dnevi_kulture_invali..

Comments

Transcription

dnevi_kulture_invali..
DNEVI KULTURE INVALIDOV 2010
ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE IN DRUŠTVO PARAPLEGIKOV ISTRE IN KRASA
V SODELOVANJU S SPONZORJI IN DONATORJI
VABITA NA OGLED IN SODELOVANJE NA PRIREDITVAH
V DOMU PARAPLEGIKOV V PACUGU
MED 30. AVGUSTOM IN 4. SEPTEMBROM 2010
Likovna delavnica bo potekala od 30. avgusta - 4. septembra 2009 pod mentorskim vodstvom
akademskega slikarja Izidorja Jalovca in Rassa Causeviga in se bo pričela vsak dan ob 9. uri in
končala ob 18.uri.
Sodeluje več povabljenih likovnih društev. Vsi, ki bi se nam radi pridruţili ste vabljeni. Prispevek za
kosilo 9 EUR. Vsi, ki sodelujejo na likovni delavnici, lahko sodelujejo tudi na Extemporu PIRAN 2010
PROGRAM:
P O N E D E L J E K , 30. AVGUST 2010 OB 19.30
Otvoritev skupinske razstave likovnih del.
Razstavljajo: Izik Adir (Izrael), Vojko Gašperut, Stojan Zafred, Branko Rupnik, Ţeljko Vertelj, Boris Šter, Zorica
Razboršek, Dragica Sušanj, Joţica Ameršek, Angela Medved, Jani Bevc, Miran Jernejšek, Franc Ekart, Klavdij
Leban, Joţe Tomaţič, Metod Zakotnik, Radovan Gros, Ljudmila Turk, Joţe Potokar, Joţe Vodušek in
Benjamin Ţnidaršič.
Kulturni večer:
GLASBENI GOST
pritreditev bo vodila in podala likovno kritiko, umetnostna zgodovinarka: POLONA ŠKODIČ
Razstavo bo odprl predstavnik Občine Piran
Razstava bo na ogled v času kulturnih dnevov in po dogovoru od 6. do 24. 9. 2009
TOREK, 31. AVGUST 2010 OB 19.30
Zgodba o ţivalskem vrtu
po motivih drame Edwarda Albeeja
reţija: Janez Vajevec
igrata: Sebastjan Pikl in Ţiga Čamernik
Ob sončnih nedeljah zaloţnik Peter sedi na osamljeni klopici blizu primestnega bajerja in bere knjigo. Zanj je
slednje ena redkih priloţnosti, da se umakne iz svojega enoličnega ţivljenja. Glede na to, da gre za ritual, ki ga
Peter ponavlja praktično vsak teden, je na klop ţe kar nekoliko navezan. Na eno izmed nedelj pa se čisto
nepričakovano pojavi večni študent Luka, ki Petra ogovori. Kljub temu, da slednjemu ni do pogovora, se zaradi
vljudnosti ukloni in prisluhne Lukovi izpovedi, ki je pretresljivo iskrena. Med njima se tako splete neobičajna
vez, ki se iz beţnega srečanja dveh tujcev spremeni v »nekaj več.« Njun pogovor postopoma preraste v
konflikt, ki čedalje bolj eskalira.
SREDA, 1. SEPTEMBER 2010 OB 19.30
Glasbeni večer:
Glasbeni program: AC/DC Cover Band
Program: »YUGO ROCK«
Izvajalci: David – ritem kitara, Martin – bas kitara, Peter – bobni, Tomaţ – solo kitara, Davor – vokal;
Naši začetki segajo v leto 2003, ko je prejšni vokalist "Janč" poklical našega bobnarja, da bi ustanovil bend, ki
bi preigraval izključno AC/DC-je. Še isti teden je Pero k sodelovanju povabil največje primorske "fane" te
Avstralske zasedbe. V roku enega meseca smo dobili najbolj rockerski prostor za vaje v opuščenih vojašnicah
v okolici Postojne ter začeli pridno vaditi. Ţe po nekaj vajah smo pričeli koncertirati na najbolj norih "bikers
meeting-ih" širom po Sloveniji. Konec poletja 2003 so nas veze in poznanstva odnesla tudi na Hrvaško. Ko se
je poletna turneja končala, smo se s pevcem Jančem sporazumno razšli zaradi prevelike oddaljenosti in drugih
obveznosti. Pridruţil se nam je novi vokalist, stari rocker iz Črnega Kala - Davor. Na odru je prevzel mesto
odličnega pevca in frontmana...
PETEK, 4. SEPTEMBER 2009 OB 19.30
Glasbeni program: »ŠIŠKE«
Program: »Slovenski šansoni«
Recital: »POEZIJA BREZ MEJA«
Predstavitev poezije: Ljubice Jančar, Darinke Slanovec, Marjetke Smrekar, Gordane Kitak, Marije Grbec in
Benjamina Ţnidaršiča
Izvajalci, NORMA 7 Brje
Vezna beseda, VLASTA REBEK DOLENC