kronološki pregled podeljenih nagrad občine šempeter

Comments

Transcription

kronološki pregled podeljenih nagrad občine šempeter
KRONOLOŠKI PREGLED
PODELJENIH NAGRAD OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
ČASTNI OBČANI OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
Aleš Nemec, Cesta na Čuklje 52, Vrtojba
25. julij 2009
SPOMINSKA PRIZNANJA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
Odbor za ustanovitev Občine Šempeter-Vrtojba
19. junij 2008
PRIZNANJA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
ZLATO
dr. Miroslava Cencič
Jožko Martelanc, Na pristavi 47
Župnijski mešani pevski zbor Šempeter, Trg Ivana Roba 4
Renato Podberšič, Trg Brolo 11, Koper
Mešani pevski zbor Ciril Silič Vrtojba, Ul. 9. septembra 137, Vrtojba
Moški pevski zbor Šempeter, Trg Ivana Roba 4
Frenk Kerčmar, Cesta Prekomorskih brigad 19
Darjo Fornazarič, Ul. 9. septembra 246, Vrtojba
Aleš Nemec, Cestna na Čuklje 52, Vrtojba
15. julij 2010
25. julij 2009
19. junij 2008
28. junij 2007
22. julij 2006
23. julij 2005
24. julij 2004
19. julija 2003
22. julij 2000
SREBRNO
Lucija Mlinarič, Ul. Ivana Suliča 10 B
dr. Jože Andlovic, Prekomorskih brigad 21
Marjan Mrhar, Vardna 2, Nova Gorica
NTK Iskra Avtoelektrika, Šempeter-Vrtojba, Ul. 9. septembra 132 a
Anton Vencelj, Ul. Gradnikove brigade 9, Nova Gorica
Jožko Martelanec, Na Pristavi 47, Šempeter pri Gorici
Vladimir Hmeljak, Bratuževa ul. 4
19. junij 2008
22. julij 2006
23. julij 2005
24. julij 2004
19. julija 2003
21. julij 2001
22. julij 2000
Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, tel.: 05 / 335 - 1000, faks: 05 / 335 - 1007, E-mail: [email protected]
BRONASTO
Društvo žena Vrtojba
Anton Špacapan, Bilje 18
mag. Stanislav Mikuž, Gradnikove brigade 19, Nova Gorica
Simon Kovačič, Ulica Nikole Tesle 19
Pavel Pinni, Ul. 9. septembra 101
Sergij Koglot, Ul. 9. septembra 141 a, Vrtojba
Ivan Lemut, direktor podjetja GATIS-CO, Žnidaršičeva ulica 15
Slavko Čučič, Obmejna ceseta 37, Vrtojba
PGD Šempeter pri Gorici, Ul. Prekomorskih brigad 3
15. julij 2010
25. julij 2009
22. julij 2006
23. julij 2005
24. julij 2004
19. julija 2003
20. julij 2002
21. julij 2001
22. julij 2000
DIPLOME OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
• Elizabeta Blaško, Bratuževa ul. 18, Šempeter pri Gorici
• Matej Hrovatin, Ul. Franca Kramarja 21a, Šempeter pri Gorici
15. julij 2010
Turistična agencija Gea, Faganel Majda s.p.
Ivan Jederlinič, Opekarniška cesta 2, Vrtojba
• Dušan Bratina
• Turistično društvo Občine Šempeter-Vrtojba
•
•
25. julij 2009
Pavel Černe, Ul. 9. septembra 85, Vrtojba
• Podjetje Navimar Navtika d.o.o., Mednarodni prehod 6, Vrtojba
• Podjetje Neptun digital d.o.o., Mednarodni prehod 6, Vrtojba
•
19. junij 2008
•
•
•
•
•
•
Marjan Velišček, Na Pristavi 32
Silvo Kokot, Podmark 17
Severin Nemec, Cesta na Čuklje 33, Vrojba
Anton Kofol, Trg Ivana Roba 13
Almira Mrak, Ul. 9. septembra 133
Mojca Maver Podberšič, Ul. 9. septembra 230
28. junij 2007
Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, tel.: 05 / 335 - 1000, fax: 05 / 335 - 1007, E-mail: [email protected]
2
•
•
•
•
•
Jana Kerševan, Stjenkova ul. 34
Jožko Nemec, Cesta na Čuklje 2, Vrtojba
Društvo diabetikov Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13/A
Terpsihora - plesni center Šempeter-Vrtojba, Ul. Prekomorskih brigad 62 a
Društvo žena in deklet Šempeter, Trg Ivana Roba 4
22. julij 2006
•
•
•
•
•
Mešani pevski zbor Vrtojba, Ul. 9. septembra 224/a, Vrtojba
Roland Koglot, Ulica padlih borcev 10
Danjel Besednjak-Beso, Vrtojbenska cesta 17
Vojko Reščič, Vrtojbenska cesta 39
Kolesarski klub Bišport, Gradnikove brigade 53, Nova Gorica
23. julij 2005
•
•
•
•
•
Jožef Mučič, Vrtnarska 16
Savin Hmeljak, Padlih borcev 27
Marij Krošel, Opekarniška cesta13, Vrtojba
Odbor KO zveze borcev NOV-Šempeter pri Gorici, Trg Ivana Roba 4
Stane Bajuk, Laze 17, Vrtojba
24. julij 2004
•
•
•
•
•
•
•
•
Društvo žena in deklet Šempeter, Trg Ivana Roba 4
Klub mladih tehnikov Šempeter pri Gorici, Trg Ivana Roba 4
Okrepčevalnica Joco, Ul. 9. septembra 152, Vrtojba
Branko Čermelj, Ul. Padlih borcev 9
Oskar Kosič, Pod Lazami 78, Vrtojba
Drago Požar, Pod Lazami 98, Vrtojba
Ciril Mozetič, Ul. Andreja Gaberščka 44
Stojan Peršič, Cesta Goriške fronte 35 a
19. julija 2003
•
•
•
•
•
Športno društvo Mark, Trg Ivana Roba 4
Društvo upokojencev Vrtojba, Cesta na Čuklje 11, Vrtojba
Angel Keber, Laze 35, Vrtojba
Hari Arčon, Griči 21, Vrtojba
Albin Kogoj, Ul. Prekomorskih brigad 66
20. julij
2002
Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, tel.: 05 / 335 - 1000, fax: 05 / 335 - 1007, E-mail: [email protected]
3
•
•
•
Stane Črvič, Bratuževa 14
MePZ Ciril Silič Vrtojba, Ul.9. septembra 13, Vrtojba
Društvo žena Vrtojba, Ul. 9. septembra 137,Vrtojba
21. julij 2001
•
•
Jurij Križnič, Pod Lazami 82, Vrtojba
Zdravko Leban, zborovodja Mešanega pevskega zbora Vrtojba in Cerkvenega
pevskega zbora iz Vrtojbe
22. julij 2000
DRUGA PRIZNANJA
• Prostovoljno gasilsko društvo Šempeter pri Gorici
(ob 60-letnici delovanja)
15. julij 2010
• Podberšič Boris, Zapučke 38, Vrtojba
• Bizjak Marjan, Goriška ul. 7
22. julij 2006
Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, tel.: 05 / 335 - 1000, fax: 05 / 335 - 1007, E-mail: [email protected]
4
PREGLED PODELJENIH NAGRAD
NAGRAD SKOZI LETA
ČASTNI
ASTNI
OBČAN
OB AN
SPOMINSKA
in DRUGA
PRIZNANJA
ŽUPANA
ZLATA
SREBRNA
BRONASTA
DIPLOMA
PRIZNANJA
leto
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, tel.: 05 / 335 - 1000, faks: 05 / 335 - 1007, E-mail: [email protected]
2002
2001
2000
Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, tel.: 05 / 335 - 1000, fax: 05 / 335 - 1007, E-mail: [email protected]
6