tukaj - Protim Ržišnik Perc

Comments

Transcription

tukaj - Protim Ržišnik Perc
Energetska učinkovitost
vzgojno-izobraževalnih ustanov
Spoštovani,
vabimo vas, da se udeležite brezplačne predstavitve »Energetska učinkovitost vzgojno-izobraževalnih ustanov«, ki bo v
sredo, 8. junija 2011 od 13. do 15. ure v drugem nadstropju poslovne stavbe CUBIS v Obrtno-poslovni coni v Šenčurju.
Učinkovita raba energije je v današnjem času konkurenčna prednost in predstavlja koncept ozaveščenosti. Z upravljanjem
energije v stavbi namreč lahko bistveno znižamo stroške obratovanja. Prekinitev kurilne sezone in bližajoče se poletne
počitnice so vsekakor priložnost za energetsko sanacijo vzgojno-izobraževalnih objektov.
V podjetju Protim Ržišnik Perc d.o.o. v ta namen organiziramo informativno predstavitev možnosti učinkovite rabe energije v
vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter primerov dobre prakse, s katerimi bi vas radi informirali in vam hkrati olajšali odločanje pri
investiranju gradnje ali prenove vrtca oziroma osnovne šole.
Dogodek je namenjen županom in ravnateljem osnovnih šol in vrtcev ter njihovim predstavnikom.
Program dogodka
ura
vsebina predavanj
12:45 – 13:00
Registracija
predavatelji
13:00 – 13:10
Uvodni pozdrav
Andrej Ržišnik, univ. dipl. inž. arh.,
direktor podjetja Protim Ržišnik Perc d.o.o.
13:10 – 13:30
Sodobni sistemi strojnih inštalacij v vrtcih in šolah;
učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije
Bojan Mehle, univ. dipl. inž. str.,
Protim Ržišnik Perc d.o.o.
13:30 – 13:45
Energetika od študije do monitoringa
Andrej Pureber, univ. dipl. inž. str.,
Protim Ržišnik Perc d.o.o.
13:45 – 14:00
Električne inštalacije v energetsko učinkovitih stavbah
mag. Gregor Bavdaž, univ. dipl. inž. el.,
Protim Ržišnik Perc d.o.o.
14:00 – 14:15
Odmor
14:15 – 14:50
Primeri dobre prakse – energetske sanacije osnovnih
šol v Avstriji
Gerhard Kopeinig, univ. dipl. inž. arh.,
Arch + More ZT GmbH
14:50 – 15:00
Splošni pogoji dodeljevanja nepovratnih sredstev za
namene energetske sanacije objektov
mag. Slavka Zupan,
Boža Kovač, K&Z d.o.o.
15:00
Ogled energetske svetovalnice
Andrej Pureber, univ. dipl. inž. str.,
Protim Ržišnik Perc d.o.o.
Pridružujemo si pravico do sprememb programa.
Prijava
Lokacija
Izkoristite priložnost in se nam pridružite na brezplačni predstavitvi
»Energetska učinkovitost vzgojno-izobraževalnih ustanov«. Prosimo
vas, da svojo udeležbo potrdite na telefonsko številko 04 279 18 76
(Sabina Vidmar) oziroma na elektronski naslov [email protected]
najkasneje do srede, 1. junija 2011.
Nahajamo se v poslovni stavbi Cubis v Šenčurju, ob
glavni cesti Kranj-Brnik.
Parkirna mesta so nahajajo neposredno pred stavbo.
Kranj
V primeru, da sami ne utegnete priti na dogodek, lahko povabite
svojega predstavnika.
Brnik
Uvoz
KRA
Jesenice
Veselimo se srečanja z vami!
NJ 2
Vhod
km
Kranj-vzhod
S spoštovanjem,
CUBIS
Andrej Ržišnik, univ. dipl. inž. arh.
direktor
Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o.
Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur
T: 04 279 18 00 I F: 04 279 18 25
E: [email protected] I www.protim.si
BR
NIK
Ljubljana
OPC
Predstavitev predavateljev:
Energetska učinkovitost
vzgojno-izobraževalnih ustanov
Predstavitev predavateljev
Andrej Ržišnik, univ. dipl. inž. arh., Protim Ržišnik Perc d.o.o.
Arhitekt, svoje strokovne izkušnje je sprva pridobival v arhitekturnih birojih v rodni Nemčiji, leta 1991
pa je s kolegom Andrejem Percem ustanovil podjetje za arhitekturo in grafično oblikovanje Ržišnik
Perc. Danes vodi podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., eno večjih birojev arhitektov in inženirjev v
Sloveniji, skrbi za področje arhitekture in interjerja ter vodi zahtevne projekte.
Bojan Mehle, univ. dipl. inž. str., Protim Ržišnik Perc d.o.o.
Odgovorni projektant načrtov strojnih inštalacij in strojne opreme za zahtevne,
manj zahtevne in enostavne objekte; odgovorni revident načrtov strojnih inštalacij in strojne opreme
za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte; odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne
in enostavne objekte.
V podjetju Protim Ržišnik Perc d.o.o. vodi področje tehnike – strojne in električne inštalacije. V
več kot tridesetletni karieri je najprej deloval kot projektni vodja, projektant ali kot vodja montaž
predvsem pri tehnoloških projektih, zadnjih petnajst let pa kot projektant in odgovorni nadzornik pri
izgradnji strojnih inštalacij. Referenčni objekti se nahajajo tako doma kot v tujini (na Hrvaškem, v
Srbiji, Črni gori, BiH, Avstriji, Rusiji, na Češkem, Slovaškem, Kitajskem, v Hondurasu ter v Alžiriji).
Poleg naštetega se že več let pojavlja kot predavatelj na raznih strokovnih srečanjih, kjer predstavlja predvsem sisteme
učinkovite rabe energije v stavbah ter izkoriščanje obnovljivih virov energije. Je tudi član strokovnega sveta Lokalne
energetske agencije Gorenjske.
Andrej Pureber, univ. dipl. inž. str., Protim Ržišnik Perc d.o.o.
Odgovorni projektant načrtov strojnih inštalacij in strojne opreme za zahtevne, manj zahtevne in
enostavne objekte, odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte.
Pred prihodom v skupino Ržišnik Perc je deloval v enem izmed izvajalskih podjetij, kjer se je
specializiral za področja kotlovnic, toplotnih postaj in podpostaj ter hidravličnega uravnoteženja.
V podjetju Protim Ržišnik Perc d.o.o. je odgovorni vodja projektov na področju strojnih inštalacij.
V okviru skupine Ržišnik Perc je vodja energetike za distribucijo zemeljskega plina ter vodja
energetike za upravljanje s kotlovnicami in energetskimi napravami v objektih, za katere vodi tudi
energetski menedžment.
mag. Gregor Bavdaž, univ. dipl. inž. el., Protim Ržišnik Perc d.o.o.
Odgovorni projektant načrtov električnih inštalacij, električne opreme in načrtov telekomunikacij ter
odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte.
V podjetju Protim Ržišnik Perc d.o.o. je zadolžen za področje električnih inštalacij, kjer se je
specializiral na področju avtomatizacije stavb. V več kot dvanajstletni karieri je deloval kot projektant
in vodja projektov, predvsem na področju avtomatizacije tehnoloških procesov.
Gerhard Kopeinig, univ. dipl. inž. arh., Arch + More ZT GmbH
Arhitekt, strokovnjak s področja trajnostnih energetskih sanacij objektov. Pri svojih raziskovalnih
projektih, v letih med 2001 in 2008, se je specializiral za področje sanacij vzgojno-izobraževalnih
ustanov. Je član Odbora arhitektov in inženirjev Koroške in Avstrijske Štajerske, delegat zbornice
inženirjev – sekcije arhitektov Koroške in Avstrijske Štajerske za področje arhitekturne politike
in gradbene kulture ter ustanovni član Združenja koroških arhitektov. Svoje strokovne izkušnje
je pridobival v različnih arhitekturnih birojih v Avstraliji, Nemčiji in Avstriji. Leta 2000 je ustanovil
podjetje ARCH + MORE, ki uspešno širi mrežo svojih poslovalnic po celi Avstriji. Za svoje projekte
je dobil številna priznanja.
mag. Slavka Zupan, Boža Kovač, K&Z d.o.o.
Ga. Slavka Zupan in ga. Boža Kovač v okviru podjetja K&Z d.o.o. od
ustanovitve dalje (2007) pomagata lokalnim skupnostim, malim in srednjim
podjetjem ter drugim javnim in zasebnim institucijam v Sloveniji, posredno
pa tudi na Balkanu, pri uresničevanju njihovih razvojnih idej. Posebno
pozornost namenjata načrtovanju njihovega razvoja (razvojni program in
strategije), zasnovi razvojnih projektov ter svetovanju pri njihovem izvajanju.
V obdobju od ustanovitve do danes sta sodelovali pri pripravi ali izvajanju
Slavka Zupan
več kot 60 razvojnih projektov občin, podjetij in drugih organizacij. Večina
izmed njih je bila usmerjena v pridobitev sofinanciranja iz sredstev evropskih skladov.
Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o.
Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur
T: 04 279 18 00 I F: 04 279 18 25
E: [email protected] I www.protim.si
Boža Kovač