priponki - Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani

Comments

Transcription

priponki - Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani
ZLATA KNJIGA SREDNJE ŠOLE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI
Znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika.
(pregovor)
Dosežki, zabeležen i v zlato knjigo, so:
 zlati maturanti/zlate maturantke pri poklicni maturi,
 dijaki/dijakinje generacije v programu gastronomija in turizem,
 dijaki/dijakinje, ki bili odlični vsa štiri leta šolanja,
 dijaki/dijakinje generacije v programu gastronomija,
 dijaki/dijakinje, ki so pri poklicni maturi dosegli odličen uspeh,
 dijaki/dijakinje, ki so na zaključnem izpitu dosegli izjemen splošni
uspeh,
 dijaki/dijakinje generacije v programu gastronomske in hotelske
storitve,
 dijaki/dijakinje, ki so bili odlični vsa tri leta šolanja in
 dijaki/dijakinje, ki so pri zaključnem izpitu dosegli odličen uspeh.
Vpisovanje smo začeli z dosežki šolskega leta 2011/2012, k er so vsi dijaki
zaključili šolanje po prenovljenih programih.
Za naslednja šolska leta bomo dijake vpisovali v zlato knjigo ob zaključku
spomladanskega roka zaključnih izpitov oziroma mature.
1
To so:
2011/2012 – 4-letni program
Št.
Ime in priimek
1.
Tjaša Cvetko
Dosežek
a) zlata maturantka
Program
gastronomija in turizem
b) dijakinja generacije
2011/2012 v programu
gastronomija in turizem
c) odličen uspeh vsa štiri leta
šolanja
2.
Alja Šavorn
a) zlata maturantka
gastronomija in turizem
b) dijakinja generacije
2011/2012 v programu
gastronomija in turizem
c) odličen uspeh vsa štiri leta
šolanja
3.
Anže Jurček
a) zlati maturant
gastronomija in turizem
b) dijak generacije 2011/2012 v
programu gastronomija in
turizem
c) odličen uspeh vsa štiri leta
šolanja
4.
Matic Bergant
dijak generacije 2011/2012 v
programu gastronomija
gastronomija
5.
Anja Fortuna
odličen uspeh pri poklicni maturi
gastronomija in turizem
6.
Lea Laznik
odličen uspeh pri poklicni maturi
gastronomija in turizem
7.
Helena Pograjc
odličen uspeh pri poklicni maturi
gastronomija in turizem
8.
Mirjam Zelenc
odličen uspeh pri poklicni maturi
gastronomija in turizem
2
2011/2012 – 3-letni program
Št.
Ime in priimek
9.
Branko Reškovski
Dosežek
a) izjemen splošni uspeh pri
zaključnem izpitu
Program
gastronomske in hotelske
storitve
b) dijak generacije
2011/2012 v programu
gastronomske in hotelske
storitve
10.
Martin Burger
odličen uspeh pri zaključnem izpitu
11.
Ana Fortin
odličen uspeh pri zaključnem izpitu
12.
Lucija Gabrovec
odličen uspeh pri zaključnem izpitu
13.
Andraž Močnik
odličen uspeh pri zaključnem izpitu
14.
Matjaž Jaka Žabjek
Černe
odličen uspeh pri zaključnem izpitu
gastronomske in hotelske
storitve
gastronomske in hotelske
storitve
gastronomske in hotelske
storitve)
gastronomske in hotelske
storitve
gastronomske in hotelske
storitve
3
2012/2013 – 4-letni program
Št.
Ime in priimek
15.
Maja Todorović
Dosežek
a) zlata maturantka
Program
gastronomija in turizem
b) dijakinja generacije
2012/2013 v programu
gastronomija in turizem
c) odličen uspeh vsa štiri leta
šolanja
16.
Aleš Marinko
dijak generacije 2012/2013 v
programu gastronomija
gastronomija in turizem
17.
Ivana Crnobrnja
odličen uspeh pri poklicni maturi
gastronomija in turizem
18.
Tina Černe
odličen uspeh pri poklicni maturi
gastronomija in turizem
19.
Maruša Dukarić
odličen uspeh pri poklicni maturi
gastronomija in turizem
4
2012/2013 – 3-letni program
Št.
Ime in priimek
Dosežek
Program
20.
Vid Ajster
izjemen splošni uspeh pri
zaključnem izpitu
gastronomske in hotelske
storitve
21.
Karmen Lukan
dijakinja generacije 2012/2013
v programu gastronomske in
hotelske storitve
gastronomske in hotelske
storitve
odličen uspeh pri zaključnem izpitu
22.
Matjaž Hribar
odličen uspeh pri zaključnem izpitu
23.
Ana Štrukelj
odličen uspeh pri zaključnem izpitu
gastronomske in hotelske
storitve
gastronomske in hotelske
storitve)
5

Similar documents