Tekmovalna brošura

Comments

Transcription

Tekmovalna brošura
Mednarodno tekmovanje
v vožnji vpreg
International Competition
in Driving
FEI CAI-A 1, 2, 4 QWCupTM/
CAIP-A 1, 4
Lipica,
5. - 7. julij 2013
5th - 7th July 2013
Program // Programme
WATCH LIVE !
WATCH ONLINE !
www.feitv.org
The official video website of the Fédération Equestre Internationale
FEI TV is the FEI’s new official video website and your ticket to the world’s most
prestigious competitions. Sign-up to FEI TV (www.feitv.org) and get instant access
to all the live broadcasts, the extensive video-on-demand library, all the highlights,
the behind the scenes reports, the interviews and so much more.
Be at the heart of horsesport. Join us !
TV
Kazalo // Contents
Dobrodošlica / Word of Welcome................................................................. 7
Prireditve v letu 2013 / Events in 2013......................................................10
Zemljevid tekmovanja / Competition Map...............................................12
Seznam sodelujočih držav / List of competing nations.........................13
Načrt ovir za maraton / Maraton competition .......................................14
Program / Programme...................................................................................18
Organizacija / Organization.........................................................................20
Tekmovalci / Competitors............................................................................22
Tekmovanja / Competitions.........................................................................32
Dogodki 2012 / Events in 2012....................................................................37
Pomembne telefonske številke / Important Telephone Numbers......38
Kolofon Imprint
Kobilarna Lipica
Lipica 5, 6210 Sežana
T: 05 739 1580
F: 05 739 1730
E: [email protected]
W: www.lipica.org
Zasnova in realizacija: AV Studio d.o.o.
Fotografija: Kobilarna Lipica
Naklada: 250 kom
Junij 2013
Cena: 5 €
Brezplačno za udeležence
Kobilarna Lipica
Lipica 5, 6210 Sežana
T: +386 5 739 1580
F: +386 5 739 1730
E: [email protected]
W: www.lipica.org
Concept and Realisation: AV Studio d.o.o.
Photography: Kobilarna Lipica
Printrun: 250 copies
June 2013
Price: 5 €
Free for participants
3
Lipica,
zibelka lipicanca
Lipica, the Cradle of the
Lipizzaner
Misel na ohranitev več stoletnih vrednot naj vas vodi
vzdolž bele lesene ograje, ki krasi poti posestva. Pripeljala
vas bo v zibelko osupljivih lepot – lipicancev, srca ukročene kraške krajine, duše bogate dediščine. Dotaknite se del
zgodovine in postanite del prihodnosti nekdanjega cesarskega posestva.
Let the thought of preserving the values of several hundred
years lead you along a white wooden fence decorating the
routes of the estate. It will lead you to a cradle of astonishing beauty – Lipizzaner horses, the heart of the tamed
Karst landscape and the soul of a rich heritage. Touch a
part of history and become a part of the future of the former imperial estate.
Kobilarna Lipica je eden najlepših kulturno-zgodovinskih
spomenikov Slovenije, ki nudi dom skoraj 400 lipicancem.
Z več kot 400-letno tradicijo je najstarejša kobilarna z neprekinjeno vzrejo konj na svetu. Ustanovljena leta 1580 z
enim samim namenom – vzrejo konj, predstavlja še danes
edinstveno okolje, kjer so prostorska ureditev, stavbno
jedro in kulturna krajina že od nekdaj podrejeni izvorni
dejavnosti vrhunske reje.
Lipica je izvorna kobilarna ene najstarejših kulturnih pasem konj – lipicanca. Njegova lepota, moč in pogum izžarevajo stoletja življenja v kamnitem, razgibanem kraškem
okolju, bojevanja z burjo in pomanjkanjem tekoče vode,
načrtne vzreje in selekcije ter močne povezanosti z okoljem. Lipica je lokacija, ki zagotavlja optimalne pogoje za
vrhunsko rejo lipicanca. Razvila je tudi svojo lastno klasično šolo jahanja z osupljivimi elementi v zraku in na tleh, s
katero se uspešno predstavlja širom po svetu.
Maja leta 2011 je svoja vrata v Lipici odprl tudi Lipikum –
muzej lipicanca.
The Lipica Stud Farm, one of the most beautiful cultural-historical monuments in Slovenia, is home to almost 400
Lipizzaner horses. With a tradition of over 400 years, it is
the oldest stud farm in the world breeding horses uninterruptedly since its establishment. Established in 1580 with
only one purpose – horse breeding, today it still represents
a unique environment where the spatial arrangement, buildings and cultural landscape remain loyal to the original
activity – top-notch horse breeding.
It is the original stud farm of one of the oldest cultural horse breeds – the Lipizzaner. Its beauty, strength and courage
reflect centuries of habitation in the stony, rugged Karst environment, battle with the Bora wind and lack of running
water, planned breeding and selection and strong connection with the environment. Lipica is a location that ensures
optimum conditions for the top breeding of Lipizzaner
horses. It has developed its own Classical Riding School
with breath-taking elements in the air and on the ground
performing all over the world.
The Lipikum Museum of the Lipizzaner in Lipica opened
its doors in May 2011.
6
Dobrodošlica // Word of Welcome
7
Dobrodošli v Lipici!
Welcome to Lipica!
V Kobilarni Lipica, eni najstarejših kobilarn na
svetu, že od leta 1580 neprekinjeno vzrejamo
isto pasmo konj – svetovno znanega lipicanca.
Kobilarna Lipica je izvorna kobilarna lipicanske
pasme konj, dom več kot 350 lipicancev in eden
najlepših kulturno-zgodovinskih spomenikov
Republike Slovenije. Ob izjemni konjerejski
tradiciji pa se lahko pohvalimo tudi z bogato
tradicijo organizacije domačih in mednarodnih
konjeniških tekmovanj, ki jo v zadnjih letih še
dodatno razvijamo.
At the Lipica Stud Farm, one of the world's
oldest stud farms, we have been breeding the
same horse breed uninterruptedly since 1580
– the world famous Lipizzaner. Lipica is the
original stud farm of the Lipizzaner, home to
more than 350 Lipizzaner horses and one the
most beautiful cultural-historical monuments
in Slovenia. In addition to its exceptional horse
breeding tradition, Lipica is also distinguished
by a rich tradition of national and international
equestrian events. In recent years we have been
working to develop this tradition even further.
Lipica, zelena oaza Krasa, vedno znova navdušuje obiskovalce in ljubitelje konj. Ne le s
svojo zeleno prostranostjo, lepoto neokrnjene
narave, bogato kulturno in naravno dediščino
ter izjemno zgodovino, ki se je vedno pisala v
soglasju s konjem, ampak tudi s tekmovalno infrastrukturo in nastanitvenimi možnostmi tako
rekoč na samem prizorišču. Tekmovalcem z
gostoljubnostjo in profesionalno obravnavo zagotavlja, da se lahko v polnosti posvetijo svojim
tekmovalnim ciljem.
Zato v Kobilarni Lipica že od leta 1974 neprekinjeno gostimo mednarodna tekmovanja v
dresurnem jahanju, disciplini, ki že več kot 40
let z lastno klasično šolo jahanja, v kateri s klasično umetnostjo dresurnega jahanja blestijo
lipicanci, zaznamuje tudi konjeniško tradicijo
Lipice. Veseli smo, da letos že peto leto zapored na tekmi za svetovni pokal gostimo odlične
tekmovalce v preskakovanju ovir z vsega sveta.
Vsem nastopajočim, ki smo jih prijazno sprejeli na tekmovalnih prireditvah v Lipici, pa so
se leta 2008 pridružili tudi tekmovalci v vožnji
vpreg, disciplini, ki smo ji v Lipici na široko odprli vrata, tudi z organizacijo svetovnega prvenstva v vožnji vpreg s poniji leta 2011.
Spoštovani tekmovalci, prepričan sem, da se
boste v Kobilarni Lipica tudi vi dobro počutili!
Želim vam uspešne tekmovalne nastope, ki naj
jih spremlja tudi tekmovalna sreča.
dr. Boštjan Bizjak
v.d. direktorja Kobilarne Lipica
Lipica, a green oasis in the Karst region, is more
than just a competition venue. Time and time
again visitors and horse enthusiasts fall in love
with Lipica's green expanses, beautifuil unspoiled nature, rich cultural and natural heritage
and fascinating history, which has been always
written in harmony with the horses. Thanks to
Lipica's on-the-spot accomodation and competition infrastructure, as well as the warm hospitality and professional approach, competition
participants can focus entirely on their goals
and leave all other cares behind.
This is why the Lipica Stud Farm has been
hosting international dressage competitions
since 1974. Dressage is particularly important
to the Lipica equestrian tradition – the Classical Riding School of the Lipica Stud Farm was
estalished more than 40 years ago to train Lipizzaners in the classical art of dressage. We are
very happy to be hosting the FEI Show Jumping World Qualifier for the fifth consecutive
year and to be able to welcome excellent show
jumping athletes to the beautiful Lipica estate.
In 2008, we added a new discipline to the list
of equestrian competitions in Lipica – driving
– including World Cup Qualifiers and the FEI
World Driving Championships, Combined Ponies in 2011.
Dear athletes, I am certain that you will feel
at home in Lipica, too. I wish you a successful
competition and plenty of luck.
dr. Boštjan Bizjak
acting General Manager of the Lipica Stud Farm
8
Dobrodošlica // Word of Welcome
Predgovor
Foreword
V veliko veselje mi je, da vam lahko v imenu
Mednarodne konjeniške zveze (FEI), ki ureja
konjeniški šport, izrečem dobrodošlico v Lipici
na tem tekmovanju vožnje vpreg, ki predstavlja
kvalifikacije za nastop na Svetovnem prvenstvu
v vožnji vpreg v sezoni 2013/2014.
On behalf of the Fédération Equestre Internationale (FEI), the governing body of equestrian sport, it gives me great pleasure to welcome
you to Lipica for this festival of carriage driving
including a qualifier for the FEI World CupTM
Driving 2013/2014 season.
Na tem prizorišču se že leta odvija veliko dogodkov FEI. V prihodnjih dneh bo tu potekala
kombinacija mednarodnih tekmovanj vpreg od
enovpreg do štirivpreg, vpreg s konji in poniji,
ki bo ustvarila raznoliko in dinamično okolje za
vse sodelujoče.
This venue has been host to many FEI events
over the years, and over the coming days, a
combination of international Driving competitions will be held from single to four-hand,
horses and ponies, providing a diverse and
dynamic environment for all involved.
Tekmovalna vožnja vpreg izhaja iz zgodovine in
se je prenesla v 21. stoletje. Ta disciplina zahteva
zelo veliko spretnosti, pri čemer morajo vozniki
nadzorovati do štiri konje hkrati, na maratonu
pa morajo to izvesti še pri veliki hitrosti. Za to je
potrebno zaupanje med voznikom, konjušniki
in skupino konjev, pri čemer voznik uporablja
le omejena sredstva za komunikacijo med sabo
in svojimi konji, ki jih ima na voljo.
Competitive Driving is a piece of history brought into the 21st century. It is a highly skilled
discipline, with the Drivers controlling up to
four horses at a time and, on the Marathon,
at full speed. This demands great trust between the Driver, the grooms and team of horses,
with the Driver using only the limited means of
communication available between himself and
his horses.
Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila organizatorjem tega dogodka za njihovo predanost in
trdo delo ter za to, da so gonilna sila mednarodnega konjeniškega športa v regiji. Prav tako
bi se rada zahvalila zvestim prostovoljcem in
pokroviteljem ter športnikom, navdušenemu
občinstvu in predstavnikom medijev, ki zagotavljajo, da je naš šport deležen prepoznavnosti,
ki si jo zasluži.
I take this opportunity to thank the organisers
of this event for their dedication and hard work
and acting as a motor for international equestrian sport in the region. I would also like to
thank the loyal volunteer body and sponsors, as
well as the athletes, the enthusiastic public and
the media representatives who ensure that our
sport is given the visibility it deserves.
Njena kraljeva visokost, princesa Haya
FEI predsednik
HRH Princess Haya
FEI President
Dobrodošlica // Word of Welcome
9
Spoštovani
obiskovalci in
cenjeni tekmovalci,
Dear visitors,
distinguished
competitors,
počaščen sem, da vas lahko ponovno pozdravim v prelepem okolju Kobilarne Lipica, ki tudi
letos organizira dve tekmovanji FEI za svetovni
pokal v dresurnem jahanju in preskakovanju
zaprek ter FEI mednarodno tekmovanje v vožnji vpreg.
I am honoured to welcome you again to the
beautiful Lipica Stud Farm, that organizes also
this year two World Cup qualifiers dressage and
jumping as well as FEI international driving
competition.
V Konjeniški zvezi Slovenije smo še posebej
veseli, da v Lipici niso pozabili na razvoj teh
prelepih konjeniških športov.
At the Equestrian Association of Slovenia, we
are particularly excited about the fact that Lipica continues to ensure the development of this
beautiful sport.
Vsem želim, da bi se imeli v rojstnem kraju lipicanca lepo, ter uživali v spremljanju povezanosti med najboljšimi jahači in konji, ki jih bomo
imeli priložnost v videti Lipici.
I hope you will all have a great time in the birthplace of the Lipizzaner and enjoy the connection between the world’s best riders and horses
competing in Lipica.
Bogomir Vnučec
Predsednik Konjeniške zveze Slovenija
Bogomir Vnučec
President of Equestrian Association of Slovenia
10
Prireditve v letu 2013 // Events in 2013
19. – 21. april 2013
19th – 21st April 2013
Pokal Alpe Adria v dresurnem jahanju
Alpe Adria Dressage Trophy
19. maj 2013
19th May 2013
Rojstni dan Kobilarne Lipica
Day of the Lipizzan horse
24. – 26. maj 2013
24th – 26th May 2013
FEI CDI3* –W/ CDIJ/CDIYH/CDIY/CDIP –
Kvalifikacijsko tekmovanje za Svetovni pokal v
dresurnem jahanju
FEI CDI3* –W/ CDIJ/CDIYH/CDIY/CDIP International Dressage Competition - World Cup
Qualifier
31. maj – 2. junij 2013
31st May – 2nd June 2013
FEI CSI2*-W/CSI1*YH/CSIJ-A/CSICh-A Kvalifikacijsko tekmovanje za Svetovni pokal v
preskakovanju ovir
FEI CSI2*-W/CSI1*YH/CSIJ-A/CSICh-A International Competition in Show jumping World Cup Qualifier
5. – 7. julij 2013
5th – 7th July 2013
FEI CAI-A 1, 2, 4 QWCupTM /CAIP-A 1, 4
Mednarodno tekmovanje v vožnji
FEI CAI-A 1, 2, 4 QWCupTM /CAIP-A 1, 4
Mednarodno tekmovanje v vožnji
24. avgust 2013
24th August 2013
FEI World Dressage Challenge – Tekmovanje v
dresuri
FEI World Dressage Challenge - Dressage
Competition
4. - 6. oktober 2013
4th – 6th October 2013
CAN Državno prvenstvo v vožnji enovpreg,
dvovpreg in Pokal Lipicanca 2013
CAN International Competition in Carriage
Driving and Lipizzan Trophy 2013
6. oktober 2013
6th October 2013
Dnevi Kobilarne Lipica
Day of Stud Farm Lipica
30. november - 1. december 2013
30th November – 1st December 2013
Dnevi odprtih vrat
Open days
Sponzorji // Sponsors
Partner
11
Zemljevid tekmovanja // Competition Map
12
Legenda / Map Legend
1. Vhod v kobilarno / Entrance to
the Stud farm
2. Prireditvena jahalnica / Riding
hall
3. Kovačija / Smithy
4. Razstava kočij / Carriage
exhibition
5. Hipodrom / Hippodrome
6. Poni jahanje / Pony riding
7. Trgovina s spominki / Souvenir
shop
8. Cerkev Sv. Antona / Curch
9. Galerija Avgusta Černigoja /
Avgust Černigoj gallery
10. Najstarejši hlev - Velbanca / The
oldest stable - Velbanca
11. Galerija Hamilton - Poročna
dvorana / Hamilton gallery Wedding hall
12. Sekretariat
Legenda / Map Legend
A) Tekmovalna arena /
Competition arena
B, C) Trening arena / Warm-up and
practice arena
D) Arena za lonžiranje /
Lounging arena
S)
Hlevi / Stables
P)
Parkirišče tovornjaki,
priklopniki / Parking truck,
lory
--- Varovano območje /
Restricted rea (24 h)
Nadzorovano območje /
Controlled area
---
Seznam sodelujočih držav // List of competing nations
AUT
Avstrija / Austria
EST Estonija / Estonia
GER
Nemčija / Germany
FRA
Francija / France
HUN
Madžarska / Hungary
ITA
Italija / Italy
SLO
Slovenija / Slovenia
SUI
Švica / Switzerland
SVK
Slovaška / Slovakia
USAZdružene države Amerike /
United States of America
13
14
Načrt ovir za maraton // Maraton competition
CAI-A LIPICA 2013
LIPICA 2013
Načrt ovir za maraton // Maraton competition
LIPICA 2013
LIPICA 2013
15
16
Načrt ovir za maraton // Maraton competition
LIPICA 2013
LIPICA 2013
Načrt ovir za maraton // Maraton competition
LIPICA 2013
LIPICA 2013
17
18
Program // Programme
FEI CAI-A 1, 2, 4 QWCupTM /CAIP-A 1, 4, Lipica od 5 do 7. julija 2013
Ponedeljek, 10.00> Prihod tekmovalcev in otvoritev hlevov.
1. julij 2013
Sreda, 14.00> Otvoritev turnirskega biroja.
3. julij 2013
16.00> Ogled maratonske proge za predsednika sodniškega odbora, oblikovalca
parkurja in tehnični delegat.
18.00> Ogled maratonske proge za vse tekmovalce.
Četrtek, 10.00> Otvoritev turnirskega biroja. Tekmovalci naj se zglasijo v
4. julij 2013
turnirskem biroju pred 12.00 z FEI potnimi listi.
Ogled maratonske proge za sodniški zbor.
14.00 – 15.30> Veterinarska kontrola.
18.00> Ogled maratonske proge za vse tekmovalce.
20.00> Večerja z dobrodošlico v hotelu Maestoso.
Petek, 09.00> Odprtje turnirskega biroja
5. julij 2013
10.00 – 10.30> Mednarodno tekmovanje v dresurni vožnji CAIP-A 1(3)
10.30 – 11.00> Mednarodno tekmovanje v dresurni vožnji CAI-A 1(3)
11.10 – 12.10> Mednarodno tekmovanje v dresurni vožnji CAI-A 1(6)
12.10 – 13.00> Odmor za kosilo
13.00 – 14.20> Mednarodno tekmovanje v dresurni vožnji CAI-A 2(8)
14.30 – 15.50> Mednarodno tekmovanje v dresurni vožnji CAI-A 2(8)
16.00 – 16.55> Mednarodno tekmovanje v dresurni vožnji CAI-A 4(5)
Sobota, 10.00> Otvoritev turnirskega biroja
6. julij 2013
11.30> Štarta prvi tekmovalec v Mednarodnem tekmovanju maratonske
vožnje (CAIP-A1, CAI-A1, CAI-A2, CAI-A4).
Ca. 16.00> Konča zadnji tekmovalec v Mednarodnem tekmovanju maratonske
vožnje.
20.00> Zabava za tekmovalce s podelitvijo nagrad za Mednarodno
tekmovanje v dresurni in maratonski vožnji.
Nedelja, 09.00> Otvoritev turnirskega biroja.
7. julij 2013
09.00 – 10.00> Uradni ogled proge spretnostne vožnje.
10.00 – 13.30> Tekmovanje v spretnostni vožnji
(CAIP-A1, CAI-A1, CAI-A2, CAI-A4).
13.30 – 14.30> Podelitev nagrad za spretnostno vožnjo in kombinirano
tekmovanje v tekmovalni areni ( v tekmovalni opremi in obleki).
Program // Programme
19
FEI CAI-A 1, 2, 4 QWCupTM /CAIP-A 1, 4, Lipica from 5th to 7th July 2013
Monday, 10.00> arrival competitors, stables open
1 July 2013
Wednesday, 14.00> Show Office open
3 July 2013
16.00> Course Inspection by President of Ground Jury, Course Designer & TD
18.00> Course walk competitors
Thursday, 10.00> Show Office open, please report before 12.00 hrs. with your FEI
4 July 2013
passports.
Course Inspection by the Ground Jury
14.00 – 15.30> Horse Inspection
18.00> Course walk competitors
20.00> Welcome Dinner in Hotel Maestoso
Friday, 09.00> Show Office open
5 July 2013
10.00 – 10.30> Dressage CAIP-A 1 (3)
10.30 – 11.00> Dressage CAI-A 1 (3)
11.10 – 12.10> Dressage CAI-A 1 (6)
12.10 – 13.00> Lunch
13.00 – 14.20> Dressage CAI-A 2 (8)
14.30 – 15.50> Dressage CAI-A 2 (8)
16.00 – 16.55> Dressage CAI-A 4(5)
Saturday, 10.00> Show office open
6 July 2013
11.30> tart first competitor in the marathon
(CAIP-A1, CAI-A1, CAI-A2, CAI-A4)
ca. 16.00> finish last competitor marathon
20.00> Competitor and Grooms Party, including Prize Giving Ceremony
Dressage & Marathon
Sunday, 09.00> Show office open
7 July 2013
09.00 – 10.00> official course walk
10.00 – 13.30> Obstacle driving competition
(CAIP-A1, CAI-A1, CAI-A2, CAI-A4)
13.30 – 14.30> Prize giving cones & combined competition in the main arena
(in harness)
20
Organizacija // Organization
Organizator / Organizer
Mednarodna Konjeniška zveza (FEI) / Federation Equestre Internationale (FEI)
Kobilarna Lipica / Stud Farm Lipica
Konjeniška Zveza Slovenije / Equestrian Federation of Slovenia
Konjeniški Klub Lipica / Riding Club Lipica
Organizacijski odbor / Organizing committee
1. Mr. Boštjan Bizjak
Predsednik / President
2. Mr. Bogomir Vnučec
Podpredsednik / Vice-President
3. Mag. Janez Rus
Vodja tekmovanja / Event Manager
4. Mr. Darko Ravnikar Pomočnik direktorja za konjeniške produkte / Stud Farm Product manager
5. Mrs. Jasna Božac
Turnirski biro / Show Office
6. Mr. Daniel Belovec
Namestitev konj / Stabling of horses
Blagajnik / Treasurer
1. Mrs. Sonja Guštin Jelušič
Turnirski biro / Show office
1. Mrs. Cindy Timmer, Head to Tail (NED)
2. Mrs. Sandra Žunić (SLO)
Sodniški kolegij / Ground jury
President:
Member:
Member:
Member:
Mr. Joaquin Medina Garcia
Mr. Attila Kelemen
Mrs. Marie de Ronde-Oudemans
Mrs. Dorothy Willcoxson
ESP (I)
ROU (I)
NED (C)
AUS (I)
Zunanji sodnik / Foreign Judge
1. Mr. Stefan Keszycki (POL) - (O)
Email: [email protected]
Tehnični delegat / Technical Delegate
1. Mr. Philip Bateman (GBR) - (O)
Email: [email protected]
Oblikovalec proge / Course Designer
1. Mr. Gabor Fintha (HUN) - (O)
Email: [email protected]nline.hu
Odbor za pritožbe / Appeal Committee
1. Mr. Mark Wentein (BEL)
Email: [email protected]
Organizacija // Organization
21
Vodja upraviteljev / Chief Steward
1. Mr. Herbert Schöninger (AUT)
Email: [email protected]
FEI Veterinarski delegat / FEI Veterinary delegate
1. Dr. Petra Kramarič dr.vet. med. (SLO)
Email: [email protected]
Lečeči veterinary / Show veterinarian
1. Mr. Milan Hren, dr.Vet.Med. (SLO)
Telephone: +386 28050030, Mobile: +386 41 808 860
Email: [email protected]
24–hr Veterinary services telephone number:
Dr.Irena Marc dr.vet.med
Telephone: +386 57391 693, Mobile: +386 31 368 170
Zdravstvena služba / Health service
Zdravstveni dom Sežana / Medical Center of Sežana
Partizanska cesta 24, SI-6210 Sežana
Tel.: +386 5 7311 400
Uradni napovedovalec / Official speaker
1. Mr. Mark Wentein (BEL)
2. Mr. Vito Avguštin (SLO)
Tiskovni center / Press center
1. Mrs. Tina Čič, Svetovanje in komunikacija / Consulting and communication
Tel: +386 31 853 205
Email: [email protected]
Kovač / Smith
1. Mr. David Tavčar (SLO)
Ozvočenje / Public-address system
Glasbena koreografija / Back-ground music
1. Happy Hippo, Markus Hinzke (GER)
1. Mr. Markus Hinzke (GER)
Varovanje / Security service
1. Mr. Stojan Mrak, Gimko Security
Uradni špediter / Official forwarding agent
Intereuropa d.d. Koper
Branch office Vrtojba Mednarodni prehod 8, SI-5290 Šempeter pri Gorici
22
Tekmovalci // Competitors
FEI CAI-A 1, 2, 4 QWCupTM /CAIP-A 1, 4
Entry /
Group
Tekmovalci / Spol
Drž /
Competitors / Sex
Nat
FEI-ID / FEI-ID
Konj /
Horse
CAI-A 1
DOBRETSBERGER,
AUT Andrea / F
10030788
Westminster
Conversano
Medea 14
CAI-A 2
DOBRETSBERGER,
AUT Max / M
10032428
Conversano
Recolta-32
Maestoso
Cattinara-10
CAI-A 1
SCHIFFER,
AUT Karl / M
10007038
Waldfee 13
Armani
CAI-A 4
EST
OBERPAL,
Pille / F
10073223
Siglavy Capriola
Ferdin_nd
Winfred
Arose HN
Bly Plain’s HN
Carlos ‘HN’
CAI-A 4
FRA
AILLAUD,
Benjamin / M
10000335
Cilando HN
Colin HN
Conkalina HN
Curiantha ‘HN’
Spol, Barva / Sex, Color
Leto r. / BirthY
Država r. / BirthC
gelding, chestnut
1997
GER
gelding, grey
2002
Reja / Breed
Dam / Dam
HANN
LIPIZ
AUT
gelding, grey
1998
AUT
gelding, grey
1998
AUT
mare, grey
1995
GER
chestnut, stallion
2005
NED
stallion, grey
2000
HUN
chestnut
2003
HUN
mare, black
LIPIZ
955 Recolta
LIPIZ
978 Cattinara
HANN
KWPN
KWPN
Sire / Sire
DamsSire / DamsSire
Lastnik / Owner
Weltmeyer
Donnerhall
Dr. Andrea Dobretsberger
502 Conversano Toscana
449 Favory Sava
Spanische HofreitschuleBundesgest_t Pib
502 Conversano Toscana
449 Favory Sava
Bundesgest_t Piber
838 Maestoso Stella
716 Conversano Sagana
Karl Schiffer
Wiener Star
Walesca
Karl Schiffer
Marvel
Manno
J_mbor Vilmos
Siglavy Capriola VIII-7
Siglavy Capriola VIII-31
Lehel Coach Builder KFT
Pronkjuweel
Uriant
Udvari Zolt_n
Saffraan Kwpn
2005
Ganges
NED
I.F.C.E. - E.N.E.
gelding, black
Plain's Liberator
2006
Heineke
NED
I.F.C.E. - E.N.E.
gelding, black
Ulandro Kwpn
2007
Rentmeester
NED
I.F.C.E. - E.N.E.
gelding, black
Wodka Hbc
2007
Renovo
NED
I.F.C.E. - E.N.E.
gelding, black
Ulandro Kwpn
2007
Droomwals
NED
I.F.C.E. - E.N.E.
mare, black
Plain's Liberator
2007
Manno
NED
I.F.C.E. - E.N.E.
gelding, black
Plain's Liberator (hack)
2007
Nando
NED
I.F.C.E. - E.N.E.
Tekmovalci // Competitors
FEI CAI-A 1, 2, 4 QWCupTM /CAIP-A 1, 4
Entry /
Group
Tekmovalci / Spol
Drž /
Competitors / Sex
Nat
FEI-ID / FEI-ID
CAIP-A 1
FRA
LEFORT,
Claire / F
10069002
Oulala d’Ecarnoy
CAIP-A 1
FRA
LEFORT,
Claire / F
10069002
Qadjah Llewellyn
Konj /
Horse
Azzurro 18
Uccello 26
CAI-A 2
GER
BRUELHEIDE,
Rainer / M
10006692
Zaffiro 3
Zucchero 5
Rembrandt
CAI-A 2
JÁMBOR,
HUN Vilmos / M
10007501
Siglavy Capriola
Ferdin_nd
Vulcano
CAI-A 1
KUN,
HUN Andrea / F
10086363
Armani
Alle
CAI-A 2
NYRI,
HUN Zsigmond / M
10011204
Bilanda
Bionda
Vagebond
Spol, Barva / Sex, Color
Leto r. / BirthY
Država r. / BirthC
mare, chestnut
2002
Reja / Breed
Dam / Dam
PFS
FRA
mare, bay
2004
FRA
gelding, bay
2005
WELSH
GER
gelding, bay
2001
KWPN
NED
gelding, bay
2004
KWPN
NED
gelding, bay
2004
NED
gelding, bay
1998
ITA
stallion. grey
2000
HUN
stallion, bay
2002
NED
gelding, bay
2005
NED
gelding, bay
2005
NED
mare, bay
2006
NED
mare, bay
2006
NED
gelding, bay
2002
NED
KWPN
KWPN
KWPN
KWPN
23
Sire / Sire
DamsSire / DamsSire
Lastnik / Owner
Flanbeau d'Angrie (pfs)
Nebo Magic
Mademoiselle Claire
Blanquart
Ceulan Nathan (gb) Wd
Mademoiselle Claire Lefort
Patijn
Fabricius
Bruehlheide,
Beate und Rainer
Patijn
Zilverster
Bruehlheide,
Beate und Rainer
Patijn
Fortissimo
Bruehlheide,
Beate und Rainer
Patijn
Proloog
Bruehlheide,
Beate und Rainer
Cristiano Cividini
Siglavy Capriola VIII-7
Siglavy Capriola VIII-31
Lehel Coach Builder KFT
Manno
Renovo
J_mbor Vilmos Szabolcs
patijn
milano
Kun Andrea
Uromast
Fortissimo
Dr. Bartal J_zsef Ferencn_
99.02149 Saffraan
97.04374 Patijn
Babo Kalman
Patijn
Manno
Dr. Bartal J_zsef Ferencn_
Waterman
Fabricius
Dr. Bartal J_zsef Ferencn_
24
Tekmovalci // Competitors
FEI CAI-A 1, 2, 4 QWCupTM /CAIP-A 1, 4
Entry /
Group
Tekmovalci / Spol
Drž /
Competitors / Sex
Nat
FEI-ID / FEI-ID
Konj /
Horse
Merlot
CAI-A 2
SZÉCSI,
HUN Sándor / M
10006140
Poker
Tulipan Tango
Favory F_ra_
Favory Xxviii 68
CAI-A 4
VÁCZI,
HUN István / M
10000349
Remeny
Siglavy Capriola
Sunny
Siglavy Capriola
Szikra
CAI-A 2
ITA
ALETTI
MONTANO,
Francesco / M
10010181
Corleone B.
Doorman
Bernardo
CAI-A 4
ITA
ARCIONI, Massimo
/ M
10025233
Tempelier
Unitas
Zeauty
CAI-A 1
CAI-A 1
ITA
CARRETTA,
Alfonso / M
10011966
ITA
CARRETTA,
Savino / M
10076780
Maestoso Fulvia
Maestoso Vistosa
Spol, Barva / Sex, Color
Leto r. / BirthY
Država r. / BirthC
stallion, grey
2000
HUN
gelding, grey
2004
HUN
gelding, grey
2004
HUN
gelding, grey
2002
HUN
Reja / Breed
Dam / Dam
LIPIZ
stallion
2005
HUN
stallion, grey
1998
HUN
LIPIZ
gelding, grey
2003
HUN
gelding, grey
2006
HUN
gelding, dark bay
2007
NED
gelding, dark bay
2008
NED
gelding, bay
2006
NED
gelding, chestnut
2000
LIPIZ
KWPN
Irene
KWPN
Gendrini
LIPIZ
ITA
stallion, grey
2005
ITA
Vulcano
Stuurboord
Nando
Ass.Ippica Sant’Elia
Ass.Ippica Sant’Elia
gelding, bay
2001
gelding, bay
2004
NED
stallion, grey
2005
Sire / Sire
DamsSire / DamsSire
Lastnik / Owner
Maestoso XXXV-64
Magister-2
S_ndor Sz_csi
Maestoso Toplica XXI-3
Ramzes Junior-194
Braun Adrienn
Tulip_n III-7 (IV.tm)
Tulip_n V-5 (VI.tm)
Sz_csi S_ndor
2697 Favory XXIV-33
Conversano XXVI
Margitai L_szl_
Favory Allegra Xxvi
(f.Xxviii)
Pluto Roviga (P.XXIX. tm.)
Crm Kft.
Pluto Xiii
ism.
L_z_r Zolt_n
3625 Hetenyegyhaza Sigl.
Capr.
1603 Tulipan III 7
Crm Kft.
Siglavy Capriola X-37
Szikra
Pluto Xiii-16
Margitai L_szl_
Vulcano
LIPIZ
Ass.Ippica Sant’Elia
Ahoy
Harald
Ass.Ippica Sant’Elia
Maestoso Rara
Neapolitano Albona
Consiglio Ricerca E
Sperimentazione In A
Maestoso Rara
Pluto Animosa II
Societa’ Agricola 4c Srl
Tekmovalci // Competitors
FEI CAI-A 1, 2, 4 QWCupTM /CAIP-A 1, 4
Entry /
Group
Tekmovalci / Spol
Drž /
Competitors / Sex
Nat
FEI-ID / FEI-ID
CAI-A 1
ITA
CASSOTTANA,
Luca / M
10078903
Cipster
CAIP-A1
ITA
CASSOTTANA,
Luca / M
10078903
Luna
ITA
CASSOTTANA,
Luca / M
10078903
Zefyrinus
CAI-A 1
Konj /
Horse
Tarquinius
Suberbus
CAI-A 2
ITA
CIANI,
Gian Paolo / M
10006148
Zeron
Zonnekoning
CAI-A 1
ITA
CIVIDINI,
Cristiano / M
10006788
CAI-A 2
ITA
DIBAK,
Jozsef / M
10013138
Amanno
Cadans K
Corne’
Carlos
CAI-A 2
ITA
DIBAK,
Jozsef / M
10013138
Celviro
Corne’
CAI-A 1
CAIP-A1
CAI-A 2
ITA
LUNARDON,
Flavio / M
10030751
Dancing Diamond
ITA
LUNARDON,
Flavio / M
10030751
Raja’
ITA
MATTEJA,
Luigi / M
10010178
Amadeus
Antonius
Spol, Barva / Sex, Color
Leto r. / BirthY
Država r. / BirthC
gelding, grey
2002
ITA
mare, bay
1996
ITA
gelding, dark bay
2004
ITA
gelding, bay
2000
ITA
gelding, bay
2004
NED
gelding, bay
2004
NED
gelding, bay
2005
NED
gelding, black
2007
Reja / Breed
Dam / Dam
KWPN
NED
gelding, bay
2007
NED
gelding, bay
2007
NED
gelding, bay
2007
KWPN
KWPN
KWPN
NED
gelding, bay
2007
NED
mare, bay
2008
NED
gelding, grey
2007
ITA
gelding, chestnut
2005
NED
gelding, chestnut
2005
NED
KWPN
Phalarda
25
Sire / Sire
DamsSire / DamsSire
Lastnik / Owner
Acobat I
Faust z
Servetti Stefano
Rinaldi Roberto
Torino
Allegro
Brovia Gianni
Balmoral
Wouter
Bianchi Angelo
Timanno
Ombekend
Tamburrini Domenico
Ulandro
Waterman
Aletti Montano Francesco
Az Agr
Nando
Heineke
Dibak Jozsef
Urgent
Manno
Dibak Jozsef
Vulcano
Waterman
Aletti Montano Francesco
Az Agr
Nando
Heineke
Dibak Jozsef
Patijn
Lunardon Flavio
Lunardon Flavio
saffraan
fortissimo
Matteja Luigi
saffraan
ureterp
Matteja Luigi
26
Tekmovalci // Competitors
FEI CAI-A 1, 2, 4 QWCupTM /CAIP-A 1, 4
Entry /
Group
Tekmovalci / Spol
Drž /
Competitors / Sex
Nat
FEI-ID / FEI-ID
Konj /
Horse
Billy
CAI-A 2
ITA
MASCHERONI,
Carlo / M
10000352
Bjorn
Freedom
Aladin
CAI-A 4
ITA
MASCHERONI,
Carlo / M
10000352
Cas
Casper
Verona
CAI-A 1
ITA
ONOFRIO,
Rita / F
10045693
Cortez
330 Favory Slavina
Xix
CAI-A 2
SLO
MAHORČIČ,
Mitja / M
10032430
429 Favory Famosa
III
544 Neapolitano
Thais Xl
Spol, Barva / Sex, Color
Leto r. / BirthY
Država r. / BirthC
gelding, bay
2006
NED
gelding, bay
2006
NED
stallion, bay
1996
GER
gelding, piebald
2005
NED
gelding, piebald
2006
NED
gelding, piebald
2006
NED
gelding, piebald
2005
NED
gelding, chestnut
2001
stallion, grey
2001
SLO
Reja / Breed
Dam / Dam
KWPN
KWPN
Mascheroni Carlo
Mascheroni Carlo
Mascheroni Carlo
Mascheroni Carlo
LIPIZ
stallion, grey
2004
SLO
LIPIZ
stallion, grey
2006
SLO
350 Neapolitano
Betalka Xxvi
CAI-A 2
SLO
MEMON,
Marko / M
10073926
Conver Monteaura
Xix
Pluto Gaetana Xxxii
2006
LIPIZ
SLO
stallion, grey
2005
SLO
LIPIZ
stallion, grey
2004
SLO
Neapolitano Allegra XXVI
XXX
213 Favory Trompeta
XXXV
LIPIZ
SLO
stallion, grey
2002
Rita Onofrio
764 Favory Allegra XXX
947 Favory Allegra XXVI
Kobilarna Lipica
213 Favory Trompeta
XXXV
474 Conversano Thais IX
Kobilarna Lipica
Neapolitano Capriola XIV
LIPIZ
stallion, grey
Favory Slavina Xix
Sire / Sire
DamsSire / DamsSire
Lastnik / Owner
Hemmingway
Henzo
Mascheroni Carlo
Upper-Class
Wolfgang
Mascheroni Carlo
P. B. Freedom
Wendenburg
Mauro Musco
Kobilarna Lipica
857 Neapolitano Wera XI
973 Neapolitano Capriola
XIV
Kobilarna Lipica
001 Conversano Capriola
XIV
321avory Dubovina IV
Kobilarna Lipica
Pluto Gratiosa I
LIPIZ
Maestoso Allegra XXII
Kobilarna Lipica
Tekmovalci // Competitors
FEI CAI-A 1, 2, 4 QWCupTM /CAIP-A 1, 4
Entry /
Group
Tekmovalci / Spol
Drž /
Competitors / Sex
Nat
FEI-ID / FEI-ID
CAI-A 2
TAVČAR,
Miha / M
10079891
CAI-A 2
SLO
SLO
TURK,
Klemen / M
10080891
Konj /
Horse
Conversano Samira
Xxv
Conversano Wera
Xxii
Conversano Allegra
Thais L
Aziza CH
CAI-A 2
SUI
BERNASCONI,
Andrea / M
10097173
Honeymoon Hrh
Wailea CH
Wanilla Della
Crespera CH
Amando Dw
Bismarck II
CAI-A 2
SUI
MARX,
Lancelot / M
10065977
Favory Foenix
Nando IX
Pompas
Chiara VI CH
CAI-A 2
SUI
WÚTHRICH,
Daniel
Linus VIII CH
Tango 283
Spol, Barva / Sex, Color
Leto r. / BirthY
Država r. / BirthC
stallion, grey
2005
SLO
Reja / Breed
Dam / Dam
LIPIZ
stallion, grey
2005
SLO
gelding, grey
2001
SLO
LIPIZ
Maestoso Allegra XXII
Janko Tavčar
Conversano Capriola XIV
Neapolitano Allegra XXVI
Jože Turk
898 Pluto Steaka XVI
LIPIZ
HANN
HANN
HANN
HANN
KWPN
Neapolitano Allegra XXVI
Jože Turk
Wandango
Aristocrate
Bernasconi Guido
His Highness
Wenzel I
Bernasconi Guido
Wandango
Aristocrate
Bernasconi Guido
Abanos
Wandango
Bernasconi Guido
Marx Lancelot
Marx Lancelot
Favory Foenix
Favory Xxvi-73
Marx Lancelot
LIPIZ
mare, bay
2000
XXX
CH
SUI
Die Dame
gelding, bay
2004
SUI
bay
2000
NED
Sire / Sire
DamsSire / DamsSire
Lastnik / Owner
Conversano Capriola XIV
Maestoso Allegra XXII
Janko Tavčar
Conversano Capriola XIV
LIPIZ
mare, grey
2001
SLO
mare, chestnut
1995
SUI
mare, chestnut
2006
GER
mare, chestnut
1998
SUI
mare, chestnut
2003
SUI
gelding, black
2004
NED
gelding, dark bay
1997
NED
gelding, grey
2006
HUN
gelding, dark bay
1997
NED
gelding, grey
1998
27
KWPN
Marx Lancelot
Neapolitano XXII-5
Favory XXXI
Marx Lancelot
Il Cesare
Pellanda, Jacqueline +
W_thrich, Daniel
Landjuweel St. Hubert
Indigene de Corday
W_thrich Eva
Kelvin
Daimler
Schenk Beat
28
Tekmovalci // Competitors
FEI CAI-A 1, 2, 4 QWCupTM /CAIP-A 1, 4
Entry /
Group
Tekmovalci / Spol
Drž /
Competitors / Sex
Nat
FEI-ID / FEI-ID
Konj /
Horse
Joshua
Justy IV
CAI-A 2
SUI
SCHENK,
Beat
Spol, Barva / Sex, Color
Leto r. / BirthY
Država r. / BirthC
gelding, bay
2004
GER
gelding, bay
1998
GER
Reja / Breed
Dam / Dam
HANN
OLDBG
Pancona
Sire / Sire
DamsSire / DamsSire
Lastnik / Owner
Laurentio
Rosentau
Schenk Beat & Keeler John
Levantos I
Weyermann, Isabel +
Schenk, Beat
New Flemmingh
Warlok
Conversano V.-17
Conversano V.-22
CAI-A 2
SVK
GASPAR,
Pavol / M
10007488
Maestoso X-32
Maestoso Xiv
Nestor
Siglavy Xi 25
gelding, bay
1998
GER
stallion, grey
2000
SVK
544 Soreya
gelding, grey
2001
SVK
stallion, grey
2000
SVK
stallion, grey
2003
SVK
stallion, grey
2007
SVK
stallion, grey
2003
SVK
LIPIZ
533 Trakia
461 Timrava
LIPIZ
LIPIZ
LIPIZ
stallion, grey
Conversano V. 51
CAI-A 2
SVK
MASIR,
Jozef / M
10085867
Maestoso X 39
Maestoso X 41
2005
SVK
stallion, grey
2003
SVK
stallion, grey
2007
SVK
LIPIZ
LIPIZ
Wanderluust
Weyermann Isabel +
Schenk Beat
204 Conversano VI
Gaetana
187 Neapolitano IX Batosta
Narodny zrebcin
204 Conversano VI
Gaetana
206 Maestoso X Mahonia
Narodny zrebcin
206 Maestoso X Mahonia
18 Neapolitano IX Batosta
Narodny zrebcin
206 Maestoso X Mahonia
187 Neapolitano IX Batosta
NZ Topolcianky
3403 Neapolitano XII
215 Conversano VII
Narodny zrebcin
234 Siglavy XI Servola
209 Pluto VIII Roviga
Narodny zrebcin
204 Conversano VI
Gaetana
973 Neapolitano Capriola
XIV
Narodny zrebcin
206 Maesoso X Mahonia
187 Naepolitano IX
Narodny zrebcin, s.p.
206 Maestoso X Mahonia
224 Neapolitano XI
Narodny zrebcin
29
32
1
Tekmovanje, petek, 5. julij 2013 ob 10.00
Competition, Friday, 5th July 2013 at 10.00
TEKMOVANJE A – »DRESURNA VOŽNJA«
COMPETITION A – »DRESSAGE«
> Tekmovanje bo potekalo v skladu
s FEI pravili za vožnjo, 10. izdaja 2009,
posodobljeno 1. januarja 2013.
> Dresurna arena: dolžina 100 m /širina 40 m
> Arena za ogrevanje: dolžina 100 m /širina 40 m
> Dresurna naloga:
• CAI-A 1 / CAIP-A 1: FEI Test 9
• CAI-A 2: FEI Test 8b
• CAI-A 4: FEI Test 11
> Skupni znesek nagrad: 4.500,00 €
> Razdelilnik nagrad:
• CAI-A 4: 500€ (425, 350, 300, 200, 175)
• CAI-A 2: 300€ (250, 175, 150, 75, 50)
• CAI-A 1: 225€ (175, 125, 100, 75, 50)
• CAIP-A 1: 225€ (175, 125, 100, 75, 50)
> This competition will be in accordance
with Driving Rules, 10th Edition 2009,
updated 1st January 2013.
> Dressage Arena: Lenght 100 m / Width 40 m
> Practice Arena: Lenght 100 m / Width 40 m
> Type of Dressage Test:
• CAI-A 1 / CAIP-A 1: FEI Test 9
• CAI-A 2: FEI Test 8b
• CAI-A 4: FEI Test 11
> Total Prize Money: 4.500,00 €
> Breakdown of Prize Money:
• CAI-A 4: 500€ (425, 350, 300, 200, 175)
• CAI-A 2: 300€ (250, 175, 150, 75, 50)
• CAI-A 1: 225€ (175, 125, 100, 75, 50)
• CAIP-A 1: 225€ (175, 125, 100, 75, 50)
> Zmagovalec / Winner:
> 2:
> 3:
Tekmovanje, sobota, 6. julij 2013 ob 11.30
Competition, Saturday, 6th July 2013 at 11,30
2
TEKMOVANJE B – »MARATON«
COMPETITION B – »MARATHON«
> Tekmovanje bo potekalo v skladu s FEI pravili za vožnjo, 10. izdaja 2009,
posodobljeno 1. januarja 2013.
Sekcija A
Prenos
Sekcija E (7 ovir)
Razdalja
6000 m – 7000 m
povprečeno 950 m
7000 m
Gibanje
prosto
prosto
prosto
Povprečna hitrost
15 km / konji – 14 km / poniji
prosto po FEI pravilih
14 km / konji – 13 km / poniji
> Skupni znesek nagrad: 4.500,00 €
> Razdelilnik nagrad:
• CAI-A 4: 550€ (425, 350, 300, 200, 175)
• CAI-A 2: 300€ (250, 175, 150, 75, 50)
• CAI-A 1: 225€ (175, 125, 100, 75, 50)
• CAIP-A 1: 225€ (175, 125, 100, 75, 50)
> Zmagovalec:
> 2:
> 3:
> This competition will be in accordance with Driving Rules, 10th Edition 2009,
updated 1st January 2013.
Section A
Transfer
Section E (7 obstacles)
Distance
6000 m – 7000 m
Approx. 950 m
7000 m
Pace
Free
Free
Free
Average Speed
15 km / Horse – 14 km / Pony
As per FEI regs.
14 km / Horse – 13 km / Pony
> Total Prize Money: 4.500,00 €
> Breakdown of Prize Money:
• CAI-A 4: 550€ (425, 350, 300, 200, 175)
• CAI-A 2: 300€ (250, 175, 150, 75, 50)
• CAI-A 1: 225€ (175, 125, 100, 75, 50)
• CAIP-A 1: 225€ (175, 125, 100, 75, 50)
> Winner:
> 2:
> 3:
33
34
3
Tekmovanja, nedelja, 7. julij 2013 ob 09.00
Competitions, Sunday, 7th July 2013 at 09.00
TEKMOVANJE C – »SPRETNOSTNA VOŽNJA«
COMPETITION C – »OBSTACLE DRIVING TEST«
> Tekmovanje bo potekalo v skladu
s FEI pravili za vožnjo, 10. izdaja 2009,
posodobljeno 1. januarja 2013.
> Tekmovalna arena: Dolžina 115m /
Širina 65m
> Vadbena arena: Dolžina 70m / Širina 120m
> Tip tekomovanja: Tekma na kazenske točke
> Skupni znesek nagrad: 4.500,00 €
> Razdelilnik nagrad:
• CAI-A 4: 550€ (425, 350, 300, 200, 175)
• CAI-A 2: 300€ (250, 175, 150, 75, 50)
• CAI-A 1: 225€ (175, 125, 100, 75, 50)
• CAIP-A 1: 225€ (175, 125, 100, 75, 50)
> This competition will be in accordance
with Driving Rules, 10th Edition 2009,
updated 1st January 2013.
> Obstacle Arena: Lenght 115 m / Width 65 m
> Practice Arena: Lenght 70 m / Width 120 m
> Type of Competition: Fault Competition
> Total Prize Money: 4.500,00 €
> Breakdown of Prize Money:
• CAI-A 4: 550€ (425, 350, 300, 200, 175)
• CAI-A 2: 300€ (250, 175, 150, 75, 50)
• CAI-A 1: 225€ (175, 125, 100, 75, 50)
• CAIP-A 1: 225€ (175, 125, 100, 75, 50)
> Zmagovalec / Winner:
> 2:
4
> 3:
KOMBINACIJA
COMBINED COMPETITION
> Skupni znesek nagrad: 5.000,00 €
> Razdelilnik nagrad:
• CAI-A 4: 650 €
(525, 450, 300, 200, 175, 100, 100)
• CAI-A 2: 300 € (250, 175, 150, 75, 50)
• CAI-A 1: 225 € (175, 125, 100,75, 50)
• CAIP-A 1: 225 € (175, 125, 100, 75, 50)
> Total Prize Money: 5.000,00 €
> Breakdown of Prize Money:
• CAI-A 4: 650 €
(525, 450, 300, 200, 175, 100, 100)
• CAI-A 2: 300 € (250, 175, 150, 75, 50)
• CAI-A 1: 225 € (175, 125, 100,75, 50)
• CAIP-A 1: 225 € (175, 125, 100, 75, 50)
> Zmagovalec / Winner:
> 2:
> 3:
35
Dogodki v letu 2012 // Events in 2012
13. – 15. april 2012
13th – 15th April 2012
Pokal Slovenije v preskakovanju zaprek
Slovenian cup in show jumping
20. – 22. april 2012
20th – 22nd April 2012
Pokal Alpe Adria v dresurnem jahanju
Alpe – Adria cup in dressage riding
18. – 20. maj 2012
18th – 20th May 2012
Svetovni dan muzejev
Državno prvenstvo v vožnji vpreg
Osrednja prireditev za Dan lipicanca
16. junij 2012
Celebrating the day of the Lipizzaner
horse
International Museum Day
National carriage driving championship
Day of the Lipizzaner
Muzejska noč
16th June 2012
15. – 17. junij 2012
Night of museums
FEI CDI-W / FEI CDI3* / CDIJ /
CDIY / CDIYH – Svetovni pokal v
dresurnem jahanju
15th – 17th June 2012
22. – 24. junij 2012
FEI CSI2*-W / CSI1*YH / CSIJ-A
/ CSICH-A - Svetovni pokal v
preskakovanju zaprek
29. junij – 1. julij 2012
Pokal Slovenije v preskakovanju zaprek
(kvalifikacijsko tekmovanje)
5. – 8. julij 2012
Državno prvenstvo v preskakovanju
zaprek
27. – 30. september 2012
Mednarodno tekmovanje v vožnji
vpreg
6. – 7. oktober 2012
Dnevi Kobilarne Lipica
3. december 2012
»Ta veseli dan kulture 2012« - Dan
odprtih vrat
FEI CDI-W / FEI CDI3* / CDIJ /
CDIY / CDIYH – qualification test for
world cup in dressage riding
22nd – 24th June 2012
FEI CSI2*-W / CSI1*YH / CSIJ-A /
CSICH-A - qualification test for world
cup in show – jumping
29th June – 1st July 2012
Slovenian cup in show jumping
5th – 8th July 2012
National championship in show
jumping
27th – 30th September
FEI CAI - International Competition
in Carriage Driving
6th – 7th October 2012
Day of stud farm Lipica
3rd December 2012
»Ta veseli dan kulture 2012« - Day of
open doors
37
38
Pomembne telefonske številke // Important Telephone Numbers
Pomembne telefonske številke / Important Telephone Numbers
Turnirski biro / Show office Lipica
Hotel / Hotel Lipica
+386 5 7391 759
+386 5 7391 580
Veterinar / Veterinarian
+386 41 808 860
+386 31 368 170
Veterinarska fakulteta – Klinika za konje /
Faculty of Veterinary – Horse Clinic
Cesta v mestni log 47, Ljubljana
+386 41 680 700
+386 1 4779 100
Kovač / Smith
+386 41 757 039
Zdravstveni dom Sežana / Health Service
+386 5 7311 400
Fax:
+386 5 7311 426
Lekarna Sežana / Pharmacy Sežana
+386 5 7311 770
Taxi
+386 41 621 347
+386 40 233 490
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana /
Ljubljana Jože Pučnik Airport
+386 4 2061 000
+386 4 2061 981
Letališče Trst / Airport of Trieste
+39 0481 773 224
+39 0481 777 438
Kobilarna Lipica / Stud Farm Lipica
Fax:
+386 5 7391 580
+386 5 7391 750
Intereuropa d.d. Koper
+386 40 279 748
Contact Person Mr. Uršič Valter
[email protected]
n
e
s
u
k
o
j
l
o
b
Naj etek dneva
zač
KOBILARNA LIPICA
Lipica 5, 6210 Sežana, Slovenija
T: +386 (0)5 739 1580
F: +386 (0)5 739 1730
E: [email protected]
www.lipica.org
150 km
Graz
HUN
AUT
Spittal
100 km
Villach
Klagenfurt
Maribor
Bled
ITA
Brnik
Idrija
Udine
km
60
Ljubljana
30 km
Adriatic
Venezia
150 km
LIPICA Sežana
Postojna
Trieste
Divača
Koper
Piran
Rijeka
HRV
Zagreb