Navodilo za vzpostavitev okolja IS-Odpadki - ARSO

Comments

Transcription

Navodilo za vzpostavitev okolja IS-Odpadki - ARSO
DO.110
DO.110 VZPOSTAVITEV OKOLJA
NA OSEBNEM RAČUNALNIKU ZA
UPORABO APLIKACIJE
IS-ODPADKI
ARSO - Odpadki
Avtor:
Darja Eržen, Andreja Vihtelič
Datum kreiranja : 18.06.2013
Dat. zadnje. spr. : 02.10.2014
Ref.št.dok.:
ODP_NAVODILA_2_2
Verzija:
2.2
1 od 36
DO.110
Vsebina
1. Namen dokumenta ............................................................................................................. 3
2. Uvod ...................................................................................................................................... 4
3. Priprava brskalnika ............................................................................................................ 6
3.1.
Brskalnik IE ................................................................................................................... 6
3.2.
Brskalnik FF ................................................................................................................... 8
4. Priprava digitalnega potrdila ........................................................................................... 9
4.1.
Uvoz digitalnega potrdila v brskalniku IE ................................................................ 9
4.2.
Uvoz digitalnega potrdila v brskalniku FF ............................................................. 15
5. Priprava podpisne komponente .................................................................................... 19
5.1.
Priprava podpisne komponente v brskalniku IE ................................................... 19
5.2.
Priprava podpisne komponente v brskalniku FF .................................................. 23
6. Najpogostejši problemi ................................................................................................... 31
6.1.
Težave pri uvozu korenskega potrdila SIGOV-CA v FF....................................... 31
6.2.
Težave pri testiranju podpisovanja v FF ................................................................. 31
6.3.
Težava pri namestitvi podpisne komponente na IE9 ............................................ 32
6.4.
Težava pri podpisovanju na brskalniku IE10 ......................................................... 33
6.5.
Težava pri podpisovanju na brskalniku FF ............................................................ 35
6.6.
Težave pri podpisovanju s potrdilom overitelja različnega od sigen-CA .......... 35
6.7.
Težave s naprednim digitalnim potrdilo overitelja Halcom-CA ......................... 36
2 od 36
DO.110
1.
Namen dokumenta
Dokument je namenjen predvsem pomoči uporabnikom aplikacije IS-Odpadki
Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju ARSO). V dokumentu so
opisani postopki, ki sestavljajo splošne aktivnosti pri pripravi delovnega okolja za
uporabo omenjene aplikacije.
S pomočjo teh navodil bo lahko uporabnik vzpostavil stabilno okolje za nadaljnjo
uporabo aplikacije. Navodila vsebujejo opis aktivnosti pri uvažanju digitalnih
potrdil, namestitve podpisne komponente, ki služi podpisovanju digitalnih
dokumentov in testiranje digitalnega podpisovanje.
Aktivnosti v zvezi z registracijo in uporabniška navodila so opisana v drugih
dokumentih in so v posodobljenih različicah na voljo na spletni strani agencije
http://okolje.arso.gov.si/odpadki/.
3 od 36
DO.110
2. Uvod
Pretekle izkušnje v zvezi z uporabo aplikacije IS-Odpadki so pokazale, da so imeli
uporabniki več težav pri vzpostavljanju okolja za uporabo aplikacije, kot pa s
samo nadaljnjo uporabo IS-Odpadki. Zato so se na agenciji odločili, da
uporabnikom ponudijo kratka navodila za vzpostavitev stabilnega okolja pred
samo registracijo in uporabo aplikacije.
V samem dokumentu so opisani postopki za vzpostavitev okolja v operacijskem
sistemu Windows (7 oz. XP) na brskalnikih Internet Explorer (v nadaljevanju IE)
in brezplačnem brskalniku Mozilla Firefox (v nadaljevanju FF).
Na slikah so prikazani zajemi zaslona1 (screen shots), kjer je viden brskalnik
Internet Explorer verzije 9.0 in Firefox verzije 21.0, oba v angleški različici. V
navodilih so vedno opisani slovenska in tudi angleška poimenovanja za elemente
uporabniškega vmesnika brskalnika.
Vzpostavitev okolja pa je bila testirana na operacijskih sistemih Windows XP in
Windows 7 in sicer na brskalnikih IE verzije 7 do 11 in na brskalnikih Firefox
verzije od 3.5 do 26.0 (točno na verzijah 3.5, 6.0, 18.0 in 21.0 – 26.0).
Verzijo vašega brskalnika lahko vidite:
1. pri Internet Explorer: Pomoč – Vizitka (Help – About Internet Explorer)
2. pri Mozilla Firefox: Pomoč - o Firefoxu (Help – About Firefox)
1 Zajemi zaslona so zgolj informativne narave in ni nujno, da se bodo pri vzpostavljanju okolja skladali z sliko na vašem zaslonu (do razlik pride lahko zaradi
različnih verzij brskalnikov, zaradi nastavitev izgleda vmesnika itd.)
4 od 36
DO.110
V novejši brsklanikih Firefox (glavni meni v ikonah) pridemo do verzije brsklanika s
klikom na ikono z vprašajem in odpre se meni povezav na kateri kliknemo na
»About Firefox« (About Firefox):
Prva faza vzpostavitve okolja (poleg namestitve brskalnika) je uvoz ustreznega
digitalnega potrdila in namestitev podpisne komponente, ki bo služila digitalnemu
podpisovanju dokumentov v aplikaciji.
Izkušnje so pokazale, da je prijava v aplikacijo in samo podpisovanje z digitalnim
potrdilo možno s potrdilom izdanimi s strani naslednjih agencij za certificiranje
(overitelji):
-
SIGEN-CA (Slovenian General Certification Authority)
-
POSTArCA (Certifikatska agencija Pošte Slovenije)
-
Halcom-CA (certifikatna agencija)
Možna je tudi uporaba certifikatov drugih pristojnih overiteljev,
funkcionalnosti aplikacije z drugimi certifikati niso bile preverjene.
vendar
Podpisno komponento nameščamo s pomočjo spletne strani Ministrstva na notranje
zadeve RS (http://www.si-ca.si/podpisna_komponenta/). Osnovni postopek
nameščanja je opisan v dokumentu. Za več informacij pa lahko pobrskate na straneh
ministrstva.
V zadnjem poglavju dokumenta so opisane tudi rešitve za najpogostejše težave, s
katerimi so se srečali uporabniki pri vzpostavljanju okolja. V primeru, da bodo
uporabniki naleteli še na kakšne dodatne probleme, za katere bomo na agenciji našli
ustrezne rešitve, bo to zadnje poglavje tudi dopolnjeno.
5 od 36
DO.110
3.
Priprava brskalnika
3.1. Brskalnik IE
Ob prvem vstopu na spletno stran ODPADKI (vstopate lahko preko portala
ARSO,
sekcija
IS-Odpadki)
http://okolje.arso.gov.si/odpadki/
https://gea.arso.gov.si/odpadki/login.do si ustrezno pripravite brskalnik IE:
1.
Če imate 64-bitni operacijski sistem Windows (XP ali 7), nujno uporabite 32bitni brskalnik: pri namestitvi operacijskega sistema se vam namestita oba
(spodnja verzija je 32-bitna različica):
Pri IE verzije 10 in 11 je na voljo le ena različica in uporabite to.
2.
V brskalnik IE uvozite digitalno potrdilo in namestite podpisno komponento
(postopek opisan v naslednjih poglavjih).
3.
Spletno stran https://gea.arso.gov.si dodajte med varne strani: Orodja (glavni
meni) – Internetne možnosti – zavihek Varnost – ikona Zaupanja vredna
mesta – gumb Mesta – gumb Dodaj (Tools (glavni meni) – Internet Options –
zavihek Security – ikona "Trusted sites" - gumb Sites – gumb Add)
4.
Na tem mestu (zavihek Varnost/Security v oknu "Internetne možnosti"/
"Internet options") je dobro preveriti tudi "Raven varnosti za to področje"
(Security level for this zone) – najbolje da je nastavljena na privzete vrednosti
(POZOR: pred spreminjanjem nastavitev se posvetujte z vašim informatikom
oz. osebo, ki vam je pripravila računalnik oz. delovno postajo).
Če želite nastavitve postaviti na privzete vrednosti, kliknete na gumb
"Poenostavi vsa področja na privzeto raven" ("Reset All Zones to default
level").
Nasvet: če boste imeli težave pri vstopanju v aplikacijo je dobro poskusiti spreminjati določene
nastavitve prav na tem mestu - klik na gumb "Raven po meri…" ("Custom level…") in odprejo se
vam novo okno v katerem spreminjate nastavitve varnosti.
Po spreminjanju varnostnih nastavitev je potrebno brskalnik zapreti in zopet
odpreti, da se bodo spremembe tudi uveljavile.
6 od 36
DO.110
5.
Pri novejših verzijah (10 in 11) je potrebno nastaviti tudi "Združljivosti
pogled" ("Compatibility View") oz. nastaviti nastavitve združljivostnega
pogleda: Orodja – Združljivosti pogled (Tools – Compatibility View) oz.
uporaba ikone desno od spletnega naslova (prikazano na sliki).
Spletno stran lahko dodamo tudi med spletna mesta, kjer je vedno
uporabljen združljivostni pogled: Orodja – Nastavitve združljivostnega
pogleda – gumb Dodaj (Tools – Compatibility View settings – gumb Add).
7 od 36
DO.110
3.2. Brskalnik FF
Ko boste prvič vstopili na spletno stran aplikacije ODPADKI (vstopate lahko
preko portala ARSO, sekcija IS-Odpadki) http://okolje.arso.gov.si/odpadki/
https://gea.arso.gov.si/odpadki/login.do vas bo brskalnik FF opozoril na
"nepreverjenost povezave":
S klikom na "Razumem tveganje" ("I undestand The Risks") lahko stran dodatne
med varnostne izjeme - klik na gumb "Potrdi varnostno izjemo" ("Confirm
Security Exception").
Preden se poskušate registrirati na spletni strani, si morate priskrbeti digitalno
potrdilo in ga uvoziti v brskalnik ter namestiti podpisno komponento za
podpisovanje digitalnih dokumentov (opisano naslednjih poglavjih).
8 od 36
DO.110
4.
Priprava digitalnega potrdila
V poglavju bomo na kratko opisali, kako si uporabnik še pred registracijo v
spletno aplikacijo ODPADKI namesti digitalno potrdilo v izbrani brskalnik.
Opisani bodo postopki za uvoz potrdila v brskalnika Internet Explorer (na slikah
prikazana različica 9) in Mozilla Firefox (na slikah prikazana različica 18.0).
4.1. Uvoz digitalnega potrdila v brskalniku IE
1. Korak: klik na "Orodja" ("Tools") v glavnem meniju brskalnika IE (ali klik na
ikono skrajno desno v brskalniku) ter izbira "Internetne možnosti" ("Internet
options").
9 od 36
DO.110
2.
Korak: v oknu "Internetne možnosti" ("Internet options") klik na zavihek
"Vsebina" ("Content") in nato na gumb "Potrdila" ("Certificates")
3.
Korak: v oknu "Potrdila" ("Certificates") klik na zavihek "Osebno"
("Personal") klik na gumb "Uvozi" ("Import")
10 od 36
DO.110
4.
Korak: v čarovniku za uvoz potrdila ("Certificate Import Wizard") klik na
"Nadaljuj" ("Next")
5.
Korak: v čarovniku za uvoz potrdila klik na gumb "Išči…" ("Browse…") in
izbira potrdila v ustreznem direktoriju (mapi)
11 od 36
DO.110
Če potrdila ne najdete, morate najverjetneje zamenjati iskano končnico
dokumenta (največkrat ima digitalno potrdilo končnico .p12 ali .pfx)
6.
Korak: v čarovniku za uvoz potrdila klik na gumb "Nadaljuj" ("Next")
12 od 36
DO.110
7.
Korak: v čarovniku za uvoz potrdila vnos gesla digitalnega potrdila in klik
na gumb "Nadaljuj" ("Next")
8.
Korak: v čarovniku za uvoz potrdila izbira prve možnosti "Samodejno
izberi" ("Automatically select…") in klik na gumb "Nadaljuj" ("Next")
13 od 36
DO.110
9.
Korak: v čarovniku za uvoz potrdila izbira in klik na gumb "Dokončaj"
("Finish")
10. Korak: ob uspešnem uvozu potrdila se izpiše Okno s sporočilom o
uspešnem uvozu (Potdimo s klikom na gumb "V redu" ("OK"). V seznamu
potrdil se mora prikazati uvoženo potrdilo. Zapremo vsa podokna
brskalnika.
14 od 36
DO.110
4.2. Uvoz digitalnega potrdila v brskalniku FF
1.
Korak: klik na "Orodja" ("Tools") v glavnem meniju brskalnika Firefox ter
izbira "Možnosti" ("Options")
V novejših verzijah FF:
2.
Korak: v oknu "Možnosti" ("Options") klik na ikono "Napredno"
("Advanced"), klik na zavihek "Šifriranje" ("Encryption") in nato na gumb
"Preglej digitalna potrdila" ("View Certificates")
15 od 36
DO.110
3.
Korak: v odprtem oknu klik na zavihek "Vaša potrdila" ("Your certificates")
klik na gumb "Uvozi" ("Import")
4.
Korak: v direktoriju poiščemo digitalno potrdilo in kliknemo "Odpri"
("Open")
16 od 36
DO.110
5.
Korak: Odpre se okno za vnos gesla. Vnesemo geslo potrdila in potrdimo.
6.
Korak: Če je bil uvoz potrdila uspešen, se nam odpre opozorilno okno s
sporočilom o uspešem uvozu potrdila (okno zapremo oz. potrdimo).
17 od 36
DO.110
7.
Korak: V seznamu digitalnih potrdil se mora prikazati digitalno potrdilo, ki
ste ga ravnokar uvozili. Kliknemo na OK, da se zaprejo vsa pojavna okna v
brskalniku FF.
18 od 36
DO.110
5. Priprava podpisne komponente
5.1. Priprava podpisne komponente v brskalniku IE
Na slikah je prikazana namestitev podpisne komponente v brskalniku Internet
Explorer (v nadaljevanju IE) in sicer verzije 9.0. Namestitev na starejših/novejših
različicah je precej podobna.
Na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve – sekcija podpisna komponenta
(http://www.si-ca.si/podpisna_komponenta/), kliknemo na povezavo Priprava
odjemalca: za brskalnik Internet Explorer.
Ob uspešni namestitvi se prikaže stran s sporočilo o uspešnosti namestitve
dodatka proXsign.
Za testiranje digitalnega podpisovanja obiščemo stran http://www.sica.si/podpisna_komponenta/Testiranje_podpisovanja_IEFF.php oz. kliknemo na
povezavo "Test za kreiranje digitalnega podpisa" pod sporočilom o uspešni
namestitve.
19 od 36
DO.110
Na strani kliknemo na gumb "Preizkus" oz. za naprednejše testiranje na povezavo
"tukaj":
S klikom na gumb "Podpisi" in izbiro ustreznega potrdila (in klik na gumb "V
redu" v pojavnem oknu) kreiramo digitalni podpis preprostega xml dokumenta v
vnosnem oknu.
20 od 36
DO.110
Če je bil podpis uspešen se odpre pojavno okno s prikazom stanja digitalnega
podpisa (zapremo ga s klikom na gumb "V redu").
V spodnjem vnosnem oknu se prikaže podpisan primerek v xml obliki. S klikom
na gumb "Preveri podpis" še dodatno preverimo ustreznost digitalnega podpisa:
21 od 36
DO.110
Odpre se pojavno oknu s prikazom statusa digitalnega podpisa (zapremo ga s
klikom na gumb "OK").
V zgornjih primerih je prikazana namestitev podpisne komponente s certifikatom
sigenCA. Na enak način nameščate komponento, tudi če uporabljate certifikat
drugega overitelja. V brskalniku IE se pri uvozu certifikata avtomatsko namesti
korensko potrdilo (kar pa ne velja za brskalnik FF).
Če želite preveriti prisotnost korenskega potrdila, kliknete na Orodja – Internetne
možnosti – zavihek Vsebina – gumb Potrdila – zavihek Zaupanja vredni overitelji
korenskih potrdil (Tools – Internet options – zavihek Content – gumb Certificates
– zavihek trusted Root Certification Authorities).
22 od 36
DO.110
5.2. Priprava podpisne komponente v brskalniku FF
Na slikah je prikazana namestitev podpisne komponente v brskalniku Firefox (v
nadaljevanju FF) in sicer na verziji 21.0. Namestitev komponente in dodatkov na
starejših ali novejših verzijah poteka povsem identično (z manjšimi razlikami pri
uporabniškem vmesniku pri veliko starejših verzijah brskalnika).
Na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve – sekcija podpisna komponenta
(http://www.si-ca.si/podpisna_komponenta/), kliknemo na povezavo Priprava
odjemalca: za brskalnik Mozilla Firefox na operacijskem sistemu Windows (če seveda
uporabljate operacijski sistem Windows – npr. XP ali 7).
Na strani za namestitev podpisne komponente najprej kliknemo na povezavo
http://www.sigov-ca.si/sigov-ca.crt, da se nam namesti korensko potrdilo
SIGOV-CA.
23 od 36
DO.110
Pred namestitvijo korenskega potrdila v odprtem pojavnem oknu obkljukamo
tretjo opcijo in kliknemo na gumb gumb OK.
Če želimo preveriti, ali je se korensko potrdilo pravilno namestilo v brskalnik FF,
kliknemo na Orodja (v glavnem meniju brskalnika) – Možnosti - ikona Napredno
- zavihek Šifriranje – gumb Preglej certifikate – v novem oknu zavihek Overitelji
(Tools – Options - ikona Advanced - zavihek Encryption - gumb View
Certificates - v novem oknu zavihek Authorities).
V zavihku "Overitelji" ("Authorities") lahko pod sekcijo "state-institutions"
najdemo nameščeno korensko potrdilo (sigov-ca – state-institutions):
POZOR: korensko potrdilo SIGOV-CA nam bo koristilo le v primeru, če
uporabljate digitalno potrdilo sigenCA. V primeru, da uporabljate potrdilo
overitelja POSTArCA oz. Halcom-CA, morate v brskalnik FF namestiti korensko
potrdilo teh dveh overiteljev.
Za POSTArCA korensko potrdilo namestimo s spletne strani, kjer so dostopna
tudi podrobnejša navodila za namestitev korenskega potrdila (za brskalnik FF in
tudi IE) – spletna stran: http://postarca.posta.si/navodila/1490/Namestitevkorenskega-potrdila.
24 od 36
DO.110
V pojavnem oknu obkljukamo tretjo opcijo in pritisnemo gumb OK.
Če želimo preveriti, ali je se korensko potrdilo pravilno namestilo v brskalnik FF,
kliknemo na Orodja (v glavnem meniju brskalnika) – Možnosti - ikona Napredno
- zavihek Šifriranje – gumb Preglej certifikate – v novem oknu zavihek Overitelji
(Tools – Options - ikona Advanced - zavihek Encryption - gumb View
Certificates - v novem oknu zavihek Authorities).
25 od 36
DO.110
V zavihku "Overitelji" ("Authorities") lahko pod sekcijo "state-institutions"
najdemo nameščeno korensko potrdilo:
Če pa uporabljate certifikat overitelja Halcom-CA, si lahko na straneh
http://www.halcom-ca.si/index.php?section=34
poiščete
povezavo
za
namestitev ustreznega korenskega potrdila.
Halcom-CA izdaja dve vrsti digitalnih potrdil za pravne osebe in sicer:

po politiki PO2 (1024 RSA bitni javni ključ) in

po politiki PO3 (2048 RSA bitni javni ključ).
Test je pokazal, da s potrdilom izdanim po PO2 lahko vstopate v aplikacijo
(potem, ko naložite ustrezno korensko potrdilo – za vsako vrsto obstaja svoja
vrsta korenskega potrdila).
26 od 36
DO.110
V drugem koraku moramo namestiti še dodatek proXSign za brskalnik FF. S
klikom na povezavo "namestite", se vam bo v brskalniku odprlo opozorilo o
nameščanju komponente – kliknemo na "Dovoli" ("Allow").
Odprlo se bo okno za nameščanje dodatka. Kliknemo "Namesti zdaj" ("Install
Now").
27 od 36
DO.110
ProXSign se bo namestil šele po ponovnem zagonu brskalnika FF - klik na
"Ponovni zagon" ("Restart Now").
Po ponovnem odprtju brskalnika FF, lahko v dodatkih oz. razširitvah (Add-ons)
brskalnika preverimo, če se je proXSign namestil – v glavnem meniju kliknemo
na "Orodja", izberemo "Dodatki" in kliknemo na "Razširitve" (Tools - Add-ons Extensions) oz. v novejših različicah:
Na tem mestu vidimo tudi, katero verzijo dodatka imamo nameščeno. Če želimo
namestiti drugo verzijo dodatka proXSign, ga lahko dobimo na strani
http://www.si-ca.si/podpisna_komponenta/verzije.php.
Za konec nam preostane le še testiranje digitalnega podpisovanja. Klik na
povezavo "Test za kreiranje digitalnega podpisa".
28 od 36
DO.110
Na strani za testiranje kliknemo povezavo "tukaj" oz. na hitro testiranje kliknemo
na gumb "Preizkus":
Podpisali bomo vzorčni XML in sicer s klikom na gumb "Podpisi"
V pojavnem oknu izberemo uvoženo potrdilo in kliknemo gumb "V redu".
Če je bil podpis uspešen, se nam odpre okno z informacijo o stanju digitalnega
podpisa:
29 od 36
DO.110
Če želimo dodatno preveriti naš digitalni podpis, lahko kliknemo na
"Preveri podpis" in odpre se nam sporočilno okno:
30 od 36
DO.110
6. Najpogostejši problemi
6.1. Težave pri uvozu korenskega potrdila SIGOV-CA v FF
Če se pri testiranju podpisovanja s podpisno komponento v brskalniku FF pojavi
težava s korenskim potrdilom, je včasih najbolje, da korensko potrdilo odstranimo
in ga ponovno naložimo.
Za odstranjevanje kliknemo »Orodja« v glavnem meniju brskalnika, nato
»Možnosti«, ikona »Napredno«, zavihek »Šifriranje, gumb« in gumb »Preglej
certifikate«, (angleško »Tools«, »Options«, zavihek »Advanced«, zavihek
»Encryption«, gumb »View Certificates«). V zavihku »Overitelji« (»Authorities«)
lahko pod sekcijo »state-institutions« najdemo nameščeno korensko potrdilo –
označimo ga in kliknemo na »Izbriši ali umakni zaupanje« (»Delete or
Distrus…«).
Korensko potrdilo ponovno namestimo tako, kot je opisano v poglavju 5.2
(poglavje za brskalnik FF).
6.2. Težave pri testiranju podpisovanja v FF
Pri uporabi brskalnika FF moramo biti pozorni na verzijo brskalnika. V
operacijskem sistemu XP denimo, včasih ne deluje podpisna komponenta oz.
dodatek za brskalnik FF, če je verzija brskalnika preveč nova.
Po uspešnem uvozu osebnega digitalnega potrdila in korenskega potrdila SIGOVCA, boste navidezno uspešno namestili tudi dodatek proXSign. Pri testiranju
digitalnega podpisovanja pa boste ugotovili, da vam brskalnik ne ponudi izbire
digitalnega potrdila (pri kliku na gumb »Podpisi« na strani http://www.sica.si/podpisna_komponenta/Testiranje_podpisovanja_IEFF_adv.php se ne bo
zgodilo nič).
V takem primeru je najbolje namestiti nekoliko starejšo verzijo brskalnika (napaka
je bila odkrita pri brskalniku FF verzije 22.0, po namestitvi verzije 18.0 je
podpisovanje delovalo) in postopek nameščanja dodatka proXSign ponovite
(digitalna potrdila morajo biti pri »posodobitvi« brskalnika že nameščene – razen
če brskalnik odstranite (uninstall) in ponovno namestite v svojem operacijskem
sistemu.
31 od 36
DO.110
Če prehod na starejšo različico brskalnika ni pomagal, poskušajte dodatek za
brskalnik namestiti tako, da brskalnik poganjate kot Administrator oz. ob precej
starejši verziji brskalnika, morebiti naložite nekoliko novejšo (brskalnik FF je
brezplačen, posodobitev je zelo enostavna).
Za starejše verzije brskalnika FF pa priporočamo nameščanje starejše verzije
dodatka proXSign za brskalnik FF, ki jo najdete na spletni strani http://www.sica.si/podpisna_komponenta/verzije.php.
6.3. Težava pri namestitvi podpisne komponente na IE9
Pri nameščanju podpisne komponente iz strani Ministrstva za notranje zadeve
(http://www.si-ca.si/podpisna_komponenta/) se pri brskalniku IE novejše
verzije lahko pojavi napis:
Prišlo je do napake med namestitvijo ActiveX. Preverite in zagotovite:
 da vaš brskalnik podpisa komponente ActiveX,
 da je v vašem brskalniku omogočena podpora za komponento ActiveX,
 da je pot do dodatka proXSign pravilna,
 če uporabljate 64-bitni OS Windows, morate zagnati 32-bitni Internet Explorer
Najpogosteje težavo odpravimo že z ugašanjem ActiveX filteringa; desno od url
naslova imamo ikono prečrtanega krogca. Klik nanjo nam ponudi možnost
ugačanja filtriranja s pomočjo ActiveX-a prikaz na sliki). S klikom na gumb »Turn
off ActiveX Filtering« bo težava namesčanja rešena:
Če še vedno prhaja do napake pri namestitvi, je najbolje slediti navodilom na
spletni stani ministrstva (npr. uproabimo 32-bitni IE, IE zaženemo kot
administrator itd).
32 od 36
DO.110
6.4. Težava pri podpisovanju na brskalniku IE10 in IE11
Če uporabljate brskalnik IE10 ali IE11, boste imeli najverjetneje težave s
digitalnim podpisovanjem. Pri podpisovanju se vam bo pojavilo okno s
sporočilom o napaki:
Če testirate delovanje podpisne komponente na strani ministrstva, se vam bo ob
podpisovanju prav tako pojavila napaka (če se ob kliku na gumb "Podpisi" ne
zgodi nič, mroate vklopiti ActiveX:
Težava je v tem, da v IE10 oz. IE11 ne deluje prikaz seznama digitalnih potrdil in
s tem ne moramo izbrati potrdila za podpis. Izvajalci in vzdrževalci proXsign-a
težave ne morajo odpraviti, ker naj bi bil problem v operacijskem sistemu
Windows 7.
Problem naj bi bil rešljiv tako, da imate v brskalniku shranjeno le eno digitalno
potrdilo in po možnosti poskusite še enkrat namestiti podpisno komponento.
Obiščemo stran z različnimi verzijami podpisne komponente (http://www.sica.si/podpisna_komponenta/verzije.php) in izbrati nekoliko nižjo verzijo
proXsign.
33 od 36
DO.110
Če pa težava še vedno ne bo odpravljena, pa je najbolje, da uporabite brskalnik
Firefox (poljubna verzija do 26.0 (22.0 zna delati težave)) ali pa iz operacijskega
sistema odstranite posodobitve iz IE9 na IE10 (več na strani:
http://news.softpedia.com/news/How-to-Remove-IE10-and-Get-Back-to-IE9on-Windows-7-308998.shtml) .
Na straneh Ministrstva za notranje zadeve RS so pri namestitvi podpisne
komponente že dodali opozorilo o morebitnih težavah pri brskalniku IE10:
Pozor, dodatek deluje samo omejeno v Internet Explorer 10 na Windows 7, ker ne deluje prikaz
pomožnih oken, zato na tej platformi delujejo samo aplikacije, ki dovolj omejijo nabor certifikatov, da
jih pred podpisovanjem ni treba izbirati.
Kot je bilo že omenjeno v poglavju 3.1, je potrebno pri IE 10 in IE11 vključiti tudi
Združljivostni pogled (Compatibility view) oz. v meniju Orodja Nastavitve
združljivostnega pogleda dodati med spletna mesta arso.gov.si.
34 od 36
DO.110
6.5. Težava pri podpisovanju na brskalniku FF
Če imate pri brskalniku FF vklopljeno avtomatsko posodabljanje, se vam lahko
zgodi, da po določeni posodobitvi ne boste mogli več podpisovati elektronskih
dokumentov.
V takem primeru je najbolje, da ponovno naložite višjo podpisno komponento iz
strani http://www.si-ca.si/podpisna_komponenta/verzije.php (izberite verzijo
pod pravim brskalnikom in pravim operacijskim sistemom). Preden začnete
podpisovati dokumente v aplikaciji IS-ODPADKI, lahko digitalno podpisovanje
XML dokumenta tudi testirate in sicer na povezavi http://www.sica.si/podpisna_komponenta/Testiranje_podpisovanja_IEFF.php.
Če tudi to ne bo pomagalo, si lahko namestite starejšo različico brskalnika FF. Na
strani http://www.filehippo.com/download_firefox/history si lahko izberete
poljubno verzijo (na strani najdete vse izdane verzije brskalnika).
Avtomatsko posodabljanje brskalnika FF si lahko tudi izklopite: Orodja –
Možnosti – zavihek Napredno – zavihek Posodobitev - izbira drugega ali tretjega
radio gumba (Tools – Options – zavihek Advanced – zavihek Update – izbira
drugega ali tretjega radio gumba).
6.6. Težave pri podpisovanju s potrdilom overitelja različnega od sigen-CA
Kadar uporabljate potrdilo overitelja, ki je različen od sigen-ca (to sta POSTArCA
oz. Halcom-CA), morate biti pozorni na ustrezen uvoz korenskega digitalnega
potrdila ustreznega overitelja.
V brskalnikih IE (od verzije 7 naprej) je korensko potrdilo overitelja uvoženo
avtomatsko, medtem, ko moramo v brskalniku FF korensko potrdilo uvoziti
naknadno. Več o tem je napisano v poglavju 5 (podpoglavji 5.1 in 5.2), ker je tudi
predstavljen postopek, kako preveriti, če imamo v brskalniku korensko potrdilo
uvoženo.
35 od 36
DO.110
Če korenskega potrdila ne boste uvozili, se vam bo pri testiranju digitalnega
podpisovanja (na straneh Ministrstva za notranje zadeve RS: http://www.sica.si/podpisna_komponenta/Testiranje_podpisovanja_IEFF.php)
izpisalo
naslednje opozorilo:
Podpisovanje ni bilo uspešno! Koda napake: -22
Digitalno potrdilo oziroma veriga digitalnih potrdil temelji na korenu, ki ni vreden zaupanja
6.7. Težave z naprednim digitalnim potrdilom overitelja Halcom-CA
Če uporabljate napredno digitalno potrdilo overitelja Halcom-CA, imate lahko
težave pri vstopanju v aplikacijo in posledično tudi z izpolnjevanjem in digitalnim
podpisovanjem elektronskih dokumentov.
Težav z digitalnimi potrdili Halcom CA PO3 še vedno nismo uspeli odpraviti v
celoti, zato naj se uporabniki, ki imajo omenjena digitalna potrdila, v primeru težav
obrnejo na administratorja sistema.
36 od 36