8. občinsko tekmovanje v gasilskem kvizu

Comments

Transcription

8. občinsko tekmovanje v gasilskem kvizu
8. OBČINSKO TEKMOVANJE V GASILSKEM KVIZU »2014« - RAZPIS
GASILSKA ZVEZA IVANČNA GORICA
MLADINSKA KOMISIJA
Stična 144,
1295 Ivančna Gorica
E-pošta: gzi vanc nag o r ic a @gm a il .c o m
Na osnovi programa dela Mladinske komisije GZ Ivančna Gorica za leto 2014
organiziramo:
8. OBČINSKO TEKMOVANJE V
GASILSKEM KVIZU
ki bo v soboto, 18. oktobra 2014, ob 9.00 v
PGD VIŠNJA GORA
8. OBČINSKO TEKMOVANJE V GASILSKEM KVIZU »2014« - RAZPIS
Občinsko tekmovanje v gasilskem kvizu »2014« je razpisano na podlagi razpisa za državno
tekmovanje v gasilskem kvizu »2014«. Vse priloge in navodila ter razpis za državno tekmovanje, si
lahko ogledate na spletni strani: www.gasilec.net, zavihek sveti GZS, zavihek mladina.
PRAVICA NASTOPA NA OBČINSKEM GASILSKEM KVIZU:
Pravico nastopa na občinskem gasilskem kvizu imajo ekipe, ki so dosegle prvo in drugo mesto v vsaki
kategoriji na društvenem tekmovanju oz. po dve ekipi v posamezni kategoriji iz vsakega društva.
KATEGORIJE (ekipo sestavljajo trije člani*)
 kategorija PIONIRJI:
o pionirke, pionirji ali mešano - od 7 do 11 let; (letniki 2003 - 2007)

kategorija MLADINCI:
o mladinke, mladinci ali mešano - od 12 do 16 let; (letniki 1998 – 2002)

kategorija GASILCI PRIPRAVNIKI:
o gasilke pripravnice, gasilci pripravniki ali mešano - od 16 do 18 let; (letniki 1996 –
1998)
Tekmovalci letnika 1998 (16 let) lahko tekmujejo v kategoriji mladincev ali gasilcev pripravnikov.
*V ekipi treh, je lahko samo eden od tekmovalcev mlajši od razpisane starosti za posamezno
kategorijo!
TEKMOVALNE DISCIPLINE:
PIONIRJI
Št. Tema
1 Drži – ne drži
2 Prva pomoč
3 Požarna
preventiva
4
Snov
Preventivna bronasta značka
Poišči pravilen odgovor
- Preventivna bronasta značka
- Oznake za veščine pionirjev in mladincev
- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva
1. TEMA: Vse gasilske tekmovalne discipline za pionirje
2. TEMA: Splošno – predmeti, orodja in pojmi v gasilstvu
Jamborski, tkalski in tesarski vozel
Gasilska znanja od
5 proti 0
5 Štafetno vezanje
vozlov
6 Štafetno
Poišči svoj par
spoznavanje
gasilskega orodja
* za pionirje so vsa vprašanja in odgovori zapisani z velikimi tiskanimi črkami
8. OBČINSKO TEKMOVANJE V GASILSKEM KVIZU »2014« - RAZPIS
MLADINCI
Št. Tema
1 Drži – ne drži
2 Prva pomoč
3 Požarna
preventiva
4
5
6
Gasilska znanja od
5 proti 0
Štafetno vezanje
vozlov
Štafetno
spoznavanje
gasilskega orodja
GASILCI PRIPRAVNIKI
Št. Tema
1 Drži – ne drži
2 Prva pomoč
3 Požarna
preventiva
4
Gasilska znanja od
5 proti 0
5
Štafetno vezanje
vozlov
Spoznavanje
gasilskega orodja
6
LITERATURA
Št. Pionirji
1
Priloga razpisu
2
Priloga razpisu
3
4
5
6
Snov
Preventivna srebrna značka
Poišči pravilen odgovor
- Preventivna srebrna značka
- Oznake za veščine pionirjev in mladincev, čini in oznake pionirjev in
mladincev, funkcijske oznake v PGD in GZ
- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva
1. TEMA: Vse gasilske tekmovalne discipline za mladince
2. TEMA: Splošno – predmeti, orodja in pojmi v gasilstvu
Jamborski, tkalski in tesarski vozel
Sklopi, izberi in najdi
Snov
Preventivna zlata značka
Poišči pravilen odgovor
- Preventivna zlata značka
- Čini, funkcijske oznake in specialnosti gasilcev
- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva
1. TEMA: Vse gasilske tekmovalne discipline za člane
2. TEMA: Splošno – predmeti, orodja in pojmi v gasilstvu, vozila in
oprema
Navezava za dvig sekirice, cevi z ročnikom brez pipe in cevi z ročnikom s
pipo
Spajanje cevi na trojak
Mladinci
Gasilci pripravniki
Priloga razpisu
Priloga razpisu
Priročnik za delo z gasilsko
Priročnik za delo z gasilsko
mladino 2011, GZS, stran 99 – mladino 2011, GZS, stran 99 143
143
Priloga razpisu
1. TEMA: GŠTD 2011, stran
1. TEMA: GŠTD 2011, stran
1. TEMA: GŠTD 2011, stran
35,42,52
57,83,96
112,163,174
2. TEMA: Internet
2. TEMA: Internet
2. TEMA: Internet
Razlaga v pravilih in točkovanju kviza
Razlaga v pravilih in točkovanju kviza
8. OBČINSKO TEKMOVANJE V GASILSKEM KVIZU »2014« - RAZPIS
PRIJAVA
Prijave pošljite na [email protected] do vključno 11.10.2014 na priloženem obrazcu.
Kasnejših in nepopolnih prijav ne sprejemamo!
Vse ostale informacije lahko dobite na tel.: 041/990-449 - Neža Strmole.
Prav tako spremljajte spletno stran GZ Ivančna Gorica – www.pgdsticna.si, zavihek GZ Ivančna
Gorica, zavihek tekmovanja/kviz gasilske mladine.
Opravičeno odsotnost ekipe javite najmanj 48 ur pred pričetkom tekmovanja (to je v četrtek, 16.10.
2014) na [email protected]
Starost članov posamezne ekipe se bo na podlagi prijavnega lista predhodno preverjala v programu
Vulkan.
IDENTIFIKACIJA NA DAN TEKMOVANJA
Na komisiji A se ekipe identificirajo z novo izkaznico pionirja in mladinca s sliko ali gasilsko izkaznico.
Stare knjižice pionirja in mladinca NE VELJAJO! S seboj morajo imeti natisnjen prijavni list s
popolnimi podatki. Vsaka ekipa mora imeti svojega mentorja.
Vsaka ekipa se javi pri A komisiji od 8.30 do 8.50 ure, kjer dobi ustrezna navodila.
Na tekmovanju je zaželena udeležba v gasilskih delovnih oblekah, za mentorje in sodnike obvezna.
Tekmovalci pri vseh disciplinah tekmujejo brez kape.
Priporočamo, da imajo člani ekip s seboj tudi zdravstvene kartice. Tekmovanje poteka na lastno
odgovornost.
Tako kot do sedaj bo poostren nadzor pri teoretičnem delu, da se prepreči morebitno goljufanje.
Ekipe oz. njihov mentor, ki bo goljufal, bodo nemudoma diskvalificirane (v primeru, da ima
društvo dve ekipi v kategoriji, se diskvalificira obe). Vsi tekmovalci bodo morali imeti med
teoretičnem delu ROKE NA MIZI tako, da bodo vidne.
Ekipe, ki ne bodo upoštevale navodil, ne bodo mogle pristopiti k tekmovanju oz bodo neuvrščene.
KOMISIJA ZA PRITOŽBE:
Komisijo za pritožbe sestavljajo: predsednik organizacijskega odbora, predsednik tekmovalnega
odbora in predsednik B komisije. Pritožbe so možne 15 minut po zadnji opravljeni nalogi
tekmovalne ekipe.
OCENJEVANJE:
Začetno število točk je 500.
Pravila in točkovanje za izvedbo kviza so priloga razpisa.
NAGRADE:
Vse ekipe prejmejo pisna priznanja, najboljše tri ekipe pri pionirjih in mladincih ter gasilcih
pripravnikih pa prejmejo medalje. Prvouvrščena ekipa vsake kategorije prejme tudi prehodni pokal.
Ekipe morajo obvezno počakati do konca razglasitve rezultatov. V primeru, da predčasno zapustijo
tekmovanje in so prejemniki nagrad, jim le te ne pripadajo.
8. OBČINSKO TEKMOVANJE V GASILSKEM KVIZU »2014« - RAZPIS
TEKMOVANJE EKIPE IZVEN KONKURENCE:
Ekipa tekmuje izven konkurence, če pride ekipa na tekmovanje brez izkaznic pionirja in mladinca oz.
gasilskih izkaznic ali se ugotovi, da je eden izmed članov ekipe starejši, kot so predpisane letnice za
določeno kategorijo.
DISKVALIFIKACIJA EKIPE:
 Če se mentor ali katerikoli član ekipe neprimerno obnaša in se ne drži predlaganih pravil.
 Prisotnost alkohola na prizorišču tekmovanja.
 Prepisovanje ali kakršna koli goljufija pri pisanju teoretičnih testov.
 Ekipa se posledično zbriše iz seznama tekmovalnih enot.
OKVIRNI PROGRAM TEKMOVANJA:
 8.00: Zbor tekmovalnega odbora in sodnikov
 8.30 –8.50: Registracija in prijava pri komisiji A
 9.00: Zbor in dvig tekmovalne zastave
 9.20: Pričetek tekmovanja
 13.00: Predvidena razglasitev rezultatov in zaključek
Z gasilskimi pozdravi!
Razpis pripravil:
Urban Zajec
Predsednica MK GZ Ivančna Gorica:
Neža Strmole, GČ.
Priloge:
 Pravila in točkovanje za izvedbo kviza,
 Prijavnice
 Bronasta, srebrna in zlata značka
 Veščine
 Izbor vprašanj iz prve pomoči za pionirje
 Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva
 Čini, funkcijske oznake in specialnosti
Predsednik GZ Ivančna Gorica:
Lojze Ljubič, VkGČ I. st.