2014-3 Priporočena standardna merilna orodja v FT_izvedbeni_2

Comments

Transcription

2014-3 Priporočena standardna merilna orodja v FT_izvedbeni_2
PRIPOROČENA STANDARDIZIRANA MERILNA ORODJA V FIZIOTERAPIJI (IZVEDBENA)_2
Navedenih je le nekaj standardiziranih merilnih orodij, s poudarkom na tistih, ki so primerni za splošno uporabo v
fizioterapiji ter tistih, ki so že bili objavljeni v slovenskem jeziku. Seznam bo RSK za fizioterapijo periodično
dopolnjeval.
1.
OCENJEVANJE OKVAR TELESNIH FUNKCIJ IN ZGRADBE
Obseg gibljivosti sklepov, obsegov in dolžin udov
 Meritve gibljivosti sklepov, obsegov in dolžin udov (Jakovljević in Hlebš, 1997, 1999, 2008, 2011; Palmer in
Epler, 1990).
Mišična zmogljivost
 Manualno testiranje mišic (Jakovljević in Hlebš, 1998, 2002, 2008, 2011),
 Merjenje jakosti prijema roke in pincetnih prijemov s hidravličnim dinamometrom (Fess in Moran, 1981;
Mathiowetz s sod., 1985a; Puh, 2010).
Bolečina
 Vidna analogna lestvica (angl. visual analogue scale – VAS) (Scott et al., 1977; McGrath et al., 1996; priporočen
postopek: Jakovljević in Puh, 2014 – v objavi)
2.
OCENJEVANJE DEJAVNOSTI IN OMEJITEV DEJAVNOSTI
Ravnotežje
 Test stoje na eni nogi (Springer s sod., 2007, Emery s sod., 2005; za pregled glej Nežič s sod., 2012),
 Test funkcijskega dosega (Duncan s sod., 1990; prevod: Puh in Rusjan, 2001),
 Test korakanja v štirih kvadratih (Dite in Temple, 2002; prevod: Sonc in Rugelj, 2014),
 Bergova lestvica za oceno ravnotežja (Berg s sod., 1992; prevod: Rugelj in Palma., 2013),
 Modificirana krajša različica testa za oceno sistemov udeleženih pri uravnavanju ravnotežja – modificiran mini
BESTest (angl. mini balance evaluation systems test) (Franchignoni s sod., 2010; prevod: Rudolf in sod.,
2013).
Sposobnost hoje
 Test hoje na 10 metrov (Wade ,1992; Flansbjer in sod., 2005; priporočen postopek: Puh, 2014),
 Šest-minutni test hoje (Guyatt s sod., 1985),
 Časovno merjeni vstani in pojdi test (Podsiadlo in Richardson, 1991; prevod: Jakovljević, 2013 a, b),
 Ocena funkcionalnosti hoje (angl. functional gait assessment – FGA) (Wrisley s sod., 2004; prevod: Kržišnik in
Goljar, 2014)
Dejavnosti roke in zgornjega uda
 Test devetih zatičev (Mathiowetz in sod., 1985b): spretnost roke.
Slovenske prevode/opise postopkov najdete pod rubriko revija Fizioterapija - Standardizirana merilna orodja:
http://www.dfs.si/?md=10,70&mode=n&cat=77 in http://www.dfs.si/?md=10,70&mode=n&cat=76

Similar documents