Vodnik Gimnazija Piran 2014

Comments

Transcription

Vodnik Gimnazija Piran 2014
Ime
______________________
Priimek
______________________
Razred
________
1
KAZALO
POMEMBNI PODATKI
3
UVODNI NAGOVOR
4
URNIK
6
KOLEDAR
8
MOJA REDOVALNICA
20
KDAJ SEM MANJKAL/A
21
ŠOLSKI KOLEDAR 2014/2015
22
GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI
24
ZAPOSLENI NA ŠOLI
25
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
28
KNJIŽNICA
29
ŠOLSKA PREHRANA
30
PREDMETNIK
31
PROJEKTNI POUK V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
33
MATURITETNI TEČAJ
36
MATURA
37
INTERESNE DEJAVNOSTI
39
KROŽKI, TEKMOVANJA
41
2
GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN
NOE Gimnazija Piran
Bolniška 11, 6330 Piran
Ravnatelj: Borut Butinar
Poslovna sekretarka: Verena Gustinčič
Tajnica mature: Sonja Bizjak
TELEFONSKE ŠTEVILKE
Tajništvo: 05 6713 490
Ravnatelj: 05 6713 491
Faks: 05 6713 492
Zbornica: 05 6713 493
Šolska svet. služba: 05 6713 494
Knjižnica: 05 6713 495
Spletna stran: http://www.geps.si
Elektronska pošta: [email protected] ; [email protected]
Elektronska pošta, tajništvo: [email protected]
Transakcijski račun: 01100-6000041733
3
SPOŠTOVANE DIJAKINJE, SPOŠTOVANI DIJAKI
IN CENJENI STARŠI!
Začenja se novo šolsko leto, ki nam
prinaša nove naloge in izzive. Medse smo sprejeli skoraj 120 dijakov
prvega letnika. Z vpisom na našo
šolo ste se, drage dijakinje in dijaki,
odločili sobivati z nami in nam zaupati. Želim si, da bi vas začetna
zanos in optimizem spremljala čim
dlje in da bi šolsko delo sprejeli kot
obvezni del vašega razvoja ter kot
življenjsko pot, ki bo vodila do
obdobja, ko boste postajali samostojnejši in zrelejši ljudje
Gimnazija, elektro in pomorska
šola Piran želi postati uspešna in
prepoznavna ne samo v svojem
prostoru, temveč tudi širše v državi
in regiji, zato je v koraku s časom in
sodobnimi trendi, tako v vzgoji in
izobraževanju kot v življenju na
sploh. V vrtincu globalnih ekonomskih tokov in posledic, ki jih ta prinaša, je šola s tako širokim spektrom izobraževalnih programov
pred odgovorno nalogo: opremiti
svoje dijake s kompetencami na
področjih, ki bodo nekaterim omogočale nadaljnji študij, spet drugim
vstop na trg dela s skupno zavestjo,
da je čas, prebit v šoli, le del procesa vseživljenjskega učenja.
Na šoli si bomo prizadevali ustvarjati pogoje, v katerih bo z medse-
bojnim sodelovanjem in dopolnjevanjem različnih strokovnih znanj
in pristopov mogoče združiti znanje, ustvarjalnost, inovativnost in
sistematičnost v kakovostno vzgojo in izobraževanje. Želimo ustvariti kakovostno šolo, ki bo vpeta v
kraj in lokalno gospodarstvo, kar
nam lahko uspe z vključevanjem
čim večjega števila strokovnih
delavcev, partnerjev iz gospodarstva, staršev, dijakov in ostale zainteresirane javnosti v šolsko delo.
Naša šola deluje na različnih lokacijah z manjšim številom dijakov,
kar je svojevrstna prednost, saj
omogoča osebni pristop in dobre
medsebojne odnose. Pri nas dijaki
niso številke, temveč partnerji,
katere želimo vzpodbujati v razvoju njihovih individualnih sposobnosti. Ostalo boste izvedeli na naslednjih straneh letošnjega vodnika. Sestavili smo ga v želji, da v
njem najdete vse potrebne in
dovolj uporabne informacije za
lažjo organizacijo šolskega leta.
Upamo, da bomo tako prispevali k
boljšemu medsebojnemu razumevanju, za reševanje skupnih težav
pa smo vam vselej na voljo.
Želim vam veliko uspeha.
Ravnatelj Borut Butinar
4
KDAJ ZVONI
1
7.25 – 8.10
2
8.15 – 9.00
3
9.05 – 9.50
4
9.55 – 10.40
ODMOR
5
11.10 – 11.55
6
12.00 – 12.45
7
12.50 – 13.35
8
13.40 – 14.25
9
14.30 – 15.15
5
pon
tor
sre
čet
pet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
pon
tor
sre
čet
pet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7
september
1 po
16 to
2 to
17 sr
3 sr
18 če
4 če
19 pe
5 pe
20 so
6 so
21 ne
7 ne
22 po
8 po
23 to
9 to
24 sr
10 sr
25 če
11 če
26 pe
12 pe
27 so
13 so
28 ne
14 ne
29 po
15 po
30 to
8
oktober
1 sr
16 če
2 če
17 pe
3 pe
18 so
4 so
19 ne
5 ne
20 po
6 po
21 to
7 to
22 sr
8 sr
23 če
9 če
24 pe
10 pe
25 so
11 so
26 ne
12 ne
27 po
13 po
28 to
14 to
29 sr
15 sr
30 če U
31 pe
rška
Vidm
ar
9
1 so
16 ne
2 ne
17 po
3 po
18 to
4 to
19 sr
5 sr
20 če
6 če
21 pe
7 pe
22 so
8 so
23 ne
9 ne
24 po
10 po
25 to
11 to
26 sr
12 sr
27 če
13 če
28 pe
14 pe
29 so
15 so
30 ne
november
10
december
1 po
16 to
2 to
17 sr
3 sr
18 če
4 če
19 pe
5 pe
20 so
6 so
21 ne
7 ne
22 po
8 po
23 to
9 to
24 sr
10 sr
25 če
11 če
26 pe
12 pe
27 so
13 so
28 ne
14 ne
29 po
1 5 po
30 to
31 sr
Urška Vidmar
11
januar
1 če
16 pe
2 pe
17 so
3 so
18 ne
4 ne
19 po
5 po
20 to
6 to
21 sr
7 sr
22 če
8 če
23 pe
9 pe
24 so
10 so
25 ne
11 ne
26 po
12 po
27 to
13 to
28 sr
14 sr
29 če
15 če
30 pe
31 so
12
februar
1 ne
16 po
2 po
17 to
3 to
18 sr
4 sr
19 če
5 če
20 pe
6 pe
21 so
7 so
22 ne
8 ne
23 po
9 po
24 to
10 to
25 sr
11 sr
26 če
12 če
27 pe
13 pe
28 so
Urška
Vidma
r
14 so
15 ne
13
marec
1 ne
16 po
2 po
17 to
3 to
18 sr
4 sr
19 če
5 če
20 pe
6 pe
21 so
7 so
22 ne
8 ne
23 po
9 po
24 to
10 to
25 sr
11 sr
26 če
12 če
27 pe
13 pe
28 so
14 so
29 ne
15 ne
30 po
31 to
14
april
1 sr
16 če
2 če
17 pe
3 pe
18 so
4 so
19 ne
5 ne
20 po
6 po
21 to
7 to
22 sr
8 sr
23 če
9 če
24 pe
10 pe
25 so
11 so
26 ne
12 ne
27 po
13 po
28 to
14 to
29 sr
15 sr
30 če
ar
U rš k a V id m 15
maj
1 pe
16 so
2 so
17 ne
3 ne
18 po
4 po
19 to
5 to
20 sr
6 sr
21 če
7 če
22 pe
8 pe
23 so
9 so
24 ne
10 ne
25 po
11 po
26 to
12 to
27 sr
13 sr
28 če
14 če
29 pe
15 pe
30 so
31 ne
16
junij
1 po
16 to
2 to
17 sr
3 sr
18 če
4 če
19 pe
5 pe
20 so
6 so
21 ne
7 ne
22 po
8 po
23 to
9 to
24 sr
10 sr
25 če
11 če
26 pe
12 pe
27 so
13 so
28 ne
14 ne
29 po
15 po
30 to
17
1 sr
16 če
2 če
17 pe
3 pe
18 so
4 so
19 ne
5 ne
20 po
6 po
21 to
7 to
22 sr
8 sr
23 če
9 če
24 pe
10 pe
25 so
11 so
26 ne
12 ne
27 po
13 po
28 to
14 to
29 sr
15 sr
30 če
31 pe
julij
18
avgust
1 so
16 ne
2 ne
17 po
3 po
18 to
4 to
19 sr
5 sr
20 če
6 če
21 pe
7 pe
22 so
8 so
23 ne
9 ne
24 po
10 po
25 to
11 to
26 sr
12 sr
27 če
13 če
28 pe
14 pe
29 so
15 so
30 ne
31 po
19
Moja redovalnica
Pisno
Ustno Drugo
KT
20
Kdaj sem manjkal/a
Datum, ura
Opravičilo
21
ŠOLSKI KOLEDAR 2014 /15
Dan
Datum
Obrazložitev
Ponedeljek
1. sept. 2014
ZAČETEK POUKA
Ponedeljek
27. okt. 2014
Torek
28. okt. 2014
Sreda
29. okt. 2014
Četrtek
30. okt.2014
Petek
31. okt. 2014
DAN REFORMACIJE, praznik
Sobota
1. nov. 2014
DAN SPOMINA NA MRTVE, praznik
Sreda
24. dec. 2014
PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI, pouk
Četrtek
25. dec. 2014
Božič, praznik
Petek
26.12.2014
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI,
praznik
Ponedeljek
29. dec. 2014
Torek
30. dec. 2014
Jesenske počitnice
Novoletne počitnice
Sreda
31. dec. 2014
Četrtek
l. jan. 2015
NOVO LETO, praznik
Petek
2. jan. 2015
Pouka prosto, nadomeščanje 11.4.2015
Četrtek
15. jan. 2015
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA
OBDOBJA
Petek
6. feb. 2015
PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULT.
PRAZNIKOM, pouk
Nedelja
8. feb. 2015
PREŠERNOV DAN, KULTURNI PRAZNIK
Petek, sobota
13. in 14. feb. 2015
INFORMATIVNI DAN V SREDNJIH
ŠOLAH
22
Ponedeljek
23. feb. 2015
Torek
24. feb. 2015
Sreda
25. feb. 2015
Četrtek
26. feb. 2015
Petek
27. feb. 2015
Ponedeljek
6. april 2015
VELIKONOČNI PONEDELJEK, praznik
Sobota
11. april 2015
Nadomeščanje 2.1.2015
Ponedeljek
27. april 2015
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU,
praznik
Torek
28.april. 2015
Sreda
29. april2015
Četrtek
30. april 2015
Petek
1. maj 2015
Sobota
2. maj 2015
Petek
22. maj 2015
Ponedeljek
25. maj 2015
RAZDELITEV SPRIČEVAL
Ponedeljek-petek
25. - 29. maj
Priprava na SM, PM, ZI
Sreda
27.5.2015
Izpitni rok za izboljševanje ocene
Torek
23. junij 2015
Sreda
24. junij 2015
Zimske
počitnice
Prvomajske
počitnice
PRAZNIK DELA, pouka prosto
ZAKLJUČEK 2. ocen. obdobja in ZAKLJ.
POUKA za zaključne letnike
ZAKLJUČEK 2. ocenjevalnega ob. za ostale
letnike
ZAKLJUČ. POUKA za ostale let., RAZDELITEV SPRIČEVAL in PROSLAVA ,
pouk
Četrtek
25. jun. 2015
DAN DRŽAVNOSTI, praznik
Torek
30. junij 2015
Začetek spomladanskega izpitnega
roka
26. junij-31.avg. 2015
Poletne počitnice
17. avg. 2015
Začetek jesen. izpitnega roka
Ponedeljek
23
GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI
Vsak učitelj ima enkrat
tedensko govorilne ure v
dopoldanskem
času
(informacije dostopne na
http://www.geps.si). Skupne
govorilne ure, ko so na voljo
vsi učitelji, so ob torkih
popoldne, sedemkrat v šolskem letu. Načrtovana sta
dva redna roditeljska sestanka; o morebitnih izrednih
roditeljskih sestankih bodo
starši obveščeni sproti in pisno.
Skupne govorilne ure
Redne skupne govorilne
ure in roditeljski sestanki
se pričenjajo ob 17.00.
E-asistent
Šola uporablja elektronsko redovalnico in dnevnik, do katerih
lahko za informacije o svojem
otroku dostopajo tudi starši.
Navodila in pogoje uporabe dobite na šolski spletni strani oziroma
v šolski svetovalni službi.
Roditeljski sestanki
16. september 2014 – za starše
dijakov vseh oddelkov
21. oktober 2014
18. november 2014
16. december 2014
16. december 2014 – za starše
dijakov 4. letnikov
17. februar 2015
17. marec 2015
17. marec 2015 – za starše dijakov prvih treh letnikov
21. april 2015
19. maj 2015
24
UČITELJI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Lilijana Gustinčič Furlan
[email protected]
Marjeta Stegel
[email protected]
Sabina Kravos Jugovac
[email protected]
Borut Antonič
[email protected]
Irena Remec
[email protected]
Sonja Zabukovec Mikolj
[email protected]
dr. Daniela Matelić Kozlovič
[email protected]
Miranda Majcan Rajkovič
[email protected]
Sonja Bizjak
[email protected]
Lorena Štemberger
[email protected]
Ada Goljuf
[email protected]
Geraldina Gržinič
[email protected]
Eva Slekovec
[email protected]
Darko Zamuda
[email protected]
Predmet
Drugo
SLO
SLO
Mt
SLO
MAT
MAT
ANG
4. a
ITA, FIL
ITA
4. c
ZGO
ZGO, SOC
2.a
ŠVZ
4. b
ŠVZ
2. b
GEO
3. b
BIO
1. b
25
UČITELJI
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Breda Novak
[email protected]
mag. Andrej Podpečan
[email protected]
Mirjana Gvozdenac
[email protected]
Alenka Ceglar
[email protected]
Igor Kralj
[email protected]
Tanja Šircelj
[email protected]
Darja Premrl
[email protected]
Mira Vasič
[email protected]
Liljana Bojanič
[email protected]
Lidija Stupar
[email protected]
Anka Gogala
[email protected]
Graziella Viola
[email protected]
Nataša Primožič
[email protected]
Špela Rožman Gec
[email protected]
Predmet
Drugo
KEM
3. a
FIZ
GLA
ITA
1. a
INF
NEM
FRA
ANG
LUM
LAB
PSI
Svet. služba
Knjižnica
MAT
FIZ
26
ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNI DELAVCI
1
Verena Gustinčič
Poslovna sekretarka
2
Ksenja Vrčkovnik
Računovodkinja
3
Milan Matovina
Hišnik
4
Zvone Markovič
Hišnik
5
Olga Peric
Čistilka
6
Helena Krištofič
Čistilka
7
Neda Sluga
Knjigovodkinja
DEŽURNI DIJAKI
Seznam dežurstva je objavljen
na oglasni deski nad mizo
pred fotokopirnico. 1. septembra 2015 prične z dežurstvom
3.B, nadaljujejo dijaki drugih,
nato pa prvih letnikov. Dijaki
četrtih letnikov ne opravljajo
nalog dežurnega učenca.
Knjigo dežurstva dobi dijak v
tajništvu šole ali pri ravnatelju. Podrobnosti preveri v pravilniku o hišnem redu.
Dežurni dijak opravlja svoje
naloge med 8.00 in 14.00
27
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
V šolski svetovalni službi svetuje univ. dipl. psihologinja.
Njeno delo temelji na:

posebni skrbi pri sprejemu novincev in ob prehodu dijakov na naslednjo stopnjo izobraževanja

upoštevanju
splošnih
značilnosti ter posebnosti osebnostnega razvoja in učenja mladostnikov

odkrivanju in razvijanju
močnih področij ter
specifičnih
interesov
nadarjenih dijakov.
Dijaki in njihovi starši oz. skrbniki lahko pridobijo informacije in svetovanje glede
šolanja, odkrivanja močnih
področij dijakov, posebnosti
pri šolanju dijakov s posebnimi potrebami, pa tudi glede
učnih in vedenjskih težav ter
najrazličnejših stisk, v katerih
se lahko znajdejo dijaki in njihove družine.
ra vsak dan med glavnim
odmorom. Dijaki za daljša
svetovanja
potrebujejo
soglasje svojih staršev ali
skrbnikov. Starši oz. skrbniki
se lahko za razgovor dogovorijo
po
telefonu
05/6713494 ali preko e-mail
naslova
[email protected]
Šolska svetovalka je Anka
Gogala, do marca 2015
jo nadomešča Lina Faletič.
Dijaki se za obisk lahko
dogovorijo vsak dan med
glavnim odmorom.
Dijaki se lahko s psihologinjo
dogovorijo za termin razgovo28
KNJIŽNICA
Knjižnica predstavlja informacijsko in učno središče šole ter je
namenjena dijakom in ostalim
delavcem na šoli. Dijake navaja
na samostojno uporabo knjižnice in informacijskih virov ter
sodeluje s profesorji pri uvajanju
novih metod in oblik dela. V
knjižnici je urejena tudi čitalnica, v kateri dijaki uporabljajo
priročnike, se učijo, pišejo naloge, proste ure pa lahko namenijo sproščenemu branju, listanju
revij in brskanju po spletu.
Na šoli deluje tudi učbeniški
sklad, iz katerega si dijaki lahko
izposodijo komplet učbenikov
ali posamezne učbenike za tekoče šolsko leto. V skladu letos
ni učbenikov za tuje jezike,
berila za slovenščino in delovnih zvezkov pri istem predmetu.
Obvestilo in naročilnico izposoje
učbenikov za naslednje šolsko
leto prejmejo dijaki junija in je
objavljena tudi na šolski spletni
strani. Dijaki prejmejo učbenike
prve dni v septembru in jih vrnejo ob izteku šolskega leta. Če je
kak učbenik poškodovan ali ga
dijak ni vrnil, je potrebno poravnati razliko do maloprodajne
cene, torej preostali dve tretjini
vrednosti.
Knjižnica je članica sistema
Cobiss, zaradi česar lahko vsak
dijak elektronsko dostopa do
kataloga šolske knjižnice, ali
podaljšuje izposojeno gradivo.
Knjižnico vodi Graziella Viola.
Odprto:
Od pon. do čet. : 8.30—13.00
Petek:
8.30—12.30
29
ŠOLSKA PREHRANA
Na šoli je organizirana malica
za dijake. Zainteresirani oddajo
prijavo na šolsko prehrano praviloma v juniju za prihodnje
šolsko leto, lahko pa se prijavo odda ali prekliče tudi
kadarkoli
med
šolskim
letom. Z izpolnjeno prijavo
starši in dijaki prevzemajo dolžnosti iz 9. člena Zakona o šolski
prehrani (ZŠolPre). http://
www.uradni-list.si/1/content?
id=111596
Dijak, ki vnaprej ve, da ga določenega dne ne bo pri pouku,
mora malico za tisti dan odjaviti, in to vsaj en dan pred odsotnostjo, drugače za tisti dan plača polno ceno. Malico lahko
odjavi na terminalu za prijavljanje ob razdelilnem pultu ali
preko elektronske pošte, vsak
dan do
13. ure.
Odjaviš se na
Dijak, ki
[email protected]
se zaradi
bolezni
ali drugih izrednih okoliščin ne more
pravočasno odjaviti oziroma
prevzeti obroka, ima pravico do
nadomestila za malico za prvi
Dijaki se v jedilnici lahko zadržujejo tudi med prostimi urami
dan odsotnosti.
Dijak, ki zaradi socialnega položaja ne zmore v celoti plačevati
prispevka za malico, lahko uveljavlja subvencijo, in sicer z vlogo na Centru za socialno delo.
Obrazce prijave na šolsko prehrano, ki jih dijaki dobijo na
šoli ali šolski spletni strani,
izpolnijo in podpisane oddajo
razredniku, šolski svetovalni
službi, vodji prehrane ali v tajništvu.
Vodja šolske prehrane je Alenka Ceglar.
30
PREDMETNIK
Predmeti/letnik
1.
2.
3.
4.
Slovenščina
Italijanščina
Matematika
Angleščina
Zgodovina
Športna vzgoja
4
2
4
3
2
3
4
2
4
3
2
3
4
3
4
3
2
3
4
3
4
3
2
3
Glasba
Skupaj
letno
560
350
560
420
280
420
1.5
52+18
Likovna umetnost
1.5
52+18
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Psihologija**
Sociologija**
Filozofija
Informatika
2
2
2
2
Izbirni predmeti
2.5
2.5
3
8-12
560– 700
Obvezne izb. vsebine
– LETNO
90
90
90
30
300
SKUPAJ UR
32+90 32+90 32+90
2
2
2
2
2
2
2
2
2
210
210
210
210
70
70
70
70
2
2
2
29-33
+ 30
4675 – 4815
Število tednov
1.
2.
3.
4.
SKUPAJ
- pouka
35
35
35
35
140
- obveznih izbirnih vsebin
3
3
3
1
10
SKUPAJ
38
38
38
36
150
31
POJASNILA K PREDMETNIKU
Po 18 ur likovne in glasbene
umetnosti se v šolskem letu
izvaja v okviru obveznih izbirnih vsebin.
Psihologija se izvaja v drugem, sociologija pa v tretjem
letniku.
Obvezni štiriletni predmeti so
slovenščina,
italijanščina,
matematika, prvi tuji jezik
(angleščina), zgodovina in
športna vzgoja. Izvajajo se najmanj v obsegu standarda, ki je
naveden v predmetniku.
Tuji jeziki se pojavljajo tako v
obveznem kot v izbirnem delu
programa. Dijaki se učijo dva
tuja jezika in italijanščino kot
drugi jezik. Tuji jezik, ki se
nadaljuje iz osnovne šole, je
angleščina. Dijaki, ki so 9 let
obiskovali osnovno šolo na
narodnostno mešanem območju, nadaljujejo učenje italijanskega jezika po nadaljevalnem
programu, vsi ostali pa se tega
jezika učijo po začetnem programu.
V okviru ur za izbrane predmete
šola ponuja učenje drugega tujega jezika (nemščina, francoščina).
Italijanščina kot drugi jezik je
lahko tudi maturitetni predmet.
Zaradi pogostih težav dijakov
pri matematiki se dijakom 1. in
2. letnika k rednim uram doda
še 18 dodatnih šolskih ur letno
iz fonda izbirnih ur.
V 3. in 4. letniku se slovenščini
doda po 18 dodatnih ur letno.
Informacije o OIV so dostopne na šolski spletni strani.
32
PROJEKTNI POUK V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
Na Gimnaziji Piran se precejšen del pouka zlasti v prvih
PROJEKT
LETNIK
Vodne aktivnosti
prvi
Grški teden
prvi
treh letnikih izvede projektno in v strnjenih sklopih.
ČAS IZVEDBE
1. – 5. 9. 2014
1 teden
26. – 30. 1. 2015
1 teden
Podnebne spremembe
drugi
Romantika
drugi
Naravoslovni tabor
drugi
Bohinj
Rimljani in Pompeprvi
ji
Piran
tretji
Evropska unija
tretji
Dan jezikov
drugi
23.1.2015
1 dan
2.- 6. 3. 2015
1 teden
10. – 12. 9. 2014
3 dni
16.4.2015
14. in 15. 10. 2014
2 dni
1.12. 2014
1 dan
26.9. 2014
1 dan
33
Tabor Bohinj
Projektni pouk ni interesna dejavnost, ampak alternativno izveden
pouk vsebin iz učnih načrtov, zato
je udeležba obvezna.
Romantika 2014
Prvi letniki imajo zaradi Tedna vodnih športov med šolskim letom dve
namesto treh ur ŠVZ
34
Projekt Piran poteka v času občinskega praznika in je tesno povezan z mestom
Moj predlog projektnega pouka:
35
MATURITETNI TEČAJ
Cilj maturitetnega tečaja je
omogočiti dijakom pripravo
na maturo. V tečaj se lahko
vpiše, kdor je uspešno končal
srednjo poklicno, srednjo
tehniško ali drugo srednjo
strokovno šolo z zaključnim
izpitom ali poklicno maturo
oziroma tretji letnik gimnazije, če je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto.
Vpišejo se lahko tudi kandidati, ki niso končali šole iz
prejšnjega odstavka, so pa
zaključili osnovno šolo, če
uspešno opravijo preizkus
znanja na ravni tretjega letnika gimnazije iz naslednjih
predmetov:
slovenščina,
matematika, tuji jezik in dva
izbirna predmeta izmed maturitetnih predmetov. Preizkus
opravijo na šoli.
Tečaj traja 29 tednov (od
oktobra do maja) in poteka v
dopoldanskem času. Dijak
opravlja tečaj iz maturitetnih
predmetov: obvezni so slovenščina, matematika in
tuji jezik (angleščina ali italijanščina), izbirna pa geografija in sociologija. Dijak
je opravil maturitetni tečaj, če
je pozitivno ocenjen pri vseh
predmetih. Uspešno opravljen
maturitetni tečaj dijaku omogoča pristop k splošni maturi.
Grški teden januarja 2009
36
MATURA
Splošna matura je državni izpit,
ki ga dijak po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije
ali maturitetnem tečaju opravlja
v spomladanskem ali jesenskem
roku.
Splošna matura se opravlja iz
petih predmetov, od tega iz treh
skupnega dela in dveh predmetov izbirnega dela. Predmeti
skupnega dela splošne mature
so: slovenščina, tuji jezik in
matematika.
Predmeti izbirnega dela so tuji
jezik, zgodovina, geografija, fizika, kemija, biologija, sociologija,
filozofija in psihologija.
Kandidat lahko izbere še tretji
predmet izbirnega dela splošne mature (šesti predmet). Če
maturitetni koledar ne omogoča
opravljanja izpita iz šestega predmeta na spomladanskem roku,
ga lahko kandidat opravlja v
jesenskem izpitnem roku istega
leta, pri čemer rezultat, dosežen
pri istem predmetu na jesenskem roku, velja za doseženega
na spomladanskem roku.
Izpiti iz posameznih maturitetnih predmetov (matematika in
tuji ali drugi jeziki) se lahko
opravljajo na osnovni ali na višji
ravni zahtevnosti, samo na
višji
zahtevnostni
ravni
(slovenščina) ali samo na eni
ravni.
Pri vseh predmetih maturitetni izpit poleg pisnega,
eksternega dela, ki ga ocenijo zunanji ocenjevalci, obsega tudi interni del izpita, ki
ga oceni učitelj, ki kandidata
poučuje. Interni del lahko
predstavljajo ustni izpit,
vaje ali seminarska naloga.
Opravljena splošna matura
Kandidat je opravil splošno
maturo, če je pri vseh predmetih dosegel pozitivno oceno.
Če kandidat pri enem
izmed obveznih predmetov na osnovni ravni doseže najmanj 80 % točk za
pozitivno oceno, je ocenjen
pozitivno, vendar le, če je
tudi pri ostalih predmetih
dosegel oceno pozitivno, in
sicer pri dveh predmetih
najmanj oceno dobro (3). Če
kandidat pri enem izmed
izbirnih predmetov na
37
osnovni ravni doseže najmanj 80 % točk za pozitivno
oceno, je ocenjen pozitivno,
če je tudi pri ostalih predmetih
ocenjen pozitivno in je vsaj pri
enem izmed njih dosegel najmanj oceno dobro (3).
Pozitivna ocena tretjega izbirnega predmeta ne nadomesti
negativne ocene pri prvem ali
drugem izbirnem predmetu.
Izboljševanje ocen
Kandidat, ki je opravil maturo
in želi izboljšati oceno, ima še
dve leti po opravljeni maturi
pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz
posameznih maturitetnih predmetov. Za splošni uspeh pri
maturi se upošteva boljša ocena.
Popravljanje
negativnih
ocen splošne mature
Kandidat, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi
ocenami pri splošni maturi,
ima pravico do ponovnega
opravljanja negativno ocenjenih predmetov še dve leti po
opravljanju splošne mature na
isti šoli.
Tajnice mature na šoli je Sonja Bizjak.
Maturirali 2014
38
INTERESNE DEJAVNOSTI
GEPŠ Piran v šolskem letu
2014/15 ponuja bogato izbiro
interesnih dejavnosti v obliki
krožkov, tekmovanj, delavnic, ekskurzij, izvenšolskih
projektov. Mentorji so
s
piranske gimnazije, portoroške enote strokovne šole in
zunanji. Pri njih dobite informacije o sodelovanju, vsebini
dejavnosti in potrdilo za OIV.
Pri določenih dejavnostih bo
mentor znan kasneje.
Ponudbo in časovno načrto-
KROŽKI
TEKMOVANJA
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
vanje se bo dopolnjevalo sproti,
zato priporočamo redno spremljanje novic na šolski spletni strani
in oglasnih tablah.
MENTOR/-ICA
Marjeta Stegel
Lilijana Gustinčič Furlan
Gledališče: Koper, Portorož, Ljub- Lilijana Gustinčič Furlan
ljana, kino
Marjeta Stegel, Sabina Kravos J.
Matematični krožek in logika
Borut Antonič, Irena Remec, Igor
Kralj
Glasba zate
Mirjana Gvozdenac
39
KROŽKI
TEKMOVANJA
MENTOR/-ICA
Tekmovanje iz znanja italijanščine
Alenka Ceglar
Tekmovanje iz kemije
Breda Novak
Tekmovanje iz angleščine
Kristina Ugrin Knap
Klavdija Šavle, Mira Vasič
Sonja Zabukovec Mikolj
Tekmovanje iz fizike
Andrej Podpečan
Likovna delavnica
Lilijana Bojanič
Fotografski krožek
Martin Bobič
Turistični krožek
Znan/a kasneje
Sladkorna bolezen in biologija
Darko Zamuda
Ada Goljuf
Športna tekmovanja
Šah
Geraldina Gržinič
Timothy Šuc
40
KROŽKI
TEKMOVANJA
MENTOR/-ICA
Radioamaterski krožek
Marsell Marinšek
Tekmovanje iz elektrotehnike
Matjaž Kocjančič
Robotika
Robert Stegel
Veslanje
Rok Sorta
Naravoslovni krožek (fizika,
kemija)
Andrej Podpečan
Prostovoljstvo
Sonja Bizjak
Amnesty international
Lorena Štemberger
Ruščina
Lilijana Gustinčič Furlan
Tekmovanje iz geografije
Eva Slekovec
Tekmovanje iz zgodovine
Sonja Bizjak
41
KROŽKI
TEKMOVANJA
MENTOR/-ICA
Debatni krožek
Danijela Kozlovič
Tekmovanje iz nemščine
Tanja Šircelj
Španščina
Znan/a kasneje
Podjetniški krožek
Znan/a kasneje
Moj predlog za krožek naslednje leto:
Prostovoljstvo
Sodelujoči prostovoljci se lahko
vključijo v učno pomoč osnovnošolcem, delajo družbo oskrbovancem v Domu starejših občanov
Lucija, izdelujejo voščilnice, zaigrajo gledališko igrico za najmlajše,
pomagajo v dnevnem centru Školjka, sodelujejo z Rdečimi noski in
postanejo boljši ljudje.
Vabi Sonja Bizjak
Krvodajalska akcija: marec 2015
Koordinator: Darko Zamuda
42
Veslanje
Za treninge in regate uporabljamo kuter. Med tekmovanjem posadko sestavlja deset
veslačev in krmar. Krožek veslanja traja približno šolsko uro
in poteka v primernih vremenskih pogojih od ponedeljka do
četrtka s pričetkom ob 14.15. V
soboto, 8. novembra 2014,
bomo s FPP organizirali že 16.
mednarodno veslaško tekmovanje v kuterjih, ki se bo odvijalo na morju pod šolo. Lani
smo na tem domačem tekmovanju sodelovali tudi z ekipo
naših dijakinj.
V letošnjem šolskem letu
načrtujemo še regate v Bakru
in na Reki, morda pa tudi v
Beogradu in Bremnu. Vabljeni vsi dijaki, ki ste močni,
vzdržljivi in vestni ter pripravljeni za svojo ekipo in šolo
dobiti tudi kakšen žulj in
“potegniti” do konca, da se
nam pridružite. Vabljene pa
tudi dijakinje, da ponovno
sestavimo tudi dekliško ekipo. Ne bo vam žal.
Mentor kap. Rok Sorta, učitelj pomorskih predmetov
Na Reki
43
Cankarjevo
2014/15
tekmovanje
Naslov tekmovanja je Izročilo
knjige, posvečeno pa je razmišljanju, branju in pisanju o razmerju med literaturo in zgodovino. Dijaki 1. in 2. letnikov
se bodo na tekmovanje pripravljali ob romanu Doberdob
Prežihovega Voranca in mentorici Marjeti Stegel, dijaki 3.
in 4. letnikov pa bodo brali,
interpretirali in pisali po
romanu
Vitomila
Zupana
Menuet za kitaro, vodila pa jih
bo Lilijana Gustinčič Furlan.
Šolsko tekmovanje bo
prvem tednu decembra.
v
»Zelo važno je priti na grič« (Menuet za
kitaro) je po mnenju Air Beletrine tretji
na svetovni lestvici najboljših literarnih
začetkov.
ZDRAVNIŠKI PREGLED
7.10.2014 , 1. A (polovica)
8.10.2014, 1. A (polovica)
21.10.2014 , 1. B (polovica)
22.10.2014, 1. B (polovica)
Sledi predavanje o motnjah hranjenja.
4.11.2014 , 3. A (polovica)
5.11.2014, 3. A (polovica)
11.11.2014 , 3. B (polovica)
12.11.2014, 3. B (polovica)
Sledi predavanje o depresiji.
44
PŠ
ga GE
e
n
t
o
cel
i dan
n
t
jem.
r
o
i šp
gajan
o
n
d
p
u
sk
nim
15 bo
ružab
d
z
l
7.5.20
nča
bo ko
e
s
i
k
-a,
EKSKURZIJE
Destinacija
Datum
Letnik
Kobarid
1.10.2014
Četrti (vsi)
Kras
7.11.2014
Tretji
Trst
9.4.2015
Tretji
Oglej
5.5.2015
Prvi
Ljubljana
December 2014 Drugi
Ostale ekskurzije bodo predstavljene med letom.
45
Da ne pozabim
46
Da ne pozabim
47
GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN
NOE Gimnazija Piran
VODNIK 2014/2015
Naklada: 300
Vsebina publikacije: Borut Butinar, Anka Gogala, Graziella Viola,
Daniela Matelić Kozlovič, Marjeta Stegel, Rok Sorta, Robert Stegel,
Marsell Marinšek
Ovitek: Urška Vidmar
Oblikovala: Marjeta Stegel
Lektorirala: Sabina Kravos Jugovac
Prelom in tisk: Artpro, d.o.o.
48

Similar documents