Seznam mojstrov in njih spretnosti (PDF)

Comments

Transcription

Seznam mojstrov in njih spretnosti (PDF)
Teden starih obrti in običajev
v Dobju
Od 24. do 29. avgusta 2009
Seznam mojstrov
in njih spretnosti
Občina Dobje
1
Antlej Silva, 1953, Škarnice
2
Antlej Stane,1971, Gorica 1, Pr' Antlej
3
Antlej Marija,1969, Presečno 13, Pr' Ulčjek
4
Antlej Pepca, 1938, Presečno 13, Pr' Ulčjek
5
Antlej Konrad,1933, Presečno 13, Pr' Ulčjek
6
Antlej Janko,1965, Presečno 13, Pr' Ulčjek
 
7
Arlič Veronika, 1927, Gorica pri Dobjem 5, Lastina
   
8
Artiček Stanka,1980, Presečno 14, Pr' Kramperšek
9
Bevc Pavla,1940, Presečno 25, Jazbine
  


1






 
 
   
1 

1
 


13 Bezgovšek Franc,1936, Brezje 11, Pr' Bezgovšek

15 Cesar Danica,1975, Ravno 3, Pr' Kurjek
 

18 Fajdiga Marija,1965, Ravno 10, Pr' Kovaček

       
  
  

   
1
 


 
   4 

20 Gračnar Cvetko,1977, Ravno 9, Pr' Pungrskih
 

 
3


 



   


  
   

 


   

  
 
  

 
  
 



 




 
  1       

  
  



      
 



 

  



19 Gračnar Angela,1943, Gorica 6, Pr' Gelc

 


24 Gračnar Matej,1972, Dobje 18C
25 Gračnar Renata,1987, Ravno 18
 
26 Guček Marjan,1946, Gorica pri Dobjem 7, Pr' Poldek
 
27 Guček Nada,1951, Gorica pri Dobjem 7, Pr' Poldek

Guček Bojan,1971, Gorica pri Dobjem 7, Pr' Poldek



  
   
 

28 Hladin Cvetka,1990, Presečno 15, Rus


29 Hladin Marija,1963, Presečno 15, Rus
30 Hodej Konrad,1933, Brezje 1, Na Dobrovih
 
 
 
 
 
 
32 Jazbec Anton,1941, Dobje 23

  
 


    
 
    



  
  


    
  
  

2 
  


31 Hrastnik Danica,1950, Ravno 16, Omenkusk

1

 




 




33 Kladnik Marija,1958, Dobje 18E

34 Kladnik Bogdan,1983, Završe 5, Ocvirk
 

35 Kladnik Franc,1958, Ocvirk


36 Kladnik Marija,1963, Završe 5, Ocvirk
 
37 Knez Mirko,1938, Lažiše 28, Pr' Rajhi
 
38 Kovačič Edi,1945, Repuš 1, Pr' Županč

39 Kovačič Marjan,1948, Repuš 5A, Županču Marjan
  
40 Kovačič Veronika,1934, Ravno 10, Pr' Kovaček
 

 
41 Lesjak Franc,1936, Večje brdo 10A, Pr' Lesjak
1
Ima žago  

  
    

   
    
 


Omelo  

   
  
3
 


 
 
Copati 


  
5
2
 

3




 
Omelo, pehar 5
Omelo, copati

   
 
 


         
4






Kovaštvo - podkovanje konjev
Kovaštvo - splošno
Izdelava otroških igrač iz naravnih materialov
Šivanje
Kvačkanje
Pletenje
Vezenje
Pridelava jabolčnega kisa
Pridelava jabolčnega soka
Pridelava jabolčnika
 
1
 



   

  
23 Gračnar Edi,1953, Ravno 9, Pri Pungrskih



  
22 Gračnar Edi,1954, Brezje 14, Pr' Magdalenc



 
12 Budna Friderik,1943, Gorica 8, Pr' Flrjanč

  
 
10 Bevc Marjana,1970, Lažiše 41, Pr' Šentjurc
21 Gračnar Darko,1980, Brezje 14, Pr' Magdalenc
  
           

  
17 Čadej Jožica,1968, Laziše 32, Pr' Čadej

1
 

Sušenje sadja

 

 
16 Čadej Karel,1958, Završe 2, Pr' Čadej


  
14 Bezgovšek Fanika,1938, Brezje 11, Pr' Bezgovšek
Mesarstvo, domače koline
    


Pokrivanje s slamo
 

11 Budna Anica,1942, Gorica 8, Pr' Flrjanč
Izdelava škopov
Žetev »na koso«
Žetev s srpom
Klepanje kose
Ročna košnja
Zidarstvo po starem (npr. kamen)
Mlačev po starem
Ročno žaganje lesa - hlodovina (ima še žago)
Izdelovanje kmečkega orodja
Ročno tesanje lesa
Izdelki iz krep papirja
Izdelki iz šibja
Izdelki iz ličja (kateri)
Izdelava sira, skute
Peka kruha v kmečki peči
znanje starih plesov
Znanje petja starih pesmi
Zgodbe o razbojniku Guzaju
pozna stare zgodbe, šege
PRIIMEK IN IME, letnik rojstva, naslov, domače ime
42 Lončar Franc,1952, Presečno 23, Orešk

43 Lesjak Roman,1971, Pr' Lesjak

44 Leskovšek Ivanka,1933, Brezje 16, Meri
45 Leskovšek Franc,1950, Brezje 16, Meri
46 Lončar Vilma,1960, Presečno 23, Orešk
 
48 Mlakar Franc,1946, Suho 1, Potočjekovi

1 

 
   

 
51 Plahuta Anton,1965, Jezerce 17, Pr' Kovač
52 Pušnik Betka,1953, Gorica 9, Pr' Potočjek

  



53 Pušnik Alojz,1947, Gorica pri Dobjem 9
  
55 Planko Angela,1945, Gorica 10, Podgoričunsk
56 Planko Jožef,1938, Gorica 10, Podgoričunsk

 

  

  

57 Planko Franc,1941, Ravno 14, Pr' Mižnarji

    


  




 

59 Pušnik Salobir Metka,1980, Slatina 8, Pr' Pušnik

1
   


 
  

  



68 Salobir Franc,1970, Slatina 8, Pr' Pušnik

69 Salobir Franci,1939, Dobje 5, Pr' Salobir


70 Salobir Hugo,1936, Dobje 5, Pr' Hugot
72 Selič Ivanka,1953, Večje brdo 10, Pr' Mlinarič

 
 
78 Tovornik Ivan,1938, Večje brdo 1, Pr' Korun

    

 
 


 
3
  
80 Tovornik Ivan,1943, Škarnice 24, Tonatov Ivan

 
Ima žago 2
Copati 
    
 
 
         
 
Omelo Omelo, pehar 
Kovaštvo - podkovanje konjev
Kovaštvo - splošno
Izdelava otroških igrač iz naravnih materialov
  
  
         
4
  
 
1
2
3
 
  
 




1
 

 
  


   
1
 


         
1
82 Tržan Boštjan,1967, Ravno 2, Pr' Boštjanek
83 Uduč Anton,1929, Presečno 26, Pr' Uduč


1

81 Tržan Joža,1963, Presečno 16, Zalokarjevi
 

   



Novak Marjana, 1955, Škarnice, Pr' Šuštarji v Gorc
Šivanje
 
 
      


 
 
74 Škoberne Boštjan,1981, Večje brdo 3, Pr' Brinšek
77 Tovornik Frančišek,1950, Suho 1A, Pr' Grm
  

75 Škoberne Drago,1955, Večje brdo 3, Pr' Brinšek

 

1

76 Škoberne Marija,1957, Večje brdo 3, Pr' Brinšek

  
3
    
73 Selič Silva,1950, Dobje 27, Pr' Selič

 


 
Kvačkanje


1
 
71 Salobir Jožica,1933, Dobje 5A, Pr' Salobir
Pletenje

  
   
67 Romih Valter,1944, Brezje 19A, Pr' Grilec


 
1
63 Robič Franci,1977, Slatina 1A, Pr' Robči
66 Romih Tatjana,1972, Brezje 19A, Pr' Grilec



65 Romih Sandi,1969, Brezje 19A, Pr' Grilec

    
   

  



  

64 Romih Angela,1941, Brezje 19A, Pr' Grilec
  



Vezenje


 
Pridelava jabolčnega kisa


            




1
  
    
 

1
3
Pridelava jabolčnega soka
  

  
62 Robič Božo,1956, Slatina 1A

 

61 Robič Marija,1957, Slatina 1A

 

  1    
3
58 Plemenitaš Marija,1947, Dobje 6, Pr' Plementaš
60 Rebernik Ivan,1951, Ravno 5, Pr' Rebernik


  


   



Pridelava jabolčnika
Sušenje sadja
Mesarstvo, domače koline
Pokrivanje s slamo
Žetev »na koso«
Žetev s srpom
Klepanje kose
Izdelava škopov


     
 


  1       
54 Plahuta Amalija,1931, Dobje 18A, Pr' Stankot na Tratah
79

    



 

 
49 Novak Marija,1921, Brezje 12, Pr' Liderji
Ročna košnja


50 Perc Bojan,1987, Lažiše 31, Pr' Perc
Zidarstvo po starem (npr. kamen)
      
  

    
  
 
47 Mlakar Zofka,1951, Suho 1, Potočjekovi
Mlačev po starem
Ročno žaganje lesa - hlodovina (ima še žago)
Izdelovanje kmečkega orodja
   
 
 
Ročno tesanje lesa
Izdelki iz krep papirja
Izdelki iz šibja
Izdelki iz ličja (kateri)
Izdelava sira, skute
Peka kruha v kmečki peči
znanje starih plesov
Znanje petja starih pesmi
Zgodbe o razbojniku Guzaju
pozna stare zgodbe, šege
PRIIMEK IN IME, letnik rojstva, naslov, domače ime
5
Omelo, copati




 
84 Uduč Božo,1971, Presečno 26, Pr' Uduč

85 Uduč Damijan,1978, Večje brdo 7, Pr' Rupeni


 

88 Vodišek Stanko,1927, Gajski

89 Vodišek Jože,1960, Gajski

90 Volasko Branko,1961, Ravno 11A
 
1


97 Zalokar Simon,1972, Presečno 14, Kramperšek

 
 
   


    



  
  

 



 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje
Copati 3
Omelo 4
Omelo, pehar 5
 
Omelo, copati

 

   




   
   
2


   
Ima žago 

 



 

104 Žgajnar Marija,1961, Brezje 3, Pr' Oprešnik

Kovaštvo - podkovanje konjev
Kovaštvo - splošno
Izdelava otroških igrač iz naravnih materialov
Šivanje
Kvačkanje
Pletenje
Vezenje
Pridelava jabolčnega kisa
Pridelava jabolčnega soka
Pridelava jabolčnika
Sušenje sadja
Mesarstvo, domače koline
Pokrivanje s slamo
Izdelava škopov
 
 

103 Žavski Marjan,1951, Suho 4, Pr' Žavskem
1

       
 
Tovornik Franc,1935, Završe 6, Pr' Petelin
Žetev »na koso«
Žetev s srpom
  
 



106 Novak Roman, 1982, Škarnice 27a, v Gorc pri Šuštarju
  

 
3
100 Žibret Klemen,1982, Dobje 2
105

     
 



      
   
  2

102 Žibret Zlatka,1954, Dobje 2
  


101 Žibret Stanislav,1951, Dobje / P 2
Klepanje kose
 
   
 
96 Završek Jožica,1978, Večje Brdo 10B, Lesjak
Ročna košnja
Zidarstvo po starem (npr. kamen)
Mlačev po starem


      


95 Volasko Pavlina,1929, Ravno 11, Na Hribr
Zdolšek Vid,1958, Dobje 7
 




 

93 Volasko Karel,1929, Ravno 11, Na Hribr
99



94 Volasko Karmen,1972, Ravno 11, Na Hribr
Zdolšek Ivanka,1961, Dobje 7, Pr' Antek


1

92 Volasko Jožek,1952, Brezje 7, Pr' Marjetnih
98
 
   
 
91 Volasko Drago,1965, Ravno 11

 
   
87 Vodišek Fanika,1963, Presečno 19, Gajski
Ročno žaganje lesa - hlodovina (ima še žago)


86 Uduč Zofija,1958, Večje brdo 7, Pr' Rupeni
Izdelovanje kmečkega orodja
Ročno tesanje lesa
Izdelki iz krep papirja
Izdelki iz šibja
Izdelki iz ličja (kateri)
Izdelava sira, skute
Peka kruha v kmečki peči
znanje starih plesov
Znanje petja starih pesmi
Zgodbe o razbojniku Guzaju
pozna stare zgodbe, šege
PRIIMEK IN IME, letnik rojstva, naslov, domače ime