Katalog streh

Comments

Transcription

Katalog streh
Katalog
streh
VSEBINA
Gradbena fizika strehe
Kritine
Glinene opečnate kritine
TONDACH
CREATON
GORIŠKE OPEKARNE
Betonske kritine
BRAMAC
Vlaknocementne kritine
LANDINI
ESAL
Kovinske kritine
GERARD
ROSER DECRA
Bitumenske kritine
ONDULINE
TEGOLA
Kritine iz umetnih mas
ATC
SALUX
Solarni paneli
BRAMAC SOLAR
Strešna okna VELUX
Izolacija nad, med in pod škarniki
STEICO
URSA
KNAUF INSULATION
TERMOTOP
EKOPRODUKT
Sekundarne kritine
BRAMAC
DÖRKEN
TYVEK
Dodatki za streho
Les in zaščita lesa
SILVAPRODUKT
REGENERACIJA
Strelovodni sistemi
Primer izračuna stroška strehe
Prodajna mesta
4
8
10
11
14
16
18
19
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
40
42
45
46
48
50
51
52
53
54
56
58
63
66
67
68
71
75
Vgradnja, zamenjava in sanacija strehe so brez dvoma gradbeni posegi, kjer stvari ne želimo prepustiti
naključju. Streha namreč predstavlja investicijo, ki pomembno vpliva na zaščito stavbe, ekonomičnost
njenega delovanja, kakovost bivanja v njej, nenazadnje tudi na estetsko vrednost samega objekta.
Vsega tega se v Skupini Topdom zavedamo, zato nas je pri pripravi kataloga, ki ga držite v rokah,
usmerjalo naslednje vodilo: na enem mestu nuditi izčrpne in preverjene informacije, ki vam bodo pomagale pri odločitvah glede prave strehe za vaš dom. Katalog streh tako prinaša osnovne razlage pojmov, fizikalnega delovanja strehe in največji pregled kritine ter pripadajočega materiala na enem mestu.
Na podlagi naših dolgoletnih in obsežnih izkušenj lahko z gotovostjo zatrdimo: V Skupini Topdom smo
strokovnjaki za strehe. Zato vas vabimo, da pred posegi na strehi obiščete trgovino Skupine Topdom
v vaši bližini. Obsežna ponudba kritin in pripadajočega materiala za strehe, redno spremljanje razvojnih
trendov ter strokovna podkovanost prodajnega osebja so naši aduti. Pa še to: v skupini Topdom vam
bomo priporočili tudi izkušene in preverjene izvajalce.
Vabljeni!
GRADBENA FIZIKA STREHE
Kaj je streha?
Ko danes pomislimo na streho, je naš odnos do nje povsem
drugačen, kot je bil v preteklosti. Streha je v osnovi pomenila zaščito pred soncem, snegom in vetrom. Skozi stoletja
je streha poleg svoje primarne funkcije pridobila tudi estetski pomen. Danes gledamo na streho kot na ključen dejavnik za ugodno, zdravo, prijetno in dolgotrajno bivanje v
objektu. V nadaljevanju bomo predstavili osnovne elemente
strehe, njihovo funkcionalnost, procese in lastnosti, na katere moramo biti pozorni pri izbiri in načrtovanju.
HRUP
SONCE
PADAVINE
VETER
TEMP.
RAZLIKE
TEMP.
RAZLIKE
PRITISK
KONDENZ
VODNA PARA
HRUP
Streha kot konstrukcijski del hiše je izredno pomembna, saj morajo njene primarne naloge zagotoviti ustrezno zaščito pred vsemi zunanjimi vplivi, kot so padavine, toplota, veter, potres, hrup in temperaturne razlike.
Pri projektiranju strehe so ključnega pomena tudi notranji vplivi, saj bomo z upoštevanjem obojih zagotovili
dolgotrajno, estetsko in ekonomično bivanje.
VROČINA
MRAZ
VETER
HRUP
DEŽ
SNEG
OGENJ
TOČA
V Sloveniji zunanji vplivi dosegajo visoka odstopanja, kar botruje konstantnemu razvoju znanj, materialov in
načinov vgradnje. Lega objekta je razvila tipične načine vgradnje strehe v slovenskih pokrajinah, v odvisnosti
od presežka nihanj vplivov. Tako na primer na Gorenjskem najdemo strme strehe, ki so zmogle visoko obremenitev s snegom, na Primorskem težke in obtežene strehe, ki kljubujejo močni burji, ter v Prekmurju strehe
z nizkim naklonom, zaradi majhne količine zapadlega snega. Res je tudi, da se vremenski vplivi spreminjajo
ter so ekstremi vse večji, zaradi česar je pomembno, da kot investitor ostanete na varni strani.
Zgodovina strehe in razvoj kritin
Zgodovina strehe je zelo dolga, saj dokaze najdemo od pradavnine, ko je človeška vrsta zapustile votline in
jame ter pričela iskati nove vire hrane in surovin. Potreba po zaščiti pred zunanjimi vplivi je primorala ljudi v
gradnjo svojih domovanj z v okolju dostopnimi gradbenimi materiali. Zato so bile prve strehe narejene iz vej
dreves ali grmovja, slame, blata, drevesnega lubja in kož.
Najstarejša najdena kritina je mamutova koža iz Sibirije, stara 42.000 let. Iz obdobja pred 5.000 leti najdemo
kamnite kritine pri Egipčanih ter prve glinene kritine pri Kitajcih in Grkih, 500 let kasneje pa tudi prve skrilnate
strešnike na Britanskem otočju. Rimljani so pred 2500 leti pričeli prvi z razvojem kovinskih kritin, razvoj lesenih
skodel sega v 10. stoletje našega štetja, pričetek proizvodnje betonskih strešnikov pa v sredino 19. stoletja.
Poleg razvoja kritin se je hkrati razvijalo tudi znanje o konstrukciji gradbenih elementov, izolaciji, energetski
učinkovitosti, pravilni vgradnji in estetski dovršenosti. Skozi zgodovino je nazorno razviden razvoj človeškega
znanja ter uporaba vedno novih materialov in načina vgradnje, tako da je streha eden od elementov objekta,
4
ki je v našem času dobro raziskan in dovršen. Toda streha ni le kritina na objektu, po kateri odteče dež,
temveč je veliko več. V nadaljevanju vam zato predstavljamo osnovno razdelitev strehe, konstrukcijsko sestavo, pojave v ostrešju in enostavno energetsko bilanco.
Dimniška
obroba
Sleme
Žlota
Izstopno
okno
Greben
Škarnik
Lega
Stranski
zaključek
Letev
Kontra
letev
V osnovi delimo strehe na dva tipa. To sta tako imenovani
topla streha in hladna streha.
TOPLA STREHA in HLADNA STREHA
Pri topli strehi prehod toplote poteka direktno skozi
strešino v okolico in je neprezračevana. V glavnini so to
strehe na blokih, trgovinah in posameznih individualnih
gradnjah. Zaradi specifike vgradnje in izbire materiala te
vrste posebej ne opisujemo, temveč predstavljamo tradicionalno poševno streho, ki je najbolj zastopana v slovenski arhitekturi.
topla,
neprezračevana
topla,
obrnjena
hladna,
prezračevana
kombinirana,
neprezračevana
5
Poševna streha
Že ime pove, da je strešina pri poševni strehi nagnjena pod določenim kotom, ki je odvisen predvsem od
kraja, kjer se objekt nahaja, krajinske arhitekture ter lokacijskih zahtev.
+10°C
+20°C
neprezračevana streha
+5°C
+20°C
prezračevana streha
Pri poševnih strehah ločimo prezračevane in neprezračevane strehe. Osnovna razlika med njima je zračni
kanal, katerega naloga je zagotoviti zadosten pretok zraka med kritino in konstrukcijo strehe, predvsem v
smislu sušenja, hlajenja in možnosti odvoda kondenzirane vodne pare.
Kondenzacija
Kondenzacija je naraven pojav, saj je v zraku določena količina vode, ki na prehodu iz toplega zraka na mrzlo
podlago kondenzira (se utekočini). Zaradi tega se kapljice vode naberejo na spodnji strani kritine, kar brez
ustreznega odvodnjavanja vlaži in namaka tako konstrukcijo strehe kot izolacijo. Vlažna izolacija ima občutno
manjšo toplotno upornost in ne opravlja svoje funkcije, na mokri leseni konstrukciji pa se pojavljajo lesna
goba, plesni in trohnenje, kar ni niti dobro niti zdravo za bivanje.
Zračni kanal
Zaradi kondenzacije je izredno pomembna vgradnja t. i. zračnega kanala, katerega funkcija je prezračevanje,
sušenje in hlajenje spodnje strani kritine. Za optimalen zračni vlek je potrebno poskrbeti za zadosten presek
vstopa zraka v kapu in izstop zraka v slemenu in zračnikih, vgrajenih pod slemenom.
Pod zračnim kanalom se nahaja sekundarna kritina, katere naloga je prepuščanje vlage iz izolacije v zračni
kanal in hkrati preprečevanje vdora kondenza ali, v primeru poškodbe kritine, padavin v izolacijo. Sekundarne
kritine poznamo v obliki paroprepustnih strešnih folij ali vodoneprepustnih termoizolacijskih plošč. Priporočilo
za presek zračnega kanala v slemenu je minimalno 0,05 odstotkov površine strehe, v sami strešini minimalno
2 cm, oziroma presek več kot 200 cm2 na tekoči meter. V kapu pa mora biti prerez prav tako najmanj 200
cm2 na tekoči meter oziroma več kot 0,2 odstotka na površino strehe. Zračni kanal mora biti v kapu zaščiten
s prezračevalnim trakom in kapno rešetko (grabljami), na zgornji strani pa prek kritine s slemensko-grebenskimi trakovi.
6
Toplotna izolacija
Toplotno izolacijo pri strehi delimo na tri sklope. Prvi je izolacija nad škarniki, drugi je izolacija med škarniki
in tretji je izolacija pod škarniki. Pod sekundarno kritino sledi plast toplotne izolacije, katere naloga je
preprečevanje pregrevanja podstrehe v poletnem času, izguba toplote v zimskem času in zvočna izolativnost. Za izolacijo lahko uporabimo kameno volno, stekleno volno, celulozne kosmiče, lesna vlakna, slamo,
pluto, lan, kokosova vlakna, konopljo in bombaž.
Več na strani 42
Sekundarna kritina
Nad izolacijo je obvezna vgradnja paroprepustnih folij ali vodoneprepustnih izolacijskih plošč, ki morajo biti
med seboj zlepljene in nepredušne za vdor zraka. Naloga sekundarne kritine je odvod kondenzirane vode
na spodnji strani kritine, preprečevanje vdora vode in zraka v izolacijo ter kontrola prehoda vlage in toplote.
Več na strani 52
Ostrešje
Ostrešje je nosilna konstrukcija celotne strehe, na katero se vgradijo posamezni sklopi strehe. V glavnini
streh je ostrešje zgrajeno iz lesa, zaradi premostitve daljših razponov pa se v individualnih gradnjah vse
pogosteje uporabljajo tudi jekleni profili.
Več na strani 63
Zaščita lesa
Pomembno je vedeti, da se vsako ostrešje, ne glede na to, ali je novogradnja, sanacija ali dograditev, vgrajuje
za več let ali celo več generacij. Da preprečimo naselitev zajedalcev, gliv in lesnih gob, je ostrešje potrebno
ustrezno zaščititi, saj bomo tako zagotovili dolgotrajnost in ohranitev mehanskih lastnosti lesa.
Več na strani 65
Strelovodni sistemi
Za preprečitev možnosti udara strele in posledično gmotne škode na objektu se vgrajujejo strelovodni sistemi, ki po najkrajši poti odvedejo višek energije v tla.
Več na strani 68
7
KRITINE
Ko govorimo o kritinah kot sklopu strehe, govorimo o vrhnjem zunanjem zaščitnem ovoju stavbe, katerega
primarna funkcija je preprečevanje vdora vode, snega, vetra, toplote, preprečevanje mehanskih poškodb in
varovanje ostrešja.
Poglavitni kriterij pri izbiri kritine je namembnost objekta, lega objekta, naklon strešine, estetska vrednost,
dolgotrajnost naložbe in finančna zmožnost.
Pri glinenih strešnikih dostikrat zasledimo izraz opečni (opečnati) strešniki. Razlika je v razlagi pojma. Po
definiciji je opeka kos gradbenega materiala, ki je enostaven za prenašanje in vgradnjo. Po standardu so
materiali lahko različni (glina, beton, obdelana kamnina, silicijev pesek,…). Zato bodimo vedno pozorni, ker
obstajajo glineni opečni strešniki in betonski opečni strešniki.
Strešnike delimo tudi po velikosti, zato poznamo t. i. velikoformatne in maloformatne strešnike.
Pri obremenitvi ostrešja se streha projektira za predvideno obremenitev s kritino, snegom, vetrom. Potrebno
je vedeti, da teža strešnika predstavlja okoli 10 odstotkov celotne obremenitve, zato ne vpliva bistveno na
samo statiko ostrešja. Ponekod, kjer so ekstremni vetrovi, je težka kritina celo zaželjena ter tudi dodatno
obtežena s kamenjem in betonom. Po potrebi pa se vgrajujejo tudi lahke kritine, posebno pri nizkih naklonih
in večjih razponih med nosilnimi tramovi.
Največja dilema je zmeraj, katero kritino izbrati. Je to opečna, betonska, kovinska, bitumenska, lesena… V
množici ponudb vsakdo hvali svojo kot najboljšo in konkurenčno za slabšo. Zato vam v nadaljevanju predstavljamo osnovno razdelitev in lastnosti, izbira pa je še vedno prepuščena vam.
Glinene kritine
Material za izdelavo glinenih strešnikov je glina. Glina je lepljiva drobnozrnata zemljina, ponavadi rumene,
rdeče ali modro-sive barve.
Več na strani 10
Betonske kritine
Beton je mešanica veziva za beton (cement-aluminosilikat, ki ga pridobivamo z žganjem in finim mletjem
silikatnih glin in apnenca), dodatkov (pesek, prod, gramoz, žlindra) in vode.
Več na strani 18
Vlaknocementne plošče
Vlaknocementne plošče so sestavljene iz betona, armiranega z naravnimi (celulozna) ali sintetičnimi vlakni
(steklena, PVC).
Več na strani 22
Kovinske kritine
Med kovinskimi kritinami sta največ uporabljena železo in baker. Železo je najpogosteje zastopana kovina, ki
je zaradi svojih lastnosti tudi največkrat uporabljena za izdelavo kritine.
Več na strani 26
8
Bitumenske kritine
Bitumen je zmes naravnih ali industrijsko pridobljenih oglijikovodikovih spojin. Je lepljiva, črna, vodoneprepustna, visoko viskozna tekočina ali poltrda zmes.
Več na strani 30
Kritine iz umetnih mas
Materiali za sestavo kritin iz umetnih mas so PVC, akril, polikarbonati in poliestri.
Več na strani 34
Solarni paneli
Različne solarne panele (fotovoltaične ali panele za sanitarno in centralno vodo) štejemo med kritine, saj
posledično predstavljajo zaščitni zunanji ovoj objekta.
Več na strani 37
9
GLINENE opečnate KRITINE
Material za izdelavo strešnikov je glina. Glina je lepljiva drobnozrnata zemljina, ponavadi rumene, rdeče ali
modro-sive barve. Gline pogosto tvorijo vodoneprepustno plast v tleh. Delci so manjši od 2 μm in se običajno
oblikujejo v daljših časovnih obdobjih s postopnim kemičnim preperevanjem silikatnih kamenin. Izbor gline je
odvisen predvsem od velikosti delcev, različni vsebnosti železa, magnezija, alkalnih kovin, alkalnih zemljin ali
drugih kaolinov, ter vsebnosti vode. Značilnost gline je njena plastičnost, vodoneprepustnost in otrditev pri
izgubi vode (izsuševanju) ali žganju. Ko se glina suši in nato žge na visoki temperaturi, dobimo opečni glineni
izdelek - strešnik, ki nudi visoko mehansko odpornost in vodoneprepustnost.
Na kakovost strešnikov vplivajo mineraloška sestava, kemična sestava gline in velikot delcev gline. Strešniki
se odlikujejo po nosilnosti, trajnosti, odpornosti na UV žarke, odpornosti proti kislinam ter lugom in estetski
vrednosti. Strešniki so negorljivi, mrazoodporni in toplotno izolativni. Gostota je okoli 1600kg/m3, toplotna
prevodnost 0,64 W/mK in difuzijski upor 9.
Proizvodnja glinenih strešnikov je po porabi materiala izredno okoljevarstvena in naravna, saj vsebuje zemljino in vodo, sušena je na zraku ter žgana v ognju. Pri proizvodnji se uporabljajo predvsem peči na zemeljski
plin. Glineni opečni strešniki imajo zaradi svoje naravne sestave visoko reciklažno vrednost.
Iz dobro predelane gline se lahko izdelujejo opečni strešniki na dva načina.
Prvi način je vlečeni način oblikovanja strešnikov, kjer se v ekstrudorju vakuumirana glina oblikuje skozi ustnik. Surovi izdelki se nato odrežejo na primerno dolžino, se posušijo v sušilnici in žgejo v tunelski peči na
1020 °C. Tak način izdelave strešnikov imenujemo vlečeni sistem, za katerega so značilni samo vzdolžni
žlebovi.
Pri drugem načinu se ekstrudirani oblikovanci gline stiskajo v mavčnih kalupih, ki oblikujejo glino v določeni
tip stiskanega strešnika. Za te strešnike glede oblike skoraj ni omejitve. Postopek sušenja in žganja je enak
kot pri vlečenih strešnikih.
Zaradi vse hitrejših sprememb okolja in vremenskih vplivov, ter korodivnih delcev v zraku in vodi se za dodatno zunanjo zaščito in pestrost izbora barv uporabljajo posebni načini obdelave strešnikov.
Prvi način površinske obdelave strešnikov se imenuje engobiranje. S tem dobijo strešniki na zgornji površini
določeno barvno prevleko. S svojo trdnostjo strešniku zagotavlja novo trajno vrednost in omogoča veliko
število barvnih možnosti glede na željo kupca. Engoba se pripravi kot glinasta tekoča zmes in se nanese na
posušen strešnik pred žganjem. Površinski izgled engobe je brez sijaja ali z bledim sijajem.
Drugi način površinske obdelave strešnika se imenuje glaziranje. Glazura je posebna vrsta steklene prevleke,
prilagojena opečni kritini, podobne sestave kakor engoba. S pomočjo glazure naredimo površino opečne kritine žlahtejšo in izboljšamo trdnost in trajnost strešnika, ki tudi skozi leta obdrži svoj videz. Površinski izgled
glaziranega strešnika je običajno sijaj do visok sijaj. Možnost izbire barv glazur je pestra in široka.
Opečni strešniki se po izdelavi posušijo na vročem zraku, na suhe se nanese engoba ali glazura, nato pa se
žgejo v tunelski peči na temperaturi 1000 °C in več. Takoj po žganju je strešnik po predhodni strogi kontroli
pakiran na evropalete in pripravljen za uporabo. Kakovost opečnega strešnika se potrjuje s standardom SIST
EN 1304: 2005.
Tradicija, uporabnost, obstojnost, prilagodljivost in naravnost opečnega strešnika so trdni temelji, ki mu zagotavljajo uporabo tudi v prihodnosti.
10
TONDACH® ponuja pester izbor opečnih strešnikov različnih barv in oblik, z originalnimi keramičnimi
in nekeramičnimi dodatnimi elementi za streho. Streha zahteva celovito rešitev. Vsaka delna se slej
ko prej pokaže kot slabost ali kot problem na strehi. Brez utemeljitve zakaj, je strošek strehe res
nekoliko višji. A preračunano na leta, ki jih želimo preživeti pod streho, si tako zagotovimo kvaliteto,
estetiko, funkcionalnost in trajnost. Opečna kritina za zdravo in zadovoljno bivanje.
GLINA KOT GRADBENI MATERIAL
Znanja iz preteklosti moramo prenesti v sedanjost, da bomo okolje ohranili še za prihodnost. Glina
je velik gradbeni potencial, saj povsem ustreza sodobnim ekološkim in zdravstvenim zahtevam. Je
eno najstarejših gradiv, pomaga tudi pri reševanju kompleksnega ekološkega problema sodobnega
časa.
IZ NARAVE ZA ŽIVLJENJE
Pomembno je poznati in upoštevati kriterije ob izbiri kritine. To je skladnost z okoljem, trajnost
kritine, možnost popravila, preizkušenost kritine, ekološka neoporečnost, udobnost in ugodnost
bivanja.
STREHA JE NAJBOLJ IZPOSTAVLJEN GRADBENI DEL
Streha zaključuje zgradbo z zgornje strani. Daje ji sliko in obliko. Danes, ko postaja vse bolj pomembna tudi izkoriščenost podstrehe (stanovanjska podstreha), streha dobi novo dimenzijo. V
osprednje stopi izbira kakovostne kritine, hidro- in termoizolacije, način vgradnje in izvedba strehe.
11
Naloga strehe
Krovec
Veliko jih je. Pomembnih. H gradbeno-fizikalnim štejemo
toplotnoizolacijske za letni in zimski kriterij ugodja v prostoru.
K estetskim lep, dolgotrajen izgled, prilagoditev objekta in
strehe okolju, v katerem se nahaja. Ekološka vloga postaja
vse bolj cenjena. Pomembna je tudi ekonomska. A ne vedno
in ne za vsako ceno, temveč za ceno argumentov in kakovosti.
Poznati mora kvalitete materialov, obvladati tehnike pokrivanja
strehe in zahtevnost sanacij, ter vseh dodatnih elementov za
kakovostno izvedbo strehe. Strokovno usposobljen krovec
vam bo lahko tudi svetoval, po končanem delu pa za svoje
delo jamčil z garancijo na opravljeno delo, saj za material
jamči proizvajalec.
BOBROVEC
ZAREZNI
BOBROVEC
VLEČENI
ZAREZNIK
LANDDACH
LANDDACH
VERSCHIEBEZIEGEL
IKARUS
MULDE
VERSCHIEBEZIEGEL
Sestava
glina
glina
glina
glina
glina
glina
glina
Naklon strehe
z uporabo
sekundarne kritine
25º +
30º+
30º+
22º +
22º +
22º +
22º +
Naklon strehe
brez uporabe
sekundarne kritine
30º+
35º+
35º+
27º+
27º+
27º+
27º+
Teža/kos (kg)
1,9
2,7
2,8
2,9
2,9
3,0
2,9
Teža/m (kg)
60-66
46-52
41-46
40,6
42-52
42
42
30,9-33,9
17,8-19,9
16,1-17,8
14
14,5-17,8
14.2
14,5-17,8
15-17,0
25-28
25
34.4
28-34
34,2
28-34
Pokr. širina (cm)
0
19,9
19,9
20,5
20,1
20,3
20,5
Barvne možnosti
široka
barvna
paleta
široka
barvna
paleta
široka
barvna
paleta
široka
barvna
paleta
široka
barvna
paleta
široka
barvna
paleta
široka
barvna
paleta
Površina strešnika
naraven,
engobiran,
glaziran
naraven,
engobiran
naraven,
engobiran
naraven,
engobiran,
glaziran
naraven,
engobiran
naraven,
engobiran
naraven,
engobiran,
glaziran
Pritrjevanje
vetrna
sponka,
vijak
vetrna
sponka,
vijak
vetrna
sponka,
vijak
vetrna
sponka,
vijak
vetrna
sponka,
vijak
vetrna
sponka,
vijak
vetrna
sponka,
vijak
Kos/paleta
480 ali 560
384
384
280
280
280
280
Teža/paleto (kg)
912 ali 1117
1062
1100
837
837
865
837
Tip
2
Poraba/m2
Razmak letev (cm)
12
Površinska obdelava strešne kritine
Ponudba kritine TONDACH®
Kritina je lahko naravne opečno rdeče barve, lahko je engobirana, praviloma brez sijaja ali z bledim sijajem, ali glazirana
z nanosom steklene površine, kar ji daje še večjo trajnost,
žlahtnost in sijaj.
Pestra je in bogata. Različne oblike odreza bobrovca,
zarezniki in dvorezniki iz stiskanega ali vlečenega programa.
Tudi barvna paleta je široka. Kupcu omogoča lažjo izbiro za
uresničitev življenjskega cilja. Svoje lastne, lepe in naravne
strehe. Za vse življenje.
TONDACH®. Kvaliteta, estetika, funkcionalnost in trajnost.
SULM
VERSCHIBEZIEGEL
STRANGFALZ
GEPRESST
MEDITERAN
PLUS
CARMEN
FIGARO
NORMA
WIENER
NORMA
FIDELIO
glina
glina
glina
glina
glina
glina
glina
glina
15º +
22º +
15º +
15º +
22º +
22º +
22º +
22º +
22º+
27º+
22º+
22º+
27º+
27º+
27º+
27º+
2,9
2,8
2,9
3,9
3,9
4,0
3,8
3,9
42
41-50
42,34-51,62
47,97-49,14
41
44-50,8
41,42-48,26
42,9-46,8
14,9-16,3
14,5-17,8
14,6-17,8
12,3-12,6
11,6-12,7
11-12,7
10,9-12,7
11,0-12,0
30,6-33,6
28-34
32,2-34,6
35,8-37,2
33,5-37
33,5-39
33,5-39
35,5-39
20
20,1
19,8
22,8
23,3
23,3
23,5
23
široka
barvna
paleta
široka
barvna
paleta
široka
barvna
paleta
široka
barvna
paleta
široka
barvna
paleta
široka
barvna
paleta
široka
barvna
paleta
široka
barvna
paleta
naraven,
engobiran,
glaziran
naraven,
engobiran,
glaziran
naraven,
engobiran
naraven,
engobiran
naraven,
engobiran
naraven,
engobiran
naraven,
engobiran
naraven,
engobiran
vetrna
sponka,
vijak
vetrna
sponka,
vijak
vetrna
sponka,
vijak
vetrna
sponka,
vijak
vetrna
sponka,
vijak
vetrna
sponka,
vijak
vetrna
sponka,
vijak
vetrna
sponka,
vijak
280
320
240
240
240
280
280
240
837
896
726
985
1057
1089
1089
937
13
Vrhunska kakovost
glinenih strešnikov
Danes delniška družba, s tradicijo bogato podjetje CREATON
je vodilno podjetje na trgu na področju bobrovcev in je eden
izmed vodilnih proizvajalcev stiskanih strešnikov v vsej Evropi. CREATON, to pomeni: Dati trgu impulze, podpreti stranke z nadaljnjimi inovacijami in navdušiti vse partnerje z idejo
znamke o novi strešni kulturi. To je tisto, kar znamko CREA-
Tip
Strast do kakovosti
Od vodstva podjetja, zunanjih služb ali zaposlenih na področju logistike, vse do voznikov, ki naše glinene strešnike dostavljajo, vsi smo v službi znamke CREATON, ki je znak zaupanja.
RAPIDO
BALANCE
MAXIMA
DOMINO
RATIO
325 x 502
323 x 502
250 x 410
225 x 400
333 x 403
257 x 437
265 x 445
Polaganje z uporabo sekundarne
kritine od naklona strehe:
18°
14°
14°
22°
14°
18°
18°
Polaganje brez uporabe sekundarne kritine od naklona strehe:
22°
18°
18°
26°
18°
22°
22°
Teža/kos (kg)
4,9
4,4
3
2,9
4,3
4
3,5
Teža/m2 (kg)
41,1
38,2
45,6
43,5
43,4
50,8
42,7
Poraba/m (kos)
8,1
8,4
14,2
14,5
9,5
12,4
11,7
41-44
40,6-43,1
32,8-35,2
32,8-34,8
31-35
34,3-35,4
35,7-38,1
Dimenzija (mm)
2
Razmak letev (cm)
14
TON odlikuje tudi v mednarodni primerjavi. Zraven tega stavi
CREATON na aktiven in napreden nastop na trgu in udarno
prodajno ekipo.
HARMONIE RUSTICO
Barvne možnosti
naravno
rdeča,
rdeča eng.,
naravno
rdeča
ožgana,
toskana eng.,
bakreno
rdeča eng.,
rjava eng.,
črna eng.
Površina strešnika
gladka
gladka
gladka
gladka
gladka
gladka
gladka
Pritrjevanje
naleganje,
vijak,
vetrna
sponka
naleganje,
vijak,
vetrna
sponka
naleganje,
vijak,
vetrna
sponka
naleganje,
vijak,
vetrna
sponka
naleganje,
vijak,
vetrna
sponka
naleganje,
vijak,
vetrna
sponka
naleganje,
vijak,
vetrna
sponka
Kos/paleta
168
192
280
280
240
240
288 / 240
naravno
naravno rdeča,
naravno
rdeča,
rdeča eng.,
rdeča, rdeča
eng., naravno bakreno rdeča toskana eng.,
bakreno
rdeča ožgana, eng., toskana
rdeča eng.,
toskana eng., eng., vinsko
starinsko
bakreno rdeča rdeča eng.,
siva eng.
temno rjava
eng., rjava
eng., skrilnato eng., siva eng.,
siva eng., črna skrilnato siva
eng., rjava
eng.
glazirana
naravno rdeča,
rdeča eng.,
bakreno rdeča
eng., temno rjava
eng., skrilnato siva
eng., antracitna
eng., vinsko rdeča
glazirana, rjava
glazirana, črna
glazirana, kristalno
skrilnato siva
glazirana
naravno rdeča,
naravno rdeča,
bakreno rdeča
bakreno rdeča
eng., vinsko rdeča
eng., vinsko
rdeča eng., siva eng., temno rjava
eng., antracitna
eng., skrilnato
eng., rdeča
siva eng.,
črna mat eng., glazirana, antična
glazirana, vinsko
skrilnato siva
rdeča glazirana,
glazirana, črna
skrilnato siva
glazirana
glazirana, črna
glazirana
10 zapovedi znamke CREATON
S kakovostnimi prednostmi znamke za krovce in arhitekte, za
trgovino z gradbenim materialom in investitorje. Te prednosti
dokazujejo, zakaj se CREATON-ovim glinenim strešnikom
upravičeno zaupa.
• Izvrstna kakovost blagovne znamke
• Obsežen program
• Nove ideje proizvodov
• Visoka ekonomičnost
• Edinstvena barvna paleta
• Navdušujoče lep dizajn
• Najboljši materiali
• Izredno prijazni polaganju
• Varnost s proizvodno visoke tehnologije
• Vzorna prijaznost do okolja
TERRA
OPTIMA
MAGNUM
FUTURA
SINFONIE
PREMION
MZ3
ROMANO
262 x 441
350 x 485
300 x 482
300 x 485
280 x 460
255 x 420
255 x 430
180 x 380
250 x 400
18°
14°
12°
12°
12°
14°
14°
26°
26°
22°
18°
16°
16°
16°
18°
18°
30°
30°
3,7
4,9
4,2
4,9
3,3
3,5
3,5
1,52
2,5
47,3
41,6
47,4
56,3
40,2
49
50,7
54,7
50
11,9
8,2
10,8
10,9
11,6
13,6
14,3
33,6
20
33-38
39-41,1
36-38,8
36,1-38,9
35,4-37,8
34,2-35,7
34,3-34,7
14,5-16,5
27
vse engobe,
vse glazure,
sintran, barve
po naročilu
naravno rdeča,
bakreno rdeča
eng., črna eng.
naravno rdeča, naravno rdeča, naravno rdeča, bakreno
bakreno rdeča bakreno rdeča rdeča eng., vinsko rdeča
eng., temno rjava eng.,
engobirana,
eng., vinsko
siva eng., skrilnato siva
rdeča eng., rjava skrilnato siva
eng., črna mat eng.,
engobirana,
eng., siva eng.,
rdeča glazirana, antična
črna
skrilnato siva
glazirana, vinsko rdeča
engobirana
eng., antracitna
glazirana, rjava glazirana,
eng., vinsko
skrilnato siva glazirana,
rdeča glazirana,
črna glazirana, temno
skrilnato siva
modra glazirana, zelena
glazirana, črna
glazirana
glazirana
naravno rdeča,
naravno
naravno rdeča,
naravno
naravno
rdeča,
bakreno rdeča
rdeča,
rdeča ožgana,
bakreno
eng., rjava eng.,
bakreno
mangan mat eng., rdeča eng., toskana eng.
rdeča,
rjava eng.,
skrilnato siva
eng., črna
starinsko
eng., črna mat
mat eng.,
siva eng.,
vinsko rdeča eng., vinsko rdeča
vinsko rdeča
glazirana, rjava
glazirana,
glazirana
glazirana, črna
črna
glazirana, kristalno
glazirana
skrilnato siva in
črna glazirana
BOBROVEC BOBROVEC
KLASSIK
ZAREZNI
gladka
gladka
gladka
gladka
gladka
gladka
gladka
gladka
gladka
naleganje,
vijak,
vetrna
sponka
naleganje,
vijak,
vetrna
sponka
naleganje,
vijak,
vetrna
sponka
naleganje,
vijak,
vetrna
sponka
naleganje,
vijak,
vetrna
sponka
naleganje,
vijak,
vetrna
sponka
naleganje,
vijak,
vetrna
sponka
naleganje,
vijak,
vetrna
sponka
naleganje,
vijak,
vetrna
sponka
288
168
240
192
240
240
240
528/480
324
15
Opečna kritina - Korec
Korec gladek
Spada med ekološke izdelke, se pri nas široko uporablja,
objekt trajno ščiti in mu daje svojevrstno podobo. Glina kot
naraven gradbeni material ustvarja zdrave in udobne bivalne
pogoje. Zmožnost absorbiranja in oddajanja odvečne vlage
omogoča sušenje kritine in strešne konstrukcije, dobra zasnova in izvedba omogočata stanovalcem idealne bivalne
pogoje v vseh letnih časih.
Je kakovostna in vsestransko preizkušena opečna kritina,
značilna za kulturno krajino, razpeto med gorami in morjem.
Z njo prekrivajo stanovanjske, poslovne in javne zgradbe, nepogrešljiva je pri restavriranju zgradb kulturno-zgodovinske
in arhitekturne dediščine. Strehe uspešno kljubujejo poletni
vročini in zimskim vetrovnim razmeram. Z novo proizvodno
linijo dosega korec vrhunsko kvaliteto, kar ga uvršča med
najboljše opečne kritine.
Strehe iz gladkega korca imajo mehko valovito površino z
zabrisanimi robovi. Uporabimo lahko gladek korec v naravni
opečnati barvi ali ga za večjo barvitost strehe kombiniramo z
drugimi barvnimi korci.
Je poleg gladkega najbolj razširjen tip korca. Črte nekoliko
razdelijo ovalne površine, poudarijo vzdolžne linije, ter izoblikujejo značilen relief strehe.
Korec z nosom
Nadgrajuje tehnologijo pokrivanja z vidika utrjevanja korcev na
oletvanih prezračevanih strehah. Vgrajujemo ga kot spodnji
KOREC GLADEK
KOREC S
ČRTO
KOREC
GLADEK
PRESTIGE
KOREC
S ČRTO
PRESTIGE
STREŠNIK
ALPE
JADRAN
STREŠNIK
ALPE JADRAN
ŠIROKI
180/140, 450,
70/50
180/140, 450,
70/50
180/140, 450,
70/50
180/140, 450,
70/50
190/150, 450,
70/45
215/175, 450,
70/45
15° ob ustreznem
preklopu
15° ob
ustreznem
preklopu
15° ob
ustreznem
preklopu
15° ob
ustreznem
preklopu
15° ob
ustreznem
preklopu
15° ob
ustreznem
preklopu
Teža/kos (kg)
1,9
1,9
1,9
1,9
2,0
2,35
Teža/m (kg)
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
51
14,5 (kot
zgornji korec)
14,5 (kot
zgornji korec)
14,5 (kot
zgornji korec)
14,5 (kot
zgornji korec)
14,5 (kot
spodnji korec)
12 (kot
spodnji korec)
34-37
34-37
34-37
34-37
34-37
34-37
Barvne možnosti
opečnato rdeča, antični,
istrski, primorski,
francoski, kraški, soški,
rodos, korintos
opečnato
rdeča
opečnato
rdeča
opečnato
rdeča
opečnato
rdeča
opečnato
rdeča
Površina strešnika
gladka
gladka
gladka
gladka
gladka
gladka
Pritrjevanje
purpen, vijak, kljukice ali
kombinacija le teh
purpen, vijak,
kljukice ali
kombinacija
le teh
purpen, vijak,
kljukice ali
kombinacija
le teh
purpen, vijak,
kljukice ali
kombinacija
le teh
purpen, vijak,
kljukice ali
kombinacija
le teh
purpen, vijak,
kljukice ali
kombinacija
le teh
Kos/paleta
312
312
312
312
312
260
Tip
Dimenzija (mm)
Polaganje z uporabo
sekundarne kritine od
naklona strehe
2
Poraba/m2 (kos)
Razmak letev (cm)
16
Korec s črtami
korec - zataknemo ga za vzdolžno letev in po potrebi pribijemo. Skladen je z ostalimi vrstami korcev, katere kot zgornje pritrjujemo s kljukami ali vijaki.
Barvani (engobirani) korci
Imajo enake lastnosti kot navadni rdeči korci, le da je zgornja
površina pobarvana z engobno barvo, ki se jo pred žganjem
razprši na površino posušenega korca. Barva je sestavljena
iz kovinskega pigmenta in talila, ki se med samim žganjem s
postopkom sintranja zatali z opečno črepinjo, kar zagotavlja
barvi dober oprijem in obstojnost. Tako ustvarimo na zgornji
površini manj sijočo glazuro, kar daje korcem naraven izgled.
Strešniki
Strešniki so kakovostna in univerzalna kritina s podobnimi
lastnostmi kot korec, le da imajo trapezno obliko. Ta daje
streham svojevrstno podobo, ki ni več valovita kot pri korcih,
temveč ima izrazitejšo “progasto” površino, kot da bi strešnike ločevale navpične črte. Kombiniranje strešnikov in korcev
ne vpliva na podobo strehe, dobro pa vpliva na stabilnost in
pohodnost strehe.
Dodatni opečni elementi
Omogočajo kakovostno izvedbo zaključnih krovskih del. Krepijo estetski videz strehe in utrjujejo njeno funkcionalnost.
KOREC
Z NOSOM
ANTIČNI KOREC
ISTRSKI KOREC
PRIMORSKI
KOREC
FRANCOSKI
KOREC
KRAŠKI KOREC
SOŠKI KOREC
180/140, 450,
70/50
180/140, 450,
70/50
180/140, 450,
70/50
180/140, 450,
70/50
180/140, 450,
70/50
180/140, 450,
70/50
180/140, 450,
70/50
15° ob
ustreznem
preklopu
15° ob
ustreznem
preklopu
15° ob
ustreznem
preklopu
15° ob
ustreznem
preklopu
15° ob
ustreznem
preklopu
15° ob
ustreznem
preklopu
15° ob
ustreznem
preklopu
2
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
14,5 (samo kot
spodnji korec)
14,5 (samo kot
zgornji korec)
14,5 (samo kot
zgornji korec)
14,5 (samo kot
zgornji korec)
14,5 (samo kot
zgornji korec)
14,5 (samo kot
zgornji korec)
14,5 (samo kot
zgornji korec)
34-37
34-37
34-37
34-37
34-37
34-37
34-37
opečnato rdeča
z rumeno-črno
engobo
opečnato rdeča
z rumeno-črno
engobo
opečnato rdeča
s črno engobo
in rumeno-belim
posipom
opečnato rdeča z
rumeno engobo
in črnim posipom
opečnato rdeča
opečnato rdeča z opečnato rdeča z
črno engobo
rumeno engobo
gladka
gladka
gladka
gladka
gladka
gladka
gladka
naleganje
purpen, vijak,
kljukice ali
kombinacija le
teh
purpen, vijak,
kljukice ali
kombinacija le
teh
purpen, vijak,
kljukice ali
kombinacija le
teh
purpen, vijak,
kljukice ali
kombinacija le
teh
purpen, vijak,
kljukice ali
kombinacija le
teh
purpen, vijak,
kljukice ali
kombinacija le
teh
240
312
312
312
312
312
312
17
BETONSKE KRITINE
Material za izdelavo betonskih strešnikov je beton. Beton je mešanica peska (proda, gramoza, drobirja,
žlindre...) in veziva (cement). Trdnost betona je odvisna predvsem od marke cementa, razmerja ter granulacije
in trdnosti peska ter vsebnosti vode. V današnjem času je zaradi svojih izrednih mehanskih lastnosti najbolj
uporabljen gradbeni material povsod, kjer se zahteva visoka tlačna odpornost in trdnost.
Cement je prašnat material, ki se kot vezivo pridobiva iz apnenca ter silikatnih glin z žganjem pri visoki temperaturi (nad 1500 °C) in mletjem. Pri izdelavi betona je trdota betona odvisna od trdote (marke) cementa, ki
se vgrajuje, velikosti agregatnih zrn, oblike agregatnih zrn in vodocementnega razmerja.
Betonski strešniki odstopajo zaradi visoke trdote in se odlikujejo po nosilnosti, trajnosti, odpornosti na UV
žarke, odpornosti proti kislinam in lugom ter estetski vrednosti. Strešniki so negorljivi, mrazoodporni, zmrzlinsko odporni in toplotno izolativni. Gostota je okoli 2200 kg/m3, toplotna prevodnost 1,5 W/mK in difuzijski
upor 30.
Betonski strešniki se proizvajajo tako, da se v velikih mešalcih s pomočjo točno določenih idealnih receptur
zmeša betonska masa, v katero se predhodno doda tudi barvilo za strešnike. Nato se masa pod velikim
pritiskom vtisne v posebne kalupe, da dobimo obliko ustreznega strešnika. Strešniki po tekočem traku potujejo do naslednjega stroja, kjer se opravi površinska zaščita strešnika. Na naslednji točki se toplotno fiksira
zunanji obrizg. Strešniki nato potujejo do posebnih regalov, ki omogočajo idealno zračenje med strešniki.
Strešniki se v kontroliranem okolju zračno sušijo pri 60 °C nekaj ur. Nato se zračno suši minimalno 28 dni, da
se doseže zakonsko potrebnih 80 odstotkov tlačne trdnosti. Tu je potrebno poudariti, da betonski strešnik s
časom pridobiva še vso ostalo trdnost. Za vsako šaržo betonske mase se odvzame testno kocko, ki se pred
dobavo blaga testira.
Odpornost na zunanje vplive se poveča z barvanjem strešnikov. Tako se s posebnimi nanosi doseže še
izboljšana odpornost na UV žarke, odpravi možnost nastanka mahu in alg, ter ustvari gladka, nevpojna
površina. Betonski strešniki so trdni, odporni na udarce in točo ter zagotavljajo dolgoletno uporabnost na
vaši strehi.
18
Samo najboljše je dovolj dobro. Strešniki Bramac so izdelani izključno iz naravnih surovin: portlandskega cementa, mletega peska in železooksidnih pigmentov, ki se skupaj z vodo zgostijo
v po EU standardu EN 490 visokokakovostni beton. V primerjavi z ostalimi strešnimi materiali
postajajo s časom še čvrstejši in tako omogočajo dolgo življenjsko dobo strešnikov Bramac.
Proizvodnja strešnikov je avtomatska, brez odpadkov, ki bi ogrožali okolje. Nenehen nadzor kakovosti med proizvodnjo, pa tudi zunanji preizkusi so osnova za 30-letno jamstvo za poškodbe
ob zmrzali. Do morebitnih razlik v barvi pride zaradi uporabe naravnih surovin. Poleg tega so
te razlike lahko posledica tudi onesnaženosti okolja ali tehnoloških dogajanj med procesom
vezave. Vendar so te le začasne in niso znak pomanjkljive kakovosti. Spremembe na površini
strešnika so lahko tudi kot posledica vpliva okolja.
19
Območje uporabe
Kakovost
Strešniki so uporabni za vse poševne strehe (dvokapne,
enokapne, čopaste) v vseh podnebjih in na vseh nadmorskih
višinah. Za individualno oblikovanje lahko izbirate med
desetimi različnimi modeli in štirinajstimi barvami strešnikov
Bramac. Tako bo streha čisto po vašem okusu, prilagojena
arhitekturi vaše hiše, okolici in pokrajini.
Strešnike izdelujemo po licenci avstrijskega podjetja Bramac.
Z več kot 130 preizkusi pri vsaki proizvodnji strešnikov
nadzorujemo brezhibnost njihove kakovosti. Nadzor se začne
pri izbiri surovin, kot so visokokakovostni pesek, apnenec in
glina, ki se žgeta v portlandski cement, ter voda, in konča pri
embalaži, ki je primerna za izdelek.
Poleg tega so vsi delovni in proizvodni postopki v vseh
Bramacovih obratih urejeni po standardih ISO 9001:2000.
Tip
Dimenzija (mm)
TEGALIT
KLASIK
PROTECTOR PLUS
KLASIK
PROTECTOR
330 x 420
330 x 420
330 x 420
330 x 420
Polaganje z uporabo
sekundarne kritine od
naklona strehe:
25°
20°
15°
15°
Polaganje brez uporabe
sekundarne kritine od
naklona strehe:
35°
30°
22°
22°
Teža/kos (kg)
4,5
5,2
4,3
4,3
Teža/m2 (kg)
ca. 50
ca. 52
ca. 43
ca. 43
11
10
10
10
28-31
31,5-33
31,5-34
31,5-34
opečno rdeča,
rdeče rjava,
temno rjava,
briljantno črna
opečno rdeča,
rdeče rjava,
temno rjava,
briljantno črna,
grafitno siva
Poraba/m2 (kos)
Razmak letev (cm)
Barvne možnosti
Površina strešnika
20
REVIVA
opečno rdeča,
antik,
briljantno črna
antik,
briljantno črna,
grafitno siva
gladka
gladka
gladka
gladka
Pritrjevanje
naleganje,
žebelj,
vijak
naleganje,
žebelj,
vijak
naleganje,
žebelj,
vijak
naleganje,
žebelj,
vijak
Kos/paleta
168
180
252
252
S tem je Bramac eno prvih podjetij v industriji gradbenih
materialov, ki ves čas zagotavljajo stalno visoko raven storitev
(ta je vedno občutno višja, kot je zakonsko zahtevano).
Bramacova kakovost je že pregovorna, kar dokazuje 30
let jamstva na material. V tem času kupcu brezplačno
nadomestimo vse betonske strešnike Bramac, ki dokazljivo
ne ustrezajo zahtevam, navedenih v standardih EN 490 in
EN 491. Hkrati za isti čas dodatno jamčimo za poškodbe ob
zmrzali.
O kakovosti Bramacovih izdelkov se je do danes prepričalo
že preko 100.000 lastnikov hiš v Sloveniji. Kakovost so
potrdili tudi strokovnjaki: vsi strešniki so odlikovani z znakom
kakovosti Zveze avstrijskih izdelovalcev betonskih in končnih
izdelkov ter z avstrijskim znakom za kakovost, vsi izdelki pa
so tudi preverjeni po evropskih predpisih. Strešniki modela
Klasik, Donav in Rimski so prejemniki slovenskega priznanja
znaka kakovosti v graditeljstvu, ki ga podeljuje ZRMK.
RIMSKI
ADRIA
DONAV
KLASIK
STANDARD
SIVEC
BRAMAC 7°
333 x 420
333 x 420
332 x 420
330 x 420
330 x 420
365 x 480
15°
15°
15°
15°
15°
7°
22°
22°
22°
22°
22°
4,6
4,7
4,6
4,3
4,3
5,1
ca. 46
ca. 47
ca. 46
ca. 43
ca. 43
ca. 40
10
10
10
10
10
8,1
31,5-34
31,5-34
31,5-34
31,5-34
31,5-34
36,5-37,5
opečno rdeča,
antik
magico
opečno rdeča,
rdeče rjava,
črna
češnja,
rubin,
črna
naravno siva
opečno rdeča,
črna
gladka
gladka
gladka
gladka
gladka
gladka
naleganje,
žebelj,
vijak
naleganje,
žebelj,
vijak
naleganje,
žebelj,
vijak
naleganje,
žebelj,
vijak
naleganje,
žebelj,
vijak
naleganje,
žebelj,
vijak
252
252
252
252
252
168
21
VLAKNOCEMENTNE KRITINE
Vlaknocementne plošče so sestavljene iz mešanice cementa, peska ter naravnih vlaken (celuloza) ali
sintetičnih vlaken (steklena, PVC), kar omogoča izdelavo trdne in strukturno razgibane kritine. Zaradi sestave
spadajo med kompozitne materiale, katerih lastnost je bistveno večja tlačna in natezna trdnost.
Prvo generacijo vlaknocementnih plošč so začeli proizvajati koncem 19. stoletja, razmah pa je doživela z
masovno proizvodnjo azbestno-cementnih plošč v začetku 20. stoletja. V začetku proizvodnje so se uporabljala azbestna vlakna kot vezivo, kar je omogočalo hitro in cenovno ugodno proizvodnjo plošč na tekočem
traku. Plošče so odlikovale trdnost, lahka obdelava, požarna odpornost in cena. Šele mnogo kasneje so se
ljudje zavedli strupenosti azbesta, kar je privedlo do ukinitve azbesta kot vezivnega materiala. Nadomeščati
so ga začeli asfalt, fiberglas, kovinski delci, steklo, les, polipropilen, kevlar, najlon, polietilen, celuloza, kamena volna itd.
Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja so prišla v uporabo naravna, celulozna vlakna, razmah in razvoj
znanj in tehnologije pa je omogočil izdelavo druge generacije vlaknocementnih plošč, kot jih poznamo danes.
Proizvodnja plošč poteka tako, da se v velikem silosu nameša idealno razmerje cementa in finega peska, ter
doda pripravljena idealna mešanica celuloznih vlaken, vode in dodatkov. Masa potuje skozi valje in kalupe,
kjer se večslojno nanaša na neskončen trak in pod veliko silo preša ter oblikuje na tekočem traku. Sledi
dolžinski odrez in sušenje na kalupih, dokler se plošče ne zložijo in pripravijo za dobavo.
Gostota vlaknocementnih plošč je okoli 1700 kg/m3, toplotna prevodnost 0,56 W/mK in difuzijski upor 200.
Nove vlaknocementne plošče odlikuje njihova naravna sestava in ekološka neoporečnost, vsestranska uporabnost, hitro polaganje, prekritje pri nizkih naklonih, trdnost, ognjevarnost, korozijska odpornost, paroprepustnost in odpornost na različne zunanje vplive.
Strešne vlaknocementne plošče se proizvajajo kot valovita ali ravna kritina. Poleg naravno sive barve je
možna izbira v različnih barvnih odtenkih.
22
Landini
Podjetje Landini Spa je največji italijanski proizvajalec vlaknocementnih valovitih plošč. Proizvodnja se razteza na 220.000
m2 površine, od katerih je prek 80.000 m2 pokritih. S konstantnim razvojem, lastnim laboratorijem in znanjem so ustvarili
vseevropsko prodajno mrežo, ki sega od Velike Britanije na
severu do Tunizije na jugu, ter Ukrajine na vzhodu do Francije
na zahodu.
Podjetje Landini Spa je bilo ustanovljeno leta 1954 in se je že
od začetka osredotočilo na proizvodnjo in prodajo izdelkov iz
vlaknocementa za gradbeno industrijo. V letu 1963 so pričeli
s proizvodnjo prvih vlaknocementnih valovitih plošč. Podjetje
od leta 1989 za proizvodnjo valovitih plošč ne uporablja azbestnih vlaken, temveč izključno PVA vlakna.
Podjetje Landini ima certifikat proizvodnje UNI EN ISO 9001,
pod katerim se proizvajajo tudi vlaknocementne strešne plošče, ki ustrezajo evropskim standardom UNI EN 494.
Ti izdelki so primerni za strehe na individualnih, industrijskih,
javnih in kmetijskih zgradbah.
Visoka kakovost plošč je zagotovljena s pravilno mešanico
cementa, sintetičnih PVA in organskih vlaken ter je rezultat
večletnih poskusov, preverjanj in izkušenj na terenu.
Brezazbestne vlaknocementne plošče EUROPA so v proiz-
vodnji več kot 20 let, z letno proizvodnjo 10 milijonov kvadratnih metrov kritine. Proizvodnja zadošča vedno naraščujočim željam in potrebam po narav07
EN 494
nih, ekoloških materialih in naravi prijazni proizvodnji. Kakovost dokazujejo
tudi številni evropski certifikati, ki jih je
plošča Europa z leti pridobila po vsej
Evropi.
Inovativna proizvodna linija uporablja
najbolj učinkovite tehnologije v proizvodnji. V liniji procesa se uporablja po07
sebna linija Hatschek, katera na vsako
EN 494
ploščo v procesu proizvodnje ustvarja
pritisk 3500 t/m2, kar zagotavlja homogenost in trdnost plošč. Končni rezultat
je plošča, ki bo po mnogo letih še vedno kljubovala vsem atmosferskim vplivom. Plošče Landini
Europe so ojačane z varnostnimi trakovi, ter so debeline 6,5
mm. Plošče so dobavljive tako v naravni barvi, kot v 15 barvnih odtenkih z veliko izbiro dodatnih elementov za streho, kot
so slemenjaki, kapni in stranski zaključki, odzračniki in strešne line.
Any Co Ltd, P.O. Box 21, B 1050
Any Co Ltd, P.O. Box 21, B 1050
07
EN 494
FIBRE CEMENT PROFILED SHEETS FOR ROOFING AND INTERNAL
FIBRE CEMENT
PROFILED
SHEETS
FORCOVERING
ROOFING AND INTERNAL
AND
EXTERNAL
WALL
AND EXTERNAL WALL COVERING
PRODUCTIVE TECHNOLOGY
PRODUCTIVE TECHNOLOGY
CORRUGATION
HEIGHT
CORRUGATION HEIGHT
NT
NT
40
to 80 mm
40 to 80 mm
CLASS
CLASS
C1X
C1X
IMPACT
IMPACTRESISTANCE
RESISTANCE
PASS
PASS
REACTION
REACTIONTOTOFIRE
FIRE
A1
A1
EXTERNAL
EXTERNALFIRE
FIREPERFORMANCE
PERFORMANCE
BB roof
to satisfy)
satisfy)
roof (deemed
(deemed to
LANDINI S.p.A. - Via E: Curiel 27/A - Castelnovo di Sotto (RE)
LANDINI S.p.A. - Via E: Curiel 27/A - Castelnovo di Sotto (RE)
07
EN 494
PLAQUE PROFILEE EN FIBRES-CIMENT RENFORCE PAR BANDE
EN POLIPROPILENE
POUR COUVERTURE
PLAQUE PROFILEE
EN FIBRES-CIMENT
RENFORCE PAR BANDE
EN POLIPROPILENE POUR COUVERTURE
TECHNOLOGIE PRODUCTIVE
TECHNOLOGIE PRODUCTIVE
HAUTEUR DE L’ONDE
HAUTEUR DE L’ONDE
CLASSE
CLASSE
RESISTANCE AUX CHOCS
NT
NT
De 40 à 80 mm
De 40 à 80 mm
C1X
C1X
CONFORME
RESISTANCE
CHOCS
CLASSE DE AUX
REACTION
AU FEU
CONFORME
A1
CLASSE
DE REACTION
AU FEU
B roof (satisfaisant)
PRESTATION
AU FEU EXTERIEUR
(EXTERNE) A1
PRESTATION AU FEU EXTERIEUR (EXTERNE) B roof (satisfaisant)
Tip
EUROPA P177 5-VALNA
EUROPA P146 7-VALNA
EUROPA P177 6-VALNA LOČNA
Dimenzija (mm)
920 x 1250 - 920 x 3050
1054 x 1220 - 1054 x 3050
1097 x 1220 - 1097 x 2600
od 7° naprej
od 7° naprej
od 10° naprej
19
19
20
Polaganje brez uporabe sekundarne kritine od naklona strehe:
Teža/kos (kg)
Teža/m (kg)
2
Poraba/m2
20,71
19,95
20
od 1,09
od 1,05
od 0,99
Razmak letev (cm)
do 105
do 100
do 100
Barvne možnosti
15 barv
15 barv
6 barv
1,15
1,285
1,338
Pritrjevanje
samovrtalni vijak
samovrtalni vijak
samovrtalni vijak
Kos/paleta
50
50
50
Površina strešnika (m )
2
23
Esalove kritine za sodoben
in estetski videz streh
Vlaknocementne plošče ESAL odpirajo širok manevrski prostor za gradnjo streh in fasad. Različni izdelki, formati in barve
plošč se med seboj odlično kombinirajo in dopuščajo možnost oblikovanja edinstvenih stavbnih rešitev, ki so odraz arhitektovih ustvarjanj ali porabnikovih želja in potreb.
Tip
VALOVITKA 5
LOČNA VALOVITKA 5
VALOVITKA 8
1250 x 920
1250 x 920
1250 x 1000
/
/
/
od 7° naprej
od 7° naprej
od 7° naprej
Teža/kos (kg)
17,5
17,5
16,8
Teža/m (kg)
19,07
19,07
17,47
Poraba/m2
1,09
1,09
1,04
Razmak letev (cm)
105
105
105
rdeča,
rjava,
temno siva,
svetlo siva,
naravno siva - nebarvana
naravno siva - nebarvana
rdeča,
rjava,
temno siva,
svetlo siva,
naravno siva - nebarvana
1,15
1,15
1,25
Pritrjevanje
samovrtalni vijak
samovrtalni vijak ali velo vijak
samovrtalni vijak
Kos/paleta
100
100
100
Dimenzija (mm)
Polaganje z uporabo
sekundarne kritine od
naklona strehe:
Polaganje brez uporabe
sekundarne kritine od
naklona strehe:
2
Barvne možnosti
Površina strešnika (m2)
24
Esalove kritine, ki se odlično obnesejo pri novogradnjah kot
pri prenovah objektov, dosegajo visoko kakovost in izpolnjujejo vse zahteve v sodobnem gradbeništvu. Zagotavljajo
prijetno, varno in brezskrbno bivanje, kakor tudi prispevajo k
vrhunskim arhitekturnim rešitvam in varovanju okolja.
Strešna kritina Valovitka®
Strešna kritina Valovitka je razvita na osnovi lastnosti vlaknocementnega materiala, ki omogoča neomejene možnosti
razgibanih izvedb in zagotavlja visoko zanesljivost v uporabi.
Plošče s poudarjenimi vertikalnimi linijami ne le ustvarjajo naravno valovanje kritine, temveč zagotavljajo tudi visoko statično trdnost. Prednost valov je v intenzivnem prezračevanju
strehe in s tem dodatnem preprečevanju nastajanja kondenza. Prekrivanje na preklop omogoča posameznim ploščam,
da ne izstopajo, kontinuirano gibanje pa je veliko bolj izrazno.
Petvalna Valovitka je namenjena prekrivanju streh stanovanjskih hiš in zahtevnejših objektov, saj omogoča številne kombinacije z raznovrstnimi ročno oblikovanimi fazonskimi kosi
RK 400x400 EP
v barvi plošč. Poleg tega ima vgrajene varnostne trakove, ki
zmanjšujejo nevarnost padca skozi streho. Osemvalna Valovitka je namenjena predvsem enostavnejšim streham. Z blagim valovanjem ustvari preprosto in naravno streho.
Ravna kritina
Ravna kritina se najbolj prilega streham stanovanjskih hiš in
družbenih objektov. Primerna je za najzahtevnejše arhitekturne izvedbe, ker omogoča lom strešine, prehod na fasado ter
izvedbo globeli, slemena, grebena in podobno. Nudi rešitve
za najbolj razgibane strešne površine z nakloni od 15° dalje.
S svojo gladko površino, različnimi dimenzijami in sistemi pokrivanja ter načinom pritrjevanja s kljukicami, ustvarja izredno
eleganten videz streh.
RK 400x400 DP
RK 720x400 DP
400 x 400
720 x 400
od 18° do 25°
od 15° do 25°
od 18° do 25°
od 25° naprej
od 25° naprej
od 25° naprej
1,44
1,56
2,98
14,98
27,30; 25,58; 24,02
24,44; 23,84
10,4
17,50; 16,40; 15,40
8,20; 8,00
14, 15, 16
19
30, 31
rdeča,
rjava,
temno siva,
svetlo siva,
naravno siva - nebarvana
rdeča,
rjava,
temno siva,
svetlo siva,
naravno siva - nebarvana
rdeča,
rjava,
temno siva,
svetlo siva
0,16
0,16
0,288
kljuka
kljuka
kljuka
600
600
300
25
KOVINSKE KRITINE
Uporaba in razvoj kovinskih kritin sega od postavitve bakrene kritine na templju v Jeruzalemu 970 let pr. n.
št. Uporaba bakrene strehe je bila zaradi svoje visoke ekonomske vrednosti rezervirana predvsem za dražje
objekte in cenjena zaradi svoje odpornosti na potrese in močne vetrove. Po začetku uporabe odtočnih sistemov pa tudi zaradi čistosti vode, ki se je shranjevala. Z razvojem industrije se je omogočila masovna in avtomatizirana proizvodnja kovinskih kritin, ki so se v začetku uporabljale za industrijske objekte in kasneje tudi
v individualnih domovanjih. Med kovinami sta v uporabi predvsem jeklo in aluminij. Baker, cink in titan pa se
uporabljajo predvsem na podlagi arhitekturnih zahtev.
Jeklo ima gostoto 7800 kg/m3, toplotna prevodnost 58,5 W/mK in difuzijski upor ∞. Lastnosti jekla so visoka
tlačna in natezna trdnost, elastičnost, razmerje med nosilnostjo in porabo materiala, visoka reciklažna vrednost in negorljivost. Zaradi korodiranja jekla so se razvili različni tipi zaščite, med katerimi so najpogostejši
barvanje, galvanizacija in cinkanje.
Kakovost jeklenih kovinskih kritin je odvisna predvsem od debeline nanosa cinka na jeklo, načina obdelave
in debeline pločevine. Kovinske kritine obstajajo kot osnovna pocinkana pločevina, ki je zaščitena z barvo ali
epoksidnimi in poliesterskimi premazi, kritina z zunanjim nanosom naravnega granulata, kritina z izolacijo na
spodnji strani ali kot t. i. sendvič paneli, kjer je izolacija med dvema ploščama pločevine.
Oblikovanje jekla omogoča izdelavo valovitih in trapeznih panelov ter kovinskih strešnikov različnih dimenzij
in oblik.
V odvisnosti od izbora tipa kritine omogočajo polaganje v vseh naklonih od 0° do 90°. Odlikuje jih dolga življenjska doba 50-200 let, majhna obremenitev na ostrešje, ognjevarnost in odpornost proti vetru in potresu.
26
Kovinska strešna kritina Gerard
Gerardovi enkratni jekleni strešniki imajo lep izgled, dolgo
življensko dobo, poleg tega pa so varni in trpežni v vsakem
bivalnem okolju. Strešniki Gerard so že dokazali odpornost
na vremenske vplive in na potresno aktivnost.
Strešna kritina Gerard lahko izboljša videz in zaščito vsake
stanovanjske ali poslovne zgradbe. Vsaka plošča je izdelana
iz visokokakovostnega jekla, prevlečena s cink – aluminijem,
STREŠNIK
KLASIK
Tip
STREŠNIK
TRADICIONAL
ki ji daje trdnost, tradicionalni videz pa še polepša sloj kamnitih drobcev.
Strešna kritina Gerard je oblikovana v skladu s tradicijo
in polepša arhitekturni slog vsake hiše ali druge zgradbe.
Široka barvna paleta omogoča ustvarjalnost pri izbiri barvnih
kombinacij. Prednost Gerarda pred ostalimi kritinami je v tem,
da ima Gerard posip iz naravnega kamenja, ki ni umetno
obarvano in se z leti ne razbarva.
STREŠNIK
MILANO
STREŠNIK
CORONA
STREŠNIK
OBERON
STREŠNIK
MEDITERAN
1323 x 370
1323 x 370
1310 x 370
1310 x 370
1320 x 370
1160 x 370
dolžina prekritja
1270 mm
dolžina prekritja
1270 mm
dolžina prekritja
1250 mm
dolžina prekritja
1250 mm
dolžina prekritja
1260 mm
dolžina prekritja
1100 mm
Polaganje z uporabo sekundarne
kritine od naklona
strehe:
9°
12°
12°
12°
17°
12°
Teža/kos (kg)
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
Teža/m2 (kg)
7
7
7
7
7
7
2,15
2,15
2,24
2,2
2,2
2,6
368
368
368
368
368
368
granitno
zelena, temno
rjava, opečno
rdeča,črna
svetlo opečna,
antično rdeča,
opečno rdeča
Dimenzija (mm)
Poraba/m (kos)
2
Razmak letev (mm)
Barvne možnosti
temno rjava,
črna, opečno
rdeča, rdeča,
granitno zelena,
siva, svetlo
rjava, črno siva,
svetlo opečna,
zelena, modra
črna, temno
rjava, opečno
rdeča, rdeča
antik, črna,
opečno rdeča
siva, črno
siva, svetlo
rjava,granitno
zelena, rdeča,
črna, temno
rjava
Površina strešnika
hrapava
hrapava
hrapava
hrapava
hrapava
hrapava
žebelj
žebelj
žebelj
žebelj
žebelj
žebelj
Pritrjevanje
27
R
Jeklena kritina s pe{~enim posipom
Jekleni strešniki ROSER so narejeni v skladu s strogimi mednarodnimi merili kakovosti. Vsaka osnovna plošča debeline
0,45 mm iz patentiranega Galvalume jekla je zaščitena z Al-Zn galvansko zaščito in s čistim akrilnim osnovnim premazom. Sledi plast akrilne barve ter nanos mineralnega peščenega posipa. Le-ta daje očesu prijazen naraven videz, nudi
dodatno zaščito pred UV žarki ter poskrbi, da jekleni strešniki
ohranijo svoj izgled dolgo vrsto let.
Strešniki SPANY, ROSER BOND so eni izmed najbolj popularnih jeklenih strešnikov na svetu. S svojo tradicionalno obliko in izgledom ter možnostjo izbire različnih barv, bodo čudovito prekrili še tako zahtevno streho in zadovoljili vse vaše
potrebe. Naj bo to individualna hiša, blok, industrijska hala ali
pa samo nadstrešek, s strešniki ROSER BOND boste imeli
varno, odporno in naravno lepo streho nad glavo.
Prednosti in lastnosti
Nizka teža: Do 7-krat nižja teža v primerjavi s klasičnim betonskim ali glinenim strešnikom in tako posledično mnogo
manjša obremenitev za ostrešje in cel objekt.
Prekrivanje stare strehe: Nizka teža in poseben sistem
polaganja omogočata prekrivanje stare strehe brez odstranjevanja starih strešnikov (bitumenski strešniki, ipd.).
Potresno varni: Manjša teža kritine in s tem manjša obremenitev ostrešja in nosilnih sten povečuje proti-potresno varnost objekta. Poseben način pritrjevanja z žeblji ali vijaki pa
zagotavlja, da strešniki ne odpadejo in zagotavljajo stabilnost
samega ostrešja.
Tip
Dimenzija (mm)
Polaganje z uporabo sekundarne kritine od naklona strehe
Teža/kos (kg)
Za vse naklone: Primerni so za polaganje že od izjemno položnih streh 12 stopinj naklona, pa do popolnoma vertikalnih
mansardnih streh naklona 90 stopinj.
Odporni na ekstremno vreme: Lastnosti jekla, združene z
lastnostmi kamna in akrilnih barv ter posebnega sistema pokrivanja s horizontalnim prepletanjem in pritrjevanjem, zagotavljajo veliko odpornost na možne vetrove, visok sneg, točo
ter ostale ekstremne vremenske vplive.
Požarno varni: So negorljivi in tako ščitijo objekt pred požari.
Iz izredno odpornih materialov: Vsi strešniki so narejeni
iz Galvalume jekla, zaščitenega z Al-Zn zaščito, kar jim daje
izjemno odpornost na prerjavenje in s tem dolgo življenjsko
dobo.
Garancijski rok: Strešniki se ponašajo z garancijskim rokom 50 let na prerjavenje, ocenjena življenjska doba pa je
preko 80 let. To pomeni, da si z nakupom teh strešnikov rešimo problem strehe za celo življenje. Ker tako ni nadaljnih
posegov v streho, je tudi strošek, preračunan na življenjsko
dobo, precej manjši od klasičnih betonskih ali glinenih kritin.
SPANY
ROSERBOND
1320 x 410
1340 x 410
12 - 90°
12 - 90°
3
3
Teža/m (kg)
6,5
6,5
Poraba/m2
2,15
2,11
2
Razmak letev (cm)
Barvne možnosti
Površina strešnika (m )
2
28
Obstojnost: Nanos mineralnega peščenega posipa dodatno ščiti strešnik pred UV sevanjem, tako da je barva strešnikov obstojna vso življenjsko dobo.
37,5
37,2
temno rjava, opečno rdeča
črna
0.465
0.495
Pritrjevanje
žebelj
žebelj
Kos/paleta
po potrebi
po potrebi
Decra
Že več kot 50 let strešno kritino Decra uporabljajo po vsem
svetu. Zaradi dobrih izkušenj v skrajno različnih podnebnih razmerah se je izkazala kot vrhunska strešna kritina, ki kljubuje še
tako ekstremnim vremenskim neprilikam. Strešna kritina Decra,
narejena na Danskem, je primerna za pokrivanje novogradenj
ali sanacije tako individualnih kot javnih objektov v urbanih središčih ali na podeželju. Zaradi velikega izbora dodatnih elementov je primerna za arhitekturno najzahtevnejše objekte.
Osnova kritine Decra je 0,45 mm galvanizirana, alucinkana jeklena pločevina, na obeh straneh zaščitena s protikorozijskim
premazom. Na spodnji strani je plast zaščitnega poliestrskega
laka, na vrhnji pa nanos akrilne smole in posip iz naravnega mineralnega granulata, na voljo v šestih barvah. Posip daje kritini
naraven videz in učinkuje kot zvočna zaščita pred hrupom, ki
ga povzročajo padavine. Končni sloj je prozorni akrilni premaz.
Pri izdelavi uporabljeni postopek dupleks (pocinkanje in oslojitev) omogoča največjo možno zaščito kritine. Je izredno lahka,
Tip
CLASSIC
Sestava
Dimenzija (mm)
saj tehta le 6,7 kg/m2 in je zelo primerna za statično šibka oz.
ostarela ostrešja, hkrati pa izredno trdna.
Možnost uporabe
Zaradi same oblike kritine se pokriva z dvojnim preklopom, kar
omogoča pokrivanje strehe z naklonom najmanj 12º do 90º.
Zaradi načina pritrjevanja kritina Decra kljubuje tudi zelo močnim vetrovom. Z njo lahko prekrijemo strehe brez predhodne
demontaže stare kritine.
Kvaliteta in garancija
Za kritino Decra, postavljeno v skladu z navodili proizvajalca,
velja 30-letno jamstvo. Narejena je po strogih merilih kakovosti
v skladu s standardom ISO 9001. Poleg vseh opravljenih mednarodnih testov ima tudi test Svetovne zdravstvene organizacije WHO za neoporečnost meteorne vode in je okolju prijazen
proizvod.
STRATOS
jeklena alucinkana pločevina,
obojestranska poliestrska zaščitna plast,
akrilna smola in posip iz naravnega mineralnega
granulata
ELEGANCE
jeklena alucinkana pločevina,
zaključni sloj iz inovativnega
štirikratnega prašnega
nanosa v mat ali sijaj izvedbi
1330 x 410
1300 x 360
1330 x 410
Polaganje z uporabo sekundarne
kritine od naklona strehe:
10°
10°
10°
Polaganje brez uporabe sekundarne
kritine od naklona strehe:
12°
12°
12°
Teža/kos (kg)
3,1
2,8
2,07
2
Teža/m (kg)
6,7
7,05
4,45
Poraba/m2 (kg)
2,15
2,54
2,15
Razmak letev (cm)
36,9
32,2
36,9
črna, rjava, rdečerjava,
rdeča, svetlosiva, zelena
črna, rjava, poprovo siva
mat: grafitno siva, rjava,
rdečerjava
sijaj: črna, bordo, zelena
Površina strešnika (m2)
0,54
0,47
0,54
Pritrjevanje
žebelj
žebelj
žebelj
Kos/paleta
320
280
320
Barvne možnosti
29
BITUMENSKE KRITINE
Bitumen je zmes naravnih ali industrijsko pridobljenih oglijikovodikovih spojin. Je lepljiva, črna, vodoneprepustna, visoko viskozna tekočina ali poltrda zmes. Naravni bitumen je sestavljen iz pradavnih alg in živih
organizmov, ki so se nalagali na dnu jezer in morij, ter se pod velikim pritiskom in temperaturo preoblikovali v
bitumen, nafto ali kerogen. Tako v naravi najdemo redka naravna nahajališča bitumna, ali pa ga industrijsko
ločujemo od sestavin surove nafte s frakcijsko destilacijo.
Bitumen ima toplotna prevodnost 0,17 W/mK in difuzijski upor >2500. Gostota bitumna varira s temperaturo,
pri normalni zračni temperaturi je vrednost 1.010-1040 kg/m3. Bitumen se je zaradi svoje vodoneprepustnosti
in lastnosti vezanja s trdnimi delci pričel za cestišča uporabljati že pred 4000 leti in je posebej v cestogradnji
doživel ogromen razmah v 20. stoletju. Bitumen na strehah se je pričel masovno uporabljati predvsem za
nizke naklone streh, sredi prejšnjega stoletja pa tudi za proizvodnjo bitumenskih strešnih plošč. Zaradi nizke
cene in neizpopolnjene tehnologije se je v začetku uporabljala le kot kritina za pomožne objekte, skozi desetletja pa je postala tehnološko dovršena strešna kritina, ki se uporablja tudi na večjih rezidenčnih objektih.
Bitumenske kritine za poševno streho so sestavljene kot celulozno-bitumenski kompozit, ki je površinsko
barvan ali ima na zunanji strani dodan naravni granulat.
Delimo jih na valovite ali trapezne plošče, ki zaradi nizke cene in lahke montaže še vedno služijo kot kritina na
pomožnih objektih, in na bitumenske valovitke, ki se polagajo na lesene opaže ali vezane plošče z žebljanjem.
Velike prednosti bitumenske kritine so majhna teža (cca 3 kg/m2), možnost polaganja od 3° do 90° naklona,
velika izbira oblik in dimenzij, široka barvna paleta, lahko polaganje, nizka cena in možnost prekrivanja neravnih površin.
30
Onduline na mednarodnih trgih gradbene panoge je omogočila podjetju doseči nov, inovativen proizvod: valovito bitumensko ploščo ONDUVILLA, ki jo proizvajajo v svoji tovarni
v Altopascio v Italiji in v ostalih Onduline tovarnah po Evropi.
Kakovost proizvodov, označenih z blagovno znamko Onduline Italia, zagotavljajo z uporabo napredne avtomatizirane
tehnologije, kakor tudi s certifikatom UNI EN ISO 9001-2000.
Onduline
Onduline, specialist za proizvodnjo gradbenih materialov s
60-letno tradicijo, je vodilni svetovni proizvajalec in trgovec
bitumenske valovite kritine ONDECO, ki ustreza evropski normi EN 534. Skupina Onduline je dosegla mednarodni uspeh
na podlagi dolgoletnih izkušenj, stalnih tehničnih in tržnih raziskav ter razvoja novih, modernih tehnologij. Stalna prisotnost
Tip
ONDECO
?
ONDUVILLA
Dimenzija (mm)
2000 x 950
1060 x 400
Polaganje brez uporabe sekundarne
kritine od naklona strehe:
od 7° naprej
od 7° naprej
Teža/kos (kg)
5,8
1,27
Teža/m (kg)
3,05
2
Poraba/m (kos)
2
Razmak letev (cm)
Barvne možnosti
Površina strešnika (m2)
1,6
4,00
3,24
46-62
32
črna, rdeča,
rjava, zelena
črna, rdeča,rjava,
zelena in nijansirana rjava,
rdeča in zelena
1,9
0,424
Pritrjevanje
žebljanje, vijačenje
žebljanje, vijačenje
Kos/paleta
350
900
31
Kritina Tegola Canadese
Zakaj kritina Tegola Canadese?
Bitumenska skodla Tegola Canadese je na slovenskem trgu
prisotna že več kot 30 let in je ohranila pomembni delež med
vsemi kritinami. Uporaba kritine Tegola Canadese je izredno
primerna za razgibane strehe, saj lahko iz osnovnega lista
oblikujemo najzahtevnejše oblike in pokrijemo vse naklone
od najmanjših (3°) do vertikal (90°). Prav zato je za razgibane
strehe Tegola Canadese v primerjavi z drugimi kritinami
cenovno ugodna, saj ne potrebujemo dodatnih elementov,
ki so vedno zelo dragi in pri razgibani strehi pogosto v celoti
pomenijo več, kot je strošek vseh osnovnih strešnih elementov.
• Ker je najprimernejša kritina za sodobne razgibane strehe.
• Ker lahko iz osnovnega lista oblikujemo najzahtevnejše
oblike.
• Ker lahko ob ustrezni tehnologiji vgradnje pokrijemo tudi
minimalne naklone > 4°.
• Ker lahko s Tegolo Canadese pokrijemo vertikalne dele
streh.
• Ker poenotimo celoten izgled strehe, saj je za ravne dele
streh na voljo bitumenski trak v isti barvi.
• Ker v celoti izpolnjuje in presega standard EN 544 in ima
tako CE oznako.
Tip
PREMIUM PRAVOKOTNA OBLIKA
PREMIUM OBLIKA BOBROVCA
Sestava
Keramični posip, oksidiran bitumen,
steklena koprena, kremenčev pesek
Keramični posip, oksidiran bitumen,
steklena koprena, kremenčev pesek
1000 x 340
1000 x 340
Varjenje na bitumenski trak
3° - 25°
3° - 18°
Žebljičenje skozi bitumenski trak
15° - 25°
18° - 25°
Naklon večji od 25°
Naklon večji od 25°
10,7
10,7
Dimenzija (mm)
Polaganje na leseno podlogo z
žebljičenjem
Teža/m2 (kg)
Priprava podlage
?
OSB 3 vlagoodporna plošča debeline 18 mm (osni razmak med nosilci do 90 cm)
Deska širine 8 do 12 cm, suhe vlage 20%, debelina 24 mm (osni razmak med nosilci do 90 cm),
oz. iz nje izdelan ladijski pod (debelina cca 22 mm)
Barvne možnosti
široka barvna paleta
široka barvna paleta
Površina strešnika
keramični posip
keramični posip
3,05
3,05
52/158,6
52/158,6
V paketu m
2
Kos/paleta m2
32
?
• Ker je v najvišjem kakovostnem razredu, tako pa sestavi in
kvaliteti uporabljenih surovin ter tehnologiji proizvodnje.
• Ker je uporabljen najmočnejši nosilec - steklena koprena, ki
daje skodli izredno dimenzijsko stabilnost, ne vpija vlage in
je temperaturno stabilen.
• Ker je uporabljen najkakovostnejši bitumen vulkanskega izvora, ki zagotavlja dolgoročno nepropustnost skodle in je
modificiran tako, da tovrstna streha doseže visoko stopnjo
odpornosti na ogenj, to je skupina B.
• Ker je granulat iz bazaltnega kamna barvan s postopkom
keramizacije, kar zagotavlja trajno obstojnost barve.
Tegola Canadese proizvaja dve liniji bitumenskih skodel, to
so tipi s zaključnim slojem iz granulata različnih barv in oblik
ter tipe z zaključnim metalnim slojem Prestige.
PREMIUM MOSAIK
PREMIUM LIBERTY
MASTER
Keramični posip, oksidiran bitumen,
steklena koprena, kremenčev pesek
Keramični posip, oksidiran bitumen,
steklena koprena, kremenčev pesek
Keramični posip, oksidiran bitumen,
steklena koprena, kremenčev pesek
1000 x 337
1000 x 340
1000 x 337
3° - 18°
3° - 15°
3° - 18°
18° - 25°
15° - 25°
18°- 25°
Naklon večji od 25°
Naklon večji od 25°
Naklon večji od 25°
9
10,7
11,7
OSB 3 vlagoodporna plošča debeline 18 mm (osni razmak med nosilci do 90 cm)
Deska širine 8 do 12 cm, suhe vlage 20%, debelina 24 mm (osni razmak med nosilci do 90 cm),
oz. iz nje izdelan ladijski pod (debelina cca 22 mm)
široka barvna paleta
črna dva odtenka, rdeča
široka barvna paleta
keramični posip
keramični posip
keramični posip
3,45
3,05
2
52/179,4
52/158,6
60/120
33
KRITINE IZ UMETNIH MAS
Razvoj plastičnih mas se je pričel na prelomu prejšnjega stoletja in se kontinuirano nadaljuje do danes. Plastika je splošno ime za umetne materiale, katerih lastnost je, da se pod silo upognejo in ne zlomijo ali pretrgajo.
Da bi razumeli, kaj so plastični materiali, moramo vedeti, da je večina pridobljena s predelavo surove nafte. V
surovi nafti se nahajajo ogljikovodikove verige, katere pri visoki temperaturi s pomočjo katalizatorjev razbijejo
na molekule. Tako imenovane monomere nato s kemičnimi procesi vežejo v željene polimere (ti imajo željeno
dolgo verigo), katerim dodajajo barvila in dodatke za ognjeodpornost in se kot polizdelki v večini primerov
nahajajo kot granulat. Najpogostejši polimeri za izdelavo kritin iz umetnih mas so PVC, akril, polikarbonati in
poliestri. Kritine se proizvajajo tako, da gre granulat v ekstrudor, kjer se segreje in pod pritiskom polža vliva
na ustrezne kalupe.
Kritine iz umetnih mas se v glavnini primerov uporabljajo za prekrivanje nadstreškov, teras, balkonov, vhodov,
rastlinjakov in ostalih pomožnih objektov. Plastični materiali za ostrešja imajo toplotno prevodnost 0,23-0,7
W/mK in visok difuzijski upor. Gostota je odvisna od vrste plastike in se giblje 885-1630 kg/m3.
Kritine iz umetnih mas odlikujejo njihova prosojnost za svetlobo, vse večja odpornost na točo in UV žarke, v
odvisnosti od sestave in izdelave tudi visoka tlačna odpornost in elastičnost.
Med kritinami jih poznamo kot votle in polne plošče. Votle plošče s tako imenovanimi X ali H komorami ter
eno, dvema ali več komorami omogočajo večjo trdnost in toplotno upornost. Polne plošče se izdelujejo kot
valoviti ali trapezni profili, nekatere so ojačane s posebnimi rastri.
Votla H komora
34
Votla X komora
Valovita in trapezna kritina
Atc Gutta
Družba Atc Gutta je kot distributer v Sloveniji prisotna že od
leta 1995. Z leti so postali nepogrešljiv člen med proizvodnimi
kapacitetami po Evropi ter svojimi kupci. Strežejo vse nivoje
kupcev od D-Y mrež do repro prodaje. Njihova prednost
je predvsem raznovrstna ponudba, ki zajema bitumenski
strešni program, strešne folije, ter širok nabor profilnih in
ravnih prozornih plošč iz PVC, akrila, polikarbonata, poliestra
in polistirola. Večino izdelkov imajo na zalogi, za ostale pa
v kratkem roku zagotovijo dobavo direktno ali iz zbirnega
skladišča Gutte.
Tip
DUALLEXAN
GUTTACRYL SZ
GUTTACRYL WABE
TERMO 5
polikarbonatne votle
plošče z X komorami
akrilne profilirane plošče
akrilne profilirane plošče
z vtisnjenim vzorcem
polikarbonatne valovite
votle plošče
Dimenzija (mm)
širine plošč: od 980
do 2100, dolžine plošč:
od 2000 do 6000
širina plošč: 1045,
dolžine plošč : 2000 x
6000
širina plošč: 1045,
dolžine plošč : 2000 x
6000
širina plošč: 920 ,
dolžine plošč : 1250,
1600
Polaganje z uporabo
sekundarne kritine od
naklona strehe:
primerno za strehe z
nakloni 5% in več , tudi
ločna izvedba
primerno za strehe z
nakloni 5% in več
primerno za strehe z
nakloni 5% in več
pribor vlakno cementnim ploščam profila
177/51 P5
primerno za pergole,
nadstreške, svetlobne
trakove, industrijske
objekte
primerno za pergole,
nadstreške, svetlobne
trakove, industrijske
objekte
primerno za pergole,
nadstreške, svetlobne
trakove, industrijske
objekte
primerno za pergole,
nadstreške, svetlobne
trakove, industrijske
objekte
1,7 - 3,8
ca. 2
ca. 3
ca. 1,2
6, 10, 16, 25
1,5
1,5
4, 6
Sestava
Polaganje brez uporabe
sekundarne kritine od
naklona strehe:
Teža/m2 (kg)
Debeline plošč (mm)
Razmak letev
po tehnični specifikaciji
Barvne možnosti
prozorna,rjavo dimljena,
opal, solar control siva,
modra, zelena,…
prozorna in dimljeno
rjava
prozorna in dimljeno
rjava siva
prozorna in po naročilu
nad 300 m2 opal
kompletni vgradni
sistemi Gutta
kompletni vgradni
sistemi Gutta
kompletni vgradni
sistemi Gutta
kompletni vgradni
sistemi Gutta
Pritrjevanje
35
Nemško podjetje VPW Nink proizvaja PVC plošče s prek
30-letno tradicijo in je ponosno na trajni razvoj in sledenje
trendom ter inovacij v proizvodnji. Na podlagi intenzivnega
dela, velikih naložb v tehnologijo in konstantnih raziskav je
blagovna znamka SALUX postala hitro znana po vsej Evropi.
Od leta 2001 je VPW Nink GmbH delal kot certificirano
podjetje in mora upoštevati stroge mednarodne standarde
kakovosti DIN EN ISO 9001.
PVC plošče Salux se uporabljajo za prekrivanje pomožnih
objektov in objektov, kjer ne želimo preprečiti prehoda
Tip
SALUX WHR
TRAPEZ 70/18
SALUX WHR
SINUS 76/18
SALUX W PET VALNI
SINUS 177/51
Dimenzija (mm)
900 x 2000
900 x 2000
920 x 1250
Debelina (mm)
0,8
0,8
1,2
od 1,15
od 1,15
od 1,15
od 30 cm
od 30 cm
od 40 cm
prozorna, dimljena
prozorna, dimljena
prozorna
Pritrjevanje
pribijanje
pribijanje
pribijanje
Kos/paleta
50
50
50
Poraba/m2 (kos)
Razmak letev
Barvne možnosti
36
svetlobe. Predvsem za prekrivanje teras, nadstreškov za
avtomobil in kot zaščita pred vetrom. Odlikuje jih enostavna
montaža brez posebnega orodja, ugodna cena, dolga
življenska doba, odpornost na vremenske vplive, majhna
teža, odpornost na udarce in samočistilnost nad naklonom
10°. Nekatere modele odlikuje garancija do 20 let, 5-letna
garancija proti toči ali 10-letna garancija na obstojnost barv v
skladu z navodili za montažo.
SOLARNI PANELI
Različne solarne panele (fotovoltaične ali panele za sanitarno in centralno vodo) uvrščamo med kritine, saj
predstavljajo zaščitni zunanji ovoj objekta. Obsevanje sonca v Sloveniji letno presega 1.000 kWh/m2, kar je
dober razlog za izrabo sončne energije. Pri izboru panelov je nujno potrebno pridobiti pomoč strokovnjaka
in finančno konstrukcijo za želeno investicijo. Pri odločitvi in izboru vam svetujemo obisk prodajnega mesta
skupine Topdom.
Solarni sistemi za pripravo tople sanitarne vode
Solarne sisteme, s katerimi oskrbujemo stavbe s toploto, delimo v dve skupini: sisteme za pripravo tople
sanitarne vode in sisteme za podporo ogrevanju. Sprejemniki sončne energije (SSE), ki jim po domače pravimo »sončni kolektorji«, zbirajo sončno energijo in z njo grejejo vodo v ceveh, ki ima dodatno sredstvo proti
zmrzovanju. Ogreto vodo poganja črpalka in jo vodi do prenosnikov toplote, kjer svojo toploto odda vodi v
hranilniku toplote, (to nato uporabljamo za umivanje, pranje in podobno) oziroma jo odda v zalogovnik, ki ga
uporabljamo za podporo ogrevanju. Regulacija z diferencialnim termostatom vklopi črpalko, ko je temperatura vode v SSE višja kot v hranilniku in jo spet izklopi, ko je temperaturna razlika premajhna.
Solarni sistem za pripravo tople vode z energijo sonca je v osnovi sestavljen iz naslednjih elementov:
• sprejemniki sončne energije (SSE),
• hranilnik toplote (HT) oz. zalogovnik,
• toplotni prenosnik,
• črpalka,
• termometer, manometer,
•povezovalne cevi, polnjene s sredstvom
proti zmrzovanju,
• raztezna posoda,
• regulacijski sistem,
• varnostni ventil, ostala armatura.
Načrtovanje solarne strehe
Za optimalno delovanje solarne naprave je potrebno natančno dimenzionirati sistem za pripravo tople sanitarne vode oziroma sistem za podporo ogrevanju. Pri tem je potrebno upoštevati, da je letna specifična poraba toplote za ogrevanje objekta:
• klasična gradnja do 150 kWh/m²,
• nizko energijska hiša od 30 do 50 kWh/m²,
• pasivne hiše ≤ 15 kWh/m².
Poraba tople sanitarne vode na osebo znaša povprečno dnevno od 30 do 100 litrov. Za dimenzioniranje
manjših sistemov za pripravo tople sanitarne vode za enodružinske ali dvodružinske hiše v povprečju velja:
Velikost kolektorja:
• površina kolektorja: 1,5 m² po osebi (1-2 m²) - pri visoko selektivnem absorberju,
• potreba po topli sanitarni vodi: (45°C): - varčno: 30 - 40 liter/dan,
- srednje: 50 - 60 liter/dan,
- visoko: 70 - 100 liter/dan.
Volumen hranilnika:
• potreba po topli sanitarni vodi x 2 (50 – 100 liter hranilnika toplote / m² površine kolektorja),
• naklon kolektorja: več kot 20°,
• postavitev kolektorja: jugovzhod – jugozahod,
• letni doprinos: 300 – 500 kwh/m².
37
Bramac Solar
V podjetju Bramac strešni sistemi d.o.o. se zavedajo,
da je ohranjanje okolja pomembna zaveza za čisto prihodnost. Zato so v prodajni program leta 2007 uvedli
solarne kolektorje Bramac. Bili so novost na slovenskem tržišču, saj se vgradijo v streho in s tem ohranjajo harmoničnost in skladnost objekta. Integriran okvir
omogoča enostavno in hitro vgradnjo ter je primeren za
vse tipe streh, kakor tudi za vse tipe strešnih kritin.
Kvaliteta
Vse iz ene roke
V letu 2009 so program razširili ter predstavili ponudbo
celotne rešitve za pridobivanje tople sanitarne vode ter
podporo ogrevanju. Sistem Bramac Solar omogoča visoke izkoristke ter s tem visoke prihranke pri letni po-
Tip
Bramac Solar ima za svoje izdelke pridobljen evropski
znak kakovosti Solar Keymark, kar pomeni, da ustrezajo
vsem evropskim standardom kakovosti. 10-letna garancija pa zagotavlja brezskrbne dni s solarnim sistemom
Bramac.
BRAMAC SOLARNI KOLEKTOR
Z INTEGRIRANIM OKVIRJEM
BSD PRO 4
BRAMAC SOLARNI KOLEKTOR
Z INTEGRIRANIM OKVIRJEM
BSD PRO 6
Dimenzija v m
(vključno z okvirjem)
2,36 x 2,38
3,26 x 2,38
Bruto površina (m2)
4,1
6,1
Absorpcijska površina
(m2)
3,6
5,4
Teža (kg)
120
180
Polni volumen absorberja
vključno s cevmi (l)
3,7
5,4
≥20º
≥20º
Naklon strehe
38
rabi sredstev, namenjenih pridobivanju tople vode ter
ogrevanju bivalnih prostorov. Prodajni program zajema
vgradne solarne kolektorje, aluminijaste modulne kolektorje, ki omogočajo vgradnjo na streho, fasado itd., hranilnike tople vode, kombinirane hranilnike, zalogovnike,
solarne postaje ter ves pripadajoči drobni material, ki ga
potrebujete za izdelavo kakovostnega sistema z visokim
izkoristkom zbrane sončne energije.
Solarna streha Bramac - enostaven način montaže
1
2
3
4
5
6
BRAMAC SOLARNI KOLEKTOR
Z INTEGRIRANIM OKVIRJEM
BSD PRO 8
BRAMAC SOLARNI KOLEKTOR
Z INTEGRIRANIM OKVIRJEM
BSD PRO 10
4,31 x 2,38
5,36 x 2,38
8,1
10,1
7,2
9,0
240 kg
300
7,1
8,8
≥20º
≥20º
39
STREŠNA OKNA velux
Strešna okna Velux
Preglednica velikosti strešnih oken Velux
GGL
Strešna okna VELUX so na voljo v različnih velikostih, modelih in načinih odpiranja. Za vgradnjo priporočamo uporabo originalnih obrob VELUX in izolacijskega seta BDX.
70
S01
78
GGL
GGU
GZL
98
GGL
GGU
GHL
GPU
C02
Tabela velikosti strešnih oken Velux
C04
GGL
GGU
GPU
VELUX ponuja zelo široko izbiro različnih velikosti strešnih
oken. V tabeli so označeni tudi posamezni modeli pri vsaki velikosti.
118
C06
GGL
GGU
F04
GGL
GGU
GHL
GPL
GPU
GZL
GXL
F06
GGL
GGU
GPU
140
F08
160
GGL
GGU
GHL
GPU
GZL
GGL
GHL
M04
GGL
GGU
GHL
GPL
GPU
GZL
GGL
GGU
GHL
P04
GGL
GGU
GPL
GPU
GZL
M06
U04
GGL
GGU
GHL
GPL
GPU
GZL
P06
S06
GGL
GGU
GHL
GPL
GPU
GZL
GGL
GGU
GPL
GPU
GZL
GGL
GGU
GHL
GPL
GPU
GZL
GGL
GGU
GPL
GPU
M08
P08
S08
U08
GGL
GGU
GPL
GPU
GZL
GGL
GGU
GPL
GPU
GGL
GPL
GPU
GGL
M10
P10
S10
U10
94
114
134
GGL
180
55
66
M12
78
Zasteklitev strešnih oken Velux
Standardna zasteklitev v strešnih oknih VELUX ima oznako 73G, kjer je notranje steklo lepljeno, zunanje pa
kaljeno. Lepljeno steklo se ob morebitnem razbitju ne razleti po prostoru, zunanje kaljeno steklo pa je odporno na udarce, na primer toče. Zato to zasteklitev imenujemo tudi varna zasteklitev. Steklo z oznako 60G pa
je posebej primerno za spalnice in otroške sobe, saj poseben patent zmanjša hrup dežja kar za 7 dB. Steklo
z oznako 65G priporočamo za pasivne objekte, saj ima zelo nizko toplotno prehodnost stekla.
Preglednica zasteklitev za strešna okna Velux
Varna
zasteklitev
73G
Osnovna
zasteklitev
59G
Zasteklitev za manjši
hrup dežnih kapelj
60G
Zasteklitev
za pasivno gradnjo
65G
Toplotna prehodnost stekla Ustekla (W/m2K)
1.1
1,1/1,0
1.0
0.5
Toplotna prehodnost okna Uokna (W/m2K)
1.4
1.4
1.3
1.0
Zvočna izolativnost okna Rokna (dB)
35
32
37
35
Prepustnost sončnega sevanja g (%)
56
60
29
46
Prepustnost za svetlobo Tv (%)
77
77
62
68
Kaljeno zunanje steklo
•
•
•
•
Lepljeno notranje steklo
•
•
•
Refleksno zunanje steklo
Premaz s samočistilnim učinkom
•
•
•
Premaz proti jutranji rosi
Zmanjša hrup dežnh kapelj
Material strešnih oken
Na voljo je izvedba v lesu (lepljenci bora) ali plastificiran les
(lesena sredica oblita z belim poliuretanom). Z zunanje strani so
vsa okna zaščitena z aluminijem v temno sivi barvi.
40
•
•
Senčila za strešna okna VELUX
Senčila niso namenjena le dekoraciji prostorov, ampak ščitijo pred poletno vročino, zimskim mrazom ter
uravnavajo svetlobo.
Siesta senčilo
Nudi popolno zatemnitev tudi v
najmočnejšem soncu. Idealno za
otroške sobe in spalnice.
Plise senčilo
Omili sončno svetlobo in dekorira
prostor. Priporočamo za prostore, kjer
potrebujete senčenje in dekoracijo.
Zunanje mrežasto senčilo
Nudi učinkovito zaščito pred direktnimi sončnimi žarki, hkrati pa omogoča
razgled in svetlobo.
Žaluzija
Nadzoruje količino in smer svetlobe.
Priporočamo za delovne prostore kot
je kuhinja ali pisarna.
Rolo senčilo
Osnovna zaščita pred premočno
sončno svetlobo. Priporočamo za
prostore, kjer potrebujete senčenje in
dekoracijo.
Roleta
Nudi popolno zaščito pred vsemi
vremenskimi pojavi, zaustavi sončno
toploto in izboljša izolativnost.
Zagotavlja varnost in zasebnost ter
zmanjšuje hrup.
Rolo brez
vodil
Rolo z
vodili
Žaluzija
Plise
Siesta
Dekoracija
•
•
•
•
•
Senčenje
•
•
•
•
•
•
•
Možnost električnega upravljanja
•
•
Možnost solarnega upravljanja
•
Tip
Zatemnitev
Brezstopenjska regulacija
Mrežasto
senčilo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Povečanje zvočne izolativnosti
Izboljša izolativnost
Zaščita pred sončno toploto
Roleta
•
do 16%
do 16%
do 10%
do 9%
do 21%
do 80%
do 90%
41
IZOLACIJA NAD, MED IN POD ŠKARNIKI
Za lažje razumevanje prehoda toplote skozi naše ostrešje
moramo najprej razumeti osnovne pojme in fizikalne lastnosti izolacije.
tesnjena
parna ovira
-10°C
+20°C
Po definiciji je toplota fizikalna količina, ki meri energijo, ki
zaradi razlike v temperaturi prehaja iz enega telesa na drugo
telo. Vedeti moramo, da ima vsako telo določeno temperaturo. Enota za temperaturo je stopinja Kelvina (°K). Toplota je energija, ki pri stiku dveh teles prehaja iz toplejšega
v hladnejše telo. Pri tem toplota teče toliko časa, dokler se
temperaturi dveh teles ne izenačita. Pri tem se toplotna energija telesa, ki se ohlaja, manjša, toplotna energija telesa, ki
se segreva, pa se veča.
42
A
IJ
KC
DU
N
KO
KONVEKCIJA
Toplota prehaja na tri različne načine, ki so vsi prisotni na
strehi. Prvi način je konvekcija (pri stavbah konvekcija poteka prek zraka, npr.: topel zrak prek konvekcije segreje steno,
oziroma stena ohladi zrak). Naslednji način je kondukcija, ki
je prenos prek trdnega medija (npr.: pozimi toplota prehaja iz
notranjosti stene stavbe, prek zidakov, do zunanjosti stene).
Tretji način je radiacija ali sevanje, ki je prehod toplote med
dvema telesoma, ki nista v neposrednem stiku (npr: sončno
segrevanje, elektromagnetno sevanje, indukcija, radiacijsko
podhlajevanje ponoči).
mavčno
kartonska
plošča
RADIACIJA
Toplotna prevodnost in toplotna upornost
Vsak material ima določeno konstantno toplotno prevodnost λ, ki pove,
kako dobro ta snov prevaja toploto. Enota za toplotno prevodnost je W/mK
(Watt na meter Kelvina). Pomeni koliko energije prepušča na metru izolacije
za spremembo 1 stopinje Celzija. V tabeli navajamo nekaj tipičnih toplotnih
prevodnosti za materiale, vgrajene v strehi.
λ (W/mK)
Zrak
0,025
Styrodur C 0,032
XPS Novolit 0,034
Kamena volna
0,035
Mineralna volna(TP) 0,037
EPS stiropor 0,039
Trendisol
0,039
Termotop
0,04
Agepan THD
0,047
Agepan UDP
0,051
Omet
0,09
Agepan DWD
0,09
Egger DHF
0,1
Sneg
0,11
Betonski estrih 1,2
Dvoslojno okno
1,3
Granit
2,5
Ko toplota prehaja skozi material, je hitrost prehoda odvisna od toplotne
prevodnosti materiala in debeline materiala, skozi katerega prehaja. Kadar
nas zanima toplotni tok skozi več materialov, ki so med seboj v toplotnem
stiku, uporabljamo toplotno upornost. Ta podatek nam pove, kako slabo
oziroma dobro nek material prevaja toploto. Toplotno upornost označujemo
s črko R in ima enoto m2K/W. Izračunamo jo s pomočjo enačbe:
R=d/λ , pri čemer je d debelina materiala in λ koeficient toplotne prevodnosti.
Toplotni tok in računanje prehodnosti toplote
Toplotni tok P, ki teče skozi snov, je sorazmeren s toplotno prevodnostjo. Izračunamo ga s pomočjo enačbe: P= S·λ·ΔT/d Enota je W
(Watt). Pove nam koliko toplote preteče med dvema telesoma na
določeni površini, skozi določeno debelino materiala, v določenem
času. S predstavlja površino telesa, ki oddaja ali prejema toplotni tok,
d je debelina materiala s toplotno prevodnostjo λ (W/mK).
Bolj kot je material debel, manjši toplotni tok teče skozenj. Toplotni
tok je odvisen tudi od temperaturne razlike. Večja kot je temperatura
razlika ΔT (t1-t2), večji je toplotni tok. Označba za toplotno prehodnost je U, ki je obratnosorazmerna s toplotno upornostjo. U=1/R, enota je W/m2K. To pomeni, da večja kot je upornost materiala, manjša je
prehodnost toplote in obratno. Ker imamo v ostrešju praviloma vedno sestavljeno izolacijo iz več plasti, računamo toplotno prehodnost
tako, da izračunamo najprej skupno toplotno upornost materialov in
nato prehodnost.
t2
t1
P2
S
d1
P1
d2
R = ( 1/8 + 1/23 + d1/λ1 + d2/λ2+d3/λ3 + ...), kjer sta 1/8 in 1/23 konstanti.
43
Primer 1: Imamo ostrešje, kjer je nad škarniki vgrajena izolacija debeline 6 cm iz mineralne volne, s prevodnostjo 0,04 W/mK, pod njo kamena volna debeline 20 cm, s prevodnostjo 0,037 W/mK.
MATERIAL
DEBELINA (m)
Kamena volna
0,200
Kamena volna 0,060
TOPLOTNA
PREVODNOST
λ (W/mK)
0,037
0,040
Skupna upornost je:
R= 1/8 + 1/23 + 0,06m/0,04 W/mK + 0,2m/0,037 W/mK
R= 7,0738 m2K/W
Tako izračunano upornost vstavimo v enačbo U=1/R in dobimo toplotno prehodnost
U=1/7,0738 m2K/W = 0,141 W/m2K
Več primerov, tabelo izolacij in izračune najdete na www.topdom.si/si/katalog-streh
Ker cena trenutnih virov energije za ogrevanje kot tudi za hlajenje konstantno narašča, je potrebno o debelini
in izbiri materiala tehtno razmisliti.
Materiali za izolacije
Toplotno izolacijo pri strehi delimo na tri sklope. Prvi je izolacija nad škarniki, drugi je izolacija med škarniki
in tretji je izolacija pod škarniki. Pod sekundarno kritino sledi plast toplotne izolacije, katere naloga je
preprečevanje pregrevanja podstrehe v poletnem času, izguba toplote v zimskem času in zvočna izolativnost. Za izolacijo lahko uporabimo kameno volno, stekleno volno, celulozne kosmiče, lesna vlakna, slamo,
pluto, lan, kokosova vlakna, konopljo in bombaž.
44
Steico universal - toplotnoizolacijske plošče za podstreho in
stene iz naravnih lesnih vlaken
Izolacijski materiali STEICO so sestavljeni iz čistih, naravnih
lesnih vlaken in s tem izražajo tudi vse prednosti naravne surovine lesa. To je izključno sveži les, pridobljen ob redčenju
borovih gozdov ter dodani ostanki, ki nastanejo ob razrezu
tega lesa.
V prodajnem programu STEICO boste našli široko paleto
izolacij za streho, strop, stene, fasade in tla, za novogradnje
in obnove starejših hiš. Z njihovo vgradnjo lahko drastično
zmanjšate porabo energije, hkrati pa povečate vrednost vaše
nepremičnine na trgu.
S STEICO boste v svojo hišo vnesli dobro počutje: zaščiteni
boste pred mrazom pozimi, vročino poleti in hrupom, ustvarili
boste prijetno bivalno klimo, še posebej prijazno alergikom in
imeli ves čas uravnoteženo vlago v prostoru.
Področja uporabe
• polaganje na špirovce ali za zunanje stene s prezračevano
fasado,
• visoka tlačna trdnost, v področju naleganja trdno stoječa,
odlične izolacijske lastnosti in visoka zaščita pred poletno
toploto,
Tip
• zmanjšujejo konstrukcijske toplotne mostove,
• posebej odprte za difuzijo,
• do 4 tedne primerna kot začasna streha, odporna na dež in
veter,
• učinkovita zaščita proti vetru, prahu, vlagi in hrupu, uravnavajo klimo zaradi visoke absorpcijske sposobnosti, ekološke, neškodljive za okolje in primerne za recikliranje, s strani
gradbene inšpekcije odobren izolacijski material iz lesnih
vlaken.
Danes že hiše, zgrajene v osemdesetih letih, štejejo za stare
zgradbe. Energetsko gledano namreč veljajo za največje porabnike energije. Potreba po energiji za segrevanje stare stavbe je nekajkrat višja kot pri novogradnji. Vendar pa je možno
že z majhnimi ukrepi privarčevati veliko energije in denarja.
Porabo energije lahko zmanjšamo že samo z osnovno sanacijo ovoja tovrstnih zgradb (streha, mansarda, zunanja stena,
strop proti podstrešju).
Sanacija – naložba, ki se izplača!
Pravilna toplotna izolacija poskrbi za bivalno udobje v celotni
zgradbi, saj ščiti večkratno: poletna vročina ostaja zunaj in
prijetna toplota v notranjosti hiše. Znatno se pozna tudi na
protihrupni zaščiti. Predvsem pa dobra izolacija varuje vašo
denarnico. Zato so ustrezni sanacijski ukrepi vedno premišljena poteza.
FLEX
ZELL
UNIVERSAL
SPECIAL
SPECIALDRY
lesna vlakna
lesna vlakna
lesna vlakna
lesna vlakna
lesna vlakna
Debelina (mm)
40 - 240
-
24-52
Dimenzija (mm)
1220 x 575
-
2500 x 600
1880 x 600
1800 x 600
Sestava
60, 80, 100, 120 60, 80, 100, 120
Toplotna prevodnost ʎ(W/mK)
0.038
0.04
0.048
0.046
0.041
Specifična toplota Cp (J/kgK)
2100
2100
2100
2100
2100
50
35-45
270
240
140
vpihovanje
polaganje
polaganje
polaganje
Teža/m (kg)
3
Montaža
Poraba (v primeru, da gre za vpihovanje)
polaganje
35-45 kg/m3
45
Ursa
1983 je leto pričetka proizvodnje izolacijskih materialov iz steklene volne pod blagovno znamko NOVOTERM. Leta 2004
je tovarna prešla v lastništvo španske grupacije Uralita. Od
takrat imajo izdelki iz steklene volne blagovno znamko URSA
GLASSWOOL®. Za potrebe trgov v Jugovzhodni Evropi, podjetje URSA Slovenija trži tudi izdelke iz ekstrudiranega polistirena pod blagovno znamko URSA XPS ®.
URSA Slovenija d.o.o. ima 151 zaposlenih na sedežu firme v
Novem mestu in še 22 zaposlenih v predstavništvih in hčerinskih firmah v Romuniji, Bolgariji, Srbiji, Bosni in Hercegovini
ter na Hrvaškem.
Podjetje URSA SLOVENIJA d.o.o. dnevno proizvede okrog
80 ton steklene volne. Vsi njihovi izdelki so zdravstveno neoporečni skladno z evropsko zakonodajo in so certificirani z
MPA EG, CE certifikatom o skladnosti in EUCEB certifikatom
o zdravstveni neoporečnosti.
PureOne - inovacija, ki postavlja
nove standarde na področju izolacij
Mehka
• PureOne je nežna in mehka mineralna volna,
• ne draži kože in se manj praši,
• omogoča prijetnejšo in enostavnejšo montažo.
Tip
Sestava
Bela
• PureOne je čista mineralna volna,
• nova tehnologija veziva ne spremeni izvirne
in naravne bele barve
mineralne volne,
• ne vsebuje belil in barvil.
Učinkovita
• PureOne zagotavlja visok nivo toplotne in zvočne izolacije
skozi celotno dobo uporabe,
• je negorljiv proizvod (Euroclass A1) in omogoča izvedbe
požarno varnih konstrukcij,
• ohranja vse dobre lastnosti klasičnih mineralnih voln in je
certificiran proizvod (CE, RAL).
Brez formaldehida
• V naši novi tehnologiji veziva za izdelavo proizvodov PureOne ne uporabljamo formaldehida,
• PureOne prispeva k izboljšanju kvalitete zraka v zaprtih
prostorih objektov, v katerih je vgrajen,
URSA SF 35
URSA SF 35
URSA SF 35
steklena volna
steklena volna
steklena volna
Debelina (mm)
100
140
160
Dimenzija (mm)
5600 x 1200
4000 x 1200
3500 x 1200
Toplotna prevodnost ʎ (W/mK)
0.035
0.035
0.035
Specifična toplota Cp (J/kgK)
1030
1030
1030
Teža/m (kg)
3
Montaža
46
Brez vonja
• PureOne je mineralna
volna, ki nima vonja.
20-25
20-25
20-25
polaganje / vpenjanje
polaganje / vpenjanje
polaganje / vpenjanje
• je inovativen proizvod z dolgotrajno stabilnostjo, izdelan
po preizkušeni tehnologiji.
• URSA FDP 2, samonosne izolacijske plošče vodoodbojne,
• URSA FDP 2/V, samonosne izolacijske plošče – vodoodbojne, enostransko kaširane s steklenim volaom,
• URSA FDP 3/V, samonosne izolacijske plošče – vodoodbojne, enostransko kaširane s steklenim volaom.
Za izolacijo poševne strehe
PURE 35 RN Spannfilz (.D = 0,035 W/mK)
Za izolacijo predelne stene
PURE 39 RN Trennwandfilz (.D = 0,039 W/mK)
Ursa XPS:
Ursa Glasswool:
Toplotne in zvočne izolacije iz steklene volne za poševne
strehe:
• URSA ELF ekstra lahki filc,
• URSA DF 40, lahki izolacijski filc,
• URSA SF 38, SF 35, vpenjalni filc.
Toplotne in zvočne izolacije iz steklene volne za suhomontažne konstrukcije:
• URSA TWF 1, samonosni lahki izolacijski filc za suhomontažne konstrukcije,
• URSA TWP 1, lahke izolacijske plošče za spuščene strope
in suhomontažne konstrukcije.
Toplotne izolacije iz steklene volne za prezračevane in neprezračevane fasade:
• URSA FDP 1, samonosne izolacijske plošče vodoodbojne,
Toplotne in zvočne izolacije iz ekstrudiranega polistirena
URSA XPS®:
• URSA XPS N-III-I, talna toplotna izolacija v bivalnih prostorih, kleteh in toplotna izolacija ravnih streh,
• URSA XPS N-III-L, toplotna izolacija kletnih talnih plošč in
kletnih zunanjih zidov tudi v primeru podtalnice, toplotna
izolacija ravnih streh, obrnjenih ravnih streh,
• URSA XPS N-III-PZ-I, izolacija toplotnih mostov, toplotna
izolacija v predelu fasadnega cokla, notranja toplotna izolacija zunanjih zidov in stropov,
• URSA XPS N-FT, toplotna izolacija hladilnic in stropov
hlevov in skladišč,
• URSA XPS N-V-L, toplotna izolacija kletnih plošč in kletnih
zunanjih zidov, tudi v primeru podtalnice, izolacija ravnih
obrnjenih streh, industrijskih podov in parkirnih površin,
• URSA XPS N-W-I, talna toplotna izolacija v bivalnih prostorih, izolacija toplotnih mostov, notranja izolacija zunanjih sten, stropna toplotna izolacija.
PURE RN 35
PURE RN 35
URSA DF 40
URSA DF 40
URSA DF 40
steklena volna
steklena volna
steklena volna
steklena volna
steklena volna
100
160
100
140
160
5600 x 1200
3500 x 1204
7500 x 1200
5000 x 1200
4500 x 1200
0.035
0.035
0.04
0.04
0.04
1030
1030
1030
1030
1030
20-25
20-25
15-20
15-20
15-20
polaganje / vpenjanje
polaganje / vpenjanje
polaganje
polaganje
polaganje
47
Privoščite si več – udobno bivanje in prihranke
Revolucija v svetu izolacij - za mansarde in predelne stene!
Steklena volna
Unifit 035, Classic 040
V čem je razlika?
Podjetje Knauf Insulation je pred kratkim trgu predstavilo najnovejši tehnološki dosežek s področja izolacij – novo stekleno
mineralno volno Knauf Insulation.
Po posebni inovativni tehnologiji, patentirani pod imenom
ECOSE® Technology, so izdelali tehnološko naprednejše
proizvode z lastnostmi, ki so si jih uporabniki že od nekdaj
želeli. Izdelek tudi ne vsebuje več fenol-formaldehidnih
veziv.
Novi proizvod ne po izgledu, ne po otipu ne spominja več na
dosedanje mineralne izolacijske materiale, kljub temu, da so
ohranjene vse njegove toplotno-izolacijske, akustične, protipožarne ter mehanske lastnosti.
Tip
CLASSIC 040
CLASSIC 040
UNIFIT 035
UNIFIT 035
Sestava
steklena volna
steklena volna
steklena volna
steklena volna
Debelina (mm)
100
150
140
160
Dimenzija (mm)
11000 x 1200,
6000 x 1200
11000 x 1200,
6000 x 1200
4500 x 1200,
4000 x 1200
4500 x 1200,
4000 x 1200
Toplotna prevodnost ʎ (W/mK)
0,04
0,04
0,035
0,035
Specifična toplota Cp (J/kgK)
1030
1030
1030
1030
Teža/m
3
Montaža
48
Bistvene razlike med tradicionalno in novo stekleno volno so:
Lastnosti; izdelki imajo izboljšane lastnosti. Toplotna prevodnost od 0,032 W/mK dalje. Izdelki so certificirani (CE, RAL).
Rjava barva; novo stekleno volno prepoznate po naravno
rjavi barvi.
Rokovanje; nova steklena volna je prijetnejša za rokovanje,
je mehka, ne draži kože.
Zrak v prostoru; nova steklena volna izboljšuje kakovost
zraka v prostoru, kar dokazuje pridobljeni Certifikat Indoor Air
Comfort - boljši delovni pogoji tekom vgradnje in izboljšana
mikroklima v prostorih.
Negorljivost; nova steklena volna je negorljiva.
Zvočna izolativnost; visoka sposobnost absorbcije in dušenja zvoka.
Naravnost materiala; material je v celoti izdelan iz naravnih
snovi.
Pakiranje; nove produkte boste našli v prozorni foliji.
11,5
11,5
22
22
polaganje
polaganje
polaganje
polaganje
Izdelki iz programa nove steklene volne Knauf Insulation so:
• KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 032;
izboljšana toplotna prevodnost – 0,032 W/mK;
• KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 035;
• KNAUF INSULATION Filc za poševne strehe Unifit 039;
• KNAUF INSULATION Večnamenski filc Classic 040;
• KNAUF INSULATION Večnamenski filc Classic 044;
• KNAUF INSULATION Plošča za predelne stene TP 115;
• KNAUF INSULATION Filc za predelne stene TI 140W.
Preizkusite novo stekleno volno (ECOSE® Technology)
in videli boste, kako zelo se je svet izolacij spremenil!
Kamena volna – DP-5, TRIO
Toplotna izolacija iz kamene volne Knauf Insulation združuje
vse dobre lastnosti toplotno izolacijskih materialov – toplotno
izolativnost, zvočno izolativnost, požarno odpornost, odpornost na mikroorganizme, paropropustnost.
Kamena volna Knauf Insulation v mansardi je optimalna izbira
zlasti takrat, kadar govorimo o toplotni stabilnosti, saj je zara-
di njegove gostote poletno pregrevanje bistveno zmanjšano.
Tako je toplotni udar skozi lahke konstrukcije bistveno zmanjšan in ne pride do prekomernega pregrevanja prostorov.
Izdelki iz programa kamene volne Knauf Insulation,
namenjeni za izolacijo poševnih streh so:
• KNAUF INSULATION Večnamenska plošča DP-3;
• KNAUF INSULATION Večnamenska plošča DP-5;
• KNAUF INSULATION Plošča za poševne strehe TRIO-035;
• KNAUF INSULATION Večnamenska plošča DP-8.
Folije in trakovi Knauf Insulation
Za optimalno izvedbo izolacije poševnih streh nudijo
tudi program folij in trakov in sicer:
• sekundarno kritino – KNAUF INSULATION LDS 0,02; namestimo jo na zunanji strani izolacijskega materiala;
• parno oviro – KNAUF INSULATION LDS 2 SILK; delno parozaporna folija, ki jo namestimo na notranjo, toplo stran
izolacije;
• parno zaporo - KNAUF INSULATION LDS 100; močno parozaporna folija, ki jo namestimo na notranji, topli strani izolacije.
TRIO 035
TRIO 035
DP 5
DP 5
kamena volna
kamena volna
kamena volna
kamena volna
140
160
140
160
1000 x 600
1000 x 600
1000 x 600
1000 x 600
0,035
0,035
0,035
0,035
1030
1030
1030
1030
50
50
50
50
polaganje
polaganje
polaganje
polaganje
49
Termotop
Termotop je sistem, ki zagotavlja optimalno izvedbo toplotne
izolacije poševne strehe nad bivalnimi prostori (mansardami)
pri novogradnjah in sanacijah. Izvedba strehe po sistemu
TERMOTOP je enostavna, ekonomična in zagotavlja odlične
bivalne pogoje.
Izolacijske plošče Termotop so plošče visoke gostote iz
kamene volne, ki so namenjene vgradnji v poševne strehe, in
sicer direktno na zunanjo stran špirovcev. Plošče Termotop
polagamo direktno na ostrešje brez kakršnekoli lesene
podkonstrukcije in tako predstavljajo podlago za primarno
strešno kritino. Splošne prednosti plošč Termotop so toplotna
izolativnost, toplotna stabilnost, visoka požarna odpornost,
visoka tlačna trdnost, zvočna izolativnost in odpornost na
mikroorganizme.
Tip
Sestava
Vgradnja izolacijskega sistema Termotop iz kamene volne
omogoča zdravo in prijetno bivanje, saj njegove lastnosti
poleg odlične toplotne, zvočne in protipožarne izolacije
izboljšujejo mikroklimo v prostoru. Material Tervol, ki je osnova
sistema Termotop, pa je zdravstveno-higiensko preizkušen
po evropskih Smernicah 97/69/EG, za kar mu je bil dodeljen
»Certifikat o biotopnosti«, ki izkazuje njegovo zdravstveno
neoporečnost. Izdelki z oznako RAL so deklarirani kot
biorazgradljivi in zato zdravju neškodljivi, hkrati pa okolju
prijazni.
TERMOTOP
kamena volna
Debelina (mm)
60, 80, 100, 120
Dimenzija (mm)
2000 x 1000
Toplotna prevodnost ʎ(W/mK)
0,04
Specifična toplota Cp (J/kgK)
1,030
Teža/m3 (kg)
Montaža
50
Vgradnja sistema Termotop je enostavna in hitra. Zavoljo
dobrega načrtovanja pri snovanju sistema Termotop lahko
sistem vgradi praktično vsakdo, vendar pa je zelo pomembno,
da se pri vgradnji opiramo na navodila proizvajalca.
170
polaganje
Kako lahko porabo energije
za ogrevanje ali hlajenje zmanjšate
tudi za 10-krat
Pravilno izbrana toplotna izolacija vam lahko poleg nizke
rabe energije ponudi veliko več. Kakovostna toplotna izolacija je narejena tako, da se pri vgradnji brez težav zapolnijo vsi,
tudi najmanjši kotički, predvsem pa se izolacija prilega vsem
neravninam in nepravilnim oblikam. Le kakovostno vgrajen
material vam lahko zagotovi minimalno rabo energije, ki danes znaša v dobro izoliranih pasivnih hišah le 1 liter kurilnega
olja na kvadratni meter ogrevane površine letno. Takšna izolacija je TRENDISOL.
Tip
Sestava
TRENDISOL
celulozna izolacija
Narejena je namreč iz zmletega časopisnega papirja, kateremu je dodana borova sol, ki je naravni impregnator, da izolacija ne gori, vanjo ne zahajajo insekti, mravlje, ipd. Odvrača
celo miši ali polhe, saj jim izsuši telesno vlago in jih s tem
dehidrira.
Trendisol izolacijo vpihnemo s pomočjo posebnega stroja
med sekundarno kritino in parno oviro. Vgrajena izolacija
dobi obliko kompaktne plošče po meri prostora, ki se idealno prilega in zapolni vse, tudi najmanjše kotičke. V primerjavi
z mineralno volno je fazni zamik prehoda toplote lahko tudi
3-krat daljši, kar v praksi pomeni, da se vam prostor pozimi
počasneje ohladi, poleti pa počasneje ogreje.
AGEPAN plošče nadomeščajo tako deske kot folijo. Ker imajo pero in utor na vseh štirih straneh, držijo vodo tudi v primeru, ko kritino razbije toča ali jo odkrije močan veter. Poleg
tega AGEPAN plošče tako kot Trendisol zelo počasi prepuščajo toploto. V primeru, da vgradimo 8 cm debelo AGEPAN
ploščo, je fazni zamik prehoda toplote enak, kot če bi vgradili
20 cm lahke mineralne volne.
AGEPAN FLEX
AGEPAN CELL
KONOPLJA
AGEPAN THD
lesna vlakna
celuloza v ploščah
konoplja
lesna vlakna
Debelina (mm)
40, 50, 60, 80,
100, 120, 140,
160, 180, 200
40, 50, 60, 80,
100, 120, 140
30-180
(v 10 mm korakih)
40, 60, 52, 80,
100, 120
Dimenzija (mm)
1250 x 580
1220 x 575
625 x 1200,
580 x 1200,
1000 x 2000
1890 x 600
Toplotna prevodnost ʎ(W/mK)
0,039
0,04
0,037
0,040
0,047
Specifična toplota
cp (J/kgK)
1900
2100
1300
1600
2100
30-60 kg/m³
50
40
38
230
strojno
ročno
ročno
ročno
ročno
Teža (kg/m3)
Montaža
Poraba ( v primeru, da gre za vpihovanje)
30-60 kg/ m³ (prosto nasutje 30-38 kg/ m³)
51
SEKUNDARNE KRITINE
Dejstvo je, da vsaka kritina lahko zamaka, zato se vgrajuje ti.
sekundarna streha ali sekundarna kritina. Nad izolacijo je obvezna vgradnja paroprepustnih folij ali vodoneprepustnih izolacijskih
plošč, ki morajo biti med seboj zlepljene in nepredušne za vdor
zraka. Naloga sekundarne strehe je odvod kondenzirane vode na
spodnji strani kritine, preprečevanje vdora vode in zraka v izolacijo ter kontrola prehoda vlage in toplote. Hkrati mora vgrajena
sekundarna streha nuditi termalno zaščito in imeti sposobnost
difuzije vodne pare.
Difuzija je proces, kjer para prehaja iz prostora z višjim parnim tlakom, v prostor z nižjim parnim tlakom, ali
drugače, iz bolj nasičenega prostora z vlago, v manj nasičen prostor z vlago. Vedeti moramo, da se v bivalnih
prostorih nenehno oddaja para v ozračje z dihanjem, kuhanjem, tuširanjem, pranjem, potenjem … Izločanje
vodne pare lahko pri štiričlanski družini doseže tudi 14 litrov dnevno.
Poleg zagotovitve ustrezne izolacije je potrebno ravno tako
preprečiti možnost vdora zraka skozi izolacijo, saj na mestih, kjer
notranja ali zunanja folija ni lepljena, pride do preboja toplote in t.
i. toplotnih srkov, skozi katere se izgublja tudi do 40 odstotkov več
energije. Zato je spoje med folijami vedno potrebno lepiti. Hkrati
je prepustnost za zračno paro skozi parno oviro z vrednostjo Sd=2
približno 5 g/m2 na dan.
1
2
3
Če je v parni oviri zareza dimenzij 1 mm x 1 m, lahko pri enakih
pogojih preide do 800 g/m2 skozi odprtino v enem dnevu, kar je
160-krat več. Ta vlaga preide toplotno izolacijo in se zaradi velike nasičenosti kondenzira na spodnji strani strešne sekundarne
folije. Zato moramo celotno streho projektirati tako, da bo prehod
pare skozi izolacijo in na zunanjo stran sekundarne strehe pravilen,
saj v nasprotnem primeru lahko pride do vlaženja izolacije in s tem
zmanjšanja toplotne izolativnosti ter vlaženja lesene konstrukcije in
omogočanja rasti plesni, drevesnih gob in trohnenja.
Sekundarne strešne folije so opremljene z naslednjimi podatki:
Sd vrednost – ker ima zrak gostoto približno 1,2 kg/m3 (približno 800-krat manj kot voda), je v prehodu skozi
zrak določen upor. Sd vrednost pove, kolikšna je debelina oz. upornost zraka, skozi katerega mora preiti
vodna para (Sd=1 m je ekvivalentno uporu 1 m debelega zračnega sloja).
Natezna trdnost – je podatek, ki pove, kolikšna sila je potrebna, da se material poruši (pretrga).
Teža – izražena v gramih, ki pove, kolikšna je teža materiala na m2.
UV obstojnost – koliko časa je folija lahko izpostavljena dnevni svetlobi, da še ohrani deklarirano difuzijsko
lastnost.
52
Tip
ECOTEC 140
UNIVERSAL ECO
UNIVERSAL 2S
TOP RU
Sestava
3 slojni PP flis
3 slojni PP-PE flis
4 slojni PP flis
4 slojni flis
0,03
0,03
0,03
0,03
250/230/5 cm
300/270/5 cm
450/390/5 cm
550/500/5 cm
4 mesece
4 mesece
4 mesece
4 mesece
2.500
3.000
3.000
3.000
-40°C do + 80°C
-40°C do + 80°C
-40°C do + 80°C
-40°C do + 80°C
Paroprepustnost Sd (m)
Natezna trdnost
UV obstojnost
Vodni stolpec (mm)
Temperaturna obstojnost
Teža (g/m )
2
Dimenzija (m)
140
140
150
230
1,50 x 50
1,50 x 50
1,50 x 50
1,50 x 50
da
da
Integrirani lepilni trakovi
ne
ne
Pritrjevanje
sponka
sponka
Kos/paleta
po potrebi
po potrebi
Izolacija BramacTherm
Samo streha, pri kateri so bile upoštevane vse zahteve
gradbene fizike glede toplotne zaščite ter točke rosišča,
zagotavlja prijetno klimo v bivalnih prostorih, znižuje stroške
ogrevanja ter zagotavlja dolgotrajno funkcionalnost strehe.
Vse te zahteve lahko čisto preprosto izpolnite z izolacijo
Tip
BramacTherm, visoko kakovostnim izolativnim materialom iz
Poliuretana (PUR/PIR). Poleg tega se izolacija neprekinjeno
polaga po strešnih špirovcih, kar preprečuje nastanek
toplotnih mostov, ki vodijo do izgubljanja toplotne energije,
hkrati BramacTherm izolacija preprečuje vdor hladnega zraka
v ostrešje.
BRAMACTHERM PRO
BRAMACTHERM KOMPAKT
BRAMACTHERM TOP
PUR/PIR
PUR/PIR
PUR/PIR
Debelina (mm)
50
80, 100, 120, 140, 160, 180
80, 100, 120, 140, 160, 180
Dimenzija (mm)
Sestava
2.400 x 1.240
2.400 x 1.240
2.400 x 1.240
Toplotna prevodnost ʎ(W/mK)
0,026
0,024 - 0,025
0,022
Specifična toplota Cp (J/kgK)
1.400-1.500
1.400-1.500
1.400-1.500
38,05
38,05
38,05
polaganje
polaganje
polaganje
Teža/m3 (kg)
Montaža
Pritrjevanje
vijak
vijak
Kos/paleta
po potrebi
po potrebi
53
Znamka, ki jo uporabljajo
strokovnjaki
Dörken GmbH & Co je eno vodilnih podjetij na evropskem
tržišču na področju sekundarnih strešnih kritin ter materialov
za odvodnjavanje in tesnenje. Njihova ponudba obsega tudi
ponjave za in gradbene odre, podloge za zemljo in ribnike ter
strešne dodatke.
Tip
DELTA VENT N
DELTA MAXX PLUS
DELTA FOXX PLUS
Sestava
troslojni PP flis
troslojni poliuretanski flis
dvoslojni poliesterski flis
0,02
0,15
0,02
220/165N/5cm
450/300N/5cm
370/270N/5cm
2 meseca
2 meseca
4 mesece
2.000
2.000
3.000
- 40°C do +80°C
- 40°C do +80°C
- 40°C do +80°C
130
190
270
1,5 x 50
1,5 x 50
1,5 x 50
ne
da
da
sekundarna kritina
sekundarna kritina
sekundarna kritina
Paroprepustnost Sd (m)
Natezna trdnost
UV obstojnost
Vodni stolpec (mm)
Temperaturna obstojnost
Teža (g/m2)
Dimenzija (m)
Integrirani lepilni trakovi
54
Izjemni izdelki, prvovrstno strokovno znanje in odlične storitve.
S celostno ponudbo izdelkov in storitev se je Dörken GmbH &
Co. KG uveljavil kot eno vodilnih podjetij na evropskem tržišču
gradbenih materialov. Pod blagovno znamko DELTA že več
kot 40 let proizvajajo visokokakovostne izdelke, ki vselej
ponujajo najvišje stopnje zaščite, zanesljivosti ter ohranjanja
in zadrževanja energije, kateri se proizvajajo v kraju Herdecke,
Nemčija.
Z veliko znanja se reši veliko težav. S še več znanja, lahko
rešimo skoraj vse. Na podlagi te predpostavke vse osebje
podjetja Dörken GmbH & Co. KG spodbuja tesno sodelovanje
s strankami. Rezultat tega so redne inovacije in izboljšave, ki
so usmerjene v reševanje težav in ki pred drugimi izstopajo
zaradi treh glavnih prednosti:
• zagotovljena skladnost
• enostavna uporaba
• trpežnost
Najvišja varnost za strehe
Najlažji način za povečano varnost ob hkratnem varčevanju z
energijo je uporaba sekundarne strešne kritine DELTA, ki se
vseskozi odlikujejo po kakovosti.
Posebne sistemske rešitve DELTA so namenjene zaščiti
strešne obloge pred notranjimi in zunanjimi vplivi.
DELTA LUXX
DELTA REFLEXX
DELTA LIQUIXX
LEPILNI PROGRAM
dvoslojni PP flis
troslojna alumizirana ojačana
PE folija
poseben pastozni premaz za
zatesnitev zračnih prehodov in
prebojev
2
150
1,5
140/110N/5cm
450/400N/5cm
Celoten lepilni
akrilni in butilni
program lepilnih trakov
za strešne folije
ter parne ovire
in zapore
- 40 °C do +80 °C
- 40°C do +100°C
150
180
1,5 x 50
1,5 x 50
ne
ne
parna ovira
parna zapora
seti za 0,4 m2 ali 2,8 m2
55
Paropropustne membrane Tyvek® dolgotrajna odpornost na UV
sevanje in visoke temperature je
dokazana s strani priglašenega
laboratorija
Membrana objektu nudi vitalno
funkcijo sekundarne zaščite
Gre za lastnost, ki jo mora izdelek zagotavljati skozi vso
življenjsko dobo konstrukcije, v katero je vgrajen.
Učinkovita membrana mora:
•zagotavljati sekundarno zaščito ostrešja in sten,
•zaščititi izolacijo in prispevati k boljši energijski učinkovitosti zgradbe,
•prepuščati vodno paro in tako zagotavljati zdravo bivalno ugodje v stavbi.
Tip
Sestava
Paroprepustnost Sd (m)
Natezna trdnost
UV obstojnost
Vodni stolpec (mm)
Temperaturna obstojnost
Teža (g/m2)
Dimenzija (m)
Integrirani lepilni trakovi
Kos/paleta
56
Zakaj je Tyvek® nekaj posebnega?
Tyvek® ponuja edinstveno debelino in kakovost funkcionalnega sloja.
Večslojne membrane, prisotne na tržišču, so običajno
sestavljene iz zelo tankih funkcionalnih slojev (običajno so
približno trikrat tanjši od človeškega lasu), laminiranih med
zunanjimi zaščitnimi sloji. Tyvek® ponuja funkcionalni sloj,
ki je od 6- do 8-krat debelejši. Kakovost in debelina funkcionalnega sloja membrane je ključnega pomena za dolgotrajno funkcionalnost membrane, predvsem vodotesnosti.
TYVEK® SOLID
TYVEK® SUPRO
PE-HD
PE-HD in PP
0,03
0,03
250/210N/5 cm
345/290N/5 cm
4 mesece
4 mesece
2000
2000
- 40°C do + 100°C
- 40°C do + 100°C
82
148
1,5 x 50
1,5 x 50
ne
da
po potrebi
po potrebi
sekundarna kritina
sekundarna kritina
Unikatna struktura funkcionalnega
sloja Tyvek® omogoča dolgotrajno
odpornost proti UV sevanju in
visokim temperaturam do 100° C
Tyvek® funkcionalni sloj je sestavljen iz milijonov mikrovlaken polietilena visoke gostote, ki ustvarjajo »labirint«. Ta
zagotavlja pravilno in homogeno razpršitev UV in toplotnih
stabilizatorjev.
Membrana mora biti kljub temu prekrita s kritino v roku 4
mesecev, da se zagotovi funkcionalnost skozi življensko
dobo. Temperature pod kritino lahko poleti presegajo
80°C.
Izdelki DuPont –
zajamčena kakovost
Kakovost izdelkov Tyvek je rezultat posebnega proizvodnega procesa po t. i. tehnologiji „flash-spunbond“ in
je že več kot 20 let prisoten na gradbenem trgu Evrope
®
in Bližnjega Vzhoda. Uporabljajo ga v več kot 35 državah,
vgrajen pa je v več kot 5,5 milijona objektov. Družba DuPont je po vsem svetu prepoznana po svojem pionirstvu,
inovacijah, predanosti kakovosti in etičnim načelom, z več
kot 200-letno tradicijo delovanja.
Preizkušena trajnost paropropustnih
membran DuPont™ Tyvek®
Glavni dejavniki, ki znižujejo učinkovitost membrane, so
izpostavljenost UV sevanju in visokim temperaturam. Rezultati neodvisnega testiranja priglašenega laboratirja na
UV sevanje in visoke temperature so pokazali bistveno
učinkovitejšo odpornost Tyvek® membran skozi daljše obdobje, kot testirani konkurenčni proizvodi.
Tudi po 45 tednih izpostavljenosti visokim temperaturam,
sta bila Tyvek® Supro and Tyvek® Solid še vedno funkcionalna.
TYVEK® PRO
AIRGUARD® SD5
PE-HD in PP
PP in etilen-butilakrilat
0,02
5
270/225N/5 cm
200/170N/5 cm
4 mesece
ni podatka
2000
ni podatka
- 40°C do + 100°C
- 40°C do + 80°C
124
108
1,5 x 50
1,5 x 50
ne
ne
sekundarna kritina
parna ovira
57
DODATKI ZA STREHO
Za pravilno izgradnjo strehe kot celote in njeno delovanje, moramo poleg ostrešja, izolacije in kritine uporabiti
vrsto pritrdil in dodatkov. Na spodnji skici je pregled osnovnih dodatkov za kritino, v nadaljevanju pa opisan
njihov namen in dimenzije.
Končna slemenska
plošča
Kolektor
58
Odzračni
element
Slemensko-grebenski
elementi
Slemenska
sponka
Kapna
rešetka
Antenski
element
Prezračevalni
trak
Strešna
lina
Končna slemenska plošča
Končna slemenska plošča se montira na začetku in koncu slemena. Je ekonomična
rešitev, ki omogoča dodatno prezračevanje slemena. Hkrati je zaščita proti pticam in
enostavna za prilagoditev na vse tipe slemenjakov. Dobavljiva je v različnih barvah.
Slemenski element
Slemenski element se montira na slemena in grebene. Lahko se prilagodi vsem tipom
strešnikov. Omogoča čvrsto prileganje slemenjakov. Vgradnja je enostavna in zanesljiva. Dobava v različnih barvnih odtenkih.
Slemenska sponka in zvončast žebelj
Slemenska sponka in zvončast žebelj se uporabljata za montažo in pritrditev slemenjakov na slemensko letev. Zagotavljata čvrsto prileganje in obstajata za vse tipe strešnikov.
Dobava v različnih barvnih odtenkih.
Slemensko-grebenski trak
Slemensko-grebenski trak se montira na slemena in grebene. Lahko se prilagodi vsem
tipom in modelom strešnikov. Omogoča prezračevanje v slemenu in preprečuje vdor
vetra, vode in snega. Dolžina traku je 5 m in ima ob straneh samolepilni bitumenski trak.
Vgradnja je ekonomična, enostavna in zanesljiva. Dobava v različnih barvnih odtenkih.
Kapna rešetka
Kapna rešetka se montira v kapu za vse profilirane strešnike na končno kapno letev.
Omogoča prezračevanje in preprečuje vdor ptic. Vgradnja je enostavna in zanesljiva.
Dolžina rešetke je 1 m. Dobava v različnih barvnih odtenkih.
Prezračevalni trak
Prezračevalni trak se montira na kapu, kjer je vstop zraka v prezračevalni kanal pri
prezračevanih strehah. Material za sestavo sta plastika ali kovina (aluminij). Preprečuje
vdor ptic in visok zračni presek. Vgradnja je enostavna in zanesljiva. Zavitki so dobavljivi
v različnih barvnih odtenkih po 5 ali 60 tekočih metrov.
Odzračni elementi
Odzračni elementi so namenjeni odvodu oddušnih cevi skozi kritino. Vgradnja je enostavna, saj obstajajo za vse vrste kritin. V setu sta odzračnik, PVC strešnik in oddušna
cev. Možno je prilagajanje naklonu strešine od 15° do 55°. Dobavljiv v različnih barvnih
odtenkih.
Antenski elementi
Antenski elementi so namenjeni odvodu antenskih cevi skozi kritino. Vgradnja je enostavna, saj obstajajo za vse vrste kritin. V setu sta antenski priklop in PVC strešnik.
Možno je prilagajanje naklonu strešine od 15° do 55°. Dobavljiv v različnih barvnih odtenkih.
59
Snegobrani
Mnogokrat je opaziti streho brez snegobranov ali nepravilno in številčno neustrezno postavljenimi snegobrani. Zakaj postaviti snegobran?
Zavedati se moramo, da je obremenitev s snegom na
kritino in ostrešje odvisna od lokacije in lege objekta,
naklona strešine ter nadmorske višine, na kateri se objekt nahaja. Kot je v spodnji tabeli razvidno, so lahko
obremenitve zaradi snega v Sloveniji precejšnje, zaradi
tega je preprečevanje zdrsa snega s strehe nujno in obvezno. V shemi desno lahko odčitamo, v kateri coni se
nahajamo in na podlagi nadmorske višine v preglednici 1 ugotovimo karakteristično obremenitev snega na
tlorisni kvadratni meter strešine.
A
B
C
D
Shema: Območja z enakim porastom
snežne obtežbe z višino
Preglednica 1: Karakteristična obremenitev snega na tlorisni kvadratni meter strešine
Cona A
Nadmorska višina (m)
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
Teža snega (kg/m2)
140
150
160
170
180
200
220
240
270
300
330
360
390
420
Nadmorska višina (m)
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
Teža snega (kg/m2)
170
190
210
230
270
320
370
420
540
620
700
780
860
920
Nadmorska višina (m)
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
Teža snega (kg/m2)
300
300
300
350
400
450
500
600
750
900
1050
1200
1350
1500
Nadmorska višina (m)
100
200
300
400
500
600
Teža snega (kg/m2)
25
50
75
100
120
160
Cona B
Cona C
Cona D
Vir: MOP ARSO, Urad za Meteorologijo
Potrebno število snegobranov za vašo strešino odčitate iz preglednice 2.
Preglednica 2: Število snegobranov na kvadratni meter
Obremenitev s snegom (kg/m2)
do
300
400
500
600
700
800
900
1000
20°
3
3
3
3
3.1
3.4
4
4.2
4.6
25°
3
3
3
3.2
3.3
3.8
4.2
4.8
5.3
30°
3
3
3
3.4
3.9
4.6
5.1
5.6
5.9
35°
3
3.1
3.1
3.5
4
4.7
5.3
5.6
6.3
40°
3.1
3.2
3.2
3.6
4.1
5.1
5.4
6
6.4
45°
3.2
3.3
3.4
3.8
4.4
5.3
5.9
6.3
6.6
50°
4
4.4
4.8
5.2
5.7
6.3
6.8
7.1
7.4
55°
4.1
4.5
5
5.3
5.8
6.5
7
7.2
7.6
60°
4.6
5.1
5.3
5.7
6.2
6.5
7.2
7.7
8.2
Naklon
60
200
Primer: Nahajamo se v Ljubljani, objekt je na 300 m nadmorske višine in imamo naklon strešine 30°, v velikosti 200 m2. Iz preglednice je razvidno, da se nahajamo v coni B. Iz prve tabele ugotovimo, da na 300 m
nadmorske višine obremenitev znaša 190 kg/m2. Nato iz tabele 2 pod kotom 30° odčitamo, da potrebujemo
3,0 snegobrana na m2. Torej za zagotavljanje varnosti za našo streho potrebujemo 600 snegobranov.
Ko ugotovite ustrezno število snegobranov za vašo streho, si oglejte načine postavitve na internetni strani.
www.topdom.si/si/katalog-streh
Naleganje snegobrana je izredno pomembno zaradi razporeditve sile na ostrešje. Na sliki 1 je razvidno nepravilno naleganje točkovnega snegobrana, ki je prekratek za izbrano kritino. Sila pritiska na kritino izven
podpore, kar povečuje možnost loma strešne kritine, zato bodite pozorni na pravilno dolžino snegobrana za običajne kritine je dolžina 380 mm. S tem dosežete pravilno razporeditev pritiska na lego, kar omogoča
optimalno in dolgotrajnejšo rabo vaše kritine (slika 2).
Slika 1: Nepravilno naleganje
točkovnega snegobrana
Slika 2: Pravilno naleganje
točkovnega snegobrana
Snegobrani v ponudbi Skupine Topdom so prilagojeni vsakemu tipu strešnika, tako da omogočajo idealno naleganje. Nosovi so širine 75 mm, snegobrani so
vroče cinkani in barvani s poliesterskim prahom. Snegobrani obstajajo v vseh odtenkih strešne kritine, so
obojestransko barvani, debelina pločevine je 1,2 mm.
V paketu je 100 kosov snegobranov.
61
Odvodnjavanje vode s strehe
Pri odvajanju vode s strešine je potrebno vgraditi odtočne žlebove in cevi. Velikost in premer žlebov in cevi
sta odvisna od velikosti strešine, naklona in seveda kraja, kjer se objekt nahaja. Enostaven preračun pravi, da
za vsak m2 strešine računamo površino cevi 1 cm2. To pomeni, da za 100 m2 strešine vzamemo 100 cm2 cevi,
kar pomeni premer 112 mm oziroma fi 110. Pri računanju posameznih sklopov je najprej potrebno vedeti, kaj
je površina strešine in kaj je tlorisna površina strešine. Nato se moramo odločiti, v koliko različnih meteornih
cevi bomo speljali meteorno vodo, saj je od tega odvisna površina po posameznih sklopih.
Zgornja enačba je praktična in poljudna, vendar moramo orientacijsko dimenzioniranje strešnega odtoka računati glede na maksimalno količino
padavin, ki padejo v petih minutah, s povratno dobo petih let. Računske
količine v Sloveniji varirajo od 240 l/s x ha (litrov na sekundo na en hektar
površine) do 680 l/s x ha. Vendar je to predpostavka v primeru, da so žlebovi
in cevi očiščeni, v nasprotnem primeru se kapacitivnost občutno zmanjša.
V računu niso upoštevani posamezni faktorji glede na hrapavost strehe. V spodnji razpredelnici si lahko
ogledate nekaj tipičnih slovenskih krajev s podanimi maksimalnimi pretoki. V tabeli 1 najdite objektu najbližji
kraj in glede na tlorisno velikost strehe odčitajte pretok. Ko ugotovite pretok iz tabele 1, lahko enostavno določite potreben premer odtočne cevi in dimenzijo žleba tako, da pod najbližjim pretokom iz tabele 2
odčitate potreben žleb in cev.
Primer: Če živite v Ljubljani in imate tlorisno površino strehe 100 m2, v tabeli 1 odčitate koeficient 3,96 l/s. V
tabeli 2 pogledate pod pretok 4 l/s in ugotovite, da za željeno strešino potrebujete cev premera 125 mm in
žleb razvite širine 400 mm.
Preglednica 1
r 5,5 (l/s*ha)
Q vode
(pretok vode
v 1 sekundi
na m2)
25 m2
50 m2
75 m2
100 m2
125 m2
150 m2
374
0,04
0,94
1,87
2,81
3,74
4,68
5,61
Bovec
415
0,04
1,04
2,08
3,11
4,15
5,19
6,23
Celje
339
0,03
0,85
1,70
2,54
3,39
4,24
5,09
Davča
632
0,06
1,58
3,16
4,74
6,32
7,90
9,48
Kraj
Babno polje
Ilirska Bistrica
412
0,04
1,03
2,06
3,09
4,12
5,15
6,18
Ljubljana Bežigrad
396
0,04
0,99
1,98
2,97
3,96
4,95
5,94
Maribor - letališče
514
0,05
1,29
2,57
3,86
5,14
6,43
7,71
Nova Gorica
557
0,06
1,39
2,79
4,18
5,57
6,96
8,36
Novo mesto
382
0,04
0,96
1,91
2,87
3,82
4,78
5,73
Portorož - letališče
437
0,04
1,09
2,19
3,28
4,37
5,46
6,56
Vojsko
582
0,06
1,46
2,91
4,37
5,82
7,28
8,73
Murska Sobota
351
0,04
0,88
1,76
2,63
3,51
4,39
5,27
Črnomelj
355
0,04
0,89
1,78
2,66
3,55
4,44
5,33
Brnik - letališče
307
0,03
0,77
1,54
2,30
3,07
3,84
4,61
Pretok iz tabele2 (l/s)
Preglednica
62
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
Padna cev fi (mm) DN
63
75
90
100
100
125
125
150
150
150
150
160
160
Razvita dolžina žleba (mm)
200
250
333
333
333
400
400
400
500
500
500
500
500
LES IN ZAŠČITA LESA
Leseno ostrešje je nosilno ogrodje strehe, ki ga ponekod nadomeščajo betonske ali jeklene konstrukcije.
Naloga ostrešja je zagotoviti odpornost na vse obremenitve, ki delujejo na ostrešje. Te obremenitve so lastna
teža, teža kritine, obtežba s snegom, obtežba vetra in obtežba podkonstrukcije ter notranjosti strehe. Te
obtežbe v Sloveniji varirajo v odvisnosti od naklona strešine in lokacije od 2,5 kN/m2 (250 kg) do 16 kN/m2.
Zaradi obremenitve je v prvi fazi izredno pomembno projektiranje ostrešja in njegova obremenitev na nosilno
konstrukcijo ter izbor materiala, v drugi fazi pa izbira in pravilna vgradnja lesa za ostrešje. V Sloveniji je gradnja lesenega ostrešja dobro razvita in tradicionalna zaradi dostopnosti materiala in njegove relativno lahke
obdelave in vgradnje. Les je naraven, živ material, ki ima izredno nizek ogljikov odtis in je kot vir obnovljiv.
Odporen je na tlak, nateg, uklon in strig sil, ki delujejo nanj. Les ima majhno zvočno in toplotno prevodnost
ter je tudi požarno odporen. Odlikuje ga elastičnost in ugodno razmerje med gostoto in trdnostjo.
V strešnih konstrukcijah poznamo rezan les (ki ga delimo na deske, plohe, letve, morale in grede) in lepljen
les (konstrukcijske plošče, BSH lepljenci (dolžinsko spojen lepljen les) in KVH lepljenci (dolžinsko spojen masiven les) ter njune variacije). V moderni izgradnji lesene strešne konstrukcije se vse pogosteje uporabljajo
lepljenci, saj se s tem zagotavljajo manjši prerezi, večja nosilnost in preprečitev zasuka ter uklona nosilnih
gred. Kakovost rezanega lesa je odvisna od kakovosti hlodovine, časa sečnje in razreza. Za nosilno konstrukcijo se priporoča suh les, sekan v času, ko je najmanj drevesnega soka in insektov.
Gostota lesa je odvisna od vrste in vlažnosti lesa. Les v času rasti vsebuje okoli 50 % vlage, zračno suh les
okoli 15 % vlage in umetno sušen les pod 10 % vlage. Zaradi lahke dostopnosti se v slovenskem stavbarstvu
za ostrešja najpogosteje uporablja les iglavcev (smreka, jelka), katerega gostota (zračno suhega) je med 420500 kg/m3, toplotna prevodnost 0,14 W/mK in difuzijski upor 70.
Poleg vseh zgoraj naštetih obremenitev je posebno pozornost potrebno nameniti tlaku vetra na napušče s
spodnje strani in srku vetra na strešinah. Srk vetra se pojavlja pri močnih vetrovih in povzroča ‘dvig’ strehe.
Pojav je enak kot pri letalskem krilu, ko veter po strešini preide sleme, nato pa se na drugi strani ustvarja
podtlak. Sile na ostrešje zaradi vetra lahko dosežejo visoke vrednosti (pri horizontalno usmerjenemu vetru pri
hitrosti 150 km/h in strehi z naklonom 30° lahko srk na strešino znaša 70 kg/m2, sleme 115 kg/m2, pritisk na
napušč pa ob enakih pogojih 130 kg/m2). Zaradi tega pride do popustitve stika med škarniki in gredami, ali
pa celotno odkritje kritine iz nosilnega venca. Posledica je vse pogostejša uporaba konstrukcijskih vijakov za
pritrjevanje ostrešij in fiksiranje glavnih gred na nosilne vence z navojnimi palicami ali sidri.
PRITISK
SRK
63
Les za ostrešja
Deske - debelina 20 ali 24 mm (1’), širina 120 mm ali 150 mm
Plohi - debelina 48 mm (2’)
Letve - 30 mm/50 mm, 40 mm/50 mm, 50 mm/80 mm
Morali - 70 mm/70 mm, 80 mm/80 mm, 100 mm/100 mm
Grede - širine od 100 mm do 240 mm in višine do 400 mm
Konstrukcijske plošče OSB3 debeline 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm in 25 mm
OSB plošče
(oriented strand board) so lepljene prešane plošče iz usmerjenih lesenih vlaken. Po klasifikaciji
EN 300 jih delimo na štiri razrede glede na njihovo sestavo in mehanske lastnosti:
OSB/1 - plošče za splošno uporabo v notranjih
suhih prostorih (pohištvo)
OSB/2 - konstrukcijske plošče za uporabo v suhem okolju (podnice, kjer ni povečane vlažnosti
ali možnosti razlitja vode)
OSB/3 - konstrukcijske plošče za uporabo v vlažnem okolju (trdne in vsestransko uporabne plošče za izdelavo podnic, stenskih in strešnih konstrukcij)
OSB/4 - konstrukcijske plošče z izboljšanimi mehanskimi lastnostmi za uporabo
v vlažnem okolju (zaradi povečane trdnosti primerna za pokrite zunanje stene)
Konstrukcijski vijaki
vgreznjena glava,
pol navoja, torx 40
vgreznjena glava,
pol navoja, torx 50
8 x 100 mm
10 x 100 mm
8 x 120 mm
10 x 120 mm
8 x 140 mm
10 x 140 mm
8 x 160 mm
10 x 160 mm
8 x 180 mm
10 x 180 mm
8 x 200 mm
10 x 200 mm
8 x 220 mm
10 x 220 mm
10 x 240 mm
64
Kemična zaščita lesa
Les je poleg dobrih lastnosti občutljiv na vlago (saj se lahko zvija, trohni, poči…) ter na zajedalce, ki jih delimo
na glive (najpogostejše so siva, bela in kletna goba, tramovka in glive, zaradi katerih se spreminja barva lesa)
in žuželke (parketar, navadni trdoglavec, hišni kozliček, mravlja, ose). Zaradi zagotovitve izboljšane odpornosti lesa se priporoča kemična obdelava, ki preprečuje razvoj zajedalcev.
Potreba po zaščiti lesa je bila vedno prisotna, zato se je ožiganje lesa, ki je bil v zemlji, namakanjem v morski
vodi ali premazovanjem ladij s katranom uporabljalo že pred več tisočletjij. Izkustveno so se zaradi fizikalnih
lastnosti lesne vrste za določene vrste lesa pogosteje odločali, kot za druge (npr. hrast za ladje, sode ...). Zato
kot obliko zaščite poznamo termično zaščito lesa, kjer les 'kuhamo' brez kisika, vendar se zaradi posledične
izgube mehanskih lastnosti lesa in povečanja proizvodne cene, ta oblika v stavbarstvu ostrešja danes ne
uporablja.
Ko se je pričela izgradnja stavb z izoliranimi ostrešji in zunanjimi fasadami, ki onemogočajo pretok zraka okoli škarnikov, so ljudje s svojo
iznajdljivostjo zaščitili les z nafto, kurilnim oljem, modro galico ipd. Izkustveno so takšni postopki slabi in ne dolgotrajni, zaradi česar se ne
priporočajo za uporabo. Tehnološki razvoj kemične industrije je pripeljal
do ponudbe zaščit za les, ki dolgoročno ohranjajo lastnosti lesa in preprečijo razvoj zajedalcev.
Kako deluje zaščita za les? Sestava lesa iz celuloze tvori luknjičasto tvorbo, ki omogoča vpijanje vlage. Ob
vlaženju lesa in njegovem sušenju pride v lesnih tvorbah do krčenja in na vlažnem lesu omogoča razvoj gliv.
Kemična zaščita omogoča zaprtje celične strukture, kar onemogoča vpijanje vode, hkrati pa je naloga kemične impregnacije, da se fiksira v strukturo, da je voda ne izpira. Druga aplikacija kemične zaščite so biocidi, ki preprečijo vdor insektov, saj je les za žuželke s tem strupen, oziroma jih z vonjem in okusom odbija od
naselitve. Dolgotrajnost zaščite je odvisna predvsem od izbire zaščitnega sredstva in zadostne impregnacije
lesa.
Pomemben dejavnik pri izbiri je tudi onesnaževanje narave z zaščitnimi sredstvi, zaradi česar so se na podlagi zakonskih zahtev v zadnjih petih letih bistveno spremenili postopki proizvodnje zaščitnih sredstev ter s
tem omejili emisijo škodljivih snovi.
65
Revolucija v svetu zaščite lesa
Silvaprodukt d.o.o.
Podjetje s 60-letno tradicijo sistemske zaščite lesa, predstavlja novo blagovno znamko SILVANOLIN.
Dva dni se fiksira in se ne izpira
SILVANOLIN – okolju prijazna osnovna impregnacijska zaščita za les, nestrupen, brez vonja, hitro sušeč, se ne izpere,
enostaven za uporabo in shranjevanje, les trajno ščiti pred
napadom insektov - črvov, termitov, gnitjem, trohnenjem in
glivami, namenjen je zaščiti strešnih konstrukcij, ograj, klopi, vrtnih garnitur, pergol, itd. Les je naraven material, ki je
Z nami les ostane les.
Artikel
SILVANOLIN
SILVANOL
Nianse
rjava, pastelno zelena
prozorni, rumeni
0,8 kg, 5kg, 10kg, 20,kg, 50kg, 200 kg
0,8 kg, 5kg, 10kg, 20,kg, 50kg, 200 kg
ca. 2 dcl na m (2-3 nanosi)
oz. odvisno od izpostavljenosti lesnih elementov
ca. 2 dcl na m2 (2-3 nanosi)
oz. odvisno od izpostavljenosti lesnih elementov
Redčenje
brez redčenja - končni izdelek
brez redčenja - končni izdelek
Nanašanje
čopič, oblivanje, potapljanje,
koteljska impregnacija
čopič, oblivanje, potapljanje,
koteljska impregnacija
odvisno od nanosa (od 48 ur do 3 tednov)
odvisno od nanosa (od 48 ur do 3 tednov)
Pakiranje
Poraba (predpisana)
Čas sušenja
Uv obstojnost
Sestava
66
podvržen živim (biotičnim) in neživim (abiotičnim) dejavnikom
razkroja. Neživi dejavniki so: veter, voda, UV žarki, kemikalije,
plini in ogenj. Les mora biti pred postopkom zaščite ustrezno
posušen, zdrav, brez trohnobe in poškodb insektov. Pripravek je primeren za zaščito vseh vrst lesa in za vse postopke zaščite: premazovanje, namakanje, brizganje, oblivanje
in vakuumsko impregnacijo. Najpomembnejša lastnost Silvanolina je, da se veže v les v 48 urah, pri čemer postane
neizperljiv, zato je primeren tudi za zaščito lesa neposredno
izpostavljenega vsem vremenskim nevšečnostim. 2
za osnovni impregnant ni predvidena
za osnovni impregnant ni predvidena
anorganske komponente - proizvedeno po proizvodnji specifikaciji
anorganske komponente - proizvedeno po proizvodnji specifikaciji
Regeneracija
Skupina Regeneracija d.o.o. že 23 leto uspešno proizvaja,
projektira in razvija zaščitne premaze za les in kovino ter izdelke iz poliestrskih laminatov in/ali termoplastov. Skupina
obsega partnerstvo 9 podjetij v 6 državah in šteje približno
100 zaposlenih.
V skupini Regeneracija se zavedamo dejstva, da je narava
naše največje bogastvo. Naše poslanstvo je izdelati kakovostne in tehnološko napredne izdelke za zaščito lesa in kovin ter produktov iz polimernih materialov, ki nevarnim snovem
preprečujejo priti v stik z naravnim okoljem.
Sledimo dosedanji viziji zadovoljiti potrebe kupcev, tako na
domačem kot na mednarodnem trgu, in prepričani smo, da z
našim znanjem lahko izpolnimo tudi vsa pričakovanja.
Prodajni program skupine Regeneracija obsega:
• Regeneracija premazi - izdelki namenjeni zaščiti lesa
(osnovna/preventivna zaščita, lazurni premazi, protipožarna
zaščita, zaščite proti pokanju lesa, odstranjevalec premazov, antikorozijska zaščita…)
• Regeneracija ekologija in inženiring - proizvodi za
izvedbo vodovodnih in kanalizacijskih sistemov, čistilnih
naprav ter izvedbo in sanacijo odlagališč odpadkov (čistilne
naprave, lovilci olj in/ali maščob, revizijski in vodovodni
jaški, črpališča, cisterne za vodo in različne kemikalije (kurilno olje, nafta, AdBlue…).
Prednosti izdelkov podjetje Regeneracija so v dejstvu, da
izdelke razvijamo, projektiramo in proizvajamo sami in pri
tem uporabljamo najboljše možne materiale in rešitve; izdelki iz obeh programov so večinoma tudi certificirani s strani
domačih in/ali tujih priznanih institucij. V vseh letih smo pridobili ogromno znanja in izkušenj ter posledično tudi referenc
zadovoljnih kupcev.
Kakovost izdelkov in storitev podjetja Regeneracija, d.o.o.,
zagotavljata certifikata ISO 9001 (kakovost) in 14001 (varovanje okolja).
Artikel
KUPROFLUORIN EKSTRA - IMPREGNACIJA ZA LES
BOROSOL ULTRA - IMPREGNACIJA ZA LES
Nianse
zelenkasta, rjava
rumenkasta, brezbarvna
Pakiranje
Poraba
5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg, 200 kg, 1000 kg
1 kg zadostuje za ca. 5 m2
Redčenje
redčenje ni potrebno – sredstvo ima že v dobavni obliki optimalno viskoznost in koncentracijo
Nanašanje
izdelek se lahko nanaša s premazovanjem, oblivanjem, brizganjem v zaprti komori, potapljanjem ali s kotlovno
impregnacijo.
Čas sušenja
Fiksacija aktivne snovi je dosežena v 24 urah. Aktivna snov se nato ne izpira več (npr. ob padavinah).Premaz
je suh na otip po 4-8 urah, dokončno najmanj 48 ur, v primeru neugodnih pogojev
(nizke temperature, visoka vlažnost) lahko tudi več.
UV obstojnost
Sestava
ne
vodna impregnacija na osnovi benzalkonijev
klorid, bazičnega bakrovega karbonata, borove
kisline, aditivov za fiksiranje ter sredstva za
izboljšanje prodiranja v les
vodna impregnacija na osnovi benzalkonijev
klorid, aditivov za fiksiranje ter sredstva za
izboljšanje prodiranja v les
67
STRELOVODNI SISTEMI
Nemalokrat v javnih občilih zasledimo članke z naslovom: »Zaradi udarca strele hiša pogorela do tal« ipd.,
kar nas vedno spomni na dejstvo, da nikoli nismo varni pred naravnimi pojavi. Je že res, da so objekti tudi
zavarovani za takšne škodne primere, vendar zavarovanje objekta ne garantira izgube človeških življenj.
Strela je rezultat atmosferske elektrostatične razelektritve, ki se običajno pojavi med nevihtami in vulkanskimi
izbruhi. Pri razelektritvi atmosferske električne energije lahko strela potuje s hitrostjo 220.000 km/h (običajno
okoli 70.000 km/h), njene temperature pa dosegajo do 30.000 °C. Sledi ji grom, ki je posledica nenadnega
pregrevanja in širitve zraka v okolici strele, in ki potuje s hitrostjo 300 m/s.
Karta maksimalnih vrednosti gostote strel
nad 9.0
8.0-9.0
7.0-8.0
6.0-7.0
5.0-6.0
4.0-5.0
3.0-4.0
2.0-3.0
Vir: MOP ARSO,
Urad za Meteorologijo
V Sloveniji je v povprečju 60.000 udarcev strel letno, od katerih jih je največ v poletnih mesecih. Zaradi udarca strele v povprečju nastane na objektih tudi preko 50 požarov letno (53 požarov na objektih v letu 2011). Za
ustrezno zaščito pred nastankom požara, je potrebno poskrbeti za pravilno montažo strelovodnega sistema
na strehi in odvod električne energije v zemeljska tla. Ustrezno strelovodno zaščito je potrebno projektirati za
vsak objekt posebej v odvisnosti od kraja in nadmorske višine objekta, ter njegovih gabaritov. Za predstavo
pogostosti električne razelektritve po krajih v Sloveniji lahko iz zgornje preglednice razberemo povprečno
število udarcev na kvadratni meter v enem letu.
Dodatne informacije o montaži strelovodnih sistemov poiščite v najbližji prodajalni Topdom skupine.
68
Hermi je prvo slovensko podjetje, ki se celostno ukvarja z zaščito
pred udarom in delovanjem strele. Celostno zaščito zagotavljajo NEOPAZNI STRELOVODI in PRENAPETOSTNA ZAŠČITA
HERMI. Tako kot drugje po svetu, je tudi v Sloveniji vedno večja skrb za zaščito posameznikove varnosti in premoženja.
Blagovna znamka Hermi postaja vse bolj prepoznavna širše v Evropi, kjer neopazni strelovodi in prednapetostna zaščita rešujeta zahteve najzahtevnejših projektov in objektov.
Osnovna dejavnost podjetja je razvoj, proizvodnja, inženiring in svetovanje. Osnovne dejavnosti oz. njihov
glavni del predstavlja proizvodnja strelovodne opreme (Lightning protection) in prednapetostne zaščite
(Surge protection). Hermi rešitve so narejene tako za komercialno kot tudi individualno rabo. Primerni so za
samostojne stanovanjske objekte, kakor tudi za najzahtevnejše energetske in ostale objekte. Izdelki so izdelani v skladu z Evropskimi in mednarodnimi standardi in nacionalnimi standardi, usklajenimi z
njimi, so uspešno opravili testiranja in pridobili vse potrebne mednarodne certifikate, med drugim v skladu s
IEC 62305, EN 50164.
Strelovodne elemente sestavljajo naslednji elementi:
SON - Slemenski nosilci
SON - Strešni nosilci
SON slemenski nosilci so namenjeni za pritrjevanje
lovilnih vodnikov po slemenih streh. Posamezni slemenski nosilci so prilagojeni posameznim vrstam
kritin, kar pomeni hitrejšo in enostavnejšo montažo
nosilca na slemenjake. Pritrjevanje vodnika na nosilec je brez vijačenja.
SON strešni nosilci so namenjeni za montažo lovilnih
vodnikov po krilih streh oz. na strešnike. Posamezni
strešni nosilci so prilagojeni posameznim vrstam kritin, kot tudi lažji in enostavnejši montaži vodnika v
nosilec. Pritrjevanje vodnika je brez vijačenja.
ZON - zidni nosilci
KON - Cevne objemke
ZON zidni nosilci so namenjeni za montažo odvodnih vodnikov na stene objekta.
KON cevne objemke se uporabljajo za pritrjevanje
odvodnih vodnikov na odtočne cevi kot tudi ozemljevanju odtočnih cevi
69
VZ - Vertikalne zaščite strelovoda
Vodniki
Vertikalne zaščite dolžine 1,5 m so namenjene zaščiti
zemljevodov do merilnega spoja. Zaščita je sestavljena iz gole zaščite in dveh nosilcev vertikalne
zaščite.
Vodniki so namenjeni izdelavi strelovodne instalacije.
Izbrani material vodnika je odvisen od materiala kritine, materialov kovinskih delov na strehi, materialov
žlebov, tehničnih zahtev in celotnega izgleda oz.
namembnosti objekta. KON - Kontaktna oprema
Izolirani lovilni sistemi
KON kontaktni elementi so namenjeni spajanju delov
strelovodne instalacije med seboj. Pri tem mora biti
zagotovljen ustrezen, tj. dober spoj med posameznimi vodniki, kovinskimi deli ... Prav tako je potrebno
paziti na primernost materialov, ki jih želimo medsebojno spajati, da med posameznimi deli ne pride do
t. i. galvanskega spoja.
Izolirani lovilni sistemi so namenjeni zaščiti kovinskih ali nekovinskih naprav z občutljivo notranjostjo
(električne naprave) in tudi tistih kovinskih naprav,
katerih dimenzije pločevine niso ustrezne in so
nameščene na izpostavljenih mestih.
Prenapetostna zaščita
Prenapetostna zaščita je zaščita električnih instalacij in podatkovnih linij pred prenapetostmi. Največje prenapetosti v omrežju se pojavijo ob udarih strele. Pri tem ni nujno, da je to neposredni udar v sam objekt, tudi
ob bližnjih, kot tudi ob oddaljenih udarih se lahko pojavijo inducirane prenapetosti, ki zlahka poškodujejo
elektronske naprave. Trenutne in stikalne prenapetosti v omrežju so venomer prisotne, in prav tako lahko
povzročijo škodo na elektronskih napravah. Poznamo tri stopnje prenapetostnih zaščit, ki se nahajajo kot:
1. stopnja prenapetostne zaščite
v glavnem razdelilcu
70
2. stopnja prenapetostne zaščite
v etažnem razdelilcu
3. stopnja prenapetostne zaščite
pred samim porabnikom
PRIMER IZRAČUNA STROŠKA STREHE
Pri strehah je najpogostejše
vprašanje: »Koliko me stane
streha?« Zato vam predstavljamo primer izračuna materiala za dvokapnico velikosti
strešin 208 m2 in naklonom
strešine 30°, ki se nahaja v
Ljubljani.
Sekundarna kritina
Izolacije nad škarniki
Vstaviti sliko strehe –
pošljemo naknadno
Izolacije med škarniki
Ovire in zapore
pod škarniki
V prvi fazi je pomemben izbor izvedbe, izbor materiala, popis lesa za ostrešje, pritrdil, zaščite, izolacije,
strešnih folij, kritine in vseh strešnih dodatkov. Količine lesa, pritrdil in barve varirajo v odvisnosti od projektnih dimenzij. V nadaljevanju je opisan izbor različnih materialov, kjer zaradi zagotavljanja tržne lojalnosti
nismo uporabili nazivov materiala, ter posledično razlika v ceni. V računih so uporabljene različne vrste kritin
in izolacije, ter pritrdilnega materiala.
Izbor materiala
Cena z DDV
Cena z
DDV/m2
Toplotna prevodnost (W/m2K)
Različen rezan les ca. 14,3 m3, vsa pritrdila, impregnacijska zaščita,
izolacija iz steklene volne debeline 16 cm, škarniki prekriti z lesno
izolacijo debeline 1,5 cm, sekundarna kritina, lepilni trakovi, kritina s
slemenjaki, zračniki, slemenskimi in kapnimi rešetkami, slemensko
folijo, zaključki, odtočnimi žlebovi, snegobrani.
9.948,79 €
47,48 €
0,2307
Različen rezan les ca. 13,5 m3, vsa pritrdila, impregnacijska zaščita,
izolacija iz steklene volne debeline 16 cm, škarniki prekriti s kameno
volno debeline 6 cm, sekundarna kritina, lepilni trakovi, kritina s slemenjaki, zračniki, slemenskimi in kapnimi rešetkami, slemensko folijo,
zaključki, odtočnimi žlebovi, snegobrani.
12.730,59 €
61,20 €
0,1764
Različen rezan les ca. 13 m3, vsa pritrdila, impregnacijska zaščita,
izolacija iz kamene volne debeline 16 cm, škarniki prekriti z izolacijo
iz kamene volne debeline 6 cm, izolacijska sekundarna kritina, kritina
s slemenjaki, zračniki, slemenskimi in kapnimi rešetkami, slemensko
folijo, zaključki, odtočnimi žlebovi, snegobrani.
11.632,00 €
55,92 €
0,1635
Različen rezan les ca. 13,5 m3, vsa pritrdila, impregnacijska zaščita,
izolacija iz kamene volne debeline 16 cm, škarniki prekriti z izolacijo iz
kamene volne debeline 6 cm, sekundarna kritina, lepilni trakovi, kritina
s slemenjaki, zračniki, slemenskimi in kapnimi rešetkami, slemensko
folijo, zaključki, odtočnimi žlebovi, snegobrani.
12.275,91 €
59,02 €
0,1635
Različen rezan les ca. 13,5 m3, vsa pritrdila, impregnacijska zaščita,
izolacija iz kamene volne debeline 16 cm, škarniki prekriti z izolacijo iz
kamene volne debeline 8 cm, sekundarna kritina, lepilni trakovi, kritina
s slemenjaki, zračniki, slemenskimi in kapnimi rešetkami, slemensko
folijo, zaključki, odtočnimi žlebovi, snegobrani.
13.569,19 €
65,24 €
0,1484
Različen rezan les ca. 14,3 m3, vsa pritrdila, impregnacijska zaščita,
izolacija iz kamene volne debeline 32 cm, škarniki prekriti z izolacijo iz
kamene volne debeline 8 cm, sekundarna kritina, lepilni trakovi, kritina
s slemenjaki, zračniki, slemenskimi in kapnimi rešetkami, slemensko
folijo, zaključki, odtočnimi žlebovi, snegobrani.
11.259,00 €
54,13 €
0,0956
Uporabljene cene so iz jesenskega prodajnega letaka skupine Topdom, september 2011.
Znesek materiala za izgradnjo izolirane strehe je odvisen predvsem od izbora kritine, strešnih folij, pritrdil in
izolacije. Pri izgradnji dobro izolirane strehe velja pravilo »Več daš, več imaš,« zato je potreben pred izborom
tehten razmislek o višini investicije in izboru materiala.
Vendar naj na koncu zaključimo, da izbor materiala ne garantira dolgotrajnosti in pravilnega delovanja vaše
strehe, saj je v drugi fazi potreben izbor pravilnega izvajalca za izgradnjo strehe. Mojstri se ločijo v detajlih,
zato poiščite vašega mojstra za streho v prodajalnah Skupine Topdom.
71
zapiski
72
73
45
15
35
70
kot tloris x
20
25
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
30
1,02
1,04
1,06
1,1
1,15
1,22
1,31
1,41
1,56
1,75
2
2,92
40
OCENJEVANJE POVRŠINE KRITINE
Izračunajte tloris objekta vključno z napuščem!
Stopite 20 metrov od objekta in odmerite najprimernejši kot.
Tloris pomnožite s faktorjem ob odčrtanem kotu.
(npr. površina 50 m2 s kotom 45° je: 50 m2 x 1,41 = 70,5 m2)
50
55
10
20
60
74
60
KRAJ
Voličina
Hajdina
Šoštanj
Šentjur
Podplat
Podčetrtek
Kozje
Žabnica
Lesce
Kranj
Cerklje
Ljubljana
Ljubljana – Črnuče
Vrhnika
Logatec
Ljubljana - Polje
Škofljica
Škofljica
Grosuplje
Preserje
Litija
Leskovec
Podbočje
Škocjan
Novo mesto
Metlika
Kočevje
Solkan
Šempeter pri Gorici
Ajdovščina
Vipava
Postojna
Prestranek
PRODAJNO MESTO
TRGOVINA HAUPTMAN d.o.o.
POMLAD d.o.o.
POŠTAJNER d.o.o.
POLJE d.o.o., PE Šentjur
POLJE d.o.o.,PE Mestinje
POLJE d.o.o., PE Podčetrtek
POLJE d.o.o., PE Kozje
DOM TRADE d.o.o., PC Žabnica
DOM TRADE d.o.o., PC Lesce
DOM TRADE d.o.o., PC Kranj
POLICA d.o.o.
OBNOVA TRGOVINA d.o.o., PE Celovška
OBNOVA TRGOVINA d.o.o. PE Črnuče
OBNOVA TRGOVINA d.o.o., PE Lesno brdo
OBNOVA TRGOVINA d.o.o., PE Logatec
MERXGRAD d.o.o.
SBS TRGOVINA d.o.o., PE Lavrica
SBS TRGOVINA d.o.o., PE Škofljica
SBS TRGOVINA d.o.o., PE Grosuplje
MIPRO TRGOVINA d.o.o.
JERNEJ
NOVA KRŠKO d.o.o.
BRAMES d.o.o.
TOPDOM d.o.o., PE Škocjan
TOPDOM d.o.o., PE Novo mesto
TOPDOM d.o.o., PE Metlika
SBS TRGOVINA d.o.o., PE Kočevje
KURIVO GORICA d.d., PE Solkan
KURIVO GORICA d.d., PE Šempeter
KURIVO GORICA d.d., PE Ajdovščina
KURIVO GORICA d.d., PE Vipava
KURIVO GORICA d.d., PE Postojna
MFM INTARZIJA d.o.o.
NASLOV
Selce 74
Gerečja vas 36
Ravne 21
Cesta pod Rifnikom 27
Mestinje 9
Cesta na grad 2
Kozje 134
Žabnica 68
Alpska cesta 43
Mirka Vadnova 2
Pšenična polica 9
Celovška 492
Ljubljanska cesta
Lesno brdo 18
IOC Logatec
Polje 351b
Dolenjska cesta 318
Kočevska 20
Taborska 34
Jezero 103 b
Za povrtmi 1
Vrtnarska pot 1/a
Malo Mraševo 7
Dobruška vas 50
Srebrniče 1
Cesta XV. brigade 27
Podjetniško naselje 7
Prvomajska 53
Na pristavi 4
Tovarniška cesta 3
Goriška c. 43
Kolodvorska c. 3/c
Reška cesta 40
TELEFON
02 72 91 350
02 79 90 100
03 89 70 990
03 74 62 980
03 81 82 990
03 81 83 140
03 58 01 406
04 23 19 200
04 53 02 230
04 20 10 002
04 25 21 130
01 50 09 490
JULIJ 2012
01 75 04 360
01 75 64 265
01 54 91 480
01 36 63 026
01 36 68 011
01 78 64 067
01 36 33 163
01 89 87 472
07 48 80 180
07 49 78 240
07 30 77 610
07 39 32 850
07 36 91 240
01 89 31 060
05 33 05 092
05 33 05 095
05 36 44 067
05 36 44 064
05 72 10 081
05 70 30 000
75
Topdom d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28b
1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija
t: +386 (0)1 5890 700
e: [email protected]
www.topdom.si
Januar 2012