DNEVI DEJAVNOST 1. a, 2. a in 2. b KULTURNI DNEVI 1. SNG

Comments

Transcription

DNEVI DEJAVNOST 1. a, 2. a in 2. b KULTURNI DNEVI 1. SNG
DNEVI DEJAVNOST
1. a, 2. a in 2. b
KULTURNI DNEVI
1.
SNG CELJE (ogled lutkovnogledališke predstava,
15. 5. 2015
SNG Celje
razredniki
drugi strokovni delavec
strokovna ekskurzija – ogled
naravnih in kulturnih
znamenitosti mesta)
2.
3.
4.
Celje z okolico
TEDEN OTROKA – kulturno
ustvarjanje na temo Tedna
otroka
7. 10. 2014
JELKOVANJE (božičnonovoletni kviz, praznično
rajanje, proslava ob dnevu
samostojnosti in enotnosti)
24. 12. 2014
Slovenski kulturni praznik –
DAN KULTURE – BRALNI
DAN (kulturno ustvarjanje proslava ob slovenskem
kulturnem prazniku)
7. 2. 2015
OŠ Kuzma
razredniki
drugi strokovni delavec
OŠ Kuzma
razredniki
drugi strokovni delavec
OŠ Kuzma
razredniki
drugi strokovni delavec
Dan odprtih vrat šole
ŠPORTNI DNEVI
1.
JESENSKE ŠPORTNE IGRE
5. 9. 2014
OŠ Kuzma, športno
igrišče OŠ Kuzma
razrednik
drugi strokovni delavec
2.
ORIENTACIJSKI POHOD
8. 10. 2014
OŠ Kuzma – Športno
igrišče Matjaševci
razredniki
drugi strokovni delavec
3.
ZIMSKE IGRE/ PLESNO
MESTO
22. 1. 2015
OŠ Kuzma, okolica
razrednik
drugi strokovni delavec
4.
POMLADNI KROS
16. 4. 2015
Športno igrišče Kuzma,
OŠ Kuzma
razredniki
drugi strokovni delavec
5.
POZDRAV EVROPI – pohod
na Tromejo
8. 5. 2015
OŠ Kuzma Trdkova/Tromeja – OŠ
Kuzma
razrednik
drugi strokovni delavec
TEHNIŠKI DNEVI
1.
2.
2.
USTVARJALNE
DELAVNICE - IGRAČA
(tematika Tedna otroka,
priprava razstave)
9. 10. 2014
IZDELKI OB BOŽIČNONOVOLETNIH PRAZNIKIH
(izdelava praznične dekoracije,
voščilnic, praznični bazar)
5. 12. 2014
EKO DAN – EKO ČISTILNI
DAN (čistilna akcija v okolici
šole)
30. 3. 2015
OŠ Kuzma
razredniki
strokovni delavec
OŠ Kuzma
razredniki
strokovni delavec
OŠ Kuzma
razredniki z razredi 1. a,
2. a in 2. b in 3. a razred
strokovni delavec
NARAVOSLOVNI DNEVI
1.
GOZD – RASTLINSKI IN
ŽIVALSKI SVET
10. 10. 2014
OŠ Kuzma
razredniki strokovni
delavec
2.
NAŠE ZDRAVJE
februar,
marec 2015 –
oziroma po
dogovoru z
zdravstveno
službo
OŠ Kuzma, Murska
Sobota
razredniki
a) Zdravniški pregled, 1.
razred
b) Zelišča in zeliščni čaji,
2. a razred
b)Piramida zdrave
prehrane, 2. b razred
3.
POMLAD NA TRAVNIKU
strokovni delavec
razrednik
OŠ Kuzma
21. 4.
2015
OŠ Kuzma, bližnji
travnik
razredniki, strokovni
delavec
STROKOVNA EKSKURZIJA
1.
SNG CELJE (ogled lutkovnogledališke predstava,
15. 5. 2015
Lutkovno gledališče
Celje, Celje z okolico
razredniki
strokovni delavec
strokovna ekskurzija – ogled
naravnih in kulturnih
znamenitosti mesta)
*OPOMBA: Možna je sprememba datumov aktivnosti glede na objektivne razloge (vreme, spremembe v
organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela …
3. razred
EKSKURZIJA
Ekskurzija v okviru kulturnega dne
1.
Ogled gledališče predstave
2.
Jelkovanje,
8. februar
3.
4.
15. 5. 2015
KULTURNI DNEVI
15. 5. 2015
tim
24. 12. 2014
7. 2. 2015
Kuzma
tim
Filmska vzgoja, zaključna prireditev
7. 5. 2015 in
24. 6. 2015
Murska Sobota,
Kuzma
tim
Teden otroka
oktober
OŠ KUZMA
poučujoči učitelj
Teden otroka – dan športnih iger
ŠPORTNI DNEVI
oktober
2.
Zimske aktivnosti: drsanje, pohod
januar, februar
3.
Plesne aktivnosti
4.
5.
Plavalne aktivnosti
ATLETIKA – peteroboj
OŠ KUZMA
vodja in tim
vodja in tim
11. 5. 2015
Murska Sobota,
Kuzma
OŠ KUZMA
5. 5. 2015
14. 5. 2015
Radenci
OŠ KUZMA
vodja in tim
vodja in tim
TEHNIŠKI DNEVI
Ustvarjalne delavnice ob tednu otroka
oktober
Božične ustvarjalne delavnice
12. 12. 2014
Velikonočne delavnice
2. 4. 2015
1.
EKO DAN
2.
Naše zdravje – zdravniški
pregled
Pomlad na travniku
3.
tim
Celje in okolica
1.
1.
2.
3.
Celje in okolica
OŠ KUZMA
OŠ KUZMA
OŠ KUZMA
NARAVOSLOVNI DNEVI
30. 3. 2015
OŠ KUZMA
vodja in tim
poučujoči učitelj
razrednik in starši
razrednik in starši
razrednik
po dogovoru
Murska Sobota
poučujoči učitelj
1. 4. 2015
OŠ KUZMA, bližnji travnik
poučujoči učitelj
4. razred
Ekskurzija v okviru
kulturnega dne
15. 5. 2015
1.
2.
Ogled gledališče predstave
Jelkovanje, 8. februar
3.
Filmska vzgoja, zaključna
prireditev
EKSKURZIJA
Celje in okolica
KULTURNI DNEVI
15. 5. 2015
24. 12. 2014
7. 2. 2015
7. 5. 2015
24. 6. 2015
1.
Teden otroka – dan športnih iger
ŠPORTNI DNEVI
oktober
2.
Zimske aktivnosti: drsanje, pohod
januar, februar
3.
Plesne aktivnosti
4.
5.
Plavalne aktivnosti
ATLETIKA – peteroboj
tim
Celje in okolica
Kuzma
tim
tim
Murska Sobota,
Kuzma
tim
OŠ KUZMA
vodja in tim
vodja in tim
11. 5. 2015
Murska Sobota,
Kuzma
OŠ KUZMA
5. 5. 2015
14. 5. 2015
Radenci
OŠ KUZMA
vodja in tim
vodja in tim
TEHNIŠKI DNEVI
13. 10. 2014
OŠ KUZMA
vodja in tim
1.
Dišeči ptički
2.
Poskusi z elektriko
17. 12. 2014
OŠ KUZMA
razrednik
3.
Velikonočna delavnica
2. 4. 2015
OŠ KUZMA
razrednik in starši
4.
Vulkani
19. 5. 2015
OŠ KUZMA IN
GRAD
razrednik, Irena Podpečan
in zunanji strokovni
delavci
NARAVOSLOVNI DNEVI
19. 2. 2015
OŠ KUZMA
razrednik in starši
1.
Mojih pet čutil
2.
EKO dan: naj bo hrana zdrav užitek
30. 3. 2015
OŠ KUZMA
razrednik in starši
3.
Čebelarstvo
12. 6. 2015
OŠ KUZMA IN
ČEBELJI
GRADIČ
razrednik, zunanji
strokovni delavec
razrednik
5. razred
EKSKURZIJA
15. 5. 2015
Ekskurzija v okviru kulturnega dne
1.
2.
3.
Ogled gledališče
predstave
Jelkovanje, 8. februar
Filmska vzgoja, zaključna
prireditev
Celje in okolica
KULTURNI DNEVI
15. 5. 2015
Celje in okolica
24. 12. 2014
7. 2. 2015
7. 5. 2015
24. 6. 2015
tim
Kuzma
tim
Murska Sobota, Kuzma
tim
1.
Teden otroka – dan športnih iger
ŠPORTNI DNEVI
oktober
2.
Zimske aktivnosti: drsanje, pohod
januar, februar
3.
4.
5.
Plesne aktivnosti
Plavalne aktivnosti
ATLETIKA – peteroboj
11. 5. 2015
5. 5. 2015
14. 5. 2015
1.
2.
3.
tim
OŠ KUZMA
vodja in tim
Murska Sobota,
Kuzma
OŠ KUZMA
Radenci
OŠ KUZMA
vodja in tim
TEHNIŠKI DNEVI
12. 12. 2014
OŠ KUZMA
2. 4. 2015
OŠ KUZMA
maj
OŠ KUZMA
vodja in tim
vodja in tim
vodja in tim
4.
Božične ustvarjalne delavnice
Velikonočne delavnice
VERIŽNI EKSPERIMENT: gibljiva
igrača, padalo, zmaj
PROMET – kolesarski izpit
1.
EKO DAN
2.
Primorski svet
9. 6. 2015
IZOLA
razrednik
3.
Življenje na kopnem in v vodi
10. 6. 2015
IZOLA
razrednik
3. 6. 2015
OŠ KUZMA
NARAVOSLOVNI DNEVI
30. 3. 2015
OŠ KUZMA
Šola v naravi 8. 6. 2015 – 12. 6. 2015 IZOLA
razrednik in starši
razrednik in starši
razrednik
Karel Šalamon in policist
razrednik
6. razred
EKSKURZIJA
15. 5. 2015
Ekskurzija v okviru kulturnega dne
1.
2.
Ogled gledališče predstave
Jelkovanje, 8. februar
3.
Filmska vzgoja, zaključna
prireditev
Celje in okolica
KULTURNI DNEVI
15. 5. 2015
Celje in okolica
24. 12. 2014
Kuzma
7. 2. 2015
7. 5. 2015
Murska Sobota,
24. 6. 2015
Kuzma
1.
Teden otroka – dan športnih iger
ŠPORTNI DNEVI
oktober
2.
Zimske aktivnosti: drsanje, pohod
januar, februar
3.
Plesne aktivnosti
4.
5.
Plavalne aktivnosti
ATLETIKA – peteroboj
tim
tim
tim
OŠ Kuzma
vodja in tim
vodja in tim
11. 5. 2015
Murska Sobota,
Kuzma
OŠ KUZMA
5. 5. 2015
14. 5. 2015
Radenci
OŠ KUZMA
vodja in tim
vodja in tim
1.
2.
3.
4.
Obdelava lesa
Umetne snovi
EKO DAN
Gozd/pomoč starejšim
TEHNIŠKI DNEVI
2. 12. 2014
OŠ KUZMA
marec
Černelavci
30. 3. 2015
OŠ KUZMA
maj
Kuzma
1.
Gozd/pomoč starejšim
NARAVOSLOVNI DNEVI
september
Okolica šole
2.
Hiša sadeži družbe/zdravniški
pregled
Kamnine, rastje
3.
tim
november
Murska Sobota
7. 5. 2014
Okolica šole
vodja in tim
Karel Šalamon
Karel Šalamon
tim
Karel Šalamon in Suzana
Farič
Irena Podpečan in Suzana
Farič
Irena Podpečan in
razrednik
Irena Podpečan in
razrednik
7. razred
EKSKURZIJA
15. 5. 2015
Ekskurzija v okviru kulturnega dne
1.
2.
Ogled gledališče predstave
Jelkovanje, 8. februar
3.
Filmska vzgoja, zaključna
prireditev
Celje in okolica
tim
KULTURNI DNEVI
15. 5. 2015
Celje in okolica
24. 12. 2014
Kuzma
7. 2. 2015
7. 5. 2015
Murska Sobota
24. 6. 2015
Kuzma
ŠPORTNI DNEVI
oktober
1.
Teden otroka – dan športnih iger
2.
Zimske aktivnosti: drsanje, pohod
januar, februar
3.
4.
5.
Plesne aktivnosti
Plavalne aktivnosti
ATLETIKA – peteroboj
11. 5. 2015
5. 5. 2015
14. 5. 2015
tim
OŠ KUZMA
vodja in tim
Murska Sobota,
Kuzma
OŠ KUZMA
Radenci
OŠ KUZMA
vodja in tim
TEHNIŠKI DNEVI
marec
Černelavci
30. 3. 2015
Okolica OŠ
Kuzma
april
Gornja Radgona
1.
2.
Umetne snovi
EKO DAN: obisk podjetij
3.
Deficitarni poklici
4.
Solinarstvo
1.
Živalstvo
2.
Obmorsko rastje
14. 4. 2015
FIESA/CŠOD
3.
Alge
15. 4. 2015
FIESA/CŠOD
16. 4. 2015
tim
tim
FIESA/CŠOD
NARAVOSLOVNI DNEVI
13. 4. 2015
FIESA/CŠOD
vodja in tim
vodja in tim
vodja in tim
Karel Šalamon
Karel Šalamon in Suzana
Farič
Karel Šalamon in Suzana
Farič
Irena Podpečan in
spremljevalec
Irena Podpečan in
spremljevalec
Irena Podpečan in
spremljevalec
Irena Podpečan in
spremljevalec
8. razred
EKSKURZIJA
15. 5. 2015
Ekskurzija v okviru kulturnega dne
1.
2.
Ogled gledališče predstave
Jelkovanje, 8. februar
3.
Filmska vzgoja, zaključna
prireditev
Celje in okolica
KULTURNI DNEVI
15. 5. 2015
Celje in okolica
24. 12. 2014
Kuzma
7. 2. 2015
7. 5. 2015
Murska Sobota,
24. 6. 2015
Kuzma
ŠPORTNI DNEVI
oktober
1.
Teden otroka – dan športnih iger
2.
Zimske aktivnosti: drsanje, pohod
januar, februar
3.
Plesne aktivnosti
4.
5.
Plavalne aktivnosti
ATLETIKA – peteroboj
tim
tim
tim
tim
OŠ KUZMA
vodja in tim
vodja in tim
11. 5. 2015
Murska Sobota,
Kuzma
OŠ KUZMA
5. 5. 2015
14. 5. 2015
Radenci
OŠ KUZMA
vodja in tim
vodja in tim
TEHNIŠKI DNEVI
september
1.
Ulica obrti
Celje
2.
3.
EKO DAN
Zdravniški (CIPS …)
30. 3. 2015
po dogovoru
OŠ KUZMA
Murska Sobota
4.
Solinarstvo
16. 4. 2015
FIESA/CŠOD
1.
Živalstvo
2.
Obmorsko rastje
14. 4. 2015
FIESA/CŠOD
3.
Alge
15. 4. 2015
FIESA/CŠOD
NARAVOSLOVNI DNEVI
13. 4. 2015
FIESA/CŠOD
vodja in tim
Karel Šalamon in
spremljevalec
tim
razrednik
Irena Podpečan in
spremljevalec
Irena Podpečan in
spremljevalec
Irena Podpečan in
spremljevalec
Irena Podpečan in
spremljevalec
9. razred
EKSKURZIJA
15. 5. 2015
Ekskurzija v okviru kulturnega dne
1.
2.
Ogled gledališče predstave
Jelkovanje, 8. februar
3.
Filmska vzgoja, zaključna
prireditev
Celje in okolica
tim
KULTURNI DNEVI
15. 5. 2015
Celje in okolica
24. 12. 2014
Kuzma
7. 2. 2015
7. 5. 2015
Murska Sobota,
24. 6. 2015
Kuzma
ŠPORTNI DNEVI
oktober
1.
Teden otroka – dan športnih iger
2.
Zimske aktivnosti: drsanje, pohod
januar, februar
3.
Plesne aktivnosti
4.
5.
Plavalne aktivnosti
ATLETIKA – peteroboj
1.
Ulica obrti
2.
3.
EKO DAN
Tehniška dediščina
4.
Električna energija
tim
tim
tim
OŠ KUZMA
vodja in tim
vodja in tim
11. 5. 2015
Murska Sobota,
Kuzma
OŠ KUZMA
5. 5. 2015
14. 5. 2015
Radenci
OŠ KUZMA
vodja in tim
vodja in tim
TEHNIŠKI DNEVI
september
30. 3. 2015
Po dogovoru (enako kot
zdravniški v 8. r)
16. 4. 2015
vodja in tim
OŠ KUZMA
OŠ KUZMA
Karel Šalamon in
spremljevalec
tim
Karel Šalamon
OŠ KUZMA
Karel Šalamon
Celje
NARAVOSLOVNI DNEVI
oktober
OŠ KUZMA
1.
Gradim pozitivno osebnost
2.
Zdrava prehrana
februar
OŠ KUZMA
Irena Podpečan, Suzana Farič
in zunanji strokovni delavci
Irena Podpečan
3.
Ledavsko jezero/ptice
marec
KRAŠČE
Irena Podpečan
OPOMBA:
V priprave na določene dejavnosti se bodo aktivno vključili vsi učenci, njihovi učitelji in
mentorji interesnih dejavnosti. Učenci in starši bodo o izvedbi posameznih dejavnosti
pravočasno obveščeni.
V smislu zagotavljanja ustreznih in primernih pogojev za izvedbo navedenih aktivnosti lahko
med šolskim letom pride do časovnih odstopanj, za kar boste učenci in starši pravočasno
predhodno obveščeni.