Slovenija med politiko in prakso

Comments

Transcription

Slovenija med politiko in prakso
 Vključevanje priseljencev na področju
vzgoje in izobraževanja: Slovenija med
politiko in prakso
Ljubljana, 5. september 2011
21. september 2011, Državni zbor republike Slovenije,
Ljubljana, Šubičeva 4 (mala dvorana)
Spoštovani,
vljudno vabljeni na konferenco ”Vključevanje priseljencev na področju vzgoje in
izobraževanja: Slovenija med politiko in prakso”, ki jo organizirata British Council
in Migration Policy Group, ob podpori Državnega zbora in v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji. Konferenca je zaključni dogodek ob predstavitvi mednarodne raziskave Indeks politik vključevanja migrantov (MIPEX III), ki
primerja integracijske politike v 31 državah v Evropi in Severni Ameriki.
Slovenija je že dolgo časa prostor priseljevanja, z vstopom v Evropsko unijo
pa je postala še bolj zanimiva za različne skupine priseljencev iz evropskih in
neevropskih držav. Po podatkih Statističnega urada RS je v začetku letošnjega leta
v Sloveniji prebivalo 82.746 tujcev iz 136 držav. Največ (93,5 %) je bilo državljanov
tretjih držav. Pričakovati je, da se bo ta migracijski trend v luči svetovnih dogodkov
nadaljeval ali celo povečeval.
Eden od ključnih dejavnikov za uspešno vključevanje mladih generacij migrantov
v družbo je vzgoja in izobraževanje. Raziskava Indeks o politiki vključevanja
migrantov (MIPEX III), ki sta jo izvedla British Council in Migration Policy Group, je
pokazala, da se malo izobraževalnih sistemov v Evropi prilagaja novim realnostim,
ki jih prinaša priseljevanje, in da je pravzaprav to eno od šibkejših področij ne le v
Sloveniji, ampak tudi drugje.
British Council razvija mednarodne priložnosti in gradi zaupanje med ljudmi po svetu. Temu rečemo medkulturni odnosi. Z mednarodnimi in slovenskimi strokovnjaki
bomo na konferenci, ob primerjavi najboljših nacionalnih integracijskih politikah,
zajetih v raziskavi, osvetlili predvsem področje izobraževanja in spodbudili razpravo
ob predstavitvi prihodnjih smernic, problemov in primerov dobrih praks iz Slovenije.
Konferenca je namenjena snovalcem politik in vsem tistim, ki vplivajo na to področje v našem političnem prostoru: poslancem, svetnikom ter občinskim predstavnikom, snovalcem politik vzgoje in izobraževanja, ravnateljem in drugim vodstvenim
kadrom v slovenskem izobraževalnem sistemu, raziskovalcem, predstavnikom
nevladnih organizacij ter priseljenskih skupin, katerih države so zajete v raziskavo
MIPEX oziroma katerih državljani predstavljajo prevladujoče skupine priseljencev v
Sloveniji.
The MIPEX III is produced as
part of the project: Outcomes
for Policy Change, co-financed
by the European Fund for
Integration of Third-Country
Nationals
Veselim se snidenja z vami,
James Hampson
direktor British Council Slovenia
Program
8.30 Prihod in registracija udeležencev
9.00–9.15
Pozdravni nagovor
James Hampson, direktor, British Council Slovenia
9.15–9.30
Pregled migracijske politike v Evropski uniji
Andrej Beloglavec, vršilec dolžnosti vodje predstavništva,
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
9.30–10.00 Predstavitev Migrant Integration Policy Index III: ključne ugotovitve na področju izobraževanja s poudarkom na Sloveniji
dr. Jan Nielsen, direktor, Migration Policy Group, Bruselj
10.00–10.15 Slovenska integracijska politika v prihodnosti
Nina Gregori, direktorica, Direktorat za migracije in integracijo,
Ministrstvo za notranje zadeve
10.15–10.30 Slovenska integracijska politika na področju šolstva v prihodnosti
dr. Andreja Barle, direktorica, Urad za razvoj šolstva,
Ministrstvo za šolstvo in šport
10.30–10.45 Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole
mag. Mirko Zorman, Zavod Republike Slovenije za šolstvo
10.45–11.15 Odmor za kavo
11.15–11.30 Izobraževanje za medkulturne odnose
dr. Marina Lukšič Hacin, predstojnica, Inštitut za slovensko
izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU
11.30–11.45 Uvajanje rešitev s področja vključevanje migrantov v izvedbene kurikule
Anton Baloh, ravnatelj, Osnovna šola Koper
11.45–12.00 Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v VIZ
Mihaela Knez, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
12.00–12.15 Migracije, izobraževanje in trg dela v medkulturnih družbah
dr. Mojca Pajnik, raziskovalka, Mirovni inštitut
12.15–13.30 Razprava in zaključek
dr. Felicita Medved, neodvisna raziskovalka
Prijava in informacije
Povezave
Dogodek je odprt za javnost ob
predhodni prijavi z elektronsko
prijavnico, objavljeno na spletnih
straneh British Councila
www.britishcouncil.org/sl/sloveniaapplication-form-mipex.htm
raziskava MIPEX III: www.mipex.eu
Zadnji rok za prijavo je
14. september 2011.
Lokacija: Državni zbor, Šubičeva 4,
Ljubljana (mala dvorana)
Delovni jezik: slovenščina,
zagotovljeno bo simultano tolmačenje.
Za vprašanja in dodatne informacije
nam lahko pišete na e-naslov
[email protected]
ali na nas pokličete na telefonsko
številko 01 300 20 30 ali 040 160 075.
O organizatorjih:
British Council:
• British Council je mednarodna organizacija iz Združenega kraljestva za priložnosti v izobraževanju in kulturne odnose. Spodbujamo razumevanje o Veliki Britaniji v tujini ter med različnimi kulturami, kar prispeva k ustvarjanju večje varnosti in stabilnosti v svetu. Osredotočamo se na umetnost, angleščino, izobraževanje in družbo.
• Delujemo v več kot 100 državah in teritorijih po vsem svetu.
• Smo nepolitična organizacija, ki deluje neodvisno od vlade.
Več na: www.britishcouncil.si
Migration Policy Group
• Migration Policy Group je neodvisna neprofitna evropska raziskovalna ustanova, ki želi s svojim delovanjem prispevati k trajnim pozitivnim spremembam, ki bodo ustvarile odprte in vključujoče družbe.
Več na: www.migpolgroup.org