razpis za vpis odraslih v javnoveljavne srednješolske

Comments

Transcription

razpis za vpis odraslih v javnoveljavne srednješolske
MOCIS center za izobraževanje odraslih, Partizanska pot 16, Slovenj Gradec
na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih (UL RS št. 110/06) in v skladu s
Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanje odraslih (UL RS št. 82/98)
objavlja
RAZPIS ZA VPIS ODRASLIH V JAVNOVELJAVNE
SREDNJEŠOLSKE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME V
ŠOLSKEM LETU 2014/2015
Izobraževalni programi za pridobitev izobrazbe












OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
ADMINISTRATOR (SPI)
TRGOVEC (SPI)
RAČUNALNIKAR (SPI)
IZDELOVALEC OBLAČIL (SPI)
EKONOMSKI TEHNIK (SSI)
PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI)
GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SSI)
EKONOMSKI TEHNIK (PTI)
EKONOMSKI TEHNIK (PT)
PREDŠOLSKA VZGOJA (PT)
GASTRONOMIJA IN TURIZEM (PT)
Posebni programi za odrasle












UŽU - MOST DO IZOBRAZBE
UŽU – BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ
UŽU – JAZ IN MOJE DELOVNO MESTO
UŽU – IZZIVI PODEŽELJA
UŽU - MOJ KORAK
RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE
NEMŠČINA ZA ODRASLE
ANGLEŠČINA ZA ODRASLE
SLOVENŠČINA ZA TUJCE
ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV
PROJEKTNO UČENJE ZA MLAJŠE ODRASLE
NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE (informacije na www.mocis.si)
ŠTEVILO PROSTIH MEST
Informacije o številu prostih mest se nahaja na povezavi:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Razpis_1415/Informacija_o_izvajanju_IO_2014_2015_-_koncna.pdf
POGOJI ZA VPIS
Pogoji za vpis, navodila, roki in postopek za prijavo na razpis in izvedbo vpisa so
objavljeni na spletni strain Mocisa pod opisom posameznega programa.
PREDVIDEN ZAČETEK IZOBRAŽEVANJA
Začetek izvedbe vseh programov je 1. 10. 2014.
Uradni vpisi potekajo do 30. 9. 2014, kandidati pa se lahko vpišejo tudi med letom oz. do
zapolnitve predvidenih razpisnih mest.
NAČIN IN POGOJI IZVEDBE
Način izvedbe izobraževanja ter pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja so
predstavljeni na spletni starni Mocis-a pod opisom posameznega programa.
CENA PROGRAMOV
Cena izobraževanja v programih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja je
določena s cenikom storitev Mocis-a za šolsko leto 2014/2015, ki je objavljen na sedežu
Mocis-a in na spletni strain Mocis-a.
Ti programi so ovrednoteni s kreditnimi točkami. Po končanem postopku priznavanja
predhodnih znanj in na osnovi osebnega izobraževalnega načrta se izračuna višina
šolnine za posameznega udeleženca.
Cena jezikovnih izobraževanj in NPK-jev je določena s cenikom storitev Mocis-a za
šolsko leto 2014/2015.
Ostali posebni programi za odrasle so za udeležence brezplačni.
KONTAKTI:








osnovna šola za odrasle – Urška NOVAK (tel.: 02 88 46 409)
srednje poklicno izobraževanje – Simona ŠTRUC(tel.: 02 88 46 402)
srednje strokovno izobraževanje – Simona ŠTRUC (tel.: 02 88 46 402)
usposabljanje za življenjsko uspešnost - Sonja LAKOVŠEK (tel.: 02 88 46 403)
jezikovno izobraževanje – (tel.: 02 88 46 400)
slovenščina za tujce – Urška NOVAK (tel.: 02 88 46 409)
računalniška pismenost za odrasle – Boštjan KLEMENČIČ (tel.: 02 88 46 400)
projektno učenje za odrasle – Damjana KOTNIK (tel.: 051 224 052)