Prenovljeni modul REFERENČNA AMBULANTA

Comments

Transcription

Prenovljeni modul REFERENČNA AMBULANTA
REFERENČNA AMBULANTA
Prenovljeni modul REFERENČNA AMBULANTA
Datum: 23.06.2014
Prenovljeni modul referenčna ambulanta za delovanje zahteva namestitev Microsoft .NET
Framework 4 (ta komponenta je bila pogoj že za modul eRecept). Najprimernejša resolucija zaslona za
delo z prenovljenim modulom RA je 1280 x 1024 ali 1980 x 1080.
Pri prenovi modula RA smo vključili vse zahteve uporabnikov, prav tako tudi zahteve, ki so jih
pripravili skupaj s skupino za prenovo modula RA. Vsi podatki iz starega modula RA se bodo ob instalaciji
verzije 16.5 prenesli v novi modul RA.
Modul je razdeljen na 3 večje sklope: PREVENTIVA, KRONIČNE BOLEZNI ter KLINIČNI STATUS ORGANOV.
V nadaljevanju so podrobno opisane novosti po posameznih modulih in sklopih.
PREVENTIVA -
Splošni podatki
Datum pregleda = Datumu obravnave oziroma datumu obiska v RA (podatke na RA modulu lahko
spreminjate samo, če ste postavljeni na datum obravnave, ki je enak datumu v modulu RA)
V rubriki Splošni podatki imamo nekaj novih možnosti za evidentiranje podatkov:
Krvni tlak Leva visok / nizek; Pulz; PS Pulz (tipen) DA NE; Pulz doma
Krvni tlak Desna visok / nizek; Pulz; PS Pulz (tipen) DA NE; Pulz doma
Glukoza; Holesterol; LDL; HDL; Trigliceridi; - vrednosti za ta
sklop laboratorijskih preiskav lahko prenesete iz laboratorijskih
izvidov. S klikom na ikono črna epruveta se prikaže pet zadnjih
rezultatov za posamezno preiskavo. Uporabnik izbere datum preiskav in rezultati le teh se prenesejo na
obrazec v ustrezna polja.
PREVENTIVA –
Družinska anamneza
Družinsko anamnezo smo razširili in razčlenili v tri sklope:

Sedem opozorilnih znamenj za raka

Družinska obremenjenost za raka debelega črevesa
(uporabnik lahko označi Da ali Ne, v primeru Da lahko vpiše tudi starost)

Ali ima kdo v družini eno od naštetih bolezni
(uporabnik lahko označi Da ali Ne, v primeru Da lahko vpiše tudi starost)
REFERENČNA AMBULANTA
PREVENTIVA –
Osebna anamneza
Na sklopu podatkov osebna anamneza smo naredili nekaj novosti ter nekaj dopolnitev na vprašalnikih.
Novosti na sklopu osebna anamneza so naslednje:
Zaposlitveni status: 1-Zaposlen; 2-Samozaposlen; 3-Brezposeln; 4-Dijak,Študent,Izobraževanje; 5Upokojenec; 6-Invalidski upokojenec; 7-Trajno invalidna oseba; 8-Gospodinja
Prehranjevalne navade: uvedli smo novi kratek vprašalnik za prehranjevalne navade z samodejnim
izračunom status
Astma: novi vprašalnik za preventivno odkrivanje astme s samodejnim izračunom statusa.
Prostata IPSS: mednarodni vprašalnik o simptomih prostate IPSS s samodejnim izračunom statusa.
Vključena je tudi ocena pacienta o kakovosti življenja in težave z uriniranjem: 1-Srečno; 2-Zadovoljno;
3-Zmerno zadovoljno; 4-Mešani občutki; 5-Večinoma nezadovoljno; 6-Nesrečno; 7-Grozno
Frax: s klikom na gumb »Izračunaj tveganje za zlom« se uporabniku odpre internet stran za izračun Frax.
Možnost vpisa izračuna iz spleta v Osebno anamnezo v polje Zlom kolka ter Zlom kosti
Poleg obstoječih vrednosti Spirometrije smo dodalli tudi BRH test; Ventolin ali Berodual.
REFERENČNA AMBULANTA
Na vseh anketnih vprašalnikih smo dodali funkcijo za kopiranje obstoječega vprašalnika. Prav tako
smo k vsakemu vprašalniku dodali tudi polje Opomba, za evidentiranje kakšnih zaznamkov oziroma
dopisov k rezultatu vprašalnika.
PREVENTIVA –
Vključenost v presejalne programe
Popolnoma nov sklop podatkov na preventivi je Vključenost v presejalne programe. Trenutno smo zajeli
tri presejalne programe:
SVIT (vsaki dve leti)
DA NE Leto
Status: 1- negativen; 2- pozitiven
Opombe
DORA (vsaki dve leti)
DA NE Leto
Status: 1- negativen; 2- pozitiven
Opombe
ZORA (vsaki dve leti)
DA NE Leto
Status: 1- negativen; 2- pozitiven
Opombe
Iz starega modula RA ostane še polje Datum zadnjega ginekološkega pregleda, ki je trenutno še vedno v
obliki dd.mm.yyyy.
REFERENČNA AMBULANTA
PREVENTIVA –
Ugotovljene ogroženosti
Na novo lahko izberete ali gre za ugotovljeno ogroženost za astmo. Ostalih sprememb na tem sklopu
podatkov ni bilo.
PREVENTIVA –
Ostalo (Ukrepi, EKG, Klinični status, Alergije, Terapije, Cepljenja, Kronične
diagnoze)
V tem sklopu ni bilo večjih sprememb. Omogočen je vnos terapije iz stalne terapije vpisane v ambulanti
pri zdravniku. Terapije je združena in se vodi skupaj za vse kronične bolezni za posameznega bolnika.
Prav tako se prikazuje seznam vseh kroničnih bolezni za tega bolnika iz njegovih obravnav v ambulanti.
Pri modulu cepljenje smo dodali parameter, s katerim lahko opredelite, da ste cepljenje pacientu
priporočili. Podatki, ki jih vnesete, se samodejno vpišejo tudi v modul KOPB.
REFERENČNA AMBULANTA
KRONIČNE BOLEZNI –
KOPB
Modul KOPB je dopolnjen v delu Cepljenje, kjer je modul enak tistemu iz preventive, prav tako se
prenesejo podatki iz preventive.
Poleg obstoječih vrednosti Spirometrije smo dodalli tudi BRH test; Ventolin ali Berodual. Podatki se
samodejno prenesejo iz vnosa na Preventivi.
Nova je tudi opredelitev MRC lestvica dispneje:
Posodobljena je tudi izbira diagnoze iz MKB 10, CAT vprašalnik pa ima prav tako funkcijo za kopiranje
starega vprašalnika. Preprečili smo napačne vnose Predvidenega datuma pregleda, ker je potem pri
uporabnikih prihajalo do težav, da ni bilo mogoče izpisati izpisa Seznam naročenih na pregled.
Vsi modulu kroničnih diagnoz so dinamični in jih uporabnik na klik lahko skrije ali si jih prikaže.
REFERENČNA AMBULANTA
KRONIČNE BOLEZNI –
ASTMA
Posodobljena je tudi izbira diagnoze iz MKB 10, ACT vprašalnik ima prav tako funkcijo za kopiranje
starega vprašalnika. Preprečili smo napačne vnose Predvidenega datuma pregleda, ker je potem pri
uporabnikih prihajalo do težav, da ni bilo mogoče izpisati izpisa Seznam naročenih na pregled.
PEF merilnik: DA / NE ter vpis Vrednosti
Poleg obstoječih vrednosti Spirometrije smo dodalli tudi BRH test; Ventolin ali Berodual. Podatki se
samodejno prenesejo iz vnosa na preventivi.
REFERENČNA AMBULANTA
KRONIČNE BOLEZNI –
DIABETES
Modul je bil korenito dopolnjen z novimi parametri za spremljanje kroničnega bolnika z diabetesom.
Bolečine v prsih
DA / NE
Težka sapa
DA / NE
Otekanje nog
DA / NE
Klavdikacijska bolečina
DA / NE
Hipoglikemija
DA / NE
Gleženjski indeks
Laboratorij
Podatke o rezultatih laboratorijskih preiskav v tej verziji
programa uporabnik vpisuje ročno. V naslednji verziji bo
omogočen samodejni prenos kot za preiskave na
preventivi.
Posodobljena je tudi izbira diagnoze iz MKB 10. Preprečili smo napačne vnose Predvidenega datuma
pregleda, ker je potem pri uporabnikih prihajalo do težav, da ni bilo mogoče izpisati izpisa Seznam
naročenih na pregled.
REFERENČNA AMBULANTA
Diabetično stopalo – dodan je novi vprašalnik za diabetično stopalo, ki sicer nima izračuna in je
namenjen evidentiranju podatkov o diabetičnem stopalu. Status iz vprašalnika diabetično stopalo opredeli
uporabnik sam glede na rezultate vprašalnika.
REFERENČNA AMBULANTA
KRONIČNE BOLEZNI –
HIPERTENZIJA
Novi parametri za spremljanje kronične bolezni HIPERTENZIJA so sledeči:
Bolečine v prsih
DA / NE
Kontrola pri zdravniku DA / NE ter Datum
Težka sapa
DA / NE
Opombe
Otekanje nog
DA / NE
Posvet pri zdravniku DA / NE ter Datum
Klavdikacijska bolečina
DA / NE
Razlog
Hipoglikemija
DA / NE
Svetoval
Merjenje krvnega tlaka: možnost vpisa krvnega tlaka, ki ga pacient meri doma in potem skupni seštevek
oziroma povprečje meritev.
Laboratorij
Podatkei o rezultatih laboratorijskih preiskav v tej verziji programa
uporabnik vpisuje ročno. V naslednji verziji bo omogočen samodejni prenos
kot za preiskave na preventivi.
Posodobljena je tudi izbira diagnoze iz MKB 10. Preprečili smo napačne
vnose Predvidenega datuma pregleda, ker je potem pri uporabnikih
prihajalo do težav, da ni bilo mogoče izpisati izpisa Seznam naročenih na
pregled.
REFERENČNA AMBULANTA
KLINIČNI STATUS ORGANOV
Seznam pregledov
Ob desni strani referenčnega kartona se uporabniku prikaže seznam
vseh obiskov v referenčni ambulanti tega pacienta. Uporabnik se lahko
enostavno pomika po zapisih v kartonu referenčne ambulante.
Spreminja lahko samo podatke, ki se navezujejo na obisk z ustreznim
datumom. Seznam pregledov je dinamičen okvir, zato ga lahko
uporabnik skrije, da pridobi na velikosti zaslona.
REFERENČNA AMBULANTA
Predvidene dopolnitve v naslednji verziji 16.6
 Vključili bomo izračun ogroženosti po SCOR ter Framingham.
 S klikom na ikono črna epruveta bomo omogočili samodejni prenos še ostalih
laboratorijskih rezultatov kot so OGTT; HBa1C; KS; U-Metilketoni; U-Proteini; UGlukoza; Mikroalbumini; GHM; T3; T4; TSH.
 Vključili bomo izpis A4 format, ki bo vseboval ključne podatke pregleda in bo
namenjen za karton ali morda za pacienta.
 Na
vseh
laboratorijskih
rezultatih in ostalih poljih, kjer
lahko primerjamo vrednosti v
odvisnosti
od
časa
bo
omogočena funkcija, ki bo
grafično prikazala vrednosti, kot
kaže spodnja slika.
 Vsekakor pa smo še naprej
odprti za kakršne koli predloge
za
posodobitev
modula
referenčna ambulanta.

Similar documents