PRENOVLJENE BAZE PODATKOV Svetovalnega središča Maribor

Comments

Transcription

PRENOVLJENE BAZE PODATKOV Svetovalnega središča Maribor
PRENOVLJENE BAZE PODATKOV
Svetovalnega središča Maribor
kot sklopa dejavnosti Centra vseživljenjskega učenja Zgornje Podravske regije
(prenovljene baze podatkov ISIO Maribor – maj 2007)
Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja ter javnega razpisa za izbor projektov: »Javni razpis za centre vseživljenjskega učenja – CVŽU
in odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – partnerstva«. Projekt je sofinanciran iz javnih virov – Ministrstva za šolstvo in
šport.
julij 2012
1
LJUDSKE UNIVERZE
-
Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza
Maistrova ul. 5, 2000 Maribor, tel: (02) 234 11 11,
e-pošta: [email protected]
http://www.azm-lu.si
GIMNAZIJE
- Prva gimnazija
http://www.prva-gimnazija.org, http://www.prvagimnazija.org/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=34&Itemid=92
Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor,
tel: (02) 228 53 00, Zbornica tel: (02) 228 53 05
-
Druga gimnazija
Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor, tel: (02) 330 44 30,
zbornica tel: (02) 330 44, e-pošta: [email protected], 41
Tretja gimnazija
Gosposvetska cesta 4 in in Smetanova ulica 18, 2000 Maribor,
tel: (02) 250-40-40, e-pošta: [email protected]
Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška
Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor, tel: 05 909 22 00,
e-pošta: [email protected],
http://www.druga.org/,
http://www.druga.org/OSoli/Informacije.html
http://www.tretja.si/
http://www.skofijska.si/www/index.php
SREDNJEŠOLSKO POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
-
Srednja ekonomska šola
Trg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor, tel: 05 908 33 72,
e-pošta: [email protected]
Srednja elektro-računalniška šola Maribor
Smetanova 6, 2000 Maribor, tel: (02) 234 19 10,
e-pošta: [email protected]
Srednja glasbena in baletna šola Maribor
Mladinska ulica 12, 2000 Maribor tel: 02 228 72 80,
e-pošta: [email protected]
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Smetanova ulica 35, 2000 Maribor, tel: (02) 23 50 600,
http://www.ekonomska-mb.org/
http://www.sersmb.si/
http://www.sgbs-maribor.si/
http://www.gradbena.si/
2
-
-
tel. zbornica: (02) 23 50 610, e-pošta: [email protected]
Biotehniška šola Maribor
Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor, tel: (02) 235 37 00, e-pošta: [email protected]
Prometna šola Maribor, Preradovičeva 33, 2000 Maribor,
tel: (02) 429 4140, e-pošta: [email protected]
Srednja strojna in poslovna šola Maribor
Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor, tel: (02) 460 51 50,
tel. zbornica: (02) 460 51 57, e-pošta: [email protected]
Srednja strojna šola Maribor
Smetanova 18, 2000 Maribor, tel: (02) 229 57 56,
e-pošta: [email protected]
Lesarska šola Maribor, Srednja in poklicna strokovna šola,
Višja strokovna šola
Lesarska ulica 2, 2000 Maribor, tel: (02) 421 66 50, (02) 421 66 58
e-pošta: [email protected], [email protected]
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
Mladinska ulica 14a, 2000 Maribor tel: (02) 23 50 010,
e-pošta: [email protected]
Srednja šola za oblikovanje Maribor
Park mladih 8, 2000 Maribor, tel: (02) 330 28 00,
e-pošta: [email protected]
Srednja trgovska šola Maribor
Mladinska ulica 14, 2000 Maribor, tel: (02) 250 46 50,
tel. zbornice: (02) 250 46 53, e-pošta: [email protected]
Srednja zdravstvena in kozmeticna šola Maribor
Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor, tel: (02) 320 51 67,
tel. zbornica: (02) 300 04 21, e-pošta: [email protected]
Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za
prehrano in živilstvo, Višja strokovna šola
Park mladih 3, 2000 Maribor, tel: (02) 331 34 32,
e-pošta: [email protected]
3
http://www.s-bts.mb.edus.si/
http://www.prometna.net/
http://www.sspsmb.org/
http://www2.arnes.si/~ssmbteh1s/
http://www.lesarska-sola-maribor.net/
http://www.ssgt-mb.si/
http://www.ssom.si/
http://www.trgovska.si/
http://www.s-zs.mb.edus.si/
http://www.icp-mb.si/icp/
VISOKE STROKOVNE ŠOLE IN UNIVERZE V MARIBOR
-
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
Razlagova 14, 2000 Maribor, tel: (02) 229-00-00,
e-pošta: [email protected]
-
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, tel: (02) 220 70 00,
e-pošta: [email protected]
-
Fakulteta za gradbeništvo
Smetanova 17, Maribor, tajništvo tel: (02) 229 43 05,
e-pošta: [email protected]
-
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Smetanova ulica 17, Maribor, tel: (02) 229 44 00, e-pošta: [email protected]
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Pivola 10, 2311 Hoče, tel: (02) 320 90 00,
e-pošta: [email protected]
-
-
http://www.epf.uni-mb.si/default.aspx
Referat: http://www.epf.unimb.si/referat/default.aspx
http://www.feri.uni-mb.si/podrocje.aspx
Referat: http://www.feri.unimb.si/povezava.aspx?id=2&pid=36
http://www.fg.uni-mb.si/
Referat: http://www.fg.unimb.si/podrocje.aspx?id=2100
Fakulteta za logistiko (Celje-Krško)
Mariborska cesta 7, 3000 Celje, tel: (03) 428 53 00,
e-pošta: [email protected]
Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Koroška cesta 160, 2000 Maribor, tel: (02) 229 38 44,
e-pošta: [email protected]
Fakulteta za organizacijske vede
Kidričeva 55a, 4000 Kranj, tel: (04) 23 74 200,
e-pošta: [email protected]
Fakulteta za strojništvo
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, tel: (02) 220 75 00,
e-pošta: [email protected]
Fakulteta za varnostne vede
Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana, tel: (01) 300 83 00,
http://atom.uni-mb.si/
http://www.fk.uni-mb.si/fkbv/
Referat: http://www.fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/sl/ofakulteti
http://fl.uni-mb.si/
http://www.fnm.uni-mb.si/default.aspx
http://www1.fov.uni-mb.si/default.htm
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx
http://www.fvv.uni-mb.si/index.aspx
4
-
e-pošta: [email protected]
Fakulteta za zdravstvene vede
Žitna ulica 15, 2000 Maribor, tel: (02) 300 47 00, e-pošta: [email protected]
Filozofska fakulteta
Koroška cesta 160, 2000 Maribor, tel: (02) 229 38 40, e-pošta: [email protected]
Pedagoška fakulteta
Koroška cesta 160, 2000 Maribor, tel: (02) 229 36 00,
e-pošta: [email protected]
Pravna fakulteta
Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, tel: (02) 250 42 00,
e-pošta: [email protected]
Medicinska fakulteta
Slomškov trg 15, 2000 Maribor, tel: (02) 234 56 01, e-pošta: [email protected]
http://www.fzv.uni-mb.si/page/
http://www.ff.uni-mb.si/
http://www.pfmb.uni-mb.si/
http://www.pf.uni-mb.si/
http://www.mf.uni-mb.si/
SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
-
Visoka šola za Upravljanje in poslovanje Novo mesto
Na Loko 2, 8000 Novo mesto, tel: (07) 393 00 10,
e-pošta: [email protected], [email protected]
http://www.vsup.vs-nm.si/
ZASEBNE IZOBRAŽEVALNE ORGANIZACIJE
-
Animacija d.o.o.
Aškerčeva ulica 1, 2250 Ptuj, tel: (02) 749 34 60, e-pošta: [email protected]
Doba
Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, tel: (02) 228 38 50,
e-pošta: [email protected]
Impol kadring d.o.o.
Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica, tel: (02) 805 52 00,
e-pošta: [email protected]
Academia d.o.o
Glavni trg 17b, 2000 Maribor, tel: (02) 228 35 31, (031) 683 855,
e-pošta: [email protected]
Formula - Zavod za izobraževanje Maribor
Zagrebška cesta 29, 2000 Maribor, tel: (02) 460 13 70,
5
http://www.animacija.si/
http://web.doba.si/
http://www.kadring.si/
http://www.academia.si/
http://www.formula.si/
-
-
-
-
e-pošta: [email protected]
B2 d.o.o.
Tržaška 42, 1000 Ljubljana, tel: (01) 244 42 00, (01) 244 42 20,
Glavni trg 17, 2000 Maribor, tel: (02) 234 52 90, e-pošta: [email protected]
Birostroj Computers d.d.
Mladinska ulica 3, 2000 Maribor, tel: (02) 234 78 00,
e-pošta: [email protected]
Euro-lingua.college Jezikovni Biro Lindič d.o.o.
Koroška cesta 9, 2000 Maribor, tel: (02) 252 53 33, (031) 386 899,
brezplačna št.: 080 33 80,
e-pošta: [email protected], [email protected]
Berlitz Slovenija d.o.o., Jezikovni center Maribor
Svetozarevska 6, 2000 Maribor, tel: (02) 229 4 229, brezplačna št.: 080 23 36
e-pošta: e-mail: [email protected]
Panteon College d.o.o. – šola tujih jezikov
Vojkova 1, 1000 Ljubljana, tel: (01) 280 3 220, e-pošta: [email protected]
Gosposvetska 84, 2000 Maribor , tel: (02) 252 45 98,
e-pošta: [email protected]
Svarog – izobraževalni zavod
Razlagova 22, 2000 Maribor, tel: (02) 228 24 56, e-pošta: [email protected]
Lingva, izobraževanje in svetovanje
Berglesova ulica 20, 2000 Maribor, tel: (02) 620 24 40,
e-pošta: [email protected]
Ložane 12b, 2231 Pernica, tel: (02) 250 29 93. ??
Hiša Jezikov
Razlagova 22, 2000 Maribor, tel: (02) 228 24 55, (040) 414 066,
e-pošta: [email protected]
Pisk podjetje za izobraževanje in svetovanje d.o.o
Cesta XIV. Divizije 75, 2000 Maribor, tel: (02) 471 66 30,
e-pošta: [email protected]
Enajsta šola-šala d.o.o.
Letonjeva 8, 2000 Maribor, tel: (02) 420 60 97, (041) 797 716,
6
http://www.b2.eu/
http://www.birostroj.com/
http://www.euro-lingua.org/
http://www.berlitz.si/sl/
http://www.panteon.si/
http://www.panteon-mb.si/
http://www.svarog.si/
http://www.lingva.net/
http://www.hisajezikov.com/
http://www.pisk.si/indexhi.htm
http://www.enajstasolasala.si/
e-pošta: [email protected]
SPECIALIZIRANE ORGANIZACIJE, KI POLEG OSTALIH NALOG IZVAJAJO IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
-
-
IVD Maribor - Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja
Maribor p.o.
Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor, tel: (02) 421 60 10, e-pošta: [email protected]
Navtična šola F. Arnuš - Nautica, d.o.o.
Gregorčičeva 25, 2000 Maribor, tel: (02) 229 88 80, (041) 699 645
e-pošta: [email protected]
Društvo "Joga v vsakdanjem življenju" Maribor
Ruška 104, 2000 Maribor, tel: (02) 420 72 06, (031) 531 690,
e-pošta: [email protected]
Mariborska knjižnica Maribor
Rotovški trg 2, Maribor, tel: (02) 235 21 00,
e-pošta: [email protected]
Univerzitetna knjižnica Maribor
Gospejna ulica 10, 2000 Maribor, tel: (02) 250 74 00,
e-pošta: [email protected], [email protected]
Zveza društev inženirjev in tehnikov Maribor
Vetrinjska 16, 2000 Maribor, tel: (02) 250 13 23,
e-pošta: [email protected], [email protected]
Elektrotehniško društvo Maribor
Glavni trg 17 b, 2000 Maribor, tel: 059 121 870,
e-pošta: [email protected]
Formica d.o.o. – Izobraževanje in varstvo okolja
Slovenska ulica 21, 2000 Maribor, tel: (041) 498 402,
e-pošta: [email protected]
Izobraževalno društvo MBA Klub
Razlagova 20, 2000 Maribor, tel: (02) 229 03 20 ,
e-pošta: [email protected], [email protected]
Katoliški študentski center Sinaj
Koroška cesta 1, 2000 Maribor, tel: 059 080 390, (031) 777 727
7
http://www.ivd-maribor.si/
http://www.nautica-jadranje.si/domov
http://www.joga-v-vsakdanjem-zivljenju.org/maribor/
http://www.mb.sik.si/
http://www.ukm.uni-mb.si/podrocje.aspx
http://www.zdit-mb.si/
http://www.ed-mb.si/
http://www.formica.si/
http://www.mba-klub.si/
http://www.sinaj.si/
-
-
-
e-posta: [email protected]
Zveza mariborskih športnih društev Branik
Mladinska ulica 29, 2000 Maribor, tel: (02) 250 82 70, (02) 250 82 71,
(02) 250 82 74,
e-pošta: [email protected]
Mladinski center Osmica
Glavni trg 24, 2000 Maribor, tel: (02) 25 26 650,
e-pošta: [email protected]
Egida d.o.o. – podjetniško svetovanje in razvoj
Panonska ulica 5, 2000 Maribor, tel: (0 2) 460 50 80,
e-pošta: [email protected]
Varnost Maribor d.d.
Kraljeviča Marka ul. 5, 2000 Maribor, tel: (02) 230 30 10,
e-pošta: [email protected]
Bi - termal, d. o. o.
Limbuška cesta 52, 2000 Maribor, tel: (02) 42 15 463, (041) 40 96 53,
e-pošta: [email protected]
Ekosystem d.o.o. – Ekološki in varstveni inženiring
Špelina ulica 1, 2000 Maribor, tel: (02) 450 23 70,
e-pošta: [email protected]
Testing d.o.o. - Družba za tehnično preizkušanje, proizvodnjo
in trgovino, varnost pri delu, varnost pred požarom
Obrežna 145/a, 2000 Maribor, tel.: (02) 42 95 970,
e-pošta: [email protected]
Gospodarska zbornica Slovenije - pet poti do nas
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, tel: (01) 589 80 00, e-pošta: [email protected]
Štajerska gospodarska zbornica
Ulica talcev 24, 2000 Maribor, tel: (02) 220 87 00,
e-pošta: [email protected]
ICA d.o.o. – Izobraževalni center za avtomatizacijo
Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice, tel: (03) 759 26 11, (051) 636 272,
e-pošta: [email protected]
8
http://www.zveza-msdbranik.si/
http://www.osmica.org/
http://www.egida-vita.si/
http://www.varnost.si/
http://www.bi-termal.si/
http://www.ekosystem.si/
http://www.testing-mb.si/
http://www.gzs.si/slo/
http://www.stajerskagz.si/
http://www.ica.si/
-
-
-
-
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Vinarska ulica 14, 2000 Maribor,tel: (02) 228 49 00,
e-pošta: [email protected]
Nadškofija Maribor
Slomškov trg 19, 2000 Maribor, tel: (059) 080 100/102,
e-pošta: [email protected]
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut - Soča
Linhartova 51, 1000 Ljubljana, tel: (01) 475 81 00,
Čufarjeva 5, 2000 Maribor, tel: (02) 480 58 50,
e-pošta: [email protected]
Ekonomski institut Maribor d.o.o. - Ekonomske raziskave in
podjetništvo
Razlagova ulica 22, 2000 Maribor, tel: (02) 252 63 42, (02) 235 23 43,
e-pošta: [email protected]
IZUM - Institut informacijskih znanosti
Prešernova 17, 2000 Maribor, tel: (02) 252 03 31,
e-pošta: [email protected]
Založba Obzorja d.d.
Partizanska cesta 5, 2000 Maribor, tel: (02) 234 81 02,
e-pošta: [email protected]
Center za sluh in govor Maribor
Vinarska ul. 6, 2000 Maribor, tel: (02) 228 53 40,
e-pošta: [email protected]
EAG - Inštitut Fritz Perls GmbH
Kuhlwetterstrasse 49, 402339 Düsseldorf, Deutschland
EAG-FPI - Podružnica Maribor, Čufarjeva 5 Maribor, Slovenija
tel: (02) 332 30 00 , e-pošta: [email protected]
Center za Duhovno Kulturo, zavod za izobraževanje, vzgojo,
razvoj in kulturo
Ruska 13, 1000 Ljubljana, tel: (01) 433 93 03,
e-pošta: [email protected]
9
http://www.kmetijski-zavod.si/
http://www.slomsek.net/
http://www.ir-rs.si/
http://www.eim-mb.si/
http://www.izum.si/
http://www.zalozba-obzorja.si/
http://www2.arnes.si/~mbusgm1s/
http://www.fpi-slo.org/splosno.asp
http://www.cdk.si/
-
Zdravstveni zavod Doktor Lovše
Kopitarjeva ulica 2, 2000 Maribor, tel: (02) 229 72 14,
e-pošta: [email protected], [email protected] ??
ŠOUM - Študentska organizacija Univerze v Mariboru
Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, tel: (02) 228 56 00,
e-pošta: [email protected]
http://www.lovse.si/
http://www.soum.si/
PLESNE ŠOLE
-
-
PLESNA ŠOLA URŠKA CELJE - Dvorana Zlatorog
Opekarniška 15, 3000 Celje, tel: 070 857 600,
e-pošta: [email protected]
Plesna šola ROLLY
Ul. heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor, tel: (02) 252 57 26, (041) 852-707,
e-pošta: [email protected]
Plesna šola Devžej
Velenje: Gasilski dom Velenje, Žarova cesta 2,
Slovenj Gradec: Trgovski center Karica, Ronkova ulica 4,
Murska Sobota: Hotel Diana, Slovenska ulica 52,
tel: (041) 649 816, e-pošta: [email protected]
Plesni klub Sebastijan
Radvanjska 56, 2000 Maribor, tel: (051) 271 065,
e-pošta: [email protected]
Plesna šola PiNGi
Svetozarevska ulica 13, 2000 Maribor, tel: (02) 250 80 00, (041) 606 111,
e-mail: [email protected]
http://www.urska.si/plesnasola/celje.php
http://www.rolly.si/
http://www.rr-vel.si/it/devzej/
http://www.plesnasolasebastian.com/
http://www.pingi.si/
AVTOŠOLE
-
-
Seznam Maribor: http://www.avtosole.com/vozniki/index.php
Študentski servis, d.o.o.
http://www.ssGregorčičeva ulica 23, 2000 Maribor, tel: (02) 229 09 14,
mb.si/index.php?option=com_content&task=view&id=29
e-pošta: [email protected]
&Itemid=40
Biotehniška šola Maribor – Avtošola
Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor, tel: (02) 235 37 00 – tajništvo
(031) 652 379 - vodja avtošole, e-pošta: [email protected]
http://www.s-bts.mb.edus.si/avtosola.php?pid=1
10
-
Društvo AMD TAM Maribor Zagrebška cesta 29, 2000 Maribor, tel: (02)
461 44 90, e-pošta: [email protected]
Avto Oman d.o.o.
Ulica Vita Kraigherja 12, 2000 Maribor, tel: (02) 251 17 18, (041) 615 845,
(041) 668 828, (041) 343 313, e-pošta: [email protected]
Avto šola Vremec d.o.o.
Kosarjeva 5, 2000 Maribor, tel: (02) 25 00 550, (040) 304 804,
e-pošta: [email protected], [email protected]
Fortuna d.o.o.
Koresova ulica 5, 2000 Maribor, tel: (02) 320 37 06, (041) 329 001,
e-pošta: [email protected]
MC KENSIE turizem in storitve, d.o.o.
Trg Dušana Kvedra 8, 2000 Maribor, tel: (02) 320 37 66, (02) 320 37 67,
e-pošta: [email protected]
http://www.amdtam-drustvo.si/
http://www.avtosole.com/vozniki/index.php?nStran=sa&
nPod=vizitka&as=297
http://www.vremec.si/
http://www.avtosola-fortuna.si/
http://www.avtosola.net/avtosole/mc-kensie/
GLASBENO IZOBRAŽEVANJE
-
Srednja glasbena in baletna šola Maribor
Mladinska ulica 12, 2000 Maribor, tel: (02) 228 72 80,
e-pošta: [email protected]
 OE Tabor Maribor
Metelkova 58, tel: (02) 333 82 52
http://www.sgbs-maribor.si/
http://www.sgbs-maribor.si/wpcontent/uploads/2009/11/katalog-informacij-javnegaznacaja.doc
MATERINSKE ŠOLE, ŠOLE ZA STARŠE
-
UKC Maribor, Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, tel: (02) 321 22 09, (02) 321 21 88
e-pošta: aleksandra.frangez[@]ukc-mb.si
- Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
OE Varstvo žensk, otrok in mladine,
Enota Center
Vošnjakova 2 – 4, 2000 Maribor, tel: (02) 22 86 423, (02) 22-86-421,
e-pošta: [email protected]
11
http://www.ukc-mb.si/index.php?id=255
http://www.zd-mb.si/index.php?id=479#586
http://www.zdmb.si/fileadmin/Dokumenti/SPZI/SolaZaBodoceStarse.
doc
-
-
Center Štorklja Maribor
Sedež podjetja: Gorkega 25, 2000 Maribor
Poslovna enota 1: Selce 98 a, 2232 Voličina
tel: (031) 344 901, (040) 166 964, e-pošta: [email protected]
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor
Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor, tel: (02) 234 97 00,
e-pošta: [email protected]
http://www.storklja.si/index.php?id=876
http://www.svet-center-mb.si/
INFORMACIJSKO-SVETOVALNI CENTRI (ZA MLADE)
-
-
Kulturno izobraževalno društvo KIBLA
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, tel: (02) 229 40 12,
e-pošta: [email protected]
Zveza prijateljev mladine Maribor
Razlagova 16, 2000 Maribor, tel: (02) 229 69 10, (040) 433 477,
e-pošta: [email protected]
Mladinski informacijsko - svetovalni center INFOPEKA
Ob železnici 16, 2000 Maribor, tel: (02) 300 68 50,
e-pošta: [email protected]
Združenje študentov in izobražencev
Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, tel: (02) 229 05 78 ??
ŠOUM - Študentska organizacija Univerze v Mariboru
Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, tel: (02) 228 56 00,
e-pošta: [email protected]
CIPS - Območna služba Maribor - Center za informiranje in
poklicno svetovanje
Gregorčičeva 15, 2000 Maribor, tel: (02) 235 76 73,
e-pošta: [email protected]
Društvo Projekt Človek - Program za samopomoč, terapijo in
socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti
Sprejemni center Ruše
Ulica 27. decembra 2, 2345 Bistrica ob Dravi, tel: (02) 661 01 01
e-pošta: [email protected]
12
http://www.kibla.org/
http://www.zveza-zpm-mb.si/
http://www.infopeka.org/
http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=825
http://www.soum.si/
http://www.ess.gov.si/SLO/Ncips/CIPSI/Maribor/Mari
bor.htm
http://www.projektclovek.si
-
CEZAM – Javni zavod Center za mlade Ruše
Trg vstaje 3, 2342 Ruše, tel: (02) 66 88 446
e-pošta: [email protected]
http://www.cezam.org
KULTURNE USTANOVE
-
-
-
-
-
Muzej narodne osvoboditve Maribor
Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor, tel: (02) 235 26 00,
e-pošta: [email protected]
http://www.muzejno-mb.si/
Umetnostna galerija Maribor
Strossmayerjeva ulica 6, 2000 Maribor, tel: (02) 229 58 60,
e-pošta: [email protected]
 Razstavni salon Rotovž
Trg Leona Štuklja 2, 2000 Maribor, tel: (02) 250 25 44.
Fotogalerija Stolp Maribor
Židovska ulica 6, 1512 Maribor, tel. (02) 620 9 713, (051) 336 991
Galerija "Ars Sacra" (Nadškofija Maribor)
Slomškov trg 3, 2000 Maribor, tel: (059) 080 343, (059) 080 344,
e-pošta: [email protected]
Galerija Dlum
Židovska ulica 10, 2111 Maribor, tel: (02) 252 36 81, (031) 867 203,
e-pošta: [email protected]
Lončarski atelje Lorna in Črtomir
Limbuška cesta 35, 2341 Limbuš, tel: (02) 613 25 92, (041) 545 910,
e-pošta: [email protected]
Galerija Premzl - Umetniški kabinet Primož Premzl
Slovenska ulica 8, 2000 Maribor, tel: (02) 250 06 70, (041) 512 878,
e-pošta: [email protected]
Univerzitetna knjižnica Maribor – razstavišče (prireditve)
Gospejina ulica 10, 2000 Maribor, tel: (02) 250 74 35,
13
http://www.ugm.si/
http://www.galerijastolp.si/
Mestna Občina Maribor: Galerije v Mariboru:
http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=260
Maribor Pohorje: Galerije v Mariboru:
http://www.mariborpohorje.si/default.aspx?str=290&jezik=1&stran=9
http://www.loncarstvo.si/
Maribor Pohorje: Galerije v Mariboru:
http://www.mariborpohorje.si/default.aspx?str=290&jezik=1&stran=9
http://www.ukm.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=2
-
e-pošta: [email protected] ??
Lutkovno gledališče Maribor
Rotovški trg 1 – uprava, Rotovški trg 2 – dvorana, 2000 Maribor,
tel: (02) 228 19 70, (02) 228 19 71, e-pošta: [email protected]
Slovensko narodno gledališče Maribor
Slovenska ulica 27, 2000 Maribor, tel: (02) 250 61 00, (02) 250 61 85
e-pošta: [email protected]
http://www.lg-mb.si/
http://www.sng-mb.si/
SOCIALNE USTANOVE
-
Center za socialno delo Maribor
Dvorakova ulica 5, 2000 Maribor, tel: (02) 250 66 00,
e-pošta: [email protected]
http://www.csd-mb.si/
http://www.csdmb.si/sl/page/view/NasloviInUradneUre
-
Krizni center za mlade
Trubarjeva ulica 27, 2000 Maribor, tel: (02) 250 26 60, (051) 324 211,
e-pošta: [email protected]
Materinski dom
Na Jelovcu 22, 2354 Bresternica, tel: (02) 623 25 26, (02) 623 25 52,
(051) 260 160, e-pošta: [email protected]
Otroški dodatek, porodniška, državne štipendije
Ljubljanska ulica 6, 2000 Maribor, tel: (02) 320 70 90, (02) 320 70 92,
(02) 320 70 80
http://www.csdmb.si/sl/page/view/KrizniCenterZaMlade
-
-
-
Socialna kuhinja
Makedonska 33, 2000 Maribor, tel: (02) 331 16 16, delitev obrokov: 11.00 - 12.00
Varna hiša
Ob delovnih dnevih od 8. do 21.ure preko telefona in telefaxa (za slušno
ovirane osebe), tel: (02) 480 11 86, (02) 480 11 87, fax: (02) 480 11 88,
e-pošta: [email protected]
Varstvo otrok in mladostnikov
14
http://www.csd-mb.si/sl/page/view/MaterinskiDom
http://www.csd-mb.si/sl/page/view/OtroskiDodatek
http://www.csd-mb.si/sl/page/view/Porodniska
http://www.csd-mb.si/sl/page/view/DrzavneStipendije
http://www.csd-mb.si/sl/page/view/SocialnaKuhinja
http://www.csd-mb.si/sl/page/view/VarnaHisa
http://www.csd-
-
-
-
Trubarjeva ulica 27, 2000 Maribor, tel: (02) 220 81 80, (02) 252 72 71,
(051) 312 105
Zavetišče za brezdomce
Ruška 71, 2000 Maribor, tel: (02) 420 31 93
Ustanova Odsev se sliši
Vojkova 63, 1000 Ljubljana, brezplačni tel: 080 63 73,
e-pošta: [email protected]
»UP« Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem
Slovenije, Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana, tel: (01) 434 25 70,
e-pošta: [email protected]
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja
p. p. 2726, 1001 Ljubljana, tel: (01) 544 35 13, (01) 544 35 14,
brezplačni tel: 080 11 55, e-pošta: [email protected]
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, tel: (01) 244 14 00, (01) 244 14 18,
e-pošta: [email protected]
TOM telefon za otroke in mladostnike,
Brezplačni telefon: 080 12 34
Zveza prijateljev mladine Slovenije, Miklošičeva cesta 16, 1000 Ljubljana,
tel: (01) 239 67 20, e-pošta: [email protected]
Pomembne telefonske številke
 113 Policija
 112 Center za obveščanje: gasilci, reševalna postaja
 080 1200 Policija - prijava storilcev kaznivih dejanj, anonimni telefon
 1188 Informacije o telefonskih naročnikih v Sloveniji
 1180 Informacije o telefonskih naročnikih v drugih državah
 080 1410 Predaja telegramov
 1987 avtomobilske informacije - AMZS (Avto-moto zveza Slovenije)
 198 10 Naročanje bujenja
 195 Točen čas
15
mb.si/sl/page/view/VarstvoOtrokInMladostnikov
http://www.csdmb.si/sl/page/view/ZavetisceZaBrezdomce
http://www.ustanova-odsevseslisi.si/
http://www.drustvo-up.si/
http://www.drustvo-sos.si/
http://www.ivz.si/
http://www.e-tom.si/
http://www.zpms.si/programi/tom-telefon/
http://212.18.63.127/povezave/podrocje.asp?id=834
http://212.18.63.127/povezave/podrocje.asp?id=835
http://212.18.63.127/povezave/podrocje.asp?id=836
http://www.gimnazijakocevje.si/Kontakti/Pomembne%20telefonske%20števil
ke.aspx
 115 Prijava mednarodnih in medkrajevnih pogovorov
http://www.prirocnikzabruce.si/splosno/pomembninaslovi-in-telefonske-stevilke/
ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA
-
-
-
-
-
Mešani pevski zbor Vocalis
Mladinska ulica 13, 2000 Maribor, tel: (02) 420 33 90,
e-pošta: [email protected]
Srpsko kulturno društvo Maribor
Staneta Severja 3, 2000 Maribor, tel: (02) 320 30 08,
e-pošta: [email protected]
http://www.vocalis.si/?id=ozboru
http://www.skdmb.info/index.php?limitstart=24
Kulturno umetniško društvo Zigota Maribor
Gregorečeva ulica 21, 2000 Maribor ??
Kulturno umetniško društvo Študent Maribor
 APZ Maribor – Akademski pevski zbor Maribor
Tyrševa 23 (1. dom), 2000 Maribor, tel: (02) 251 59 27, (040) 623 794,
(031) 670 937, e-pošta: [email protected]
 Akademska folklorna skupina Študent
Tyrševi 23, 2000 Maribor, tel: (02) 251 59 27, (041) 327 297,
e-pošta: [email protected]
Zveze kulturnih društev Slovenije
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, (01) 241 05 00, e-pošta: [email protected]
 Maribor, Pobreška ulica 20, 2000 Maribor, tel: (02) 234 21 10,
(02) 234 21 11, (031) 267 264, e-pošta: [email protected]
Društvo likovnih umetnikov Ljubljana
Komenskega 8, Ljubljana, tel: (01) 434 94 65, e-mail: [email protected]
Društvo glasbenih umetnikov v Mariboru
Gregorčičeva ulica 33 A, 2000 Maribor
Slavistično društvo Maribor
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
16
http://zvok.net/main.html
http://www.kudstudent.org/
http://www.kudstudent.org/apz/
http://www.kudstudent.org/Wiki/PmWiki/index.php/M
ain/HomePage?userlang=si
http://www.zveza-kds.si/
http://www2.arnes.si/~mbzko1s/
http://www.dlul-drustvo.si/povezave.htm
http://www.dlul-drustvo.si/index.htm
http://www.dlum.org/flash.html
-
Fotoklub Maribor
p.p. 1512, Židovska ulica 6, 2001 Maribor, tel: (051) 336 991
e-pošta: [email protected]
Fotografska zveza Slovenije
p.p. 4388, 1001 Ljubljana, tel: (041) 622 692,
e-pošta: [email protected]
Film in video klub Maribor
Goriška 2, 2000 Maribor, tel: (02) 480 12 80, e-pošta: [email protected],
[email protected]
PGD Maribor – Mesto – Prostovoljno gasilsko društvo Maribor
Koroška ulica 12, 2000 Maribor, e-pošta: [email protected]
Gasilska zveza Maribor
Koroška cesta 12, 2000 Maribor, tel: (02) 250 04 60, e-pošta: [email protected]
Gasilska zveza Slovenije
Tržaška 221 , 1000 Ljubljana, tel: (01) 241 97 50, (01) 241 97 52
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, tel: (01) 471 33 22, e-pošta: [email protected]
Agencija RS za okolje / Ministrstvo za okolje in prostor
Vojkova 1b, Ljubljana, tel: (01) 478 40 00, e-pošta: [email protected]
 Urad za seizmologijo, Dunajska cesta 47, Ljubljana
 Oddelek za povodja reke Soče, Cankarjeva 62, Nova Gorica
 Oddelek za povodja Jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, Koper
 Oddelek za območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, Kranj
 Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, Ljubljana
 Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje
 Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo Mesto
 Oddelek porečja reke Drave, Krekova 17, Maribor
 Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, Murska Sobota
http://www.fotoklubmaribor.si/
http://www.fzs-zveza.si/
http://www.fvk-mb.com/
http://www.pgdmbmesto.si/
http://www.gz-maribor.si/index.php?page=seznamgasilskih-drustev
http://gasilec.net/
http://www.sos112.si/slo/index.php
http://www.arso.gov.si/
CIVILNE ORGANIZACIJE
Podatki o registriranih cerkvah in drugih verskih skupnostih:
http://www.uvs.gov.si/si/podatki_o_registriranih_cerkvah_in_drugih_verskih_skupnostih/
17
-
-
Evangeličanska Cerkev v Republiki Sloveniji
Škofovski urad, Levstikova 11, 9226 Moravske Toplice, tel: (02) 538-13-23,
e-pošta: [email protected]
 Maribor,
Trubarjeva 1, 2000 Maribor, tel: (02) 250 21 60, (051) 634 797,
e-pošta: [email protected]
Nadškofijski ordinariat v Mariboru
Slomškov trg 19, 2000 Maribor, tel: 0590/80-100, 0590/80-101, 0590/80-102,
e-pošta: [email protected], [email protected],
[email protected]
-
Novoapostolska cerkev v Sloveniji
Glavni trg 3, 2000 Maribor, tel: (02) 764 58 21
-
Sakrament Prehoda
Ulica bratov Greifov 14, 2000 Maribor, tel: (041) 523 207,
e-pošta: [email protected]
Univerzalna verska skupnost vzhajajočega sonca
Hočko Pohorje 64, 2311 Hoče, tel: (02) 331 60 22, (031) 637 570
-
http://www.evang-cerkev.si/sl/
http://www.slomsek.net/
http://www.nac.si/
http://www.nac.si/tools/detail.php?land=23&lang=SL&id
=507&mode=window
http://sacrament.kibla.si/
http://www.infocity.si/rumene-strani/univerzalnaverska-skupnost-vzhajajocega-sonca/izkaznica
Krščanska adventistična cerkev
http://www.adventisti.si/
Njegoševa 15, 1000 Ljubljana, tel: (01) 433 83 34, e-pošta: [email protected]
http://www.adventisti.si/content/view/21/51/
Maribor, tel: (02) 332 10 36 , e-pošta: [email protected]
 KAC Maribor 1, Aljaževa ulica 19, 2000 Maribor
http://www.zivoupanje.org/
 KAC Živo upanje, Primčeva ulica 1, 2000 Maribor
18