VESOLJE 1. Svetloba potuje od Sonca do Marsa 12 min 40 s, do

Comments

Transcription

VESOLJE 1. Svetloba potuje od Sonca do Marsa 12 min 40 s, do
VESOLJE
1. Svetloba potuje od Sonca do Marsa 12 min 40 s, do Zemlje pa 8 min 20 s.
a) Kolikšna je razdalja med Zemljo in Marsom, ko sta si najbliže? (78 milijonov km)
b) Kako imenujemo to lego planeta?
2. Kateri planeti se gibljejo hitreje?
a) Tisti, ki so bliže Soncu.
b) Tisti, ki so bolj oddaljeni od Sonca.
3. V kakšnem medsebojnem položaju morajo biti Zemlja, Sonce in Luna, da bo na Zemlji viden
a) Sončev mrk
b) Lunin mrk
4. Kolikšna je najmanjša in kolikšna največja razdalja (v km) med Marsom in Zemljo? Zemlja kroži okoli Sonca na
razdalji 1 a.e., Mars pa na razdalji 1,5 a.e. (75 000 000km;375 000 000km)
5. Soncu najbližja zvezda je Proksima Centauri, ki je oddaljena 4,3 svetlobnih let. Izračunaj, koliko kilometrov je to.
(4,07*1013km)
6. Izberi in napiši pravilno rešitev. Lahko si pomagaš z učbenikom ali s spletnimi stranmi.
a) Zemlja se zavrti enkrat okoli svoje osi približno v času __________ dni. Posledica vrtenja Zemlje okoli svoje
osi je menjavanje __________ in __________. En dan je razdeljen na _______ ur. V 24 urah se Zemlja zavrti
okoli svoje osi približno za kot ________ stopinj. V eni uri se Zemlja zavrti okoli svoje osi za kot ________
stopinj, zato en časovni pas obsega ________ stopinj zemljepisne dolžine. V eni uri se Sonce navidezno
premakne na nebu za ________ stopinj.
b) Smer vrtenja Zemlje je od _________ (vzhoda/zahoda) proti _________ (vzhodu/zahodu), ker sonce vzhaja
na __________ (vzhodu/zahodu). Senca pri nas navpično postavljene palice se čez dan premika od _______
(vzhoda/zahoda) proti _________ (vzhodu/zahodu). To smer imajo tudi urini kazalci, ker je to smer
premikanja ________ pri sončni uri. Točno opoldan kaže pri nas senca proti _________
(vzhodu/zahodu/jugu/severu).
c) Senca navpične palice je čez dan najkrajša, ko je ura ________, najdaljša pa je ________ ali _________.
Glede na letni čas je opoldanska senca v naših krajih najkrajša __________ (pomladi/poleti/jeseni/pozimi),
najdaljša pa je _________ (pomladi/poleti/jeseni/pozimi). Spreminjanje višine opoldanskega sonca na nebu
med letom je posledica _________ osi vrtenja Zemlje glede na ekliptiko. Kot nagiba je približno ________
(11,5/23,5/44/46,5/66,5) stopinj.
7. Uporabi zvezdno karto.
a) Določi čas, ko pri nas Sonce vzide 1. januarja.
b) Določi čas, ko pri nas vzide zvezda Sirij 3. decembra.
c) Določi čas trajanja sončnega dne pri nas na dan 1. septembra.
d) Katerega dne bo Kapela točno v zenitu ob polnoči?
e) Katera od zvezd je bližje severnemu nebesnemu polu (Severnici)?
Sirij Betelgeza Kastor Vega Arktur Kapela Spika
8. Pravilno izpolni.
Luno vidimo, ker jo ________ Sonce. Ločimo štiri Lunine mene: _________, ___________, __________, in
__________. Ena Lunina mena traja približno ________ dni ali en teden. Ob mlaju je Luna na ________
(isti/nasprotni) strani kot Sonce, ob ščipu pa na ________ (isti/nasprotni) strani. Prvi krajec ima obliko črke
________, zadnji krajec pa obliko črke _______.
9. Razloži pojme:
Galaksija je ____________________________________________________________________.
Zvezda je ______________________________________________________________________.
Planet je _______________________________________________________________________.
Komet je _______________________________________________________________________.
10. Naštej vse planete našega osončja po vrstnem redu glede na oddaljenost od Sonca. Največji planet obkroži.
11. Ko govorimo o vesolju, moramo uporabljati za razdalje, čas in maso tako velike številke, da si jih le težko
predstavljamo. Dopolni številko, velikostni red ali enoto.
a) Hitrost svetlobe je 300 000 _______. (enota)
b) Vesolje je nastalo z velikim pokom pred 13,7 __________ let. (velikostni red)
c) Naše osončje je staro približno 4,5 __________ let. (velikostni red)
d) Astronomska enota meri _________ km (število) in je enaka razdalji med _________ in ________.
e) Luna je oddaljena od Zemlje 384 _________ km. (velikostni red)
f) Svetloba potuje od Sonca do Zemlje približno 500 _______. (enota)
g) Naša galaksija »Rimska cesta« ima 200 _______ zvezd. (velikostni red)
h) Astronomi ocenjujejo, da je vsej galaksij v vesolju približno 100 _________. (velikostni red)
i) Temperatura v središču Sonca je preko 15 __________ °C. (velikostni red).
12. Odgovori.
a) Kaj je ozvezdje?
b) S katero enoto merimo oddaljenost zvezd?
13. Razloži kaj je
a) geocentrični sončni sistem.
b) heliocentrično sončni sistem.
14. Zapiši Keplerjeve zakone o gibanju planetov.
15. Koliko časa potuje svetloba od Lune do Zemlje? Svetloba potuje s hitrostjo 300 000 km/s, Luna pa je od Zemlje
oddaljena 384400 km.
16. Koliko časa potuje svetloba od Sonca do Zemlje? Razdalja med Soncem in Zemljo je 1 a.e., svetloba pa potuje s
hitrostjo 300 000 km/s.
17. Z Zemlje je viden Lunin Ščip. Katera razporeditev Sonca, Zemlje In Lune je prava? __________
18. Na Zemlji je viden Sončev mrk. Katera razporeditev Sonca, Zemlje in Lune je v tem primeru prava?
19. Z Zemlje je viden Lunin mrk. Katera razporeditev Sonca, Zemlje in Lune je prava?
20. Slika kaže Zemljo in tirnico gibanja Lune okoli nje. Smer gibanja Lune je označena s puščico.
Sončevi žarki prihajajo z desne.
Samo s krogci vriši lego Lune v štirih menah. K vsakemu krogcu pripiši ime mene.
Ne pozabi, da opazuješ z Zemlje, ki je označena z Z.
Ali znaš odgovoriti na naslednja vprašanja?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
Kaj je vesolje?
Kaj sestavlja naš sončni sistem?
Naštej planete, ki krožijo okoli Sonca.
S čim merimo dolge razdalje v vesolju?
Kaj je svetlobno leto?
Kaj je satelit?
Kaj je komet ali repatica?
Kaj je meteor ali utrinek?
Kaj je galaksija? Kakšne vrste galaksij poznamo?
Kaj je Rimska ali mlečna cesta?
Kaj je rotacija Zemlje? Naštej posledice rotacije Zemlje.
Za koliko stopinj je nagnjena zemeljska os? Kaj je posledica nagnjenosti zemljine osi?
Za koliko stopinj se zemlja zavrti v eni uri in kakšna je posledica tega?
Kaj je revolucija zemlje? Naštej posledice revolucije Zemlje?
Kaj je ekliptika?
Zakaj nastaja razlika med dolžino dneva in noči?
Kaj je ekvinokcij in kdaj nastane?
Kdaj je pri nas noč najkrajša in kdaj najdaljša, koliko ur traja v obeh primerih in kako ta dva pojava
imenujemo?
Kdaj sta dan in noč pri nas enako dolga in kako pravimo tema dvema dnevoma?
Kakšna je razlika med geocentričnim in heliocentričnim sistemom?
Kdo in kdaj je prvi zagovarjal heliocentrični sistem?
Napiši Keplerjeve zakone in jih razloži!
Kaj je perihelij in kaj afelij?
Napiši Newtonov gravitacijski zakon in poimenuj količine, ki nastopajo v njem!