BARVA ZA BETON NOVATIC

Comments

Transcription

BARVA ZA BETON NOVATIC
BARVA ZA BETON NOVATIC
TEHNIČNI LIST
• Odporna proti vlagi in olju!
• Pohodna in odporna proti udarcem!
• Trajno elastična!
OPIS
Enokomponentni PVC-akrilatni barvni premaz,
ki ima zelo dobro oprijemljivost na mineralne podlage.
PODROČJA UPORABE
Posebna univerzalna barva za zaščito, barvanje in izolacijo površin iz betona in estriha,
kot tudi plošč iz vezanega cementa. Namenjena je za zaščito tal v industriji, skladiščih,
za balkone, terase, kleti, stopnice, kakor tudi za vlažne prostore, ki pa niso stalno obremenjeni
z vodo. Barva svileno sijajnega videza, je ojačana s PU. Uporabna je tako v notranjih prostorih kot zunaj.
Odporna je proti oljem, lahkemu bencinu, kurilnemu in strojnemu olju, pogojno obstojna proti lugom in kislinam. Ne vsebuje klora...
BARVNI TONI:
•
srebrno siva – RAL 7001
•
peščeno siva – RAL 7032
TEHNIČNI PODATKI
Plamenišče:
Viskoznost:
Gostota:
Vsebnost trdnih delcev:
Stopnja sijaja (60°):
VOC vrednost:
Vsebnost organskih topil:
Temperaturna obstojnost:
>23°C
strukturno viskozna / 20°C
ca. 1,05 g/ml
ca. 38%
svileno sijajna
ca. 499 g/l
ca. 48%
max. +80°C suhe toplote
ČASI SUŠENJA
Prašno Suha:
Ponoven nanos:
Polno pohodna
po ca. 2 do 3 urah
po ca 20 urah
po ca 36 urah
Navedene vrednosti veljajo za temperaturo + 20°C in relativno zračno vlago 65 %.
DELOVNA TEMPERATURA / ZRAČNA VLAGA
Temperatura podlage mora biti najmanj +5 °C in največ +35 °C.
Relativna zračna vlaga ne sme presegati 85 %.
RAZREDČEVANJE
Specialno razredčilo novatic, ki ga uporabimo tudi za čiščenje orodja.
PRIPRAVA PODLAGE
Podlaga mora biti čista, suha, brez smole, oljnih madežev in trdna.
Stare oprijemljive premaze moramo preizkusiti na obstojnost in skladnost. Podlago dobro zbrusimo in odstranimo
delce, ki se ne držijo čvrsto podlage. Nove betonske in cementne podlage barvamo šele
po popolnem sušenju oziroma popolni vezanosti tal, to je približno po 4 tednih.
BARVANJE:
Prvi premaz : barva + razredčilo v razmerju 1 : 1, drugi premaz z nerazredčeno barvo !
Barva je že pripravljena za uporabo. Barvo najprej dobro premešamo in jo s čopičem ali
valjčkom enakomerno nanesemo na površino. Pri barvanju z valjčkom, so primernejši valjčki
s kratko dlako....
Brizganje (Airless):
Praviloma iz originalne embalaže, če je potrebno dodamo max. 5 utežnih %
specialnega razredčila novatic.
Najmanjši pritisk: 150 bar
Šoba: 0,35–0,6 mm
OBSTOJNOST
Pri pravilnem skladiščenju pri temperaturah med +5 °C in +25 °C, v dobro zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo
in vlago, je barva obstojna najmanj 24 mesecev.
VELIKOST EMBALAŽE IN PORABA:
750 ml za ca. 6 m2 (za enkratni nanos barve)
2,5 l za ca. 20 m2
5 l za ca. 40 m2
SKLADIŠČENJE IN OZNAČEVANJE/ VARNOSTNA OPOZORILA IN OBVESTILA
Pri delu upoštevajte varnostni list in opozorila na etiketi! Barvo hranimo na hladnem, suhem in otrokom nedostopnem
mestu. Embalažo po uporabi ponovno dobro zapremo. Tekočih ostankov barve ne zlivamo v zemljo ali kanalizacijo. Pri
delu v prostorih poskrbimo za ustrezno zračenje. Odpadno embalažo odstranimo po zakonu: odpadne barve in laki.
Opombe: Priporočila za uporabo, ki jih dajemo v pomoč kupcem oz . izvajalcem so sestavljena na osnovi izkušenj,
ustrezno sedanjim spoznanjem. So neobvezna in ne dajejo nikakršnega pogodbenega razmerja
in obveznosti iz kupne pogodbe. Priporočamo, da prilagodite mešanje in količino materiala vsakokratnim razmeram in
se v danem slučaju prepričate o primernosti z vzorčnim nanašanjem.
Proizvaja: Hallesche Lackfabrik novatic GmbH, Nemčija
Uvaža in prodaja:
Koprska 72 A, SI-1000 Ljubljana
tel.: 00386 (0)1 200 77 40
faks: 00386 (0)1 200 77 41
www.amal.si,