Vaš partner za toploto in energijo

Comments

Transcription

Vaš partner za toploto in energijo
Profil in storitve podjetja
Vaš partner za toploto
in energijo
Struktura podjetja v Sloveniji
Eko toplota energetika d.o.o. (EKO)
je 100 % hčerinsko podjetje KELAG Wärme GmbH
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
SLOVENIJA
100%
Tel.: +386 (0)1 62 03 700
Faks.: +386 (0)1 62 03 701
E [email protected]
www.eko-toplota.si
2
Naši segmenti strank
Gradbena podjetja in hišni upravitelji
Javne in zasebne službe
Industrija in produktivna obrt
Privatna gospodinjstva
3
Naši projekti
Projekti daljinskega ogrevanja
Projekti energetskega servisa
Komunalni projekti daljinskega ogrevanja
na osnovi:
- biomase
- odpadne toplote
- geotermije
- bio- in deponijskega plina
Centrale za ogrevanje na osnovi pogodbenega
financiranja (contracting); energetski servis
(okrepljeno s peleti)
Komunalni projekti daljinskega ogrevanja
na osnovi:
- konvencionalnih goriv
Industrijski projekti
Kogeneracijska postrojenja na osnovi odpadne
toplote in regenerativnih energij
Bioplinski projekti in projekti z deponijskim
plinom
14.05.2012
4
Naše storitve / Vaša korist
Naše storitve
Naši proizvodi
OGREVANJE PROSTOROV
PROJEKTIRANJE
NAČRTOVANJE
DALJINSKO OGREVANJE
TOPLA VODA
PREZRAČEVANJE /
KLIMATIZACIJA
FINANCIRANJE
VGRADNJA IN IZGRADNJA
Vaša korist
ENERGETSKI SERVIS
OBRATOVANJE
PROCESNA ENERGIJA
ZELENI TOK
14.05.2012
5
Eko toplota energetika d.o.o. - Kazalniki
Stanje podatkov : 31.12.2011
Gospodarstvo z energijo
Število naprav
Poraba toplotne energije
12.192 MWh
Centrale za ogrevanje
2
Zbiranje energije
18.457 MWh
Sistemi daljinskega
ogrevanja
2
Število strank
Število strank
Zbiranje energije
Biomasa
Zemeljski plin
23.270 nm
0,11 Mio. m³n
okoli 792
Dolžina distribucijskega sistema
Toplovod-dolžina
omrežja
okoli 12,8 km
6
EKO Toplotni trg - posamezne pozicije
Toplovod
odpadna toplota/
biomasa
kurilno olje/zemeljski plin
geotermija
7
Naša ponudba / Vaše prednosti
Naša ponudba
Vaše prednosti
Izračun in optimirano načrtovanje v skladu s
potrebami za Vašo porabo in zaščito okolja
Investicije pri menjavi starih postrojenj in kotlovnic za
ogrevanje ali pri vgradnji novih naprav odpadejo
Dati na voljo zagotovljeno financiranje za nove in
nadomestne investicije
Odpadejo stroški za dimnikarja in drugi stroški
vzdrževanja
Profesionalno izvajanje gradbenih ukrepov pri
kotlovnicah in omrežjih toplovodov
Najnovejše stanje tehnike na področju ogrevanja
Profesionalno vodenje obrata in menedžment ob
motnjah
Prenos odgovornosti in s tem v zvezi zmanjšanje
tveganja podjetja
Profesionalno vzdrževanje in oskrbovanje
Racionalo ugotavljanje in obračunavanje Vaših
stroškov ogrevanja
Personalna in časovna razbremenitev stranke
Varnost pri oskrbi z redundantnimi postrojenji za
proizvodnjo energije
Lahko se koncentrirate na Vaš glavni posel!
8
Povzetek
Realiziramo infrastrukturne ukrepe –
pri tem pa upoštevamo:
Vključevanje strokovnih krajevnih
podjetij
Raznolike možnosti kooperacij s partnerji na licu mesta
Povečanje regionalne dodane vrednosti
Pozitivni impulzi za trg dela
Izboljšanje emisijske bilance in energetske učinkovitosti
Visoka varnost oskrbe
Finančno močno podjetniško okolje
14.05.2012
9
Vodstvo
Thomas Rogatschnig, ing.
Direktor
Tel: +43(0)50/280-2834
Handy: +43(0)676/87802834
Fax: +43(0)50/280-952834
e-mail: [email protected]
Franz Josef Stromberger, mag.
Direktor
Tel: +43(0)50/280-2819
Handy: +43(0)676/87802819
Fax: +43(0)50/280-952819
e-mail: [email protected]
Eko Toplota energetika d.o.o.
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Podjetje od KELAG Wärme GmbH
10
Kdo je Vaša kontaktna oseba?
Marjeta Pretnar-Čop, prof.
Razvoj poslovanja v Sloveniji
Handy: +43(0)676/87802838
e-mail: [email protected]
Dr. Igor Roblek
Razvoj projektov in prodaja
Handy: +43(0)676/87802880
Faks: +43(0)50/280-952880
e-mail: [email protected]
Eko Toplota energetika d.o.o.
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Podjetje od KELAG Wärme GmbH
11
primer projekta (izpisek priporočil)
12
Projekt daljinskega ogrevanja Lenart pomembni podatki
Inštalirana moč (kotel): 7 Mwtherm
1 kotel na biomasa: 3,5 MWtherm
1 kotel na olje (konice in rezerva): 3,5 Mwtherm
Letna poraba biomase: cca. 21.000 nm
Toplovodno omrežje: cca. 4.800 trm
Načrtovani toplotni odjem (poraba strank):
− 9 MW oziroma 13.500 MWh/leto
(v končni izgradnji)
Investicija: cca. 4,8 milj. EUR
Subvencija: cca.1,2 milj. EUR
Začetek obratovanja: 10/2010
Rezultati:
CO2 – prihranki:
cca.4,3 milj. kg/leto
(= 24,4 milj. avto-km,
608 krat okoli sveta)
Olje – prihranki: 1,6 milj. kg/leto
Projekti na biomaso v Sloveniji
Gornji Grad
V obratovanju – centrala za ogrevanje na biomasov vklj. s toplovodnim omrežjem
Moč: Kotel na biomaso:
2.000 kW
Kotel na biomaso:
2.000 kW
Toplovodno omrežje: 8.000 trm (v končni izgradnji)
Toplotni odjem (pri strankah): 4.800 MWh/letno (v končni izgradnji)
Stranke: Zasebne stanovanjske hiše (enodružinske hiše), večstanovanjske hiše
(stanovanjski bloki), obrtna podjetja, občinski objekti, šole, vrtci, ….
14
Centrale za ogrevanje v Sloveniji
Centrala za orgrevanje Kranj
Kratek opis:
Trgovski center se nahaja v Kranju. Centrala za
ogrevanje na zemeljski plin v trgovskem centru je
prevzela EKO Toplota. EKO Toplata je odgovorna
za tekoče obratovanje, vzdrževanje, oskrbovanje
ip.. Prav tako oskrbuje s toplotno energijo različne
najemnike v trgovskem centru.
Pomembni tehnični podatki:
Termična moč centrale za ogrevanje:
2 kotla na zemeljski plin – 1.152 kW
Letna poraba toplotne energije - 990.000 kWh/a
Naše storitve:
obratovanje, vzdrževanje, oskrbovanje
menedžment energenta
menedžment ob motnjah
obračun
svetovanje, delo s strankami, informacije
Centrala za ogrevanje Novo Mesto
Kratek opis:
Trgovski center se nahaja v Novem mestu. Centralo
za ogrevanje in naprave za ozračevanje v
trgovskem centru je prevzela EKO Toplota. EKO
Toplata je odgovorna za tekoče obratovanje,
vzdrževanje, oskrbovanje ip.. Prav tako oskrbuje
različne najemnike v trgovskem centru s toplotno
energijo.
Osnovni tehnični podatki:
Termična moč centrale za ogrevanje:
1 kotel na zemeljski plin – 374 kW
Letna poraba toplotne energije – 400.000 kWh
Montaža hladilnih in prezračevalnih naprav:
3 hladilni stroji
6 kompaktna prezračevalna naprava
Naše storitve:
obratovanje, vzdrževanje, oskrbovanje
menedžment energenta
menedžment ob motnjah
obračun
svetovanje, delo s strankami, informacije