02.mlečni izdelki - ELPRO Lepenik & Co.

Comments

Transcription

02.mlečni izdelki - ELPRO Lepenik & Co.
mlečni izdelki
mesni izdelki
živila - meritve HACCP
transport, skladiščenje
primeri uporabe
možen problem
mlečni izdelki:
- neustrezna temperatura pri predelavi surovega
mleka poslabša lastnosti surovine in izdelka
(produkta)
meritev ali regulacija temperature mleka, sira,
jogurtov ipd.
naša rešitev
- meritve s prenosnimi termometri direktno pri
predelavi
priporočamo: ebro TLC, TFX
- ustrezna regulacija segrevanja in hlajenja
- neskladje s HACCP, kritična kontrolna točka
priporočamo: ELPRO temperaturna tipala, shinko JCS,
ELPRO krmilne regulacijske omarice
- redni pregledi in kalibracije
priporočamo: ELPRO akreditiran kalibracijski laboratorij
mesni izdelki:
- izdelek ne doseže ali preseže ustrezno
središčno temperaturo
pasterizacija mesnin - meritev središčne
temperature
- posebna izvedba temperaturnega tipala za
meritev središčne temperature v pasterizacijskih
in sterilizacijskih komorah
priporočamo: ELPRO temperaturno tipalo, shinko
registrator HR-706
- redni pregledi in kalibracije - tudi na vaši
obstoječi opremi
priporočamo: ELPRO akreditiran kalibracijski laboratorij
transport, prevzem in skladiščenje živil HACCP kritične kontrolne točke:
- neustrezen prevoz --> prevzem --> hramba
živil = uničen izdelek ( nedovoljena prodaja
končnemu potrošniku )
( omogoča tabelarične in grafične izpise )
- prevzem: prenosni merilniki za hitre kontrole
temperature
- hramba: data loggerji
prevozniki, trgovine, skladišča...
sveža, zamrznjena, hlajena, suha...živila
cvrtje hrane
- transport: data loggerji oz. spominske enote, ki
spremljajo temperaturo skozi celoten prevoz
ugotavljanje kvalitete olja:
previsoka temperatura olja = uničeno olje
priporočamo: loggerji EBI20 in EBI300 serije, prenosni
merilniki TLC, TTX, TFX
- merilnik kvalitete olja FOM310
nivo in temperatura v silosih
SJF ali SRF
zračni ali vibracijski filter
SEI
primeri uporabe
MSD
varnostni tlačni
ventil
detektor tlaka
signaliziranje nivojev v silosih
maksimalni nivo
prekine polnjenje
raztezna komora
aplikacija: meritve temperature v silosih z žiti in stročnicami
rešitev glej pod rubriko „kompostarna“
rezerva polnjenja
DF 26
indikacija „polno“
SILOS 1
vertikalni
DF 23
možen problem
- silos se izprazni
- silos se prenapolni
HPW
polnilni volumen
ene avtocisterne
sirena
horizontalni
H - GSM
alarmni modul GSM
DF 23
indikacija „prazno“
rotacijska luč
DF 23
indikacija
naša rešitev
rezervni nivo
SFS
za primer zamude pri dostavi
sito
S-EST
regulator
ostanek nivoja za
pokritje izpraznilne
odprtine
polnilna naprava
SFA
priporočamo: stikala firme Mollet, DF-serija
SPZ
krokodil za izenačitev
statične elektrike
nivo naročanja
poraba od časa naročila
do časa dostave
HLD
- montaža zanesljivih rotacijskih nivojnih stikal
na zgornji in spodnji nivo
- montaža senzorjev tlaka in senzorjev
prepolnjenosti
SMS sporočilo
eMail sporočilo
Fax naročilo
eMail naročilo
indikacija „polno“
SES
polnilna armatura
s končnim stikalom
dovoljuje polnjenje silosa
DF 23
indikacija
minimalni nivo
„stop“ praznjenja
bučno olje - semena
primeri uporabe
regulacijske omarice
valilnice
pakirni stroji
možen problem
naša rešitev
praženje bučnih semen
- pri praženju bučnih semen na previsoki
temperaturi se v olje izločajo strupene snovi
- izdelujemo merilno regulacijske omarice za
regulacijo gorilnikov pri praženju semen in
termometre za stalno kontrolo temperature
mase iz bučnih semen
temperiranje valilnikov
- že zelo majhno nihanje temperature v valilnikih
lahko povzroči manjše število izvaljenih jajc
- izdelujemo merilno regulacijske omarice za
reguliranje temperature in vlage v valilnikih
- pozorni moramo biti tudi na vlago
- izvajamo tudi obnovo regulacije temperature
in vlage starih ( obstoječih ) valilnikov
Dosežemo lahko temperaturno stabilnost
±0,1°C
regulacija strojev za izdelavo ali zapiranje
plastične embalaže
ELPRO tehnologija
et
z vami že 21 l
- prenizka temperatura pri varenju ali zapiranju
embalaže lahko povzroči pokvarjenost živila ali
slabšo kvaliteto izdelka
- izdelujemo temperaturna tipala in
termoelemente ter kompletne merilno
regulacijske omarice orodij in čeljusti za
zapiranje embalaže
kompostarne, silaža, humus
primeri uporabe
meritev temperature v kompostu, silosih,
humusu ipd.
možen problem
- neustrezna temperatura med kompostiranjem
lahko privede do samovžiga ali nezadostne
temperature za mikrobiološko ustreznost
naša rešitev
- posebna sonda za meritve temperature - lahko
tudi do globine 6m
ELPRO tehnologija
priporočamo: ELPRO posebna sonda za komposte
et
z vami že 21 l
- daljinsko odčitavanje temperature z GSM
modulom
vino in sokovi
sokovi
vino
vinske kleti
primeri uporabe
možen problem
pasterizacija sokov
- prenizka ali previsoka temperat. pasterizacije
↓
pokvari
izdelek
↓
naša rešitev
- uporaba prenosnih termometrov
priporočamo: termometre ebro serije TTX
- fiksna temperaturna tipala s prikazovalnikom
priporočamo: ELPRO tipalo, shinko JIR prikazovalnik
spremeni
okus
meritev temperature v vinskih kleteh
- če ne hranimo vina na pravilni temperaturi, to
slabo vpliva na njegovo kakovost
- izdelujemo termometre in merilno regulacijske
omarice za merjenje in regulacijo temperature v
sodih in prostorih v vinskih kleteh
meritve nevarnih plinov v vinskih kleteh
- zaradi pomanjkanja kisika v prostoru je
ogroženo človeško življenje
- dobavljamo prenosne merilnike nevarnih
plinov, ki ga nosimo pritrjenega za pasom in nas
ob pomanjkanju kisika opozori z glasnim
zvočnim in vizualnim signalom
priporočamo: QRAE II
krušna peč
primeri uporabe
naša rešitev
meritev temperature v krušni peči
rešitev#1 - napajanje elektrika:
temperaturno tipalo + digitalni prikazovalnik
uporaba: tipalo poljubne dolžine je povezano s
prikazovalnikom, ki je vgrajeno v nadometno ohišje.
Uporabnik samostojno montira ohišje in brez dodatnih
nastavitev prične z uporabo.
rešitev#2 - napajanje baterija:
temperaturno tipalo + digitalni termometer
uporaba: tipalo poljubne dolžine ( lahko tudi z ročajem )je
priključeno na prenosni digitalni termometer za takojšen
prikaz temperature.
možen problem
napravilna temperatura peči = izsušen ali slabo
pečen izdelek
rešitev#3 - bimetalni termometer:
bimetalni termometer
ELPRO tehnologija
et
l
1
2
e
ž
i
m
a
v
z
uporaba: mehanski termometer izdelan iz nerjavnega
jekla se vstavi v peč - takojšen prikaz temperature
meritve
lastna proizvodnja
z 20 letnimi izkušnjami
primeri uporabe
možen problem
mlekarne:
regulacija pasterizatorjev
- vzdrževanje stabilne temperature v velikih
pretokih mleka skozi pasterizator
temperature
naša rešitev
temperaturno tipalo + regulator =
pravilna regulacija temperature
priporočamo: ELPRO tipalo in SHINKO regulator
perutninarstvo:
regulacija parilnikov
- nestabilna temperatura parilnika povzroči
oteženo čiščenje ali optično poškodbo na
izdelku
z našimi temperaturnimi regulatorji lahko
zagotovimo stabilnost temperature
Dosežemo lahko temperaturno stabilnost
±0,1°C
mesno predelovalna industrija:
regulacija pasterizatorjev pri kuhanju gotovih
jedi
- pasterizirani izdelki se pokvarijo
pekarstvo:
regulacija temperature in vlage v vzhajalnih
komorah
precizna regulacija temperature v pekarskih
pečeh
- zaradi nepravilne temperature in vlage ob
vzhajanju trpi kvaliteta izdelka
meritve središčne temperature v embaliranih
izdelkih
( pločevinkah, folijah ipd. )
glejte
- pregreti izdelki so optično slabše kvalitete
- izdelujemo temperaturna tipala in merilnike
vlage za vse vrste vzhajalnih komor
- ob nestabilni temperaturi peči težko dosežemo
enakomerno kvaliteto (ponovljivost) izdelkov
ELPRO tehnologija
et
z vami že 21 l
- merilni inštrumenti za merjenje in beleženje
središčne temperature izdelka med termično
obdelavo
laboratorij za kalibracije
akreditirane kalibracije za temperaturo
primeri uporabe
možen problem
naša rešitev
SIST EN
ISO/IEC
17025
alkoholni termometri
:2005
- uporaba kvalitetnih merilnikov
digitalni termometri
- netočnost, nezanesljivost, neponovljivost...
prikaza merilnika
- redno, periodično umerjanje glede na
obremenitev merilnika
priporočamo: ELPRO kalibracijski laboratorij
kalibriranje na terenu
- hladilnice, stroji ( pastrizatorji, sterilizatorji, parilniki, mamilci... )
ELPRO Lepenik & Co. d.n.o.
Ob gozdu 7c, Rogoza
SI-2204 Miklavž na Dravskem polju
t.:+386 2 62 96 720
[email protected]
www.elpro.si
ime in priimek
naziv podjetja ( ali žig spodaj )
fax
elektronski naslov
davčna številka
ELPRO fax obrazec: 7 +386 2 62 96 721
telefon
naslov
Zanimam se za:
* meritve HACCP - prenosni termometri, data loggerji
* meritve nivoja v silosih
* regulacijske omarice, regulatorji, prikazovalniki...
* meritve v kompostu, humusu...
* meritve v vinskih kleteh, vina...
* meritve v krušnih pečeh
* ELPRO proizvodni program - tipala, termoelementi
* ELPRO akreditiran laboratorij za kalibracije
* Da, želim prejemati novice po pošti ali po elektronski pošti
ELPRO se zavezujemo, da bomo pošto pošiljali v skladu z ELPRO kodeksom.
ELPRO kodeks lahko najdete na http://www.elpro.si/glasilo_elprovcek.php
* Želim, da me pokličete na številko: _____________________
moja opomba:
Želite več informacij?
Imate kakšno vprašanje?
Tukaj smo za vas...
prostor za žig
Pošljite mi:
* katalog za živilce ( FOOD catalogue )
* ponudbo za: ___________________