22. TEKMOVANJE DIJAKINJ IN DIJAKOV 2. IN 3. LETNIKA

Comments

Transcription

22. TEKMOVANJE DIJAKINJ IN DIJAKOV 2. IN 3. LETNIKA
Slowenischer Deutschlehrerverband
Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika
Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor, Slovenija
http://www.sdunj.si
[email protected], [email protected]
22. TEKMOVANJE
DIJAKINJ IN DIJAKOV
2. IN 3. LETNIKA SREDNJIH ŠOL
V ZNANJU NEMŠKEGA JEZIKA
Pripravila: Sabina Mulej
(junij 2014)
1
VSEBINA
POROČILO O 22. DRŽAVNEM TEKMOVANJU ………..…………………
3
ŠTEVILO PRIJAVLJENIH DIJAKOV PO ŠOLAH IN MENTORJIH ……
6
URADNI REZULTATI DRŽAVNEGA TEKMOVANJA . …….……………
11
Uradni rezultati tekmovanja za skupino A ……………..…………………………
11
Uradni rezultati tekmovanja za skupino B ……………………..…………………
12
Uradni rezultati tekmovanja za skupino C ……………………..…………………
14
Uradni rezultati tekmovanja za skupino D ………………..………………………
15
Uradni rezultati tekmovanja za skupino E ………………………………………..
16
Uradni rezultati tekmovanja za skupino F………………………………………...
18
DRŽAVNA TEKMOVALNA KOMISIJA …………………………………….
19
2
POROČILO O 22. DRŽAVNEM TEKMOVANJU
Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika je v šolskem letu 2013/2014 organiziralo 22.
tekmovanje dijakinj in dijakov 2. in 3. letnika srednjih šol v znanju nemškega jezika. Državna
tekmovalna komisija je pripravila tekmovalne naloge za šolsko in državno raven. Strežnik
DMFA in dr. Matjaž Željko, skrbnik strežnika, sta nam omogočila prijavo na tekmovanje in
vodenje tekmovanja z vsemi pomembnimi podatki.
Tekmovalci so se na šolski in državni ravni pomerili v šestih kategorijah:
Skupina A: dijaki drugih letnikov vseh gimnazijskih programov, ki se učijo nemščine kot prvi
tuji jezik.
Skupina B: dijaki drugih letnikov vseh gimnazijskih programov, ki se učijo nemščine kot drugi
tuji jezik.
Skupina C: dijaki drugih letnikov srednjih tehniških in strokovnih programov, ki se učijo
nemščine kot prvi ali drugi tuji jezik.
Skupina D: dijaki tretjih letnikov vseh gimnazijskih programov, ki se učijo nemščine kot prvi
tuji jezik.
Skupina E: dijaki tretjih letnikov vseh gimnazijskih programov, ki se učijo nemščine kot drugi
tuji jezik.
Skupina F: dijaki tretjih letnikov srednjih tehniških in strokovnih programov, srednjih
poklicnih in nižjih poklicnih programov, ki se učijo nemščine kot prvi ali drugi tuji jezik.
ŠOLSKO TEKMOVANJE
9. januarja 2014 je potekalo šolsko tekmovanje iz nemškega jezika na srednjih šolah, za
katero je poskrbelo 168 mentorjev. Tekmovalo je 1072 dijakinj in dijakov, na državno
tekmovanje se je uvrstilo 185 tekmovalcev.
DRŽAVNO TEKMOVANJE
Na državno tekmovanje so bili tekmovalci razvrščeni glede na doseženo število točk, kakor
predvideva krovni zakon o sofinanciranju šolskih tekmovanj na področju znanj ter veljavni
pravilnik tekmovanja. Državna tekmovalna komisija je v posamezni kategoriji povabila toliko
dijakinj in dijakov, kot je bil njihov odstotni delež med vsemi prijavljenimi tekmovalci.
Kategorija
A
B
C
D
E
F
Skupaj
Število tekmovalcev na
Šolskem tekmovanju
53
353
113
55
344
109
1027
Število tekmovalcev na Državnem
tekmovanju
12
59
20
11
63
20
185
3
12. februarja 2014 so se tekmovalke in tekmovalci pomerili na državnem tekmovanju v
Mariboru. Za organizacijo je poskrbela Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška,
organizatorica tekmovanja je bila prof. Milanka Sobočan. Spremljevalci tekmovalcev so nam
pomagali kot nadzorni učitelji.
ŠTEVILO PODELJENIH PRIZNANJ NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU
Kategorija
A
B
C
D
E
F
Skupaj
Zlata priznanja
2
14
4
2
12
4
38
Srebrna priznanja
10
45
16
9
51
16
147
PODELITEV PRIZNANJ
Zlata priznanja smo podelili v torek, 13.5. 2014, na Srednji elektro-računalniški šoli v
Mariboru. Prof. Danijela Hergan Grosek je odlično organizirala vse potrebno za prisrčno
prireditev, ki so nam jo popestrili pevka Bilbi in nastopajoči dijaki Serš-a. Po prireditvi smo
uživali ob klepetu in prigrizkih, s katerimi nas je pogostila ravnateljica Irena Srša Žnidarič.
4
IDO
Letos bo v Frankfurtu na Majni potekala Mednarodna nemška olimpijada IDO. Za izbor dveh
tekmovalcev smo marca povabili zmagovalce iz vseh skupin na Filozofsko fakulteto v
Mariboru, kjer smo izbrali dva udeleženca. Tako nas bosta zastopala Alenka Senekovič iz
Prve Gimnazije Maribor in Jan Žuntar iz Gimnazije Murska Sobota, spremljal ju bo Marjan
Kulčar iz Gimnazije Murska Sobota.
NAGRADE
Letošnje nagrade obsegajo: štiri tedenska bivanja v Nemčiji in enotedenska bivanja v
Neumarktu/ Steiermark v Avstriji ter knjižne in druge nagrade, ki so jih prispevali nemška in
avstrijska ambasada in Goethe Institut Ljubljana.
5
ŠTEVILO PRIJAVLJENIH DIJAKOV PO ŠOLAH IN MENTORJIH
Šola
Biotehniška šola Rakičan
Biotehniški center Naklo - Srednja šola
Dvojezična srednja šola Lendava
Ekonomska gimnazija in sr. šola Radovljica
Ekonomska šola Celje
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in
gimnazija
Gimnazija Bežigrad, Gimnazija
Gimnazija Brežice
Gimnazija Celje - Center
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj
Gimnazija in ekonomska sr. šola Trbovlje
6
Mentor
Slava Just
Darja Ravnihar
Zorka Gergar
Simona Hozjan
Marja Podjed
Marija Sodin
Simona Baraš
Tatjana Ivšek
Simona Sever Punčoh
Barbara Baler
Vesna Matajič
Metka Gelt
Alenka Kolenko
Tanja Gabriel
Karmen Goršak
Hilda Hašaj Tegelj
Nataša Koderman
Barbara Ovsenik
Dolinar
Žužana Zajtl
Eva Žabot
Renata Gavranič
Zlata Hribernik
Jana Krmpotič
Simona Tusun
Tina Gorenšek
Marjana Turnšek
Brigita Fras
Milojka Vaupotič
Martina Vogrinec
Sabina Konc
Rada Legat-Benedik
Marija Vreček
Alenka Arh Šmuc
Marjetka Kafel
Število
4
3
12
4
4
3
2
3
1
4
11
1
9
6
1
7
22
5
2
5
4
5
2
1
8
16
9
21
15
3
1
2
11
10
Šola
Mentor
Število
Romana Jenčič
10
Manja Tancer
10
Marjeta Gregorčič
11
Markovič
Tomaž Markovič
1
Metka Podlipnik
1
Darja Črv Štepec
11
Milica Kos Tancar
2
Cvetka Mlinar
4
Alenka Smole Legat
10
Božena Rudolf
3
Jasmina Velikanje
4
Antonija Greif
4
Sonja Resnik
1
Nada Gliha
1
Špela Novljan
9
Potočnik
Diana Redl Kolar
5
Darja Jerebic
2
Marjan Geč
5
Marjan Kulčar
15
Alenka Stvarnik
4
Tatjana Svetanič
7
Andreja Retelj
9
Nuša Rustja
5
Eva Starič
3
Renata Bezjak
2
Mira Kersnik
3
Marjeta Sreš
2
Robert Banfi
8
Slavica Bratuša
7
Tonja Kolar
3
Renata Merc Furman
12
Brigita Podgoršek
7
Dobrinka Voršič Rajšp
3
Matija Pustovrh
1
Danijela Bakovnik
1
Gimnazija in sr. kemijska šola, Ruše
Gimnazija in SŠ Kočevje
Gimnazija Jesenice
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Gimnazija Jurija Vege Idrija
Gimnazija Kranj
Gimnazija Ledina, Ljubljana
Gimnazija Litija
Gimnazija Moste, Ljubljana
Gimnazija Murska Sobota
Gimnazija Novo mesto
Gimnazija Ormož
Gimnazija Poljane, Ljubljana
Gimnazija Ptuj
Gimnazija Šentvid Ljubljana
7
Šola
Mentor
Tina Terzić
Barbara Gorjanc
Lili Mravlja
Šarlota Flisek
Maša Novakovič
Mojca Strmčnik
Žemva
Alenka Prem
Gimnazija Škofja Loka
Gimnazija Vič, Ljubljana
Grm Novo mesto, Kmet. šola Grm in biotehn.
gimnazija
Alenka Blake
Andrejka Lorenčak
Tanja Petrič
Polonca Škornik
Dušanka Veronek
Nina Gašparič
Emil Pečnik
Barbara Kovše
Alenka Novak
Tanja Tirić
Simona Munda
Astrid Petan
Tina Purg Skrbinšek
Mateja Šebart
Jana Kocjančič
Maja Šrimpf
Nataša Kralj
Sanja Šabeder
Jaušovec
Brigita Praprotnik
Martina Vrecl
Nataša Bauman
Mateja Žunec
Majda Poš Vrabl
Andreja Zver Dobaj
Daniela Hergan
Grosek
Nataša Kralj
Marijana Koren Ban
I. gimnazija v Celju
II. gimnazija Maribor
III. gimnazija Maribor
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Prva gimnazija Maribor
Sr. ekonomska šola, Maribor
Sr. elektro-računalniška šola Maribor
Sr. poklicna in tehniška šola Murska Sobota
8
Število
9
4
10
16
4
8
13
10
2
1
3
14
1
7
11
22
4
10
13
3
5
8
4
7
5
8
1
3
1
6
6
3
3
3
Šola
Mentor
Alenka Žuntar
Romana Šnurer Cifer
Alexandra Kočevar
Miroslav Plut
Marko Majce
Lydia Lavrač Dostal
Marija Majzelj-Oven
Marija Maja Zajc
Kalar
Mateja Lešnik
Robert Obrul
Dejan Šlamberger
Tatjana Marvin
Karla Ferlic
Sr. šola Črnomelj
Sr. šola Domžale - Gimnazija
Sr. šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Sr. šola Slovenska Bistrica
Sr. šola Veno Pilon Ajdovščina
Sr. šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo,
Ljubljana
Metka Ritonja
Alenka Brumec
Sr. šola za gostinstvo in turizem Maribor
Sonja Porekar Petelin
Eva Hercog
Jožica Lukač
Sr. šola za gostinstvo in turizem Radenci
Melita Vučak Horvat
Mateja Keček
Sr. šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani
Melita Naglič
Sr. šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana
Aleksandra Ardalić
Sonja Kranjc Kelemina
Sr. šola za oblikovanje Maribor
Petra Šraj
Nataša Kranjc
Sr. trgovska šola Maribor
Petra Pleteršek
Staklenac
Maša Kosem
Sr. vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
Manica Mivšek
Danica Perše
Sr. zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Jana Dimnik
Sr. zdravstvena šola Murska Sobota
Mira Vaupotič
Darja Kapus Leban
ŠC Celje, Gimnazija Lava
Irena Hren
ŠC Kranj, Sr. ekonomska, storitvena in gradbena šola Darja Fuchs
ŠC Krško-Sevnica, Gimnazija Krško
Verica Gradišek
9
Število
1
20
7
5
5
4
3
4
5
3
7
3
3
7
8
4
4
11
1
6
1
7
3
16
2
6
20
7
6
8
18
1
9
11
1
Šola
Mentor
Število
Daniel Prša
2
ŠC Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca
Jožica Vatovec
7
Mojca Jenček Ocepek
2
ŠC Postojna, Srednja šola
Lidija Mlakar
5
Marjana Rajh
3
ŠC Ptuj, Ekonomska šola
Simona Brlek
2
Irena Erjavec
12
Majda Kotnik-Čertalič
1
ŠC Ravne na Koroškem, Gimnazija
Vesna Mrakič
9
Bernarda Vrečko
9
Mateja Jagodič
5
ŠC Rogaška Slatina
Lavra Bukšek
3
Bernarda Leva
1
Natalija Eršte
5
Stražišnik
ŠC Slovenj Gradec, Gimnazija
Janko Uršnik
12
Irena Lajmiš
1
ŠC Slovenj Gradec, Sr. šola Slovenj Gradec in Muta
Janja Žigart
5
ŠC Slovenske Konjice-Zreče, Gimnazija Slovenske Jožica Orož Berginc
14
Konjice
ŠC Slovenske Konjice-Zreče, Sr. pokl. in strok. šola Marjana Cenc Weiss
1
Zreče
Marija Klemenšek
5
ŠC Velenje, Gimnazija
Jožica Plešnik
3
Jožica Tiršek Drčar
3
Ksenija Veniger
2
ŠC Velenje, Šola za storitvene dejavnosti
Bojana Urbanc
2
Marko Grobler
3
Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška,
Manica Medved
10
Maribor
Milanka Sobočan
8
Škofijska gimnazija Vipava
Nataša Sever
21
Irena Bolta
10
Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana
Mirjam Lindič
4
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
10
Lidija Oblak
1
URADNI REZULTATI DRŽAVNEGA TEKMOVANJA
Uradni rezultati tekmovanja za skupino A
Ime in priimek
Šola
Mentor
Priznanje
1. Rebeka Bernard
Dvojezična srednja šola
Lendava
Dvojezična srednja šola
Lendava
Gimnazija Franca Miklošiča
Ljutomer
Gimnazija Franca Miklošiča
Ljutomer
II. gimnazija Maribor
Gimnazija Franca Miklošiča
Ljutomer
Gimnazija Murska Sobota
Gimnazija Murska Sobota
Gimnazija Murska Sobota
II. gimnazija Maribor
Sr. šola Slovenska Bistrica
Dvojezična srednja šola
Lendava
Zorka Gergar
zlato
Zorka Gergar
zlato
Brigita Fras
srebrno
Brigita Fras
srebrno
Alenka Novak
Brigita Fras
srebrno
srebrno
Tatjana Svetanič
Tatjana Svetanič
Tatjana Svetanič
Tanja Tirić
Dejan Šlamberger
Zorka Gergar
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
1. Grega Ferenc
3. Melanie Horvat
4. Michelle Tivadar
5. Katharina Marko
6. Evelin Tivadar
7. Špela Kisilak
8. Ana Kreft
9. Urška Bojnec
10. Eva Črepnjak
11. Žiga Sodin
11. Marcel Virant
11
Uradni rezultati tekmovanja za skupino B
Ime in priimek
Šola
Mentor
Priznanje
1. Tim Horvat
Gimnazija Bežigrad,
Gimnazija
Prva gimnazija Maribor
Nataša Koderman
zlato
Nataša Kralj
zlato
Prva gimnazija Maribor
Gimnazija in ekonomska
srednja šola Trbovlje
Gimnazija Franca
Miklošiča Ljutomer
Prva gimnazija Maribor
ŠC Velenje, Gimnazija
I. gimnazija v Celju
Gimnazija Jesenice
Gimnazija in SŠ Kočevje
Nataša Kralj
Alenka Arh Šmuc
zlato
zlato
Martina Vogrinec
zlato
1. Alenka Senekovič
3. Ana Arnejčič
4. Saša Kralj
4. Črt Kumer
6. Tina Brezner
6. Vojka Lebar
8. Zala Četina
9. Eva Bergant
9. Naomi Knavs
11. Tim Diaci
11. Žiga Klopčič
11. Viktor Kočoski
11. Jasna Rus
15. Luka Demšar
15. Matevž Hernja
17. Iris Ališič
17. Belmin Hodžić
17. Žan Lamberger
17. Jan Markovič
21. Maj Bajuk
22. Luka Arh
22. Katja Čeplak
22. Herman Dihpol
22. Primož Jelenko
22. Tjaša Pečnik
22. Petra Štern
28. Simona
Drajzibner
28. Anže Kokol
Nataša Kralj
Jožica Tiršek Drčar
Dušanka Veronek
Darja Črv Štepec
Marjeta Gregorčič
Markovič
I. gimnazija v Celju
Dušanka Veronek
II. gimnazija Maribor
Alenka Novak
Gimnazija Kranj
Antonija Greif
Gimnazija Frana Miklošiča Martina Vogrinec
Ljutomer
Gimnazija Jožeta
Alenka Smole Legat
Plečnika Ljubljana
Gimnazija Ptuj
Renata Merc Furman
Gimnazija Jesenice
Milica Kos Tancar
Gimnazija Kranj
Antonija Greif
Gimnazija Ptuj
Brigita Podgoršek
Gimnazija Franca
Martina Vogrinec
Miklošiča Ljutomer
Gimnazija Novo mesto
Andreja Retelj
Gimnazija Novo mesto
Andreja Retelj
II. gimnazija Maribor
Alenka Novak
ŠC Ravne na Koroškem,
Vesna Mrakič
Gimnazija
Sr. elektro-računalniška
Daniela Hergan Grosek
šola Maribor
ŠC Ravne na Koroškem,
Vesna Mrakič
Gimnazija
ŠC Ravne na Koroškem,
Vesna Mrakič
Gimnazija
Prva gimnazija Maribor
Nataša Kralj
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
ŠC Celje, Gimnazija Lava
srebrno
12
Irena Hren
zlato
zlato
zlato
zlato
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
28. Anej Pevec
28. Urška Popovič
28. Karin Ravnak
28. Anja Rudolf
28. Rene Urh
35. Jure Bertalanič
35. Jan Brodnjak
35. Nejc Golob
35. Barbara Krivec
35. Matic Pirnat
35. Sandra Porenta
41. Timotej Praznik
42. Tomaž Cvetko
42. Živa Vita
Pungartnik
44. Gregor Bombek
44. Jan Duler
44. Leo Gaberšek
47. Maruša Štangar
48. Nac Kaker
48. Aida Omerovič
48. Ines Prejac
48. Julija Videnšek
52. Tomaž Kasunič
53. Katja Logar
53. Dejan Murko
55. Natalija Govedič
56. Isabelle Stauber
57. Katja Lipičnik
57. Katja Sluga
57. Nejc Trpin
ŠC Slovenske Konjice Zreče, Gimnazija Slov.
Konjice
Sr. šola Josipa Jurčiča
Ivančna Gorica
I. gimnazija v Celju
III. gimnazija Maribor
Gimnazija Jesenice
Gimnazija Murska Sobota
I. gimnazija v Celju
III. gimnazija Maribor
Gimnazija Novo mesto
ŠC Ljubljana, Gimnazija
Antona Aškerca
Gimnazija Bežigrad,
Gimnazija
ŠC Krško-Sevnica,
Gimnazija Krško
Gimnazija Bežigrad,
Gimnazija
ŠC Celje, Gimnazija Lava
Jožica Orož Berginc
srebrno
Marija Maja Zajc Kalar
srebrno
Dušanka Veronek
Tina Purg Skrbinšek
Darja Črv Štepec
Marjan Kulčar
Dušanka Veronek
Tina Purg Skrbinšek
Andreja Retelj
Jožica Vatovec
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
Nataša Koderman
srebrno
Daniel Prša
srebrno
Hilda Hašaj Tegelj
srebrno
Irena Hren
srebrno
III. gimnazija Maribor
ŠC Slovenj Gradec,
Gimnazija
ŠC Slovenske Konjice –
Zreče, Gimnazija
Slovenske Konjice
Gimnazija Bežigrad,
Gimnazija
ŠC Celje, Gimnazija Lava
ŠC Velenje, Gimnazija
Gimnazija Ptuj
ŠC Celje, Gimnazija Lava
Sr. šola Črnomelj
Škofijska klasična
gimnazija, Ljubljana
ŠC Rogaška Slatina
ŠC Rogaška Slatina
Gimnazija in sr. kemijska
šola, Ruše
I. gimnazija v Celju
Simona Munda
Janko Uršnik
srebrno
srebrno
Jožica Orož Berginc
srebrno
Eva Žabot
srebrno
Irena Hren
Marija Klemenšek
Tonja Kolar
Irena Hren
Alexandra Kočevar
Mirjam Lindič
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
Lavra Bukšek
Mateja Jagodič
Manja Tancer
srebrno
srebrno
srebrno
Dušanka Veronek
srebrno
Gimnazija Bežigrad,
Gimnazija
Prva gimnazija Maribor
Nataša Koderman
srebrno
Brigita Praprotnik
srebrno
13
Uradni rezultati tekmovanja za skupino C
Ime in priimek
Šola
Mentor
Priznanje
1. Anita Košar
Gimnazija in sr. kemijska šola,
Ruše
III. gimnazija Maribor
Gimnazija Franca Miklošiča
Ljutomer
ŠC Ptuj, Ekonomska šola
Gimnazija in sr. kemijska šola,
Ruše
Gimnazija in sr. kemijska šola,
Ruše
ŠC Slovenj Gradec, Sr. šola
Slovenj Gradec in Muta
Sr. šola za gostinstvo
in turizem Radenci
Sr. šola za oblikovanje
Maribor
Sr. šola za gostinstvo in
turizem v Ljubljani
Sr. šola za gostinstvo in
turizem Radenci
Gimnazija in sr. kemijska šola,
Ruše
Sr. zdravstvena šola
Murska Sobota
Sr. poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Sr. zdravstvena in kozmetična
šola Maribor
Biotehniška šola Rakičan
Sr. šola za gostinstvo in
turizem Radenci
Sr. zdravstvena in kozmetična
šola Maribor
Sr. zdravstvena šola
Murska Sobota
Sr. šola za gostinstvo in
turizem Radenci
Manja Tancer
zlato
Mateja Šebart
Martina Vogrinec
zlato
zlato
Marjana Rajh
Manja Tancer
zlato
srebrno
Manja Tancer
srebrno
Janja Žigart
srebrno
Jožica Lukač
srebrno
Petra Šraj
srebrno
Mateja Keček
srebrno
Jožica Lukač
srebrno
Manja Tancer
srebrno
Mira Vaupotič
srebrno
Romana Šnurer Cifer
srebrno
Danica Perše
srebrno
Slava Just
Jožica Lukač
srebrno
srebrno
Danica Perše
srebrno
Mira Vaupotič
srebrno
Jožica Lukač
srebrno
2. David Šbül
3. Karmen
Pozderec
4. Pascal Prša
5. Dominik
Zadravec
6. Anja Ajlec
6. Eva Bec
6. Vanja Carlina
Rajh
9. Patrik Šafarič
10. Nika Černigoj
10. Lucija Erjavec
10. Nina Gregorec
10. Jan Kunej
14. Grega Petek
15. Blaž Tement
16. Jaka Ficko
17. Dominik Jona
17. Jan Stegne
17. Valentina
Škaper
20. Jasmina
Vrbnjak
14
Uradni rezultati tekmovanja za skupino D
Ime in priimek
Šola
Mentor
Priznanje
1. Mitja Zorec
Gimnazija Ptuj
Renata Merc
Furman
Bernarda Leva
Milojka Vaupotič
zlato
Astrid Petan
Robert Obrul
Petra Šraj
Astrid Petan
Milojka Vaupotič
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
Zorka Gergar
srebrno
Alenka Stvarnik
Robert Obrul
srebrno
srebrno
2. Klemen Kodrič
3. Barbara Budja
ŠC Rogaška Slatina
Gimnazija Franca Miklošiča
Ljutomer
3. Karmen Peklar
III. gimnazija Maribor
3. Tina Zovkič
Sr. šola Slovenska Bistrica
6. Ervin Gomboc
Sr. šola za oblikovanje Maribor
6. Polona Henčič
III. gimnazija Maribor
8. Nuša Rajtar
Gimnazija Franca Miklošiča
Ljutomer
9. Peter Bernad
Dvojezična srednja šola
Lendava
10. Nuša Donoša
Gimnazija Murska Sobota
11. Jernej Podbrežnik Sr. šola Slovenska Bistrica
15
zlato
srebrno
Uradni rezultati tekmovanja za skupino E
Ime in priimek
Šola
Mentor
Priznanje
1. Jan Žuntar
2. Pia Hajšek
3. Žan Augustinčič
4. Nina Čelofiga
4. Katja Vogrinec
4. Zala Živič
Gimnazija Murska Sobota
II. gimnazija Maribor
Gimnazija Celje - Center
II. gimnazija Maribor
Sr. ekonomska šola, Maribor
ŠC Ravne na Koroškem,
Gimnazija
Gimnazija Novo mesto
Prva gimnazija Maribor
II. gimnazija Maribor
Gimnazija Jesenice
II. gimnazija Maribor
Marjan Kulčar
Alenka Novak
Marjana Turnšek
Alenka Novak
Majda Poš Vrabl
Bernarda Vrečko
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
Eva Starič
Brigita Praprotnik
Alenka Novak
Darja Črv Štepec
Emil Pečnik
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
Gimnazija Franca Miklošiča
Ljutomer
Prva gimnazija Maribor
Gimnazija Bežigrad,
Gimnazija
Gimnazija Celje - Center
Milojka Vaupotič
zlato
Brigita Praprotnik
Barbara Ovsenik
Dolinar
Marjana Turnšek
srebrno
srebrno
I. gimnazija v Celju
II. gimnazija Maribor
ŠC Velenje, Gimnazija
III. gimnazija Maribor
I. gimnazija v Celju
Gimnazija Bežigrad,
Gimnazija
Prva gimnazija Maribor
Alenka Blake
Emil Pečnik
Jožica Plešnik
Astrid Petan
Dušanka Veronek
Tanja Gabriel
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
Sanja Šabeder
Jaušovec
Milojka Vaupotič
srebrno
Alenka Novak
Astrid Petan
Emil Pečnik
Alenka Novak
Brigita Praprotnik
Alenka Smole Legat
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
Aleksandra Ardalić
srebrno
Jana Kocjančič
srebrno
Tonja Kolar
Jožica Orož Berginc
srebrno
srebrno
7. Jan Kastigar
7. Maša Kodrin
7. Nika Salamunić
10. Izabela Balikić
10. Amadej Kristjan
Kocbek
10. Ana Kosednar
13. Sara Gangl
13. Nejc Jereb
13. Ana Marija
Pušnik
13. Marko Stojanović
17. Luka Bralić
17. Polona Ževart
19. Iris Duh
19. Kristjan Obrez
19. Tim Ulčar Pertot
22. Barbara Borko
22. Mitja Kolarič
22. Vesna Premelč
25. Uroš Burjek
25. Mojca Hriberšek
25. Primož Jarc
25. Jasna Kovač
25. Patrik Kristl
Etienne
30. Petra Drevenšek
30. Črt Lasbaher
30. Martin Žgeč
33. Žiga Rupnik
Gimnazija Franca Miklošiča
Ljutomer
II. gimnazija Maribor
III. gimnazija Maribor
II. gimnazija Maribor
II. gimnazija Maribor
Prva gimnazija Maribor
Gimnazija Jožeta Plečnika
Ljubljana
Sr. šola za oblikovanje in
fotografijo Ljubljana
Konservatorij za glasbo in
balet Ljubljana
Gimnazija Ptuj
ŠC Slovenske KonjiceZreče, Gimnazija Slovenske
16
srebrno
srebrno
33. Tjaša Žagar
35. Lucia Rojs
36. Gregor Aničić
37. Špela Hašaj
37. Jaka Lampič
39. Timotej Jerman
39. Melisa Kaltak
39. Andraž Tergušek
42. Gašper Tič
43. Niko Hari
44. Ana Rebeka
Kamšek
44. Matej Krajnc
44. Iza Velišček
47. Jaka Mohorko
48. Larisa Roj
49. Teja Dobnik
49. Lučka Guna
Konjice
Gimnazija Novo mesto
Sr. šola Slovenska Bistrica
II. gimnazija Maribor
Ekonomska šola Murska
Sobota, Srednja šola in
gimnazija
Škofijska klasična
gimnazija, Ljubljana
Gimnazija Bežigrad,
Gimnazija
Gimnazija Jesenice
III. gimnazija Maribor
ŠC Slovenske KonjiceZreče, Gimnazija Slovenske
Konjice
Gimnazija Murska Sobota
Gimnazija Poljane,
Ljubljana
Gimnazija Bežigrad,
Gimnazija
Gimnazija Bežigrad,
Gimnazija
II. gimnazija Maribor
III. gimnazija Maribor
II. gimnazija Maribor
Gimnazija Litija
53. Mehmed Kadić
ŠC Rogaška Slatina
Škofijska gimnazija Vipava
Sr. vzgojiteljska šola in
gimnazija Ljubljana
Gimnazija Litija
55. Monika Bajuk
55. Polona Blaznik
Sr. Šola Črnomelj
Gimnazija Litija
55. Anamarija Cemič
58. Veronika Kavčič
Gimnazija Brežice
Škofijska klasična
gimnazija, Ljubljana
Sr. šola Slovenska Bistrica
Sr. Šola Slovenska Bistrica
49. Melani Peer
49. Matjaž Vovk
53. Bianca Ferš
59. Jasna Majhen
60. Rebeka
Podgrajšek
61. Klara Škrlec
62. Karina Petek
62. Urban Stanič
Gimnazija Poljane,
Ljubljana
II. gimnazija Maribor
Gimnazija Bežigrad, Gimn.
17
Andreja Retelj
Dejan Šlamberger
Emil Pečnik
Alenka Kolenko
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
Irena Bolta
srebrno
Barbara Ovsenik
Dolinar
Metka Podlipnik
Astrid Petan
Jožica Orož Berginc
srebrno
Marjan Kulčar
Marjeta Sreš
srebrno
srebrno
Tanja Gabriel
srebrno
Karmen Goršak
srebrno
Alenka Novak
Mateja Šebart
Alenka Novak
Špela Novljan
Potočnik
Mateja Jagodič
Nataša Sever
Maša Kosem
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
Špela Novljan
Potočnik
Alexandra Kočevar
Špela Novljan
Potočnik
Jana Krmpotič
Irena Bolta
srebrno
Dejan Šlamberger
Dejan Šlamberger
srebrno
srebrno
Robert Banfi
srebrno
Alenka Novak
Nataša Koderman
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
Uradni rezultati tekmovanja za skupino F
Ime in priimek
Šola
Mentor
Priznanje
1. Matjaž Škafar
Sr. poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Sr. šola za oblikovanje in
fotografijo Ljubljana
Sr. šola za gostinstvo in
turizem Radenci
Sr. elektro-računalniška šola
Maribor
Sr. zdravstvena in
kozmetična šola Maribor
Sr. poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Sr. poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Sr. zdravstvena in
kozmetična šola Maribor
Sr. poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
ŠC Ptuj, Ekonomska šola
Sr. šola za gostinstvo in
turizem Maribor
Sr. šola za gostinstvo in
turizem Radenci
Sr. poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Sr. poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Sr. šola za gostinstvo in
turizem v Ljubljani
Dvojezična srednja šola
Lendava
Sr. zdravstvena in
kozmetična šola Maribor
Sr. šola Slovenska Bistrica
Sr. šola Slovenska Bistrica
Sr. zdravstvena in
kozmetična šola Maribor
Romana Šnurer Cifer
zlato
Aleksandra Ardalić
zlato
Jožica Lukač
zlato
Nataša Kralj
zlato
Jana Dimnik
srebrno
Romana Šnurer Cifer
srebrno
Romana Šnurer Cifer
srebrno
Jana Dimnik
srebrno
Marijana Koren Ban
srebrno
Marjana Rajh
Alenka Brumec
srebrno
srebrno
Jožica Lukač
srebrno
Romana Šnurer Cifer
srebrno
Romana Šnurer Cifer
srebrno
Mateja Keček
srebrno
Simona Hozjan
srebrno
Jana Dimnik
srebrno
Dejan Šlamberger
Dejan Šlamberger
Jana Dimnik
srebrno
srebrno
srebrno
2. Sanja Halb
3. Nicole Dokl
4. Tomaž Habulin
5. Iksan Havziji
6. Sanny Škerban
7. Klemen Nemec
7. Lucija Slameršek
9. Tadej Bukovec
10. Tilen Beranič
11. Rebeka Primožič
12. Leon Seršen
13. Marko Tkaučič
14. Matevž Bratina
15. Aljoša Jan
Jurečič
16. Marko Nagy
17. Primož Kmetič
18. Anže Filipič
19. Jasmina Črešnar
19. Bine Halec
18
DRŽAVNA TEKMOVALNA KOMISIJA
Ime in priimek Inštitucija
Sabina Mulej
UM, Fakulteta za
gradbeništvo
Naloge
predsednica državne tekmovalne komisije
priprava propozicij za šolsko tekmovanje
priprava propozicij za državno tekmovanje
popravljanje nalog državnega tekmovanja
dr. Brigita Kacjan
UM, Filozofska
fakulteta
podpredsednica državne tekmovalne komisije
strokovni pregled nalog šolskega in državnega
tekmovanja
popravljanje nalog državnega tekmovanja
Tatjana Lubej
Natalija Eršte
Stražišnik
Osnovna šola Janka
Glazerja Ruše
priprava propozicij za šolsko tekmovanje
ŠC Slovenj Gradec,
Gimnazija
priprava propozicij za šolsko tekmovanje
priprava propozicij za državno tekmovanje
priprava propozicij za državno tekmovanje
Jožica Vatovec
ŠC Ljubljana,
Gimnazija Antona
Aškerca
Milanka Sobočan
Škofijska gimnazija
Antona Martina
Slomška, Maribor
mag. Doris Mlakar UM, Filozofska
Gračner
fakulteta
priprava propozicij za šolsko tekmovanje
priprava propozicij za državno tekmovanje
organizatorica državnega tekmovanja
popravljanje nalog državnega tekmovanja
priprava propozicij za šolsko tekmovanje
priprava propozicij za državno tekmovanje
popravljanje nalog državnega tekmovanja
mag. Mateja
Žavski Bahč
UM, Filozofska
fakulteta
priprava propozicij za šolsko tekmovanje
priprava propozicij za državno tekmovanje
popravljanje nalog državnega tekmovanja
19

Similar documents