jesen, številka 41

Comments

Transcription

jesen, številka 41
Stran 2
Jure Jug
Stran 3
Rok Kosec
Stran 5
Dušan Jagodič
O vlogi inšpektorja za
protikorozijsko zaščito
Mešalni sistem za lužila
Fasadni sistemi
HELIOS SPEKTRA
št. 41 / leto: X
Domžale, september 2012
Glavna urednica: Nataša Hajdinjak
Odgovorna urednica: Polona Stare
Poštnina plačana pri pošti 1230 Domžale
Brezplačen izvod
V Kopru parketarji obnovili vrtec z
vodnim lakom Chromoden
V enotah Vrtca Koper so prvi vikend v juliju izvedli že peto donatorsko akcijo obnove parketnih
površin. 16 parketarjev, članov Sekcije polagalcev talnih oblog pri Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije, je obnovilo 350 m2 parketnih površin oziroma tla šestih igralnic v enotah Ribica in
Vanganel-Pikapolonica Vrtca Koper. Za obnovo parketnih površin so porabili 200 litrov okolju
prijaznih dvokomponentnih parketnih lakov Chromoden na vodni osnovi, hrvaškega proizvajalca
Chromos, ki je član Skupine Helios. Chromoden parketni laki so posebej primerni za vrtce in šole.
»V Vrtcu Koper smo bili
prijetno presenečeni, ko smo
izvedeli, da nas je podjetje
HGtrade iz Skupine Helios
na pobudo podjetnika Bojana
Vidalija iz podjetja Habitat
izbralo, da v naših prostorih
obnovi parketne površine.
Verjamemo, da se bodo otroci
sedaj še bolj veselo in brezskrbno igrali v svojih igralnicah«, je ob tej priložnosti
dejala Klara Franca, ravnateljica Vrtca Koper.
Organizatorjem akcije je
čestital tudi predstojnik urada za družbene dejavnosti in
razvoj Mestne občine Koper
Timotej Pirjevec, ki je povedal, da si je z veseljem ogledal
donatorsko akcijo, ki je letos
potekala v dveh vrtcih v koprski občini. Skrb za programe
in objekte predšolske vzgoje
je v Mestni občini Koper na
zelo visoki ravni. Kljub temu
si želijo, da bi bilo takšnih in
podobnih akcij čim več, kar bi
pripomoglo k večji družbeni
odgovornosti vseh subjektov
v naši družbi.
Pri akciji je sodelovalo 16
parketarjev iz 12 različnih
podjetij, ki so se nesebično
odzvali in brezplačno poma-
gali pri obnovi. Poleg pomoči vrtcem pa želi organizator
podjetje HGtrade, z vsakoletno donatorsko akcijo izpostaviti potrebo po strokovno-tehničnem izobraževanju
parketarjev ter ne nazadnje
javnosti predstaviti zanimiv
poklic parketarja.
Letošnja akcija je bila že
peta zapovrstjo in je tradicionalno potekala prvi vikend v
juliju. V dosedanjih akcijah so
parketarji brezplačno obnovili že prek 2.000 m2 parketnih
površin. Prvo leto so obnavljali parket v vrtcu Labod
v Novem mestu na pobudo
podjetnika Zvonimirja Novaka, drugo leto v dveh enotah
vrtca Murska Sobota na pobudo podjetnika Stanka Srša,
tretje leto v Ljubljani s pomočjo podjetja ArsConstructa v enotah Hans Christian
Andersen, Marjetica, Mojca
in Jelka. Lani, četrto leto zapovrstjo, pa so obnovili vrtec
v Slovenski Bistrici s pomočjo podjetnika Jurlesa.
»Veseli me, da ima donatorska akcija vsako leto širši pomen, letos je peta, prva
je bila leta 2007. Letos so se
parketarji ponovno številčno
Vsi sodelujoči pri izvedbi akcije
Poleg HGtrade-a letos v donatorski akciji sodelujejo naslednja
parketarska podjetja: Humar Matic, s.p., iz Cerkelj na Gorenjskem, Rozman Rafko, s.p., iz Kranja, Ars Constructa, d.o.o., iz
Ljubljane, Škulj Janez, s.p., iz Ljubljane, Rožmanec Albin, s.p., iz
Dobrove, Novak Zvonimir, s.p., iz Novega mesta, Srša Stanko,
s.p., iz Beltincev, Habitat, d.o.o., iz Kopra, Franc Ribič, s.p., iz Kamnice, Belak Mozaik servis, d.o.o., iz Laškega, Korenč Miha, s.p.,
iz Grosupljega, Turšič Miroslav, s.p., iz Cirknice. Vsem ekipam velja tako s strani vrtca kot organizatorja zahvala za sodelovanje.
odzvali in to v času, ko imajo
največ dela. Zavedamo se, da
brez njihove podpore take akcije ne bi mogli izvesti, zato se
jim še posebej iskreno zahvaljujem za njihovo udeležbo«,
je dejala Darija Medved iz
podjetja HGtrade in napovedala, da bo prihodnje leto donatorski projekt še obsežnejši.
Polona Stare
kovinarstvo
2
barve govorijo
jesen 2012
www.helios.si
O vlogi inšpektorja za
protikorozijsko zaščito
Pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovostne protikorozijske
zaščite (PKZ) jeklenih konstrukcij (JK) ima inšpektor protikorozijske
zaščite.
Z
aradi potrebe po kvalificiranem nadzoru izvedbe protikorozijske zaščite so že leta 1943 v ZDA in leta 1986 v
Evropi ustanovili organizaciji NACE in FROSIO, ki skrbita za izobraževanje in certificiranje na tem področju. Tako
izobraženi inšpektorji dobijo mednarodni certifikat in stopnjo usposobljenosti za izvajanje nadzora nad izvedbo protikorozijske zaščite.
Inšpektor protikorozijske zaščite opravlja naslednje naloge in
aktivnosti:
• Pregled in oceno jekla pred začetno pripravo površine (peskanje ali podobno);
• Pregled in oceno pripravljene površine po peskanju (čistoča, videz, hrapavost, kontaminacija z raznimi kontaminanti
- prah, sol, itd.);
• Nadzor izvedbe in meritve aplikacije vseh predvidenih
slojev, kar vključuje:
- debelino mokrega filma premaza posameznega sloja,
- debelino suhega filma premaza posameznega sloja,
Moder Priprava površine
nasvet 80 % defektov pri protikorozijski zaščiti
Kontrola izvedbe protikorozijske zaščite
Merilec debeline mokrega filma
predstavlja slaba priprava površine:
- slabo razmaščevanje površine pred
peskanjem povzroča razpršitev manjšega
oljnega madeža na večjo površino;
- slabo peskanje podlage povzroča manjši
profil hrapavosti in s tem slabši oprijem
barve na podlago;
- prah, soli in nečistoče na površini
povzročajo slab oprijem premaza na
barvano površino.
Zato vam svetujemo, da pripravi površine
posvetite večjo pozornost:
- pranje s sladko vodo odstranjuje soli na
površini;
- dobro razmaščevanje površine pred
peskanjem preprečuje razpršitev maščob in
olja po večji površini;
- dobro peskanje in odstranjevanje prahu
in nečistoč zelo pripomore k boljšemu
oprijemu premaza na površino.
Jure Jug,
tehnični
svetovalec
Vsi ti ukrepi bodo izboljšali oprijem premaza
na površino, kar bo pomembno izboljšalo
protikorozijsko zaščito jeklene konstrukcije.
Merilec debeline suhega filma
Oprema za določanje klimatskih razmer
- klimatske razmere dela pred aplikacijo,
med njo in po aplikaciji posameznega sloja,
- oceno videza opravljenega dela in opozarjanje na defekte pri izvedbi, prav tako
predlaga sanacijo oziroma rešitev problema aplikacije ali opreme,
- pregled opreme za nanašanje premaza ter
oceno njene primernosti za predvideno
delo,
- če je potrebno, inšpektor tudi poučuje
ličarje za delo z določeno opremo za nanašanje premaza,
- inšpektor poda tudi vmesno in končno
poročilo o izvedbi del;
• Zagotavljanje kakovosti in kontrole kakovosti;
• Ocenjevanje možnosti nastanka določene
vrste korozije ter predlog primerne protikorozijske rešitve;
• Ocenjevanje stopnje in vzrokov nastale
korozije;
• Opozarjanje na primerno zaščito delavcev;
• Kadar inšpektor ugotovi, da niso zagotovljeni minimalni pogoji sprejemljivosti,
lahko v vsaki fazi zaustavi dela, dokler
nepravilnost ni odpravljena.
Inšpektor tako zagotavlja najboljšo možno izvedbo protikorozijske zaščite.
Na mednarodnih natečajih za izvedbo protikorozijske zaščite se vedno pogosteje zahteva
prisotnost certificiranega inšpektorja.
Maščoba pod barvo
V Heliosu ponujamo celovite rešitve in želimo pridobiti večjo veljavnost na področju
protikorozijske zaščite, zato sem se udeležil
izobraževanja in tako postal mednarodno
certificiran FROSIO inšpektor.
Jure Jug
lesarstvo
3
barve govorijo
jesen 2012
www.helios.si
Mešalni sistem za lužila
Izdelava lužil iz koncentriranih kolorantov in veziv na tujih trgih
Lužila so temeljna barvna osnova pri končni obdelavi pohištva z laki, ki lesu poudarijo in olepšajo
naravno strukturo lesa. Iz cenejše bukovine lahko z lužilom pričaramo izgled precej dražjega oreha
ali češnje, lahko pa lesu le vdihnemo toplino z barvo po naši želji.
L
ben za skladiščenje, ki ga običajno vedno primanjkuje. Distributer izdela le toliko lužila, kot ga kupec potrebuje, in zato nima
skrbi s skladiščenjem ali pretekom roka uporabnosti neprodanih izdelkov.
užila so po sestavi premaz za les iz veziva, večjega dela topil, barvil in pigmentov
ter različnih aditivov. V Heliosu jih delimo
na dva osnovna tipa: vodna lužila pod blagovno znamko EKOHEL lužila in lužila na osnovi
organskih topil, imenovana KOMBIHEL lužila.
Z mešalnim sistemom za lužila pa smo rešili še eno težavo, ki
pesti večino dobaviteljev na oddaljene trge – odzivnost. Na predstavništvu v tujini lahko že poznano nianso izdelajo takoj, lahko
pa jo tudi sami pripravijo v najkrajšem možnem času. V nasprotnem primeru bi minilo kar nekaj časa, preden bi vzorec prejeli,
izdelali lužilo in ga poslali nazaj. V primeru manjših naročenih
količin, ki jih sedaj izdelajo po mešalnem sistemu v našem predstavništvu, pa tako še precej več prihranimo, saj vsi vemo, da je
izdelava manjših količin izdelka (butične količine) v redni proizvodnji izjemno draga.
Barvila obarvajo les transparentno, tako da
struktura lesa ostane vidna, medtem ko pigmenti strukturo lesa lahko že deloma zabrišejo, kar je včasih želen efekt. Vezivo je v lužilu
nujno potrebno za oprijem kolorantov na lesno
podlago in preprečuje njihovo raztapljanje in
prehajanje v temeljni sloj laka pri prelakiranju.
Veziv je več vrst (akrilna, alkidna, nitrocelulozna…), izbira pa zavisi glede na aplikacijo. Za
redčenje lužil in s tem tudi dobro penetracijo v
les pa poskrbijo topila organskega izvora ali pa
je to v večini primerov kar voda. Izbor in kombinacija sta odvisna od aplikacije.
Za ohranjanje kupcev se je potrebno potruditi in zastopnikom
ponuditi možnost dodatnega zaslužka s pripravo lužil, saj konkurenca tudi ne spi in se je zato potrebno neprestano prilagajati.
Za potrebe predstavnikov in njihovih kupcev pa imamo za prikaz in lažji izbor izdelano barvno karto lužil z nekaj osnovnimi
in najpogostejšimi niansami. Le-ta se deli na Ekohel lužila za
splošno uporabo, Kombihel lužila za mazanje in brisanje ter
Kombihel lužila za brizganje. Recepture pa so že prilagojene
na MIX sistem s koncentriranimi koloranti in vezivi. Barvno karto lahko vsak distributer sproti dopolnjuje z niansami po vzorcih
svojih kupcev.
V želji po zmanjšanju stroškov, tako stroškov izdelave kot logističnih stroškov, predvsem pa iz
razloga konkurenčnosti na tujih trgih smo razvili/postavili mešalni sistem za lužila (t.i. MIX
sistem lužil), ki bo našim podaljšanim rokam
omogočil hitro in enostavno izdelovanje lužil za
potrebe njihovih strank. Lužila smo zato zopet
razstavili na osnovne gradnike in jih v taki obliki ponudili kupcem ter s tem zmanjšali drage
transporte stroške.
Tako smo namesto osnovnih, že gotovo pripravljenih nians lužil (npr. rumena, rdeča, rjava...),
pripravili asortima različnih veziv glede na želeno aplikacijo (brizganje, mazanje, valjanje,
umakanje), ki jim distributer doda določen delež topil (vode ali organskih topil) in osnovne
barvne koncentrate. V vezivu je tudi že večina
potrebnih aditivov, tako da izdelava pravzaprav
niti ni težavna.
Lužila imajo na lesu dekorativno funkcijo. Izbrana niansa je odvisna od vrste lesa in tudi njegove barvne raznolikosti. Kot primer vzemimo nianso oreh, kjer se receptura razlikuje pri skoraj
vsakem proizvajalcu pohištva glede na vrsto uporabljenega lesa
(bukev, smreka, jelša...), nianso pa je še potrebno prilagoditi glede na aplikacijo (brizganje, valjanje, umakanje...). Ravno zaradi
konstantnega prilagajanja kupcem je MIX sistem lužil prožen in
hiter način za servisiranje naših kupcev.
Rok Kosec
Tudi sama izdelava lužil je razmeroma enostavna, saj se vsi osnovni gradniki lužila v večini primerov lahko premešajo že z veslom oz. leseno
palico. Za izdelavo lužil po MIX sistemu lužil
pravzaprav ni potrebno veliko opreme: manjša
natančna tehtnica za tehtanje barvnih koncentratov in večja tehtnica za tehtanje večjih količin
(veziva in topila). Možna je tudi nadgradnja na
preprost ročni »tinting« dozirni sistem ali pa na
v celoti avtomatski sistem.
Moder
nasvet Luženje
Ker namesto osnovnih nians sedaj na predstavništva dobavljamo koncentrirana veziva in
koncentrate, se je zmanjšal tudi prostor, potre-
Darko Čevka
Pred izdelavo lužila moramo vedno
dobro poznati celoten tehnološki
postopek obdelave, saj lahko dobimo
drugačen odtenek, če prelakiramo lužilo z
poliuretanskim ali pa z vodnim lakom.
inštruktor
Prav tako lužilo običajno prilagodimo
načinu aplikacije (potapljanje, suho
brizganje, mazanje...).
avtoličarji
4
barve govorijo
jesen 2012
www.helios.si
Koloristične novosti
programa MOBIHEL
MP01
Visokotransparentna čista perla z izrazitim barvnim prehodom iz rdeče prek zlate do bronaste in zelene. Predvsem se
uporablja v niansah za ustvarjanje elegantnih in subtilnih
prehodov v toplih jesenskih
barvah in izrazitih temnih barvah.
MP02
Briljantna perla z zelo čistim
rdečim odtenkom v flipu in zelenim odtenkom v flopu.
V zadnjih letih je razvoj novih efektnih pigmentov prinesel vrsto
novih barvnih efektov, ki se počasi uveljavljajo pri serijskem lakiranju
vozil. Vsaka nova generacija efektnih pigmentov prinese izboljšanje
predvsem čistoče nianse, kar omogoča izdelavo kromatično
izrazitejših nians.
N
ekateri novi pigmenti odpirajo povsem nove koloristične možnosti zaradi novih barvnih prehodov, ki doslej niso bili znani. Intenzivnejša briljanca ostaja ena od največjih kolorističnih
uspešnic zadnjih let. Obenem pa nove tehnologije prinašajo višje stroške. Zato se nove koloristične rešitve le počasi uveljavljajo in njihova uporaba je za zdaj omejena, običajno na posamezne
izstopajoče modele posameznih znamk. Barve vozil so lahko geografsko omejene ali pa se uporabljajo
za posebne barve v omejenih serijah.
Mobihel z uvedbo nove serije MP pigmentov ponuja rešitev tudi za te primere. Zaradi manjše porabe
smo predvideli inovativno embalažo, ki vsebuje pigment v prahu. Njegovo doziranje in vmešavanje
je enostavno in hitro.
Za zdaj smo za mešalne sisteme Mobihel predvideli 11 novih komponent z naslednjimi kolorističnimi
lastnostmi:
MP03
Visokotransparentna čista perla z izrazitim barvnim prehodom iz subtilne turkizne preko
briljantno srebrne do kovinsko
rdeče. Predvsem se uporablja v
živahnih temnih niansah za toniranje aluminijev ali za kreacije obarvanih kovinskih efektov
brez prisotnosti aluminija.
MP04
Sicer klasična kovinska perla s
kombinacijo železovega oksida in sljude, ki pa daje zanimiv
koloristični prehod iz zelene v
rdečo.
MP05
Briljantna perla z biserno belim efektom in fino strukturo.
Zaradi manjše velikosti delcev
ima bolj svilen efekt kot M500.
V primerjavi s klasičnimi finimi perlami M421 in M422 je
čistejši in daje čiste bele tone.
MP06
Klasična zelena interferenčna
perla z barvnim prehodom iz
zelene v rdečo. Čistejši efekt kot
pri M481.
MP07
Briljantna perla z zelo čistim
interferenčnim efektom iz modrozelene v zeleno in intenzivnim leskom. Zaradi svoje visoke transparentnosti daje zelo
čiste nianse predvsem v modrem barvnem območju.
MP08
Visokotransparentna čista perla z izrazitim barvnim prehodom iz zlate preko srebrno zelene do intenzivne modre.
MP09
Klasična kovinska perla s kombinacijo železovega in titanovega oksida ter sljude, ki daje
zanimiv koloristični prehod iz
zlato rumene v rdečo.
MP10
Visokotransparentna
čista
perla z izrazitim barvnim prehodom iz vijolične prek srebrnosive do zelene in modre.
Predvsem se uporablja v niansah za ustvarjanje elegantnih
in subtilnih prehodov v toplih
jesenskih barvah.
MP11
Klasična modra interferenčna
perla z barvnim prehodom iz
modre v rumeno. Čistejši efekt
kot pri M470.
Moder nasvet
Janja Matičič,
vodja servisa
kupcev
Perle (efektni pigmenti) so sestavljene iz naravnega substrata sljude ali
talka, ki je prekrit s tankim slojem različnih kovinskih oksidov. Z variacijo
debelin posameznih plasti in različnih kovinskih oksidov pa dobimo širok
spekter različnih efektov. Ta pojav imenujemo interferenca, kar pomeni, da
se svetloba na različnih slojih strukture perl pigmenta odbija pod različnimi
koti, kar lahko vidimo kot različno nianso.
Pri perlah je zaradi njihove transparentnosti barvni efekt močno
odvisen tudi od obarvanosti podlage.
V prihodnjih mesecih lahko pričakujete še več novih
izdelkov Mobihel, ki vam bodo olajšali izdelavo
nekaterih ekstravagantnih nians.
Frenk Šemen
slikopleskarstvo
Fasadni sistemi
HELIOS SPEKTRA
Toplotno izolacijski sistem HELIOS SPEKTRA (TIS) z
mineralno volno (WM) in s stiroporom (EPS) se je na pomembnih
tržiščih že močno uveljavil in pri kupcih, ki so ga preizkusili, zapisal s
kakovostjo, ki je zadostila zahtevnim uporabnikom in investitorjem.
5
Moder
nasvet
Dušan Jagodič,
tehnični
svetovalec
barve govorijo
jesen 2012
www.helios.si
Pravilno sidranje fasadnih
oblog je zelo pomembna
faza pri izdelavi fasadnega
sistema. Vendar pa morajo biti
dobro narejene tudi faze pred
sidranjem: pri starih fasadah
pranje starih površin, utrditev
podlag z impregnacijami in
pravilno lepljenje izolacije s
pravimi lepili.
Kakovostno zaključena celota
je garancija za zadovoljstvo.
Močna osončenost z visoko temperaturo zelo
obremenjuje površino fasade z intenzivnimi
raztezki, ki dolgoročno utrujajo fasadne materiale. Hladne zime pa povzročajo intenzivno krčenje materialov in delujejo v obratni smeri od
letnega časa. Tako je lahko razpon temperature
osončene fasade srednje močnega odtenka med
zimskim in letnim ciklom do 80 °C. Pri takšnih
cikličnih obremenitvah je upogibna sila na izolacijski sistem zelo velika.
Vetrovi so v naših krajih stalnica že vseskozi,
vendar pa se zelo močni sunki in neobičajno
hude nevihte z vetrom sedaj pojavljajo tudi na
območjih, kjer jih ni bilo ali pa niso bili tako
močni. Močnejši vetrovi ob ciklični toplotni
obremenitvi dodatno obremenijo fasadne obloge, pri katerih je še kako pomembno dodatno
pritrjevanje s HELIOS SPEKTRA pritrdilnimi
sidri PP, PSK in novi PPV.
HELIOS SPEKTRA fasadna pritrdila
pripomorejo skupaj s HELIOS SPEKTRA
fasadnimi lepili premagovati vse
vremenske statične obremenitve zaradi
temperatur in vetra.
O
snovna sistema z izolacijo iz mineralne volne in polystirena - stiropora se
dopolnjujeta z vsem pripadajočim materialom od HELIOS SPEKTRA grobega lepila
za EPS, HELIOS SPEKTRA lepila za MW, HELIOS
SPEKTRA armirne mrežice 145-165 g, vseh vrst
fasadnih profilov in pripadajočih fasadnih pritrdil, ki smo jih v letošnjem letu nadgradili z
novo generacijo HELIOS SPEKTRA fasadnega
pritrdila PPV.
Fasadna pritrdila so zaradi spreminjajočih se
podnebnih razmer vse bolj pomemben člen celotnega HELIOS SPEKTRA fasadnega sistema,
saj zagotavljajo statično stabilnost fasadne
obloge skozi celotno življenjsko dobo fasade.
V Sloveniji se vsako leto pojavljajo vremenske
spremembe v obliki suše, ekstremnih temperatur, vetra, dežja, za katere strokovnjaki navajajo, da so najhujše zadnjih 100 let. HELIOS
SPEKTRA fasadni sistemi so obremenjeni z vsemi naštetimi spremembami, od najmanjših do
ekstremnih, zato je pomembno, da so narejeni
in vgrajeni po najboljših možnih standardih, da
nam služijo vrsto let ter izboljšujejo bivalne razmere in kakovost življenja.
HELIOS SPEKTRA fasadna pritrdila PPV, PSK, PP in HELIOS
SPEKTRA EPS ter MW čep
Poglobljeno HELIOS SPEKTRA fasadno pritrdilo PPV.
Nova HELIOS SPEKTRA fasadna pritrdila PPV
so razvita za učinkovitejše delo izvajalcev in s
hitrejšimi izvedbami sidranja znižajo stroške
izvajalcu. Sidro je narejeno za sidranje z dodatnim HELIOS SPEKTRA EPS ali MW čepom,
ki pokrije mesto sidranja in zmanjšuje pojav toplotnih mostov na mestu sidranja. Pri uporabi
sidra se izvrta luknja skozi izolacijo v nosilno
konstrukcijo zidu. V izvrtino se vstavi sidro in
se brez zabijanja zavijači. Orodje za vijačenje je
namensko in uporabno samo na tem modelu sidra. Samo orodje sidro zavijači in istočasno izvede ugrez sidra v globino za dodatno izoliranje
preboja. Zaradi inovativno zasnovanega sidra in
orodja za vijačenje je faza pogrezanja izolacije za
izolacijski čep izpuščena in se vse izvede v fazi
vijačenja in ne posebej.
Za dodatne informacije lahko pokličete na tel.
031 667 162.
Dušan Jagodič
novice
6
Dr. Venturini v imenu Skupine
Helios predaval na Harvardu
barve govorijo
jesen 2012
www.helios.si
Zadovoljni s
poslovanjem Skupine
Helios v prvih
sedmih mesecih leta
Na Univerzi Harvard, eni najuglednejših ameriških univerz, je v
začetku junija predaval dr. Peter Venturini, pomočnik predsednika
uprave za raziskave in razvoj v Heliosu Domžale, d. d. Na Harvard
Skupina Helios je v prvih šestih mesecih
Kennedy School je namreč potekala mednarodna konferenca o
leta 2012 dosegla 175.789 tisoč evrov čistih
vlogi tehnologij in inovacij za razvoj.
prihodkov od prodaje, kar je na nivoju
lanskega enakega obdobja.
P
rvih pet mesecev je bilo poslovanje solidno, medtem ko je bil
junij nepričakovano slabši. Zadovoljni pa smo z julijsko prodajo,
saj smo dosegli 13 % povečanje glede na lanski julij. Ugodni rezultati poslovanja v juliju so vplivali na izboljšanje rezultata v obdobju
januar – julij 2012. Dosegli smo za 209.751 tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 2 % več kot v enakem obdobju lani. Najbolj
smo povečali prodajo premazov za kovinsko industrijo (za 27 %),
praškastih premazov (za 24 %), premazov za lesno industrijo (za 11
%) in premazov za horizontalno cestno signalizacijo (za 10 %).
Čisti poslovni izid Skupine Helios je v obdobju prvih sedmih mesecev leta 2012 tako znašal 6.659 tisoč evrov, kar predstavlja 3,2-odstoten delež v čistih prihodkih od prodaje in 34 % rast v primerjavi z
enakim obdobjem lani.
P. S.
Sprejem na Univerzi v Harvardu (od desne proti levi): dr. Peter Venturini, pomočnik predsednika uprave
za raziskave in razvoj v Heliosu, Mateja Dermastia, direktorica CO PoliMaT in profesor Calestous Juma,
direktor projekta Znanost, tehnologija in globalizacija na Harvard Kennedy School na Univerzi v Harvardu.
N
a konferenci je sodelovala vrsta znanstvenikov, predstavnikov visoko tehnoloških podjetij in razvojnih centrov.
Dr. Venturini je na konferenci v imenu Skupine
Helios sodeloval kot industrijski partner Centra
odličnosti PoliMaT. Ta se je namreč odzval vabilu Harvard Kennedy School, da soorganizira
in sodeluje v delu konference, ki se je vsebinsko nanašal na polimere za rešitev globalnih
izzivov, vezanih na vodo, obnovljive vire energije, hrano, zdravje in urbanizacijo.
Center odličnosti PoliMaT je na konferenci
predstavil svoje inovacije in znanstveno delo
na področju polimernih materialov in tehnologije. Dr. Venturini je predstavil funkcionalne
premaze, ki prispevajo k manjši porabi fosilnih goriv (spektralno selektivni premazi) in so
pomembni za zdravje in okolje (vodni premazi, absorberji elektromagnetnega sevanja).
Udeležence konference je z video nagovorom
pozdravil tudi predsednik Republike Slovenije
dr. Danilo Türk.
Poslovni del ekipe CO PoliMaT, katere del
je bil tudi dr. Venturini, se je po konferenci odpravil v mesto Akron - center industrije
polimerov v ZDA. Na povabilo župana mesta
Akron, Ohio, Donalda L. Plusquellica so obiskali ključne institucije mesta Akron: Visoko šolo za polimere in polimerne tehnologije
Univerze v Akronu, raziskovalni laboratorij
podjetja Goodyear, podjetniški inkubator in
imeli poslovno srečanje s predstavniki vlagateljev in gospodarske zbornice Ohia.
Dr. Venturinija smo povprašali po vtisih s
Harvarda in o tem, kaj takšna predstavitev pomeni za Skupino Helios:
»Na Harvardu sem hitro začutil utrip
ene najboljših univerz, ki ga naredijo najboljši študentje in profesorji z vsega sveta,
njihova izjemna motiviranost in zavzetost pri delu, obenem pa pozitivna naravnanost, velikopoteznost ter samozavest!
Na Univerzi Harvard in v Akronu smo
bili krasno sprejeti. Prijetno je spoznanje,
da smo strokovno enakovredni sogovorniki. Sodelavci Heliosa smo lahko ponosni na svoje delo, saj skupaj s partnerji
v slovenskem centru odličnosti PoliMaT
razvijamo izdelke, ki so aktualni in konkurenčni v svetu.
Tako na Harvardu kot pri obisku Akrona se je pokazala zelo dobra povezanost
univerze in podjetij, ki jih močno podpirajo še mesto in država. Na univerzah se
čuti izredna želja po sodelovanju z industrijo. Industrija na drugi strani sprejema
ideje in najboljše študente z univerz. Mesto enostavno podpira iniciative, ki vodijo
v nova delovna mesta.«
Polona Stare
Dr. Venturini - izredni
član Inženirske
akademije Slovenije
Dr. Peter Venturini, pomočnik predsednika uprave
za raziskave in razvoj v Heliosu Domžale, d. d., je
bil letos na redni letni volilni skupščini Inženirske
akademije Slovenije (IAS) izvoljen za izrednega
člana njenega razvojno - poslovnega razreda.
I
nženirska akademija Slovenije je bila ustanovljena leta 1995
z namenom, da se ustvari platforma za politiko in formiranje
razvojnih perspektiv proizvodnih industrij, znanstvenih ter tehnoloških raziskav in kvalitetnega inženirskega študija v Sloveniji.
Leta 2006 je Državni zbor republike Slovenije sprejel tudi Zakon o
Inženirski akademiji Slovenije. V njem je podrobno opredelil vlogo
IAS kot nacionalne institucije, ki združuje voljene člane iz tehniških
ved javne raziskovalne sfere, gospodarstva in tehnološkega razvoja.
Z izvolitvijo inženirskih in raziskovalnih kadrov, ki so se izkazali z izrednimi rezultati dela v industriji, znanosti in izobraževanju, v članstvo
IAS naša država izraža pomembna priznanja tem Slovencem za
njihov vitalni prispevek k ustvarjanju gospodarske moči in bogastva
našega naroda in s tem h krepitvi naše nacionalne samobitnosti.
P. S.
novice
7
barve govorijo
jesen 2012
www.helios.si
Heliosov sklad za ohranjanje čistih slovenskih voda
Obnovili smo jubilejni, 80. vodnjak na
Belem Križu, 81. pa je Farovški vodnjak
Še posebej nas je razveselilo,
da je pri obnovi vodnjaka sodeloval vrtec Mornarček Piran.
Tako že naši malčki spoznavajo
vodne vire nekoč in danes ter se
učijo odgovornega odnosa do
vode in okolja.
V 15- letnem delovanju Heliosovega sklada za ohranjanje
čistih slovenskih voda nam je
tako uspelo obnoviti že osemdeset vodnih virov v 69-ih slovenskih občinah. Tako prispevamo k boljši kakovosti življenja
nas vseh, poslovni sistem Helios pa z zgledom deluje k širjenju
dobre poslovne prakse na področju družbene odgovornosti
tako v Sloveniji kot v svetu.
Septembra odprli
Farovški vodnjak
V nedeljo, 16. septembra smo
odprli obnovljeni Farovški vodnjak, ki je bil včasih namenjen
predvsem potrebam župnišča
za zalivanje vrtnin in mimoidočim za oskrbo s čisto pitno
Otvoritev vodnjaka na Belem Križu, julij 2012
V
okviru praznika Svete
Ane smo konec julija
na Belem Križu namenu predali prenovljen vodnjak.
Ta vodnjak je bil delno zasut.
Leta 2010 so ga odkrili ob
prenovi tamkajšnjega Doma
družbenih dejavnosti. Otvoritev prenovljenega zapuščenega vodnjaka v dneh, ko so se
v vsej Istri srečevali s pomanjkanjem vode, je imela še prav
poseben pomen.
Še dodatno nas opominja,
da moramo imeti do vode odgovoren odnos, saj bo v prihodnosti oskrba s pitno vodo ena
poglavitnih človekovih težav.
Prenovljeni vodnjak bodo uporabljali za zalivanje hortikulturno urejene okolice doma,
s čimer bodo pripomogli k
znižanju stroškov, poudarjali pomen vode ter spodbujali
krajane k uporabi deževnice za
zalivanje trat in vrtnin.
Farovški vodnjak smo predali namenu 16. septembra 2012
vodo. Sedaj bo predvsem vir
pitne vode za krajane in pohodnike na bližnji vrh Žusma, od
koder je lep razgled na Kozjansko in Posavje.
Poleg osnovne oskrbe z vodo
se krajani zavedajo, da je obnovljeni vodnjak dodana vrednost
za kraj, ki ima možnost in priložnost za razvoj. Območje Žusma, Dobrine in širšega območja se tako razvija v t.i. zeleni
turizem, v povezavi z naravnimi danostmi čudovite, vendar
malo odmaknjene krajine. Lokacija Dobrine, njene naravne
danosti in možnosti prostorske
umestitve zdraviliške, zdravstvene in turistične dejavnosti
v obstoječe okolje omogočajo
razvoj zdraviliškega turizma v
občini Šentjur. Obnovljeni vodnjak je tudi ena izmed vsebinskih točk nastajajočega projekta
Grajske učne poti Žusem, ki ga
pripravlja Društvo Izviri Dobrina ob sodelovanju z OŠ Slivnica
pri Celju in bo poleg naravnih
lepot vključevala še turistične
in kulturne znamenitosti.
Andreja Roš
Kliknite na prenovljeno stran www.mavrica.si!
Junija smo v podjetju HGtrade prenovili spletno stran www.mavrica si. Nekdanjo spletna stran Mavrice smo
vsebinsko razdelili. Vsi podatki o podjetju in trgovina za poslovne uporabnike se po novem nahajajo na
spletem naslovu www.hgtrade.si, podatki o prodajnih mestih Mavrica in maloprodajna spletna trgovina B2C
(Business to Customer) pa so na starem naslovu www.mavrica.si
N
ajveč sprememb na strani www.mavrica.si smo naredili
na uvodni strani. Popolnoma smo spremenili grafično
podobo, dodali smo vsebine za pomoč in svetovanje uporabnikom, Helios Colour Design Studio, pasico, kjer se prikazujejo
pomembnejši podatki o trgovinah Mavrica in novosti iz prodajnega programa Skupine Helios… Manjših sprememb je bila
deležna tudi sama spletna trgovina B2C, v kateri lahko kupci
izbirajo med več kot 3.000 izdelki..
Spletno stran Mavrica mesečno obišče okoli
8.000 uporabnikov. S prenovo si želimo
to številko še povečati in se uporabnikom
približati tudi z elektronskim poslovanjem.
Goran Globokar
razvedrilo in novice
barve govorijo
8
jesen 2012
www.helios.si
Nagradna križanka
avtor:
jože
pauman
gospodar. nekdanji
drama
uveljavi- dejavnost
makedonalexandra tev osebe, (gojenje
okrasnih ski politik
dumasa ml. politike
gligorov
rastlin)
reka na
kdor
mdžarskem
poklicno
(anagram:
pogosto
soja)
uporablja
izdelke
helios
nauk o
imenih,
imenoslovje
klarinetu
sorodno
glasbilo
opera
giuseppa
verdija
izdelovalec
srpov
kljuvajoče
sodnik
gnojno
v gr. mit.
vnetje na
podzemlju
prstu
sl. fotogr.
(herman)
libijski
kralj od
1950-1969
9
vladimir
lamut
nakupovalna ulica v
pešti
mešana ime irskega dvorni no- ameriški
solata iz filmskega rec v operi režiser
črne maske
pečenih pachristomarija
prik, fefer. igralca
pher
neesona
kogoja
in česna
24
nezavistna
država
hrvatska
italijan
(zaničljivo)
vojvodin.
pesnik
(karoly)
roparski
ptič pevec
18
diapozitiv
15
am. film.
črkovna
stopnja, 12 igralec
(matt)
tipografskih enot mitja kunc
14
gora sz od
triglava
(2393 m)
oblika
imena
janez
pevec
plestenjak
jud. pisec
(abraham,
1808-1867)
letovišče
pri opatiji
17
junak
gotovčeve
opere
voda
(fr.)
nerv
12
črka h v
hebrejski
pisavi
mesto v
izraelu
dansko
ime za
zelandijo
rimski
bogovi
umrlih)
sintetično
mamilo
8
ameriški
teniški
igralec
agassi
nikelj
10
3
16
tone
kozlevčar
raul roa
sufler:
arnobius, arazi,
idris, lod,
mapu, vaci
parazitska
rastlina
na drevju,
ptičji lim
egip. boginja neba,
ljubezni
in veselja
21
jezero na
madakask.
maroški
tenisač
(hicham)
1
11
pevec
rahimovski
kositer
vzhod
(angl.)
ZAHTEVEN
SKOK PRI
UMETNOSTNEM
DRSANJU
športni
program
na ktv
departma v
franciji
23
udeleženec ravea
HRVAŠKA
PEVKA
JUVAN
avtomobilska oznaka nizozemske
glavni
števnik
izraelski
violinist
volkov
slovenski
skladat.
(france,
1904-1974)
2
NEPOROČENA
ŽENSKA
SPLOH
ODDUŠNIK
FR. FILMSKI
IGRALEC
DELON
gora na
kreti
(2498 m)
blagajna
(pog.)
20
PREBIVALKA
RAPALLA
VIŠAVJE
V SAHARI,
ABSEN
TELUR
NAUK
FILOZOFA
DUNSA
SCOTUSA
REKA NA
PELOPONEZU,
EVROTAS
ŠVEDSKI
POLITIK
ERLANDER
Nagradno
geslo
ljubimec
nimfe
galateje
6
22
ustanovitelj
mormonske vere
več
lapuhov,
lapuhi
4
mak. pevka
ređepova
5
dvokrilno
rusko
letalo iz 1.
sv. vojne
peter
kolšek
13
kdor mora
plačevati
davek
AM. FILM S
KATHARINE
HEPBURN IN
HUMPHREYEM
BOGARTOM
škofovska
kapa
CERKV. PIS.,
SODOBNIK
CESARJA DIOKLECIJANA
eugene
ionesco
ošaben
človek
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
MLADI FINSKI SMUČ.
SKAKALEC
KOKKONEN
19
MADŽARSKI
ŠAHIST
(JOSEPH,
1856-1903)
26
11
Ime in priimek
Naslov
Pošta
12
25
GLAVNI
ŠTEVNIK
13
14
15
16
17
18
20
21
Izpolnjeno geslo križanke pošljite na naslov:
Helios Domžale, d. d., Količevo 2, Služba za marketing,
1230 Domžale, najpozneje do 15. novembra 2012.
Pet izžrebanih nagrajencev bo prejelo praktične nagrade.
Aljažev stolp
obnovljen z
barvami Helios
22
23
24
25
26
Nagrajenci križanke časopisa
Barve govorijo 2011, št. 38, so:
• Ana KRAŠEVec, C. v Dolenjo
vas 4, 1380 Cerknica
• Nada MEDVED, Sp. Polskava
305, 2331 Pragersko
• Albert Horvat, Kamnje 20,
4264 Bohinjska Bistrica
• Bernarda Rožnik, Stara
cesta 3, 1354 Horjul
• Nevenka Kavre, Vlahovičeva
59, 6280 Ankaran
Glavna urednica: Nataša Hajdinjak
D
ruštvo prijateljev Triglava je sredi julija izvedlo
obnovo našega, slovenskega narodnega simbola – Aljaževega stolpa na vrhu Triglava. Barve za
obnovo so jim podarili v podjetju HGtrade, natančneje v
prodajalni Mavrica na Jesenicah. Dela so prostovoljno
opravili člani društva.
P. S.
19
Odgovorna urednica: Polona Stare
Uredniški odbor: Brane Knehtl, Sonja
Kovač, Jolanda Pokorn, Irena Tavčar
Produkcija: Helios Domžale, d. d.
Oblikovalska zasnova: DC Studio
Tisk: SET d. d.
Ekipa, ki je obnovila Aljažev stolp
Če glasila ne želite prejemati, nam to pisno sporočite na naslov Helios Domžale, d. d., Količevo 2,
Služba za marketing, 1230 Domžale.