Seznam učbenikov in del. zvezkov za PŠ 2013/14

Comments

Transcription

Seznam učbenikov in del. zvezkov za PŠ 2013/14
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA
PŠ dr. Janka Šlebingerja
GORNJA RADGONA
SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV
šolsko leto 2013/14
DODATNE
POTREBŠČINE
(zvezki, ravnila,
šestila, pisala…)
PO DOGOVORU
Z UČITELJEM!
1. RAZRED
UČBENIKI
DELOVNI ZVEZKI
NASLOV
NASLOV
T .Klemenčič, U.Bastarda Božič:
H.Jeršan Kojek et al.: PAJKEC PIKO - grafomotorične vaje za 1. rarzed
ČAROBNI SVET PRAVLJIC, berilo za 1. r. o.š.,
prilagojeni izobraževalni oprogram z nižjim
izobrazbenim standardom, ZRSŠ
M.Đukić: SPOZNAVANJE OKOLJA 1, učb. za
spoznavanje okolja v 1. r. o.š., prilagojeni izobr.,
program z nižjim izobrazbenim standardom, ZRSŠ
Ravnatelj šole:
Dušan Zagorc
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA
PŠ DR. Janka Šlebingerja
GORNJA RADGONA
šolsko leto 2013/14
2. RAZRED
UČBENIKI
DELOVNI ZVEZKI
NASLOV
NASLOV
Ravnatelj šole:
Dušan Zagorc
DODATNE
POTREBŠČINE
(zvezki, ravnila,
šestila, pisala…)
PO DOGOVORU
Z UČITELJEM!
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA
PŠ dr. Janka Šlebingerja
GORNJA RADGONA
šolsko leto 2013/14
3. RAZRED
UČBENIKI
DELOVNI ZVEZKI
NASLOV
NASLOV
Ravnatelj šole:
Dušan Zagorc
DODATNE POTREBŠČINE
(zvezki, ravnila, šestila,
pisala…)
PO DOGOVORU
Z UČITELJEM!
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA
PŠ dr. Janka Šlebingerja
GORNJA RADGONA
šolsko leto 2013/14
4. RAZRED
UČBENIKI
DELOVNI ZVEZKI
NASLOV
NASLOV
Ravnatelj šole:
Dušan Zagorc
DODATNE
POTREBŠČINE
(zvezki, ravnila,
šestila, pisala…)
PO DOGOVORU
Z UČITELJEM!
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA
PŠ dr. Janka Šlebingerja
GORNJA RADGONA
šolsko leto 2013/14
DODATNE
POTREBŠČINE
(zvezki, ravnila, šestila,
pisala…)
PO DOGOVORU
Z UČITELJEM!
5. RAZRED
UČBENIKI
DELOVNI ZVEZKI
NASLOV
NASLOV
Ravnatelj šole:
Dušan Zagorc
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA, PŠ dr. Janka Šlebingerja, GORNJA RADGONA
šolsko leto 2013/14
6. RAZRED
UČBENIKI
DELOVNI ZVEZKI
NASLOV
NASLOV
I.Ferlinc, N.Modrič
DOMIŠLJIJSKI SVET MAVRIČNIH BESED,
učbenik za slovenščino v 6. r.oš,
izobraževalni program z nižjim izobrazbenim
standardom, ZRSŠ
B.Kramar:
GOSPODINJSTVO 6, učbenik za gospodinjstvo
za 6. r. v izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom, ZRSŠ
E.Dolenc: NARAVOSLOVJE 6, učb. za naravoslovje v 6.r.
o.š. prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazb.
standardom, ZRSŠ
DODATNE POTREBŠČINE
(zvezki, ravnila, šestila,
pisala…)
PO DOGOVORU
Z UČITELJEM!
Ravnatelj šole:
Dušan Zagorc
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA, PŠ dr. Janka Šlebingerja, GORNJA RADGONA
DODATNE
POTREBŠČINE
(zvezki, ravnila,
šestila, pisala…)
PO DOGOVORU
Z UČITELJEM!
7. RAZRED
šolsko leto 2013/14
UČBENIKI
DELOVNI ZVEZKI
NASLOV
NASLOV
D. Ujc:
D. Ujc:
KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM, slovenščina,
KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM, slovenščina,
učbenik za 7..r.oš s prilagojenim programom,
delovni zvezek za 7..r.oš s prilagojenim programom,
ZRSŠ
ZRSŠ
A.Vališer, E.Mrlak:
K. Paldauf:
POLETI Z MENOJ MED BESEDE, berilo za 7.r.,
učbenik za 7.r.oš v prilagojenem programu
osnovnošolskega izobraževanja z nižjim
standardom, ZRSŠ
B.Kramar:
GOSPODINJSTVO 7, učbenik za gospdinjstvo
za 7. r. v izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom, ZRSŠ
V. Dundek:
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik tehniko in
tehnologijo za 7.r. v prilagojenem programu oš
izobraževanja z nižjim standardom, ZRSŠ
ICH LERNE DEUTSCH 1, del. učb. za 7.r. o.š. prilagojen izobraževalni program
z nižjim izobrazbenim standardom
V. Dundek:
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, delovni zvezek za tehniko in
tehnologijo za 7.r. v prilagojenem programu oš
izobraževanja z nižjim standardom, ZRSŠ
G.Skumavc: NARAVOSLOVJE 7, učb. za naravoslovje
v 7.r.o.š., prilagojeni izobraž. program z nižjim izobrazb.
standardom, ZRSŠ
R.Farič: DRUŽBOSLOVJE 7, učb. za naravoslovje
v 7.r.o.š., prilagojeni izobraž. Program z nižjim izobrazb.
standardom, ZRSŠ
Ravnatelj šole:
Dušan Zagorc
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA, PŠ dr. Janka Šlebingerja, GORNJA RADGONA
DODATNE
POTREBŠČINE
(zvezki, ravnila, šestila,
pisala…)
PO DOGOVORU
Z UČITELJEM!
šolsko leto 2013/14
8. RAZRED
UČBENIKI
DELOVNI ZVEZKI
NASLOV
NASLOV
D. Horvat:
KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM, slovenščina,
učbenik za 8..r.oš s prilagojenim programom, ZRSŠ
A.Vališer, E.Mrlak:
POLETI Z MENOJ MED BESEDE, berilo za 8.r.,
učbenik za 8.r.oš v prilagojenem programu
osnovnošolskega izobraževanja z nižjim standardom,
ZRSŠ
A.Vališer, H.Zupančič:
DRUŽBOSLOVJE 8, učbenik za družboslovje za 8.r.oš, s
prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim
standardom, ZRSŠ
V. Dundek:
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, učbenik tehniko in
tehnologijo za 8.r. v prilagojenem programu oš
izobraževanja z nižjim standardom, ZRSŠ
B.Kramar:
GOSPODINJSTVO 8, učbenik za gospdinjstvo
za 8. r. v izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom, ZRSŠ
H. Prosen Zupančič, A. Blazinšek:
MY ENGLISH 2, učbenik za angleščino za 8.r.
prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim
standardom, ZRSŠ
M. Britovšek et. Al.: NARAVOSLOVJE 8, 2 dela, učbenik
za naravoslovje v 8. r. o.š., prilagojeni izoaževalni program nižjim
izobrazb. Standardom, ZRSŠ
D. Horvat:
KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM, slovenščina,
delovni zvezek za 8..r.oš s prilagojenim programom, ZRSŠ
M. Gavrilovska:
MATEMATIKA 8, delovni zvezek za 8.r. o.š., prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim
standardom, ZRSŠ
V. Dundek:
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek za tehniko in
tehnologijo za 8.r. v prilagojenem programu oš
izobraževanja z nižjim standardom, ZRSŠ
H. Prosen Zupančič, A. Blazinšek:
MY ENGLISH 2, učbenik za angleščino za 8.r.
prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim
standardom, ZRSŠ
K.Paldauf: ICH LERNE DEUTSCH 2, delovni učbenik za 8.r., prilagojeni izobraževalni program z
nižjim izobrazbenim standardom, ZRSŠ
IZBIRNE VSEBINE:
Ravnatelj šole:
Dušan Zagorc
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA, PŠ dr. Janka Šlebingerja, GORNJA RADGONA
šolsko leto 2013/14
DODATNE
POTREBŠČINE
(zvezki, ravnila,
šestila, pisala…)
PO DOGOVORU
Z UČITELJEM!
9. RAZRED
UČBENIKI
DELOVNI ZVEZKI
NASLOV
NASLOV
D. Langerholc:
KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM, slovenščina,
učbenik za 9..r.oš s prilagojenim programom, ZRSŠ
M.Gajšek:
POZDRAVLJENA, MLADOST, berilo za 9. r.,
učbenik za slovenščino za 9.r.v prilagojenem programu
osnovnošolskega izobraževanja z nižjim standardom,
ZRSŠ
N.Dmitrovič et al.::
DRUŽBOSLOVJE 9, učbenik za družboslovje za 8.r.oš, s
prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim
standardom, ZRSŠ
P.Vrtačnik Žveplan::
NARAVOSLOVJE 9, učbenik za naravoslovje v 9.r.oš,
prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim
standardom, ZRSŠ
V. Dundek:
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 9, učbenik tehniko in
tehnologijo za 9.r. v prilagojenem programu oš
izobraževanja z nižjim standardom, ZRSŠ
H. Prosen Zupančič, A. Blazinšek:
MY ENGLISH 3, učbenik za angleščino za 9.r.
prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim
standardom, ZRSŠ
B.Kramar:
GOSPODINJSTVO 9, učbenik za gospodinjstvo
za 9. r. v izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom, ZRSŠ
D. Langerholc:
KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM, slovenščina,
delovni zvezek za 9..r.oš s prilagojenim programom, ZRSŠ
V. Dundek:
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 9, delovni zvezek za tehniko in
tehnologijo za 9.r. v prilagojenem programu oš
izobraževanja z nižjim standardom, ZRSŠ
H. Prosen Zupančič, A. Blazinšek:
MY ENGLISH 3, učbenik za angleščino za 9.r.
prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim
standardom, ZRSŠ
Ravnatelj šole:
Dušan Zagorc