Izdelava opornika zobnega vsadka po meri s CAD/CAM tehnologijo

Comments

Transcription

Izdelava opornika zobnega vsadka po meri s CAD/CAM tehnologijo
10
CAD/CAM
Izdelava opornika zobnega vsadka po meri
s CAD/CAM tehnologijo: Specifična rešitev
za vsak klinični primer
Številni in soisticirani protetični elementi v implantologiji
nudijo terapevtom izbiro ustre-
znih elementov glede na posamezen kliničen primer. Če terapevt izbere standardni opornik
zobnega vsadka, bo zobni tehnik moral narediti prilagoditve,
kar pomeni manjšo natančnost
in časovno potraten postopek.
S takim opornikom je težko
posnemati anatomske značilno-
sti, saj se oblike opornika ne da
preoblikovati in baze opornika
se ne da spremeniti. Ta ugotovitev velja tudi za naklon opornika, ki je že vnaprej določen.
Po meri narejen opornik s CAD/
CAM je najbolj natančna in enostavna rešitev za optimalen rezultat. Opornik je individualno oblikovan z namenom, da zagotovi
homogeno debelino materiala in
s tem celotno moč proteze. Zobni
1
Prevleka na anatomskem titanijevem
oporniku.
tehnik ima v tem primeru maksimalno svobodo v smislu oblikovanja opornika z optimalnim anatomskim proilom in naklonom.
V tem primeru je opornik posebno oblikovan in izdelan za vsakega pacienta posebej.
Titan je v implantologiji referenčni material zaradi znanih biomehaničnih lastnosti in njegove
biokompatibilnosti. Danes smo
sposobni izkoristiti prednosti preko 40 let kliničnih in raziskovalnih izkušenj v implantologiji.
Po meri narejeni oporniki so lahko izdelani iz titana in cirkonija
ali hibridnih materialov, kot je
npr. kombinacija titana in cirkonija, ki v določenih kliničnih okoliščinah izboljša estetiko vidnega
področja, vendar upošteva zahteve biokompatibilnosti in biomehanike.
4-členski most
na 3 zobnih vsadkih
z anatomskimi
oporniki
Klinični primer
40-letni pacient je bil kandidat za
vstavitev zobnih vsadkov. V splošni anamnezi je brez posebnosti,
ni bilo kontraindikacij za vstavitev zobnih vsadkov. V letu 2009
je bil na desni strani narejen dvig
sinusa; povečanje volumna kosti
v zgornji čeljusti in premaknitev
membrane maksilarnega sinusa
za večjo uspešnost zobnega vsadka zaradi povečane višine čeljustne kosti pred vstavitvijo zobnih
11
CAD/CAM
2
4
3
CAD/CAM v laboratoriju za oblikovanje opornika.
vsadkov v področju zob 15-17.
Zaradi pooperativnih zapletov v
smislu otekline in bolečine pacient ni bil naklonjen ponovnim
kirurškim posegom na nasprotni
strani.
Oktobra leta 2011 smo uspeli
prepričati pacienta za vstavitev
zobnih vsadkov. Svetovali smo
odstranitev mostička od 23-25 in
ekstrakcijo korenin zob 23 in 25
re) v premeru 4,3 mm in dolžine
13 mm za področje 23 in 24 in
en zobni vsadek v področju zoba
25 v premeru 5 mm in dolžine 10
mm (Nobel Replace WP, Nobel
Biocare). Zob 26 je bil izpuljen
istega dne.
Maja 2012 smo naredili odtis
zobnih vsadkov (odprta tehnika
odtiskovanja), registracijo griza
smo naredili s silikonom. Zaradi
CAD/CAM v laboratoriju prikazuje ogrodje v skladu z oporniki.
in en titan-cirkonijev opornik
(AnA. TZ, Laboratorie Dentaire
Crown Ceram), ki so bili privijačeni v zobni vsadek z navorom 35
N in zapečateni s kompozitom. Po
cementiranju keramičnega mostu
smo preverili kontaktne točke in
okluzijo. Ponovni kontrolni pregled je sledil čez tri dni.
Pogled zobnega tehnika
Ko so v zobnem laboratoriju prevzeli delo (Laboratorie Dentaire
Crown Ceram) so dobili navodila za izdelavo anatomskih opornikov po meri s titanijevim opornikom za individualno in bolj
natančno prileganje z upoštevanjem načel biokompatibilnosti in
biomehanike in navodilo, da naj
6
5
Kontrolni rentgenski posnetek po vstavitvi opornikov.
Ortopantomogram in 3D simulacija zobnih vsadkov.
ter izdelavo začasne proteze na
dan ekstrakcije. Sledila je vstavitev treh zobnih vsadkov v področju 23-25, ekstrakcija zoba 26 in
pritrditev mostička (4-členi) kot
dokončna protetična konstrukcija.
Kontrolni pregled je bil 10. januarja 2012 za vstavitev zobnih
vsadkov; in sicer 2 zobna vsadka
(Nobel Replace RP, Nobel Bioca-
omejitev zaradi naklona zobnih
vsadkov v področju 24 in 25 sem
se odločil za titanijeve opornike.
Naklon zobnega vsadka v področju 23 je omogočal vstavitev
titan-cirkonijevega opornika za
dober gingivalni oprijem in za
boljšo estetiko.
Deset dni kasneje smo vstavili 2
titanijeva opornika (AnA. T, Laboratorie Dentaire Crown Ceram)
Tehnika
7
8
Oporniki in situ. Rahlo pobledela gingivalna sluznica nakazuje na dobro subgingivalno
adaptacijo.
9
Sliki 9 in 10: Končni rezultat.
10
V opisanem kliničnem primeru je
bilo mogoče uporabiti opornike
iz različnih materialov zaradi različnega naklona zobnih vsadkov,
titanijev opornik za izrazit naklon
in kombinacija titan-cirkonija za
naklon brez posebnih omejitev. V
področju zoba 23 bi lahko uporabili tudi titanijev opornik, a smo
se zaradi estetskih zahtev v vidnem področju odločili za opornik v kombinaciji titan-cirkonija.
Rezultat je boljša estetika, translucenca, svetlost in ni vidnega
kovinskega robu.
Po meri narejeni protetični elementi s CAD/CAM spoštujejo
anatomijo in omogočajo izjemno
natančno ujemanje mostu z zobnimi vsadki. Vzdrževanje zdravih
paradontalnih tkiv je enostavneje,
prav tako je enostavnejši dostop
za optimalno ustno higieno zaradi vnaprej določenih medzobnih
prostorov, ki olajšajo ščetkanje z
medzobnimi ščetkami.
Enostavnost postopka prihrani
čas, prilagoditve niso potrebne
in most se lahko takoj pritrdi,
okluzija je navadno optimalna in
doseženo je odlično prileganje.
Dodatna prednost je, da je zdravljenje zaključeno v dveh sejah,
v prvi se odtiskuje, v drugi se že
pritrdi protetična konstrukcija.
bo koronarni del narejen iz cirkonija za boljšo estetiko.
Ko so bili kalupi narejeni, smo
določili naklon na zobnih vsadkih
v področju 24 in 25 in njun plitev
položaj je povzročal težave glede
na obliko titan-cirkonijevih opornikov. Ker pacient ni želel ponovnega kirurškega posega dviga
sinusa, je bil operater primoran
vstaviti zobna vsadka v kost, ki je
bila na voljo in ni nujno idealna
situacija glede na protetični načrt.
V tem kliničnem primeru je titanijev opornik znatno presegel
bukalno površino in ga je bilo
nujno potrebno zmanjšati. S tem
se je površina za vezavo zmanjšala, kar bi pomenilo veliko izgubo mehanične rezistence. Zato
smo se odločili izdelati titanijev
opornik iz enega bloka, ki omogoča znaten naklon za zobe 24 in
25. Za zob 23 je naklon zobnega
vsadka omogočal titan-cirkonijev
opornik za boljšo estetiko v tem
področju.
Avtor:
Dr. Thierry Lachner, Francija
Abecedni seznam oglaševalcev
BREDENT d.o.o.
5
DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL 20
FLEGIS d.o.o.
7
GC EUROPE N.V.
3
GLAXO SMITH KLINE d.o.o.
17
HERAEUS HOLDING g.m.b.h.
9
INTERDENT d.o.o.
22, 23
IVOCLAR VIVADENT A.G.
12, 13
KORUM d.o.o.
14
MEGASONEX
10
QSI Mednarodna šola Ljubljana
20
TRIBUNE CME
18
WWW.LEPZOB.SI
24