vinska karta / cenik

Comments

Transcription

vinska karta / cenik
CENIK
PRICE LIST
degustacije, izvrstna hrana, živa glasba, otroški kotiËek, vrt ob Ljubljanici,
bar z najveËjo izbiro buteljËnih vin v Sloveniji
www.dvornibar.net
velikk izbor
ve
bo domaËih
bo
oma h in
i tujih vin
Dvorni tr
ttrg
rrg 2,
2 11000
0 Lju
000
Ljub
Lj
Ljubljana
j
T 01
0 251 336 44
www.vinotekadvor.si
www.kozelj.si
Ministrstvo za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!
VINSKA KARTA
WINE LIST
VINORODNA SLOVENIJA

Sorte in količine
Zastopanost sort vinske trte
Najbolj zastopane sorte v Sloveniji:
18,09 % laški rizling, 7,06 % chardonnay, 6,15 % sauvignon,
5,94 % refošk, 5,61 % žametovka, 5,55 % mešano belo, 5,32 %
šipon, 4,91 % rebula, 4,89 % merlot, 4,75 % renski rizling,
3,81 % beli pinot, 3,78 % malvazija, 3,07 % sivi pinot,
3,04% modra frankinja, 2,17 % cabernet sauvignon
Najbolj zastopane sorte v vinorodni deželi Podravje:
30,17 % laški rizling, 10,90 % šipon, 9,66 % renski rizling, 9,22 %
chardonnay, 8,32 % mešano belo, 7,45 % sauvignon, 5,11 % beli pinot
Najbolj zastopane sorte v vinorodni deželi Posavje:
28,04 % žametovka, 14,49 % laški rizling, 13,31 % modra frankinja,
8,71 % kraljevina, 6,69 % mešano belo, 5,36 % mešano belo in rdeče
Najbolj zastopane sorte v vinorodni deželi Primorska:
16,92 % refošk, 13,99 % rebula, 13,92 % merlot, 10,70 % malvazija,
8,10 % chardonnay, 6,43 % sauvignon, 6,18 % cabernet sauvignon
Količine vina za leto 2008 (v litrih)
Slovenija: 52,851.994 (100 %)
belo: 33.944.865 (61,88 %)
rdeče: 15.015.047 (38,12 %)
Vinorodna dežela Podravje: 20.458.536 (100 %)
belo: 19.528.40 (95,45 %)
rdeče: 930.153 (4,55 %)
Vinorodna dežela Posavje: 10.469.797 (100 %)
belo: 2.198.390 (21 %)
rdeče: 8.271.407 (79 %)
Vinorodna dežela Primorska: 23.023.661 (100 %)
belo: 12.218.092 (51.10 %)
rdeče: 11.705.569 (48,90 %)
VIR: ZVin Ur.l.RS št. 105/2006; MKGP - RPGV
(Register pridelovalcev grozdja invina 2008; stanje na dan 01. 04. 2009)
WINE-GROWING REGIONS OF SLOVENIA

Wine varieties and quantities
Distribution of wine grape varieties
The most prevalent varieties in Slovenia:
18,09% Laški Rizling (Welschriesling), 7,06% Chardonnay,
6,15% Sauvignon, 5,94% Refošk (Refosco), 5,61% Žametovka,
5,55% white blends, 5,32% Šipon (Furmint), 4,91% Rebula
(Ribolla Gialla), 4,89% Merlot, 4,75% Renski Rizling (White /
Rhine Riesling), 3,81% Beli Pinot (Pinot Blanc), 3,78% Malvazija
(Malvasia), 3,07% Sivi Pinot (Pinot Gris), 3,04% Modra Frankinja
(Blaufränkisch), 2,17% Cabernet Sauvignon
The most prevalent varieties in the Podravje (Drava Valley) wine region:
30,17% Laški Rizling (Welschriesling), 10,90% Šipon (Furmint),
9,66% Renski Rizling (White / Rhine Riesling), 9,22% Chardonnay,
8,32% white blends, 7,45% Sauvignon, 5,11% Beli Pinot (Pinot Blanc)
The most prevalent varieties in the Posavje (Lower Sava Valley) wine region:
28,04% Žametovka, 14,49% Laški Rizling (Welschriesling),
13,31% Modra Frankinja (Blaufränkisch), 8,71% Kraljevina,
6,69% white blends, 5,36% blends of red and white
The most prevalent varieties in the Primorska (Littoral) wine region:
16,92% Refošk (Refosco), 13,99% Rebula (Ribolla Gialla),
13,92% Merlot, 10,70% Malvazija (Malvasia), 8,10% Chardonnay,
6,43% Sauvignon, 6,18% Cabernet Sauvignon
Quantities of wine produced in 2008 (in litres)
Slovenia: 52,851.994 (100%)
white: 33.944.865 (61,88%)
red: 15.015.047 (38,12%)
The Podravje (Drava Valley) wine region: 20.458.536 (100%)
white: 19.528.40 (95,45%)
red: 930.153 (4,55%)
The Posavje (Lower Sava Valley) wine region: 10.469.797 (100%)
white: 2.198.390 (21%)
red: 8.271.407 (79%)
HIŠNA VINA | HOUSE WINE

PIRO
Chardonnay
suho belo • 2012 • 0,75l ≤ 2,60 € ≥ 16,90 €
PIRO
Cabernet sauvignon
suho rdeče • 2012 • 0,75l ≤ 2,60 € ≥ 16,90 €
GUERILA
Rose
suho rose • 2013 • 0,75l ≤ 2,60 € ≥ 16,90 €
PENINE | SPARKLING WINE

JERUZALEM - ORMOŽ
Muškatna penina
polsladko belo • 0,75l ≤ 3,80 € ≥ 24,90 €
RADGONSKE GORICE
Zlata radgonska penina Brut natur
suho belo • 0,75l Zlata radgonska penina Brut natur rose
suho rose • 0,75l ≥ 29,90 €
≤ 4,50 € ≥ 29,90 €
ISTENIČ
Gourmet rose
suho rose • 0,75l Vila Istenič
polsuho belo • 0,75l ≥ 29,90 €
≤ 4,50 € ≥ 29,90 €
ZVONIMIR SIMČIČ
Medot penina
suho belo • 0,75l ≤ 5,20 € ≥ 35,90 €
Medot penina ROSE
suho rose • 0,75l Medot penina Magnum
suho belo • 1,50l ≥ 64,90 €
≥ 37,90 €
ŠTOKA
Prima (teranova penina)
suho rdeče • 0,75l ≥ 26,90 €
JAZBEC
Chateau Intanto (teranova penina)
suho rdeče • 0,75l ≥ 44,90 €
BJANA
Brut
suho belo • 0,75l ≤ 5,20 € ≥ 35,90 €
Brut ROSE
suho rose • 0,75l ≥ 39,90 €
JAKONČIČ
Carolina penina
suho belo • 0,75l ≥ 35,90 €
ITALIJA
CANTINA SOLIGO
Prosecco Soligo
suho belo • 0,75 lit ≤ 3,00 €
≥ 19,90 €
≥ 37,90 €
CONTADI CASTALDI
Saten (100% chardonnay)
suho belo • 0,75l BELLAVISTA
Bellavista
suho belo • 0,75l ≥ 46,90 €
FRANCIJA
AYALA
Ayala Brut
suho belo • 0,75l ≤ 6,10 € ≥ 43,90 €
Ayala Rose
suho rose • 0,75l ≥ 49,90 €
DRAPPIER
Drappier brut nature
suho belo • 0,75l ≥ 54,90 €
Drappier rose brut
suho rose • 0,75l ≥ 64,90 €
MOET & CHANDON
Brut Imperial
suho belo • 0,75l ≥ 64,90 €
Dom Perignon
suho belo • 0,75l • 2003 ≥ 199,90 €
RUINART
Ruinart brut
suho belo • 0,75l
≥ 89,90 €
TAITTINGER
Brut Réserve
suho belo • 0,75l ≥ 89,90 €
KRUG
Krug Grand Cuvée
suho belo • 0,75l ≥ 219,90 €
BILLECART - SALMON
Brut reserva
suho belo • 0,75l
≥ 74,90€
Extra brut
suho belo • 0,75l
≥ 85,50€
Blanc de blances
suho belo • 0,75l
≥ 99,00€
Brut rose
suho rose • 0,75l
≥ 99,00€

VINA STARIH SLOVENSKIH SORT
Vinsko trto se na področju Slovenije goji že več kot 2000 let.
Zaradi izredno pomembnega geografskega položaja naše dežele,
ki je vedno predstavljala prehod med zahodno in vzhodno Evropo,
na naših tleh srečamo izredno pester sortni sestav. Težko je vsem
našim starim sortam pridati ime avtohtona, saj premalo vemo
o njihovih izvorih. Glede na to, da so skozi desetletja in stoletja
gojene v našem prostoru, pa so kljub vsemu naše bogastvo, ki
prinaša sporočila iz preteklosti in govori o naši zgodovini. Večina
teh sort dosega relativno nizko sladkorno stopnjo, vsebujejo
pa lastne arome in prijetne kisline. S sodobnimi tehnologijami
poskušajo vinogradniki te lastnosti poudariti in jih s tem
napraviti zanimive. Zelo pogosto je grozdje teh sort predelano po
tradicionalnih postopkih ali šegah. Taka vina s seboj nosijo še
dodatna sporočila o naši preteklosti.

VARIETIES OF SLOVENIAN WINE
Vine has been cultivated on the Slovenian territory for over 2000
years. Due to the extremely important geographic position of
Slovenia, which has always represented a transition between
western and eastern Europe, a very diverse varietal composition
can be found on its soil. We know too little about the origins of
our old varieties to be able to call all of them our native varieties.
But considering the fact that they have been cultivated on our
soil for decades and even centuries, they are still our treasured
possession, which conveys the message from the past and relates
our history. Most of these varieties have relatively low sugar
content, but they contain their own aromas and pleasant acids.
Winemakers strive to emphasise these characteristics and make
them interesting by the use of modern technologies. Grapes of
these varieties are very often processed using traditional ways and
practices. Wines of this kind narrate even more stories about our
past.
Matjaž Lemut - Tilia
MIRNA VINA

VINORODNE DEŽELE SLOVENIJE

Vinorodna dežela Podravje:
v velikosti 6760 ha se nahaja na severovzhodu države.
Razdeljena je na dva okoliša:
- Štajerska Slovenija - 6211 ha
- Prekmurje - 549 ha
Geografija: Podravje označuje izrazito gričevnat svet, s povprečno
nadmorsko višino vinogradov med 250 in 400 metri.
Tla: Večina tal je nastala na karbonatnih kameninah ter na
pleistocenskih ilovicah, kar je zelo ugodna podlaga za razvoj vinske trte.
Podnebje in padavine: Podnebje ima celinske značilnosti, s povprečno
letno količino padavin okoli 1000 mm, z vročimi poletji in mrzlimi zimami.
Najbolj zastopane sorte: laški rizling, šipon, renski rizling, chardonnay
in beli pinot.
Značilnosti vin: Vina nižjega alkohola in višjih kislin, pogosto polsuha,
sortni značaj pogosto prekriva note žlahtne plesni. Rdeče sorte
prisotne zelo malo. Pogoste so bele sveže zvrsti. Zanimivost so
predikatna in peneča vina.
The winegrowing region of Podravje:
Extending over 6760 ha, it is situated in the northeast of the
country. It is divided into two districts:
- Štajerska Slovenija - 6211 ha
- Prekmurje - 549 ha
Geography: The characteristic of Podravje is its distinctively hilly landscape,
with the average altitude of the vineyards between 250 and 400 metres.
Soil: Most of the soil was formed on carbonate rocks and Pleistocene
clays, which makes a very good basis for the cultivation of vine.
Climate and rainfall: The climate has continental characteristics of
hot summers and cold winters, with the average annual rainfall of
about 1000 mm.
Most dominant varieties of wine: laški rizling (Italian Riesling), šipon
(Furmint), renski rizling (Riesling), chardonnay, beli pinot (Pinot Blanc).
Characteristics of wines: Wines of lower alcohol and higher acid
content, often semi-dry, with their varietal character often covering the
notes of the noble rot. Very few red varieties. Fresh light varieties are
very common. Predicate and sparkling wines are quite an attraction.
PREKMURJE

MAROF
Laški rizling
suho belo • 2012 • 0,75l ≤ 2,70 €
≥ 17,90 €
Zeleni silvanec
suho belo • 2012 • 0,75l ≤ 2,70 €
≥ 17,90 €
ŠTAJERSKA SLOVENIJA

VERUS
Sauvignon
suho belo • 2013• 0,75l
≤ 3,00 € ≥ 19,90 €
Renski rizling
suho belo • 2012 • 0,75l
≤ 3,00 € ≥ 19,90 €
Šipon
suho belo • 2013 • 0,75l ≤ 3,00 € ≥ 19,90 €
Modri pinot
suho rdeče • 2011 • 0,75l ≥ 32,00 €
VINO KUPLJEN
Modri burgundec selection
suho rdeče • 2010 • 0,75l ≤ 3,00 € ≥ 19,90 €
Renski rizling
suho belo, 2012, 0,75l
≤ 3,00 €
≥ 19,90 €
DOPPLER
Muškat ottonel
polsuho belo • 2012 • 0,75l Efekt
suho rdeče • 2010 • 0,75l ≤ 3,80 € ≥ 24,90 €
≥ 25,90 €
STEYER
Dišeči Traminec
polsadko belo • 2012 • 0,75l Steyer Mark Cuvee rdeče
suho rdeče • 2009 • 0,75l ≤ 3,00 €
≥ 19,90 €
≥ 25,90 €
PRA-VINO
Sauvignon
polsuho belo • 2013 • 0,75l ≤ 3,00 € ≥ 19,90 €
Dominus
sladko belo • 2012 • 0, 50l
≤ 4,20 €
Renski rizling
polsladko belo • 2012 • 0,75l ≤ 3,30 € ≥ 20,90 €
Šipon - Ledeno vino
sladko belo • 2007 • 0, 375l
≥ 19,90 €
≥ 69,90 €
RADGONSKE GORICE
Traminec izbor
sladko belo • 2011 • 0,50l Zlata radgonska penina Brut natur
suho belo • 0,75l Zlata radgonska penina Brut natur rose
suho rose • 0,75l ≤ 4,40 € ≥ 20,90 €
≥ 29,90 €
≤ 4,50 € ≥ 29,90 €
Vinorodna dežela Primorska:
je velika 8081 ha in se nahaja na zahodu
Slovenije ter je razdeljena na štiri okoliše:
- Vipavska dolina - 2317 ha
- Slovenska Istra - 1690 ha
- Goriška Brda - 1878 ha
- Kras - 603 ha.
Geografija: Primorski vinogradi se raztezajo od morja pa celo do
nadmorske višine okoli 360 metrov.
Tla: Razvila so se na flišu in apnenčastem dolomitu, kar na Krasu
pripelje do razvoja znanih rjavih tal - terra rossa. Omeniti velja
rigolana tla, ki so nastala pod vplivom človeka in so značilna za
tradicionalne vinogradniške lege.
Podnebje in padavine: Povprečna količina letnih padavin znaša
okoli 1460 mm, z vročimi poletji in z redko videnim snegom.
Najbolj zastopane sorte: Predvsem rdeče, z refoškom kot najbolj
razširjeno sorto, sledijo rebula, merlot, malvazija, chardonnay,
sauvignon, cabernet sauvignon in ostale.
Značilnosti vin: Vina z višjimi alkoholi, nižjimi kislinami in s
poudarjenimi sortnimi značilnostmi. Tako pri belih kot pri rdečih
vinih so prisotne tudi zvrsti, zlasti značaja zrelih vin. Zanimivost so
bela macerirana vina in sladka vina iz sušenega grozdja.
The winegrowing region of Primorska
It has a surface of 8081 ha and is situated in the west of
Slovenia. It is divided into four districts:
- Vipavska dolina - 2317 ha
- Slovenska Istra - 1690 ha
- Goriška Brda - 1878 ha
- Kras - 603 ha.
Geography: Littoral vineyards extend from the seaside to the
altitude of up to 360 metres.
Soil: It developed on flysch and limestone dolomite, which leads to
the formation of a well-known brown soil of the Karst region - terra
rossa. Another thing worth mentioning is the deeply trenched ground,
a result of human activity, typical for traditional vineyard locations.
Climate and rainfall: The average annual rainfall is around 1460
mm, the summers are hot and the snow is rarely seen.
Most dominant varieties of wine: Mostly red, with refošk (Refosco)
as the most widespread variety, followed by rebula (Ribolla Gialla),
merlot, malvazija (Malvasia), chardonnay, sauvignon (Sauvignon
Blanc), cabernet sauvignon and the rest.
Characteristics of wines: Wines of higher alcohol and lower acid
content, with strong varietal characteristics. Among both white
and red wines we can find varieties with the character of a mature
wine. The speciality of the region are macerated white wines and
sweet wines made from dried grapes.
SLOVENSKA ISTRA

RODICA
Malvazija
suho belo • 2012 • 0,75l ≤ 3,30 € ≥ 20,90 €
Rumeni muškat
sladko belo • 2012 • 0,50l ≤ 4,20 €
Refošk
suho rdeče • 2012 • 0,75l ≤ 3,30 € ≥ 20,90 €
Truške
suho rdeče • 2009 • 0,75l
≥ 29,90 €
≥ 19,90 €
SANTOMAS
Cabernet sauvignon
suho rdeče • 2012 • 0,75 Refošk Antonius
suho rdeče • 2005 • 0,75l
≤ 3,40 €
≥ 21,90 €
≥ 36,90 €
BORDON
Malvazija
suho belo • 2013 • 0,75l ≤ 3,00 €
≥ 19,90 €
VINAKOPER
Capo d’Istria - Shiraz
suho rdeče • 2008 • 0,75l Sixty Magnum
suho rdeče • 2011 • 1,50l
≥ 44,90 €
≤ 3,60 € ≥ 46,90 €
KLENART
Modri pinot
suho rdeče • 2009 • 0,75l
≤ 3,60€
≥ 22,90€
VIPAVSKA DOLINA

VIPAVA
Pinela Lanthieri
suho belo • 2012 • 0,75l • 12,5% ≤ 3,00 € ≥ 19,90 €
GUERILA
Roma
suho belo • 2008 • 0,75l ≤ 3,60 € ≥ 22,90 €
Cuba
suho rdeče • 2011 • 0,75l
≤ 4,00 € ≥ 25,90 €
Rose
suho rose • 2013 • 0,75l
≤ 2,60 € ≥ 16,90 €
TILIA
Sivi pinot
suho belo • 2013 • 0,75l
≤ 3,00 € ≥ 19,90 €
Cabernet Sauvignon
suho rdeče • 2011 • 0,75l
≤ 3,60 € ≥ 22,90 €
Modri pinot
suho rdeče • 2012 • 0,75l ≤ 3,60 € ≥ 22,90 €
Nostra
suho belo • 2011 • 0,75l
≥ 25,90 €
Pinot Noir
suho rdeče • 2012 • 0,75l ≥ 34,90 €
Rubido
suho rdeče • 2010 • 0,75l
≤ 4,50 € ≥ 29,90 €
POSESTVO SVETLIK
Rebula Grace
suho belo • 2009 • 0,75l
≥ 37,90 €
≤ 3,40 €
≥ 21,90 €
BATIČ IVAN
Rose
polsuho rose • 2013 • 0,75l
Zaria
suho belo • 2011 • 0,75l
≥ 39,90 €
MANSUS - MAKOVEC BOGDAN
Klarnica
suho belo • 2011 • 0,75l
≤ 3,80 € ≥ 24,90 €
COLJA
Zelen
suho belo • 2012 • 0,75l ≤ 3,00 € ≥ 19,90 €
Cabernet sauvignon
suho rdeče • 2010 • 0,75l
≤ 3,00 € ≥ 19,90 €
MLEČNIK
Ana
suho belo • 2007 • 0,75l
≤ 4,00 € ≥ 25,90 €
Chardonnay
suho belo • 2008• 0,75l
≥ 39,90 €
SUTOR
Sutor red
suho rdeče • 2009 • 0,75l
≥ 36,90 €
PASJI REP
Rdeči Jebačin
suho rdeče • 2011 • 0,75l
≥ 34,90 €
KRAS

ŠTOKA PRIMOŽ
Vitovska grganja
suho belo • 2012 • 0,75l
≤ 3,00 € ≥ 19,90 €
Teran
suho rdeče • 2012 • 0,75l
≤ 3,00 € ≥ 19,90 €
Prima (teranova penina)
suho rdeče • 0,75l
≥ 28,90 €
LISJAK BORIS
Cabernet Sauvignon
suho rdeče • 2005 • 0,75lit
≥ 26,90 €
Sara
suho rdeče • 2005 • 0,75l
≥ 41,90 €
ČOTAR
Vitovska grganja
suho belo • 2009 • 0,75
≥ 26,90 €
Malvazija
suho belo • 2008 • 0,75l
≥ 26,90 €
ŠIRCA - KODRIČ
Jerina
suho rdeče • 2005 • 0,75l
≥ 26,90 €
GORIŠKA BRDA

PIRO
Chardonnay
suho belo • 2012 • 0,75l
Rose
suho rose • 2012 • 0,75l
≤ 2,60 € ≥ 16,90 €
≥ 17,90 €
Soreli (Jakot)
suho belo • 2012 • 0,75l
≤ 3,00 € ≥ 19,90 €
Chardonnay Bosc
suho belo • 2008 • 0,75l
≥ 29,90 €
Cabernet Sauvignon
suho rdeče • 2012 • 0,75l
≤ 2,60 € ≥ 16,90 €
Cabernet sauvignon Bosc
suho rdeče • 2011 • 0,75l
≥ 29,90 €
Merlot Bosc
suho rdeče • 2011 • 0,75l
≤ 4,50€ ≥ 29,90 €
BELICA
Rebula
suho belo • 2012 • 0,75l
≤ 3,00 € ≥ 19,90 €
Izbrano belo
suho belo • 2007 • 0,75l
≤ 4,50 € ≥ 29,90 €
JAKONČIČ
Carolina rebula
suho belo • 2009 • 0,75l ≤ 3,80 € ≥ 24,90 €
Carolina bela
suho belo • 2010 • 0,75l ≥ 35,90 €
Carolina rdeča
suho rdeče • 2010 • 0,75l
≤ 6,30 € ≥ 44,90 €
Carolina penina
suho belo • 0,75l
≥ 35,90 €
EDI SIMČIČ
Rebula
suho belo • 2011 • 0,75l
≥ 32,90 €
Malvazija
suho belo • 2009 • 0,75l
≥ 34,90 €
Duet
suho rdeče • 2010 • 0,75l ≤ 5,00 € ≥ 34,90 €
Duet lex
suho rdeče • 2007 • 0,75l ≥ 66,90 €
ŠTEKAR
Pinot DRAGA
suho belo • 2008 • 0,75l
≤ 4,00 € ≥ 25,90 €
ERZETIČ
Rebula
suho belo • 2013 • 0,75l
≤ 3,00 € ≥ 19,90 €
Rose
polsuho • 2013 • 0,75l
≤ 3,00 € ≥ 19,90 €
Sivi pinot Amfora
suho belo • 2009 • 0,75l
Cabernet sauvignon Amfora
suho rdeče • 2010 • 0,75l
≥ 34,90 €
≤ 5,00 € ≥ 34,90 €
KLET GORIŠKA BRDA
A+ Rdeče
suho rdeče • 2008 • 0,75l
≥ 45,90 €
STOJAN ŠČUREK
Strune Belo
suho belo • 2012 • 0,75l
≤ 3,00 € ≥ 19,90 €
Stara brajda bela
suho belo • 2011 • 0,75l
≤ 4,50 € ≥ 29,90 €
Kontra
suho belo • 2009 • 0,75l
≥ 45,90 €
Stara brajda rdeča
suho rdeče • 2010 • 0,75l ≤ 5,00 € ≥ 34,90 €
UP
suho rdeče • 2007 • 0,75l
≥ 69,90 €
MARJAN SIMČIČ
Sivi pinot
suho belo • 2012 • 0,75l ≤ 3,40 €
≥ 21,90 €
Teodor selekcija
suho belo • 2011 • 0,75l ≥ 36,90 €
Opoka Sauvignon
suho belo • 2010 • 0,75l
≥ 65,90 €
Modri pinot selekcija
suho rdeče • 2010 • 0,75l ≥ 36,90 €
Teodor selekcija
suho rdeče • 2007 • 0,75l ≥ 58,90 €
BENEDETIČ
Chardonnay
suho belo • 2012 • 0,75l
≤ 3,00 € ≥ 19,90 €
Merlot
suho rdeče • 2012 • 0,75l
≤ 3,00 €
≥ 19,90 €
Brgalot belo
suho belo • 2009 • 0,75l
≥ 25,90 €
Brgalot rdeče
suho rdeče • 2011 • 0,75l
≥ 25,90 €
MOVIA
Veliko rdeče
suho rdeče • 2006 • 0,75l ≥ 74,90 €
BLAŽIČ
Blaž belo
suho belo • 2006 • 0,75l ≥ 34,90 €
DUŠAN KRISTANČIČ
Sauvignon
suho belo • 2012 • 0,75l
≤ 3,00 €
Pavo belo
suho belo • 2009 • 0,75l
≤ 4,50 € ≥ 29,90 €
Pavo rdeče
suho rdeče • 2011 • 0,75l ≤ 5,00 € ≥ 34,90 €
Cabernet sauvignon Pavo
suho rdeče • 2006 • 0,75l
≥ 54,90 €
≥ 19,90 €
ZVONIMIR SIMČIČ
Medot Rebula
suho belo • 2013 • 0,75l
≤ 3,00 €
Medot penina
suho belo • 0,75l
≤ 5,20 € ≥ 35,90 €
≥ 19,90 €
Medot penina ROSE
suho rose • 0,75l Medot penina Magnum
suho belo • 1,50l ≥ 64,90 €
≥ 37,90 €
Vinorodna dežela Posavje:
se razprostira na 4328 ha jugozahodne Slovenije in
je razdeljena na tri okoliše:
- Dolenjska - 2456 ha
- Bizeljsko Sremič - 1264 ha
- Bela Krajina - 608 ha
Geografija: Srednje gričevnat svet je marsikje prepreden z ozkimi
dolinami ter izrazito strmimi brežinami, na katerih celo trta
preprečuje erozijo tal.
Tla: Večinoma sestavljena iz laporjev in peščenjakov z
apnenčastim vezivom. Na večini območij, kjer pridelujejo cviček,
pa prevladujejo apnenci in dolomiti.
Podnebje in padavine: Povprečna letna količina padavin je med
1070 in 1200 mm, z značilnostmi celinskega podnebja in vplivi
hladnejše predalpske klime.
Najbolj zastopane sorte: Prevladujejo predvsem rdeče sorte, med
katerimi je najbolj zastopana žametovka. Tej sledijo laški rizling,
modra frankinja, kraljevina in druge sorte.
Značilnosti vin: Sortna vina nižjih alkoholov in višjih kislin, tako
bela kot rdeča. Pogoste so zvrsti svežih vin različnih tradicionalnih
pridelav (PTP). Močno je razširjena tudi pridelava predikatnih vin.
Kot zanimivost je rdečkasto vino cviček in PTP zvrsti (Bizeljsko
rdeče, Metliška črnina).
The winegrowing region of Posavje
It stretches across the area of 4328 ha in the southwest part
of Slovenia and is divided into three districts:
- Dolenjska - 2456 ha
- Bizeljsko Sremič - 1264 ha
- Bela krajina - 608 ha
Geography: Medium-hilly landscape is crisscrossed with narrow
valleys and extremely steep slopes, where even the vines prevent
soil erosion.
Soil: Composed mainly of marl and sandstone with limestone
binder. Limestones and dolomites are predominant on the areas
where cviček is grown.
Climate and rainfall: The average annual rainfall is between 1070
and 1200 mm and the climate has continental characteristics
with the influences of a cooler pre-alpine climate.
Most dominant varieties of wine: Red varieties predominate,
among which žametovka is most represented. This is followed
by laški rizling (Italian Riesling), modra frankinja (Blaufränkisch),
kraljevina and other varieties.
Characteristics of wines: Wine varieties of lower alcohol and
higher acid content, both white and red. Fresh wine varieties of
various traditional methods of production are common. Production
of predicate wines is also quite frequent. The specialities of the
area are the reddish wine cviček and the varieties of recognised
traditional denomination (PTP), such as rdeči bizeljčan and
metliška črnina.
DOLENJSKA

MARTINČIČ
Cviček
suho rdečkasto • 2013 • 0,75l
≤ 2,20 € ≥ 14,20 €
FRELIH
Cviček od fare
suho rdečkasto • 2011 • 0,75l ≥ 16,20 €
BELA KRAJINA

KZ METLIKA
Modra frankinja
suho rdeče • 2007 • 0,75l
Poet (aromatizirano vino)
sladko rdeče • 2009 • 0,50l
≤ 2,60 € ≥ 16,90 €
0,05l ≤ 2,20 €
≥ 17,90 €
VINA NARAVI PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ ORANŽNA VINA

Biodinamična pridelava, ekološka pridelava, integrirana
pridelava so termini, ki nakazujejo naravi prijazne tehnologije
pridelave grozdja. Uporaba teh terminov temelji na uzakonjenih
predpisih in pravilnikih, ki zagotavljajo tudi nadzor nad
označevanjem na steklenicah. V nekaterih predelih Slovenije te
ideje vinogradniki nadgrajujejo tudi pri pridelavi vina. Zlasti v
vinorodni deželi Primorska pogosto prakticirajo predelavo belega
grozdja podobno predelavi rdečih sort. Gre za tradicionalno
tehnologijo, staro več kot 200 let. Alkoholno vrenje poteka v
stalnem kontaktu mošta in jagodnih kožic. Tako nastala vina so
bogatejša in polna naravnih zaščitnikov (antioksidantov), kar jim
omogoča daljši obstoj. Imenujemo jih macerirana vina. V večini
primerov grozdni sladkor prevrejo grozdju lastne kvasovke, prisotne
na jagodni kožici, kar še dodatno povečuje biološko vrednost vina.
WINEMAKING TECHNOLOGIES - ORANGE WINE

Biodynamic production, organic production and integrated
production are the terms that indicate the eco-friendly
technologies of grape cultivation. The use of these terms is based
on legislated rules and regulations, which also provide control
over bottle labelling. Winegrowers in some parts of Slovenia have
also been developing these ideas in the field of wine production.
Especially in the winegrowing region of Primorska the processing
methods for white grape varieties are often similar to the
processing methods for red varieties. This traditional technology
has been in use for over 200 years.
During alcoholic fermentation the must is in constant contact
with grape skins. The resulting wine is therefore richer and full
of natural protectors (antioxidants), which enables them a longer
existence. It is called macerated wine. In most cases grape sugar
is fermented by the grapes’ own yeast, present in the grape skins,
which increases the biological value of wine even further.
Matjaž Lemut - Tilia
TUJA VINA | WORLD WINE

AVSTRALIJA
SALOMON
Cabernet - merlot
suho rdeče • 2006 • 0,75l
≥ 37,90 €
≤ 3,00 €
≥ 19,90 €
JACOB’S CREEK
Shiraz Cabernet
suho rdeče • 2011 • 0,75l • 14% NOVA ZELANDIJA
SALAMON & ANDREW
Sauvignon blanc
suho belo • 2011• 0,75l
≥ 23,90 €
Modri pinot
suho rdeče • 2010 • 0,75l
≥ 35,90 €
ARGENTINA
GRAFIGNA
Malbec Centenario
suho rdeče • 2011 • 0,75l ≤ 3,60 € ≥ 22,90 €
Don Santiago
suho rdeče • 2004 • 0,75l ≥ 49,90 €
ČILE
CASILLERO DEL DIABLO
Carmenere
suho rdeče • 2011 • 0,75l
≤ 3,40 €
≥ 21,90 €
MARQUES DE CASA CONCHA
Cabarnet sauvignon
suho rdeče • 2011 • 0,75l
≤ 3,90 € ≥ 25,90 €
ČRNA GORA
PLANTAŽE
Vranac
suho rdeče • 2010 • 0,75l Vranac ProCorde
suho rdeče • 2009 • 0,75l
≥ 24,90 €
≥ 19,90 €
BOSNA IN HERCEGOVINA
ČITLUK
Blatina
suho rdeče, 2013, 0,75l
2,70 €
17,90 €
Kameno-Žilavka
suho belo, 2013,0,75
2,70 €
17,90 €
FRANCIJA
DOMAINE LAROCHE - Burgundija
Chablis Saint Martin
suho belo • 2012 • 0,75l
≥ 35,90 €
HRVAŠKA
KORTA KATARINA - Pelješac
Pošip
suho belo • 2012 • 0,75l
Plavac mali
suho rdeče • 2007 • 0,75l ≥ 35,90 €
≥ 31,90 €
ITALIJA
PETRA
Ebo
suho rdeče • 2010 • 0,75l
≥ 25,90 €
Merlot Quercegobbe
suho rdeče • 2009 • 0,75l
≥ 48,90 €
DARIO PRINČIČ
Pinot Grigio
suho belo • 2011 • 0,75l
≥ 39,90 €
Bianco Trebež
suho belo • 2010 • 0,75l
≥ 39,90 €
RADIKON
Jakot
suho belo • 2006 • 0,50l
≤ 7,80 € ≥ 35,90 €
Ribolla Gialla
suho belo • 2006 • 0,50l
≥ 35,90 €
PARASCHOS
Kai
suho belo • 2009• 0,75l
≥ 35,90 € GAJA
Promis
suho rdeče • 2008 • 0,75l ≥ 46,90 €
GREPPONE MAZZI
Brunello di Montalcino
suho rdeče • 2007• 0,75l
≥ 74,90 €
MASI
Amarone classico
suho rdeče • 2007 • 0,75l
≥ 64,90 €
Brolo di Campofiorin
suho rdeče • 2005 • 0,75l
≥ 34,90 €
PICCINI
Chianti
suho rdeče • 2012 • 0,75l
≤ 2,70 €
≥ 17,90 €
Memoro rosso
suho rdeče 0,75l
≤ 3,00 €
≥ 19,90 €
PORTUGALSKA
HERDADE SÃO MIGUEL - Alentejo
Herdade São Miguel
suho rdeče • 2010 • 0,75l
≥ 25,90 €
QUINTA DO TEDO
Porto Fine Tawny
alkoholizirano rdeče vino
0,5 dcl ≤ 2,90 €
NIEPOORT
Porto tawny 10y
alkoholizirano rdeče vino 0,5 dcl ≤ 4,00 €
ŠPANIJA
CAMPO VIEJO
Reserva Rioja
suho rdeče • 2008 • 0,75l
Gran reserva Rioja
suho rdeče • 2004 • 0,75l
≤ 3,00 €
≥ 19,90 €
≥ 35,90 €
BODEGAS VICTORIA - Cariñena
Longus
suho rdeče • 2005 • 0,75l • 14% ≥ 64,90 €
ARHIVSKA VINA
ŠČUREK - UP l.2001 (1,5l)
ŠČUREK - UP l.2002 (3l)
ŠČUREK - UP l.2002 (1,5l)
ŠČUREK - UP l.2003 (1,5l) ŠČUREK - UP l.2005 (1,5)
ŠČUREK - UP l.2004 (1,5l)
ŠČUREK - DUGO l.2004 ( 1,5l)
ŠČUREK STARA BRAJDA RDEČA l.1999 (1,5)
ŠČUREK STARA BRAJDA RDEČA l.2002 (1,5)
BRUNELLO DI MONTALCINO - BIONDI SANTI l.2001 (0,75l)
HERDADE SAO MUGUEL RESERVA l.2005 (0,75l)
SANTOMAS - REFOŠK ANTONIUS l.1999 (0,75l)
SANTOMAS - CAB.SAUVIGNON l. 1999 ( 0,75l)
SANTOMAS - GRAND CUVEE l.1999 (0,75l)
SANTOMAS - GRAND CUVEE l.2000 (4,5l)
JACOB'S CREEK - JOHAN l.2001 (0,75l)
JACOB'S CREEK JOHAN l.2002 (0,75l)
M. SIMČIČ - LEONARDO l.2004 (0,375l)
KRISTANČIČ - CABERNET PAVO l.2006 (1,5l)
KRISTANČIČ - PAVO RDEČE l.2009 (1,5)
E.SIMČIČ - CHARDONNAY l.2005 (1,5l)
E.SIMČIČ - KOZANA l.2005 (1,5l)
TILIA - MODRI PINOT l.2009 (1,5l)
MANSUS - MERLOT ADULTUS 1.989 (1,5l)
MANSUS - KLARNICA l.2006 (1,5l)
M.SIMČIČ - TEODOR BELO l.2006 (1,5l)
BELICA - IZBRANO RDEČE l. 2007 (1,5l)
MICHELE CHARLO - BAROLO l.2004 (0,75)
POSEJDON - SEMIŠKA PENINA (0,75l)
POSEJDON - SEMIŠKA PENINA (1,5l)
GORIŠKA BRDA - MERLOT l.1988 (0,7l)
GORIŠKA BRDA - MERLOT l.1968 (0,7l)
GORIŠKA BRDA - TOKAJ l.1983 (0,7l)
GORIŠKA BRDA - BELI PINOT l.1983 (0,7l)
RADGONSKE GORICE - TAMINEC l.1983 (0,75l)
PRA-VINO - ŠIPON l.2004 (0,375l)
PIRO - MERLOT MOSC l.2009 (1,5l)
270,00 €
550,00 €
235,00 €
200,00 €
150,00 €
180,00 €
90,00 €
200,00 €
140,00 €
150,00 €
55,00 €
100,00 €
170,00 €
100,00 €
890,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
140,00 €
69,00 €
70,00 €
90,00 €
70,00 €
150,00 €
80,00 €
90,00 €
60,00 €
70,00 €
145,00 €
290,00 €
90,00 €
120,00 €
120,00 €
60,00 €
85,00 €
130,00 €
57,90 €
POSEBNA PONUDBA VIN IZ VINOMATA
Korta Katarina - Plavac mali
suho rdeče , 2007
≤ 0,4dl 2,70 € ≤ 0,8dl 5,40 €
Petra - Rosso
suho rdeče, 2006
≤ 0,4dl 4,60 € ≤ 0,8dl 9,20 €
Marjan Simčič - Merlot Opoka
suho rdeče, 2007
≤ 0,4dl 4,60 € ≤ 0,8dl 9,20 €
Kristančič - Modri pinot Pavo
suho rdeče, 2006
≤ 0,4dl 3,30 € ≤ 0,8dl 6,60 €
Pauillac - Grand Puy Lacoste
suho rdeče, 2001
≤ 0,4dl 7,50 € ≤ 0,8dl 15,00 €
Ogier - Chateauneuf du Pape
suho rdeče, 2011
≤ 0,4dl 3,00 € ≤ 0,8dl 6,00 €
Piccini - Brunello di Montalcino
suho rdeče, 2007
≤ 0,4dl 2,40 € ≤ 0,8dl 4,80 €
Boroli - Barolo
suho rdeče, 2004
≤ 0,4dl 3,00 € ≤ 0,8dl 6,00 €
DODATNA PONUDBA
LEGENDA
steklenica ≥ − bottle
kozarec 1dl ≤ − glass
macerirano vino
belo − white
rdeče − red
peneče − sparkling
suho − dry, brut
polsuho − semi dry
polsladko − semi sweet
sladko − sweet
Letniki vin se lahko razlikujejo od navedenih v ceniku.
Hvala za razumevanje.
Vse cene so v evrih in vključujejo DDV.
OSTALA PONUDBA
OTHER OFFER
BREZALKOHOLNE PIJAČE | NON-ALCOHOLIC DRINKS

COCKTA 0,25l
2,20 €
LEDENI ČAJ breskev
0,25l
2,30 €
ICE TEA - ARIZONA Zeleni čaj, borovnica 0,43l
3,50 €
FENTIMANS TONIC
0,125l
2,70 €
FENTIMANS GINGER ALE
0,125l
2,70 €
FRUCTAL SOKOVI
0,20l
2,20 €
Voda NAMIZO
0,25l
1,80 €
Voda NAMIZO
0,75l
2,90 €
ZALA Z OKUSOM 0,50l
2,20 €
EVIAN
0,33l
1,80 €
EVIAN
0,75l
3,30 €
RADENSKA 0,25l
1,70 €
LIMONADA 0,10l
1,30 €
NARAVNI POM. SOK 0,10l
1,60 €
CEDEVITA 0,30l
1,60 €
LEDENA KAVA 0,30l
3,40 €
COCA-COLA / ZERO
0,25l
2,30 €
SCHWEPPES Bitter Lemon / TONIC
0,25l
2,30 €
POSTREŽNINA VODE
0,20l
0,20 €
ORANGINA
0,25l
2,20 €
DOMAČI HRUŠKOV SOK
0,10l
1,40 €
TOPLI NAPITKI | HOT DRINKS

KAVA
1,20 €
MACHIATO
1,30 €
KAVA Z MLEKOM
1,70 €
KAVA S SMETANO
1,70 €
CAPPUCCINO
1,70 €
BELA KAVA
2,00 €
BREZKOFEINSKA KAVA
1,30 €
BREZKOF. KAVA Z MLEKOM
1,80 €
BREZKOF. KAVA S SMETANO
1,80 €
BREZKOF. BELA KAVA
2,10 €
JEČMENOVA KAVA
1,30 €
JEČMENOVA K. Z MLEKOM
1,80 €
JEČMENOVA K. S SMETANO
1,80 €
JEČMENOVA BELA KAVA
2,10 €
KAKAV
2,10 €
KAKAV S SMETANO
2,30 €
IRSKA KAVA
5,00 €
VROČA ČOKOLADA
2,60 €
ČAJ
1,90 €
ČAJ GOLDEN BRIDGE
2,20 €
KUHANO VINO 0,30l
2,60 €
GROG 0,30l
3,70 €
SMETANA
0,50 €
LIMONA 1 kos
0,30 €
MED 1 kos
0,80 €
MLEKO DODATEK
0,50 €
DODATKI | EXTRAS

POP DRINKS

0,25l
3,60 €
PELINKOVEC
0,03l
2,20 €
CYNAR
0,03l
2,20 €
RAMAZZOTTI
0,03l
2,70 €
JÄGERMEISTER
0,03l
3,20 €
UNDERBERG
0,02l
3,50 €
APEROL
0,03l
2,90 €
AMARO Montenegro
0,03l
2,70 €
CAMPARI
0,03l
3,30 €
FERNET BRANCA
0,03l
1,90 €
JAMESON (hišni whisky)
0,03l
3,50 €
CANADIAN CLUB
0,03l
3,70 €
TULLAMORE DEW
0,03l
3,70 €
J&B
0,03l
3,70 €
JIM BEAM
0,03l
3,70 €
JOHNNIE WALKER
0,03l
3,70 €
BALLANTINE`S
0,03l
3,70 €
FOUR ROSES
0,03l
3,70 €
BUSHMILLS
0,03l
3,70 €
GRANT`S
0,03l
3,70 €
BLACKBUSH
0,03l
4,00 €
JACK DANIEL`S
0,03l
4,00 €
RED BULL
GRENČICE | BITTERS

WHISKY

OLD & MALT WHISKY

CHIVAS Regal 12y
0,03l
4,90 €
ABELOUR 12y
0,03l
4,90 €
LAPHROIG
0,03l
4,90 €
AUCHENTOSHAN 10y
0,03l
5,00 €
AUCHENTOSHAN Select
0,03l
5,00 €
GLENFIDDICH 12y
0,03l
5,00 €
GLEN GARIOCH 8y
0,03l
5,00 €
GLENLIVET 12y
0,03l
5,00 €
ISLE OF JURA 10y
0,03l
5,00 €
TALISKER 10y
0,03l
5,00 €
TULLAMORE DEW 12y
0,03l
5,00 €
ISLE OF JURA Superstition 0,03l
5,50 €
GLENFIDDICH 15y
0,03l
5,50 €
JOHNNIE W. BLACK 12y
0,03l
5,90 €
SCAPA 16y
0,03l
5,90 €
DIMPLE 15y
0,03l
5,90 €
GLENLIVET 18y
0,03l
6,00 €
JOHNNIE W. GOLD 18y
0,03l
6,90 €
GLENFIDDICH 18y
0,03l
6,90 €
BALLENTINE'S 17y
0,03l
6,90 €
CHIVAS REGAL 18y
0,03l
6,90 €
JAMESON GOLD 18y
0,03l
7,90 €
LONGMORN 16y
0,03l
8,90 €
HIBIKI
0,03l
8,90 €
THE ROYAL SALUTE 21y
0,03l
18,90 €
MARTELL V.S.O.P.
0,03l
5,00 €
COURVOISIER V.S.O.P.
0,03l
6,00 €
HENNESSY FINE
0,03l
6,00 €
KONJAKI | COGNAC

CAMUS BORDERIES
0,03l
12,00 €
MARTELL X.O.
0,03l
15,00 €
HENNESSY X.O.
0,03l
15,00 €
HENNESSY PARADIS
0,03l
25,00 €
DOMAČE ŽGANJE IN LIKERJI | HOMEMADE BRANDY AND LIQUEURS

FIGA
0,03l
3,70 €
OREHOVEC
0,03l
3,70 €
LIPA
0,03l
3,70 €
VINJAK l. 1975
0,03l
7,00 €
BRINJEVEC
0,03l
4,20 €
SADJEVEC
0,03l
2,40 €
BOROVNIČKE
0,03l
2,40 €
TRAVARICA
0,03l
2,40 €
RUM
0,03l
2,40 €
STOCK
0,03l
2,60 €
ARCHERS
0,03l
3,30 €
Captain Morgan Spiced RUM
0,03l
3,70 €
Captain Morgan Black RUM
0,03l
3,70 €
VODKA ABSOLUT
0,03l
3,70 €
GIN BEEFEATER
0,03l
3,70 €
RAKIJA LUKIĆ - KUTINA
0,03l
3,70 €
RAKIJA LUKIĆ- SLIVA
0,03l
3,70 €
RAKIJA LUKIĆ- MARELICA
0,03l
3,70 €
RUM HAVANA CLUB 3y
0,03l
3,70 €
TEQUILA CUERVO
0,03l
3,70 €
BACARDI
0,03l
3,70 €
VILJAMOVKA LUKIĆ
0,03l
3,90 €
ŽGANE PIJAČE | SPIRITS

GIN BOMBAY SAPPHIRE
0,03l
3,90 €
GIN PLYMOUTH
0,03l
3,90 €
GIN HENDRICKS
0,03l
3,90 €
METAXA***
0,03l
4,00 €
SOFIJA-Jakončič (destilat iz grozdja)
0,03l
4,90 €
RUM HAVANA CLUB 7y
0,03l
5,00 €
RUM HAVANA CLUB SELECCION
0,03l
5,90 €
LUKIĆ SLIVOVKA DEKADA 10y
0,03l
6,90 €
RUM RON ZACAPA 23y 0,03l
7,00 €
RUM PYRAT XO Reserve
0,03l
7,00 €
TEQUILA PATRON ANEJO
0,03l
8,00 €
CUBA LIBRE
0,30l
6,60 €
MOJITO
0,30l
6,60 €
APEROL SPRITZ
0,16l
4,20 €
SPRITZ DVOR
0,30l
3,90 €
COCKTAILS

DESERTNA VINA | DESSERT WINES

0,10l
3,90 €
BAILEYS IRISH CREAM
0,03l
3,70 €
SHERIDAN`S
0,03l
3,70 €
MALIBU
0,03l
3,70 €
KAHLUA
0,03l
3,70 €
DISARONNO AMARETTO
0,03l
3,70 €
COINTREAU
0,03l
3,70 €
SOUTHERN COMFORT
0,03l
3,70 €
TERANOV LIKER - Derenda
0,05l
2,90 €
AGWA
0,03l
4,70 €
MARTINI BIANCO / DRY / ROSSO
LIKERJI | LIQUEURS

TOČENO PIVO | DRAFT BEER

HEINEKEN 0,25l
2,70 €
HEINEKEN 0,50l
3,70 €
ERDINGER 0,30l
2,90 €
ERDINGER 0,50l
3,90 €
GUINNESS 0,28l
3,10 €
GUINNESS 0,56l
4,30 €
RADLER GÖSSER
0,33l
2,60 €
RADLER GÖSSER
0,50l
3,20 €
PIVO V STEKLENICI | BOTTLED BEER

SCHLOSSGOLD (brezalkoholno)
0,33l
2,60 €
LINDEMANS KRIEK 0,25l
3,60 €
HEINEKEN 0,33l
3,40 €
DUVEL 8,5 %alk.
0,33l
4,30 €
BULMERS (cider)
0,56l
4,50 €
OLIVE MALE - porcija
0,50 €
SIRČEK - porcija
0,50 €
ČIPS 45g
1,50 €
ARAŠIDI 100g
2,50 €
ROGLJIČEK
1,30 €
ŽVEČILNI GUMI
1,20 €
PRIGRIZKI | SNACKS

TOBAČNI IZDELKI IN CIGARE | CIGARETTES AND CIGARS

MARLBORO RED
3,90 €
MARLBORO MX4 FLAVOUR
3,90 €
MARLBORO FLAVOR PLUS
3,90 €
MARLBORO GOLD
3,90 €
MARLBORO SILVER
3,90 €
MARLBORO TOUCH
3,50 €
MARLBORO FINE TOUCH
3,50 €
CHESTERFIELD
3,40 €
MURATTI SUPER SLIMS
3,50 €
MOODS CIGARILOS
2,20 €
MACANUDO 1968 CORONA
7,60 €
MACANUDO CAFFE ASCOT
2,00 €
LA GLORIA WAVEL
5,50 €
ROMEO Y JULIETA NO.2
5,40 €
MACANUDO VINTAGE
17,30 €
DAVIDOFF 2000 TUBOS
8,60 €
DVORNI BAR, Dvorni trg 2, Ljubljana, tel: +386 1 251 12 57
www.dvornibar.net

Similar documents