Ordinacijski časi - Zdravstveni dom Velenje

Comments

Transcription

Ordinacijski časi - Zdravstveni dom Velenje
Izvajalec:_*_ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
PREDŠOLSKI- ŠOLSKI DISPANZER______________
Dejavnost:
Lokacija _VELENJE____________________________________
Nosilec:
Polona Reberšek Čokl, dr.med., spec.pediater
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
malica
7,00-14,00
7,00-14,00
Prvi in tretji
torek
10,00-10,30
10,00-10,30
7,00-14,00
7,00-14,00
popoldan
malica
13,00-20,00
Drugi in četrti
torek
13,00-20,00
17,00-17,30
17,00-17,30
10,00-10,30
10,00-10,30
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
1
Izvajalec:_*_ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_SPLOŠNA AMBULANTA______________________
Lokacija:__ŠOŠTANJ____________________________________
Nosilec:
mag. SVJETLANA RAJKOVIĆ, dr.med.,spec.druž.med.
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
7,00-14,00
7,00-14,00
7,00-14,00
malica
popoldan
malica
13,00-20,00
17,00-17,30
13,00-20,00
17,00-17,30
10,30-11,00
10,30-11,00
10,30-11,00
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
2
Izvajalec :* ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
Dejavnost:_ SPLOŠNA AMBULANTA______________________
Lokacija:__ŠOŠTANJ___________________________________
Nosilec:
SIMONA ŠPITAL, dr.med.,spec.druž.med.__________
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
malica
Ponedeljek
Torek
7,00-14,00
7,00-14,00
10,30-11,00
10,30-11,00
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
7,00-14,00
10,30-11,00
7,00-14,00
popoldan
malica
13,00-20,00
1. in 3. torek v
mesecu
17,00-17,30
13,00-20,00
17,00-17,30
10,30-11,00
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
3
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_SPLOŠNA AMBULANTA_____________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
JOŽE ZUPANČIČ, dr.med., spec.spl.med.
Nosilec:
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
malica
popoldan
malica
13,00-20,30
8,45 – 14,30
8,45 - 14,30
8,45 - 14,30
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
4
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost: SPLOŠNA AMBULANTA IN REFERENČNA AMBULANTA
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:___Pavel GROŠELJ, dr. med., spec, sploš. med.________
Ana Šikman, dipl.med.sestra - prerazporeditev
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
malica
Ponedeljek
Torek
7,00 –14,00
10,00 – 10,30
Sreda
7,00 –14,00
10,00 – 10,30
Četrtek
11,00 –18,30
Petek
7,00 –14,00
Sobota
10,00 – 10,30
popoldan
malica
13,00 – 20,00
in 12,30-20,30
referenčna
ambulanta
17,00 – 17,30
12,30-15,00
Referenčna
amb.
12,30-15,00
Referenčna
amb.
12,30-15,00
Referenčna
amb.
12,30-15,00
Referenčna
amb.
16,00-16,30
malica
referenčna
13,00 – 13,30
dež. po razporedu
Ana Šikman polovico delovnega časa opravi v Zdravstveni vzgoji
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
5
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_SPLOŠNA AMBULANTA_____________________
Lokacija:__ŠMARTNO OB PAKI ___________________________________
Nosilec:_ Marta Brunšek Strašek, dr. med,spec. spl.med.
KATJA KOZELJ, dipl.med.ses. –REFERENČNA AMBULANTAprerazporeditev
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
Sreda
Četrtek
Petek
popoldan
16,00-16,30
malica
referenčna
Ponedeljek
Torek
malica
12,30 – 20,30
12,30 – 20,00
Referenčna
amb.
malica
17,30 -18,00
7,30 – 14,30
7,00-14,30
Referenčna amb
10,00 –10,30
10,00-10,30
malica
referenčna amb.
7,30 – 14,30
10,00 –10,30
16,00 - 18,00
7,30– 13,30
10,00 –10,30
7,30 – 12,30-SA
10,00 –10,30
7,00-10,30
Referenčna
amb.
Sobota
Malica v referenčni ambulanti glede na dopustnost dela.
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
6
Izvajalec:_*_ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_SPLOŠNA AMBULANTA_____________________
Lokacija:_ ŠOŠTANJ___________________________________
Nosilec:_
Verica VRABIČ, dr.med.,spec. –BOLNIŠKA ODSOTNOST
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
dopoldan
malica
popoldan
7,00-14,00
10,00-10,30
7,00 – 14,00
10,00-10,30
7,00 –14,00
malica
13,00-20,00
17,00-17,30
14,30-18,30
Dom za varstvo
odraslih
Zimzelen
Topolšica
13,00-20,00
17,00-17,30
10,00 –10,30
Sobota
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
7
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_SPLOŠNA AMBULANTA_____________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:_ Ilijana Markoš - Krstulović, dr. med.,spec.spl.med.
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
malica
popoldan
Ponedeljek
7,00 – 13,00
10,30 –11,00
Torek
7,00 – 14,00
10,30 –11,00
Sreda
Četrtek
Petek
7,00 – 14,00
7,00 – 13,00
razen po razpor.
v petek pop.
Sobota
dež. po razporedu
10,30-11,00
10,30-11,00
13,00 – 20,00
.
16,00 – 18,30
13,00 – 20,00
po razporedu
malica
17,30 -18,00
17,30-18,00
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
8
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_SPLOŠNA AMBULANTA_____________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:_Daša Zore-Slatinšek dr. med. ,spec. druž.med.
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
dopoldan
malica
7,00-14,00
7,00-14,00
10,30-11,00
10,30-11,00
7,00-14,00
7,00-12,00
popoldan
16,00-18,30
13,00-20,00
malica
17,30-18,00
10,30-11,00
10,30-11,00
Sobota
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
9
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_SPLOŠNA AMBULANTA_____________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:
Andrejka REJC, dr.med., spec.spl.med. – 30 ur na teden
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
malica
popoldan
13,00-20,00
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
7,00-14,00
7,00-14,00
7,15-12,30
malica
17,00-17,30
10,30-11,00
10,30-11,00
10,30-11,00
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
10
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost: SPLOŠNA AMBULANTA IN REFERENČNA AMBULANTA
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:_ Tomaž SLAVIČ, dr. med., spec. sploš. med.
Aleksandra Vasiljevič, med.sestra - prerazporeditev
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
dopoldan
malica
popoldan
7,00 – 14,00
11,00-14,30
Referenčna
amb.
7,00 – 14,00
10,30 -11,00
7,00 – 14,00
11,00-14,30
Referenčna
amb.
10,30 –11,00
10,30–11,00
Četrtek
Petek
Sobota
7,00 – 14,00
razen po razpor.
v petek pop.
11,00-14,30
Referenčna
amb.
10,30 –11,00
dež.po razporedu
10,00 –10,30
malica
16,00 – 18,30
13,00 – 20,00
razen po razpor.
v petek popol.
12,30-20,30
Referenčna
amb.
13,00 – 20,00
po razporedu
po razporedu
17,30-18,00
17,30-18,00
Malica refer.
15,30 – 16,00
17,00 – 17,30
Malica v referenčni ambulanti glede na dopustnost dela.
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
11
Izvajalec:_*_ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_SPLOŠNA AMBULANTA_____________________
Lokacija:__VELENJE___________________________________
Nosilec:_Vesna LAH, dr. med.,spec.spl.med.__________________
Referenčna ambulanta :
Aleksandra Vasiljevič, med.sestra
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
dopoldan
malica
popoldan
07,30-13,30
70,00-10,30
Referenčna
amb.
10,30 –11,00
10,30-11,00
Malica
referenčna
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
malica
13,00 – 20,00
razen po razpor.
v petek pop.
12,30-20,30
Referenčna
amb.
16,00-18,30
15,30 – 16,00
15,30 – 16,00
7,30 – 14,30
7,00-10,30
Referenčna amb
7,30 – 14,30
10,30 –11,00
10,30-11,00
Malica refer.
10,30 –11,00
7,30– 13,30
razen po razpor.
v petek pop.
7,00-10,30
Referenčna
amb.
10,30 –11,00
10,30-11,00
Malica refer.
13,00 – 20,00
po razporedu
dež.po razporedu
10,00 –10,30
po razporedu
16,00-16,30
Malica
referenčna
.
17,00 – 17,30
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
-
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
12
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
Dejavnost:_SPLOŠNA AMBULANTA_____________________
Lokacija:__VELENJE___________________________________
Nosilec: ANA ZAMERNIK KOLENBRAND, dr.med., spec.druž.med.
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
dopoldan
malica
7,00-14,00
10,30-11,00
Četrtek
7,00-14,00
2.in 4.sreda
v mesecu
7,00-14,00
10,30-11,00
Petek
7,00-14,00
10,30-11,00
popoldan
malica
13,00-20,00
13,00-20,00
1.in 3. sreda v
mesecu
17,00-17,30
17,00-17,30
13,00-20,00
Po razporedu
Sobota
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
13
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_SPLOŠNA AMBULANTA_- DMD KURATIVA___
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:
Ivana RAMŠAK-KOLAR, dr. med., spec. med. dela, prom. in športa,
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
malica
popoldan
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
malica
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
14
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_SPLOŠNA AMBULANTA_- DMD KURATIVA___
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec: Majda FLUDERNIK -BEZLAJ, dr. med., spec. med. dela, prom. in športa,
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
malica
popoldan
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
malica
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
15
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_SPLOŠNA AMBULANTA_- DMD KURATIVA___
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec: Draško VRABIČ, dr. med., spec. med. dela, prom. in športa
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
malica
popoldan
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
nujna medicinska
pomoč po
razporedu,
hišni obiski po
potrebi
malica
dež. po potrebi
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
16
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_ SPLOŠNA AMBULANTA_- DMD KURATIVA___
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:
Marija HRASTNIK KOREN, dr. med., spec. med. dela, prom. in športa
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
malica
popoldan
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
malica
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
17
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_SPLOŠNA AMBULANTA____________________
Lokacija:_ ŠOŠTANJ__________________________________
Nosilec:
NIKOLA SABO, dr.med. spec.spl.med.
Pogodbeno delo – po potrebi dela tudi v Velenju
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
malica
popoldan
malica
8,00-13,00
8,00-13,00
8,00-13,00
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
18
Izvajalec: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_SPLOŠNA AMBULANTA_- DRUŽINSKA MEDICINA, OTROŠKI IN
ŠOLSKI DISPANZER, NUJNA MEDICINSKA POMOČ
Lokacija:_VELENJE, ŠOŠTANJ,_ŠMARTNO OB PAKI___________
Nosilec:__NADOMESTNI ZDRAVNIKI: na osnovi podjemne pogodbe, nadurno delo, hišni
obiski,
 redno zaposleni zdravniki splošnih ambulant, otroškega in šolskega dispanzerja,
dispanzerja MDPŠ,
 drugi zdravniki: Borut dr. Stravnik, Gajšek dr. Matej, Navodnik Maja, Ivan dr. Urbanc,
Bercko dr. Boštjan, Matej dr. Svetec, Sergej dr. Rus; Bigič Marko, Maček Rok,A. Lesjak,
 živkovič N.,Švencbir M.
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
malica
popoldan
malica
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
9,30 – 10,00
9,30 – 10,00
9,30 – 10,00
9,30 – 10,00
13,00 – 20,00
13,00 – 20,00
13,00 – 20,00
13,00 – 20,00
16,30 – 17,00
16,30 – 17,00
16,30 – 17,00
16,30 – 17,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
9,30 – 10,00
9,30 – 10,00
13,00 – 20,00
13,00 – 20,00
16,30 – 17,00
16,30 – 17,00
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
19
Datum: 10.3.2015
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_OTROŠKI DISPANZER _______________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:___Marija VIDOVIČ, dr. med., spec. pediatrije_________
Pogodbeno delo
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
dopoldan
malica
popoldan
8,00-14,00
10,00-10,30
14,00-19,00
8,00-13,00
malica
17,00-17,30
10,00-10,30
Sobota
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
20
Izvajalec: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_OTROŠKI DISPANZER _______________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:__Nada JONKO, dr. med., spec. pediater______________
Pogodbeno delo
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
8,00-13,00
malica
popoldan
malica
14,00-19,00
17,00-17,30
10,00-10,30
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
21
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_OTROŠKI DISPANZER________________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:_Margareta SEHER – ZUPANČIČ, dr. med., spec. pediater
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
malica
Ponedeljek
Torek
Sreda
7,00 -14,00
7,00 – 14,00
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
Četrtek
Petek
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
popoldan
malica
13,00 – 20,00
17,00- 17,30
Sobota
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
22
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_ŠOLSKI DISPANZER _________________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:__Barbara VREČKO LEŽAIČ, dr. med., spec. šol. med._*
* Pogodbeno delovno razmerje – glede na potrebe, za nadomeščanja
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
malica
7,00 – 11,00
7,00 – 11,00
7,00 – 11,00
7,00 – 11,00
7,00– 11,00
9,30 – 10,00
9,30 – 10,00
9,30 – 10,00
9,30 – 10,00
9,30 – 10,00
popoldan
malica
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
23
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
Izvajalec:_*_ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_SPLOŠNA AMBULANTA______________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:__Lucija ŠTEKOVIČ, dr. med., spec. medicine dela, prometa in špotra
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
Ponedeljek
Torek
Sreda
7,00-14,00
7,00 -14,00
Četrtek
Petek
7,00-14,00
7,00-14,00
malica
10,30-11,00
10,30-11,00
10,30-11,00
10,30-11,00
popoldan
malica
16,00-18,30
13,00-20,00
17,00-17,30
13,00 – 20,00
po razporedu
17,00 – 17,30
Sobota
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
24
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
Izvajalec:_*_ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_ŠOLSKI DISPANZER ________________________
Lokacija:
ŠMARTNO OB PAKI
Nosilec:__Marjanca SREŠ ŽERDIN, dr. med. spec. šol. med.____
Pogodbeno delo
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
dopoldan
malica
popoldan
malica
8,00-12,00
8,00-12,00
Sobota
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
25
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost: DISPANZER ZA ŽENSKE ____________________
Lokacija: _VELENJE__________________________________
Nosilec:
Sonja Levak, dr.med.,spec.ginek. in Aleksandra Bola, dr.med.,spec.ginek.
Delo po pogodbi
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
dopoldan
malica
popoldan
Sonja Levak
Hozjan, dr.med.
7,30-13,00
malica
Aleksandra Bola
Natek, dr. med.
14,00-20,00
Sobota
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
_______________________45_____________dni za _____prvi preventivni pregled____
____________________________________dni za ____________________________
____________________________________dni za ____________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
26
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_ŠOLSKI DISPANZER__________________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:___Senada, BUDNJO dr. med. spec. pediater_____________
Polovični delovni čas
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
Ponedeljek
Torek
Sreda
8,00 – 12,00
8,00 - 12,00
Četrtek
8,00 – 12,00
Petek
8,00 – 12,00
malica
popolda0n
malica
15,00-19,00
Sobota
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
27
Datum: 10.3.2015
Izvajalec:_*_ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_ŠOLSKI DISPANZER____ _____________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:_ Irena GUŠIČ, dr. med., spec. šol. med.______________
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
malica
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
2.in 4.četr
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
10,00 - 10,30
7,00 – 14,00
10,00- 10,30
popoldan
malica
13,00 – 20,00
17,00 – 17,30
13,00-20,00
1.in3.čet
17,00-17,30
po potrebi
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
28
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER ______________
Lokacija
ŠMARTNO OB PAKI_________________________
Nosilec:___MILAN ŠPEGEL, dr.med.spec.pediatrije
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
malica
popoldan
malica
8,00-12,00
8,00-12,00
*dodatno po potrebi – nadomeščanje odsotnosti zdravnice
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
29
Izvajalec:*__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost: :_OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER _____________
Lokacija:__ŠOŠTANJ _ _________________________________
Nosilec:__Jožica LOVREC VETERNIK_, dr. med., spec. pediater
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
dopoldan
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
malica
popoldan
malica
13,00 - 20,00
16,30-17,00
10,00-10,30
10,00-10,30
10,00-10,30
10,00-10,30
Po razporedu
popoldan
Sobota
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnila: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
30
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost: KLINIČNA PSIHOLOGIJA
Lokacija:
Nosilec:
VELENJE
Niki Jakol, univ.dipl.psih.
1.)ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
malica
7,00-15,00
10,00-10,30
7,00-15,00
1.in 3. sreda v
mesecu
7,00-15,00
7,00-15,00
10,00-10,30
popoldan
malica
12,30-20,30
12,30-20,30
2.in 4. sreda v
mesecu
15,30-16,00
15,30-16,00
10,00-10,30
10,00-10,30
****in dodatno po potrebi
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
31
Datum: 10.3.2015
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost: INTERNISTIKA
Nosilec: DRNOVŠEK KALJANAC MAJDA, dr.med. spec. intern.
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
malica
popoldan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
malica
14,30 – 18,00
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
________ ___________________10____
mesecev ob stopnji nujnosti redno ___________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
32
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_DISPANZER ZA ŽENSKE_____________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:_ Ksenija KARDOŠ - MOHORKO, dr. med., spec. ginek.
POGODBENO DELO
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
malica
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
popoldan
malica
15,00-20,00
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
_______________
45
dni
za preventivne preglede
____________________________________dni za _________________
____________________________________dni za _________________
33
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
Izvajalec:_*_ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_DISPANZER ZA ŽENSKE_____________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:
Korana KUŠTRIN dr.med.,spec.ginek.,
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
malica
6,30-13,30
7,00-12,00
6,30-13,30
6,30-13,30
6,30-13,30
10,00-10,30
popoldan
malica
12,30-19,30
15,30-16,00
10,00-10,30
10,00 -10,30
10,00-10,30
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
45
dni za preventivne preglede________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
34
Izvajalec:_*_ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_FIZIOTERAPIJA_*____________________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec: Slemenšek Karla, Vilič Nerina, Špegel Marjetka, Svatina Mojca,
Mesarec Lea, Pušnik Nadja, Bukovac Vanda, Mandič Sanja, Lampret Mateja, Čretnik Jerneja,
Nuša Jerič, Dubravka Pečnik
* tedenska menjava
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
malica
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
9,30 – 10,00
9,30 – 10,00
9,30 – 10,00
9,30 – 10,00
9,30 – 10,00
popoldan
malica
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
______________
146 dni _________________________________
_______________________________ __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
35
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
Izvajalec:_*_ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_FIZIOTERAPIJA *_____________________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:, Slemenšek Karla, Vilič Nerina
* tedenska menjava dve na smeni
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
malica
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
popoldan
malica
13,00 – 20,00
13,00 – 20,00
13,00 – 20,00
13,00 – 20,00
13,00 – 20,00
16,00 – 16,30
16,00 – 16,30
16,00 – 16,30
16,00 – 16,30
16,00 – 16,30
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
______________ do 146 __ ______________dni za bolnike s kroničnimi degerativnimi obolenji
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
36
Datum: 10.3.2015
Izvajalec:_*_ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost: DELOVNA TERAPIJA ________________________
Lokacija:__VELENJE___________________________________
Nosilec_Mojca Svatina, Jerneja Čretnik______________________
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
malica
7,00 – 20,00
7,00 – 14,00
7,00 – 20,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
popoldan
malica
16,00-16,30
16,00-16,30
ZARADI TERENSKEGA DELA NAROČAMO PACIENTE:
ponedeljek, četrtek, petek: od 7,00 do 8,00
torek, sreda: od 16,00 do 19,30
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
37
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE
Lokacija: VELENJE
Nosilec : METODA
ZAVERŠNIK ŠTEMBERGER, prof.defektolog
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
malica
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
popoldan
malica
12,30-20,30
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
__________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
38
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost: DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:
Marija Novak, profesor defektolog
ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
malica
7,30-13,30.
10,00-10,20
7,30-13,30
7,30-13,30
7,30-13,30
10,00-10,20
10,00-10,20
10,00-10,20
popoldan
12,00-18,00
.
.
malica
15,00-15,20
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____ dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
39
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
Izvajalec*__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE________________
Dejavnost:_ KLINIČNA PSIHOLOGIJA_____________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:__mag._Maša NARALOČNIK SINUR, spec. klin. psiholog.
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
7,00-14,00
7,00-14,00
7,00-14,00
2.in 4. v mesecu
7,00-13,30
malica
10,00-10,30
10,00-10,30
10,00-10,30
popoldan
malica
13,00-20,30
15,30-16,00
13,00-20,00
1. in 3. v mesecu
15,30-16,00
10,00-10,30
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
_____________________4 mesece ob stopnji nujnosti REDNO________________________
_____________________3 mesece ob stopnji nujnosti HITRO ________________________
____________________________________dni za __________________________________
40
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
Izvajalec:_*_ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost
KLINIČNA PSIHOLOGIJA
Lokacija:__VELENJE___________________________________
Nosilec: mag. Danica Veternik Dražnik, univ.dipl.psih.,spec.klin.psih.- PORODNIŠKI
DOPUST
1.) ORDINACIJSKI ČAS*
dan
dopoldan
malica
popoldan
malica
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
______________________6 mesecev __ob stopnji nujnosti REDNO _________
_____________________ 3 mesece ob stopnji nujnosti HITRO______________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
41
Izvajalec:__*ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_ DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE ,
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:__Nevenka OCEPEK _ prof. DEFEKTOLOG za osebe z motnjami sluha in
govora - LOGOPED_
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
dopoldan
6,30 – 14,30
6,30-14,30
6,30 – 14,30 v
Šoštanju-vsak
petek
malica
popoldan
malica
12,00-20,00
16,00-16,30
12,00-20,00
16,00-16,30
9,30 - 10,00
9,30-10,00
10,00 - 10,30
Sobota
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
42
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
Izvajalec:__*ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_PATRONAŽA _IN NEGA NA DOMU____________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec: Avberšek Slavica, Jutriša Polona, Čebul Alenka, Drev Majda, Kovač Barbara,
Lesjak Tatjana, Lesnjak Dragica, Zadravec Andreja, Hofinger Špela, Dea Hudarin,
Spečaković Dijana, Čanč Vita, Prislan Mateja, Manda Kostreš, Marinšek Maja, Pušnik
Bernarda, Ramšak Sabina, Skobir Sanda, Jager Natalija, Albina Šučurović, Štalekar Tatjana,
Sitar Špela.
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,30 – 11,30
po razporedu
malica
popoldan
malica
malica glede
na dopustnost
dela 0,5 ure od
9,30 – 10,30
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
43
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
Izvajalec:__*ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_PATRONAŽA ___________________ ____________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec*: Avberšek Slavica, Jutriša Polona, Čebul Alenka, Drev Majda, Kovač Barbara,
Lesjak Tatjana, Lesnjak Dragica, Zadravec Andreja, Hofinger Špela, Dea Hudarin, Dijana
Spečaković.
Štalekar Tatjana, Šučurović Albina ;
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
malica
popoldan
13,00 – 19,00
13,00 – 19,00
13,00 -19,00
13,00 – 19,00
13,00 – 19,00
7,00- 12,00
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota,
Nedelja,
Prazniki
malica
malica glede
na dopustnost
dela 0,5 ure od
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
44
Datum: 10.3.2015
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_SPLOŠNA AMBULANTA_ V SOCIALNEM ZAVODU
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:____Pavel Grošelj, dr. med., spec. sploš. med., Ilijana Markoš Krstulović, dr. med.
Lucija Štekovič, dr. med., nadomestna zdravnica Špital Simona, dr. med.
1 x mesečno in po potrebi internist Stravnik dr. Borut
2 x mesečno in po potrebi psihiater Mojović dr. Radomir
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
dopoldan
malica
malica
9,00 – 13,00
Grošelj dr.
14,30 – 18,30
Ilijana Markoš-K.dr.
Torek
Sreda
popoldan
7,00-13,00
Štekovič Lucija,
dr.med.
Četrtek
Petek
15,00 – 19,00
dr. Grošelj
Sobota
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
45
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
Izvajalec:_*_ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_ZDRAVSTVENA VZGOJA _____________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:___Tanja Kontič,_Karmen Petek, Urška Bandalo________
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
malica
Ponedeljek
7,00 – 14,00
malica glede
Torek
7,00 – 14,00
na dopustnost
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
dela
popoldan*
17,00-19,00 v
predavalnici
16,00-18,00
telovadnica
malica
malica glede
na dopustnost
dela
*izvajanje učnih delavnic
ČAS PRISOTNOSTI V ZDRAVSTVENEM DOMU: od 6,30 do 8,00,
od 13,00 do 14,00
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
46
Izpolnil: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_RAZVOJNA AMBULANTA___________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec: Nada JONKO, dr. med. , spec. pediater______________
Nevrofizioterapija – Petek Tatjana,
Sušec Metoda.
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
malica
popoldan
malica
Ponedeljek
7,00 –14,00
10,30 – 11,00
13,00 – 20,00
Petek
16,00 – 16,30
Torek
Sreda
7,00 –14,00
7,00 –14,00
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
13,00-20,00
Sušec
16,00-16,30
7,00 –14,00
7,00 –14,00
7,00 – 13,00
po dogovoru
dr. Plaskan Lidija
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
Četrtek
Petek
Sobota
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
47
Datum: 10.3.2015
Izvajalec:_*_ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI______
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:___Radomir Mojović, dr. med.,_spec., ter ostali zdravniki spl.
medicine______________
ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
malica
popoldan
Ponedeljek
6,00 – 13,00
9,30 – 10,00
Torek
6,00 –6,30
11,00 – 13,00
Sreda
6,00 –6,30
11,00 – 13,00
Četrtek
6,00 –6,30
11,00 – 13,30
11,00-13,00
Dr. Mojovič
14,00-18,00
Mojovič
Radomir,dr.
Ostali zdr.
spl.med.po 16.
uri
Ostali zdr.
spl.med. po 16.
uri
Petek
Sobota
6,00 – 12,00
malica
9,30 – 10,00
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
48
Datum: 10.3.2015
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_NUJNA MEDICINSKA POMOČ________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:
Peter FRIŠKOVEC, dr. med., Aleš Kajtna, dr.med.,Andrej Lesjak,dr.med.
Zdravniki po razporedu in po pogodbi *
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
malica
popoldan
malica
00 – 24,00
malica glede
00 – 24,00
na dopustnost
00 – 24,00
dela
00 – 24,00
00 – 24,00
Sobota, nedelja
00 – 24,00
 * drugi zdravniki: Borut dr. Stravnik, Bigić, Gajšek dr. Matej, Draško dr. Vrabič,
Ivan dr. Urbanc, Bercko dr. Boštjan, Matej dr. Svetec, Sergej dr. Rus,
Maček,Lesjak,Živkovič,Švencbir,
 redno zaposleni zdravniki v otroškem in šolskem dispanzerju in splošnih ambulantah
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
49
Datum: 10.3.2015
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_INTERNISTIKA _____________________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:__Prim. Janez POLES, dr. med., spec., Apolonij Marolt, dr. med., spec.,
nadomestni zdravnik: Borut Stravnik dr. med., spec.
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
malica
popoldan
malica
15,00 – 19,00
dr. Marolt
13,30 – 17,30
dr. Poles
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
________________do 30 _______________dni za ___dr. Poles_
________________do 75______________dni za ___dr. Marolt
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
50
Datum: 10.3.2015
Izvajalec:__*ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_PULMOLOGIJA BREZ RTG___________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:__Borut STRAVNIK, dr. med., spec. inter.______________
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
12,30 – 15,00
7,00 – 10,30
7,00 – 9,00
7,00 – 10,00
7,00 – 10,30
malica
popoldan
malica
9,30 - 10,00
15,00 – 19,00
9,30 - 10,00
9,30 - 10,00
urgenca po potrebi
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za
_______________7-14_________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
51
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_OTORINOLARINGOLOGIJA __________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:___ Peter DOVNIK, dr. med., spec. otorinolaring.___ ALI____
____Božidar KROFLIČ, dr. med., spec. otorinolaring._ ALI____
____Matej KOLAR, dr. med., spec. otorinolaring.____ALI____
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
malica
popoldan
8,00 -15,00
10,00-10,30
Ponedeljek
Torek
Sreda
10,00 -17,00
13,00-13,30
Četrtek
8,00-15,00
10,00-10,30
Petek
8,00 – 14,00
10,00-10,30
13,00-21,00
malica
16,00-16,30
Sobota
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________75_____________ dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
52
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_DERMATOLOGIJA __________________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec: ŠPELA SLANA, dr.med.,derm.. – ODHOD 5.3.2015
ŠTURBEJ SILVA, dr.med.,derm.
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
malica
popoldan
malica
12,00-19,00
7,00-14,00
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________180________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
53
Izvajalec:_*_ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_ OTROŠKI DISPANZER_______________________________
Lokacija: VELENJE____________________________________
Nosilec: Brigita PUKMEISTER, dr.med.,spec.pediater
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
malica
Ponedeljek
Torek
7,00-14,00
10,00-10,30
Sreda
Četrtek
7,00-14,00
7,00-14,00
2.in 4. četrtek
7,00-14,00
Petek
Sobota
popoldan
10,00-10,30
10,00-10,30
malica
13,00-20,00
17,00-17,30
13,00-20,00
1.in 3. četrtek
17,00-17,30
10,00-10,30
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
54
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_ EEG SLIKANJE GLAVE PSIHIATRIJA________________________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:
FRANC KOTNIK, dr.med.,spec.nevrolog
Pogodbena zaposlitev
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
malica
popoldan
malica
7,00-10,00
7,00-10,00
Vsaka 2.in 4.
sreda v mesecu
7,00-10,00
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Matavš Mija
Datum: 10.3.2015
55
Izvajalec:_*_ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_ PSIHIATRIJA_______________________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:_Radomir MOJOVIĆ, dr. med., spec. psihiater__________
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
malica
7,00 – 14,00
7,00 – 14,00
razen 1. in 3.
sredo
7,00 – 14,00
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
7,00 – 14,00
10,00 – 10,30
10,00 – 10,30
popoldan
malica
13,00 – 20,00
17,00 –17,30
13,00 – 20,00
vsako 1. in 3.
sredo
15,00-18,00
vsak 2.četrtek
17,00 –17,30
1 x tedensko in po potrebi v splošni ambulanti v socialnem zavodu
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
________________60 - 90______________ dni za _________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
56
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_RTG *________________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:__Jaroslav MORAVEK, dr. med., spec. rentgenolog__________
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
malica
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
popoldan
malica
16,00-20,00
10,30-17,00
16,00- 20,00
10,30-17,00
13,30-20,00
* Ordinacijski čas na rentgenu in ultrazvoku je težko ločiti, ker dr. Moravek opravlja storitve obeh dejavnosti
odvisno od potrebe pacientov.
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________ dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
_____________________ 10 _________
dni za ___RTG glave________________
_______________________10____________ dni za __ RTG hrbtenice______________
_____________________ 10______________dni za __ RTG skeleta________________
_____________________ takoj___________ dni za
RTG PC(pljuča srce )_________
_____________________takoj__________ dni za___ RTG abdomna______________
_____________________takoj___________dni za___ RTG ledvic in sečnega mehurja_
Izpolnil : Mija Matavš
Datum : 10.3.2015
57
Izvajalec:
Dejavnost:
Lokacija:
Nosilec:
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
ULTRAZVOK_______________________________
VELENJE____________________________________
Jaroslav Moravek, dr. med., spec. rentgenolog________
1.) ORDINACIJSKI ČAS*
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
dopoldan
11,00-15,30
Moravek dr.
7,00-10,00
Moravek, dr.
malica
popoldan
malica
.
9,30-10,00
13,00 – 15,30
Moravek dr.
9,30-10,00
.
7,00 – 10,00
Moravek dr.
15,00-20,00
Dr. Moravek
Petek
Sobota
* Naročanje pacientov: ponedeljek-petek od 7.00 do 12.30. ure
* Ordinacijski čas na rentgenu in ultrazvoku je težko ločiti, ker dr. Moravek opravlja storitve obeh dejavnosti
odvisno od potrebe pacientov.
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
______________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja_____
______________________________dni za očala_________________________
________________ 80________ dni -hitro-redno UZ abdomna- (Moravek,)
270
dni
ultrazvok dojk_-redno_________________
Izpolnil: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
58
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_SPLOŠNE AMBULANTE_____________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec : URŠKA HERLAH, dr.med.,spec.druž.med.
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
malica
Ponedeljek
Torek
Sreda
7,00-14,00
7,00-14,00
10,30-11,00
Četrtek
Petek
7,00-14,00
7,00-14,00
10,30-11,00
10,30-11,00
popoldan
malica
10,30-11,00
13,00-20,00
.
17,30-18,00
16,00-18,30
Ali 13,00-20,00
po razporedu
Sobota
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni __________________________________________
_____________________ ___________________________________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
59
Izvajalec:_*_ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_DIABETOLOGIJA______ _____________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:___Borut STRAVNIK, dr. med., spec. internist_________
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
malica
popoldan
malica
15,00– 20,00
10,30 – 14,00
9,00 – 15,00
10,00 – 14,00
10,30 – 15,00
9,30 – 10,00
1 x mesečno in po potrebi v SA v socialnem zavodu
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
60
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_ MAMOGRAFIJA*___________________________
Lokacija:__VELENJE________________________________
Nosilec:___Dušan AČKUN, dr. med., spec. rentgenolog
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
malica
popoldan
malica
16,00 -19,00
7,00 – 11,00
16,00 -19,00
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________24 ur za nujne primere
____________________________________30 dni hitro_________________________
____________________________________60 dni redno_______________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
61
Izvajalec:_*_ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_ PEDIATRIJA – SPECIALISTIČNA AMBULANTA
Lokacija:__VELENJE, ŠOŠTANJ, _ŠMARTNO OB PAKI_____
Nosilec:_
Margareta SEHER-ZUPANČIČ, dr. med.,
Marija VIDOVIČ, dr. med., spec. pediater
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
dopoldan
malica
popoldan
malica
15,00-17,00
dr. Seher
Zupančič M.
1. torek v mesecu
9,00-12,00
dr. Vidovič
Četrtek
Petek
Sobota
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________0_______________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala___________________________
__trenutno ni čakalnih dob__
____ dni za ___________ _____________________
____________________________________dni za _______________ __________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
62
Izvajalec:*__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE______
Lokacija
Nosilec
SPLOŠNA AMBULANTA VELENJE
Otmar BLATNIK, dr.med. spec. internist
BOLNIŠKA ODSOTNOST
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
dopoldan
malica
popoldan
malica
13,00-20,00
7,00-14,00
7,00-14,00
7,00-14,00
7,00-14,00
10,00-10,30
10,00-10,30
10,00-10,30
10,00-10,30
16,00-18,30
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
_________________________________ _dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
63
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost: SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM ZAVODU
Lokacija:__ TOPOLŠICA__________________________________
Nosilec:___Spital Simona, dr.med, spec.
___ Verica Vrabič, dr. med.,_spec., Snježana Rajković, dr.med. in Nikola Sabo,
dr.med.
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
dopoldan
popoldan
malica
8,00 -12,00
Svjetlana
Rajković,dr.med.
15,00-19,00
Svjetlana
Rajković,
dr.med.ALI
Spital Simona,
dr.med.
15,00-19,00
Ščepanovič
Gordana,
dr.med.
Torek
Sreda
Četrtek
malica
8,00-12,00
Spital Simona,
dr.med.
Petek
Sobota
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
_________________________________
dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
-
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
64
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost: SPLOŠNA AMBULANTA V ŠMARTNU OB PAKI
Lokacija:__ Šmartno ob Paki__________________________________
ZALIKA KLEMENC - KETIŠ, dr.med., spec. spl.med. ,
3X na teden
KATJA KOZELJ, dipl.med.ses.- REFERENČNA AMBULANTAprerazporeditev
Nosilec:
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
malica
popoldan
Ponedeljek
Torek
Sreda
7,00 – 14,00
9,30 – 10,00
Četrtek
7,00 – 14,00
7,00-13,00
Referenčna
amb.
13,00 – 20,00
12,30-20,00
Referenčna
amb.
malica
16,30 – 17,00
16,00-16,30
malica ref.
9,30 – 10,00
10,00-10,30
malica ref.
Petek
Sobota
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
-
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
_________________________________
dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
65
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost: ŠOLSKI DISPANZER
Lokacija: VELENJE
Nosilec :
Aleksandra BOGDANOVIĆ, dr.med.,spec.pediater
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
dopoldan
malica
7,30-14,30
7,30-14,30
7,30-14,30
10,00-10,30
10,00-10,30
10,00-10,30
7,30-14,30
popoldan
12,30-19,30
vsaka 3.sreda
12,30-19,30
malica
17,00-17,30
17,00-17,30
10,00-10,30
Sobota
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
-
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
________________________________
dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
66
Izvajalec:__ZDRAVSTVENI DOM VELENJE_______________
Dejavnost:_SPLOŠNA AMBULANTA_____________________
Lokacija:__VELENJE____________________________________
Nosilec:_ Gordana ŠČEPANOVIĆ, dr. med.,spec.spl.med.
1.) ORDINACIJSKI ČAS
dan
dopoldan
malica
popoldan
Ponedeljek
Torek
7,15 -14,15
10,00 –10,30
Sreda
Četrtek
7,15 -14,15
10,00- 10,30
Petek
7,15 -14,15
Sobota
10,00 –10,30
dež. po razporedu
malica
13,00-20,00
17,00-17,30
13,00-20,00
17,00-17,30
13,00-20,00
Po razporedu
po razporedu
2. ) ČAKALNA DOBA (izpolnjuje se za dejavnosti, preglede in posege iz delokroga nosilca)
-
Čakalna doba za sprejem na prvi pregled in začetek zdravljenja pri zdravniku, zobozdravniku oz.
drugemu nosilcu dejavnosti
OSNOVNO IN SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE:
____________________________________dni za prvi pregled oz. začetek zdravljenja
____________________________________dni za očala
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
____________________________________dni za __________________________________
Izpolnil-a: Mija Matavš
Datum: 10.3.2015
67