Mojster št. 88 - Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana

Comments

Transcription

Mojster št. 88 - Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana
Glasilo Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Bežigrad
TISKOVINA
• št. 88 • oktober 2013
88
Poštnina plačana pri pošti 1102, Ljubljana.
UVODNIK / VSEBINA
Razbremenjeni
Obrtnikom se očitno obetajo lepši časi. Vlada nas je razbremenila silnega bremena – plačevanja obvezne članarine Obrtni zbornici
Slovenije. Sedaj bomo vsi skupaj veliko lažje plačevali višje zdravstvene prispevke in višji davek na nepremičnine. Posebno smo veseli
tisti, ki za svojo dejavnost potrebujemo kombije. Cena letne vinjete bo namreč enaka enoletni članarini Obrtne zbornice. Vlada tudi
ustanavlja Regionalne centre za pospeševanje gospodarstva. Za njihovo delovanje ne bomo rabili plačevati članarine, ker nam jo bo
vlada obračunala pri višjem davku na dobiček. Tudi za visoke plače funkcionarjev v teh centrih se nam ni treba sekirati, ker bo zanje
poskrbela država. Iz proračuna. Res je lepo živeti in delati v državi, ki nas tako zavzeto pod(p)ira …
 Alojz Kovšca
P.S.: Tako so tudi Butalci od svojega župana dobili dve poletji in nobene zime, le da je med enim poletjem snežilo …
VSEBINA
AKTUALNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Peticija Vladi RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Samostojni podjetniki – upokojenci, pozor! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Popravek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sprememba pri študentskem s.p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Krediti iz Posojilnega sklada za MSP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Razpis EKO sklada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Cenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Prostovoljno članstvo in članarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OBVESTILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Novi mojstrski nazivi in Obrtnik leta 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dostop do spletnih strani OZS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Davčni inšpekcijski pregledi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Odjava iz zavarovanja zaradi prenehanja del. razmerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Medicina dela – ugodnosti za naše člane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Specialistično svetovanje za člane naše zbornice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Srečanje frizerjev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Možnost najema predavalnice ali sejne sobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Naša zbornica – točka VEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Mali oglasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
SPOZNAJMO SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Medicinske storitve in pripomočki d.o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
IZOBRAŽEVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Seminar: Facebook za podjetnike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Usposabljanje in preizkusi iz varstva pri delu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Brezplačni posvet: uskladitev statusa s.p. - upokojenca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Brezplačno predavanje: prenos družinskega podjetja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Jesenski jezikovni tečaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Brezplačen računovodski posvet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KORISTNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
I. Prispevki za samostojne podjetnike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
II. Prispevki za s.p., ki opravljajo dopolnilno dejavnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
III. Povračila stroškov za samostojne podjetnike in lastnike družb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
IV. Povračila stroškov za zaposlene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
V. Podatki za obračun plač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
VI. Prispevki za poslovodne osebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KULTURA / REKREACIJA / RAZVEDRILO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Za naše male mojstre; Klopotci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Razpis za letovanje v Termah Olimia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
S kartico MOZAIK podjetnih na predstavo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Rekreacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Križanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tekmovanje mladih
kamnosekov,
Pliskovica na Krasu,
21. – 22. 9. 13
Fotografija:
Andrej Murovec
oblikovanje:
Bojan Dobravc
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Bežigrad
Nade Ovčakove ulica 13, 1000 Ljubljana
tel.: 01/5349-368, 5340-770, 565-3450; faks: 01/565-34-55
e-pošta: [email protected], [email protected]
[email protected]
www.ooz-ljbezigrad.si
2
Uradne ure:
ponedeljek: od 8. do 12. ure
sreda: od 8. do 13. in od 14. do 16. ure
petek: od 8. do 12. ure
Izdala: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Bežigrad
Pripravila, zbrala in uredila: Magdalena Zupanc
Prelom in tisk: Atelje za tisk
Naklada: 1.500 izvodov
AKTUALNO
Peticija Vladi RS
Predstavniki obrtnikov in malih podjetnikov Slovenije so enotni, da so razmere na področju malega gospodarstva kritične in da ne prenesejo nikakršnih dodatnih obremenitev več. Zato so predsednici Vlade RS mag. Alenki Bratušek 27. 9. 2013 poslali peticijo, v kateri zahtevajo takojšnjo razbremenitev malega gospodarstva.
Situacija, v kateri se nahajamo, je po oceni obrtnikov in malih podjetnikov kritična, zato od Vlade RS zahtevajo takojšnje ukrepe v smeri razbremenitve malega gospodarstva. Podpisniki peticije, predstavniki obrtnikov in malih podjetnikov, zahtevajo sestanek s predsednico Vlade in resornimi ministri do najkasneje 10. oktobra 2013. V peticiji so med drugim zapisali, da konkurenčnost malega gospodarstva upada, Vlada pa ga čedalje bolj bremeni. Prepričani so, da so nujno potrebne strukturne spremembe v državi, ki bodo pomagale ponovno oživiti slovensko malo gospodarstvo. OZS se je ostro odzvala na vse predlagane spremembe zakonodaje, ki predvidevajo dodatno obremenitev malega gospodarstva, kot je povišana obremenitev zaradi novega davka na nepremičnine, višje cene vinjet za kombinirana vozila, višji prispevki samostojnih podjetnikov za zdravstveno zavarovanje ter višje obremenitve za avtoprevoznike.
Samostojni podjetniki – upokojenci,
pozor!
Ponovno želimo opozoriti tiste naše člane, ki so že upokojeni in imajo hkrati status samostojnega podjetnika (opravljajo kot upokojenci dopolnilno dejavnost), da se jim z 31. 12. 2013 izteka prehodno obdobje enega leta, v katerem morajo svoj status uskladiti
z določbami novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). O tem smo vas sicer že obvestili s člankom, ki je bil objavljen v marčevski številki Mojstra (št. 82), ker pa je morda kdo to spregledal, vas na to ponovno opozarjamo. Svoj status glede obveznega zavarovanja pa morajo urediti tudi vsi tisti samostojni podjetniki, ki so morebiti uveljavljali izvzem iz zavarovanja zaradi triletnega nizkega dobička na podlagi določb starega ZPIZ-1.
avtomatično ponovno pridobili lastnost zavarovancev za plačilo obveznih prispevkov za socialno varnost, izplačilo pokojnine pa se bo prekinilo za čas opravljanja dejavnosti. Ti samostojni podjetniki imajo možnost uveljaviti delno upokojitev, kar pomeni, da se lahko vključijo v zavarovanje samo polovično (pričnejo plačevati prispevke za socialno varnost v višini 50 % prispevkov, kot bi jih sicer plačevali kot redni s.p.), polovica pokojnine pa se za čas opravljanja dejavnosti preneha izplačevati. V tem primeru si morajo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pridobiti ustrezno potrdilo, na podlagi katerega se s 1. 1. 2014 ponovno prijavijo v zavarovanje za polovični delovni čas, tj. 20 ur tedensko. 406. člena ZPIZ-2 določa, da bodo tisti upokojenci, ki opravljajo dejavnost (so torej samostojni podjetniki ali zasebniki, ki opravljajo dejavnost) in svojega statusa do 31. 12. 2013 ne bodo uredili, s 1. 1. 2014 Kakšne so možnosti nadaljnjega poslovanja bomo članom, ki jih zadeva navedena zakonska sprememba, podrobneje pojasnili na posvetu, ki bo na naši zbornici v sredo, 23. 10. 2013 ob 14.30 uri.
Popravek
V Mojstru št. 87 je bila napaka pri podatkih, objavljenih v tabeli na strani 3 v prispevku z naslovom: Sprememba pri začasnem delu upokojencev in sicer so pravilni podatki naslednji: zap. št. 4 –
prispevek PIZ 44,25 EUR namesto 42,50, zap. št. 8 – skupaj dajatve izplačevalca 298,80 EUR namesto 297,05 EUR in 173,80 EUR namesto 172,05 EUR ter zap. št. 9 – skupna obremenitev izplačevalca 798,80 EUR namesto 887,50 EUR in 673,80 EUR namesto 762,50 EUR.
Za napako se opravičujemo!
3
AKTUALNO
Sprememba pri študentskem s.p.
Novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavaro- Primerjava obveznosti prispevkov za socialno varnost vanje (ZPIZ-2) je posegel tudi na področje obvezne- študenta – s.p. v primeru razvrstitve v najnižjo zavaroga zavarovanja za pokojninsko in invalidsko zavaro- valno osnovo (osnova za obračun je minimalna plača)
vanje študentov - samostojnih podjetnikov. Z novim študijskim letom, ki se prične s 1. 10. 2013, se bodo Primer – osnova
Obveznost do
Obveznost
je min . plača
30 . 9 . 2013
od 1 . 10 . 2013
morali tudi študentje – samostojni podjetniki, ki so bili ob uveljavitvi ZPIZ-2 vključeni v zavarovanje z 32,17 EUR
zavarovalno podlago 104, vključiti v obvezno zavaprispevek za PIZ
190,82
(pavšalni znesek)
rovanje z enako zavarovalno podlago, kot jo imajo ostali samostojni podjetniki, ki so zavarovani iz prispevek za zdra105,40
105,40
naslova opravljanja dejavnosti. Uskladitev z ZPIZ-2 vstveno zavarovanje
sicer določa prvi odstavek 406. člena ZPIZ-2. Postopek spremembe so zavezanci dolžni urediti na ZZZS prispevek za
/
1,56
starševsko varstvo
tako, da se z obstoječim M-2 odjavijo iz zavarovanja na zavarovalni podlagi 104 z dnem 30. 9. 2013 ter se prispevek za
s 1. 10. 2013 prijavijo v zavarovanje z zavarovalno /
1,57
zaposlovanje
podlago 005. Enako velja tudi za dijake – samostojne podjetnike, s to razliko, da je pri njih potrebno spreskupaj
137,57
299,35
membo narediti z datumom pričetka novega šolskega vrednosti so v EUR
leta, tj. s 1. 9. 2013.
Krediti iz Posojilnega sklada za MSP
Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po Zakonu o gospo1. za kredite v vrednosti od 30.000 do 100.000 darskih družbah (ZGD-1) ter izpolnjuje določene poEUR ter goje (sodi med mala in srednja podjetja, ni podjetje 2. za kredite v vrednosti od 100.001 do v težavah, nima neporavnanih obveznosti iz naslova 1. 000. 000 EUR
obveznih dajatev, posluje najmanj 24 mesecev, ima Vloge podjetij bo SID banka začela sprejemati 14. povprečno število zaposlenih najmanj 3,0 ter izpoloktobra 2013 in sicer izključno na spletni strani njuje še nekatere druge pogoje). Celotno besedilo https://vloge .sid .si. Krediti so namenjeni financi- razpisa si lahko ogledate na spletni strani: www .sid .
ranju poslovanja. Pogodbena obrestna mera je spre- si. Samostojni podjetniki se na omenjena razpisa ne menljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne morejo prijaviti.
mere 6-mesečni Euribor in nespremenljivega pribitka v višini 2 % letno.
SID banka objavlja dva programa iz Posojilnega sklada za MSP in sicer: Razpis EKO sklada
Najkasneje do 30. 11. 2013 oziroma do porabe sredstev je pri Eko skladu - slovenskem okoljskem javnem skladu še odprt Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 50PO13, ki med drugim nudi tudi kreditiranje ekoloških tovornih vozil (vozil, ki so višjega standarda od Euro 5; po informacijah naj bi to bila vozila z Euro 5 EEV in Euro 6 motorji) in sicer z obrestno mero – trimesečni Euribor + 1,5 %.
4
Predmet javnega poziva so sicer krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju Republike Slovenije. Celotno besedilo razpisa si lahko ogledate na spletni strani: www .ekosklad .si
AKTUALNO
Cenik
Na računovodskem posvetu, ki smo ga v mesecu sep- • kot ceno storitve, ki jo nedvoumno opredelimo na drug način in se običajno uporablja pri ponujanju tembru imeli na naši zbornici, smo se pogovarjali določenih storitev. tudi o ceniku izdelkov in storitev; kdaj je le-ta obvezen, kje ga je dolžan podjetnik imeti itd. Če se vgrajeni izdelki za opravljeno storitev obračuZakon o varstvu potrošnikov v svojem 26. členu do- najo posebej, mora biti potrošniku na razpolago celoča, da mora podjetje (pravna oseba, s.p., …) za bla- nik vgrajenih izdelkov. go in storitve, ki jih ponuja, vidno označiti ceno, ki Glede na to, da Zakon o varstvu potrošnikov ščiti vključuje davek na dodano vrednost v primeru, da je potrošnike, ki so fizične osebe, je potrebno navedena podjetje zavezanec za DDV. Cena blaga oz. storitve določila spoštovati predvsem pri poslovanju s fizičmora biti označena v evrih. Podrobnejša določila o nimi osebami (za nespoštovanje so predpisane tudi načinu označevanja cen najdemo v podzakonskem globe), medtem, ko pri poslovanju med pravnimi oseaktu in sicer v Pravilniku o načinu označevanja cen bami in samostojnimi podjetniki cenik lahko nadoblaga in storitev. Ta določa, da morajo biti cene za mesti tudi ponudba; vsekakor pa je cenik sestavni del storitve označene v obliki cenika, na katerem morajo poslovanja vsakega podjetnika. biti črke in številke navedene v velikosti najmanj 5 mm. Cenik mora biti objavljen na vidnem mestu v Posebnosti glede načina označevanja cen storitev poslovnem prostoru. Pri storitvah, pri katerih cene najdemo še v področni zakonodaji; konkretno je pri ni možno označiti kot cene za vrsto storitve, se ceno opravljanju gostinske dejavnosti potrebno spoštovati storitve lahko označi na enega od naslednjih nači- določbe Zakona o gostinstvu, ki v 13. členu določa, da morajo biti cene gostinskih storitev čitljivo izpisanov: • kot ceno delovne ure za izvedbo določene storitve ne v obliki cenika na vidnem mestu oz. navedene na jedilnem listu in ceniku pijač, ki morata biti gostom v poslovnem prostoru izvajalca storitve, na razpolago v vseh prostorih in na prostem, kjer se • kot ceno delovne ure za izvedbo določene storitve nudijo gostinske storitve. V ceniku pijač morajo biti na kraju samem, označene vrsta, količina in cena pijače (z izjemo na• kot ceno vseh stroškov za izvedbo določene pitkov, kjer se količina meri s porcijo), na jedilnem storitve, listu pa vrsta in cena jedi, pri nesestavljenih delikatesnih jedeh pa tudi količina. • kot ceno storitve, preračunane na mersko enoto,
Prostovoljno članstvo in članarina
Člane obveščamo, da se 27. oktobra 2013 izteče šestmesečno prehodno obdobje od uveljavitve sprememb Obrtnega zakona, kar pomeni, da po tem datumu prične v obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu veljati prostovoljno članstvo tudi za vse tiste, ki ste bili doslej obvezni člani. Tistim, ki želite še naprej ostati člani, ni potrebno storiti ničesar, članstvo se avtomatično nadaljuje. Tisti, ki pa želite iz članstva izstopiti in ne želite več koristiti storitev in ugodnosti sistema, lahko podate pisno izstopno izjavo, ki jo pošljete na našo zbornico. Članstvo preneha prvi dan meseca po mesecu, v katerem prejmemo pisno izjavo o izstopu. Vsem članom, ki ste ali boste do konca oktobra še poslali izstopne izjave, bo članstvo prenehalo s 1. 11. 2013. Vse izstopne izjave, prejete do 27. 1. 2014, se bodo obravnavale še po določbah Obrtnega zakona, kasneje prejete pa že po določbah novega Statuta OZS, katerega obravnava in sprejem je trenutno še v teku. Skupščina OZS, ki bo predvidoma potekala v mesecu oktobru, bo obravnavala tudi predlog določitve višine in načina plačevanja članarine po 1. 11. 2013. Kot je znano, predlog prinaša znižanje članarine. Ob vsem tem se je potrebno zavedati neizpodbitnega dejstva, da je obrtno-podjetniški zbornični sistem edini predstavnik in zastopnik interesov malega gospodarstva in da bo z zmanjšanjem števila članov ogrožena njegova reprezentativnost in moč vplivanja v zakonodajnih postopkih. Morda pa je ravno to bil tudi cilj zakonodajalca, ko je uvajal prostovoljno članstvo. 5
OBVESTILA
Novi mojstrski nazivi in Obrtnik
leta 2013
poravnave (105. člen ZDR-1), oziroma v drugih primerih prenehanja delodajalca (107. člen ZDR-1) lahko delodajalec namesto, da predloži odpovedi pogodb o zaposlitvi, na obrazec M-2 v opombe vpiše »odpoved zaradi stečaja/sodne likvidacije/prisilne poravnave/
prenehanja delodajalca«. V sklopu Mednarodnega obrtnega sejma je 14. 9. 2013 v Celju potekala tudi slavnostna prireditev, na kateri so podelili mojstrske diplome novim prejemnikov mojstrskih nazivov, podelili pa so Obrazec M-2 za odjavo iz zavarovanja lahko vložite tudi na naši tudi priznanje Obrtnika leta 2013 ter posebno priznanje za najsta- zbornici. rejšega obrtnika. Mojstrsko diplomo za naziv slikopleskarskega
mojstra je prejel tudi naš član Roman Strmšek iz podjetja Kalinero d.o.o., za kar mu izrekamo iskrene čestitke!
Medicina dela – ugodnosti
za naše člane
Prestižni naziv Obrtnika leta 2013 je prejel Franc Jezeršek, Gostinstvo Jezeršek iz Sore pri Medvodah, ki družinsko podjetje Medicina dela Zadnikar d.o.o. na Dunajski cesti 184 v Ljubljani skupaj s soprogo in vsemi štirimi sinovi uspešno vodi že 30 let. nudi našim članom 10 % popust na vse njihove storitve s podroPriznanje za najstarejšega delujočega obrtnika pa je prejel 83-letni čja medicine dela, prometa in športa. Kupon za popust prejmefrizer Josip Škarica iz Maribora.
te na naši zbornici, za pregled pa se naročite po telefonu na št.: 01/569-26-89.
Dostop do spletnih strani OZS
OZS je delno zaklenila dostop do spletnih strani, do katerih boste člani odslej lahko dostopali samo z geslom, ki ste ga ponovno prejeli na septembrskem računu za članarino. Specialistično svetovanje
za člane naše zbornice
Članom nudimo brezplačno specialistično svetovanje s področij: 1. specialistično davčno in računovodsko svetovanje (prenos
dejavnosti, davek na dodano vrednost in drugo), ki ga izvajata davčni svetovalki Milica Gostiša in Dunja Verbajs
DURS napoveduje, da bo do konca letošnjega leta izvajala poopoteka na naši zbornici na podlagi vaše predhodne prijave streni davčni nadzor pri zavezancih, ki se ukvarjajo z gostinstvom, po telefonu, termin se določi sproti. vrtnarstvom, cvetličarstvom, svečarstvom in vulkanizerstvom. Na terenu je zaznati povečane aktivnosti inšpekcijskih služb tudi 2. specialistično svetovanje s področja delovne in pokojninske zakonodaje izvaja g. Edvard Longer, dipl.univ.iur., na na področju avtoprevozniške dejavnosti, zato vam priporočamo, sedežu družbe C & I Longer in družbenik, k.d. na Štihovi da skrbno pregledate svojo poslovno dokumentacijo (evidence s 25 v Ljubljani. Zainteresirani pokličite za napotnico, na področja delovnih razmerij, varnosti in zdravja pri delu, itd.). podlagi katere boste lahko koristili svetovanje. Davčni inšpekcijski pregledi
3. Specialistično svetovanje z naslednjih področij: delovno
pravo, gospodarsko pravo, obligacijsko pravo, informacijsko
pravo, izterjava / izvršba dolžnikov, davčno pravo, izvajajo svetovalci družbe JK Skupina, pravno in davčno svetovanje,
d.o.o., na sedežu družbe v Stegnah 27 v Ljubljani. ZainV primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi je delodajalec pri teresirani pokličite na napotnico, na podlagi katere boste ZZZS (ali na točki VEM) dolžan vložiti odjavo iz zavarovanja lahko koristili svetovanje. (obrazec M-2) v roku 8 dni od prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Ob vložitvi vloge je delodajalec dolžan na vpogled predložiti tudi V vsakem primeru nas predhodno pokličite ali nas na drug način ustrezen dokument, s katerim dokazuje prenehanje pogodbe o za- kratko seznanite s problemom, morda vam ustrezno rešitev najposlitvi in sicer: demo na zbornici, sicer vas usmerimo k ustreznemu zunanjemu specialistu. Člani sicer lahko koristijo brezplačno specialistično • odpoved pogodbe o zaposlitvi,
svetovanje do ene ure in sicer največkrat 2 x letno. • sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi,
Odjava iz zavarovanja zaradi
prenehanja del. razmerja
• pogodbo o zaposlitvi za določen čas,
• potrdilo o odjavi dela tujca (če tujcu preneha pogodba o zaposlitvi pred pretekom veljavnosti dovoljenja za zaposlitev oziroma dovoljenja za delo, mora delodajalec ob odjavi obvezno predložiti Potrdilo o odjavi dela tujca) ali
• dokazilo, da je pogodba o zaposlitvi prenehala po samem zakonu (pravnomočna odločba o ugotovljeni invalidnosti I. kategorije).
V primeru, ko preneha pogodba o zaposlitvi večjemu številu delavcev zaradi stečaja ali sodne likvidacije (104. člen ZDR-1), prisilne 6
Srečanje frizerjev
Vse člane, ki opravljate frizersko dejavnost, vabimo na srečanje, na katerem vam bomo prikazali novosti iz mednarodnega
frizerskega sejma Salon International 2013, ki bo potekal v Londonu od 12. – 14. oktobra. V nadaljevanju srečanja bomo obravnavali tudi aktualno problematiko v frizerski dejavnosti. Srečanje bo v sredo, 6. novembra 2013 ob 19.00 uri na naši zbornici na Nade Ovčakove ulici 13. Vljudno vabljeni!
OBVESTILA
Možnost najema predavalnice
ali sejne sobe
Na naši zbornici lahko po ugodnih cenah najamete predavalnico ali sejno sobo za razne razgovore, predstavitve ali izobraževanja. Zagotovljena so brezplačna parkirna mesta. Predavalnica sprejme 24 udeležencev, opremljena je s projektorjem in projekcijskim platnom ter optičnim internetnim priključkom. Cene najema za člane naše zbornice (s 50 % popustom, brez DDV): Velika sejna dvorana: na uro: 20 EUR, celodnevni najem: 50 EUR
Mala sejna soba: celodnevni najem: 20 EUR, do 2 uri: brezplačno
Mali oglasi
Gradbeništvo
Gradbena in zaključna dela v gradbeništvu,
vodenje novogradenj in obnova, storitve električnih,
komunikacijskih in strojnih inštalacij.
JUSTIN STORITVE, inštaliranje pri gradnjah in inženiring,
d.o.o.
Videm 38c, 1262 Dol pri Ljubljani, tel: 041 772 710
www .justin-storitve .si
Slikopleskarske storitve
DIPEX d.o.o. nudi kakovostne storitve: slikopleskarstvo, dekorativni ometi in tkanine, štukature, izdelava in obnova fasad, stenske in stropne poslikave (freske), suhomontažni sistemi. Kontakt: [email protected] .si, 041/611-116, Dušan Presetnik.
Stanislav Štirn s.p. nudi vse vrste slikopleskarskih del, kakovostno in po ugodni ceni. Kontakt: 041/553-099.
Velika sejna dvorana
Mala sejna soba.
Naša zbornica – točka VEM
Na naši zbornici so vam na voljo storitve točke VEM in sicer:
• priglasitev samostojnega podjetnika posameznika
• sprememba podatkov v poslovnem registru za samostojnega podjetnika posameznika
• izbris samostojnega podjetnika posameznika (vlogo je potrebno vložiti najmanj 3 dni pred nameravanim prenehanjem!)
• ustanovitev d.o.o., kjer se ustanovni kapital (7.500 EUR) v celoti vplača v denarju
• posredovanje davčnih podatkov DURS ob ustanovitvi podjetja s.p. ali d.o.o.
• prijava samostojnega podjetnika posameznika v obvezno zdravstveno zavarovanje pri ZZZS ob pričetku opravljanja dejavnosti
• prijava in odjava delavcev v obvezna socialna zavarovanja pri ZZZS • prijava potreb po delavcih za Zavod za zaposlovanje
• redni izpis podatkov posameznega gospodarskega subjekta iz poslovnega registra Slovenije
Enostaven dostop in velik brezplačni parkirni prostor vam omogoča, da storitev opravite hitro in kakovostno.
Podi, talne obloge, parketi
Polaganje, brušenje in lakiranje vseh vrst parketov, izvedba zunanjih lesenih teras in balkonov. Polagamo tudi laminate, tapisone, tople pode ter epoxi tlake.
Kontakt: ales [email protected] .com, 041 489 772.
Kozmetika
GEP-ART (Naravna darila EMMA) vam nudi: naravna rastlinska mila izdelana ročno po tradicionalnem hladnem postopku, naravno kozmetiko z izvlečki svežih rastlin in 100 % naravnimi eteričnimi olji, izdelke iz lesa (podstavki za mila, nakit), domače dobrote in izvedbo ustvarjalnih delavnic. Obiščite nas na www .naravna-darila .si ali nas kontaktirajte na [email protected] .si, GSM: 031/216-756.
Avtoprtljažniki in športna oprema
Avtoprtljažniki za podjetnike (linija Professional) ali osebni namen, THULE, Švedska. Prodajamo in sprejemamo: novo, novo za rabljeno, rabljeno za rabljeno. Garancije 2 do 5 let. Prečke, kolesarski nastavki-streha, vlečna kljuka, ... izposoja Thule kovčkov.
Športna oprema: kajaki, SUPi, surfi, čolni, jadrnica O'pen Bic … nekatere je možno preizkusiti! Rolerji: Roces
PETER ŠPORT, Vojkova 77 (BS-3) / podhod s parkiriščem. Odprto: 10. – 12./14. – 19., sobota: 10. – 13. tel. 01/565-30-30 ali 031/613-660, www .petersport .si
Računovodske storitve
Računovodski servis BIRO 46 d.o.o. nudi računovodske storitve za samostojne podjetnike, gospodarske družbe ter društva. Nudimo tudi posamezne storitve: obračun prispevkov, plač, izdelava zaključnih bilanc, ... Telefon: 01/436-68-95, faks: 01/436 68 94, GSM: 041-520-839, [email protected] .si
Našim članom brezplačno objavljamo male
oglase! Vsebino pošljite na e-naslov:
magdalena [email protected] .si
7
SPOZNAJMO SE
Medicinske storitve in pripomočki d.o.o.
Standardna k lasif ikacija dejavnosti pod šifro 96.022 navaja kozmetično in pedikersko dejavnost, ki zajema manikiranje in ličenje, nego obraza in telesa, depilacijo ter pedikiranje. Če si ob tem malce osvežimo spomin o pomenu posameznih pojmov, povejmo, da gre pri manikiranju za nego rok in nohtov, pri pedikiranju pa za nego nog, stopal in nohtov na nogah. Besedici izhajata iz latinskih izrazov mani (roke) in pedi (noge). Toliko za uvod, sedaj pa je čas, da se posvetimo tokratnemu članu, podjetju, ki se ukvarja s medicinsko pedikuro in refleksno masažo stopal. Podjetje Medicinske storitve in pripomočki, družba za prodajo in storitve d.o.o. ali na kratko MSP d.o.o. je razmeroma mlado podjetje, saj se v današnji obliki pojavlja na trgu šele tretje leto. Ustanoviteljica podjetja je Maja Kokolj, dušo podjetja pa predstavljata direktorica podjetja Andreja Možina in zaposlena Darja Fratina. Njuno sodelovanje je že dolgoletno in izhaja iz podjetja, v katerem sta se nekoč tudi ukvarjali z zdravstveno dejavnostjo. Ugotovili sta, da veliko starejših oseb, oseb z diabetesom in drugih oseb, ki imajo težave z nogami in stopali, potrebuje posebno pedikuro, ki ni prvenstveno usmerjena samo v lepši izgled nog, temveč je predvsem namenjena posebni negi nog, stopal in nohtov. Andreja je po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka z dodatno opravljenim šolanjem, ki zajema tudi področje refleksne terapije in se zato v podjetju pretežno ukvarja z refleksno terapijo stopal. Darja je po izobrazbi zdravstvena tehnica, z dodatno opravljenim izpitom NPK za pedikuro, na podlagi dodatnih specialističnih izobraževanj pod okriljem UKC Ljubljana, Klinika za endokrinologijo in diabetes, pa je postala tudi specialistka za medicinsko pedikuro, še posebej za osebe z diabetesom, zato v podjetju tudi v največji meri opravlja pedikerske storitve in oskrbo diabetičnega stopala. Je tudi nosilka obrtne dejavnosti.Podjetje, ki je pred tem poslovalo na Peričevi ulici za Bežigradom, ima od sredine letošnjega marca svoj novi poslovni 8
Andreja Možina in Darja Fratina
prostor v kletni etaži atrija – nakupovalne galerije v WTC na Dunajski cesti 158. S sedanjim lokalom so zelo zadovoljni, saj je zelo primeren obsegu dejavnosti in zagotavlja intimno in individualno obravnavo strank. Če se nekoliko bolj posvetimo dejavnosti podjetja povejmo, da se medicinska pedikura od navadne razlikuje po zahtevnejši negi, ki jo zahtevajo problematične noge in stopala, kot so takšna s trdo kožo, ragadami, odebeljenimi ali vraščenimi nohti, otiščanci in kurjimi očesi. Redna nega diabetičnega stopala pa kroničnim bolnikom predstavlja enega od načinov obvladovanja njihove bolezni. Ker stopala in noge odražajo stanje telesa, njihova urejenost pripomore k boljšemu telesnemu počutju in se odraža v izboljšani samopodobi posameznika. Medicinska pedikura poteka po predhodnem namakanju nog, sledi odstranjevanje trde kože s pet in prstov, odstranjevanje morebitnih otiščancev in kurjih oči. Medicinskemu skrajševanju nohtov sledi čiščenje obnohtnih kanalov in odstranjevanje odvečne kožice. Pri osebah z vraščenimi nohti se v tej fazi pedikure izvaja njihovo odstranjevanje s posebej prilagojenimi in vselej sterilnimi inštrumenti. Pedikuro se zaključi z nego nog, nanosom negovalnega mazila. Pedikura pri diabetikih se izvaja, v skladu z doktrino, brez predhodnega namakanja in s posebnim pristopom k delu z inštrumenti, saj koža diabetika, kot tudi poroženeli deli in nohti, zahtevajo posebno pozornost zaradi zaznavanja morebitnih bolezenskih sprememb. Refleksna masaža stopal (RMS) sodi med naravne metode zdravljenja, ki so jo poznale in uporabljale vse najstarejše civilizacije za aktiviranje zdravilne moči celega telesa. Pomirja in krepi imunski sistem, ter vpliva na delovanje notranjih organov. S stimulacijo natančno določenih delov stopala (t.i. refleksnih con) se pozitivni vpliv masaže, preko energijskih kanalov, prenaša na posamezne dele telesa, organe in cele organske sisteme. Občutljivost posamezne cone nakazuje na spremembo v delovanju predela v organizmu, na katerega se le-ta nanaša. RMS sprošča energijske blokade, odpravlja njihov vzrok, poživlja energijo, povečuje imunski odziv in daje telesu nov zagon. Predstavlja preventivo za vzdrževanje zdravja, ki terapevtsko pomaga pri mnogih težavah in ima izjemno število pozitivnih učinkov. Stara modrost pravi: sproščeno telo se samo zdravi! K sprostitvi pripomorejo tudi terapije z magnetnoresonančno blazino, ki jih tudi nudijo v podjetju.Vsaki stranki se pri delu posebej posvetijo, zato jih predhodno naročajo na tel. št. 01/43-61-74 in 070/393-089 ali preko e-naslova: msp [email protected] .com. Storitve predvidoma trajajo 60 minut, refleksoterapija v kombinaciji z magnetno resonanco pa tudi dlje, odvisno od posameznega primera. Zaključimo lahko s sloganom, ki so ga v podjetju napisali na reklamni letak, s katerim so ob odprtju novega lokala privabljali stanovalce iz bežigrajske okolice in sicer: »Zdravje nog je vselej delo pravih rok!« Z željo, da bi se pravim rokam prepustilo čim več strank, MSP d.o.o. želimo še naprej veliko poslovnih uspehov! Vabimo vas, da se predstavite v
rubriki »Spoznajmo se«. Pokličite na tel.
št. 01/5340-770 ali sporočite na naslov:
magdalena [email protected] .si. Predstavitev je brezplačna, predstavljeno podjetje
običajno prispeva zgolj nagrado za
nagradno križanko. Izkoristite priložnost!
IZOBRAŽEVANJE
 Seminar: Facebook za podjetnike
Facebook je vse bolj razširjen način spletne komunikacije, pri čemer je potrebno poznati določena pravila, še posebej, če ga uporabljamo za podjetje. S tem namenom za vas organiziramo seminar z naslednjo vsebino: • možni načini prisotnosti na Facebooku s poudarkom na Facebook straneh za podjetja, • osnove komunikacije na družabnih omrežjih, • tipi objav, nasveti in nenapisana pravila.
Seminar bo izvajala Ena Kobentar iz podjetja Domovanje d.o.o. Potekal bo na naši zbornici v sredo, 6. novembra 2013 s pričetkom ob 14.00 uri in s predvidenim zaključkom ob 15.30. Cena seminarja znaša za člane OOZ Lj. Bežigrad s plačano članarino 20,00 EUR (z vključenim DDV), za vse ostale 40,00 EUR (z vključenim DDV). Prijave zbiramo do 4. 11. 2013 s priloženo prijavnico, z elektronsko prijavnico, ki je objavljena na spletni strani www.ooz-ljbezigrad.si ali po e-pošti na naslov: [email protected] .net.
 Usposabljanje in preizkusi iz varstva pri delu
Vabimo vas, da se udeležite usposabljanja in obdobnih preizkusov iz varstva pri delu, ki bodo potekali na naši zbornici po naslednjem razporedu: 1. Samostojni podjetniki in direktorji družb: v torek, 15. oktobra 2013 ob 13.00 uri (kratko usposabljanje in preizkus), izvaja: BVD d.o.o.
2. Zaposleni pri s.p. in d.o.o.: v sredo, 16. oktobra 2013 ob 9.00 uri (preizkus, ki traja približno eno uro), izvaja: Agil d.o.o. Usposabljanje izvajata pooblaščeni strokovni organizaciji s področja varstva pri delu in sicer podjetje Agil d.o.o. iz Ljubljane in BVD d.o.o. z Raven na Koroškem. Članom naše zbornice sofinanciramo tečaje in preizkuse iz varstva pri delu. Cena preizkusa tako znaša za s.p. in direktorje družb (oz. za eno osebo v gospodarski družbi) 9,00 EUR (z vključenim DDV), za zaposlene pa 18,00 EUR (z vključenim DDV). Prijave zbiramo po e-pošti, z e-prijavnico na www .ooz-ljbezigrad .si ali s priloženo prijavnico do 12. 10. 2013!
 Brezplačen posvet: uskladitev statusa s.p. - upokojenca
Vse člane, ki ste se že upokojili in imate hkrati status samostojnega podjetnika, pa tudi tiste, ki se nameravate v kratkem upokojiti in razmišljate o nadaljevanju dejavnosti, vabimo na posvet, na katerem vas bomo seznanili z možnostmi nadaljevanja dejavnosti. Posvet bo izvajala strokovna služba zbornice, potekal pa bo na naši zbornici v sredo, 23. 10. 2013 s pričetkom ob 14.30 uri. Prijave zbiramo najkasneje do 21. 10. 2013!
Posvet je za člane OOZ Lj. Bežigrad s plačano članarino brezplačen, za vse ostale znaša cena 60,00 EUR (z vključenim DDV).

Brezplačno predavanje: prenos družinskega podjetja
Obrtnike in podjetnike, ki razmišljate o prenosu svojega podjetja na naslednike, vabimo na brezplačno predavanje, na katerem vam bo predavatelj Uroš Kavs osvetlil predvsem strateški in psihološki vidik prenosa podjetja, saj statistika kaže, da veliko podjetij propade zaradi neurejenih družinskih odnosov. Za uspešen prenos družinskega posla ni dovolj računovodski vidik. Pri prenosu podjetja (obrtne dejavnosti) gre za zahtevno kombinacijo lastniških, organizacijskih, pravnih, finančnih in davčnih vidikov, ki jih dodatno zaplete čustvena navezanost oz. različni interesi glavnih akterjev družinskega posla. Predavanje je zato namenjeno prenosnikom in prevzemnikom in ne računovodjem. Potekalo bo v sredo, 23. oktobra 2013 s pričetkom ob 16.00
uri na naši zbornici na Nade Ovčakove ulici 13 v Ljubljani. Prijave zbiramo do 21. 10. 2013!
9
IZOBRAŽEVANJE

Jesenski jezikovni tečaji
Obveščamo vas, da vam jeseni na zbornici organiziramo različne jezikovne tečaje, prilagojene vašim potrebam, znanju in času. Za hitro in učinkovito izvedbo tečajev bodo poskrbeli dinamični domači in tuji predavatelji. Tečaji so razvrščeni v nivoje znanja, ki ustrezajo Skupnemu evropskemu referenčnemu okvirju za jezike (CEFR). Skupine bomo oblikovali na podlagi vašega povpraševanja, zato vas naprošamo, da nam čimprej pošljete informativno prijavo in sicer najkasneje do 20. 10. 2013. Na željo vsem zainteresiranim pošljemo tudi uvrstitveni test. Cena tečaja bo odvisna od števila udeležencev, zato bomo vse zainteresirane o tem obvestili naknadno, na podlagi prejetih informativnih prijav.

Brezplačen računovodski posvet
Vabimo vas na brezplačen računovodski posvet, ki ga bo vodila računovodkinja z dolgoletnimi in bogatimi izkušnjami s področja računovodstva, ga. Leonida Udovič. Posvet bo potekal na naši zbornici v četrtek, dne 28. 11. 2013, s pričetkom ob 10.00 uri in bo trajal predvidoma dve uri. Tema posveta: osnovna sredstva in drobni inventar, knjigovodska in davčna obravnava, priprave na redni letni popis
Na posvetu lahko zastavite svoja vprašanja s področja računovodstva in davkov ali pa jih že predhodno posredujete po e-pošti na naslov: magdalena [email protected] .si. Prijave zbiramo s priloženo prijavnico ali telefonsko na št.: 01/5349-368 ali na e-naslov: [email protected] najkasneje do 19. 11. 2013 oz. do zasedbe prostih mest. Posvet je namenjen članom OOZ Lj. Bežigrad, ki imajo plačano članarino. Za nečlane znaša cena 80,00 EUR (z vključenim DDV).
✁
P R I JAV N I C A Z A S E M I N A R J E I N T E Č A J E
Ime in priimek udeleženca:
faks: 01/565 34 55
Firma:
Naslov:
Telefon, faks, e-naslov:
Davčna št.

Status udeleženca:
Zavezanec za DDV:

DA

NE
s.p.

lastnik ali zastopnik družbe

zaposlen v firmi
Št. kartice obrtnik:
Prijavljam se za naslednji tečaj, seminar (Označi želeno!):
Seminar: Facebook za podjetnike
 
Usposabljanje in preizkusi iz varstva pri delu
 
Brezplačen posvet: uskladitev statusa s .p . - upokojenca
 
Brezplačno predavanje: prenos družinskega podjetja
 
Jesenski jezikovni tečaji
 
želeni termin (obkroži ustrezno):
(vpiši ime tečaja)
a) dopoldne
b) popoldne ali zvečer (vpiši uro)
Brezplačen računovodski posvet
 
Podpis:
10
KORISTNI PODATKI
I.  Prispevki za samostojne podjetnike za SEPTEMBER 2013
PP
1 .510,02
I
II
III
šifra
osnova za obračun
prispevkov
minimalna
plača
60 %
PP
90 %
PP
110
zavarovalna osnova
783,66
906,01
1 .359,02
210
prisp. zav. za PIZ
15,50 %
121,47
140,43
210,65
280,86
351,08
220
prisp. delod. za PIZ
8,85 %
69,35
80,18
120,27
160,36
240
skupaj prispevki PIZ
24,35 %
190,82
220,61
330,92
stopnja
IV
V
VI
VII
VIII
1,2-kratna 1,5-kratna 1,8-kratna 2,1-kratna 2,4-kratna
PP
PP
PP
PP
PP
3 .171,04
3 .624,05
421,30
491,51
561,73
200,46
240,55
280,64
320,73
441,22
551,54
661,85
772,15
882,46
1 .812,02 2 .265,03 2 .718,04
plačilo na PDP ZPIZ, št.: SI56 0110 0888 2000 003, sklic: 19, DŠ-44008
310
prisp. zav. za primer bolezni
in pošk. izven dela
6,36 %
49,84
57,62
86,43
115,24
144,06
172,87
201,68
230,49
320
prisp. del. za primer bolezni
in pošk. izven dela
6,56 %
51,41
59,43
89,15
118,87
148,59
178,30
208,02
237,74
330
prisp. za primer pošk.pri delu
in poklicne bolezni
0,53 %
4,15
4,80
7,20
9,60
12,00
14,41
16,81
19,21
340
skupaj prispevki ZZ
13,45 %
105,40
121,86
182,78
243,71
304,65
365,58
426,51
487,44
plačilo na PDP ZZZS, št.: SI56 0110 0888 3000 073, sklic: 19, DŠ-45004
410
prisp. zav. za starševsko varstvo
0,10 %
0,78
0,91
1,36
1,81
2,27
2,72
3,17
3,62
420
prisp. del. za starševsko varstvo
0,10 %
0,78
0,91
1,36
1,81
2,27
2,72
3,17
3,62
skupaj prisp . za starš . varstvo
0,20 %
1,56
1,82
2,72
3,62
4,54
5,44
6,34
7,24
plačilo na PDP Proračun, št.: SI56 0110 0888 1000 030, sklic: 19, DŠ-43001
430
prisp. zav. za zaposlovanje
0,14 %
1,10
1,27
1,90
2,54
3,17
3,81
4,44
5,07
440
prisp. del. za zaposlovanje
0,06 %
0,47
0,54
0,82
1,09
1,36
1,63
1,90
2,17
skupaj prisp . za zaposlovanje
0,20 %
1,57
1,81
2,72
3,63
4,53
5,44
6,34
7,24
plačilo na PDP Proračun, št.: SI56 0110 0888 1000 030, sklic: 19, DŠ-42005
450
skupaj ostali prispevki
0,40 %
3,13
3,63
5,44
7,25
9,07
10,88
12,68
14,48
PRISPEVKI SKUPAJ
38,20 %
299,35
346,10
519,14
692,18
865,26
1 .038,31
1 .211,34
1 .384,38
Osnova za obračun prispevkov je povprečna mesečna plača v RS za predpretekli mesec (julij 2013), ki znaša 1.510,02 EUR. Število obračunskih ur za mesec SEPTEMBER 2013 znaša 168 ur. Rok za plačilo prispevkov za mesec SEPTEMBER 2013 je 15. 10. 2013. II.  Prispevki za s. p., ki opravljajo dopolnilno dejavnost za SEPTEMBER 2013
Vrsta prispevka:
osnova
EUR
vplačilni račun
sklic
prispevek za PIZ
pavšalni znesek
32,17
0110 0888 2000 003
19 DŠ-44008
prispevek za zdravstvo
pavšalni znesek
4,55
0110 0888 3000 073
19 DŠ-45004
Pavšalni prispevki so določeni s posebnimi sklepi ZPIZ oz. ZZZS. Pavšalne prispevke plačajo tisti samostojni podjetniki, ki dejavnost opravljajo kot dopolnilno dejavnost in sicer za mesec SEPTEMBER 2013 najkasneje do 15. 10. 2013.
11
KORISTNI PODATKI
III. PovRačIla STRoškov za SaMoSTojnE PodjETnIkE In laSTnIkE dRužB
Samostojni podjetniki in lastniki družb oz. osebe, ki se v pogodbi o zaposlitvi ali pogodbi o poslovodenju sklicujejo na Uredbo, si lahko obračunajo stroške kot davčno priznane odhodke v skladu z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih odhodkov iz delovnega razmerja (Ur. list RS, št. 140/06 in 76/08):
Vrsta nadomestila
znesek
Prehrana med delom (prisotnost najmanj 4 ure)
6,12 € + 0,76 € za vsako dopolnjeno uro po 8. urah prisotnosti, če dela 10 ur in ali več
Prevoz na delo/z dela
do višine stroškov javnega prevoza, če je mesto opravljanja dela vsaj en km oddaljeno
od običajnega prebivališča oz. v višini 0,18 EUR na km, če javni prevoz ni organiziran ali
se ga iz utemeljenih razlogov ne uporablja
Kilometrina
0,37 EUR / km, če se uporablja lastno vozilo, sicer do višine dejanskih stroškov prevoza
z javnimi prevoznimi sredstvi
Terenski dodatek
4,49 EUR/dan
Dnevnice za Slovenijo: • cela nad 12 do 24 ur
21,39 €
• polovična nad 8 do 12 ur
10,68 €
• znižana nad 6 do 8 ur
7,45 €
Stroški nočitev
Do višine dejanskih dokumentiranih stroškov
Iv. PovRačIla STRoškov za zaPoSlEnE
Vrsta izplačila
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov …
(UL 140/06, 76/08)
Prehrana med delom
4,90 € na dan (če dela 11 ur ali več,
sorazmerno višji znesek)
6,12 € na dan + 0,76 € za vsako dopolnjeno uro
po 8. urah prisotnosti, če dela 10 ur ali več
Prevoz na delo in z dela
najmanj 70 % cene najcenejšega javnega prevoza
ali najmanj 0,18 EUR/km od bivališča do kraja dela,
če ni možnosti javnega prevoza
do višine stroškov javnega prevoza, če je mesto opravljanja
dela vsaj en km oddaljeno od običajnega prebivališča
oz. v višini 0,18 EUR na km, če javni prevoz ni organiziran
ali se ga iz utemeljenih razlogov ne uporablja
Regres za letni dopust
791,49 EUR
Prevoz na službenem
potovanju – kilometrina
a) v višini stroškov prevoza z javnimi prevoz. sredstvi
b) z lastnim prevozom v Sloveniji – do višine 0,37 €
a) v višini stroškov prevoza z javnimi prevoz. sredstvi
b) z lastnim prevozom – do višine 0,37 € na km
Dnevnice po Sloveniji
cela (nad 12 do 24 ur)
17,00
21,39
polovična (nad 8 do 12 ur)
8,50
10,68
znižana (nad 6 do 8 ur)
6,20
7,45
v. PodaTkI za oBRačun Plač 
1 . letna lestvica za dohodnino v letu 2013
če znaša neto letna davčna osnova v EUR
nad
znaša dohodnina v EUR
do
8.021,34
16 %
8.021,34
18.960,28
1.283,41
+
27 %
nad
7.528,99
18.960,28
70.907,20
4.236,92
+
41 %
nad
15.057,96
25.535,16
+
50 %
nad
70.907,20
70.907,20
12
KORISTNI PODATKI
2 . mesečna lestvica za dohodnino v letu 2013
če znaša neto osnova v posameznem mesecu v EUR
nad
znaša dohodnina v EUR
do
668,45
16 %
668,45
1.580,02
106,95
+
27 %
nad
627,42
1.580,02
5.908,93
353,08
+
41 %
nad
1.254,83
2.127,93
+
50 %
nad
5.908,93
5.908,93
3 . doho dninske olajšave v letu 2013
vrsta olajšave
letna
mesečna
splošna olajšava
3.302,70
275,22
dodatna spl.olajšava za zavezance s skupnimi dohodki do 10.866,37 EUR
3.217,12
268,09
dodatna spl.olajšava za zavezance s skupnimi dohodki nad 10.866,37 EUR do 12.570,89 EUR
1.115,94
92,99
posebna osebna olajšava za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta
2.477,03
206,42
olajšava za prvega vzdrževanega otroka
2.436,92
203,08
olajšava za drugega vzdrževanega otroka
2.649,24
220,77
olajšava za tretjega vzdrževanega otroka
4.418,54
368,21
olajšava za četrtega vzdrževanega otroka
6.007,85
500,65
olajšava za petega vzdrževanega otroka
7.957,14
663,10
posebna olajšava za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
8.830,00
735,83
posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana
2.436,92
203,08
olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
2.819,09
234,92
posebna osebna olajšava za rezidenta – čezmejnega delovnega migranta
7.576,62
631,38
4 . Primer obračuna najnižje plače in zneska dajatev
minimalna plača od 1. 1. 2013 znaša 783,66 EUR
vrsta dajatev za plačilo
prisp . za zaposlenega
ob upoštevanju dodatne
olajšave 543,31 EUR (mesečni
dohodki do 861,90 EUR)
ob upoštevanju dodatne olajšave 368,21 EUR (mesečni dohodki
od 861,90 do 1 .047,57 EUR)
ob upoštevanju splošne
olajšave 275,22 EUR (mesečni
dohodki nad 1 .047,57 EUR)
Prispevki PIZ
190,82
190,82
190,82
Prispevki zdravstvo
103,83
103,83
103,83
Ostali prispevki in dohodnina
13,87
41,89
56,77
SKUPAJ dajatve
308,52
336,54
351,42
Neto plača
599,74
572,62
556,84
vI. PRISPEvkI za PoSlovodnE oSEBE 
Najnižja bruto pokojninska osnova
851,07
Vrsta prispevka
stopnja
Znesek v EUR
Prispevki za PIZ skupaj
24,35 %
207,23
Prispevki za ZZ skupaj
13,45 %
114,47
Drugi prispevki skupaj
0,40 %
3,40
skupaj
38,20 %
325,10
13
KULTURA / REKREACIJA / RAZVEDRILO
Za naše male mojstre
Klopotci
Klopotci
pa niso klopotci
samo;
klopotci
so mlinčki,
ki v jutra jesenska
pojo
in meljejo, meljejo
sonce vse dni,
da grozdje
lepše zori,
da grozdje
slajše zori,
da v vseh goricah
vse lepe oktobrske dni
po soncu samem
in grozdju diši
Milena Batič
Razpis za letovanje v Termah Olimia
Od ponedeljka, 2. septembra 2013 zbiramo prijave za letovanje v našem apartmaju v Aparthotelu Rosa v Termah Olimia za obdobje od 5. oktobra 2013 do 29. marca 2014. V apartmaju lahko letujejo štiri osebe, najem je možen od sobote do sobote, cena tedenskega najema znaša od 1. 7. 2013 dalje 262,80 EUR, z vključenim 9,5 % DDV (240,00 EUR brez DDV). V ceni so vključene tudi karte za kopanje v bazenih Termalija za 4 osebe. V letu 2014 se cena najema lahko spremeni, odvisno od cenika, ki ga bo sprejela skupščina. Prijave zbiramo po telefonu št. 01/5349-368, faksu št. 01/565-34-55, po elektronski pošti na naslov: [email protected] .net ali po pošti. Prijave za naslednje termine:
• 26. 10. – 2. 11. 2013 (jesenske šolske počitnice)
• 21. 12. – 28. 12. 2013 (božič, delno novoletne šolske počitnice)
• 28. 12. 2013 – 4. 1. 2014 (silvester – novo leto, delno novoletne šolske počitnice)
• 15. 2. – 22. 2. 2014 (zimske šolske počitnice) zbiramo swamo v pisni obliki in sicer najkasneje do 15. 10. 2013. V navedenih terminih imajo prednost člani s šolooobveznimi otroki, zato v prijavi to napišite. Pogoj za najem apartmaja je tudi plačana članarina. Člani lahko koristijo apartma 1 x letno. Prijava je potrjena z vplačilom rezervacije v višini 20,00 EUR, ki se vplača na zbornici. V primeru, da prejmemo za isti termin dve ali več prijav, bo imel prednost tisti, ki prvi vplača rezervacijo.
Trenutno so prosti še naslednji termini: 26. 10. – 2. 11. 2013, 14. 12. – 21. 12. 2013, 21. 12. – 28. 12. 2013, 28. 12. 2013 – 4. 1. 2014, 25. 2. – 22. 2. 2014, 8. 3. – 15. 3. 2014 in 15. 3. – 22. 3. 2014.
S kartico MOZAIK podjetnih
na predstavo
Obveščamo vas, da si člani obrtne zbornice oz. imetniki kartice Mozaik podjetnih lahko s popustom (do 20%) ogledate prvi narodnozabavni mjuzikel na svetu - romantično družinsko komedijo BILA SVA MLADA OBA z izvirno glasbo bratov Avsenik, z legendama komedije Natašo Tič Ralijan in Gojmirjem Lešnjakom Gojcem.
Igriva, zabavna in kratkočasna gledališko-glasbena komedija primerna za vse generacije z vrhunsko igralsko zasedbo, z glasbo zvestih naslednikov legendarnega Ansambla bratov Avsenik: Gregorji v živo ter z mojstrskimi plesnimi točkami aktualnih evropskih prvakov hiphopa Artifex, vas bo za dobri dve uri ob spremljavi znanih Avsenikovih napevov prestavila nazaj v sedemdeseta leta, ko je življenje teklo počasneje in je bilo več časa za zabavo, smeh ter druge prijetne stvari, na katere smo skoraj že pozabili.
Če bi se radi smejali, pridite na naslednjo ponovitev predstave v soboto, 9. novembra,
ob 19.30 v Gallusovo dvorano Cankarjevega doma v Ljubljani. Priporočamo vam, da pohitite z nakupom vstopnice na blagajni Cankarjevega doma, doslej so bile vse ponovitve razprodane! Če se med predstavo ne boste zasmejali vsaj vsakih pet minut, vam poklonimo še eno vstopnico!
d&b produkcija d.o.o.
Rekreacija
Poskrbite za svoje zdravje in dobro počutje! Nudimo vam plavanje v bazenih Tivoli – na voljo imamo prenosljivo vstopnico! Vsak član lahko vstopnico koristi največ štirikrat mesečno. Napotnico za plavanje vam izdamo na zbornici za točno določeni dan, zato nas pokličite po telefonu, da se dogovorimo za termine glede na razpoložljivost.
Obratovalni čas Kopališča Tivoli: • pon.: od 6. do 11. ure
• tor. – pet.: od 6. do 11. ure in od 18. do 22. ure
• sobota, nedelja in prazniki: od 10. do 20. ure.
Urnik obratovanja je objavljen tudi na spletni strani: www .sport-ljubljana .si.
14
RAZVEDRILO
MSP d.o.o.
Dunajska c. 158
1000 Ljubljana
tel. 01 43 61 744
GSM 070 393 089
e-pošta: [email protected]
Geslo iz tokratne nagradne križanke nam pošljite do 20. 10. 2013 (rešitve lahko pošljete tudi na e-naslov: magdalena [email protected] .si). Izžrebani nagrajenec/ka prejme nagrado: pedikuro ali refleksno masažo stopal ali 2 terapiji z magnetno blazino, ki jo podarja MSP d.o.o., Dunajska c. 158, Ljubljana. Vabljeni k sodelovanju!
Pravilno geslo iz nagradne križanke v Mojstru št. 87 se glasi: ČIŠČENJE. Prejeli smo štiri pravilne rešitve. Izžrebana nagrajenka je Danica Simič, Dol 27F, Dol pri Ljubljani, ki prejme nagrado – čiščenje sedežne garniture ali globinsko čiščenje preproge, ki jo podarja VAT čiščenje in zaključna gradbena dela, Aleš Njegovan s.p. Nagrajenki iskrene čestitke!
15
Skupaj smo
NAJVECJI KUPEC
v Sloveniji
^
^
Zato imamo TISOCERE UGODNOSTI
Odkrij možnosti za velike prihranke!
mozaik.ozs.si

Similar documents