v FLRJ (1945–1962) - Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči

Comments

Transcription

v FLRJ (1945–1962) - Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči
ŠOLSKA VRATA SO JESENI 1945 ODPRLE
DRŽAVNE OSNOVNE ŠOLE
LOJE
TEMLJINE
SVETA LUCIJA
IDRIJA
PRI BAČI
TOLMINSKI LOM
KANALSKI LOM
PONIKVE
BUKOVSKI VRH
PEČINE
SLAP OB
IDRIJCI
ŠENTVIŠKA GORA
DOLENJA TREBUŠA
STOPNIK
SREDNJA TREBUŠA
GORENJA TREBUŠA
Šola je dobila
novo ime
OSNOVNA ŠOLA
MOST NA SOČI.
V današnjem
mostarskem
šolskem
okolišu je
bilo 15 šol.
Popolno osemletko
je zaključila prva
generacija
osmošolcev.
Odprt je bil 5. razred PRIČETEK POPOLNE
OSEMLETKE.
1945
1945
Šola je dobila novo ime
OŠ DUŠAN MUNIH
MOST NA SOČI.
Šolsko poslopje so dvignili
za eno nadstropje.
1952
1949
Ukinjena Državna
OŠ Temljine.
1959
1954
1958
Ukinjena Državna
OŠ Tolminski Lom.
Ukinjena Državna OŠ Loje.
Slovesna otvoritev vrtca
na Mostu na Soči
Državna OŠ Idrija pri Bači
in Državna OŠ Slap ob
Idrijci postaneta zunanja
oddelka mostarske šole.
Državna OŠ Podmelec postane
zunanji oddelek mostarske šole.
1962 1963 1964 1965
1960
1962 1963
1965
Državna OŠ Dolenja
Trebuša postane zunanji
oddelek mostarske šole.
Državne OŠ Stopnik,
Bukovski Vrh,
Šentviška Gora, Pečine,
Ponikve, Kanalski Lom
postanejo zunanji
oddelki mostarske šole.
Učenci in
obšolske dejavnosti
Pionirska organizacija je
pripravljala različne prireditve
v počastitev praznikov in
številne delovne akcije.
Podmladek RK je zbiral
prostovoljne prispevke in
revnim učencem daroval
zvezke in svinčnike.
V šol. letu 1961/62 so
izšle prve štiri
številke šolskega
glasila NAŠE ČRTICE.
spričevala
Najmlajši
učenci so bili
naročeni na
CICIBAN,
starejši na
PIONIRSKI
LIST in
kasneje na
PIONIR.
Končni izlet 8. razreda v
Dubrovnik, šol. leto 1962/63
Pionirski pevski zbor OŠ Most na Soči
z zborovodkinjo Reziko Magajna
ZELO USPEŠNO SO
DELOVALI KROŽKI:
gasilski,
radioamaterski,
planinski, ročna dela,
sadjarski, dramski,
recitacijski,
mehanični, šiviljski,
klekljarski, šahovski.
Končni izlet na Bled,
šol. leto 1953/54
“Ozaveščati starše o
vzgoji otrok k pridnosti
in ljubezni do dela,
kakor tudi učiti jih
lepega vedenja in
pravilnega odnosa do
družbene lastnine. “(Iz
šolske kronike 1952/53)
Ivanka Kavčič
Ivan Murovec
Ivanka Klanjšček (v. d.)
Milan Blazetič
Vida Mervič
Marija Levpušček
Rezika Magajna (v. d.)
 Trirazrednica,
štirirazrednica –
kombinacija
 1958 – šolska
reforma uzakoni
osemletno OŠ
PODMELEC
Učiteljica
Jolanda Dalič
je poučevala
od leta 1963
do leta 1988.
Učiteljica
Ivanka Hozjan
je poučevala
od leta 1964 do
leta 1991.
prvi koraki na
zunanjih
oddelkih
Učenci OŠ Bukovski Vrh leta 1958
Skupina nastopajočih
učencev v Podmelcu z
režiserko Miro Štrukelj,
tajnico šole, 1962/63
ŠENTVIŠKA GORA
Dramski in folklorni
krožek je vodila učiteljica
Perina Velikonja.
DOLENJA TREBUŠA
STOPNIK
GORENJA TREBUŠA
Šolska stavba, 1953
Učenci in učitelj
Stanko Simčič, 1960
Učenci in učiteljica
Sabina Eržen leta 1954
KANALSKI LOM
Učenci OŠ Dolenja Trebuša
in učiteljica Marija Rijavec
Prihod otrok
v šolo, 1960
Učenci OŠ Dolenja
Trebuša in učitelj
Jože Taljat
Učenci OŠ Kanalski Lom
in učiteljica Marija
Levpušček na izletu na
Idriji pri Bači leta 1955
Ringa, ringa raja,…..
Otroci vrtca z Mosta
na Soči in vzgojiteljica
Jelka Kavčič
Otroci vrtca na
Munihovi terasi
Otroci vrtca v igralnici
v Munihovi hiši
Otroci vrtca –
pustne šeme
Otroci vrtca z Mosta na Soči
in vzgojiteljica Valerija Skrt