PANTHEON™ je sodoben poslovni informacijski sistem za

Comments

Transcription

PANTHEON™ je sodoben poslovni informacijski sistem za
Sodoben poslovni program
PANTHEON™ je sodoben poslovni informacijski
sistem za vodenje, upravljanje in razvoj podjetja.
Je poslovni program, razvit za e-stoletje,
ki uporabnikom omogoča pridobivanje
in ohranjanje konkurenčne prednosti.
www.datalab.si
PANTHEON je poslovni program, ki pokriva vse poslovne procese: od naročil in
fakturiranja preko računovodstva in plač do upravljanja proizvodnje in poslovne analitike.
Z vami je od majhnih začetkov, ko morda potrebujete le izdajo računov, do večjega
podjetja z več podružnicami in mednarodnim poslovanjem. Rastel bo z vami in se
prilagajal vašim potrebam ter ter deloval v povezavi z drugimi programi kot temeljni
kamen vašega informacijskega sistema.
Poslovni program z izkušnjami
Vgrajene izkušnje več deset tisoč uporabnikov, več sto računovodskih servisov, več kot
15-letnega razvoja in osmih držav jugovzhodne Evrope.
PANTHEON je družina specializiranih poslovnih rešitev:
Za osnovne potrebe manjših podjetij
PANTHEON Basic vsebuje vse osnovne funkcije za potrebe novoustanovljenih podjetij in
samostojnih podjetnikov.
Napredni informacijski sistem
PANTHEON Professional je celovit poslovni program, ki ga lahko uporabljajo vsi v
podjetju, od skladišča do računovodstva, od nabave do vodstva.
Lažje delo računovodij
Računovodski program PANTHEON vsebuje številna orodja, ki računovodjem olajšajo in
pohitrijo delo z manj vnašanja podatkov.
Informacijska rešitev za kmetije
PANTHEON Farm Accounting omogoča kmetijam, da spremljajo tako kmetijske kot
poslovne podatke in ustrezno poročajo pristojnim ustanovam.
Za specifične potrebe javne uprave
PANTHEON za javna podjetja upošteva posebna določila, ki veljajo za poslovanje pravnih
oseb javnega prava.
Več o programu za vsako od teh skupin boste našli na www.datalab.si.
2
Sistem po vaši meri
PANTHEON je na voljo v več izpeljankah glede na obseg funkcij, ki jih nudi. Ko bo vaše podjetje raslo
in potrebovalo več funkcij, lahko preprosto preidete na naprednejšo izpeljanko, brez da bi morali na
novo nameščati program ali seliti podatke, doplačate pa le razliko in tako ohranite svojo investicijo.
Vsaka izpeljanka vsebuje določene funkcionalnosti, katerih obseg narašča, ko gremo
proti naprednejšim izpeljankam.
Najnižja izpeljanka je PANTHEON LT, ki je namenjena mikro podjetjem. Vsaka višja
izpeljanka vsebuje vso funkcionalnost nižjih izpeljank; tako denimo PANTHEON ME
vsebuje vse, kar vsebuje PANTHEON SE ter zanj navedene dodatne funkcionalnosti.
Najvišja izpeljanka, ki tako vsebuje vse funkcionalnosti predhodnih, je izpeljanka
PANTHEON MF, namenjena podjetjem, ki želijo obvladovati kompleksno proizvodnjo.
Cena programa se oblikuje glede na to, koliko hkratnih uporabnikov naj bi program
uporabljalo.
Financiranje celotnega projekta do 60 mesecev
Za vsakega hkratnega uporabnika potrebujete licenco in pri večjem številu je to lahko Več informacij o podprith funkcionalnostih boste našli
znatna investicija. Zato za večje posle nudimo plačilo po obrokih in v ceno vključene v poglavju Vsebinske podrobnosti PANTHEON-a (str. 8).
določene dodatne storitve. Posebnih ugodnosti so deležna tudi nova podjetja.
Aktualne cene si lahko ogledate na spletu
Nudimo financiranje celotnega projekta vpeljave informacijskega sistema, ki vsebuje www.datalab.si/cene
nabavo strojne in programske opreme, implementacijo v vaše poslovno okolje in
uvajanje zaposlenih.
PANTHEON za potrebe kmetij
Življenje na kmetiji je povezano z opravili v hlevu in na polju, ne pa z delom v pisarni.
Zanimajo nas številke telic in količina gnojila, ne pa sedemmestni konto. PANTHEON
Farm Accounting je celovita rešitev za kmetije, zasnovana na drugačnih
predpostavkah kot veljajo za običajne računovodske programe. Delovati mora na
mobilnem telefonu, ki ga skoraj vedno imamo pri sebi. Delovati mora na področjih brez
signala. Če zboli krava, izberemo ali vpišemo njeno evidenčno številko in program sam
uredi rejske knjige.
Dogodki, ki jih program beleži, se samodejno prenašajo v blagovno-materialno
knjigovodstvo, od tam pa v finance, kar omogoča spremljanje kmetovanja tudi iz
poslovnega in računovodskega vidika. Podatki se bodo pretvorili v vrednosti na
ustreznih kontih, od tam pa je poročanje preprosto ter s pomočjo elektronske
Več o PANTHEON Farm Accounting na spletu
izmenjave podatkov tudi hitro in poceni.
www.datalab.si/fa
3
Uspešni doma in v tujini
Ko se začnete ozirati za poslovanjem v tujini in ustanavljanjem podružnic, se postavi enako
vprašanje kot za matično podjetje: kateri poslovni program izbrati? Najlažje bi bilo seveda
uporabljati isti program in PANTHEON vam omogoča ravno to.
Vsi podatki na enem mestu
Poslovna informatika bistveno pomaga pri zniževanju tveganja, še posebej na trgih
zahodnega Balkana, kjer je poslovanje tvegano. Zato je PANTHEON prilagojen lokalnim
trgom. V tuji državi bo najpomembnejše podatke hranila znana programska oprema.
Operativne postopke – način, kako poslujete – lahko preprosto prenesete v drugo državo
z minimalnimi prilagoditvami.
Z enotnim poslovnim programom je konsolidacija podatkov po celotni skupini zelo
preprosta in hitra. Pregled nad poslovanjem imate tako na enem mestu brez izvažanja in
uvažanja podatkov ali ročnega prenašanja dokumentov.
Prilagojen lokalnim trgom
Zakonodaja je prilagojena za Slovenijo, Hrvaško,
Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro,
Makedonijo, Kosovo, Albanijo in Bolgarijo;
vmesnik pa je na voljo v slovenskem, hrvaškem,
bosanskem, srbskem, makedonskem,
bolgarskem, albanskem, angleškem, nemškem,
italijanskem, madžarskem, poljskem,
romunskem in slovaškem jeziku.
Vsaka izpeljanka PANTHEON-a je na voljo v različnih zakonodajnih in jezikovnih
lokalizacijah. Zakonodajna lokalizacija pomeni, da je program pripravljen za delo v skladu
z zakonskimi zahtevami države, jezikovna lokalizacija pa, da je uporabniški vmesnik
programa v celoti preveden v nek jezik. PANTHEON je lokaliziran za večino držav
jugovzhodne Evrope.
Komunicira v jeziku vaših zaposlenih
Zakonodajne in jezikovne različice lahko kombinirate in tako prilagodite delovno okolje
zahtevam, ki jim imajo posamezna podjetja, npr. hčerinsko podjetje na Hrvaškem ali
nemško govoreči direktor slovenskega podjetja. Z uporabo navideznega omrežja,
terminalskih strežnikov ali Datalab OTOS-a podatke iz vseh držav konsolidirate na enem
mestu in imate vanje dnevni ali trenutni vpogled. Načrtovanje, spremljanje poslovanja in
kontroling so končno mogoči na nivoju celotne skupine.
Lokalizacija ne zajema le vmesnika, ampak tudi
mnoge specifike določene države, denimo
vračilo embalaže, davčne tiskalnike in mnoge
uradne obrazce za obvezno poročanje državi ter
integracija z e-poslovanjem B2G in G2B.
Uredite pisarno in se približajte brezpapirnemu poslovanju s paketom poslovnega programa, arhivsko-dokumentnega sistema in
skenerja. Dodatna funkcionalnost za vse PANTHEON uporabnike je uporaba dokumentnega sistema, ki je preko univerzalnega
vmesnika povezan s PANTHEON-om. Dokumentni sistem omogoča, da dokumente, ki pridejo v vaše podjetje (npr. vhodni računi)
poskenirate, podatke iz vhodnih dokumentov vnesete v program, čemer se povezava ohrani – iz podatkov v poslovnem programu
lahko prikličete originalni dokument.
4
Tudi brez nakupa programske in strojne opreme: PANTHEON v oblaku
Namesto nakupa lahko PANTHEON najamete kot rešitev v oblaku (cloud). S tem se izognete
večji začetni investiciji v nakup programa in strojne opreme, velika prednost za podjetja, saj
lahko lahko sredstva namenijo rasti, pri tem pa niso prikrajšana za dober poslovni program.
PANTHEON Gostovanje (hosting)
Podatki, ki jih vnašate v program PANTHEON (npr. fakture, računovodstvo, plače, ipd.) so vsi shranjeni v bazi podatkov, ki je običajno na namenskem računalniku, t.i. strežniku. Strežnik je vedno aktiven, da so tudi podatki vedno dostopni, poleg tega pa so na strežniku ustrezni varnostni ukrepi, ki
preprečujejo izgubo podatkov, predvsem izdelava varnostnih kopij ter fizična in programska zaščita.
Za vso omenjeno strežniško opremo bi običajno morali poskrbeti sami ali preko ponudnika in jo
vzdrževati. S storitvijo Gostovanja te skrbi odpadejo, saj je vaša baza podatkov shranjena v podatkovnem centru, kjer je poskrbljeno za ustrezno varnost in tehnično brezhibnost. Tu ne gre za spletno aplikacijo, kjer delo poteka preko počasnega in ne vedno najbolj ergonomičnega brskalnika; na
svojem računalniku imate nameščen PANTHEON kot običajen program, le da se preko interneta
povezujete na svojo bazo podatkov. Za delo potrebujete le PANTHEON in dovolj hitro internetno
Več o Gostovanju najdete na spletu
povezavo.
www.datalab.si/gostovanje
Prednosti PANTHEON Gostovanja so vsekakor celovitost ponudbe, ki uporabniku zmanjša skrbi,
stroške ter prihrani čas pri samem delu s PANTHEON-om.
V mesečni najem PANTHEON Gostovanja je vključeno:
• uporaba katerekoli izpeljanke programa PANTHEON,
• arhiviranje podatkov,
• nadgradnja programa z vidika zakonodaje in funkcionalnosti,
• najem in vzdrževanje strežnika,
• vse potrebne licence za delo.
Računovodski servisi
Storitev PANTHEON Gostovanje je še posebej primerna za delo v računovodskih servisih, ki si vsakodnevno izmenjujejo podatke in dokumente s svojimi strankami.
Ključne prednosti za računovodske servise:
• enostavna izmenjava podatkov med računovodskim servisom in stranko,
• konsolidacija bilančnih poročil,
• modul za pošiljanje opominov kupcem,
• zavarovanje terjatev – spremljanje limitov kupcev, katerih terjatve imamo zavarovane,
• management konzola za računovodje – modul za periodično fakturiranje storitev in spremljanje
opravljenega dela v računovodskem servisu,
• analitika poslovanja,
• prevzemanje podatkov o podjetjih iz Ajpesovega registra,
• priprava in izvoz poročil za AJPES, DURS, ePobot itd.,
• ni več prenašanja paprine dokumentacije, ni podvajanja dela, ni napak in delo je hitrejše.
Za računovodske servise obstaja mnogo priročnih funkcij, ki jim olajšajo rutinska opravila, če
stranka prav tako uporablja PANTHEON. V prvi vrsti odpade prenašanje ali pošiljanje
dokumentov za potrebe knjiženja. Računovodja se poveže preko interneta k stranki in vse
opravi, kakor bi bil tam. Na podatkih je mogoče izvajati razne kontrole za zagotavljanje
pravilnosti. Nadalje je računovodjem na voljo brezplačni dodatek za upravljanje
računovodstva na več bazah, ki omogoča pregled opravljenega dela za posamezne stranke.
5
Ne gre naprej. Kaj zdaj?
Ko potrebujete pomoč ali dodatne informacije, so vam na voljo različni kanali podpore: obrnete se lahko na Datalab ali enega od številnih partnerjev, lahko povprašate na Datalabovem
spletnem forumu, si ogledate video o določeni temi ali preberete pisna navodila na spletu.
Od hitre in učinkovite podpore je odvisno, ali bo podjetje ob pojavi problema kljub temu lahko hitro nadaljevalo z delom. Uporabnikom je zato namenjena široka paleta podpore in pomoči, vse z namenom nemotenega dela s PANTHEON-om.
Podpora in pomoč zajemata neposredno angažiranje partnerjev, obsežno dokumentirano pomoč (tako v
pisni kot video obliki), namenske spletne strani za uporabnike ter strokovno izobraževanje in usposabljanje
partnerjev.
Partner, ki je poskrbel za implementacijo PANTHEON-a, je tudi zadolžen za izvajanje podpore in izobraževanje svojih uporabnikov. Partnerji morajo iti skozi Datalabov program izobraževanja, kjer pridobijo ustrezna znanja za delo s PANTHEON-om, zato vam priporočamo, da sodelujete le s certificiranimi svetovalci.
Povezave na različne oblike podpore
neposredno iz PANTHEON-a
Obiščite Uporabniške strani
https://usersite.datalab.eu
www.datalab.si/podpora
Podpora in pomoč v PANTHEON ekosistemu
Uporabnikom so za pomoč na voljo številni kanali podpore.
• Na spletišču za uporabnike – Uporabniških straneh (User Site) je prosto dostopna obsežna pisna
dokumentacija in videoposnetki z navodili, pregledi novosti in posnetki dogodkov. Tam je tudi spletni
forum, kjer si skupnost izmenjuje mnenja in informacije. Redno objavljamo novice o novostih v programu, o raznih dogodkih in tematske članke priznanih gostujočih avtorjev (Podjetniška enciklopedija).
• Datalab Akademija izvaja izobraževanja (tečaje, delavnice, certificiranje, konference) za uporabnike in
partnerje.
• Podporni partnerji nudijo neposredno podporo na terenu ali na daljavo in po potrebi komunicirajo z
Datalabom glede odprave pomanjkljivosti in predlogov za izboljšave v programu.
• Datalabov podporni oddelek (t.i. PSS) nudi pomoč podpornim partnerjem pri zahtevnih vprašanjih.
Podpora se izvaja primarno preko interneta:
• Na Help Desku (spletni aplikaciji za beleženje zahtevkov za pomoč) uporabniki zastavljajo vprašanja
podpornim partnerjem. Dostopen je na Uporabniških straneh.
• Podpora na daljavo (Remote Desktop Support ali RDS) podporniku omogoča vpogled v
uporabnikov računalnik kot da bi bil tam. Tovrstna podpora prihrani veliko časa in poti, poleg tega
pa je na Uporabniških straneh omogočena brezplačna uporaba tega orodja.
Redne posodobitve
Zaradi pogostih sprememb zakonodaje se mora spreminjati tudi PANTHEON, da sledi vsem zahtevam. Spremenjene nove različice izhajajo
kvartalno, tako da ste vedno na tekočem. Nadgradnja programa je v večji meri avtomatizirana, tako da je potreben le klik na gumb in nova
različica se bo prenesla iz interneta in namestila na vse računalnike v podjetju, ki uporabljajo PANTHEON.
Nadgradnja je mogoča le s sklenjeno t.i. osveževalno pogodbo, ki vam omogoča namestitev nove
različice. Osveževalna pogodba se plačuje enkrat letno glede na vrednost licenc, ki jih uporabljate. Pri
storitvi Gostovanja je vključena v ceno. Za vsako dodatno leto sklenjene pogodbe dobite podobno kot pri avtomobilskem zavarovanju popust,
in sicer pet odstotkov na leto do največ petindvajset odstotkov. Zahtevnejši uporabniki lahko z osveževalno pogodbo plus stopite v
neposreden stik z razvijalci in imate večji vpliv na razvoj programa, deležni pa boste tudi prednosti pri reševanju težav.
Osveževalna pogodba pa vam ne zagotavlja le zakonske skladnosti in izboljšav programa. Uporabnikom omogoča tudi dostop in
prevzemanje podatkov iz registra podjetij1 (ni več pretipkavanja naslovov, davčnih številk ipd.), ampak tudi register blokad transakcijskih
računov1, vse spremembe šifrantov in devizne tečajev1.
Z Datalabom lahko sklenete tudi pogodbo o vzdrževanju, ki vam nudi tri pakete storitev glede na izpeljanke in število licenc, ki jih imate.
Vsak paket vam nudi določen čas podpore in popuste na Datalabove storitve in dogodke.
1
Odvisno od dostopnosti teh podatkov v določeni državi
6
6
Spoznajte razsežnosti vašega poslovanja
V malih in srednje velikih podjetjih vsi uporabniki potrebujejo zanesljive podatke. Zaposleni s
pravimi podatki so najboljša pot do uspeha.
Prav to je razlika med filozofijo zasnove informacijskih sistemov za velika podjetja, ki prvenstveno zaposlene omejujejo pri dostopu do
informacij, in informacijskimi sistemi za mala podjetja, kjer je pomembno da so zaposleni "empowered" z informacijsko podporo.
Sistem poslovne inteligence ZEUS
V PANTHEON je vgrajen sistem poslovne inteligence. Z njim boste
lahko analizirali dosežke in položaj vašega podjetja na trgu, pa tudi
spremljali napredek in načrtovali rast. Poslovna inteligenca nudi poročila, analize in načrtovanje za različna področja poslovanja. Prednosti bodo našli vsi zaposleni, ne le vodstvo. Napredna tehnologija
omogoča preprosto in hitro uporabo, zato lahko zelo pogosto izdelate
nova poročila in analize. Poslovni analitiki in načrtovalci bodo v
sistemu za poslovno inteligenco našli priročno orodje za analitiko in
načrtovanje. Dostop do podatkov lahko z obsežnim sistemom avtorizacij omejite za vsakega uporabnika posebej.
Izdelava poročila v zgolj štirih korakih
Preprosta uporaba je bila vodilo pri razvoju zmogljivega, a za uporabo preprostega
mehanizma za poročanje. Poročilo lahko izdelate v štirih preprostih korakih: izberete
enega od prednastavljenih poročil, določite parametre, izberete nastavitve in kliknete
gumb za izdelavo. Poročila lahko prikažete v tabelarični ali grafični obliki, lahko jih tudi
natisnete, shranite v datoteko, izvozite v Excel za nadaljnjo obdelavo in še več.
Takojšnje analize za natančen vpogled
Analize s »povleci-in-spusti« načinom dela so zelo primerne za nezahtevne uporabnike,
napredni uporabniki pa ima jo na voljo kopico funkcionalnosti, s katerimi bodo lahko
izdelali poljubne analize. Vrtilne tabele in grafi omogočajo funkcije, kot je vrtanje v
globino, vrtenje dimenzij, vrtanje skozi (povezave do šifrantov in izvornih dokumentov),
indeksi, shranjevanje v datoteko, izvoz v Excel in druge.
Končno preprosto poslovno načrtovanje
Mala in srednje velika podjetja se pogosto izogibajo načrtovanju, ker velja za zahtevno in
zamudno. V PANTHEON-u boste našli t.i. generator načrta, ki izdela načrt na podlagi
pretekle realizacije. Tako lahko načrtujete prodajo, nakupe, plače in finance, in sicer za
poljubno obdobje in glede na poljubne parametre (subjekte, države, artikle, oddelke in
podobno). Načrtovane številke lahko primerjate z dejanskimi podatki s pomočjo
indeksov, razlik in kumulativ. Activity Based Budgeting in Activity Based Costing torej
lahko vpeljemo v podjetje brez večjih glavobolov.
Nadzorna plošča – ključni kazalniki za vaše delo na enem mestu
Nadzorna plošča prikazuje ključne kazalnike, ki jih lahko prilagodite za vsakega
uporabnika posebej. Je aktivna komponenta s povezavo do drugih delov programa in ne
le statičen prikaz, zato je lahko na njej omogočeno vrtanje v globino, t.j. dostopanje do
posameznih dokumentov iz sumarnih vrednosti.
7
Vsebinske podrobnosti PANTHEON-a
ŠIFRANTI
Identi – artikli
• Lastna koda, EAN koda, poljubno število dobaviteljevih/kupčevih kod in nazivov
• Popolna različnim vrstam črtnih kod
• Kartonske kode in embalirano blago
• Klasifikacija identov po poljubnih kriterijih
• Trije cenovni razredi s posebno ceno za materiale
v sestavnicah
• Pogodbeni ceniki za posamezne partnerje ali tipe
partnerjev
• Cene tudi v tujih valutah, z možnostjo samodejnega preračunavanja v primarno valuto
• Možnost oblikovanja cenikov v Excelu in prenos v
PANTHEON
• Akcijske cene
• Izračun cene po formuli (v odvisnosti od količine,
ure nakupa ipd.)
• Aktualna nabavna cena, ki je lahko obremenjena z
neposrednimi nabavnimi stroški
• Določljiv konto (debet/kredit), na katerega se knjiži
promet z določenim identom
• Spremljanje serijskih številk (ident je lahko kosoven,
serializiran in paletiziran)
• Podpora različicam proizvodov (npr. velikost, barva
pri tekstilu ali obutvi)
• Večnivojske kosovnice, brez omejitve v globino
• Določanje izdelave identov s poljubnim delovnim
procesom
• Dodatna polja, ki jih določamo po lastnih potrebah
• RTF opis in tehnološki postopek
• Možnost vezave spletne trgovine na ident
• Možnost ločene kalkulacije prodajne cene za posamezna skladišča
• Enostaven pregled vseh dokumentov, v katerih nastopa določen ident
• Podpora pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (ident sredstvo je lahko vključen v
poročila o embalaži in odpadni embalaži)
• »To Do« lista – možnost kreiranja opravil uporabnikom
Poslovni partnerji
• Posebni ceniki za določene partnerje z absolutnimi
cenami ali rabati, tako za določen ident kot za klasifikacijo
• Enostaven pregled vseh dokumentov, v katerih nastopa partner
• Takojšen vpogled v plačilno disciplino kupca
• Poljubno število kontaktnih oseb
• Zapis v obliki vCard za uporabo v drugih aplikacijah (imenik mobilnega telefona, MS Outlook itd.)
• Vodenje zaloge pri izbranih partnerjih (komisija)
• Partner lahko nastopa kot dobavitelj in kupec
• Možnost dodeljevanja večnivojskih avtorizacij uporabnikom programa za vsak modul/funkcijo
• Enostavno kreiranje uporabniškega računa neposredno iz PANTHEON-a
• Uvoz podatkov blokiranih računov in stečajih partnerjev
• Možnost določanja, da se blago izdaja tudi v minus
• Možnost ločene kalkulacije prodajne cene za posamezno skladišče
• Poljubno število oddelkov znotraj podjetja
Kontni plan
• Najpomembnejši računovodski šifrant, na katerega
se vežejo vsi drugi šifranti
• Priložen osnovni kontni plan, z možnostjo dopolnjevanja in spreminjanja
• Možnost nastavitve obveznega vnosa podatkov pri
knjiženju v glavno knjigo: poslovni partner, oddelek, stroškovni nosilec ipd.
• Možnost hkratne knjižbe v domači in tuji valuti
NAROČILA
Naročila kupcev
• Poljubno število tipov naročil kupcev (npr. ponudba, predračun itd.)
• Možnost določanja dveh partnerjev na dokumentu
(kupec, prejemnik)
• Takojšen pregled tekoče zaloge
• Takojšen vpogled v finančno stanje kupca
• Možnost dodajanja opcijskih identov (alternativni
ident z doplačilom)
• Spreminjanje kosovnice sestavljenih identov v naročilih
• Izpis naročila v več jezikih
• Možnost dodajanja opomb na naročilo in k posamezni poziciji
• Opis pozicij na ponudbi neposredno iz šifranta
• Dodajanje naročila na naročilo
• Možnost mehke in trde rezervacije zaloge
• Možnost delne dobave
• Možnost rezervacije naročil
• »To Do« lista – možnost kreiranja opravil uporabnikom
• Možnost kreiranja dokumentov iz obstoječih naročil kupcev
• Možnost vnosa identov s čitalcem
• Možnost dodajanja naročila na odpremno listo
Naročila dobaviteljem
• Več tipov naročil dobaviteljem (npr. domači, tujina,
komisija)
• Oblikovanje naročila dobavitelja iz naročila kupca
• Oblikovanje naročila dobavitelja iz podatkov o zalogi (minimalna in optimalna)
• Oblikovanje sumarnega naročila dobavitelju za več
naročil kupcev
• Izpis v obliki naročilnice in v več jezikih
• Spremljanje delne dobave
• »To Do« lista – možnost kreiranja opravil uporabnikom
Odpremna lista
•
•
•
•
Pregled in filtriranje odpremne liste
Možnost zbirnega dodajanja naročil kupcev
Trde rezervacije identov in naročil na odpremni listi
Kreiranje dokumentov iz naročil kupcev na odpremni listi
Banke
Obračun naročil
• Možnost uporabe več bank
• Možnost več tečajev pri eni banki
• Možnost vodenja tečajnih list
• Pregled naročenega in še nedobavljenega na strani kupcev in dobaviteljev
• Pregled materialnih potreb
• Analitika povpraševanj
• Elektronsko poslovanje
• Podpora poslovanju eSlog (naročila kupcev, dobaviteljev, ponudba, potrditev ponudbe, izdani in
prejeti računi, dobropisi/bremepisi, povratnice)
Organizacijske enote
• Možnost več skladišč
• Možnost različnega vrednotenja skladišč (povprečna, nabavna, veleprodajna, maloprodajna cena)
8
• Elektronsko oddajanje obrazcev DDV-O, REK in
Intrastat
• Integracija z elektronsko pošto, MS Word in Excel
in ter OpenOffice
• Preprosta integracija z različnimi spletnimi portali
(e-trgovine, intranetni portali)
Pregled pozicij naročil
• Pregled pozicij naročil na podlagi vnesenega filtra
(po identu, po nazivu, po skladišču, po oddelku, po
naročniku, po datumih itd.)
• Izpis UPN
• Pregled in izpis UPN za izbrana naročila kupcev
BLAGO
Izdani računi
• Različni tipi fakturiranja (maloprodaja, veleprodaja v
domači ali tuji valuti)
• Samodejno razbremenjevanje skladišča
• Možnost spremljanja sestavljenega ali embaliranega blaga (npr. pohištva)
• Ročna ali samodejna izdaja serijskih številk
• Možnost poljubnega oblikovanja izpisa izdanega
dokumenta
• Izpis dobavnice in transportnega lista brez dodatnega vpisovanja
• Možnost periodičnega fakturiranja
• Podpora komisijski prodaji
• Izdaja dobavnic in oblikovanje zbirnih faktur na njihovi podlagi
• Samodejna pretvorba naročila v račun z možnostjo
korekcij
• Samodejno oblikovanje blagajniškega prejemka ob
plačilu z gotovino
• Prilagojena maska za računalniške blagajne (POS)
• Spremljanje nakupov s kreditnimi karticami,
možnost programov zvestobe
• Možnost plačevanja na obroke
• Možnost oblikovanja avansnih računov in samodejno oblikovanje negativnih avansnih računov na
podlagi izdanega računa ter možnost oblikovanje
računov za lastno porabo
• Možnost razdeljevanja dokumenta na oddelke in
stroškovne nosilce
• Možnost vnosa treh različnih rabatov
Prejeti računi
• Različni tipi in številčenje vhodnih računov (blago,
material, uvoz, prejemi EU, stroški podjetja, stroški
projektov)
• Podpora avansnim računom in njihovo samodejno
zapiranje
• Samodejna obremenitev skladišča
• Oblikovanje prejetih računov z dodajanjem naročilnice in kontroliranje dobavljenega z naročenim
• Obremenitev prejetih proizvodov z neposrednimi
(neposredni stroški, transport ipd.) in odvisnimi
stroški (carina ipd.)
• Oblikovanje dobavnic in na njihovi podlagi zbirnih
računov
• Možnost oblikovanja avansnih računov in samodejno oblikovanje negativnih avansnih računov na
podlagi prejetega računa
• Določanje konta stroška na ravni dokumenta ali na
ravni pozicije
• Možnost razdeljevanja dokumenta na oddelke in
stroškovne nosilce ročno ali samodejno z delilnimi
ključi
• Možnost plačevanja na obroke
• Samodejno oblikovanje blagajniškega izdatka ob
plačilu z gotovino
• Samodejno oblikovanje plačilnega naloga iz dokumenta prejema
SERVIS
Prenosi
Reklamacije kupcev
• Enostavno prenašanje blaga s skladišča na skladišče
• Možnost samodejnega oblikovanja medskladiščnega prenosa z dodajanjem naročila, dokumenta itd.
• Spremljanje kalkulacije na izdajnem in prejemnem
skladišču
• Možnost internega obračunavanja med oddelki in
stroškovnimi nosilci znotraj stroškovnih nosilcev
ECL in Intrastat
• Možnost oblikovanja poročil ECL in Intrastat neposredno iz fakture
• Možnost skupinskega oblikovanja poročil ECL in
Intrastat
• Možnost izvoza poročil Intrastat v XML obliki
Stroškovni nosilci
• Spremljanje stroškov in prihodkov po posameznih
stroškovnih nosilcih (projektih)
• Vsi dokumenti (naročila, računi, potni nalogi, plače)
podpirajo spremljanje preko stroškovnih nosilcev
• Analiza stroškovnih nosilcev vključno z bilanco
uspeha in stanja
Inventura in sprememba cene
• Samodejno iskanje stanja ali delnega stanja zaloge
za določeno skladišče
• Enostaven vnos inventurnega stanja v program
• Samodejno oblikovanje inventurnih viškov in mankov
• Oblikovanje dokumenta spremembe cene, samodejno ugotavljanje zalog in knjiženje
Carinska skladišča
•
•
•
•
•
Podpora carinskim skladiščem tipa A, B, C in D
Prevzemi in izdaje za carinsko skladišče
Samodejno oblikovanje knjigovodskih vpisov
Spremljanje porekla in izjav
Vodenje popolne carinske evidence
Obračuni
• Izpis skladiščnega kartona in pregled trenutne zaloge
• Pregled zgodovine in prostih serijskih številk
• Periodični obračun prevzetega/prodanega blaga
• Obračun izdanih računov in razlike v ceni po plačani realizaciji
• Pregled trenutne, proste in minimalne zaloge
• Primerjava prihodkov in stroškov
• Trgovske evidence
• Obračun po posameznih proizvodih, po klasifikacijah (oz. skupinah proizvodov), po prodajalcu, po
skladiščih, oddelkih, stroškovnih nosilcih itd.
• Dinamične obnovitve zaloge in ponovni preračuni
prometa po metodah FIFO, povprečne in stalne
cene
• Poročila za rokovanje z embalažo (Slopak)
DDV
• Davčne evidence: knjige izdanih in prejetih računov
• Knjige danih in prejetih avansov
• Samodejno oblikovanje obračuna DDV
• Rekapitulacijsko poročilo
• Samodejno knjiženje DDV
• Podpora sistemu obračunavanja DDV po plačani
realizaciji
• Izvoz rekapitulacijskega poročila v XML obliki
• Podpora lastnemu servisu
• Podpora za reklamacijske zahtevke in servisne naloge
• Vodenje proizvodov po serijskih številkah in kupcih
ter garancijskih rokih
• Pregled dolgovanja kupcem, izdajanje nadomestnih proizvodov, fakturiranje servisnih zahtevkov,
povezovanje servisnih zahtevkov z dobropisi
• Možnost vnosa specifikacije dela in spremljanje
kronologije
Reklamacije dobaviteljem
• Samodejno oblikovanje spremnice za pošiljanje reklamacijskih zahtevkov dobavitelju na podlagi
prejetih faktur in stanja skladišča
• Možnost zapiranja servisnih zahtevkov z zamenjanimi proizvodi in povezovanja servisnih zahtevkov
z dobropisi
• Obračun dolgovanja dobavitelja iz naslova reklamacijskih zahtevkov
Obračun reklamacij
• Obračun rešenih in nerešenih reklamacij kupcev,
dobaviteljev ali sumarno)
PROIZVODNJA
Kosovnice
• Do 30 ravni kosovnic
• Do 255 možnih alternativ v kosovnicah
• Kontrola ugnezdenih kosovnic in orodja za preverjanje strukture obstoječih kosovnic
• Možnost vodenja zgodovine kosovnic in pregleda
zgodovine
• Skupinski vnos ali spreminjanje podatkov v kosovnicah
• Integrirani tehnološki postopki z grafičnim prikazom vrstnega reda izvajanja oziroma zamikov
med posameznimi delovnimi nalogi
• Poljubno število predpisov in vrst predpisov, ki se
lahko uporabljajo na tehnoloških postopkih
• Različni izpisi podatkov iz kosovnic in kontrolni izpisi
• Predkalkulacije s simulacijami izračuna cen in z
možnostjo upoštevanja različnih vrst cen
Resursi
•
•
•
•
Poljubne kombinacije strojev in delavcev
Kapacitete resursov
Delovni koledarji resursov
Možnost določanja stroškov dela na osnovi resursov
• Pregled obrabe resursov kooperantova storitev kot
samostojen resurs
Planiranje
• Več vrst planov, tako časovnih kot vsebinskih
• Različni načini priprave planov s prenosi podatkov
iz naročil ali ročno oblikovanje delovnih nalogov
• Planiranje materialnih potreb v času
• Planiranje kapacitet resursov
• Oblikovanje naročil dobaviteljem na osnovi potreb
plana
• Oblikovanje delovnih nalogov na osnovi potreb
plana
Delovni nalogi
• Praktično poljubno število različnih vrst delovnih
9
nalogov
• Uporaba delovnih nalogov tudi za storitve, recimo
delovni nalog za avtomobilske servise
• Več načinov priprave delovnih nalogov kot npr. iz
planiranja potreb neposredno iz naročil kupcev ali
ročno
• Veliko možnosti filtriranja delovnih nalogov
• Orodja za združevanje delovnih
• nalogov
• Izračuni in grafično razporejanje terminov delovnih
nalogov
• Pregled zasedenosti resursov z operacijami iz
delovnih nalogov
• Izpisi delovne dokumentacije
• Spremljanje serijskih številk posameznih izdelkov
ali šarž
• Nastavljivo vrednotenje porabe po delovnih nalogih in izračun lastne cene izdelkov
• Samodejno razbremenjevanje skladišča surovin in
obremenjevanje skladišča izdelkov
• Orodja za delitev fiksnih stroškov na več delovnih
nalogov hkrati
• Spremljanje nedokončane proizvodnje
• Različni obračuni in analitike delovnih nalogov, tako
količinsko kot vrednostno
• Analize opravljenega dela, tako detajlne kot sumarne
• Spremljanje uvoza zaradi izvoza
• Pokalkulacije z izračuni lastne cene na osnovi dejanske porabe po delovnih nalogih
• Priprava podatkov za plače na podlagi opravljenega dela po delovnih nalogih
• Različne vnosne forme
Razno
• Možnost samodejnega zajema podatkov o
opravljenem delu preko zunanjih naprav in aplikacij
• Pripravljeni vmesniki za zunanje aplikacije za potrebe razknjiževanja porabe materiala po delovnih nalogih
• Pripravljeni vmesniki za zunanje aplikacije za potrebe zajema opravljenega dela po delovnih nalogih
• Pripravljeni vmesniki za zunanje aplikacije za potrebe priprave obračuna plač na osnovi podatkov iz
proizvodnje
DENAR
Glavna knjiga s saldakonti
• Poljubno število tipov temeljnic s privzetimi nastavitvami za knjiženje
• Popolna integracija pomožnih knjig (saldakonti z
glavno knjigo, brez podvojenega vnosa podatkov
• Samodejno knjiženje prejetih in izdanih računov,
obračuna DDV, plač, potnih nalogov in drugih
osebnih prejemkov, proizvodnje in porabe materialnih sredstev
• Samodejno knjiženje tečajnih razlik, parskih izravnav in cassascontov
• Avtomatsko kreiranje časovnih razmejitev ter avtomatsko knjiženje le-teh
• Samodejno in ročno zapiranje odprtih postavk obveznosti in terjatev ter avansov
• Ročno zapiranje kontov glavne knjige
• Devizni in tolarski saldakonti
• Pregledi vseh knjižb v glavni knjigi/saldakontih z
možnostjo filtriranja po kontu, datumu, vrsti dokumenta, poslovnem partnerju ipd.
• Ob spremembi kontnega plana je omogočen samodejni prenos oziroma knjiženje s starega konta
na nov konto
• Samodejno zapiranje razredov 4 in 7 ter oblikovanje temeljnice
• Oblikovanje poslovnega leta, ki se razlikuje od koledarskega
• Oblikovanje poljubnih scenarijev za zaključek in
otvoritev poslovnega leta
• Ob zaključku poslovnega leta oblikovanje temeljnice za zaključek poslovnega leta ter otvoritvene
temeljnice novega poslovnega leta
Obračuni
• Dnevnik knjiženja detajlno in sumarno, po številki
temeljnice, datumskih kriterijih, kontu, referentu, v
domači in tuji valuti
• Izpis konto kartice glede na izbrane kriterije, kot so:
za en konto ali več kontov, datum knjiženja, datumu DDV, dokument, v domači in tuji valuti ali v
obeh valutah, v različnih oblikah izpisa
• Izpis odprtih postavk omogoča izpis odprtih ali zaprtih postavk, zapadlih in nezapadlih glede na
različne kriterije, izpis opominov oziroma obvestil o
zapadlih terjatvah, izpis pregleda zapadlih terjatev
ali obveznosti, pregled postavk, ki bodo zapadle v
nekem časovnem obdobju, strukturo odprtih
postavk ipd.
• Poročilo Banki Slovenije o kratkoročnih terjatvah in
obveznostih iz poslovanja z nerezidenti (SKV)
• Poročilo za Statistiko finančnih računov
• Kontrolni izpisi neizravnanih temeljnic, samodejnih
knjiženj in drugi kontrolni pregledi
• Bruto bilance za poljuben razpon kontov in za
poljubna obdobja, analitično po posameznih kontih, po kontih sintetike, kontih posameznih skupin in
po razredih
• Prednastavljeni bilančni pregledi z možnostjo
poljubnega spreminjanja
• Priprava bilančnih pregledov po oddelkih in stroškovnih nosilcih, s primerjavo po obdobjih ipd.
• Možnost samodejnega prenosa Bilance stanja, Izkaza poslovnega izida in Izkaza bilančnega
dobička/izgube na AJPES, po predhodno nastavljenih primerih bilanc
• Izdelava konsolidirane bilance
• Priprava, nastavitev in izdelava poročila Davka od
dohodkov pravnih oseb
Obresti
• Obračun zamudnih obresti za terjatve in obveznosti s kontrolo dokumentov že obračunanih
obresti za zaprte dokumente
• Obračun v zaporednih korakih – priprava obračuna, potrjevanje obračuna obresti, priprava računov
(bremepisov), knjiženje terjatev iz obračuna ali
evidentiranje prejetega računa
• Priprava obračuna z izborom pogojev, pred potrditvijo možnost urejanja in ponovitve obračuna
• Različne vrste obračunov: obračun obresti za
poljubno glavnico in spremembe glavnice (kalkulator za obresti); obračun obresti za terjatve/obveznosti (za obdobje do delnega plačila se obrestuje
terjatev/obveznost v celoti); obračun obresti za
plačila (za obdobje do plačila se obrestuje vrednost plačila)
• Linearni ali konformni način obrestovanja
• Možnost izbire obrestne mere (zakonska, pogodbena, dogovorjena)
• Možnost upoštevanja in/ali obrestovanja predplačil
• Oznaka v šifrantu poslovnih partnerjev – izločen iz
obračunov obresti
Plačilni promet – evrski in devizni
• Samodejno oblikovanje plačilnih nalogov evrskega
prometa iz dokumentov prevzema
• Združevanje in razdruževanje plačilnih nalogov
• Enostavno podvajanje in razdeljevanje plačilnih nalogov
• Modul za plačilni promet z informacijami o terjatvah in obveznostih do partnerja, že kreiranih nalogih, kompenzacijah v teku, podatki o stanjih na
transakcijskih računih, preprosti izdelavi plačilnih
nalogov iz odprtih postavk itd
• Samodejna izdelava obrazca 1450 za nakazilo v
tujino iz dokumenta prevzema z možnostjo združevanja več plačil na enem obrazcu 1450
• Izdelava datoteke za samodejni prenos v program
poslovnih bank evrskih plačilnih nalogov in obrazcev 1450 za devizna plačila
• Funkcija uvoz izpiskov omogoča uvoz evrskih sporočil o odobritvi in obremenitvi transakcijskega
računa posameznega dne ter samodejno knjiženje
v glavno knjigo.
• Pregled in izpis nalogov za plačilo v domači in tuji
valuti, razvrščeno po namenu nakazila in šifri, valuti
in statusu plačil nega naloga
• Modul direktne obremenitve omogoča uvoz datoteke direktnih obremenitev in avtomatsko knjiženje
Kompenzacije
• Odlična rešitev kompenzacij: medsebojnih in verižnih, v domači in tuji valuti, vključno z možnostjo
oblikovanja bianko kompenzacij
• Priprava kompenzacije z možnostjo izbire odprtih
postavk na različnih kontih terjatev in obveznosti
• Samodejno oblikovanje temeljnice po privzetih nastavitvah
• Istočasno s knjiženjem kompenzacije stornacija ali
popravek oblikovanih plačilnih nalogov
• Enostavno storniranje kompenzacije ter sprostitev
obveznosti in terjatev na predhodno stanje pred
kompenzacijo, vključno s korigiranjem plačilnih nalogov
• Pregled kompenzacij sumarno ali detajlno po
različnih kriterijih – dobavitelju, kupcu, statusu
kompenzacije (v pripravi, knjižen, potrjen, zavrnjen),
kontu, datumu pobota ipd.
• Poljubno nastavljiv izpis predloga kompenzacije z
možnostjo elektronskega pošiljanja po e-pošti ali
faksu
Blagajna
• Spremljanje plačil v domači valuti in tujih valutah
• Ročno oblikovanje blagajniškega prejemka in blagajniškega izdatka
• Vodenje več blagajn, tudi POS
• Pregled odprtih slipov glede na izbrane kriterije
• Blagajniški dnevnik
• Obračun blagajne po načinu plačila, referentu, oddelkih, stroškovnih nosilcih in poslovnih partnerjih
• Samodejno knjiženje v glavno knjigo
Osnovna sredstva in drobni inventar
• Omogočen samodejni prenos nabave osnovnih
sredstev in drobnega inventarja iz dokumenta
prevzema v register osnovnih sredstev in register
drobnega inventarja
• V registru osnovnih sredstev je omogočeno podvajanje enakih osnovnih sredstev.
• Vodenje registra osnovnih sredstev po oddelkih in
stroškovnih nosilcih
• Okrepitev in oslabitev osnovnih sredstev ter odprava le-teh
• Likvidacija osnovnih sredstev s samodejno predhodno odpravo okrepitve ali oslabitve osnovnega
sredstva
10
• Izpisi kartice in registra osnovnega sredstva in
drobnega inventarja, registra strukture, likvidiranih
osnovnih sredstev in inventurnih pol
• Samodejni obračun amortizacije osnovnih sredstev za vsa sredstva ali posamezno osnovno sredstvo, za poljubno izbrano časovno obdobje
(mesečno, letno), s sočasnim obračunom amortizacije po kontih nabave, amortizacije po kontih
okrepitve ali amortizacije po kontih oslabitve
• Ločeno obravnavanje poslovne in davčno priznane amortizacije
• Izpisi obračuna amortizacije po kontih, amortizacijskih skupinah, inventarnih številkah, oddelkih in
stroškovnih nosilcih
• Enostavno restavriranje obračuna amortizacije in
vzpostavitev predhodnega stanja pred obračunom
amortizacije
• Samodejno knjiženje sprememb registra osnovnih
sredstev in drobnega inventarja ter obračuna
amortizacije
• Omogočen popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja s čitalnikom črtne kode ter uvoz podatkov v register za nadaljnjo obdelavo podatkov
• Vodenje dokumentacije
• Spremljanje servisov in periodičnih pregledov
• Zadolževanje in razdolževanje zaposlenih
KADRI
Kadrovska evidenca
• Evidenca zaposlenega (EMŠO, DŠ, rojstni podatki,
prebivališče itd.)
• Spremljanje podatkov delovne knjižice (izračun del.
dobe, jubileja itd.)
• Spremljanje podatkov o družinskih članih, tujcih,
delovnih dovoljenjih, različnih izkaznicah, sindikalnih članarinah
• Evidenca izobraževanja zaposlenega tako pri uradnih institucijah kot tudi interno
• Parametri za izračun plače (poljubna polja, uporabna v formulah za izračun plače)
• Spremljanje kariere zaposlenega in premikov v
podjetju
• Ocenjevanje zaposlenih (osebna ocena, obdobna
ocena)
• Rekapitulacija plač
• Olajšave za vzdrževane družinske člane
• Spremljanje kreditov
• Evidenca nagrad in disciplinskih ukrepov
• Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in
obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje
• Modul za sistemizacijo delovnih mest
• Spremljanje dopusta (izračun, izpisi, zgodovina) po
formulah za izračun dopusta ali z vnosom (raven
podjetja, delovnega mesta, delavca) ter izpis potrebnih odločb
• Spremljanje različnih odsotnosti z dela, npr. bolniške, študijski dopust itd. (koledar, tabela, izpis)
• Spremljanje delovnega časa in integracija z registratorji časa (Špica, Četrta pot)
• Podatki o zdravstvenem stanju zaposlenega
• Varstvo in zdravje pri delu (spremljanje izpitov, koriščenja zaščitnih sredstev, arhiva dokumentacije
zaposlitve)
• Zadolžitve za osnovna sredstva
• Izračun dopustov in izdelava izpisov o dopustih in
pošiljanje odločb po elektronski pošti
• Zakonski šifranti (standardna klasifikacija poklicev
– uvoz iz interneta, stopnja izobrazbe, uvoz poklicev za javno upravo iz interneta ipd.)
• Opozarjanje na dogodke (npr. rojstni dan zaposle-
nega, iztek pogodbe, zdravniški pregled)
• Obrazci M1, M2, M3, M-DČ, PD-1
• Izpisi (standardni izpisi, oblikovanje lastnih izpisov)
• Izvoz podatkov za pripravo verižnih pisem (MS
Word in OpenOffice Write)
• Razpisovanje potreb za delovno mesto (interno,
PD-1, WWW), tvorjenje seznamov kandidatov in
spremljanje razgovorov ter njihovo ocenjevanje
•
Potni nalogi
• Podpira enostavna in krožna potovanja doma in v
tujini
• Različni načini izplačila:
- blagajna (akontacija in izplačilo)
- virmani
- plača (nad in pod Uredbo)
- kompenzacija
- zbirno časovno izplačevanje PN
• Obračun v poljubnih tujih valutah
• Vodenje šifranta relacij, cen goriva, dnevnic
• Uvoz dnevnic za gospodarstvo in negospodarstvo
iz interneta
• Izpisi (potni nalog, rekapitulacije po kriterijih)
• Spremljanje podatkov o prilogah potnega naloga
in dodatnih stroških
• Samodejno knjiženje skupine nalogov ali posameznega naloga
• Enostavni vnosi s prevzemi podatkov iz šifrantov
(poslovni partnerji, osebne mape)
• Evidenca PN z zakonskimi predpisi
• Kontrola dostopa do podatkov z avtorizacijami
• Možnost različnih lastnosti potnega naloga glede
na vrsto dokumenta
•
Plače
• Obrazci REK (1, 1a, 1b, 2, Posebni davek, nerezidenti).
• Fleksibilno definiranje obračunskih postavk – vrst
zaslužka, prispevkov in davkov
• Možnost vnosa, popravljanja in brisanja več delavcem hkrati
• Zgodovinski podatki parametrov omogočajo ponovno obračunavanje (posameznik/vsi)
• Prenos standardnih vrst zaslužkov med obračuni
• Vodenje kratkoročnih in dolgoročnih kreditov ter
drugih odtegljajev (upoštevanje omejitev ZIZ).
• Uvoz mesečnih podatkov za plače iz SURS-a (povprečna plača, fond ur)
• Orodje za preračun med neto, bruto in drugim bruto II zneski
• Različni tipi obračuna glede na tip ustanove: plače
za s.p., gospodarske družbe in javne institucije
(plačilna lista, ISPAP)
• Različni tipi obračuna glede na tip razmerja:
- redna plača (kolektivna/individualna pogodba,
detaširan)
- avtorski honorar (kulturnik ipd.)
- pogodba o delu
- sejnine in najemnine
- delo vajencev, dijakov in študentov
• Različni tipi obračuna osnovne plače:
- izhodišče v bruto mesečni plači
- izhodišče obračuna v katerikoli valuti
- izhodišče obračuna na podlagi števila točk
zaposlenih
- izhodišče obračuna na podlagi ocene
- izhodišče obračuna na podlagi tarifnega/
plačilnega (plačnega) razreda
- izhodišče obračuna na podlagi parametrov
na delovnem mestu
- izhodišče obračuna na podlagi parametrov
v osebni mapi
•
•
•
•
•
•
- izhodišče obračuna na podlagi parametrov
na stroškovnih nosilcih
Različni tipi obračuna dodatnih izplačil:
- več delovnih mest hkrati
- sindikalna članarina od bruto zneska
- bonitete
- regres za letni dopust
- invalidnine
- jubilejne nagrade
- odpravnine
- prostovoljno dodatno zavarovanje
- obvezno dodatno zdravstveno zavarovanje
- neplačana odsotnost
- minulo delo
- beneficirana delovna doba
- razlika do minimalne plače (obračunana
in izplačana)
- obračun prehrane in prevoza (tudi glede
na relacijo)
- stimuliranje zaposlenih
- bolniške v breme delodajalca
- bolniške v breme ZZZS
Izpisi plač:
- različne plačilne liste in pošiljanje po
elektronski pošti
- različne rekapitulacije
- obrazec M4/M8 (datoteka in izpis sumarno/
po delavcih) in pošiljanje po elektronski pošti
- priprava letne dohodnine, prenos na DURS
in pošiljanje po elektronski pošti
- obrazci REK (1, 1a, 1b, 1d, 2a, 3a, 3b, 4,
Posebni davek, nerezidenti) in XML izvoz
- samostojni podjetnik (obračun prispevkov [izpis
in izvoz XML], obračun članarin, plačilne liste
zaposlenih pri s.p.)
- obrazec 1a, 3, 1-ZAP/M , ZAP-STRU/L
(XML izvoz)
- refundacije ZZZS, bolniški list
- refundacije ZPIZ, seznam invalidov
- podatki delodajalca o zaposlitvi in podatkih
za plače za CSD
- potrdilo o višini plače za ZRSZ
Možnost izdelave poljubnih obrazcev
Možnost izvoza izpisov v Excel, Word in PDF
Samodejna priprava plačilnih nalogov (posamično,
skupno za banko)
Izvoz za SEPA (ZBS in ISO stadard) (datoteka in izpis)
Črpanje podatkov iz drugih virov:
- potnih nalogov (neizplačani potni nalogi do
Uredbe in nad njo preveč izplačana akontacija)
- osebne mape (podatki o zaposlenih)
- proizvodnje (parametri iz proizvodnje)
- opravila (podatki o prisotnosti na delu)
- koledar (podatki o odsotnosti od dela)
Samodejno knjiženje v glavno knjigo
POSLOVNA INTELIGENCA
Poročila
• Enostavna izvedba (»poročilo ZEUS v 4 korakih«)
• Veliko predpripravljenih poročil (prodaja, nabava,
zaloge, finance in računovodstvo, proizvodnja, kadri)
• Veliko možnosti nastavitev (filtriranje, sortiranje,
omejitve, indeksi itd.)
• Možnost shranjevanja nastavitev
• Spremljanje količine, vrednosti, RVC, plač itd.
• Izvoz v Excel »na klik«
• Grafični prikazi (stolpčni, črtni, tortni, ploščinski itd.),
možnost tridimenzionalnih grafičnih poročil
11
• Poročila po dnevih, mesecih, kvartalih, letih
• Izčrpna navodila s primeri in razlago poročil
Analize
• Enostavna uporaba »povleci in spusti« (drag and
drop)
• Vrtilna tabela z vsemi funkcionalnostmi OLAP
(drill-down, pivot, filtriranje itd.)
• Veliko možnosti nastavitev (sortiranje, omejitve,
indeksi, vsote itd)
• Možnost shranjevanja nastavitev in predpriprave
analiz za vodstvene delavce brez posebnega znanja uporabe programske opreme
• Analiziranje količine, vrednosti, RVC, plač itd.
• Pregledna modularna zgradba (prodaja, nabava, finance, zaloge, kadri, proizvodnja itd.)
• Vrtilni graf z vsemi funkcionalnostmi OLAP (drilldown, pivot, filtriranje itd.)
• Grafični prikazi (stolpčni, črtni, tortni, ploščinski itd.),
možnost tridimenzionalnih grafičnih analiz
• Izvoz v Excel »na klik«
• Izvoz grafa v slikovno datoteko GIF »na klik«
• Funkcija drill-through (»vrtanje skozi«) – povezava
na dokumente in šifrante, ki so vsebovani v analizo
– edinstvena brezšivna povezava med analitskim
in transakcijskim sistemom
• Analize po dnevih, mesecih, kvartalih, letih
• Možnost izdelave lastnih analiz
Načrtovanje
• Enostavna uporaba končno naredi načrtovanje dostopno tudi manjšim podjetjem.
• Poljubno podrobno načrtovanje po najrazličnejših
parametrih
• Pregledna modularna zgradba (prodaja, nabava, finance, plače itd.)
• Orodje »Generator načrta« – za enostavno (»samodejno«) načrtovanje na podlagi pretekle realizacije
• Izvoz v Excel »na klik«
• Z geslom ščiten izvoz
• Enostavne primerjave načrta z realizacije (razlike,
indeksi, kumulative itd.)
• Povezave na ustrezne šifrante
• Načrtovanje po mesecih, kvartalih, letih
Nadzorna plošča
• Ključne številke, zbrane na namizju PANTHEON-a
• V obliki števca, grafa, tabele, Google Maps zemljevida, pivot tabele, pivot grafa, klasičnega PANTHEON izpisa ali ARES postopka
• Velik nabor prednastavljenih nadzornih plošč
• Enostaven uporabniški vmesnik za gradnjo »po
meri« nadzornih plošč
• Google Maps geografske analize
• Napredni kazalniki poslovanja
Poročila nadzorne plošče
• Ključne informacije samodejno poslane na elektronsko pošto
• Zajema lahko števce, grafe, tabele, Google Maps
zemljevide, PANTHEON izpise itd.
• V obliki PDF, DOC, HTML itd.
• Kot elektronska pošta ali kot datoteka na disk
• Avtomatično periodično pošiljanje
• Visok nivo prilagodljivosti
• Intuitiven uporabniški vmesnik
• Prednastavljene predloge (računovodsko poročilo
tedensko, mesečno, letno itd.)
• Predloga za letno poročilo
Spremenite podatke v dobiček!
Datalab Tehnologije, d. d.
Koprska ulica 92
1000 Ljubljana
t: 01 252 89 00
f: 01 252 89 10
[email protected]
www.datalab.si