brina
ŽALIK, Tjaša
ŽGUR, Dečo
ŽURAJ, Vito
KONCERTNI ATELJE
SLOVENSKI SKLADATELJI MLADIM
1 Kvartet saksofonov COLORFOUR
Četrtek, 24. oktobra 2013 ob 19.30, Ljubljana
Atrij Mestnega muzeja Ljubljana
8
2 Ansambel MD7
Sreda, 20. novembra 2013 ob 19.30, Ljubljana
Atrij Mestnega muzeja Ljubljana
10
3 Tomaž LORENZ – violina, Alenka LORENZ – klavir Torek, 11. februarja 2014 ob 19.30, Ljubljana
Atrij Mestnega muzeja Ljubljana
13
4 Jože KOTAR – klarinet, Luca FERRINI – klavir Četrtek, 13. marca 2014 ob 19.30, Ljubljana
Slovenska filharmonija, dvorana Slavka Osterca
14
1 Orkester Slovenske filharmonije
Četrtek, 23. januarja 2014 ob 14.00, Ljubljana
Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine
MEDNARODNA DEJAVNOST
1 Kvartet saksofonov 4SAXESS
Sobota, 9. novembra 2013 ob 19.00, Beograd
Narodna banka Srbije
12
9
POGOVORI S SKLADATELJI
5 Oskar LAZNIK – saksofon, Simon KLAVŽAR – tolkala 15
Četrtek, 10. aprila 2014 ob 19.30, Ljubljana
Atrij Mestnega muzeja Ljubljana
6 Matej GRAHEK – flavta, Milko LAZAR – čembalo Četrtek, 15. maja 2014 ob 19.30, Ljubljana
Atrij Mestnega muzeja Ljubljana
1 Janez MATIČIČ
Petek, 18. oktobra 2013 ob 17.00, Ljubljana
Osterčeva soba Društva slovenskih skladateljev
20
2 Tomaž HABE
Februar 2014, Ljubljana*
Osterčeva soba Društva slovenskih skladateljev
21
3 Larisa VRHUNC
Marec 2014, Ljubljana*
Osterčeva soba Društva slovenskih skladateljev
22
4 Lojze LEBIČ
Maj 2014, Ljubljana*
Osterčeva soba Društva slovenskih skladateljev
23
16
NOČI SLOVENSKIH SKLADATELJEV
1 Pihalni kvintet SLOWIND
Ponedeljek, 25. novembra 2013 ob 19.00, Škofja Loka
Glasbena šola Škofja Loka
11
2 Luka JUHART – harmonika, Nejc KUHAR – kitara
Godalni kvartet ARCUS
Torek, 27. maja 2014 ob 19.00, Škofja Loka
Glasbena šola Škofja Loka
17
3 Godalni kvartet ARCUS
Četrtek, 5. junija 2014 ob 20.00, Celje
Celjski dom Celje
18
4 Ansambel MD7
Nedelja, 6. julija 2014 ob 20.30, Bled
Vila Bled
19
*
Datum dogodka bomo objavili naknadno
1
1
KONCERTNI ATELJE
Četrtek, 24. oktobra 2013 ob 19.30, Ljubljana
Atrij Mestnega muzeja Ljubljana
Sobota, 9. novembra 2013 ob 19.00, Beograd
Narodna banka Srbije
Kvartet saksofonov COLORFOUR
Jan GRIČAR – sopran saksofon
Štefan STARC – alt saksofon
Anja KOŽUH – tenor saksofon
Matija MARION – bariton saksofon
V sodelovanju z Udruženjem Kompozitora Srbije
PROGRAM:
1 Milko LAZAR
2 Igor LUNDER
3 Primož RAMOVŠ
4 Nina ŠENK
5 Ida GOTKOVSKY
*
krstna izvedba
Koncert za kvartet saksofonov št. 1
Blue Notes*
Saxophonia
Phases of water
Quatuor
Kvartet saksofonov 4SAXESS
Lev PUPIS – sopran saksofon
Oskar LAZNIK – alt saksofon
Primož FLEISCHMAN – tenor saksofon
Dejan PREŠIČEK – bariton saksofon
PROGRAM:
1
2
3
4
5
6
*
8
MEDNARODNA DEJAVNOST
Nenad FIRŠT
Urška POMPE
Jana ANDREEVSKA
Ivan BRKLJAČIĆ
Pande SHAHOV
Vladimir TOŠIĆ
Hip
almost silenced*
Am I a Falcon
Quattro temperamenti
Quartet No.2
Altus
krstna izvedba
9
2
NOČ SLOVENSKIH SKLADATELJEV
Sreda, 20. novembra 2013 ob 19.30, Ljubljana
Atrij Mestnega muzeja Ljubljana
Ponedeljek, 25. novembra 2013 ob 19.00,
Glasbena šola Škofja Loka
Ansambel MD7
Umetniški vodja: Pavel MIHELČIČ
Dirigent: Simon KREČIČ
V sodelovanju z Glasbeno šolo Škofja Loka
Matej ZUPAN – flavta, Jože KOTAR – klarinet
Katja KRAJNIK – viola, Igor MITROVIĆ – violončelo
Luca FERRINI – klavir, Franci KREVH – tolkala
Miha ŠULER – pozavna
PROGRAM:
1 Matej BONIN
2 Jani GOLOB
3 Lojze LEBIČ
4 Pavel MIHELČIČ
5 Ada GENTILE
6 Vladimir RADOVANOVIČ
*
10
1
KONCERTNI ATELJE
Pet študij*
Sfumato*
Barvni krog
Gospodična ali
Kaplja kot solza
Come un sogno
Instella*
Pihalni kvintet SLOWIND
Aleš KACJAN – flavta, Matej ŠARC – oboa
Jurij JENKO – klarinet, Paolo CALLIGARIS – fagot
Metod TOMAC – rog
PROGRAM:
1 Igor DEKLEVA
2 Damijan MOČNIK
3 Ljubo RANČIGAJ
4 Črt SOJAR VOGLAR
5 Tomaž SVETE
6 Tadeja VULC
*
Scherzo Fantastico*
Pihalni kvintet št. 2*
3. stavek pihalnega tria
za flavto, oboo in fagot*
Pihalni kvintet št. 3*
Tristesses de la lune*
Nepredvidljivo*
krstna izvedba
krstna izvedba
11
1
3
SLOVENSKI SKLADATELJI MLADIM
KONCERTNI ATELJE
Četrtek, 23. januarja 2014 ob 14.00, Ljubljana
Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine
Torek, 11. februarja 2014 ob 19.30, Ljubljana
Atrij Mestnega muzeja Ljubljana
V sodelovanju z Glasbeno mladino Slovenije
Tomaž LORENZ – violina
Alenka LORENZ – klavir
in
PROGRAM:
Slovensko filharmonijo
Orkester Slovenske filharmonije
Dirigent: Simon KREČIČ
PROGRAM:
1
2
3
4
Gašper JEREB
Tina MAUKO
Anže ROZMAN
Helena VIDIC
novo delo*
Najin prt*
novo delo*
Guess what!* 1 Matija BRAVNIČAR
2 Lojze LEBIČ
3 Ljubo RANČIGAJ
4 Aaron COPLAND
5 Aaron COPLAND
6 Karol SZYMANOWSKI
*
Suonata in modo antico
Atelje
Autumn Music 2012*
Nokturno
Ukelele serenade
Sonata za violino
in klavir, op. 9 krstna izvedba
krstna izvedba
Obvezna rezervacija vstopnic na tel.: 01 241 56 60 ali [email protected]
*
12
13
4
KONCERTNI ATELJE
Četrtek, 13. marca 2014 ob 19.30, Ljubljana
Slovenska filharmonija, dvorana Slavka Osterca
Četrtek, 10. aprila 2014 ob 19.30, Ljubljana
Atrij Mestnega muzeja Ljubljana
V sodelovanju s Festivalom Ljubljana –
29. Slovenski glasbeni dnevi
Oskar LAZNIK – saksofon
Simon KLAVŽAR – tolkala
Jože KOTAR – klarinet
Luca FERRINI – klavir
PROGRAM:
PROGRAM:
1 Vitja AVSEC
2 Dušan BAVDEK
3 Nenad FIRŠT
4 Pavel MIHELČIČ
5 Marijan MLAKAR
6 Črt SOJAR VOGLAR
*
14
5
KONCERTNI ATELJE
novo delo*
novo delo*
novo delo*
novo delo*
novo delo*
novo delo*
1Matej BONIN
2Urška POMPE
3Uroš ROJKO
4Nina ŠENK
5Larisa VRHUNC
6Vito ŽURAJ
*
Chant
novo delo*
Saxala*
novo delo*
novo delo*
novo delo*
krstna izvedba
krstna izvedba
15
6
KONCERTNI ATELJE
2
Četrtek, 15. maja 2014 ob 19.30, Ljubljana
Atrij Mestnega muzeja Ljubljana
Torek, 27. maja 2014 ob 19.00, Škofja Loka
Glasbena šola Škofja Loka
Matej GRAHEK – flavta
Milko LAZAR – čembalo
V sodelovanju z Glasbeno šolo Škofja Loka
PROGRAM:
1 David BEOVIČ
2 Bojan GLAVINA
3 Robert KAMPLET
4 Aldo KUMAR
5 Milko LAZAR
6 Peter ŠAVLI
*
krstna izvedba
Children of the Rain*
novo delo*
novo delo*
novo delo*
novo delo*
novo delo*
Luka JUHART – harmonika
Nejc KUHAR – kitara
Godalni kvartet Arcus
Andrej KOPAČ – violina, Uroš BIČANIN – violina
Špela PIRNAT – viola, Arslan HAMIDULIN – violončelo
PROGRAM:
1 Blaženka ARNIČ Tango Rapsodia*
LEMEŽ
2 David BEOVIČ
The Garden of Earthly Delights*
3 Igor DEKLEVA
Pizzicato versa arco*
4 Bojan GLAVINA
novo delo*
5 Jakob JEŽ
novo delo*
6 Brina JEŽ BREZAVŠČEK Samo drobec modrega II. Odsev*
7 Peter KOPAČ
Godalni kvartet*
8 Nejc KUHAR
String String*
9 Marko MIHEVC MUNI Flosarske zgodbe*
10Petra STRAHOVNIK Crop circle*
11Aleš STRAJNAR
novo delo*
12Tomaž SVETE
L'après midi d'un grillon*
*
16
NOČ SLOVENSKIH SKLADATELJEV
krstna izvedba
17
3
4
NOČ SLOVENSKIH SKLADATELJEV
Četrtek, 5. junija 2014 ob 19.30, Celje
Celjski dom Celje
Nedelja, 6. julija 2014 ob 20.30, Bled
Vila Bled, Bled
V sodelovanju z
Zavodom Celeia Celje
V sodelovanju s Festivalom Bled
Godalni kvartet Arcus
Andrej KOPAČ – violina, Uroš BIČANIN – violina
Špela PIRNAT – viola, Arslan HAMIDULIN – violončelo
PROGRAM:
1 Pavel DOLENC
2 Maksimiljan FEGUŠ
3 Nenad FIRŠT
4 Rok GOLOB
5 Neville HALL
6 Urška OREŠIČ ŠANTAVEC
7 Črt SOJAR VOGLAR
8 Žiga STANIČ
9 Igor ŠTUHEC
*
krstna izvedba
novo delo*
Godalni kvartet 13*
4. godalni kvartet*
novo delo*
Far del silenzio cristallo*
novo delo*
Godalni kvartet št. 3*
Godalni kvartet št. 3*
novo delo*
Ansambel MD7
Umetniški vodja: Pavel MIHELČIČ
Dirigent: Steven LOY
Matej ZUPAN – flavta, Jože KOTAR – klarinet
Katja KRAJNIK – viola, Igor MITROVIĆ – violončelo
Luca FERRINI – klavir, Franci KREVH – tolkala
Miha ŠULER – pozavna
PROGRAM:
1 Brina JEŽ novo delo*
BREZAVŠČEK
2 Urška POMPE
novo delo*
3 Petra STRAHOVNIK novo delo*
4 Bojana ŠALJIĆ novo delo*
PODEŠVA
5 Larisa VRHUNC
novo delo*
*
18
NOČ SLOVENSKIH SKLADATELJEV
krstna izvedba
19
1
2
POGOVORI S SKLADATELJI
Petek, 18. oktobra 2013 ob 17.00, Ljubljana
Osterčeva soba Društva slovenskih skladateljev
Februar 2014, Ljubljana*
Osterčeva soba Društva slovenskih skladateljev
Skladatelj: Janez MATIČIČ
Skladatelj: Tomaž HABE
Pogovor vodi: dr. Sonja Kralj Bervar
Pogovor vodi: dr. Sonja Kralj Bervar
*
20
POGOVORI S SKLADATELJI
Datum dogodka bomo objavili naknadno
21
3
POGOVORI S SKLADATELJI
Marec 2014, Ljubljana*
Osterčeva soba Društva slovenskih skladateljev
Maj 2014, Ljubljana*
Osterčeva soba Društva slovenskih skladateljev
Skladatelj: Larisa VRHUNC
Skladatelj: Lojze LEBIČ
Pogovor vodi: dr. Sonja Kralj Bervar
Pogovor vodi: dr. Sonja Kralj Bervar
*
22
4
POGOVORI S SKLADATELJI
Datum dogodka bomo objavili naknadno
*
Datum dogodka bomo objavili naknadno
23
Društvo slovenskih skladateljev
Trg francoske revolucije 6/I
SI - 1000 Ljubljana, Slovenija
www.dss.si