senzorji in aktuatorji

Comments

Transcription

senzorji in aktuatorji
KONFERENCA
SEMTO 2010
SENZORJI IN
AKTUATORJI
Institut » Jožef Stefan«
Ljubljana, Slovenija
20. in 21. oktober 2010
Najava konference SENZORJI IN AKTUATORJI:
Tehnološki center SEMTO letos organizira že tradicionalno konferenco na tematiko senzorjev in aktuatorjev. Konferenca
se dogaja vsaki dve leti in na enem mestu zbere vodilne strokovnjake in raziskovalce iz raziskovalnih inštitutov in
fakultet, ter razvijalce in vodilne posameznike iz podjetij, ki jih zanima in so dejavni na tem področju. Poleg pregleda
novosti s področja tehnike, je konferenca tudi mesto za neformalno srečanje strokovnjakov in izmenjavo izkušenj ter
informacij. Udeleženci konference tako pridobijo tudi znanje o tem, kdo in kje se z določeno problematiko ukvarja in
kako navezati stike za reševanje lastnih razvojnih izzivov. Konferenca je tudi mesto za rojevanje idej in kako ideje, tudi s
pomočjo partnerjev, pretvoriti v inovacije.
Konferenca bo potekala 20. in 21. oktobra 2010 v veliki predavalnici Instituta » Jožef Stefan«, Jamova 39, Ljubljana.
Organizator konference:
Tehnološki center SEMTO
Predsedovanje konferenci:
prof. dr. Marija Kosec,
Institut " Jožef Stefan"
Organizacija konference:
Jožef Perne,
Tehnološki center SEMTO
Programski in organizacijski odbor:










prof. dr. Marija Kosec, Institut " Jožef Stefan"
prof.dr. Slavko Amon, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
prof. dr. Stanislav Strmčnik, Institut " Jožef Stefan"
dr. Jože Gasperič, Institut » Jožef Stefan«
prof. dr. Janez Trontelj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
prof.dr. Marko Topič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
prof. dr. Jože Duhovnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
dr. Marjan Pogačnik, Iskra Mehanizmi
Darko Belavič, HIPOT-RR
prof. dr. Denis Đonlagić, Univerza v Mariboru, FERI
 Jožef Perne, Tehnološki center SEMTO
Cilji konference:
Na konferenci bo predstavljena raziskovalno razvojna dejavnost na področju senzorjev in aktuatorjev.
Cilj konference je osvetliti obravnavano tematiko, podati celosten pregled tehničnega področja in posredovati
nove dosežke udeležencem. K oblikovanju konference in pripravi referatov so povabljeni najvidnejši strokovnjaki iz
inštitutov, fakultet in industrije. Na konferenci se pričakuje udeležba raziskovalcev, razvijalcev, tehničnih direktorjev,
vodij RR projektov, vodij laboratorijev, tehnologov in drugih, ki se pri svojem raziskovalnem, razvojnem in drugem delu
srečujejo s tematiko pretvorbe različnih fizikalnih ali kemičnih veličin v električne signale, z obdelavo teh signalov in
oblikovanjem odzivov.
Cilj konference je oblikovati mesto za srečanje raziskovalcev iz inštitutov in razvijalcev iz industrije. Z ene strani
posredovati najnovejše dosežke in možnosti uporabe, z druge pa potrebe po aplikacijah v tehnološko naprednih izdelkih.
Vsebina konference:
Na konferenci bodo predstavljene osnovne značilnosti in definicije s področja senzorjev in aktuatorjev ter pomembnejši
ključi razdelitve senzorskih in aktuatorskih družin. Podrobneje bodo predstavljene nekatere lastnosti glede na vrsto, kot
so prenosna funkcija, občutljivost, točnost, ločljivost, selektivnost, šum, nelinearnost in drugo. Predstavljeni bodo
principi zajemanja podatkov, obdelava signalov in pretvorba funkcij v krmilne signale. Poseben poudarek bo na
najnovejših dosežkih na področju senzorskih struktur, podan bo pregled lastnosti inteligentnih senzorjev, aplikacije
senzorjev in aktuatorjev na nivoju mikroelektronike in potencialna uporaba senzorjev in aktuatorjev na novih področjih.
Konferenca bo podala pregled tehnike predvsem na naslednjih strokovnih področjih:
 vrste senzorjev in aktuatorjev glede na:
 mehanske veličine, pomik, rotacija,
 optični senzorji in aktuatorji,
 senzorji električnih in magnetnih veličin,
 zvočni in ultrazvočni senzorji in aktuatorji,
 toplotni senzorji,
 senzorji pritiska,
 senzorji kemičnih sestavin, biosenzorji;
 tehnologijo in stopnjo integracije senzorjev in aktuatorjev:
 senzorji in aktuatorji kot samostojni elementi,
 integracija na TIV,
 integracija na keramičnem substratu,
 integracija v ASIC;
 področja uporabe senzorjev in aktuatorjev:
 avtomatizacija v industriji,
 merilna tehnika,
 medicina in medicinski pripomočki,
 okolje,
 promet, avtomobilska industrija,
 varovanje, uporaba za vojaške namene.
Program konference
Štiri vabljeni predavatelji na konferenci: dva domača in dva tuja predavatelja ter cca 20 prispevkov raziskovalcev in
razvijalcev.
Vabljena uvodna predavanja:
 Prof. dr. Igor Mekjavić (Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana): Biosenzorji v simulatorju lunarnega habitata:
Potencialne aplikacije v zdravstvenih ustanovah
 Prof. dr. ing. Ralf Moos (Universität Bayreuth Lehrstuhl für Funktionsmaterialien, Deutschland): Sensors in
the automotive exhaust – technology, status and future trends
 Dr. Volker Kempe (Lieboch AT): Inertial MEMS Sensors
 Prof. dr. Denis Đonlagić (Univerza v Mariboru, FERI): Optični vlakenski senzorji in njihove aplikacije
Informacije, predhodne prijave in kotizacija
Informacije o konferenci lahko najdete na spletni strani TC SEMTO http://www.semto.si/, jih zahtevate po elektronski
pošti [email protected] ali po telefonu +386 1 5191281.
Prosimo, da predhodne prijave na konferenco opravite preko elektronske pošte: [email protected] Poleg imena in priimka
vpišite ime firme, funkcijo, elektronski naslov in telefon. Kotizacija za konferenco znaša 90 EUR. Člani TC SEMTO so
oproščeni kotizacije, ravno tako kotizacije ne plačajo študenti.
Povabilo pokroviteljem
Vsi, ki vas zanima pokroviteljstvo na konferenci, si oglejte celovito ponudbo oglaševalskih možnosti
(http://www.semto.si/upload/12754785534c06421977bc7_DOPIS_za_spletno_stran_prijavnica.pdf), ki vam bo
pomagala pri odločitvi in uspešnem oglaševanju vaše blagovne znamke. Za vse dodatne informacije in vprašanja smo
vam na voljo na telefonu 01/519 12 81 ali na elektronski pošti: [email protected]
Soorganizatorja konference
Program konference
Sreda, 20. 10. 2010
09:00-09:30
09:30-10:15
10:15-11:00
11:00-11:15
11:15-12:00
12:00-12:30
REGISTRACIJA
Vodenje sekcije: Marija Kosec
Vabljeno predavanje:
Ralf Moos
University of Bayreuth
Marko Hrovata,d, Darko Belavičb,d, Marina SantoZarnikb,d, Mitja Jerlahc,d, Janez Holca,d, Jena
Cilenšeka,d, Silvo Drnovšeka,d, Marija Koseca,d
a
Institut »Jožef Stefan«,
b
HIPOT-RR, d.o.o.,
c
HYB, d.o.o.,
d
Center odličnosti NAMASTE,
1
2
3
Roman Pačnik , Darko Belavič , Marko Hrovat , Marija
3
3
Kosec , Franc Novak
1
BSH hišni aparati d.o.o.,
2
HIPOT-RR, d.o.o.,
3
Institut »Jožef Stefan«,
Pavle Boškoski, Janko Petrovčič, Đani Juričić, Bojan
Musizza
Institut »Jožef Stefan«,
ODMOR ZA KAVO
Vodenje sekcije: Marija Kosec
Vabljeno predavanje:
Igor Mekjavič
Institut »Jožef Stefan«,
T. Perhavec1,2, M. Marinček2,3, J. Diaci1
1
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo,
2
Fotona d.d.,
3
Inštitut "Jožef Štefan"
Peter Kogej
RLS merilna tehnika d.o.o.
12:30-13:15
ODMOR ZA KOSILO
13:15-14:00
Vodenje sekcije: Janez Trontelj
Vabljeno predavanje:
Volker Kempe
14:00-14:30
14:30-14:45
Drago Strle, Gregor Majdič
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Janez Trontelj, Aleksander Sešek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Sensors in the automotive exhaust – technology, status
and future trends
Debeloplastni senzorski elementi realizirani v LTCC
strukturah
Miniaturne hidravlične merilne celice za kompakten
kuhinjski aparat
Condition monitoring of rotational machines by means
of virtual sensors
Biosenzorji v simulatorju lunarnega habitata:
Potencialne aplikacije v zdravstvenih ustanovah
Sprotna detekcija zvočnih valov v zraku med lasersko
ablacijo bioloških tkiv
Sponzorska predstavitev
Inertial MEMS sensors
Integrated electronic sensorsfor detection of biological
substances
Microbolometer for cm and mm wavelengths
ODMOR ZA KAVO
Vodenje sekcije: Janez Trontelj
Tomaž Peterman
Iskraemeco d.d.
14:45-15:30
Mitja Koprivšek, Brane Lebar
ETI Elektroelement d.d.
Roman Kamnik, Jernej Perdan, Tadej Bajd, Marko
Munih
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Reševanje problematike elektromagnetne združljivosti
senzorja električnega toka s programskim orodjem
ANSYS
Senzor električnega obloka v ločilnem stikalu za
fotovoltaične instalacije
Naprava za vadbo roke na osnovi mehanskega člena z
magnetoreološko tekočino
Četrtek, 21. 10. 2010
09:00-09:30
09:30-10:15
REGISTRACIJA
Vodenje sekcije: Jožef Perne
Vabljeno predavanje:
Denis Đonlagić
Univerza v Mariboru, FERI
Fabry-Perotovi optični vlakenski senzorji in njihova
uporaba
10:15-11:15
11:15-11:30
11:30-12:45
12:45-13:00
Đani Juričič in Juš Kocijan
Institut »Jožef Stefan«
B. Lipovšek, J. Krč, M. Topič
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za Elektrotehniko
A. Jóskowiak1,2, D. M. F. Prazeres2,3, V. Chu1, J. P.
Conde1,3
1
INESC Microsistemas e Nanotecnologias and INInstitute of Nanoscience and Nanotechnology,
2
Institute for Biotechnology and Bioengineering
3
Department of Chemical and Biological Engineering,
Instituto Superior Técnico,
Aleksandra Lobnik, Špela Korent Urek, Nina Frančič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
Tomaž Perne
GENIS d.d.
Nadzor delovanja fizičnih senzorjev z virtualnimi
senzorji
Načrtovanje optičnih filtrov za merjenje fluorescence
bioloških teles s pomočjo tankoplastnih amorfnosilicijevih fotodiod
Optični kemijski senzorji in njihova uporaba
Sponzorska predstavitev
ODMOR ZA KAVO
Vodenje sekcije: Matej Možek
B. Pečar, M. Možek, D. Resnik, D. Vrtačnik, U.
Aljančič, S. Penič, S. Amon
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
M. Možek, D. Vrtačnik, D. Resnik, B. Pečar, S. Amon
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Uros Platiše1, Mihael Mohorcic2
1
ISOTEL d.o.o.,
2
Institut »Jožef Stefan«
1
2
1
Miha Smolnikar , Uros Platiše , Mihael Mohorčič
1
Institut »Jožef Stefan«,
2
ISOTEL d.o.o.,
Marko Pavlin
HYB, d.o.o.
Mikrodozirni sistem za metanol –vodik mikroprocesor
goriva
Kompenzacija in obdelava signalov kapacitivnih
senzorjev tlaka
Sensor Instrumentation Bus for interconnection of Power
and Energy Control modules
Versatile Sensor Node: A Platform for Connecting Sensors
with the Internet
Brezžično spremljanje vitalnih funkcij pacienta
ZAKLJUČEK KONFERENCE
Generalni pokrovitelj konference
RLS merilna tehnika d.o.o.
www.rls.si
Pokrovitelji konference
FBS Elektronik d.o.o.
www.fbselektronik.com
MIEL Elektronika d.o.o.
www.miel.si
Genis d.o.o.
www.genis.si
Medijska pokrovitelja konference
Revija za fluidno tehniko, avtomatizacijo in
mehatroniko
www.revija-ventil.si
Revija za avtomatizacijo procesov, strojev in
zgradb, robotiko, mehatroniko, komunikacije
in informacijske tehnologije
www.avtomatika.com

Similar documents