Diapozitiv 1 - Lektorsko društvo Slovenije

Comments

Transcription

Diapozitiv 1 - Lektorsko društvo Slovenije
NEKATERI PROBLEMI ZEMLJEPISNIH IMEN
S POUDARKOM NA EKSONIMIH IN VELIKI
ZAČETNICI
dr. Drago Kladnik
Geografski inštitut Antona Melika
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije
znanosti in umetnosti
eksonim zemljepisno ime v določenem jeziku za topografski objekt,
geografski pojav zunaj območja, kjer ima ta jezik status uradnega jezika,
in se razlikuje od imena v uradnem jeziku ali uradnih jezikih območja, kjer
je ta objekt oziroma pojav, na primer angleško ime Warsaw za poljsko
ime Warszawa; francosko Londres za angleško London; nemško
Mailand za italijansko Milano, slovensko Dunaj za nemško Wien,
slovenska Burgundija za francosko Bourgogne, Skalno gorovje za
angleško Rocky Mountains, Kitajska za kitajsko Zhongguo. Sopomenka
(blizupomenka) je podomačeno zemljepisno ime.
endonim ime topografskega objekta, geografskega pojava v enem od
jezikov na območju, kjer je ta objekt oziroma pojav, ne glede na pisavo, v
kateri je zapisano, na primer Vārānasi (ne Benares), Aachen (ne Aix-laChapelle), Krung Thep (ne Bangkok), Yerushalayim (ne Jerusalem),
Ljubljana (ne Laibach). Sopomenka je uveljavljeno domače zemljepisno
ime.
Kriteriji za opredelitev podomačenega tujega zemljepisnega imena:
Upoštevana so samo pisno podomačena zemljepisna imena, če njihov zapis odstopa od
običajnega standarda zapisovanja v določenem obdobju:
•
pomensko prevedena zemljepisna imena (npr. Rocky Mountains za Skalno gorovje,
Ognjena zemlja za Tierra del Fuego, Rumena reka za Huang He);
•
transkribirana tuja zemljepisna imena (npr. Asunsion za Asunción, Čomolungma za
Sagarmatha/Quomolangma Feng/Zhomo Langma/Mount Everest, Kan za Caen,
Majorka za Mallorca);
•
zemljepisna imena, ki se od zdajšnih uradnih oblik imen razlikujejo v vsaj naslednjih
pisnih poenostavitvah, ki jih spremljajo izgovorne prilagoditve:

opuščeno diakritično ali drugo črkovno znamenje (npr. Arhangelsk namesto Arhangel'sk, Bogota
namesto Bogotá, Plzen namesto Plzeň, Agra namesto Āgra),
opuščen člen (na primer Salvador namesto El Salvador, Rif namesto Ar-Rif/er Rif),
različen zapis v vsaj eni črki (npr. Anapurna namesto Annapurna, Dahomej namesto Dahomey,
Črna gora namesto Crna Gora - v zadnjem primeru gre tudi za prevod);


•
originalno večjezična imena, ki se pri nas dosledno uporabljajo le v eni izmed
imenskih oblik, pogosto slovanski (npr. Odra za Odra/Oder, Buhara za
Buhoro/Buhara, Amur za Amur/Heilong Jiang),
•
slovenska imena v zamejstvu (npr. Trst, Taljament, Celovec, Zilja).
Prednosti rabe eksonimov
•
Eksonimi se lahko izgovarjajo skladno z jezikovnimi značilnostmi in pravili
ciljnega jezika;
•
iz eksonimov je mogoče izpeljati ciljnemu jeziku prilagojene pridevniške,
sklonske in števniške oblike;
•
v primerjavi z endonimi so eksonimi praviloma bolj stabilni, saj se prvi hitreje
spreminjajo zaradi sprememb uradnih jezikov, uradne pisave, prevedbenih
sistemov in administrativnih preimenovanj;
•
eksonimi marsikje nadomeščajo manj znana in zapletena uradna imena, ki
se v praksi le redko uporabljajo;
•
eksonimi so potrebni v zgodovinskem in etnografskem kontekstu;
•
eksonimi nakazujejo pomen geografskih pojavov ter tradicionalnih trgovskih,
političnih in kulturnih stikov;
•
eksonimi napeljujejo na geografske pojave in topografske objekte zunaj
izvorne jezikovne skupnosti, ki pa se v podomačeni obliki pogosto pojavljajo
v njenem imenju in drugem besedju.
Telesa za obravnavo zemljepisnih imen
konference
Združenih narodov
o standardizaciji
zemljepisnih imen
UNGEGN
(Skupina izvedencev
Združenih narodov za
zemljepisna imena)
(doslej 8 zasedanj)
(doslej 23 zasedanj)
delovne skupine
UNGEGN-a
regionalne
jezikovno-geografske
delovne skupine
(trenutno deluje
10 skupin)
(trenutno deluje 22 skupin)
Delovna skupina
za eksonime
(ustanovljena
leta 2002)
nacionalne
komisije za
standardizacijo
zemljepisnih imen
Skupina za
vzhodno srednjo in
jugovzhodno Evropo
Komisija za standardizacijo
zemljepisnih imen
Vlade Republike Slovenije
(doslej 18 sestankov)
(ustanovljena leta 1986)
Working Group on Country Names = Delovna skupina za imena držav
Working Group on Toponymic Data Files and Gazetteers = Delovna skupina za
toponimske podatkovne baze in imenike
Working Group on Toponymic Terminology = Delovna skupina za toponimsko
terminologijo
Working Group on Publicity and Funding = Delovna skupina za založništvo in sklade
Working Group on Romanization System = Delovna skupina za latinizacijo
Working Group on Training Courses in Toponymy = Delovna skupina za toponimske
tečaje
Working Group on Evaluation and Inmplementation = Delovna skupina za evalvacijo in
implementacijo
Working Group on Exonyms = Delovna skupina za eksonime
Working Group on Pronunciation = Delovna skupina za izgovarjavo
Working Group on Geographical Names as Cultural Heritage = Delovna skupina za
zemljepisna imena kot sestavino kulturne dediščine
zadnja skupina je nadomestila
Working Groupon the Promotion oh Indigenous and MinorityNames = Delovna skupina
za uveljavljanje domačinskih zemljepisnih imen in imen jezikih narodnih manjšin
poimenovanje planerske
stroke
daljši zapis imena
krajši zapis imena
Primorje
Koprska pokrajina
Koprsko
Goriška
Novogoriška pokrajina
Novogoriško
Gorenjska
Kranjska pokrajina
Kranjsko
Osrednjeslovenska
Ljubljanska pokrajina
Ljubljansko
Dolenjska
Novomeška pokrajina
Novomeško
Savinjska
Celjska pokrajina
Celjsko
Podravska
Mariborska pokrajina
Mariborsko
Pomurska
Murskosoboška pokrajina
Murskosoboško
Imamo vsaj dvestoletno dokumentirano rabo slovenskih eksonimov,
najprej v glavnem v časopisih.
Nekaj značilnih primerov:
Lipiza
Liež
Erdeljsko
Sedmograško
Dunej
Benedke
Mletci
Lashko
Moshkovia
Carigrad
Frankobrod
Kelmorajn
Munakovo
Jakin
Vičenca
Inšpruk
Leipzig
Liege
Erdély
Siebenbürgen
Wien
Venezia
Venezia
Italia
Moskva
İstanbul
Frankfurt am Majn
Köln
München
Ancona
Vicenza
Innsbruck
Solnigrad
Beligrad
Majland
Şvajza
Niskozemska
Kina
Bolonja
Filadelfia
Rajna
Korsika
Salzburg
Beograd
Milano
Schweiz/Suisse
Nederland
Zhōngguó
Bologna
Philadelphia
Rhein/Rhin/Rijn
Corse
Raba je bila sprva neenotna. Tako je
bilo na primer češko mesto Olomouc
zapisano vsak kot Olomovec, Oljmiz,
Golomovec, Olimüz in Holomuc.
0
Pravopis - slovarski del
Knaurov leksikon
Veliki atlas sveta - 2005
Šolski atlas - Mladinska
Priročni atlas sveta
Šolski atlas - Učila
Monde Neuf
Slovenska knjiga
Atlas sveta 2000
Šolski atlas - GIAM
Moje prvo čudovito…
VAS-1992,1996
Timesov atlas
Medvedov atlas
Školska knjiga
Šolski atlas - De Agostini
Orožnov šolski atlas
Cigaletov Atlant
število podomačenih imen
Število podomačenih tujih zemljepisnih imen v preučenih atlasih sveta, Velikem
splošnem leksikonu in Slovenskem pravopisu
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
SEZNAM EKSONIMOV
Za zdaj preglednico sestavlja 35 različnih rubrik in
vsebuje dobrih 5000 najpogosteje rabljenih
slovenskih eksonimov.
Preglednica je eden od rezultatov raziskovalnega
projekta Slovenski eksonimi: metodologija,
standardizacija, GIS.
Njen namen je prispevati k nadaljnjem poenotenju
rabe slovenskih eksonimov v javni, strokovni in
znanstveni rabi.
Priporočljivost rabe
A - nujna raba: Albanija (Shqipëria), Aleksandrija (Al Iskandarīyah),
Aljaska (Alaska)
B - priporočljiva raba: Akra (Accra), Amu Darja
(Omudarjo/Âmudaryâ/Amyderýa/Amudarjo), Andamani (Andaman
Islands)
C - manj priporočljiva raba: Antongilski zaliv (Helodrano
Antongila/Baie d′Antongil), Arakansko gorovje (Arakan Yoma/Rakhine
Yoma), Atbara (Aţbarah/′Aţbara)
D - nepriporočljiva ali nepotrebna raba: Anadir (Anadyr′),
Andreanonovi otoki (Andreanof Islands), Apalaški zaliv (Apalachee
Bay)
E - neprimerna raba: Bazileja (Basel/Bâle), Devin (Magdeburg),
Inomost (Innsbruck)
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe za izvajanje carinskega zakona,
objavljena v Uradnem listu decembra 2000 (Ur. l. RS 12/2000, 11554–11559).
V njeni prilogi je šifrant držav, kjer je mogoče prebrati tudi naslednja imena (v
oklepajih so navedena pravilna):
Atigva in Barbuda (Antigva in Barbuda),
Bahrein (Bahrajn),
Botsvana (Bocvana),
Bouvet (Bouvetov otok),
Britansko ozemlje indijskega oceana (Britansko ozemlje v Indijskem oceanu),
Brunei (Brunej),
Centralnoafriška republika (Srednjeafriška republika),
Deviški otoki (VB) (Britanski Deviški otoki),
Djibuti (Džibuti),
J. Georgia in ot. Sandwich (Južna Georgija in otoki Južni Sandwichevi otoki),
Južnofrancoski teritorij (Francoska južna ozemlja),
Gvadelupa (Gvadelup),
Heard in Mc Donald otoka (Heardov otok in McDonaldovi otoki),
J. Koreja (Južna Koreja),
Kapverdski otoki (Zelenortski otoki),
Kirgizija (Kirgizistan),
Komorski otoki (Komori),
Mavricius (Mavricij),
Moldova (Moldavija),
Myanmar (Mjanmar),
Norfolk otok (Otok Norfolk),
Pitcairn otoki (Pitcairn),
Salamonski otoki (Salomonovi otoki),
Saudska Arabija (Saudova Arabija),
Sejšelski otoki (Sejšeli),
S. Koreja (Severna Koreja),
St. Kitts Nevis (Sveti Krištof in Nevis),
St. Vincent in Grenadine (Sveti Vincencij in Grenadine),
Svalbard in Mayen otoka (Svalbard in Jan Mayen),
Svaziland (Svazi),
Šri Lanka (Šrilanka),
Turkmanistan (Turkmenistan),
Turks in Caicos otoki (Otoki Turks in Caicos),
Wallis Futuna otoki (Wallis in Futuna),
Zahodna Samoa (Samoa) in
Združene države Deviških otokov (Deviški otoki Združenih držav).
SURS (Letopis 2012) - neujemanja:
http://www.stat.si/letopis/2012/33_12/33-01-12.htm
Bonaire, Sveti Evstahij in Saba - manjka
Bouvetov otok - manjka
Božični otok - manjka
Britanski Deviški otoki - Deviški otoki (britanski)
Britansko ozemlje v Indijskem oceanu - manjka
Brunej: Država Brunej - Brunej, Država
Curaçao - manjka
Deviški otoki Združenih držav - Deviški otoki (ZDA)
Francoska južna ozemlja - manjka
Gvadelup - Guadeloupe
Gvam - Guam
Heardov otok in McDonaldovi otoki - manjka
Iran - Iran (Islamska republika)
Južna Georgija in Južni Sandwichevi otoki - manjka
Južna Koreja: Republika Koreja - Koreja, Republika
Kajmanji otoki - Kajmanski otoki
Kokosovi (Keelingovi otoki) - manjka
Libija - Libya
Manjši zunanji otoki Združenih držav - manjka
Mavricij - Mauritius
Mayotte - manjka
Mikronezija: Združene države Mikronezije - Mikronezija (Federativne države)
Monserat - Montserat
Otok Norfolk - Norfolški otok
Ozemeljska skupnost Sveti Bartolomej - manjka
Palav - Palau
Palestina: Država Palestina - Palestinsko ozemlje, zasedeno (sprememba statusa)
Papuanska Nova Gvineja - Papua - Nova Gvineja
Severna Koreja: Demokratična ljudska republika Koreja - Koreja, Demokratična
ljudska republika
Severni Marijanski otoki - Severni Marianski otoki
Sveta Helena, Ascension in Tristan da Cunha - Saint Helena, Ascension in Tristan
da Cunha
Sveta Lucija - Saint Lucia
Sveta Peter in Mihael - Saint Pierre in Miquelon
Sveti Krištof in Nevis - Saint Kitts in Nevis
Sveti Martin (francoski del) - manjka
Sveti Martin (nizozemski del) - manjka
Sveti Tomaž in Princ - Sao Tome in Principe
Sveti Vincencij in Grenadine - Saint Vincent in Grenadine
Tajvan - manjka
Tokelav - Tokelau
Vzhodni Kongo - Kongo, Demokratična republika
Wallis in Futuna - Otoki Wallis in Futuna
Zahodni Kongo - Kongo
Sveti Tomaž in Princ (São Tomé e Príncipe), Sveta Lucija (Saint Lucia), Sveti Vincencij
in Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines), Sveta Helena (Saint Helena),
tudi Mavricij (Mauritius/Moris), ne pa, zaradi izročila, San Marino
Južna Afrika ‒ Republika Južna Afrika ‒ Južnoafriška republika
kratko ime: Suid-Afrika/South Africa/Sewula Africa/Afrika-Borwa/Afrika Borwa/Ningizimu
Afrika/Afrika Dzonga/Aforika Borwa/Afurika Tshipembe/Mzantsi Afrika/Ningizimu Afrika
polno ime: Republiek van Suid-Afrika/Republic of South Africa/iRiphabliki yeSewula
Afrika/Repabliki ya Afrika-Borwa/Rephaboliki ya Afrika Borwa/iRiphabhulikhi yeNingizimu
Afrika/Riphabliki ra Afrika Dzonga/Rephaboliki ya Aforika Borwa/Riphabuḽiki ya Afurika
Tshipembe/iRiphabliki yomZantsi Afrika/iRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika
Nepodomačeno ostaja :
Mayotte ‒ Majote
Niue ‒ Nive
Pitcairn ‒ Pitkejrn/Pitkajrn
Sierra Leone ‒ Sjera Leone/Siera Leone/Levje hribovje
jezik
afrikanščina
albanščina
angleščina
azerbejdžanščina
baskovščina
beloruščina
bolgarščina
češčina
danščina
esperanto
estonščina
finščina
francoščina
gelščina
grščina
hrvaščina
islandščina
italijanščina
katalonščina
latinščina
kratko ime 15. 5. 2013
Moldowa
Moldavia
Moldova
Moldova
Moldavia
Maldova
Moldova
Moldavsko
Moldova
Moldavio/Moldavujo
Moldova
Moldova
la Moldavie
An Mholdóiv
Moldavía
Moldova/Moldavija
Moldóva/Moldavía
Moldavia/Moldova
Moldàvia
Moldaviae
jezik
latvijščina
litvanščina
luksemburščina
madžarščina
makedonščina
malteščina
nemščina
nizozemščina
norveščina
poljščina
portugalščina
romunščina
ruščina
slovaščina
srbščina
španščina
švedščina
turkmenščina
turščina
ukrajinščina
kratko ime 15. 5. 2013
Moldova
Moldavija/Moldova
Moldawien
Moldova/Moldávia
Moldavija
Moldovja/Moldova
Moldawien
Moldavië
Moldova
Mołdawia
Moldávia
Moldova
Moldavija
Moldavsko
Moldavija
Moldavia
Moldavien
Moldawiýa
Moldova
Moldova/Moldavija
Slonokoščena obala ‒ Cote d'Ivoire (angleško prej Ivory Coast),
Vzhodni Timor ‒ Timor-Leste,
vendar smo že sprejeli Mjanmar namesto Burma in Šrilanka namesto Cejlon.
raba ustrezne predložne zveze v petem sklonu imen držav in odvisnih ozemelj:
na Sejšelih/v Sejšelih, na Azorih/v Azorih, na Kubi/v Kubi, na Madagaskarju/v
Madagaskarju, na Malti/v Malti, vendar (po Pravopisu 2001) v Bahrajnu, v Grenadi, v
Šrilanki, v Tajvanu, v Tongi, v Trinidadu in Tobagu, v Hongkongu, v Portoriku, v Novi
Kaledoniji, pa tudi v Dominikanski republiki (vendar na Haitiju in na Novi Zelandiji),
(tradicionalno) tudi na Kosovu
enotnost pridevniške oblike:
etiopski/etiopijski, jordanski/jordanijski, moldavski/moldavijski,
saudovoarabski/saudovoarabijski, sirski/sirijski, somalski/somalijski
SPLETNE POVEZAVE - SEZNAMI EKSONIMOV
MONOGRAFIJA SLOVENSKI EKSONIMI
http://giam2.zrc-sazu.si/sl/publikacije/slovenski-eksonimi#v
PREGLEDNICA NA SPLETU ‒ KRAJŠA RAZLIČICA
spletna stran Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen ‒ KSZI (na spletišču Geodetske
uprave Republike Slovenije ‒ GURS)
http://www.gu.gov.si/si/delovnapodrocja_gu/projekti_gu/komisija_za_standardizacijo_zemlje
pisnih_imen/publikacije/
Seznam tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku (elaborat, 2001; več kot 2300 imen)
Seznam slovenskih eksonimov (2014; 5044 imen; 7 rubrik); sortiraj po priporočljivosti rabe
PREGLEDNICA NA SPLETU ‒ DALJŠA RAZLIČICA
spletna stran Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU
http://giam2.zrc-sazu.si/sl/zbirka/zemljepisna-imena#v
spletna stran Delovne skupine za eksonime (Working Group on Exonyms)
http://ungegn.zrc-sazu.si/Downloads/THEGAZETTEEROFSLOVENIANEXONYMS.aspx
preglednica (rubrike v angleščini); pojasnila v angleščini
TERMANIA:
Slovar slovenskih eksonimov (predstavitev: http://zalozba.zrcsazu.si/sl/publikacije/slovar-slovenskih-eksonimov#v); link na Termanio
http://www.termania.net/slovarji?page=7&Languages=126
pojasnila:
http://giam2.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/slovenski-eksonimi#v
predstavitev atributov - odtipkaj ime: na primer Nova dežela (na drugem
mestu); nato odpri; poskusi še na primer z imenom Viktorijin otok
SPLETNE POVEZAVE - SEZNAMI IMEN DRŽAV IN ODVISNIH OZEMELJ
MONOGRAFIJA SLOVENSKA IMENA DRŽAV
http://giam2.zrc-sazu.si/sl/publikacije/slovenska-imena-drzav#v
PREGLEDNICA NA SPLETU ‒ KRAJŠA RAZLIČICA
spletna stran Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen ‒ KSZI (na spletišču
Geodetske uprave Republike Slovenije ‒ GURS)
http://www.gu.gov.si/si/delovnapodrocja_gu/projekti_gu/komisija_za_standardizacijo_zeml
jepisnih_imen/publikacije/
Imena neodvisnih držav in odvisnih ozemelj (12 rubrik)
PREGLEDNICA NA SPLETU ‒ DALJŠA RAZLIČICA
spletna stran Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU
http://giam2.zrc-sazu.si/sl/zbirka/zemljepisna-imena#v
preglednica neodvisnih držav (24 rubrik)
preglednica odvisnih ozemelj (10 rubrik)
pojasnila ‒ spremno besedilo
SPLETNI PORTAL ZEMLJEPISNIH IMEN
GeoNames
http://www.geonames.org/
Lozana (Lausanne): Lozana, Lozanna, Luzana, Locana, Losanna, Losena, Lousane,
Lousanne, Luzanna, Luzen, Luzena, Lusan, Lusana, Lusian, Lausana, Laussane, Luizijana
Sombotel (Szombathely): Sombotel, Sombotelj, Sombatel, Sombatej,
Sombathej, Sombatelj, Sombateli, Zombateli, Sombotej, Šombatej, Šombateli,
Šombotel, Šombately, Szombatej, Szombately, Sombathely, Sombathey, Sombately,
Sombatey, Sombathi, Sombatli, Sombotai, Monošter
Češke Budjejovice (České Budějovice): Češke Budjejovice, Češke
Budejovice, Češke Budejevice, Češke Budĕjovice, Češke Budjelovice, Češke
Budjerovice, Češke Budjavice, Češke Budjevice, Češke Budjovice, Češke Budovice,
Češke Budvice, Češke Budžejovice, Češke Budževice, Česke Budejovice, Česke
Budjejovice, Česke Budjevice, Česke Budjevice, Česke Budjovice, Češke Toplice,
Budejovice, Budjevice, Budweiss
Kišinjev (Chişinău): Kišinjev, Kišinjov, Kišnjev, Kišinov, Kišnau, Kišni,
Kišnjav, Kišinjou, Kisinau, Kisinav, Kisnjau, Kišenjau, Kišinau, Kišinev, Kišinjav,
Chisina, Chisinau, Chişinau, Češinj, Činau, Čisinau, Čisnau, Čišinau, Čišinev,
Čišiniou, Čišinjev
Bazileja (Basel): Bazileja, Bazel, Bazelj, Basile, Basilea, Bazovica, Bizanc,
Brazilija, Brasilia, Oglej
Kraljevi Gradec (Hradec Králové): Kraljevi Gradec, Hradec Kralove,
Gradec Kralove, Hradec Kralovy, Hradec, Gradec, Graz, Carigrad, Kaliningrad,
Königsberg, Königsgraz, Koniggratz, Kraljevo, Slovenj Gradec, Karlove Vary,
Karlovy Vari, Karlovy Vary
Zelandija (Sjælland): Zelandija, Zeland, Seland, Sealland, Sjæland, Sjaland,
Sjalland, Sjealand, Sjeland, Sjelandski otok, Sjelland, Šeland, Yiland, Zelland,
Zjoland, Zealand, Zeeland, Šetlandi, Svalbard, Islandija, Sejšeli
PA ŠE NEKAJ OCVIRKOV …
OPREDELITEV EKSONIMOV
Kijev ‒ Kijiv (Kyyiv), Lvov ‒ Lviv (L'viv), Harkov ‒ Harkiv (Kharkiv),
Dnepropetrovsk ‒ Dnipropetrovsk (Dnipropetrovs′k), Zaporožje ‒ Zaporižja
(Zaporizhzhya), Černobil ‒ Čornobil (Chornobyl′), Vitebsk ‒ Vicebsk
(Viciebsk), Kišinjev ‒ Čišinau (Chişinău), Taškent ‒ Toškent (Toshkent),
Ašhabad ‒ Ašgabat (Ašgabat)
Mumbaj – Bombaj, Čenaj/Chennai – Madras, Kolkata –
Kalkuta, Varanasi – Benares, Beijing – Peking, Sulavesi –
Celebes
Mjanmar – Burma, Šrilanka – Cejlon, Tajvan – Formoza,
Tajska - Siam
Washington – Washington, D.C.
Carigrad - Istanbul - Istambul / İstanbul Smirna - Izmir / İzmir
Hongkong, Hošiminh – Phnom Penh (Pnompen)
Medžugorje – Međugorje, Medžimurje (Medmurje) – Međimurje
Milano – Milan, Torino - Turin
USTREZNE PREDLOŽNE ZVEZE
Frankfurt ob Majni - Frankfurt na Majni
Frankfurt ob Odri - Frankfurt na Odri
Rostov ob Donu - Rostov na Donu
Šentvid ob Glini - Šentvid na Glini
Kostanjevica na Krki
NIŽAVJE/NIŽINA
neustaljena raba: Panonska nižina ‒ Panonsko nižavje, Padska nižina ‒ Padsko nižavje,
Furlanska nižina ‒ Furlansko nižavje, Prikaspijska nižina ‒ Prikaspijsko nižavje,
Zahodnosibirska nižina ‒ Zahodnosibirsko nižavje
ustaljena raba: Osrednje nižavje, Vzhodnoevropsko nižavje, Nemško-Poljsko nižavje
na drugi strani: Srednjerusko višavje ‒ Srednjeruska višina, Privolško višavje ‒ Privolška
višina, Jenisejsko višavje ‒ Jenisejska višina,
ustaljena raba: Etiopsko višavje, Vzhodnoafriško višavje
VELIKA ZAČETNICA
Ljubljansko barje/Barje, Goriška brda/Brda; Notranjska reka/Reka, Kočevski rog/Rog,
Suha krajina/Krajina; vendar Kras/Matični Kras, Komenski Kras, Tržaški Kras, Divaški
Kras, Sežanski Kras, Mirenski Kras; Pohorje/Ribniško Pohorje, Mariborsko Pohorje,
Zreško Pohorje, Bistriško Pohorje, Slovenjgraško Pohorje; tudi Alpe/Julijske Alpe, Ture/
Visoke Ture, Nizke Ture, Hrvaško Zagorje
Slovenska Istra – slovenska Istra
Zelena jama, Rožna dolina, Nove Poljane/Nove poljane, Mariborska
metropola
srednja Evropa/centralna Evropa ‒ Srednja Evropa/Centralna Evropa
vzhodna Evropa ‒ Vzhodna Evropa
zahodna Evropa ‒ Zahodna Evropa
jugovzhodna Evropa ‒ Jugovzhodna Evropa
južna Evropa ‒ Južna Evropa
severna Evropa ‒ Severna Evropa,
jugozahodna Evropa ‒ Jugozahodna Evropa
severozahodna Evropa ‒ Severozahodna Evropa
tudi vzhodna Afrika ‒ Vzhodna Afrika, zahodna Afrika ‒ Zahodna Afrika, jugovzhodna Azija ‒
Jugovzhodna Azija, srednja Azija/osrednja Azija ‒ Srednja Azija/Osrednja Azija …
ne pa tudi Srednja Amerika, Zahodna Avstralija, Južna Avstralija
Vzhodne Alpe ‒ Zahodne Alpe (meja na črti Bodensko jezero – dolina
Rena – Splügenpass – dolina reke Liro – Comsko jezero (Lago di Como)),
tudi Bernske Alpe, Bavarske Alpe, Julijske Alpe,
vendar francoske Alpe, avstrijske Alpe, slovenske Alpe
Velika začetnica pri vzdevkih:
Afrika: Črna celina/črna celina, Amerika: Novi svet/Novi svet, Finska:
Dežela tisočerih jezer/dežela tisočerih jezer, Japonska: Dežela
vzhajajočega Sonca/dežela vzhajajočega Sonca, Libanon: Švica
Bližnjega vzhoda/švica Bližnjega vzhoda, ZDA: striček Sam-dežela
pogumnih-obljubljena dežela-veliki satan/Striček Sam-Dežela
pogumnih-Obljubljena dežela-Veliki satan
ŠE NEKAJ ZADREG
Himalaja - Himalaje / himālaya (angl. Himalayas)
Karakorum - Karakoram / Karakoram/Karakorum/Selsele-ye Kūh-e
Qarāqoram/Kālǎkūnlún Shānmò
Beneška Slovenija - Benečija / Slavia Italiana - Slavia Veneta - Slavia
Friulana / furlansko Sclavanie); dežela Benečija/Veneto
Kaspijsko jezero - Kaspijsko morje / Kaspijskoe more/Kaspiy tenizi/Hazar deňzi/Xəzər
dənizi/Daryā ye Māzandarān
Aralsko jezero - Aralsko morje / Aral Teñizi/Orol Dengizi/Aral′skoe more
Modra reka / Jangce (Dolga reka) = Cháng Jiāng / Yángzǐjiāng
USTREZNA PRIDEVNIŠKA OBLIKA
Donavina delta, Ronina delta, Padova delta, Ebrova delta, Volgina delta,
Lenina delta, Mekongova delta, Gangesova delta, Nilova delta, Nigrova delta,
Misisipijeva delta, Jukonova delta …
Delta Donave, Delta Nila, Delta Misisipija …
Amazonkino nižavje - Amazonsko nižavje
Kongova kotlina - Kongovska kotlina
Lomonosovov hrbet ‒ Hrbet Lomonosova
Mendelejev hrbet ‒ Hrbet Mendelejeva