ZA TIP INOVACIJE: INOVATIVNI POSLOVNI MODEL

Comments

Transcription

ZA TIP INOVACIJE: INOVATIVNI POSLOVNI MODEL
SEZNAM PRIJAVLJENIH INOVACIJ 6. SLOVENSKEGA FORUMA INOVACIJ –
ZA TIP INOVACIJE: INOVATIVNI POSLOVNI MODEL
Tip prijavitelja: Dijak, študent, mladi raziskovalec
ID
Naziv prijavitelja
Naslov inovacije
325
Aljaž Šukljan
Koncept ležalnikov na plažah s 5*
409
Aljaž Šukljan
Razkužilni robčki za razkuževanje nakupovalnih
vozičkov
Tip prijavitelja: Inovator ali skupina inovatorjev
ID
Naziv prijavitelja
Naslov inovacije
229
DPS MaSi d.o.o.
Premoženjsko svetovanje
329
Slovenska fundacija za poslovno odličnost,
ustanova
Poslovni model SFPO za razvoj kulture odličnosti
346
ASI
Dobra dela
438
Andreja Tomažin, ddr. Ana Vovk Korže
ZELENI INOVATIVNI MODEL UČNEGA OKOLJA _
GIMLE®
Tip prijavitelja: Mikro, malo ali srednje podjetje
ID
Naziv prijavitelja
Naslov inovacije
352
Askit d.o.o.
Inovativni poslovni
koncept
konkurenčnosti organizacij
217
Aeronavtika d.o.o.
ponudbeni predračun
219
VIBACOM, hiša poslovnih rešitev, d.o.o.
Inovacijska infrastruktura (I2)
358
Jazon d.o.o.
eTRI
373
IN.LIFE družba za internet storitve, d.d.
Testno ime inovacije v razvoju »Brat - Bratu«
395
Infrormacijski atelje d.o.o.
Izobraževalna igra podjetništva
407
S.M.G. d.o.o.
GSP - Global Sport Provider
429
342
ZAVEST d.o.o.
Pipistrel d.o.o. Ajdovščina
POSLOVNI MODEL - VEZ VESTI
Napredno prototipiranje ter povratni inženiring
računalniško konstriranih izdelkov
437
P-ino, inovacije in razvoj podeželja d.o.o.
Zdrava točka
za
krepitev
Tip prijavitelja: Veliko podjetje
ID
Naziv prijavitelja
Naslov inovacije
239
Iskratel Electronics
Združitev testno/programskih platform
295
Domel d.o.o. in ALBATROS-PRO d.o.o.
Robotska celica za velikoserijsko zalivanje gredi
motorja z osnovno izolacijo
355
KRKA, d.d., Novo mesto
Tehnologija za proizvodnjo zdravilne učinkovine in
formulacije esomeprazola
247
Iskratel, d.o.o., Kranj
Vpeljava uporabniške izkušnje v življenjski cikel
produktov in razvojnih projektov
317
BTC d.d.
Ekoindeks
360
Acroni, d.o.o.
Tehnološki razvoj martenzitnega nerjavnega jekla z
oznako 410

Similar documents