Tomaž Seliškar Spoštovani pobudniki izgradnje kolesarske poti

Comments

Transcription

Tomaž Seliškar Spoštovani pobudniki izgradnje kolesarske poti
Page 1 of 1
Tomaž Seliškar
From:
Info Rače-Fram [[email protected]]
Sent:
16. marec 2012 11:49
To:
[email protected]; [email protected]; [email protected]; 'Tadeja Batagelj';
[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; Tomaž Seliškar; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Subject: odgovor pobudnikom kolesarske steze
Spoštovani pobudniki izgradnje kolesarske poti! Želja po uresničevanju in usmerjanju strateških ciljev na področju uvajanja in razvijanja kolesarske infrastrukture na območju občine vsekakor obstaja in kot takšna je vaša pobuda legitimna in zaželena. Vendar je žal realnost drugačna in za implementacijo vaše pobude obstajajo minimalne možnosti. Že pri nameravani gradnji pločnika se poleg pridobivanja potrebne dokumentacije pojavlja največja težava prav pri zagotoviti zemljišča in soglasja lastnikov zemljišč. Lahko se nam zgodi, da teh soglasij na celotni trasi ne bomo dobili, kar pomeni, da je v danem trenutku vprašljiva že sama gradnja pločnika. Zato smo prepričani, da bi bilo pridobivanje še dodatnih površin ‐ zemljišč potrebnih za kolesarsko pot (cca še dodatnih 1,5 m na celotni trasi) skoraj nemogoče. V vsakem primeru pa bi ostal problem prehod čez nadvoz avtoceste, saj sedanji projekt izgradnje pločnika zajema realizacijo od semaforiziranega križišča v Framu do začetka nadvoza avtoceste. Širitev nadvoza je nerealna rešitev in ni predmet projekta. Mnenja smo, da bi bila že izgradnja pločnika velika pridobitev za vse deležnike v prometu, tako za pešce kot tudi za kolesarje. OBČINSKA UPRAVA RAČE ‐ FRAM 4.4.2012

Similar documents