Govorilne ure v šolskem letu 2014

Comments

Transcription

Govorilne ure v šolskem letu 2014
50 let
Srednja šola za gostinstvo
in turizem Radenci
Mladinska ulica 5
9252 Radenci
Naše izkušnje in dejanja dobivajo vrednost - z njimi utiramo pot naprej in nadaljujemo 50-letno tradicijo.
GOVORILNE URE
Govorilne ure so namenjene razgovorom s starši in dijaki ter za konzulatcije pri izobraževanju odraslih.
Razrednik in učitelji sodelujejo s starši tudi na roditeljskih sestankih, po potrebi pa se lahko dogovorijo tudi
za druge oblike sodelovanja.
SKUPNE GOVORILNE URE: vsak prvi ponedeljek v mesecu, 17.00 – 18.00
TEDENSKE GOVORILNE URE:
Priimek in ime
Razred Govorilna ura
nik
E-naslov
Čagran Franc
Drvarič Andrej
Dresler Irena
Flegar Bojana
Gabor Alojz
Jelenovec Zdenka
Lukač Jožica
Matjašič Jerneja
Mesarič Zdenka
Pelc Vida
Pertoci Peter
Plej Helena
Prašnikar Neuvirt
Janja
Sreda, 8.45 - 9.30
1.a
Torek, 8.45 - 9.30
4.TaTb Ponedeljek, 8.45 - 9.30
2.Tc
Ponedeljek, 12.40 - 13.15
Petek, 8.45 - 9.30
5.Pt
Torek, 10.10 - 10.55
2.TaTb Četrtek, 10.10 - 10.55
Torek, 8.45 - 9.30
3.TaTb Ponedeljek, 8.00 - 8.45
1.Ta
Torek, 11.45 - 12.30
3.ab
Torek, 8.00 - 8.45
Torek, 8.45 - 9.30
Ponedeljek, 8.45 - 9.30
Rožanc Zemljič
Mateja
3.Tc
Šadl Renata
4.Pt
Širec Marjetka
Škrilec Švegl Tanja 1.b
Petek, 8.00 - 8.45
Torek, 9.30 - 10.15
Sreda, 8.45 - 9.30
Štumpf Elvira
Šušek Mojca
Tibaut Zlatko
Vučak Horvat
Melita
Zelko Dušan
Zlatnik Darja
Faganel Nastja
Šavora Simona
Četrtek, 11.00 - 11.45
8.00 - 14.00 (pon., sreda, petek)
Četrtek, 11.00 - 11.45
Ponedeljek, 11.00 - 11.45
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ponedeljek, 9.30 - 10.15
Sreda, 10.50 - 12.35
Ponedeljek, 11.50 - 12.35
Ponedeljek, 8.45 - 9.30
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
4.Tc
2.ab
1.Tb
Petek, 8.45 - 9.30
Tel.: 02 566 91 60, fax: 02 566 91 70, e-pošta: [email protected], splet: www.s-ssgtr.ms.edus.si, ID za DDV: SI90515781
50 let
Srednja šola za gostinstvo
in turizem Radenci
Mladinska ulica 5
9252 Radenci
Naše izkušnje in dejanja dobivajo vrednost - z njimi utiramo pot naprej in nadaljujemo 50-letno tradicijo.
KONTAKTNE ŠTEVILKE:
Naslov in sedež šole:
Telefon - tajništvo šole:
Telefon - zbornica šole:
Telefon - dijaški dom:
Faks šole:
Spletna stran šole:
E-naslov šole:
Ravnateljica:
E-naslov:
Telefon:
Računovodkinja:
E-naslov:
Telefon:
Svetovalna delavka:
Telefon, e-pošta:
Tajnica poklicne mature:
Telefon, e-pošta:
Tajnik zaključnih izpitov:
Telefon, e-pošta:
Organizator delovne prakse:
Telefon, e-pošta:
Organizator izobraževanja odraslih
Telefon, e-pošta:
Mladinska ulica 5, 9252 Radenci
02 566 9 160
02 566 9 164
02 564 2 652
02 566 9 170
www.s-ssgtr.ms.edus.si
[email protected]
Janja Prašnikar Neuvirt, prof. mat., ravnateljica
[email protected]
02 566 9 161
Vida Kovačič, komercialist
[email protected]
02 566 9 163
Mojca Šušek
02 566 9 173, [email protected]
Tanja Škrilec Švegl
02 566 9 172, [email protected]
Andrej Drvarič
02 566 9 171, [email protected]
Andrej Drvarič
02 566 9 171, [email protected]
Franc Čagran
02 5669 169, [email protected]
Tel.: 02 566 91 60, fax: 02 566 91 70, e-pošta: [email protected], splet: www.s-ssgtr.ms.edus.si, ID za DDV: SI90515781

Similar documents