Definicija: Donatorstvo je nekomercialna dobrodelna dejavnost, pri

Comments

Transcription

Definicija: Donatorstvo je nekomercialna dobrodelna dejavnost, pri
Definicija: Donatorstvo je nekomercialna dobrodelna dejavnost, pri kateri donator društvu podari
določena denarna ali materialna sredstva, ne da bi pričakoval kaj v zameno. Društvo donatorskih
sredstev ne prejme za izvedbo storitev, ki bi koristile donatorju ali zgolj društvu – donacije imajo širši
namen. So pomoč društvu pri doseganju širših družbeno koristnih ciljev. Za donatorstvo zaprosi
društvo samo ali pa ga predlaga donator. Donacije se lahko upoštevajo pri znižanju osnove za plačilo
davka na dohodek pravnih oseb ali dohodnine.
Vse, ki bi nas želeli podpreti s finančno donacijo, prosimo, da sredstva nakažete na spodaj naveden
transakcijski račun, odprt pri Nova KBM, s sklicem »Donacija«:
SI56 0451 5000 1889 777
Hvala!

Similar documents