Dopolnjena kandidatura ŠD

Comments

Transcription

Dopolnjena kandidatura ŠD
Slomškov trg 15
2000 Maribor, Slovenija
Datum: 28.10.2013
Zap.št.: 177/2013-ŠSUM JŽ
V skladu s Sklepom o razpisu volitev v študentske svete članic (v nadaljevanju Sklep) z dne
1. 10. 2013 ter na podlagi tretje točke prvega odstavka 23. člena Pravilnika o delovanju in
sestavi študentskih svetov (Obvestila UM št. XXIII – 5 – 2005) ter točke 2.5.4. Sklepa, ki ga
je izdal prorektor za študentska vprašanja, študent Rok Hržič, izdaja Študentska volilna
komisija Študentskih domov UM pod predsedstvom Hermine Ocvirk, po obravnavi na seji z
dne 28.10.2013 naslednji
SKLEP
Pozvan kandidat Jernej Vokalič, stanujoč Šolska ulica 8, 8250 Brežice, ki je kandidiral za
predstavnika 4. doma, je pravočasno in na pravilen način dopolnil svojo vlogo, zato se
njegova kandidatura smatra za popolno in je tako uvrščena na listo kandidatov za
Študentski svet Študentskih domov Univerze v Mariboru.
Predsednica Študentske volilne komisije ŠD
Hermina Ocvirk, l.r.
www.um.si | [email protected] | t.: +386 2 235 5280 | f.: +386 2 235 5211 I trr: SI56 0110 0603 0709 059 | id DDV: SI 716 74705

Similar documents